Page 1

2010

Off Course!

DECEMBER

23e jaargang no. 4


byfrank vormgeving bno www.byfrank.nl t +31(0)519 29 71 21 oostersingel 5 / dokkum

corporate identity zensa moda dokkum en overige vestigingen in nederland


Voorwoord Dit is al weer de 4e en laatste Off Course van 2010. Het golfjaar is nagenoeg ten einde wanneer u dit leest. We zitten dan weer “dik” in de winter en mogelijk is de baan ondergesneeuwd. Op sportief gebied zijn er het tweede halfjaar weer grote daden verricht. Voor de 3e maal op rij heeft ons team (4 dames en 4 heren) het Fries Clubkampioenschap behaald. Dit werd gespeeld op Ameland onder bijzonder slechte weersomstandigheden: een Linksbaan waardig! Bij de dames werd Lineke Pluimgraaff heel knap individueel kampioen met als runner-up Nicky Iles. Jitze Monsma was runner-up, na Brechtus Wille van Heidemeer. Teamleden: grote klasse! Drie teams hebben deelgenomen aan het Nationaal Kampioenschap Foursome: Femke Hogeveen/Lineke Pluimgraaff, Arno van der Wijk/Ed van ‘t Westende en Bertjan Bruin/Jitze Monsma. Helaas werden geen ereplaatsen behaald, maar het was een zeer leerzame ervaring. Volgend jaar nieuwe poging wagen! We hebben sinds 21 augustus jl. voor het eerst een dameslid dat de magische grens van 9,9 (single-handicap) heeft doorbroken: Nicky Iles speelde handicap 9.8! Inmiddels al 8,8! Nicky proficiat. Het is dan ook geen wonder dat Nicky met afstand Dames Strokeplay kampioen 2010 werd. Runner-up werd Dorien Jansen. De strijd om het Strokeplay Kampioenschap bij de heren was bloedstollend spannend. Op de 2e dag vonden veel rangwisselingen plaats. Uiteindelijk werd Morris den Hollander Strokeplay kampioen door tijdens de play-off op de tweede hole een “eagle” te scoren. Een echte “sudden death”! Arno van der Wijk werd de runner-up. Nog meer kampioenen: Dames Senioren Strokeplay: Minke Koomen met 1 slag minder dan de runner-up Yfke van der Schaaf (spannend dus); Heren Senioren Strokeplay: Koos den Hollander (2e dag 3 boven par!) en runner-up Jan Waslander. Jeugd Open Strokeplay: Jorrit Nicolai, runner-up Pepijn Otto. Jeugd Open 18 holes Stableford: Leroy van der Meer, runner-up Thys de Vries; Stableford 9 holes: Nick van der Kooi, runner-up Rob Waldram; en tenslotte 10 holes ABN AMRO-baan: Gijs Kopers en runner-up Chantal Paassen. Foursome: Yfke van der Schaaf/Nicky Iles, runners-up Aukje Tiemersma/Lineke Pluimgraaff (na een play-off). Bij de heren: Ed van ’t Westende/Arno van der Wijk, runners-up vader en zoon Koos en Morris den Hollander. Op onze baan werd ook het Rabobank Fries Jeugdkampioenschap gespeeld. Tristan Maher behaalde een knappe derde plaats in het Strokeplay kampioenschap. Ons negenjarig jeugdlid Adrian Zejnulahu werd kampioen in het 9 holes kampioenschap. Alle genoemden nogmaals proficiat! In deze Off Course zijn de trotse winnaars vast vereeuwigd. Ook onze dames en heren teams, die speelden in de Regionale Seniorencompetitie, hebben hun uiterste best gedaan om de clubkleuren hoog te houden. Dit met wisselend succes, maar het sociale karakter van deze competitie is haast belangrijker dan winnen (of toch niet…)? Ons lid Arno van der Wijk beleefde een fantastische dag omdat hij zich had gekwalificeerd voor de Pro-Am van het KLM-Open op 8 september jl. Samen met de PGA-Professional Paul Lawrie en nog twee andere amateurs werd Arno winnaar. Zij eindigden vóór de flight waarin Maarten Lafeber en Johan Cruijff en Ronald Koeman deel van uitmaakten. Op de site van het KLM Open (foto-galerij) kunt u hem zien staan naast Lawrie met een mooie prijs in zijn hand! Tennissers toch balvaardiger dan voetballers? De Jeugdcommissie bestond dit jaar slechts uit Johan van der Meer en Tineke van der Wal (golf-pro). Ik heb goede hoop dat in 2011 de Jeugdcommissie weer op volle sterkte zal zijn! Ik wens u allen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, een gezond en sportief golfjaar 2011 toe en ik hoop dat al uw goede voornemens voor het komende jaar ook worden gerealiseerd. Tenslotte hoop ik velen van u de hand te kunnen schudden tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2011, aanvang 16.00 uur. Het wordt vast weer gezellig. Leeuwarden, 22 november 2010 Nico van der Wal, voorzitter. PS. Zoals gebruikelijk kunnen de NGF pasjes en de jaarsticker 2011 vanaf eind januari op het clubsecretariaat worden afgehaald. Off Course!

1


O

i

v

G

R

D

F

T

R

W

(

e

o

G

D

W

T

F

e

R

w

W

t

B

v

N

t

v

T

t

s

A

t

p

T

t

A

t

J

t

P

M

0

L

C

t

e

o

i


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder

9

Inhoud

Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra Frits van der Meer Thea Dijkstra

1

Voorwoord

3

Colofon

4

Nieuwe leden, geslaagd GVB, mededelingen e.d.

5

Geluk

Redactieadres: Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

6 Businessclub 7

Businessclub

8

‘’Yellow Ball’’

14 - 15

9 55+ naar Veendam opgericht 26 - 09 - 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied

10 Grenzeloos extra

De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden

11 Interview Bien v.d Heijde

Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13

13 Regionale Dames Senioren Competitie

e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161

14 Kampioenskip Fryske Golfklups

www.leeuwardergolfclub.nl

15 Kampioenskip Fryske Golfklups Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

16 Alles Kids

Bestuur:

17 Langzaam spel

voorzitter Nico van der Wal

18 In memoriam Joop Boetes

telefoon (058) 2881801 vice-voorzitter Tjitske de Heij telefoon (058) 2160493 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos

19 Winterregels

21

21 Wijnwedstrijd 23 Baanbrekend 25 Fore 26 Wedstrijduitslagen 27 Wedstrijduitslagen 28 Grenzeloos & Sudoku

telefoon (058) 2 33 60 06

Professional: Martin Wedema 06 53 57 67 96

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367 e-mail: c.wolff7@chello.nl

Foto’s : Truus Modderman, Alie Saakstra, Harry Steggerda, Marja Nagelhout, Tjitske de Heij,, Hinke Sipsma, Ineke Kijlstra, Ria v.d. Hoogen, John Peters

23

off course! is geproduceerd op een pers van

Off Course!

3


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: mevr. van Wilgenburg, L.J.W. van Wilgenburg, J.M. Talsma, V. Pompe Uit Veenwouden: Marije van Dijk (jeugdlid) Uit Bolsward: Tijs Overdijk (jeugdlid) Uit Burgum: M. Strijk, mevr. Wolters, B. Wolters Uit Reduzum: H.J.A. Keijzer Uit Hallum: D. van der Haring Uit Hardegarijp: mevr. Reumer en W.Reumer Uit Drachten: mevr. P.M.G. Smits, mevr. T. Nolles, mevr. A. de Graaf, mevr. M.D.A. Kuijpers, mevr. M.H. de Leeuw, K.B. Berga Uit Berlikum: E.J.van der Wagen Uit Burdaard: H.Vuijk Uit Oosternijkerk: mevr. Weidenaar, J. Weidenaar Uit Nijland: H.A.F. Mulder Uit Grou: mevr. H. Slotemaker-Brada

Geslaagd voor het GVB (GolfVaardigheidsBewijs) 28 augustus: Johan Tuininga, Klaas van der Veen, Arjen Koopmans, Frank Verhees, Niels Koopmans, Andries van der Kooi. 17 september: Wim Visscher, Ilse Guicherit- Martijn 27 september: Nick van der Kooi (jeugdlid) 2 oktober: Ria Donker 6 november: Henk Vuijk, Tom de Boer, Jetse Talsma Nieuwe eisen ter verkrijging van het GVB (Golfvaardigheidsbewijs) in 2011

Tel.: 06 - 26850525 Fax: 0519 - 561041 www.sh-multiklus.nl TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

SH Timmer- & onderhoudsbedrijf is een bedrijf dat een hoogwaardige dienstverlening nastreeft voor particulier en bedrijf. U kunt bij ons terecht voor alle kluswerkzaamheden in en rondom uw woning, bedrijf of instelling.

