Page 1

Hier in Duffel Natuurpunt, doeners met lef! Roze zakken aan huis opgehaald Kinderarmoede, ook bij ons

‘De ouders van 't Kompas en De Basis leverden de ideeën.'

VEILIGE SCHOOLOMGEVING Vorig schooljaar kwamen de ouderverenigingen van lagere scholen ’t Kompas en De Basis met voorstellen voor een veiligere schoolomgeving. Met die voorstellen ging Staf Aerts (foto) als schepen van Mobiliteit aan de slag. Voor ’t Kompas startte in juni een proefproject met een tijdelijke éénrichting op het einde van elke schooldag. Met deze creatieve

oplossing kunnen we de belangen van de bewoners van de Nieuwstraat optimaal verzoenen met verkeersveiligheid voor de kinderen. Ondertussen besliste het gemeentebestuur om ook 's morgens bij de start van de schooldag de tijdelijke éénrichting in te voeren. Voor De Basis in de Stationsstraat kwam er een heel andere oplossing uit de bus. De fietssuggestiestrookjes

van nauwelijks 60 cm breed waren al lang een doorn in het oog. Het voorstel van de gemeente om de schoolomgeving om te vormen tot fietsstraat kreeg groen licht van de school en de Peerle. Nu zullen inhalende auto's de fietsertjes niet meer naar de rand van de weg mogen verdringen: inhalen mág niet meer! Maar er is meer... Zo zal er in en rond de Kwakkelenberg een Nijntjesroute

komen. Dat is een verkeerseducatieve route op maat van kleuters. Hiervoor kreeg Duffel een subsidie van 3.700 euro. Ook de weg tussen Residentie Cardijn en de huidige achteringang van ’t Kofschip krijgt nog een heraanleg. Zodra de werken klaar zijn, vormt die weg immers de hoofdtoegang naar 't Kofschip en de nieuwe naschoolse opvang.


HIER

Natuurpunt Oude Spoorweg BEWUSTE DOENERS MET LEF

Natuurpunt Oude Spoorweg, actief in Duffel en Kontich, telt bijna 1000 gezinslidmaatschappen en heeft meer dan 61 ha in eigendom en/of in beheer.

Nora Bertels, onze schepen voor o.m. Milieu en Natuur, ging haar licht opsteken bij de plaatselijke vrijwilligers van Natuurpunt. Dirk Costrop, voorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg, vertelt enthousiast over hun werking: “De beste waarborg om het behoud van natuurgebieden te garanderen is ervoor zorgen dat je ze in eigendom hebt. Met onze beheersactiviteiten verhogen we immers de natuurwaarde en de biodiversiteit. Daarnaast leggen we wandelwegen aan zodat wandelaars die gebieden kunnen bezoeken en er van de natuur kunnen genieten. Recent hebben wij in Duffel, met de financiële steun van de gemeente, twee percelen natuurgebied aangekocht in de Babbelbeekse Beemden (Senthout). Met plezier gidsen wij verenigingen, scholen of groepen in onze natuurgebieden.”

© natuurpunt

“Verder werken wij al jarenlang samen met de provincie rond de inrichting van extra waterbuffering op onze percelen om overstromingen te voorkomen", voegen Natuurpunt-vrijwilligers Ludo en Marleen er aan toe. "Wij organiseren cursussen voor jong en oud over vogels, paddenstoelen, natuurbeheer, insectenhotels maken, enz. en we betrekken o.a. de bewoners van het PVT Schorshaegen bij onze werking.” “En al 25 jaar zijn wij de trekkers van de paddenoverzet in Duffel; we kunnen op heel wat jeugdig enthousiasme rekenen”, vult vrijwilliger Johan aan. Wil je meer weten over de werking van Natuurpunt Oude Spoorweg? Mail dan naar: info@natuurpuntoudespoorweg.be of neem een kijkje op: www.natuurpuntoudespoorweg.be


HIER

ROZE ZAK WORDT VANAF JANUARI 2017 OPGEHAALD Duffel stapt volgend jaar dus mee in het project van de ophaling van de roze zakken. De gemeente besliste daartoe na de gunstige resultaten van het proefproject.

