Page 1

December 2013

VOORWOORD Beste lezer, Het tweede boekje ligt weer voor u. Het winterseizoen is weer gestart en dat betekent dat we volop bezig zijn met de herhalingslessen. Nog twee evenementen dit jaar en dan gaan we in december het jaar 2013 afsluiten. We hebben dit op onze laatste herhalingsles avond gedaan, namelijk donderdag 12 december 2013. Op deze avond hebben we ook nog even stil gestaan bij het 75-jarig bestaan van onze vereniging. We kijken dan terug naar het bezoek van Corpus, de tentoonstelling met receptie en de oefening met de brandweer. Toch behoorlijk wat activiteiten waar het bestuur druk mee is geweest. Het bestuur is tevreden over de activiteiten die zijn geweest in het kader van ons 75-jarig bestaan. We hebben dit keer niet gekozen voor ĂŠĂŠn feestavond maar voor meerdere activiteiten. Deze keus is ons ingegeven om op deze wijze meer aandacht te vragen voor EHBO. Landelijk is er door campagnes aandacht gevraagd voor EHBO omdat jij de eerste hulpverlener bent in je omgeving als daar wat aan de hand is. Wat is het dan fijn, dat je weet wat je moet doen. Veel mensen staan met hun handen in het haar en hebben dan mogelijk spijt nooit een EHBO-cursus te hebben gevolgd. Het vraagt een kleine investering. Als ik kijk hoeveel avonden sommige mensen doorbrengen in een corsotent, dan is een EHBO-opleiding peanuts. Toch schijnt er een drempel te zijn om dit te doen. Gelukkig constateren we verder, dat de BHV-opleidingen onvoldoende bijdrage leveren aan goede hulpverlening als het om slachtoffers gaat. Daar wordt dit minimaal behandeld en voldoet lang niet aan wat men bij een EHBO-opleiding krijgt en wordt herhaald. Het volgen van herhalingslessen is zeker zinvol. Steeds komen nieuwe zaken aan de orde, die we in het verleden anders hebben geleerd en door nieuwe inzichten zijn aangepast. Het bestuur vindt het volgen van deze herhalingslessen dan ook zeer belangrijk. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan hebben we gezien dat er veel evenementen zijn geweest. Wat we verder vaststellen is, dat relatief een kleine groep geregeld is ingezet. Als deze groep groter zou zijn, dan kunnen deze mensen ook wat gas terug nemen. Het steeds op dezelfde mensen een beroep moeten doen is eigenlijk geen

1


December 2013

verenigings- gedachte. Ik roep toch andere mensen op om volgend jaar toch zeker ĂŠĂŠn keer een evenement mee te draaien. We zullen jullie daartoe oproepen via de e-mail en vragen om via de website je beschikbaar te stellen. Dat bespaart het bestuur vele telefoontjes om mensen te benaderen. Veel nieuws wordt geregeld geplaatst op onze website en daarom is het goed deze met regelmaat te bekijken. Je bent op die manier veel sneller op de hoogte, dan het wachten op ons boekje. Maak de website tot je favorieten. Het is fijn te lezen, dat de overheid de burger in de samenleving weer belangrijk gaat vinden. Helaas was dit ingegeven door de bezuinigingen, maar soms moeten we weleens door een diep dal om het goede te waarderen. De generatie van de Tweede Wereldoorlog en de Honger Winter houdt op een gegeven moment op om nog te bestaan. We hebben dan weer nieuwe zaken nodig om de feiten onder ogen te zien. Onze jeugd groeit merendeel op in luxe en welvaart en staan niet meer met beide benen op de grond. Jammer en nog veel erger is, dat het voortgezet onderwijs de maatschappelijke stage mogelijk gaat afschaffen. Heel erg zou dat zijn, want dat is nog een beetje de jongeren benadrukken op een stuk sociaal gedrag. Natuurlijk dient dit ook te gebeuren in sport en spel, maar helaas neemt daar niet ieder deel aan. Hoe zouden we onze omgeving nog meer sociaal gedrag moeten bijbrengen? Fijn dat er eerste hulpverleners zijn, die zich wel geroepen voelen om klaar te staan voor zijn medemens en wat te denken van de vele vrijwilligers. Maar deze groep wordt ook kleiner, om van het zoeken naar bestuurders maar niet te spreken. Hoeveel moeite moet men wel niet doen om iemand te vinden in een bestuur of zoals ik laatst las in de krant, ouders die geen bardienst willen doen of hun kinderen niet willen vervoeren met voetbal. Men overweegt om daar extra contributie voor te heffen bij die ouders die NOOIT klaar willen staan. Waar blijft dan het sociaal gedrag? Het begint toch in het gezin. Als kinderen niet zien dat ouders zich niet bereid verklaren om voor hun kinderen te rijden of een bardienst te doen bij tennis, hockey of voetbal, waar blijven we dan.