DESKUNDIGE EN VEELZIJDIGE VAKMANNEN VOOR:

* Timmerwerk * Onderhoudswerk * Houtenkozijnen * Kunststofkozijnen * Houtrot reparaties * Schilderwerk * Behangen * Plafond en wanden * Glas zetten

* Badkamers * Keukens * Electra * Installatie werk * Daken * Vloeren * Gevelreiniging

Het bestuur van de NGF heeft besloten het GVB-examen met ingang van 1 januari 2011 aan te passen. De werkgroep GVB van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster wil nu reeds informatie verstrekken over het behalen van het GVB in 2011. In de werkgroep zitten Sjoerd Pelder, Jan Dijker en Ria Doornbosch. Het definitieve GVB-reglement is in december a.s. beschikbaar. Daarom volgt de uitwerking van de diverse onderdelen van het GVB-examen in een later stadium. Wij zullen alle belanghebbenden tijdig informeren wanneer alle informatie beschikbaar is. Met ingang van 1 januari 2011 worden nieuwe eisen gesteld om in het bezit te komen van het Golfvaardigheidsbewijs. Het GVB wordt afgegeven nadat de kandidaat met goed gevolg heeft voldaan aan de volgende eisen: 1. Het afleggen van het GVB-Regelexamen; 2. Het afleggen van een Vaardigheidstest; 3. Het afleggen van het Praktijkexamen GVB dat met ingang van 1 januari a.s. Proeve van Bekwaamheid heet. Een belangrijk onderdeel van de Proeve van Bekwaamheid is de etiquettetest GVBexamen. Aan de etiquettetest is voldaan, als de kandidaat minder dan 5 overtredingen heeft begaan. Dit houdt dus in, dat als de kandidaat vier holes in maximaal 22 slagen aflegt, hij nog gezakt kan zijn voor de Proeve van Bekwaamheid als de etiquettetest onvoldoende is. Kandidaten die in 2010 zijn geslaagd voor het GVB-Regelexamen hoeven in 2011 alleen de Proeve van Bekwaamheid af te leggen. Tevens zal het registratiesysteem geautomatiseerd worden. Dit houdt o.a in dat kandidaten zich digitaal moeten inschrijven voor het GVBexamen. Nadere informatie volgt nog. De GVB-Commissie

4

Off Course!


alsma,

n

r

ber n

Geluk ’’Hoe ouder hoe gelukkiger”, ik las dat in een maandblad met als doelgroep de wat rijpere lezer. Ik keek daar toch wel van op, de uitdrukking ‘’hoe ouder hoe gekker’’ is wat algemener bekend en heimelijk hoop ik dat daar nog iets van waarheid in schuilt. De combinatie van oud en gelukkig is andere koek, laten we eerlijk zijn, ouder worden wordt meestal geassocieerd met wat minder functioneren. ‘’Ouderdom komt met gebreken’’ echter ook, ’’ ’t verstand komt met de jaren‘’, ‘’de duvel is oud’’ en zo zijn er nog wel wat spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Jack Nicklaus, voormalig Amerikaans topgolfer heeft eens gezegd: ‘’hoe ouder je wordt, des te harder de wind waait, en het is altijd tegenwind”. Treffend vind ik de uitspraak van Groucho Marx, een Amerikaanse komiek: ‘’oud worden is iets wat je doet als je geluk hebt’’. Geluk, een relatief begrip en voor een ieder verschillend. De Grote van Dale geeft als verklaring: 1. ‘’fortuin in de zin van gunstige loop der omstandigheden, voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt valt’’, 2. ‘’de aangename toestand waarin men al zijn (aardse ) wensen en verlangens bevredigd ziet”. Geld schijnt per definitie niet gelukkig te maken en ik denk dat daar veel voor te zeggen is, anderzijds geen cent te makken hebben maakt meestal ook niet blij. Mijn schoonvader heeft jaren een sticker achter de autoruit gehad met de tekst: ‘’geen geld maakt niet gelukkig’’. Een goede gezondheid wordt vaak genoemd als minimale voorwaarde voor geluk. ‘’Gezondheid is de grootste schat’’.

Eerder genoemd maandblad laat enkele mensen aan het woord over hun beleving van geluk. Daarbij valt het op dat het vaak gaat om dingen die met het gevoel te maken hebben en minder met de portemonnaie, zoals (klein)kinderen, sporten, studie, hobby, relatie ed. Ook wordt gesteld dat je gelukkig zijn kunt leren. In die zin hebben golf en gelukkig zijn wel iets met elkaar gemeen en zijn er herkenningspunten. Beide disciplines kennen vele moeilijke aspecten, voor een goed resultaat moet hard gewerkt worden en er moet geduld opgebracht worden. Enkele jaren geleden heb ik mijn werkzaamheden kunnen/mogen beëindigen en samen met mijn echtgenote kennis gemaakt met de golfsport. Golf is leuk, gezond, ontspannend, sociaal en ook een beetje verslavend. Dat zo’n simpel spelletje zoveel impact op een mens kan hebben. Ons doen en laten staat sindsdien voor een belangrijk deel in het teken van golf in de ruimste zin van het woord. Van een mogelijk ‘’gat’’ na de VUT is in mijn geval al heel snel een ‘’hole’’ in de plaats gekomen. Golf maakt per definitie niet gelukkig maar het spelletje en de mensen die wij daardoor heb leren kennen leveren daar wel een belangrijke bijdrage aan. Onderzoek heeft uitgewezen ‘’hoe ouder hoe gelukkiger’’, wat wil een mens nog meer. Golfen natuurlijk. Dick Saakstra

B-

at r

en

Off Course!

5


"USINESSCLUB,EEUWARDER' 3TER3PONSOR (OLE3PONSORS

bVg`Zi^c\Xdbbjc^XVi^Z (EINEKEN"ROUWERIJEN


ER'OLFCLUB$E'ROENE3TER "AAN3PONSORS

"EDRIJFSLEDEN „-EGAHOUT0LAAT„"ETSEMA!SSURANTIEN„,E"ON"ON„"6/#AMBUUR,EEUWARDEN„$E"OER%GBERTS!DVOCATEN „(AUSER)NSTALLATIETECHNIEK„/REEL(ALLUM„4ECHNISCHE5NIE„"63PORT„"OUWBEDRIJF+OSTER„"+&"6+RAANBEDRIJF „7ILHELMINAPEPERMUNT„(OOFD ENBIJZAKEN„$E.OORDHOEK3CHILDERWERKEN„$E(YPOTHEKER(OOGEVEEN „*ELLEMA!ANNEMINGSMAATSCHAPPIJ„!UTO,EASE'RONINGEN„&OTO-ODERN$OKKUM„*OULZ6ESTIGING$OKKUM „"OOMSMA$ISTILLEERDERIJ7IJNKOPERIJ„.OTARIS-R$00OSTMA„6.2 .'#)NCASSO„+INDERMAN:ORGGROEP „%NSEL3TAALKONSTRUKTIES$OKKUM„"/3'ROEP„#ROSS/VER#ONSULTANCY„4)"*/OSTERVELD „4ECHNISCH"URO:ONDERLAND„!DVOCATENKANTOOR6D3LUIS6D:EE„0ERFECT0ARTHIES„!%"EHEER „(ACQUEBORD3TAAL EN"UIZEN"6„4433PECIALISTISCH/NDERHOUD„!UTOBEDRIJF(AITSMA&RANEKER

/VERIGE3PONSORS „,EEUWARDER#OURANT„03TUIVE "(6 TRAININGENSPONSORKLEDING(EREN COMPETITIE TEAM „6.2 .'#)NCASSOTASSENLABELS „2AUWS'OLF0ERFORMANCE#ENTRUM(ARDEGARIJP „"OUWBEDRIJF$IJKSTRA$RAISMASPONSOR3TEROPLEIDINGENKLEDINGSTERTEAM „&LEURONS0RINSJUWELIERSSPONSOR"IBBERCOMPETITIE


Geslaagde afsluiting van het damesdagen zomerseizoen

Woensdag 29 september werd het zomerseizoen 2010 afgesloten met een teamwedstrijd. Dit jaar speelden we de YELLOW BALL, een spelvorm die met vier personen gespeeld wordt en waarvan op iedere hole van een van de opvolgende teamleden sowieso de score telt en van de overige drie de beste. (Uitleg vindt u op de site van de damescommissie). De wedstrijd was goed voorbereid, de kaarten waren voor deze dag aangepast, zodat alle scores en de stablefordpunten genoteerd konden worden, een begeleidende uitleg was voor elke teamcaptain voor handen.