NORA BERTELS

Schepen van Milieu nora.bertels@groen.be

Gebruikt u net als vele andere Duffelaars de roze zak? Dan hebben we voor u goed nieuws: vanaf januari 2017 wordt de roze zak aan huis opgehaald. In deze zak kan u gemengde plastics verzamelen. Het allerbeste is natuurlijk afvalarm te winkelen, met weinig of geen verpakkingsmateriaal. Maar als u toch plastic potjes of wikkels hebt, dan biedt de roze zak de oplossing voor recyclage. Als gemeente geeft Duffel het goede voorbeeld om afval zo veel mogelijk te vermijden. Afvalarme evenementen zijn al lang een begrip in Duffel. De herbruikbare bekers zijn niet meer weg te denken op festiviteiten. In de scholen worden brooddozen en herbruikbare bekers ten zeerste aanbevolen. De afvalberg verder verkleinen, kan ook door te composteren en afvalarm te consumeren. Iedereen kan zijn steentje bijdragen!

Om de acht weken komt de inzamelwagen van IVAREM langs. Kijk voor de juiste data in de afvalkalender die eind 2016 in de brievenbus valt. De zak zelf naar het containerpark brengen of aan huis laten ophalen: de prijs blijft hetzelfde en het type zak ook. Je kan dus zelf kiezen welk systeem voor jou het makkelijkst is. De roze zak kan je aankopen op het containerpark, op het gemeentehuis en in verschillende winkels (2,5 euro per rol). De ophalingen aan huis kosten de gemeente ongeveer 29 000 euro per jaar.

KANSEN VOOR ALLE KINDEREN Op het eerste gezicht is Duffel een welvarende gemeente. Toch groeien er in Duffel steeds meer kinderen op in armoede of lopen ze het risico om er in terecht te komen. Ouders en kinderen die leven in armoede hebben het bijzonder moeilijk. Ze moeten toekomen met een te laag inkomen, en dat heeft gevolgen op vele vlakken. Ze leven vaak in een ongezonde woning, bij ziekte kunnen ze niet naar de dokter, lidgeld van jeugdverenigingen of sportclubs is te duur, een nieuwe boekentas zit er niet in, enz. Deze kinderen krijgen duidelijk minder ontplooiingskansen dan anderen. Kinderarmoede is een groter probleem dan je denkt!

‘Kinderarmoede is een groter probleem dan je denkt !’ Daarom slaan gemeente en OCMW de handen in elkaar om mensen en gezinnen in armoede te ondersteunen. Zo zal het bestuur een materialenbank realiseren waarin kledij en vrijetijdsmateriaal verzameld wordt. Kwetsbare gezinnen kunnen dat lenen of aankopen tegen een lage prijs. Met de hulp van onze inwoners en onze verenigingen kunnen we zo deze ouders en kinderen meer kansen bieden!

ANNE RESSELER

OCMW-raadslid anne.resseler@groen.be

IN ’T KORT

In 2017 starten de WEGENEN RIOLERINGSWERKEN IN DE KRUISSTRAAT. De plannen zijn met de buurtbewoners besproken en vielen in de smaak. De heraanleg zorgt voor meer groen in het straatbeeld en er komen snelheidsremmers. Er gaat ook veel aandacht naar broodnodige waterbuffering. Om de PLANNEN VOOR EEN GYMHAL sneller vorm te geven, nam het bestuur de intercommunale Igemo onder de arm. Die werkt nu, samen met turnkring Oefening Geeft Kracht en het gemeentebestuur, verder aan de realisatie van de gymhal.

DUFFELSE REUZEN OP BEZOEK IN BOKRIJK EN REET Op vraag van de reuzendragers, die net zoals wij fier zijn op onze Duffelse reuzen, mogen onze reuzen voortaan ook buiten Duffel op stap. In augustus zijn ze te bewonderen geweest in Bokrijk en tijdens de Brooikensstoet in september trokken zij op bezoek naar onze buurgemeente Reet.