2


December 2013

De slagzin “Jij bent de eerste hulp� is wel zo belangrijk voor iedereen die iets wil betekenen voor de ander. Fijn is het dan om te weten wat je moet doen als iemand in je naaste omgeving gewond raakt of zelfs een hartstilstand krijgt. Laten we daarom de ander stimuleren tot het volgen van een EHBO-opleiding en in het bijhouden van de leerstof. Laten wij elkaar waarderen in sociaal gedrag en de ander stimuleren om dat te volgen. Succes.

Jan Koetsenruijter Voorzitter

3


December 2013

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD .......................................................................... 1 INHOUDSOPGAVE................................................................... 4 VAN DE BESTUURSTAFEL (OKTOBER 2013)....................... 5 EVENEMENT ............................................................................ 6 CORPUS.................................................................................... 7 CORPUS ................................................................................... 8 VAN DE BESTUURSTAFEL (NOVEMBER 2013)................... 10 STUDIEDAG ORANJE KRUIS................................................12 ERVARINGSVERHAAL IN HARSTLAG NU............................ 15 WEL OF NIET STARTEN REANIMATIE.................................17 WIST U DAT……..................................................................... 19 TELEFOONLIJST.................................................................... 20 COLOFON................................................................................ 20

\

4


December 2013

VAN DE BESTUURSTAFEL

(OKTOBER 2013)

Wat zou een vereniging zijn zonder bestuur, dat is hetzelfde als een schip zonder goede kapitein. Zo af en toe gaat dit weleens fout zoals bij ItaliĂŤ. Reden dat er een bestuur is voor EHBO-vereniging Zundert. Ook dit bestuur moet zo af en toe worden verjongd of vernieuwd om helder te blijven en geen tunnelvisie laten ontstaan. Zo is er in de laatste bestuursvergadering een aspirant-bestuurslid op bezoek geweest en heeft zijn plannen verteld over de materiaalverzorging. Dit plan is in de bestuursvergadering van woensdag 9 oktober 2013 goed ontvangen. Het zal nu verder worden uitgewerkt. Er is besloten om geen eigen gsm meer aan te schaffen voor de vereniging. Nagenoeg iedereen beschikt over een dergelijk apparaat en kan dus altijd hulp inroepen als men bij een evenement is. Het bestuur wordt in kennis gesteld, dat ze moeten zoeken naar een nieuwe zomer- en winterstalling. Als er binnen de leden of iemand die dit leest wat weten om onze caravan te stallen, dan horen wij als bestuur dit graag. Op zaterdag 2 november is er een studiedag van het Oranje Kruis. Mogelijk dat enkele bestuurders daar deel aan gaan nemen, om weer nieuwtjes op te doen. Alle ANBI-organisaties hebben een brief gekregen van de belastingdienst, dat men zijn of haar gegevens op een website bekend moet maken. Dit is voor controle op uitgaven en of er geen oneigenlijk geld wordt gebruikt voor andere doeleinden. De webmaster heeft daarom een apart onderwerp ANBI op onze site gezet. Het bestuur heeft op donderdag 24 oktober overleg met het bestuur van EHBO-vereniging Rijsbergen. Er wordt gesproken over verdergaande samenwerking en uitwisseling. Nu is EHBO-vereniging Zundert al een paar keer gevraagd te helpen bij evenementen in Rijsbergen. In deze bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over het 75-jarig bestaan van de vereniging. Het bestuur heeft nu gekozen voor een andere opzet. Veel is hierover al te lezen op de website. Er zijn nu drie activiteiten, waaronder bezoek aan Corpus, een oefening met brandweer en BHV van het bedrijf Maas-Jacobs en een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. Het bestuur hoopt hiermee de EHBO en reanimatie onder breder publiek te kunnen brengen. Tevens is er gelegenheid gevonden om adverteerders en