Er hadden zich 28 dames aangemeld, zodat we 7 teams konden samenstellen. Deze waren zo ingedeeld dat elk team een gelijk aantal slagen had, 109 en 110. We moesten wel even puzzelen, maar we kwamen eruit. Van te voren hadden we verzonnen dat de 1e teamprijs uit vier gele handdoeken zou bestaan met YELLOW BALL 2010 erop geborduurd. Ineke Kijlstra heeft haar uiterste best gedaan hier iets moois van te maken. Zenza Moda uit Harlingen had twee prachtige shawls gesponsord en kleine handdoekjes voor aan de golftas waren er voor de runners up. Daar het voorafgaand aan woensdag de 29e hevig geregend had, vreesden we voor de wedstrijddag, maar dinsdagmiddag begon het al op te klaren en op onze dameswoensdag scheen de zon uitbundig. Vooral toen Philo Bleeker, geheel in het geel gekleed inclusief geel horlogebandje, het clubhuis betrad kregen we het ware YELLOW BALL-gevoel. Na het uitdelen van de kaarten aan de teamcaptains en een allerlaatste uitleg gingen we om 10.00 uur van start. Doordat we met flights van vier

8

Off Course!

speelden duurde het allemaal wat langer. De hoge roughs bemoeilijkten het zoeken en de van regen verzadigde baan verzwaarde het lopen. De wetenschap dat op de volgende hole jouw score in ieder geval zou tellen maakte het voor velen extra spannend. Maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd gestreden en geteld. Soms scoorde de YELLOW BALL op haar hole geen punt en moest het van de overige drie komen wat in het slechtste geval 1 punt opleverde; soms scoorde je zomaar 7 punten (Bea en Anke op hole 14 met een Birdie en een Par). Het spel frustreerde en inspireerde. Moegestreden nam men een verkwikkende douche en fris in de kleren streek iedereen neer op het zonnige terras om van een heerlijke YELLOW BALL Tea te genieten, met muffins, frisse komkommersandwiches, chocolaatjes en andere zoetigheden, verzorgd door Hilde. Na de thee werd het al gauw tijd voor een lekker glaasje wijn en voor de prijsuitreiking. Birdies werden gemaakt door Gré Spaan op hole 5, met een prachtige chip-in, door Bea de Ruiter op hole 14, eveneens met een chip-in en door Elly den Hollander op hole 2 met een prachtige putt. Neary’s vielen op hole 6, geslagen door Ineke Riedstra en op hole 16, (lekker kort dit keer, vanwege werkzaamheden aan de Tee) geslagen door Nellie Molenaar. De Longest Drive op hole 17 (windje mee) was voor Minke Koomen. Toen was het tijd voor de eerste prijs: de YELLOW BALL 2010-handdoeken. Deze gingen naar het team van Ineke Kijlstra, die samen speelde met Arda van der Wal, Truus Modderman en Tineke Hofstra en goed was voor 70 punten. De runner-up was het team van Minke Koomen die met Ria Timmerman, Nellie Molenaar en Ria Doornbosch 67 punten scoorde. Zij waren lang de “leaders in the clubhouse”, want als eerste gestart, maar het team dat als laatste startte overtroefde iedereen en won met 3 punten meer. De spelvorm was een succes. De deelnemende dames waren enthousiast. We willen er een traditie van maken dus … volgend jaar massaal inschrijven voor de YELLOW BALL 2011. Namens de wedstrijdcommissie willen Bea en Hildegard de deelnemende dames nog hartelijk danken voor het vertrouwen in hen gesteld en de attentie die zij daarvoor mochten ontvangen.


55 + ‘ers weer op stap naar VEENDAM Het was op een mooie herfstdag, je weet wel, vertrek van huis met regen, aankomst ongeveer 1,5 uur later ‌.. droog. Spelen met mooi weer en tijdens het diner weer regen. Ideaal dus. Sjoerd en Anneke Pelder verdienen een PLUIM, goede organisatie, voorbereiding en afronding met een leuke prijsuitreiking, het mankeerde deze dag aan niets. Na de wedstrijd heerlijke borrelhappen en iedereen kreeg na het diner 2 mooi verpakte bonbons. We waren met ongeveer twintig personen en de baan lag er heel goed bij. Het is op de Compagnie goed golfen en wat een mooie natuur. Ook deze dag was het meedoen belangrijker dan het winnen en onder dat credo kunnen wij nog vele plezierige golfdagen of wedstrijden met elkaar beleven. Winnaar bij de dames met 34 stableford punten Jitty

Nicolai. Winnaar bij de heren met hetzelfde aantal punten ondergetekende. De dag werd zeer formeel afgesloten omdat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd mij te benoemen tot ridder in de nieuwe orde van de Nederlandse Golfbal. Onder luid applaus werden de daarbij behorende versierselen uitgereikt. Gelet op de nodige aandrang die werd uitgeoefend, jullie kennen dat wel, hebben Jitty en Tiny Buwalda na rijp beraad besloten om het uitje in april 2011 niet te organiseren. Vandaar mijn dringende c.q dwingende oproep voor twee vrijwilligers die dat op zich willen nemen. Mensen, het was een geweldige dag en met een glimlach op het gezicht begaf ik mij diezelfde avond ter ruste. Maarten Bijker

Off Course!

9


Grenzeloos Extra Wie: Dorothテゥ en Donald Visscher. Waar: Lago Maggiore, Italiテォ Wanneer: September 2010 Waarom: Uiteraard vakantie! Wetenswaardigheden: Twee prachtige golfbanen in de buurt van Stresa ten westen van het Lago Maggiore tegen waanzinnige bergen aangelegd. Geen fairway vlak, geen grasspriet die recht groeit, en greens, SUPER!, als biljartlakens. Allereerst de 9 holes baan GOLF CLUB ALPINO DI STRESA uit 1924. Gebouwd tegen een berg met een aantal blinde holes waarbij het afslaan geregeld is dmv een stoplicht. Oud chique clubhuis met een leaderbord dat begint met uitslagen te vermelden vanaf 1928. Zeer uitgebreide douchefaciliteiten met prachtig geborduurde handdoeken (nee , ik heb het niet gedaan).

En dan de 18 holes golfbaan GOLF DES ILES BORROMテ右S te Brovello Carpugnino. Je rijdt met je auto een berg op waarbij de weg steeds smaller wordt. Einde van de weg, een heuse 18 holes baan. Eerst maar even kijken of we een golfcart nodig hebben, ja dus. Prachtige vergezichten richting het Lago. Prettige temperatuur door de hoge ligging en een leuke bijkomstigheid daardoor, de ballen vliegen

10

Off Course!

ook verder (de bossen in). 9 holes tegen de ene berg en 9 holes tegen de andere berg, met een heuse transfer met een busje als je geen golfcart had gehuurd (sukkel). Twee bijzonder leuke ervaringen die het aanraden waard zijn als je in de buurt bent.


Interview met Bien van der Heijde-Osinga Het eerste wat mij opvalt als ik de woning van Bien van der Heijde (enthousiast lid van de golfclub) binnenloop is de piano en in een hoek van de kamer een viool. Het inspireert mij tot een logische vraag: Je speelt piano en viool? In ons gezin vroeger werden wij gemaand om een muziekinstrument te leren bespelen, je mocht kiezen welk instrument. Mijn broer koos toen de piano en ik de viool. Daar heb ik nog in het Fries kamerorkest mee gespeeld, maar later is daar de accordeon voor in de plaats gekomen. De dirigent van het Leeuwarder accordeonensemble had mij gevraagd of ik dat wilde doen. Een paar keer gevraagd, want in het begin, omdat de accordeon toch een beetje een smartlappenimago heeft, had ik daar helemaal geen zin in. Ik ben er toen geweest en hoorde wel dat dat imago niet terecht was, men speelde er van alles, waaronder klassiek. Ik vond het ook een leuke groep mensen, ben in 1980 lid geworden en het is nog steeds een uitdaging. We spelen nu bv. Mozart en dat is beslist geen sinecure. Ik kan me voorstellen dat met al die muziek je vroeger niet aan sport toe kwam? Nou, dat is toch anders, want ik deed vroeger aan badminton, zwemmen en turnen. Helemaal in het begin deed ik aan zwemmen en turnen. Daar was ik allebei goed in, ook landelijk. Ik moest toen op een gegeven moment kiezen en heb toen voor het zwemmen gekozen. Later kwam daar badminton bij. Ik kan wel zeggen dat dat mijn sport is geworden. Ik hoorde bij een van de drie A-spelers in het noorden. En speel nu vaak bij de World masters games. De World master games? Dat zijn de Olympische Spelen voor veteranen. Ze worden om de vier jaar gehouden en ik heb er een aantal mee-