Het KAARTENHUISJE IN HET PARK VAN DUFFEL OOST was aan vernieuwing toe. Naast enkele herstellingen hebben we er ook voor gekozen om het huisje te voorzien van nieuwe ramen en deuren en een laagje verse verf. Prima werk van de gemeentelijke technische ploeg!


NATIONAAL

TIJD VOOR NIEUWE HOOP

Op het Zomerweekend hield voorzitster Meyrem Almaci een vurig pleidooi voor een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid.

We staan voor fundamentele keuzes over wie we zijn en hoe we samenleven. Wat we de laatste tijd van veel politici horen – rechts én links – is een pessimistische visie. ‘We zien veel aanbieders in angst en verdeeldheid’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. ‘We horen veel slogans en ideetjes die goed klinken maar niet werken. Gaan we die verdelende praat achterna of willen we een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid? Het is tijd voor nieuwe hoop.’ Meyrem citeert uit een gedicht van Václav Havel. ‘Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het een kans van slagen heeft. Dat is precies wat al die mensen doen die zich vandaag inzetten voor een betere samenleving. Leerkrachten en verplegers die het beste van zichzelf geven, jongeren die kinderen opvangen op zomerkampen, de vele mensen die voogd

Groen_NAT_v1_Nationaal201609.indd 4

© Lien Arits

zijn van vluchtelingenkinderen. Zij hebben geen boodschap aan politici die mensen tegen elkaar opzetten en ophitsen. Zij tonen elke dag opnieuw dat het anders kan.’ Groen zal nooit de weg opgaan van diegenen die angst gebruiken om mensen te verlammen. Groen zal nooit in de val trappen om de vrijheden waar we zo fel voor gevochten hebben op te offeren. We benoemen, zonder te verbloemen. We verwoorden, zonder op te hitsen. We zoeken naar oplossingen, zonder te verdelen.

Herbekijk de speech van voorzitster Meyrem Almaci op het Groen Europees Zomerweekend: www.groen.be/nieuwehoop

9/27/2016 7:32:09 PM


NATIONAAL

ALS ER AL SPRAKE IS VAN EEN NOODTOESTAND, IS HET VAN ONS KLIMAAT

ZORGEN VOOR MORGEN

Al zestien jaar na elkaar rijgen we het ene warmterecord na het andere aaneen. Juni was met 175 liter water per vierkante meter de natste maand ooit. In september werden we getrakteerd op een hittegolf. Mensen worden ziek en hun straten staan blank. Wie kan eigenlijk nog naast die urgentie kijken? Als er ergens sprake is van een noodtoestand, dan is het voor ons klimaat. Terwijl in het buitenland volop geïnvesteerd wordt in duurzame energie, stroomt in België twee derde van de energiesubsidies naar de fossiele en nucleaire sector. Toch ben ik hoopvol. Wat vandaag buitengewoon lijkt, zal hier en in Europa binnenkort de norm zijn.

© ID/Lieven Van Assche

‘De bewoners fleuren helemaal op als er familie op bezoek komt met huisdieren’ ‘Bij woonzorgcentrum Floordam aan de slag gaan was een heel bewuste keuze. Ik sta helemaal achter de visie van ons centrum. Daardoor doe ik mijn werk ook heel graag. De bewoners leven in kleine groepen. Een belangrijk deel van het leven speelt zich af in de gedeelde ruimte. Die heeft een open keuken zodat bewoners die dat willen en kunnen, betrokken kunnen worden bij huishoudelijke taken. Het menu wordt samengesteld door een professionele kok, die elke week voor een lading verse ingrediënten zorgt. Geen grootkeuken dus, maar vers gekookte maaltijden. Dankzij de buitenruimtes kan de familie op bezoek komen met huisdieren. De bewoners fleuren dan echt helemaal op. Bij ons heerst er geen ziekenhuisgevoel, maar een echt thuisgevoel.’ EVELYNE VAN NUFFEL Adjunct-woningverantwoordelijke bij woonzorgcentrum Floordam

Groen_NAT_v1_Nationaal201609.indd 5

WAT IS JOUW ZORGVERHAAL? Wat maakte jij mee? Heb jij ideeën over hoe het beter kan? Deel jouw verhaal. Wij brengen het naar het parlement en gaan ermee aan de slag. Want diverse stemmen en goede ideeën verdienen een megafoon in de politiek.