5


December 2013

organisaties waar wij hulp aan verlenen, uit te nodigen voor een drankje. Er is nog ĂŠĂŠn evenement dit jaar gepland. Dat is een KPJ-feest in Rijsbergen. Het bestuur hoopt om dinsdag 5 november weer bij elkaar te komen om opnieuw de lopende zaken te bespreken. Helaas is er op dit moment nog te weinig animo voor het volgen van een EHBO-opleiding. Als er dus mensen zijn, die een EHBO-opleiding willen volgen, kunnen zich nog altijd opgeven. Het bestuur

EVENEMENT

6


December 2013

CORPUS Op zaterdag 26 oktober gingen we met 44 mensen naar het museum over de mens: Corpus in Oestgeest. Dit omdat de EHBO-vereniging 75 jaar bestaat, al een respectabele leeftijd! Na even in de bus te hebben gewacht, 2 personen hadden denk ik de klok al verzet naar wintertijd, konden we om 10.15 vertrekken. We hadden mooi weer, het zonnetje vergezelde ons. Aangekomen bij het museum mochten we in de lift naar 8 hoog, gelukkig niet met de trap! al is dat natuurlijk wel gezonder. Mooi uitzicht vanuit het penthouse, ook op de hangar waar Soldaat van Oranje al 3 jaar succesvol speelt, leuk om te zien. Na even gewacht te hebben, dat deden we heel de dag wel even, werd ons een heerlijke lunch geserveerd, die we ons zeer goed lieten smaken!. Dan werden we in drie groepen verdeeld en kon de reis door `t menselijk lichaam beginnen. Je beleeft het van binnenuit. Een rondgang van knie tot hoofd. Daarna via 7e etage naar beneden, proeven kon je doen en je telefoonnummer intoetsen op gevoel valt nog niet zo mee. Ook met grotere kinderen is er genoeg te doen in `t museum. Dan nog wat drinken, samen op de groepsfoto ter herinnering en weer op naar huis. Ed nam de route langs Wassenaar, mooie huizen en om ongeveer 18.30 uur weer veilig thuis. We weten nu weer wat meer van het menselijk lichaam, toepasselijk voor onze vereniging. Een leuke dag uit, zo zie je elkaar ook eens anders als op de herhalingslessen. Hartelijk dank en we weten en voelde nu ook hoe het is om over de tong te gaan! groeten Ria Antonissen.