gedaan. In 1990 in Denemarken, 1994 in Brisbane (Aus.), 1998 in Portland (US), 2002 in Melbourne (Aus.), 2005 in Edmunton (Can.), 2009 in Sydney (Aus.). In 2013 vinden de spelen plaats in Torino (It.) en daar ga ik ook weer heen. Ik wist helemaal niet dat er Olympische Spelen voor veteranen waren, lijkt me erg leuk om te doen. Dat is het ook. Sowieso het reizen natuurlijk. Ik bedoel, zo zie je nog eens wat. Het is wel zo dat je zelf een aantal dingen moet regelen, zoals overnachting en natuurlijk het reizen, maar als je er dan eenmaal bent dan kunnen, zeg maar “de games beginnen”. Dat doe je ook niet onverdienstelijk (de kamer en vooral de hal zijn gevuld met bekers en medailles). (Bien staat op en loopt naar een schaal waar allemaal van die grote ronde medailles in liggen) Zoals je ziet ben ik wel iemand die als “de games” eenmaal beginnen nogal fanatiek is. Ik vind het niet erg om te winnen. (Ik bewonder de medailles even en ben onder de indruk. Er liggen er nogal wat). Dat heb ik met golf ook, een leuk spel, maar als ik speel dan ben ik wel fanatiek. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met golf? Vlak voor het 1e lustrum ben ik lid geworden. Er was toen een groot feest in Tytjerk in Yn e Mande en daar werd een toneeluitvoering georganiseerd. Ik heb toen zelf mijn typetje gedaan, ‘Mevrouw Jansen’, met het idee dat iedereen me dan ook meteen kent. Nou dat is wel aardig gelukt. Kun je je een mooie slag herinneren? Ja, niet zo lang geleden op 9e. Ik denk dat ik op ongeveer 45 meter van de hole lag. Ik sloeg hem met een pitching wedge in een keer in de hole. Om daar te komen had ik, moet ik toegeven, al een paar slagen gedaan, maar toch, het is wel erg leuk om zo’n slag te slaan. We nemen afscheid en in de hal bewonder ik nog even de uitgebreide prijzenkast. Frits van der Meer

Off Course!

11


U gelooft niet in reclame. Wel in uzelf.

De nieuwe Saab 9-5 staat nu in onze showroom. Wij vinden het de beste Saab ooit en het mooiste bewijs dat het nieuwe Saab tijdperk aangebroken is. Dat kunnen we toelichten met uitgebreide cijfers, statistieken en omschrijvingen. Die vindt u wellicht interessant, maar wij weten ook dat deze voor u niet doorslaggevend zijn. Het gaat om uw eigen mening. Wat vindt Ăş van de nieuwe Saab 9-5? Kom langs, ga de uitdaging aan en maak een proefrit. Om zelf te ervaren of Saab erin geslaagd is om aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. De nieuwe Saab 9-5, vanaf

â‚Ź 42.950,-

CO2 uitstoot 139-244 gr/km, verbruik 5.3-10.6 L/100 km. (Prijs)wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf Wassenaar Leeuwarden B.V. James Wattstraat 21, 8912 AS Leeuwarden, telefoon 058 - 2122122 www.saab-leeuwarden.nl

12

Off Course!


De regionale Dames Senioren Competitie Afsluiting wedstrijdprogramma Ook dit jaar was het weer een spannende competitie. In de periode van 28 juli t/m 25 augustus is elke woensdag gespeeld om de trofee. Het was dit jaar de zeventiende keer dat deze competitie is georganiseerd. Voor menig speelster in de NGF-competitie is deze regionale competitie een goede startplaats geweest. Evenals in voorgaande jaren heeft ons team zijn best gedaan. Jammer genoeg zijn wij er niet in geslaagd de trofee naar de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster te halen. De laatste wedstrijd werd op 25 augustus op onze thuisbaan gespeeld. Binnen deze competitie speelt de gastvrouw niet mee, maar draagt zij er zorg voor dat het de gasten aan niets ontbreekt. Dat betekende ook dat wij geen winstpunten meer binnen konden halen. Toch was de laatste wedstrijd spannend. Zou Holthuizen de trofee opnieuw winnen? De laatste drie single ights moesten de beslissing brengen. De einduitslag werd: Holthuizen De Semslanden Martensplek De Groene Ster De Compagnie

8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten

Elke wedstrijd werd besloten met een goed diner in een gezellige sfeer. Janke Wybenga en haar crew hebben ons

ook deze keer weer een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Wij zien er naar uit volgend jaar opnieuw de strijd aan te gaan. Hinke Sipsma Seizoenafsluiting Naast de competitieafsluiting heeft op 7 oktober samen met het regionale heren senioren team nog een seizoenafsluiting plaatsgevonden. Plaats van handeling Golfclub Gaasterland. Gesitueerd aan de hoofdweg naar Oudemirdum , waar aan de westzijde bijna onzichtbaar de Luts door het bosgebied stroomt en aan de oostzijde een wat meer open natuurgebied ligt. Een prachtige baan in een natuurgebied van 45 ha. Waarvan slechts 3 ha gebruikt is voor de golfbaan. Door de landschapselementen en het aanbrengen van hoogteverschillen, waterpartijen en extra beplanting vormt de golfbaan een uitdaging voor spelers van ieder niveau. Onder bijna ideale omstandigheden is door een groep van 20 enthousiaste golfers genoten van een heerlijke golfdag. In het nabijgelegen Harich is op landgoed Hotel Welgelegen (www.hotelwelgelegen.nl) de dag afgesloten met een voortreffelijk diner. Zowel de golfbaan als het landgoed is een aanrader. Rest nog een woord van dank voor de organisatoren Henk en Agnes de Boer, terwijl ook Hildegard Bijker en Hinke Sipsma hun steentje hebben bijgedragen.

Off Course!

13


Kampioenskip Fryske Golfklubs Zaterdag met bijna de voltallige groep met caddy’s al vroeg de boot naar Ameland genomen. Om 9 uur stonden we in de kou te wachten op de boot van half 10. Na aankomst op Ameland direct de taxi naar de golfbaan laten rijden, zodat wij om 12 uur konden starten om voor te spelen. Dat was wel nodig, de golfbaan van Ameland heeft lastige holes, waaronder hole 2 en hole 3 waarbij je blinde slagen moet slaan. Toch handig als je weet waarheen je het beste kan slaan! Na 18 holes met een buitje onderweg was iedereen klaar voor de grote dag! We wilden onze titel van het jaar 2009 met verve verdedigen, dus iedereen was weer vroeg op de baan om zich prima voor te bereiden. De eerste start was om half 10, de laatste om half 12. Bij de start bleek er al een forse wind te staan, ook nog dwars op de baan, dus lastig. Halverwege de ochtend begon het ook nog te regenen. En zo bleef het weer gedurende de rest van de dag. In de loop van de middag begon het ook nog steeds harder te waaien. Dus zeer zware en lastige omstandigheden. Ik was zelf om 10.42 uur gestart, dus na de eerste 9 holes gespeeld te hebben kon ik de tussenstand bekijken. Ik vond zelf niet dat ik lekker en goed had gespeeld en kwam met 48 slagen binnen. Tot mijn verbazing was de beste score bij de dames tot dan toe 45 slagen, dus dat bood nog mogelijkheden! Vol goede moed de volgende 9 holes gespeeld, waarbij je je hoofd er goed bij moest houden, de wind en regen kwamen soms van alle kanten op je af. Blijf dan maar eens goed spelen! Gelukkig ging het beter dan de eerste 9 holes, maar met 45 slagen dacht ik niet mee te doen om de prijzen. Totaal dus 93 slagen. Tot mijn verbazing bleek Nicky dat ook te hebben en alle andere dames hadden meer slagen. Spannend hoe de overige dames binnen zouden komen. Omdat onze dames heel goed bleken te scoren en onze heren het ook netjes hadden gedaan streden we met Heidemeer om het Fries clubkampioenschap. Het was reuzespannend. Op het moment dat Jitze nog binnen moest komen scheelde het enkele slagen, in het voordeel van Heidemeer. Dus de score van Jitze werd heel belangrijk. Na lang wachten kwam Jitze eindelijk binnen, rondje 79! Super, want daarmee werden wij weer Fries kampioen! Individueel werd Jitze 2e met deze prachtige ronde.

14

Off Course!