Deel jouw verhaal www.groen.be/jouwzorgonzezorg

Zon- en windenergie zijn nu al competitief en dit marktvoordeel zal in de toekomst enkel nog toenemen. De auto-industrie keert haar tanker langzaam maar zeker naar voertuigen op elektriciteit en waterstof. Gezinnen kiezen steeds vaker voor een lekkere en gezonde maaltijd zonder vlees. De bouwsector kiest voor lageenergie- en passiefhuizen. En last but not least: massavervuilers als China en de Verenigde Staten onderschrijven bindende afspraken rond klimaat. Zonder meer historisch. Veel burgers en ondernemers van dit land hebben het begrepen. Denk aan de vele energiecoöperaties en aan al die bedrijven die de switch maken. Denk aan al die boeren die gezond en dichtbij produceren, aan de autodelers en aan de fervente fietsers. Die doeners moeten we ondersteunen met een beleid dat duidelijke keuzes maakt. Alleen zo krijgt België een gouden medaille voor klimaatambitie te pakken.

9/27/2016 7:32:11 PM


IN DE BUURT

MEER INSPANNINGEN VOOR BIOLANDBOUW Biolandbouw zit in de lift. De consument gaat bewust op zoek naar gezonde en kwaliteitsvolle producten. Maar Vlaanderen blijft achter en zeker in onze provincie zijn de inspanningen eerder marginaal. Tegenover gangbare landbouw blijft bio hangen in een sfeer van wij-zij, groot-klein, belangrijk-onbelangrijk, veel budget-geen budget, veel onderzoek-weinig onderzoek. Dat willen wij doorbreken. Afgelopen maanden werkte Koen samen met de provinciale diensten landbouw, plattelandsontwikkeling & onderwijs aan een voorstel. De eerste stappen werden gezet en ons voorstel kreeg groen licht. De provincie maakt werk van meer aandacht voor biotechnieken in de leerplannen en biedt ruimte voor meer onderzoeksmogelijkheden. Het is een eerste -stevige - stap die mogelijkheden opent voor de toekomst van de biolandbouw in onze provincie. Koen Kerremans, Provincieraadslid

INTERCOMMUNALE IGEMO ORGANISEERT SAMENAANKOOP VAN ELEKTRISCHE FIETSEN 'SOCIAALSTE GEMEENTE VAN VLAANDEREN' DANKZIJ DE BUURTKAR Recent won Bornem met de buurtkar de titel van sociaalste gemeente van Vlaanderen. Sinds maart rijdt een mobiel(e) buurtwinkel-en-dienstencentrum door de Klein-Brabantse gemeente. Het initiatief kwam van het Sociaal Huis Bornem en Ecoso vzw, die hiervoor een oude groentekar ombouwden. Je kan er zowel terecht voor verse producten en vuilzakken als met je vragen over de gemeentelijke dienstverlening. De bemanning wordt voorzien via sociale tewerkstelling.