7


December 2013

CORPUS Onze EHBO-vereniging bestaat 75 jaar. Om dat te vieren zijn er een aantal activiteiten gepland. Een bezoek aan Corpus was daar 1 van. Toen deze uitstap bekend werd gemaakt, heb ik me direct opgegeven. Ik wilde daar altijd al naar toe, maar dat kwam er niet van. En een dagje Corpus vond ik wel een leuk toepasselijk uitstapje voor een EHBO-vereniging, waarbij we ook met het Corpus (lichaam) van anderen bezig zijn. Vandaag, zaterdag 26 oktober was het zo ver. Iets over 10.00 uur vertrok de bus uit Zundert en rond 11.30 uur kwamen we in Oegstgeest aan voor een bezoek aan Corpus. Na even in de hal gewacht te hebben, mochten we naar boven naar het restaurant, waar korte tijd later een overheerlijke lunch in buffetvorm stond. Iedereen heeft zich tegoed gedaan aan deze uitstekende lunch. Na de lunch, mochten we in groepjes mbv een audiotoer Corpus in. We werden geleid langs darmen, langs oren, ogen, mond en hersenen. Hierbij werd een duidelijke uitleg gegeven en via beeldmateriaal werd alles nog extra duidelijk gemaakt. Na deze rondleiding door Corpus, kon op eigen gelegenheid een bezoek gebracht worden aan het interactieve gedeelte. Dus via beeldschermen kon je info krijgen, kennisvragen beantwoorden en via panels kreeg je nog meer info over de werking van ons lichaam. Rond 16.45 uur was iedereen klaar en werd nog een gezamenlijke foto gemaakt en daarna bracht de bus ons weer terug naar Zundert. Het was een gezellige en leerzame dag. groetjes, Ina Gommers

8


December 2013

9


December 2013

VAN DE BESTUURSTAFEL (NOVEMBER 2013) Om een vereniging goed te besturen is geregeld overleg nodig. Reden dat het bestuur maandelijks bij elkaar komt om zaken te bespreken en af te stemmen. Op dinsdag 5 november 2013 was dit weer het geval. Teruggekoppeld werd het bezoek aan de studiedag van het Oranje Kruis. Een kort verslag is te lezen elders in het boekje en op de website. Er is afstemmingsoverleg geweest met EHBO-vereniging Rijsbergen om te kijken hoe we komend jaar verder kunnen gaan samenwerken en mogelijk om zelfs te gaan fuseren tot ĂŠĂŠn vereniging in de gemeente Zundert. Daartoe is een werkgroepje ingesteld, bestaande uit de twee voorzitters en de twee secretaressen. Het eerste overleg is al geweest en zijn de statuten bekeken. Het bestuur zal de algemene ledenvergadering van EHBO NoordBrabant bezoeken op zaterdag 9 november te Berkel Enschot. Er worden mededelingen gedaan van het overleg wat is geweest van het bestuur Stichting Zundert Hartveilig. Op donderdag 13 februari 2014 zal EHBO worden gedaan op Mencia Sandrode tijdens gastlessen. Er zijn veel felicitatie kaarten binnen gekomen in verband met het 75jarig bestaan. Daarnaast heeft het bestuur donaties mogen ontvangen voor een nieuwe reanimatie pop. Bedankt. De penningmeester heeft de rekeningen voor de contributie verstuurd naar de mensen die nog geen automatische betaling hebben. Van de mensen met automatische betaling zal komende maand het bedrag worden afgeschreven. Het bestuur kijkt terug naar een zeer geslaagd bezoek aan Corpus en heeft veel positieve reacties van de leden mogen ontvangen. Twee reacties zijn inmiddels op de website geplaatst en staan elders in het boekje. De opening van de tentoonstelling met receptie is eveneens prima verlopen, al had het bestuur op meer belangstelling van adverteerders en verenigingen verwacht. Heel bijzonder dat onze oud-docent dokter Koch aanwezig was. Vervolgens is uitvoerig de komende oefening doorgenomen.

10


December 2013

Er zijn nog twee evenementen en daar zijn voldoende eerste hulpverleners voor gevonden. Daarnaast werd het evaluatie verslag van inzet Bloemencorso Zundert besproken. Het automatiseringsproces binnen de EHBO-vereniging gaat steeds beter. Alle e-mailadressen zijn verwerkt. Nu wordt gewerkt aan de adressen van de mensen die alleen een reanimatiecursus volgen. Het bestuur krijgt positieve reacties op de mail die iedereen krijgt toegestuurd met zijn of haar verjaardag. Er zullen twee hoofdlampjes worden aangeschaft in de caravan. Verder zal er nog verband besteld gaan worden. Het idee bestaat om volgend jaar een les te besteden aan verkeersongevallen samen met iemand van de brandweer. Het is toch anders om iemand te helpen die nog achter het stuur zit en niet op de grond ligt. De airbag kan altijd nog afgaan en wat moet je in die gevallen doen. Dit idee werd positief ontvangen en zal worden meegenomen in het lesprogramma van 2014/2015. Nogmaals raadpleeg regelmatig de website. Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan kun je altijd wenden tot een van de bestuursleden. Het bestuur.