En dan de dames, inmiddels was er nog een dame van Heidemeer, Corine, met 93 slagen binnen gekomen en mochten we met ons drieën strijden om de ereplaatsen. We speelden hiervoor hole 1 (par 4) en hole 9 (par 3) met een sudden death formule. Toch maar weer het natte regenpak aangetrokken en de regen en wind opgezocht. Nicky had haar trouwe caddy Agnes meegenomen en ik had Ed gestrikt om mee te lopen. Ook liepen onze teamgenoten mee om ons mentaal te steunen, super! Zo gingen we dus van start. Corine mocht eerst afslaan, niet perfect, rechts in de rough. Daarna ik, iets rechts voor de bunker. En Nicky sloeg perfect op de fairway. Corine sloeg in de bunker, ik iets naast de green en Nicky haar slag kwam 2 meter boven de vlag uit. Corine miste haar par putt. Nicky miste op een haar na haar birdie putt. Nicky en ik maakten beiden par en konden zo samen op hole 9 uitmaken wie kampioen zou worden. Beiden hadden we een afslag die voor de green terechtkwam en een chip naar de green. Nicky mocht eerst putten, net ernaast. En mijn putt.... ging erin! Ongelooflijk, ik werd individueel Fries kampioen bij de dames en Nicky tweede. Naast het teamresultaat, waarvoor het kampioenschap eigenlijk wordt gehouden, gingen we dus individueel met 3 prijzen naar huis. Moe, maar voldaan stapten we weer op de boot.


Off Course!

15


Rabobank Fries Jeugdkampioenschap 2010 Na een tweede plaats afgelopen jaar is Bart van der Does uit Beetsterzwaag zondag op de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster Fries jeugdkampioen strokeplay 2010 (zonder handicapverrekening) geworden. Hij ging de baan rond in 85 slagen. Klaas de Quay, eveneens van Lauswolt, werd tweede met 105 slagen. Als derde eindigde Tristan Maher, van De Groene Ster, met 110 slagen. De weergoden waren de spelers goedgezind: de regenbuien trokken aan hen en hun begeleiders voorbij. De golfbaan verkeerde in prima conditie, maar de spelers kregen het niet cadeau, dat was aan sommige uitslagen te merken. In de categorie 18-holes Stableford was het spannend: de eerste 2 spelers eindigden met een gelijk aantal punten en dan is het aantal behaalde punten op de laatste 9 holes bepalend. De titel ging voor het eerst naar Carlo Ruiz van Golfclub St. Nicolaasga en Coert Spijkstra van Lauswolt werd tweede. Monique Dam van Golfclub De Hildenberg uit Appelscha werd derde, met slechts 1 puntje minder.

De negenjarige Ardian Zejnulahu van Golfclub De Groene Ster heeft het 9-holes kampioenschap gewonnen. Annemijn van Gulick en Jelmer Tolman (beide van Lauswolt) werden resp. tweede en derde. Voor de kleinste en beginnende golfers was een spellencircuit op de par-3 baan georganiseerd. Hier deden zo’n 25 speler(tje)s aan mee. In 2011 wordt het Rabobank Fries Jeugd Kampioenschap op en door Golfclub Lauswolt in Beetsterzwaag georganiseerd.

16

Off Course!


Langzaam spel Een aspect van het golf dat helaas nog te vaak voorkomt en dat door geen enkele golfer toegegeven zal worden. Als een speler of flight wordt aangesproken op langzaam spel, ontstaat meestal een onprettige welles/nietes discussie. Een uur of vier voor achtien holes is zo’n beetje een algemeen aanvaard gemiddelde. Door omstandigheden kan dit al gauw oplopen tot soms wel 5 uur en meer. Dat is niet altijd erg als je een beetje vlot kan doorlopen, wachten bij iedere bal roept irritatie op. Een onderzoek van golfsite.nl in 2009 heeft uitgewezen dat 40 procent van de ondervraagden zich mateloos ergert aan langzaam spel en van mening is dat dit één van de grootste spelbedervers is. Een grote meerderheid van de ondervraagden zei desgevraagd van mening te zijn dat minder begaafde spelers de belangrijkste veroorzakers van de vertragingen zijn. Dat is echter wat te kort door de bocht. Voor een goed tempo zijn er drie belangrijke basisvoorwaarden: de baan, de spelers en de timing van het starten. Het is vergelijkbaar met situaties in het verkeer. Is het druk, waar bestaat het verkeersaanbod uit, hoe is het gedrag, hoe is de weg. Hoe groter de verschillen, hoe lastiger het verkeer is te regelen. Het weer speelt ook een niet te onderschatten rol in de voortgang (bij slechte weersomstandigheden zijn de files ook altijd aanmerkelijk langer). Het al dan niet doorlaten van spelers is ook regelmatig punt van discussie. Dat spelers die moeten wachten altijd doorgelaten moeten worden berust op een misverstand. Het is sterk afhankelijk van de situatie op de baan. Als er ruimte is moet doorgelaten worden. Als de baan vol is bestaat er een kans dat doorlaten zorgt voor chaos en meer vertraging. Tijdige signalering van opstoppingen en regulerend optreden van een marshall is belangrijk. Er zijn opmerkelijk veel overeenkomsten tussen het verkeer op de weg en op de golfbaan. In het verkeer wordt gevraagd om hoffelijkheid en beheersing, op de golfbaan moet dat vanzelfsprekend zijn.

Tenslotte veertien tips: 1. Zorg ervoor dat je voldoende tees, markers en een pitchfork in je broekzak hebt. 2. Neem altijd een reservebal mee in je broekzak. Mocht je onverhoopt een provisional moeten spelen, dan hoef je niet helemaal terug naar je tas te lopen. 3. Ken je regels en weet bijvoorbeeld wat je moet doen als je bal onspeelbaar is. 4. Neem vooraf kennis van de local rules. Zo bespaar je jezelf een hoop tijd en moeite als je weet waar je mag droppen en waar droppingzones zich bevinden. 5. Bal in het water? Als hengelen te veel tijd vraagt, laten liggen en doorlopen. 6. Anticipeer op je clubkeuze en wees klaar als het jouw beurt is om te slaan. 7. Zet je tas of kar aan de goede kant van de green, op weg naar de volgende hole. 8. Beperk je preshotroutine tot een oefenswing per keer. 9. Ben jij, longhitter, aan de beurt om te slaan, maar moet je wachten tot de volgende flight van de green af is? Laat dan een medespeler die niet zo ver slaat, eerst slaan. Scheelt tijd en ergernis. 10. Let op de groep voor je. Je eigen positie in de baan is direct achter de groep voor je en niet direct in het zicht van de groep achter je. Denk hieraan bij het zoeken naar een bal. 11. Raap de bal op als je niet meer kan scoren. 12. Schrijf je score op het goede moment op de kaart. Niet op de green maar op de tee van de volgende hole. 13. Klets niet teveel op de green, dat kan ook als je naar de volgende hole loopt. 14. Heb je nog een korte putt over, maak ‘m direct af. Tekst voor belangrijk deel overgenomen uit Golfjournaal van april 2010

Off Course!

17


In Memoriam Joop Boetes Joop Boetes was lid van onze golfclub vanaf het eerste uur. Als voorzitter van de onderhoudscommissie (1990-2004) heeft hij vele jaren lang nuttig en kostenbesparend werk voor de club gedaan. Bij de bouw van het eerste clubhuis was hij niet weg te slaan en stelde hij belangeloos diverse materialen uit zijn bedrijf ter beschikking. In de Off Course van april 1994 vond ik een interview van Bob Nijland met Joop, hij werd daarin gekarakteriseerd als een ‘’duvelstoejager’’altijd bereid hulp te bieden als dat nodig was. Wat mij betreft een rake typering. Joop heeft deel uitgemaakt van de GVB-commissie en nam jarenlang de slagentest af als onderdeel voor het verkrijgen van baanpermissie. Dat deed hij ook bij mij. Uiteraard was ik zenuwachtig, maar Joop stelde mij gerust met de woorden: ’’ut stelt niks voor ju, must dat baltsje allenig een eintsje rechtút slaan”. Na enkele slagen zei hij ‘’ik hew ut al sien, do bist deur’’. En blij dat ik was. Joop was zelf ook een liefhebber van golf en een verdienstelijk speler. Op 18 april 1990 won hij al zijn eerste stablefordwedstrijd. Omdat hij ging golfen verkocht hij zelfs zijn boot. Enkele jaren geleden is Joop theelid geworden. Door lichamelijke klachten was het niet meer mogelijk om zelf nog te spelen maar hij wilde wel betrokken blijven bij de club en kwam bijna dagelijks nog even langs. Voor al zijn verdiensten voor de club is Joop in 2004 geëerd met een boom in de ‘’laan van verdienste’’ bij hole 1. De gezondheid van Joop ging de laatste maanden hard achteruit. Er volgde een spoedopname voor een hartoperatie. Het lichaam kon dat niet meer aan. Op 26 oktober 2010 is Joop Boetes overleden. Joop laat letterlijk en figuurlijk een lege plek achter binnen de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. We zullen hem missen op zijn vaste stek in het clubhuis (het praathuis zoals Joop het noemde). Wij wensen Tineke en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Geheel in overeenstemming met zijn wens heeft de crematieplechtigheid op 29 oktober 2010 in besloten kring plaatsgevonden.