Op initiatief van gemeente Duffel lanceerde Intercommunale Igemo in juli een oproep tot groepsaankoop van elektrische fietsen, elektrische bakfietsen en steps. Elke gemeente die deel uitmaakt van haar werkingsgebied ontving een oproep om in te tekenen op dit project. Op moment van schrijven sloten Mechelen, Lier en Willebroek zich al aan. “De verkoop van de elektrische fiets kent al een tijdje een opmars, zeker wat betreft het woon-werkverkeer. We merken wel dat de kostprijs een hoge drempel blijft”, zegt Duffels schepen van Mobiliteit Staf Aerts, die het initiatief nam. “Mechelen probeert via Mechelen Klimaatneutraal de drempels weg te nemen richting klimaatneutraliteit”, vult Mechels schepen van o.a. Klimaat en Mobiliteit Marina De Bie aan. “Samenaankopen ontzorgen mensen en helpen hen een stevige duit te besparen. Elektrische fietsen worden voor een alsmaar groter publiek een tof en haalbaar alternatief voor de wagen.” Groen hoopt uiteraard dat ook andere gemeentes zich aansluiten bij het initiatief. “Als meer gemeentes deelnemen, kunnen we ongetwijfeld betere voorwaarden voor de inwoners bedingen”, aldus schepen Aerts.


HIER

1

2

3

4

1 Duffel wordt een (speel)bos rijker! In het voorjaar van 2017 planten we 2,5 ha extra bos aan ter hoogte van het containerpark aan de Hoogstraat. Het terrein maakt deel uit van een woonuitbreidingsgebied, maar er is nog lang geen behoefte om deze zone nu al voor bebouwing aan te snijden. Omdat een kwaliteitsvol woongebied ook over groen moet beschikken, starten we intussen alvast met het aanplanten van bomen. © Ronnie Mathieu

2 Car Free Day... ... is de dag waarop pendelaars extra aangemoedigd worden om hun verplaatsingen op een duurzame manier te doen. Car Free Day is één van de acties tijdens De Week van de Mobiliteit, die de aandacht richt op de voordelen van een autoluwe of autovrije inrichting van straten en schoolomgevingen. Alle wandelaars, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer die zich in de buurt van het station vertoonden, werden als dank verrast met een bio-appel.

3 The Hangavan Enkele 15- tot 18-jarige Duffelaars zochten “een plaats om te chillen”. Ze sloegen de handen in elkaar en gingen zelf aan de slag met een tweedehands caravan. Een nieuwe vloer, ander meubilair, een nieuwe laag verf ter afwerking en voilà: The Hangavan was geboren. Klaar voor vele gezellige zomeravonden in en rond The Hangavan in de Veleplas. De projectsubsidie van 1.000 euro was duidelijk goed besteed. © Jan Haemels

4 Het postgebouw: een strategische aankoop In het voormalige postgebouw kan Jeugdhuis Den Daak voorlopig zijn intrek nemen tot hun nieuwbouw samen met cinema Plaza klaar is. Kort daarna zal ook de wijkpolitie naar het postgebouw verhuizen. Hierdoor komt er in het gemeentehuis ruimte vrij voor de sociale dienst en de administratie van het OCMW, zodat de samenwerking tussen gemeente en OCMW nog sterker wordt.


NIEUWJAARSRECEPTIE GROEN-DUFFEL VRIJDAG 13 JANUARI 2017- 19.30 UUR TOT ... PAROCHIEZAAL MIJLSTRAAT Nog goed op tijd, maar zet 13 januari 2017 alvast in je agenda. Dan ben je van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie om samen met ons en Vlaams parlementslid Ingrid Pira te klinken op het nieuwe jaar. Die avond reiken we opnieuw de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die in 2016 op cultureel, sociaal of ecologisch vlak positief werk heeft verricht. Wie verdient het volgens jou om De Krone op te volgen en de Groene Pluim 2016 in de wacht te slepen? Laat het ons weten via stijn.vannieuwenhove@groen.be

Groen Duffel Stijn Van Nieuwenhove Bloemenstraat 72 2570 Duffel 0486 36 00 29 stijn.vannieuwenhove@groen.be www.groenduffel.be www.facebook.com/groenduffel @groen_duffel Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Duffel lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Hier in Duffel - najaar 2016  

Veilige schoolomgevingen - Roze zakken - Samenaankoop e-fietsen

Hier in Duffel - najaar 2016  

Veilige schoolomgevingen - Roze zakken - Samenaankoop e-fietsen

Advertisement