11


December 2013

STUDIEDAG ORANJE KRUIS Op zaterdag 2 november is een afvaardiging van het bestuur naar studiedag van het Oranje Kruis te Nieuwegein geweest. Na een gezellig welkom door dames en heren met respectievelijk oranje sjaals en dassen werden we voorzien van ons naamplaatje. Hierna direct op zoek naar de koffie in de algemene ruimte, waar ook diverse kraampjes waren van vele leveranciers voor EHBO/BHV materiaal. Ook zagen we nog wat bekenden vanuit EHBO-land. Vervolgens naar de openingsact met veel muziek en film. Het ging over reanimeren. Hierna nam de directeur van het Oranje Kruis het woord en heette ons welkom. Twee mensen kregen het woord die een hartstilstand hadden overleefd dankzij reanimatie. Een filmpje van You Tube werd ons getoond. Hieruit bleek dat snel reanimeren zeer belangrijk is. Daarna gingen we naar de workshops. We hadden ons ingeschreven voor de volgende onderwerpen: 1. Evenementen- en specifieke BHV; 2. Snel defibrilleren; 3. Blessuretijd; 4. Drugs: wat dan? De eerste workshop werd verzorgd door een arts, zijnde de heer Pim de Ruijter. Hij heeft een nieuw EHBO-boek geschreven met als titel: “Gevorderde Eerste Hulp.� Een van de onderdelen in het boek is eerste hulpverlening bij evenementen. Hoe benader je een slachtoffer en hoe ga je om met bepaalde situaties. Heel belangrijk in het verhaal is de ABCDE-techniek, wat wereldwijd wordt gehanteerd. Reden dat onze kaderinstructeur het nu ook heeft behandeld in haar eerste lessen. Heel simpel, want zonder ademhaling gaat iedereen dood. Dit was een zeer goede en interessante workshop. Er bestaat een mogelijkheid dat er in de toekomst nog een deelcertificaat gaat komen voor eerste hulp bij evenementen. Wij zullen dit zeker als aandachtspunt meenemen in het bestuur en met de kaderinstructeur.

12


December 2013

De tweede workshop was een herhaling van een eerdere presentatie bij de Nederlandse Hartstichting. Het was een wetenschappelijk onderbouwd verhaal, dat met burger hulpverlening bij reanimatie de overlevingskansen aanmerkelijk zijn toegenomen. In Zundert weten we daarover mee te praten. Dit was voor ons dus een minder goed gekozen workshop. De derde ging over blessuretijd. Deze lezing werd gegeven door een fysiotherapeut en we hadden verwacht, dat hij meer ging vertellen wat een eerste hulpverlener wel of zelfs niet moet doen bij sportblessures om herstel te bespoedigen. Wel een discussie gehad over koelen of niet koelen bij een verzwikking c.q. verstuiking. Voorlopig is het advies om dit wel te doen. Belangrijk is het om vast te stellen of iemand wel of niet kan staan op zijn voet. Indien staan niet mogelijk is, moet men rekening houden met een breuk of afgescheurde spieren. Ook dit onderwerp past in een les voor het helpen bij evenementen. Het heet dan ook: Eerste Hulp Bij Sportongevallen. De laatste workshop die we hebben bezocht ging over drugs. Een onderwerp wat wij ook binnen de vereniging onder de aandacht hebben gebracht. Belangrijk is de drugs te verdelen in drie groepen, namelijk: a. Men wordt er langzaam van b.v. overmatig alcohol of GHB; b. Men wordt er snel van, zeg maar ADH gedrag, dit komt door cocaïne, speed, cafeïne en XTC; c.

