Page 1

Onderdeel van AOC Oost

BBL-vakopleiding Hovenier bij VeluwePlant


Hovenier het leukste vak dat er is! Vakopleiding Hovenier Je werkt graag met je handen, houdt niet zo van de schoolbanken, maar wilt wel een mbo-diploma halen tijdens je werk? Dan is de praktijkgerichte hoveniers-opleiding bij Boomkwekerij/handelskwekerij/ afhaal-centrum/cash&carry VeluwePlant in Lunteren net iets voor jou. Je kunt kiezen uit het landelijk erkend diploma Assistent-hovenier (MBO-1), Hovenier (MBO-2) en Vakbekwaam hovenier (MBO-3). Hoveniers in en rondom Lunteren zijn regelmatig op zoek naar goed opgeleide medewerkers. Een aantal bedrijven heeft samen met VeluwePlant in 2011 de handen ineen geslagen met onderwijsinstelling AOC Oost. Hierdoor is het mogelijk al werkend en lerend in je eigen regio de vakopleiding Hovenier te volgen. Je volgt bij ons een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). Dit betekent dat je tijdens je opleiding vier dagen in de week werkt bij een hovenier. Eén dag in de week krijg je van docenten van AOC Oost praktijk- en theorielessen in een van de lesruimtes van VeluwePlant. We maken de opleiding helemaal op maat, zodat je alles wat je leert over het vak meteen in de praktijk kunt brengen bij het bedrijf waar je werkt. Kies je voor een opleiding tot hovenier dan zijn de vooruitzichten op werk verhoudingsgewijs gunstig. Maar je moet jezelf uiteraard wel bewijzen. Want werken als hovenier betekent werken onder soms moeilijke omstandigheden. Het volgen van deze BBL-opleiding vraagt bovendien om een volwassen houding: we verwachten van je dat je zelfstandig bent, gemotiveerd, en dat je jezelf graag ziet werken in de sector.

MBO-1 1 Assistent-hovenier Dit is een éénjarige opleiding. Als assistent-hovenier assisteer je bij het onderhoud aan voorzieningen in de natuur en leefomgeving, het schoonhouden van de werkplek en van de gebruikte materialen. Je doet dit na instructie en onder begeleiding. Vakken als Nederlands, rekenen, en leren/loopbaan/burgerschap zijn vaste onderdelen van de opleiding.

Uitvoering Vier dagen in de week werk je bij een hovenier. Eén dag in de week volg je de lessen bij Boomkwekerij/ handelskwekerij/afhaalcentrum/Cash&Carry VeluwePlant in Lunteren. De opleiding start in de eerste week van september 2013. Een toelatingsprocedure vormt vast onderdeel van de inschrijving. Schrijf je daarom voor de zomer in, zodat je zeker weet of je in september kunt beginnen.

Studieduur Eén studiejaar van veertig opleidingsweken. Totaal 200 uur les, en 650 uur beroepspraktijkvorming (stage) op een hoveniersbedrijf.

Zelfstudieduur Circa vijf uur per week.

Toelatingseis Geen (VMBO-)diploma vereist

Kosten Omdat dit een specifieke bedrijfsopleiding is, zijn de opleidingskosten hoger dan bij een reguliere BBL-opleiding. De kosten van de opleiding bedragen € 1.830,-, inclusief het wettelijk vastgestelde cursusgeld van € 226,- per jaar per medewerker (schooljaar 2013 - 2014). Groeipunt brengt dit bedrag in rekening bij de werkgever. Deze kan de studiekosten verrekenen met de loonbelasting via de Wet Vermindering Afdracht (2013: maximaal € 2.658,- per jaar per medewerker). Per 1 januari 2014 zullen er wijzigingen van kracht gaan die vooralsnog niet bekend zijn. Zodra deze wijzigingen bekend zijn zullen we hiervan direct melding maken. De hoveniersbranche kent stimuleringsmaatregelen, waarmee hoveniers makkelijker personeel aan een opleiding kunnen laten deelnemen. Kijk hiervoor op www.colland.nl/subsidiegids.


Leren en werken in de praktijk op een bedrijf! MBO-2 2 Hovenier

MBO-3 3 Vakbekwaam hovenier

Dit is een tweejarige opleiding. Als hovenier voer je na instructie eenvoudige onderhoud- en aanlegwerkzaamheden uit, zodanig dat aan de opdracht en eisen van je leidinggevende is voldaan. De opleiding besteedt aandacht aan zaken als het terrein klaar maken, grondverzet, rioleringssystemen/drainage, water(partijen), verhardingen, bouwkundige elementen, technische voorzieningen en groen. Vakken als Nederlands, rekenen, en leren/loopbaan/ burgerschap zijn vaste onderdelen van de opleiding.