Namens de Golfclub, Nico v.d. Wal, voorzitter.

Sluitingsdatum kopij Off Course! - maart

15 februari 2011 18

Off Course!


Winterregels

-

s

.

In de periode van 1 nov. t/m 30 apr. mogen clubs een plaatselijke regel instellen voor het plaatsen van de bal. Deze regel is bedoeld voor de periode waarin de conditie van de baan zo slecht is dat normaal spel bijna niet mogelijk is. Het is niet de bedoeling dat deze regel automatisch per 1 nov. ingesteld wordt, alleen wanneer dit door de conditie van de baan wenselijk is en soms ook voor een gedeelte van de baan of voor een aantal holes. Voor de winterregels geldt het volgende: Plaatsen Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm. van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is. Ingebedde bal Door de baan mag een bal, die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole.

Wintergreens Het is te hopen dat het niet te snel gebeurt, maar het zal toch voorkomen dat we op de wintergreens moeten spelen. Wat géén winterregel is: dat wanneer je bal binnen een putterlengte van de hole ligt, je de bal mag opnemen en nog één slag bijtellen. Dit is ook geen algemeen geldende regel, alleen wanneer een wedstrijdcommissie dit heeft aangekondigd voor een wedstrijd. Bibbercompetitie Hier wordt nog wel eens de afspraak gemaakt dat men de bal overal op de baan mag plaatsen. Er wordt gedacht dat je dit mag doen, omdat het matchplay is. Dit is een vergissing, ook bij matchplay moet je volgens de regels spelen. De straf hiervoor is diskwalificatie (reg. 1-3). We wensen jullie een prettige en sportieve winter toe. De regelcommissie.

s Toelichting: Kort gemaaid gedeelte betekent “op fairwayhoogte” of korter. De semi-rough en de rough zijn ’s winters natuurlijk ook korter gemaaid, maar de regel van plaatsen geldt hier dus niet voor. Je mag de bal ook maar één keer plaatsen, dus niet zoals wel eens gebeurt, dat wanneer de bal nog niet zo “lekker” ligt, je hem nog een keer opneemt en plaatst. Wat is door de baan? “Door de baan” is het hele gebied van de baan, behalve: a. De afslagplaats en de green van de hole die wordt gespeeld. b. Alle hindernissen op de baan. Tip: lees eens de definities door (pag. 31) in het regelboekje, dan kom je al heel veel aan de weet over de regels.

Off Course!

19


20

Off Course!


Wijnwedstrijd Onder prachtige weersomstandigheden speelden we op zaterdag 13 november de wijnwedstrijd. Jammer dat ‘us Piet’ heel slecht weer had voorspeld, waardoor te veel leden bang waren voor natte stokken. Jammer, zij hebben een prachtige, zeer goed verzorgde golfdag aan zich voorbij laten gaan. Eigenlijk is het golfen ook een psychologisch spelletje (greensome nog sterker). Bij de afslag hoor je dus al van je tegenstanders: “hoe kan het dat jullie voor 36 weggaan?” Mooi dat je dan nog de computer de schuld kunt geven. Dat los je vervolgens op door meteen de eerste hole via een putt van 5 meter te beslissen… Het ging er door de baan zo gezellig aan toe dat als er soms “fore” werd geroepen, alleen de roeken reageerden… De lachers op de andere holes hoorden natuurlijk weer niets. Mooi gemakkelijk is ook dat hole 16 korter is gemaakt, maar waar mag je nu eigenlijk van afslaan? Het plankje of het gras? Tijd voor discussie. Er was ook een prettige, maar serieuze marshall (Jacob) door de baan. Precies volgens de regels telde hij je stokken. Dat leek nodig omdat geconstateerd werd dat iemand nog snel even uit de shop een extra stok in de tas deed. Dit in de hoop zich hier mee in de prijzen te kunnen slaan?

We werden in de baan uitstekend verzorgd met glühwein, stokbrood met brie en heerlijke droge worst. Halverwege mochten we even uitrusten om onder het genot van een kop heerlijke erwtensoep ons weer te versterken voor het rode parcours. Bij binnenkomst werden we warm ontvangen, niemand zei “wat waren jullie weer traag”. De wijn en de hapjes stonden klaar. Wij speelden als koppel dus heel serieus, met vergevingsgezinde stokken en vooral ook een nòg vergevingsgezinder partner. Zo dwongen we, naar bleek, een winnende score af. Drie koppels waren met dezelfde score geëindigd, dus dat wij steeds beter op stoom waren gekomen bleek beslissend om ons als winnaar aan te wijzen. Onder de bezielende leiding van Truus en Anneke werden de prijzen uitgereikt: iedereen ging met een prijs naar huis, dankzij de sponsors: Heineken, Actifood en Heijmans. Hulde! Een heel geslaagde dag dus, volgend jaar doen wij zeker weer mee en naar ik hoop: veel meer anderen ook.

De winnaars: Rineke Edema en Alle Nicolai


egZegZhh™egZhh™V[iZgegZhh™Y^\^iVaeg^ci™lVgZ]djh^c\

SCGM-KWZ: 2009.01.02

SCGM-MZ: 2008.01.06

L^hbVhiViZ,™edhiWjh+%'%-.%'=6AZZjlVgYZc™%*-"'+,,***™ %*-"'+,,*)%™bV^a5]Zaa^c\V#ca™lll#]Zaa^c\V#ca

22

Off Course!


Baanbrekend In een voorgaand nummer van Off Course beloofde ik een verhaal over onze ooievaarswoning bij hole 15, welnu hier het resultaat.

en dan wel ooievaars, maar er werd niet gebroed. Half februari 2008 stonden er weer 2 ooievaars op het nest, een nieuw paar getuige de ringnummers: 6961 en 7258. Dit paar ging voortvarend te werk, er werd gebouwd, gebroed en er kwamen twee jonge ooievaars te voorschijn. Op 10 juli vlogen de eerste twee jonge ooievaars van het nest. Dit zelfde paar bracht in 2009 één jong en in 2010 twee jongen groot. Nu nog wat gegevens over de verschillende ooievaars: Nr 4850: geboren in 2001 in het ooievaarsstation in Akmarijp. In januari 2002 afgelezen in Cadiz, in 2003 en in 2004 gemeld als broedvogel in Aqua Zoo. Nr 4874: geboren in 2001 in het ooievaarsstation in Eernewoude. In mei 2004 gemeld als broedvogel in Aqua Zoo. Nr 6961: geboren in 2005 op een nest in Broekhuizen (Drenthe), verder geen gegevens bekend. Nr 7258: geboren in 2005 in het ooievaarsstation in Eernewoude, verder geen gegevens van bekend.

Halverwege de jaren 90 plaatsten wij de paal met een nestplatform met de bedoeling dat er ooievaars op gingen broeden. De eerste vogel die plaatsnam op het nest was inderdaad een ooievaar maar die werd verjaagd door een paartje scholeksters die de aangeboden woning ook wel zagen zitten. De eerste jaren was de paal dus voor de scholeksters en lieten de ooievaars zich maar weinig zien. Tot er in 2003 zich een paartje ooievaars vestigde, maar het bleef bij klepperen en zo nu en dan een takje aanslepen. Nog geen gewenst resultaat dus, en ook niet in 2004. In 2005 kwam er meer actie, er werd een nest gebouwd en er werd gebroed! Voor het eerst kon ik de ringen aflezen: man ooievaar had nummer 4850 en het vrouwtje nummer 4874. Er zijn dit jaar ook jongen gezien maar door een onbekende oorzaak is het nest verlaten en zijn de jongen dus overleden. In 2006 begon het zelfde paar weer opnieuw met nest bouwen en broeden, maar begin juli werd het nest toch verlaten. Er lagen twee onbevruchte eieren in het nest. 2007 was een rustig jaar, er waren zo nu

Tot slot nog wat algemene informatie over ooievaars. Ooievaars komen vaak begin maart naar de nesten en als het paar compleet is beginnen ze met de bouw of herstel van het nest. Eind maart of begin april worden de eieren gelegd en zodra het tweede ei is gelegd, beginnen ze met broeden. Beide ouders broeden om beurten. Na een maand komen de eieren uit en begint de opvoeding. Na ongeveer 10 weken vliegen de jongen van het nest. Ze slapen dan nog wel op het nest. Na het uitvliegen worden ze nog een tijdje gevoerd maar dit wordt steeds minder. De ouders vertrekken en de jongen moeten zichzelf dan redden. Meer informatie is te vinden op de website van STORK, www.ooievaars.eu. Zij doen onderzoek naar en verzamelen gegevens van de Nederlandse ooievaars.