Men wordt er gek van, b.v. van paddo’s of ketamine.

Dan is het belangrijk de werkingsduur in de gaten te houden. Zo heeft XTC een werkingsduur van vier tot zes uur en speed zelfs acht uur. Cocaïne heeft maar een werkingsduur van 45 minuten en GHB maximaal drie uur. Door hier onderscheid in te maken, weet je of het nog erger wordt of dat er al een afbouw van de werking is. Uiteraard heb je hierdoor diverse gezondheidsverstoringen er bij, tot zelfs levensbedreigend. Als je een bewusteloze aantreft met een kaakklem, dan dien je dit ook te melden aan de alarmcentrale, want dan komt er standaard een trauma heli. Verder heb je te maken met oververhitting en of onderkoeling. Daarom is het belangrijk dat er een thermometer in de caravan komt. Gaan we regelen als bestuur.

13


December 2013

Heel belangrijk is het herkennen van een opwindingsdelier. Deze mensen lijken heel agressief en het lichaam verbruikt dan veel zuurstof. Als deze personen met geweld worden overmeesterd en bijna geen lucht kunnen krijgen, kunnen deze mensen stikken en overlijden. Mogelijk een van de oorzaken dat iemand in een politiecel is overleden of al tijdens een aanhouding door veiligheidsdiensten. Hoe herken je dan toch een persoon met opwindingsdelier. Er zijn hiervoor twee kenmerken, namelijk: a. Met deze persoon valt geen contact te maken. Kijken je niet aan. b. Er is geen overgave bij fixatie, hij of zij blijft doorgaan. Om dit op te lossen heb je altijd professionele hulp nodig, die deze mensen met een spuit kunnen kalmeren. Je kunt begrijpen dat we deze workshop als zeer goed en interessant hebben ervaren, wat we zeker in de praktijk kunnen gebruiken. Voor meer informatie over deze studiedag verwijs ik naar de website van het Oranje Kruis. Jan Koetsenruijter.

14


December 2013

ERVARINGSVERHAAL IN HARSTLAG NU Dit maal een verhaal van een burgerhulpverlener die zelf bij een reanimatie is uitgekomen. Het verhaal speelt in 2007. In de tijd voor alarmering van burgerhulpverleners via de meldkamer ambulance. Vaak kwam men in die tijd toevalligerwijze bij een reanimatie uit. Een mooie dag... Het is nog maar een paar jaar geleden. We waren pas terug van vakantie. Mijn vrouw was al weer aan het werk maar ik had nog een weekje vrij. Het was stralend weer en de achterbuurvrouw kwam even bijpraten. We zaten buiten. Plots klonk er een metalige klap, alsof een ladder omviel. We luisterden allebei en meteen klonk er nog zo'n geluid, alleen harder nu. Ik sprong op en liep naar de weg, maar zag eerst niets. We wonen een eindje van de weg af en het pad ligt wat hoger, als een soort dijkje. Ernaast ligt een weiland en de moestuin van mijn verleden jaar overleden buurman. De nieuwe eigenaar had van de wei en moestuin één geheel gemaakt, en nu liepen er een paar kleine bruine schapen op. Bij de weg zag ik, dat een lantaarnpaal languit over de stoep lag, iets verderop lag er nóg een. Toen pas ontdekte ik, vlak voor me, achter die bloemenhaag, de grote auto die met de neus tegen onze oprit stond. De motor liep niet meer, toen ik de portier opendeed zag ik een man, rechtop zittend achter het stuur. De radio speelde muziek, die ik zelf nooit gekozen zou hebben. De regels van de EHBO, ze schoten kriskras door mijn hoofd. Ga na wat er is gebeurd, stel het slachtoffer gerust. Ik begon tegen hem te praten, maar hij antwoordde niet, ik kreeg die rot radio ook maar niet uit. Al snel zag ik in dat ik moest reanimeren, samen met iemand die ook was toegesneld haalden we hem uit de auto. Ik begon met in de praktijk te brengen wat zo vaak was geoefend. Een jonge vrouw uit de buurt hielp meteen, ik beademde, zij deed de hartmassage: één-twee-drievier-vijf….. De buurvrouw, die bij mij op bezoek was, had intussen 1-1-2 gebeld en na verloop van tijd kwam eerst de politie. Ze losten me af en even later was de ambulance ook ter plekke.

