Page 1

Vrijdag 08.05.2012 > MicroMarchĂŠ

FIETSCOLLOQUIUM De fiets(er) als maat voor het mobiliteitsbeleid


DE FIETS ALS MAAT VOOR HET BELEID Groen-parlementsleden Annemie Maes, Freya Piryns en Luckas Van der Taelen geloven in een andere mobiliteit. Een beleid dat de fietser centraal stelt kan er immers voor zorgen dat steden opnieuw veiliger, gezonder, én makkelijker bereikbaar voor iedereen worden. En dat is dringend nodig. We nodigden volgende sprekers uit om hun visie te geven: •

Klaus Bondam, voormalig fietsburgemeester van Kopenhagen

Kris Peeters, socioloog en mobiliteitsdeskundige. Auteur van 'Het Voorruit perspectief' en 'De file voorbij'.

Kom meeluisteren en discussiëren over hoe de fiets de motor en de maat voor het mobiliteitsbeleid kan worden.

Verantwoordelijke uitgever: Freya Piryns, Waterloostraat 39, 2600 Berchem. niet op de openbare weg gooien a.u.b.

DATUM

dinsdag 8 mei 2012

UUR

19u30

PLAATS

MicroMarché, Markethall Steenkoolkaai 9 1000 Brussel

CONTACT helena.schoeters@groen.be 0485 63 00 48 r

WEB

www.groen.be

KOM MET FIETS, TRAM OF BUS Metro 1, 5 halte Sint-Katelijne Bus 51, halte Ieper Villostation op 25 meter

DE FIETS(ER) ALS MAAT VOOR HET MOBILITEITSBELEID  

Colloquium: DE FIETS(ER) ALS MAAT VOOR HET MOBILITEITSBELEID