Off Course!

23


accountants voor ondernemers met visie

Nicolai & Tabak Drachten | Groningen | Hurdegaryp

www.nicolaitabak.nl

Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN: UÊÃviiÀۜÊÃ>՘>«iˆ˜ÊUÊÃ̜œ“V>Lˆ˜iÊUÊLˆ˜˜i˜‡Ê i˜ÊLՈÌi˜Ã>՘>½ÃÊUÊ}iÛ>ÀˆiiÀ`iʎœÕ`iÊ`œÕV…iÃÊ UÊ`œ“«iL>`ÊUÊÜ>À“ÊۜiÌi˜L>`ÊUÊÛiÀÜ>À“`ÊLՈÌi˜‡ âÜi“L>`ÊUʏœÕ˜}iÃiÀÀiʓiÌÊÌiÀÀ>ÃÊi˜ÊՈÌâˆV…Ìʜ«Ê `iÊÌՈ˜ÊUÊÀÕÃÌÀՈ“ÌiʓiÌʏÕÝiÊÜ>ÌiÀLi``i˜Ê

ONZE BEHANDELINGEN:

i˜Ê…iiÀˆŽÊ`>}iÊiÀÌÕÃÃi˜ÕˆÌ°Êi˜ˆiÌÊÛ>˜Êii˜Êœ˜Ìë>˜˜i˜`iÊ Li…>˜`iˆ˜}°Ê"«>`i˜Êˆ˜Ê`iÊÃviiÀۜiÊÃ>՘>ʜvʅiÌÊÃ>˜>ÀˆÕ“] âœÕÌÃÌii˜}ÀœÌ]Ê܅ˆÀ«œœ]ÊâÜi“L>`Êi˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽÊ…iÌÊ }iâiˆ}iÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜Ì°Êi˜ˆiÌʜ˜`iÀʅiÌÊ}i˜œÌÊÛ>˜Êii˜Ê…>«i]Ê `À>˜ŽiʜvÊii˜ÊՈÌ}iLÀiˆ`Ê`ˆ˜iÀ°ÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiʈ˜Ê ÕÀ}Փ\Ê ii˜ÊÜi`>>`ÊۜœÀʏˆV…>>“Êi˜Ê}iiÃÌt

iiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ ÝVÕÈÛiÊ >À` *ÀœwÊÌiiÀÊÛ>˜Ê`iÊ«ÀˆÛˆi}iÃÊ Û>˜Ê`iÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ Ê ÝVÕÈÛiÊ >À`°ÊˆŽÊۜœÀÊ`i ۜœÀ`ii˜Êœ«Êœ˜âiÊÜiLÈÌi°

24

Off Course!

ˆ>“>Üi}ÊÈӇÈ{ÊʙÓx£Ê Ê ÕÀ}ՓÊÊ/i°Êäx££Ê{nÊ£™Ê™äÊÊ ˆ˜vœJiiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜ÊÊÜÜÜ°iiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜

UÊÃV…œœ˜…iˆ`ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UʏˆV…>>“ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UÊ`ÕÕÀâ>“iʜ˜Ì…>Àˆ˜}Ê UÊLœ`ÞÊÃÕ}>Àˆ˜}ÊÊÊÊ Uʘ>}iÛiÀâœÀ}ˆ˜}Ê UÊLi…>˜`iˆ˜}i˜ÊۜœÀÊ`iʓ>˜Ê Uʜ˜Ìë>˜˜ˆ˜}Ó>ÃÃ>}iÊ UÊۜiÌÀiyÊiݓ>ÃÃ>}iÊ UÊëœÀ̓>ÃÃ>}iÊ UʅœÌ‡Ã̜˜iʓ>ÃÃ>}iÊ UÊň>ÌÃÕʓ>ÃÃ>}iÊ Uʅœœv`“>ÃÃ>}iÊ UʜÀ>˜}ʓ>Õʓ>ÃÃ>}iÊ UÊ-Žˆ˜wÊÅÊLi…>˜`iˆ˜}Ê Ê “iÌÊ>ÀÀ>Ê,Õv>ÊۈÍiÃÊ UÊëiVˆ>iÊ>ÀÀ>˜}i“i˜Ìi˜


Battle off the City’s

Recept voor eend met whiskey Benodigdheden: - Een eend van 5 kg. - 2 flessen Schotse Whiskey. - Spekreepjes. - Olijfolie. Bereidingswijze: De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. Een longdrinkglas voor de helft vullen met whiskey. De whiskey opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven. De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whiskey inschenken. Het tweede glas whiskey opdrinken en de eend in de oven zetten. Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whiskey. De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen. Nog en naiff glav insjenke en opdlinke. Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekkn. Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povenkand van de linkerand toen. Denove nen sgop geve. Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke. De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke. De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent oprape. Deent noggis oprape em met nen nantdoek de bwantwondesaiv van deent vege. Ze hande ontvette met viskey en de tupe ssalf veeroprape. Tkapotte glazzopvege endeent terug in de hove toen. Deheent oprape en dove eers opedoen. De twwwiede fles biski pedoen en overeindzette. Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege. Noggis opstaan van de vjoer en tochma blijve zitte. De bles op de grondzette. Uide bles drinke wande glave sijn opof kabot. Den’ove aftette, deooge sluite en omvalle. De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise. De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de wanden en plafond schoonmaken. Glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg Paracetamol en maagzout kopen!

Wisseltrofee Harlingen Golft! In 2010 speelden de Harlinger Ouwe Seunen tegen ‘’de granaten’’ uit Dokkum. Overall winnaar werd Henk Koetje. In 2011 vindt reprise plaats en nemen de Harlingers het op tegen de Groene Ster golfers, geboren, woonachtig of werkzaam in Leeuwarden. Nadere details volgen in het maartnummer van de Off Course, dan kan ook ingeschreven worden. De exacte speeldatum (een maandag in mei 2011) staat ook op de nieuwe jaarkalender. Jan Sjoerd Kramer

Afscheid Freerk de Boer als wedstrijdleider.

Voor Freerk wordt voor bewezen diensten, een boom geplant, die zijn naam zal dragen.

Het golfmaatje op hole 11.15 (soms 10 en 16)

De rubriek Fore is er voor iedereen. Iets leuks gezien, gehoord, gelezen, mooie, leuke foto, laat het even weten aan iemand van de redactie of het secretariaat.

Gerrit Dijkstra noemt haar Foppe. Omtrent het geslacht bestaat overigens nog wel verschil van mening.

Moet wel over golf gaan en we willen ook graag weten waar het vandaan komt, dus niet anoniem.

Als Foppe kerst haalt misschien iets voor de volgende Off Course.

Off Course!

25


Wedstrijduitslagen September, oktober en november 2010

18 september Schepmantrofee Helaas door te weinig deelname niet doorgegaan.

MAANDWEDSTRIJDEN 11 september Hcp. 0-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5–45

1. Ed Schreuder 2. Freerk van Dijk 1. Dave Moralee 2. Lex v.d. Kallen 1. Ria Doornbosch 2. Sietse Smedes

35 pnt. 35 pnt. 34 pnt 33 pnt. 35 pnt. 30 pnt.

Winnaar parkeerplaats Ed van ‘t Westende 17 oktober Hcp. 0-18.4

1. Nicky Iles 2. Tom Magrijn 1. Truus Modderman 2. Harry Steggerda 1. Rein Faber

39 pnt. 39 pnt. 39 pnt. 37 pnt 35 pnt.

1. Thom Gruintjes 2. Edward ten Barge Hcp. 18.5–26.4 1. Sije Visser 2. Dave Moralee Hcp. 26.5-45 1. Rein Faber 2. T. Smeding Winnaar parkeerplaats Sije Visser

36 pnt. 35 pnt. 43 pnt. 38 pnt 24 pnt 24 pnt

Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5–45

12 september Fries Jeugdkampioenschap Zie ‘’Alles Kids’’ pag. 16

7 november Hcp. 0-18.4

BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 4 en 5 september Strokeplaykampioenschap dames en heren. Onder uitstekende omstandigheden en op een prima baan zijn deze wedstrijden gespeeld. Bij de dames werd Nicky Iles met afstand winnares met 259 slagen. Runner-up was Dorien Janssen met 279 slagen. Bij de heren was het een spannende strijd, Morris den Hollander en Arno van Wijk eindigden gelijk met 243 slagen. In een bloedstollende play-off trok Morris den Hollander aan hetlangste eind met een Eagle op hole 2.