15


December 2013

Ik stond wat aan de kant met een glas water dat me was toegereikt, en overzag nu pas de bedrijvigheid die in gang was gezet. Achter in de tuin waren buren in de weer met een stuk gaas, zodat de schapen niet weg konden lopen. Mensen stonden met elkaar te praten, flarden ving je er van op. Wie de man was hoorde ik nu pas. Omstanders spraken van het geluk dat de school nog niet uit was. Al die moeders met kinderen op de stoep, waar die op drift geraakte auto een eind overheen was gereden. Politiemensen regelden het verkeer, broeders van twee ambulances deden alles wat ze maar konden om dat hart maar weer op gang te krijgen. Het middelpunt van al deze drukte was die man op zijn rug in de zon, doodstil, op de deken van vogelmuur en paarse dovenetel. Wat de broeders ook probeerden, het lukte niet meer. Mijn aanvankelijke opluchting dat ik de zorg kon overlaten aan de profs, maakte plaats voor de gedachte dat alle moeite voor niets was geweest. Een klein autootje moest wachten tot het langs de opstopping mocht. Het zag er een beetje haveloos uit, met delen plaatwerk in een andere kleur. Het stopte vlak naast me, de bestuurster kauwde ergens op, en keek onverschillig naar de auto beneden haar, die zo'n eind uit de koers was geraakt. Dat er wel eens iets ernstigs aan de hand kon wezen; ze dacht er niet aan, of het maakte haar niets uit. Haar radio stond keihard aan, en dat liet ze zo. Uit het open raam schalde, keihard: Wat een mooie dag, wat een mooie dag voor de dood (van Bløf). Naam bekend bij de redactie van de nieuwsbrief en met toestemming van de hulpverlener gepubliceerd. Wil jij ook je verhaal delen met andere vrijwilligers?. Stuur dan een email naar de redactie van de nieuwsbrief. Geregeld publiceren wij zo’n verhaal (geanonimiseerd)

16


December 2013

WEL OF NIET STARTEN REANIMATIE Van hulpverleners ontvangen wij wel vaker de vraag wanneer ze wel of niet moeten starten met reanimeren of juist mogen stoppen. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Welke wij graag willen aanhalen. Een reanimatiepoging wordt altijd ondernomen behalve wanneer er van de onderstaande punten sprake is: • Het leven van de (burger)hulpverlener in gevaar is of komt; • Het overduidelijk is dat een dergelijke reanimatiepoging geen zin heeft, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van lijkstijfheid, onthoofding of ernstige verbranding (verkoling); • Wanneer er vóór aanvang duidelijk is dat de patiënt een rechtsgeldige niet-reanimeren verklaring heeft. Burgerhulpverleners dienen niet opzoek te gaan naar een nietreanimeren penning en/of verklaring bij iemand met een hartstilstand. Dit om te voorkomen dat een reanimatiepoging wordt uitgesteld en de uitkomst van de reanimatie hierdoor nadelig zou worden beïnvloed. Een burgerhulpverlener kan de reanimatie stoppen wanneer er sprake is van de onderstaande omstandigheden: • De burgerhulpverlener te vermoeid is om de handeling voort te zetten; • Het slachtoffer normaal gaat ademen of ademt • De professionele hulpverleners de reanimatie overnemen • Als men er niet binnen 20 minuten in slaagt om in contact te komen met de professionele zorgverleners, bijv. de 112 meldkamer of huisarts. Bij onderkoeling (bijvoorbeeld verdrinking onder ijs) dient deze termijn tot 60 minuten te worden verlengd. Extra toelichting voor het stoppen van de reanimatie: Wanneer de burgerhulpverlener is gestart met een reanimatie, wordt deze door ‘leken’ niet gestopt tot het moment dat de professionele hulpverleners gearriveerd zijn die de kennis en ervaring hebben om de zinvolheid en wenselijkheid van voortzetting te beoordelen.

17


December 2013

Een advies van een toevallig voorbijkomende arts om de reanimatiepoging te stoppen mag niet worden opgevolgd. Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer er een niet-reanimeren verklaring wordt getoond of een niet-reanimeren penning zichtbaar is gedurende de periode dat de reanimatie al bezig is. Bijvoorbeeld tijdens het aansluiten van een AED. Onder deze omstandigheden mag je doorgaan met de reanimatie tot de professionele hulpverleners er zijn maar ook de afweging maken om de reanimatie te stoppen. Bron: Hartstichting

Het bestuur en redactie wenst u hele fijne feestdagen!!!

18


December 2013

WIST U DAT……. •

de tweede herhalingsles door ongeveer 72 leden is gevolgd;

dit ongeveer 80 % is geweest;

het bestuur weer op zoek is naar nieuwe winter-/zomerstalling voor de caravan;

het niet meer uit maakt of je cambric of hydrofiel verband gebruikt;

de naam nu gewoon heet: IDIAAL zwachtel;

er niet meer gesproken wordt over witte of vette watten;

dit is vervangen door synthetische watten;

men het hiermee eenvoudiger wil maken;

je hierdoor dus maar een kleine verband tasje meer nodig hebt;

het dakpan afplakken op een zuigende borstwond is komen te vervallen;

deze wond nog maar aan drie zijde wordt afgeplakt met een dun plastic erop naast het steriel gaasje;

de opening naar beneden moet voor afvoer van vocht;

bij het afbinden/afknellen van een lichaamsdeel dat langer heeft geduurd dan 15 minuten er myoglobine kan ontstaan;

dit een afvalstof is van de spieren;

dit een gevaar kan zijn voor de nieren en hierdoor het oplossen van een beknelling na 15 minuten altijd door deskundigen moet gebeuren;

er in de caravan ook hecht stripjes aanwezig zijn;

je dat kunt gebruiken voor kleine oppervlakkige snijwondjes;

wij iedereen een heel gezond en gelukkig 2014 wensen!

19


December 2013

TELEFOONLIJST

COLOFON

Bestuur:

19e Jaargang, uitgave 2

Jan Koetsenruijter Voorzitter 06-30299895 076-5976541 voorzitter@ehbo-zundert.nl

Dit boekje wordt gratis onder de leden, alle adverteerders en de doktoren verspreid.

Mientje de Rooij Secretaresse 06-11261276 Ledenadm. 076- 8501383 secretariaat@ehbo-zundert.nl JosĂŠ Maas Penningmeester 06-57347437 076-5975007 penningmeester@ehbozundert.nl

Redactie: - Patricia van der Jagt - Mieke Roelands

Verschijnt 5 keer per jaar.

Redactieadres: Hertogstraat 20 4881 CC Zundert Tel: 076-5970726 e-mail: cjvanderjagt@home.nl

Frans Deckers Evenementen

Drukwerk:

06-10671521 076-5971450 edeckers@home.nl

Drukkerij Bergamo & Havando Uiterste inleverdatum:

Christ Tax Materialen

2 februari 2014

076-5972622 4882jh1b@hetnet.nl Anne Hensen Kaderinstructeur 06 –21915841 anneloopmans@home.nl

De redactie behoudt zich het recht om ingezonden stukken te weigeren of te verplaatsen naar een volgende uitgave. Elke inzender is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar tekst.

Leslokatie: Cultuur Centrum Zundert 076-5971999 Website: www.ehbo-zundert.nl 20

Boekje 2 2013 2014  
Advertisement