20 september Frysian Gents cup Geen uitslag ontvangen. 21 september Frysian Ladiescup De dames uit Leeuwarden hebben gewonnen. Volgend jaar moet de groep van buiten Leeuwarden nog beter hun best doen om de prachtige Frysian Ladiescup te bemachtigen. Dames achter de bar bedankt voor de goede zorg. Hildegard Bijker 23 september 55+ wedstrijd Hcp. 0-36

1. H. Jansen 2. E. Arends

39 pn 38 pnt.

24 september Cross-country wedstrijd Winnaars van deze mixed wedstrijd Aukje Tiemersma en Henk Jager 25 september Jeugdkampioenschappen Strokeplay backtees1. 1. Jorrit Nicolai 2. Pepijn Otto Stableford 18 hole 1. Leroy v.d. Meer 2. Thijs de Vries Stableford 9 holes 1. Nick v.d. Kooi 2. Rob Waldram ABN AMRO Baan 10 holes 1. Gijs Kopers 2. Chantal Paassen

91 sl. 97 sl 35 pnt. 31 pnt 17 pnt. 7 pnt 52 sl. 53 sl.

25 en 26 september Strokeplaykampioenschappen senioren Dames 1. Minke Koomen 2. Yfke v.d. Schaaf Heren 1. Koos den Hollander 2. Jan Waslander

187 sl. 188 sl 159 sl. 176 sl.

2 en 3 oktober Clubkampioenschap foursome dames en heren Dames 1. Nicky Iles en Yfke v.d. Schaaf 94 sl. en 96 sl. 2. Lineke Pluimgraaff en Aukje Tiemersma 92 sl. en 98 sl. Heren

26

Off Course!

1. Arno van Wijk en Ed van ´t Westende 82 sl. en 87 sl. 2. Morris den Hollander en Koos den Hollander 89 sl. en 85 sl.


10 oktober Battle of the sexes Maar liefst 72 deelnemers op een mooie najaarsdag. In 2009 is deze wedstrijd door de dames gewonnen, dus de heren hadden iets recht te zetten en hebben dat ook gedaan. Zoals het hoort boden de heren de dames een roos aan. De mooie en voor de heren zo succesvolle dag werd afgesloten met snert. 16 oktober Presidentsputter De wedstrijd van de club, voor alle leden die zich op enigerlei wijze belangeloos inzetten voor de club. Ruim 70 deelnemers werden ontvangen met koffie en cake. Gestart met regenachtig weer, maar tijdens de wedstrijd werd het steeds beter. Jan Tebbe is met afstand winnaar geworden met 47 punten. Goede tweede was Ed van ´t Westende met 43 punten. De voorzitter bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet voor de club. Na afloop was er een stamppot buffet. 24 oktober Last stroke wedstrijd Hcp. 0-18.4 Hcp. 18.5-36

1. G. Kijlstra 2. G. Sandberg 1. T. Visscher 2. H. Bijker

24 pnt. 22 pnt. 23 pnt. 22 pnt.

13 november Wijnwedstrijd Zie pagina 21 21 november Partnerwedstrijd Hcp. 0-36

1. Coosje en Ale Nicolai 2. Gea en Sije Visser

Een echte gezelligheidswedstrijd, met je eigen geliefde (het moet daarna ook een duurzame relatie blijven) door de baan en dan ook nog greensome. Het is dan ook maar afwachten of je daarna nog wel samen naar huis wil. In ons geval is dat gelukt en waarschijnlijk voor de meesten. Het aantal deelnemers rechtvaardigde een shotgun start op geel. Wij startten op hole 8, niet mijn favoriete hole maar enfin, we hebben het geprobeerd en scoorden hier direct een nul. Op naar de

28 november Surprisewedstrijd Als winnaar van zo’n wedstrijd ben je echt de pineut volgend jaar. Voor Zwarte Piet spelen en je mag een stukje schrijven voor de Off Course. Het was een prachtige zonnige winterdag, beetje koud. Helaas weinig deelnemers. Onder leiding van Coosje was alles prima geregeld. Warme chocolademelk met rum voor de liefhebber. De rum aangeboden door Zwarte Piet. Henk Koetje, mijn flightgenoot, zei halverwege:‘’jij gaat winnen geloof mij maar’’. Ik was daar nog niet zo zeker van. Veel spelers mochten nog al wat slagen van hun bruto score aftrekken. Bovendien had Piet best wel goed gescoord met een netto score van 1 op hole 6. Ik won met een score van +8, Henk had een vooruitziende blik gehad. In plaats van een overwinningsspeech had ik een Sinterklaasrijmpje gemaakt. Vandaag liep ik gezellig met Henk Koetje door de baan. Met z’n tweeën gingen we achter Zwarte Piet aan. Het was een beetje koud, maar met de zon erbij en aan elke hand een warme want, was het heerlijk lopen. Alleen moest Henk nog oranje ballen kopen. De ballen vlogen alle kanten op, dus deden we voorzichtig aan. En met een clubje minder hielden we ze netjes in de baan. Op hole 10 ging het een beetje raar, 2 bunkers en nog een strafslag erbij maar met een bruto 10 toch nog een plus niet te geloven, maar echt waar. Hole 16 werd een birdie met een chipin, zo wil ik graag dat ik een holetje win. Met +8 binnenkomen, dat is grote pret, heb ik tegen Piet toch even een superscore neergezet. Coosje en Henk bedankt voor de gezellige dag en dat ik volgend jaar een mooi score maken mag. Ik daag iedereen uit om het volgend jaar tegen mij op te nemen. Ik beloof een scherpe score neer te zetten. Dus allemaal meedoen!!!!!. Prettiger voor de wedstrijdleiders en goed voor de club. Yfke v.d. Schaaf-Wiersma

volgende hole, helaas ook geen succes. Op rood kregen we de slag te pakken, 2x een chip-in en een birdie, ja dat telt lekker aan. Onze flightgenoten waren zeer gezellig, speelden ook goed maar ja als de putts niet willen vallen, frustrerend!!! Het fijne van shotgun is het nagenoeg gelijktijdig binnenkomen van de flights. Onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig zitten nakeuvelen. We hebben de gezamenlijke prijs eerlijk verdeeld. We pronken om de beurt met de Groene Ster handdoek. Dat kan in een duurzame relatie. Ben en Anneke bedankt voor de leiding. Coosje en Ale Nicolai

Off Course!

27


GRENZELOOS

WIE Arda v.d. Wal Ineke Kijlstra Ank Strampel Corrie Potjewijd WAAR Golf Club Wiesensee e.V. WANNEER Augustus 2010 WAAROM Golftoernooi Pin High. Deelname door 50 golfers uit geheel Nederland. WETENSWAARDIGHEDEN Hole in one van Arda, hole 6 par 3. Lange holes en moeilijke greens. Heel lastig te lezen. Mooi en goed hotel met uitzicht op de baan aan de Wiesensee. WIE VOLGT Onlangs ook een leuke baanbezocht? Neem even contact op met de redactie.

Sudoku

Makkelijk

28

Off Course!

Moeilijk


Off Course!

31


7PPSIBBSTUVEJFTQBBSUV HFSJDIU%BUJTIFUJEFF &S [JKO WBO EJF EPFMFO XBBS V OJFU [PNBBS NBBS HFSJDIU WPPS XJM TQBSFO %F TUVEJF WBO VX LJOEFSFO CJKWPPSCFFME 7PPS [PJFUT NPPJT IFCCFO XF 3BCP %PFMTQBSFO JO IFU MFWFO HFSPFQFO %BBSNFF CFQBBMU V [FMG IPF MBOH IPFWFFM FO IPF TOFM V TQBBSU 5FHFO FFO BBOUSFLLFMJKLF WBTUF SFOUF QFS JOMFH ;P HBBU V SFDIU PQVXEPFMBG(BWBOEBBHOPHOBBSXXXSBCPCBOLOMEPFMTQBSFO

3BCP%PFM4QBSFO#FQBBM[FMGIPFMBOH IPFWFFMFOIPFTOFMVXJMUTQBSFO 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

32 XXXSBCPCBOLOMEPFMTQBSFO Off Course!

Off Course december 2010  
Off Course december 2010  

Off Course december 2010

Advertisement