Dit is een driejarige opleiding. Als vakbekwaam hovenier voer je zelfstandig de meest voorkomende aanleg- en onderhouds-werkzaamheden uit. Daarnaast behoort het plannen van de werkzaamheden en het begeleiden van medewerkers tot je taak. Jij ziet erop toe, dat de samenwerking goed verloopt. Naast vakkennis, vakvaardigheden en beroepshouding is er tijdens de opleiding aandacht voor Nederlands, rekenen, en leren/loopbaan/burgerschap.

Uitvoering

Uitvoering

Vier dagen in de week werk je bij een hoveniersbedrijf. Eén dag in de week volg je de lessen bij Boomkwekerij/ handelskwekerij/afhaalcentrum/Cash&Carry VeluwePlant in Lunteren. De opleiding start in de eerste week van september 2013. Een toelatingsprocedure vormt vast onderdeel van de inschrijving. Schrijf je daarom voor de zomer in, zodat je zeker weet of je in september kunt beginnen.

Vier dagen in de week werk je bij een hoveniersbedrijf. Eén dag in de week volg je de lessen bij Boomkwekerij/handels-kwekerij/afhaalcentrum/Cash&Carry VeluwePlant in Lunteren. De opleiding start in de eerste week van september 2013. Een toelatingsprocedure vormt vast onderdeel van de inschrij-ving. Schrijf je daarom voor de zomer in, zodat je zeker weet of je in september kunt beginnen.

Studieduur

Studieduur

Twee studiejaren van telkens veertig opleidingsweken. Totaal 200 uur les, en 650 uur beroepspraktijkvorming (stage) op een hoveniersbedrijf per jaar.

Drie studiejaren van telkens veertig opleidingsweken. Totaal 200 uur les, en 650 uur beroepspraktijkvorming (stage) op een hoveniersbedrijf.

Zelfstudieduur

Zelfstudieduur

Circa vijf uur per week.

Circa tien uur per week.

Toelatingseis

Toelatingseis

Voor het volgen van deze opleiding moet je in het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 1, VMBO-diploma kaderberoepsge-richte leerweg of VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg.

Voor het volgen van deze opleiding moet je in het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 2, VMBO-diploma gemengde leerweg of VMBO-diploma theoretische leerweg.

Kosten Omdat dit een specifieke bedrijfsopleiding is, zijn de opleidingskosten hoger dan bij een reguliere BBL-opleiding. De kosten van de opleiding bedragen € 1.830,-, inclusief het wettelijk vastgestelde cursusgeld van € 226,- per jaar per medewerker (schooljaar 2012 - 2013). Groeipunt brengt dit bedrag in rekening bij de werkgever. Deze kan de studiekosten verrekenen met de loonbelasting via de Wet Vermindering Afdracht (2013: maximaal € 2.658,- per jaar per medewerker). Per 1 januari 2014 zullen er wijzigingen van kracht gaan die vooralsnog niet bekend zijn. Zodra deze wijzigingen bekend zijn zullen we hiervan direct melding maken. De hoveniersbranche kent stimuleringsmaatregelen, waarmee hoveniers makkelijker personeel aan een opleiding kunnen laten deelnemen. Kijk hiervoor op www.colland.nl/subsidiegids.

Kosten Omdat dit een specifieke bedrjfsopleiding is, zijn de opleidingskosten hoger dan bij een reguliere BBL-opleiding. De kosten van de opleiding bedragen € 2.000,-, inclusief het wettelijk vastgestelde cursusgeld van € 549,- per jaar per medewerker (schooljaar 2012 - 2013). Groeipunt brengt dit bedrag in rekening bij de werkgever. Deze kan de studiekosten verrekenen met de loonbelasting via de Wet Vermindering Afdracht (2013: maximaal € 2.658,- per jaar per medewerker). Per 1 januari 2014 zullen er wijzigingen van kracht gaan die vooralsnog niet bekend zijn. Zodra deze wijzigingen bekend zijn zullen we hiervan direct melding maken. De hoveniersbranche kent stimuleringsmaatregelen, waarmee hoveniers makkelijker personeel aan een opleiding kunnen laten deelnemen. Kijk hiervoor op www.colland.nl/ subsidiegids.


Meer informatie Wil je je inschrijven voor een van deze opleidingen of wil je meer weten over

Groeipunt Nije Allee 7 7609 ZG Almelo

de mogelijkheden? Neem contact op met

adres

Harry Kuipers (accountmanager), telefoon

0546 - 83 44 60

06 - 549 048 57 zodat we je verder kunnen informeren.

Over AOC Oost AOC Oost is volgens de Keuzegids MBO-studies 2013 het op een na beste AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) van Nederland. De onderwijsinstelling verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO en MBO) voor natuur, voeding en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Groeipunt verzorgt vak- en bedrijfsopleidingen bij groenbedrijven, voedingsbedrijven en boomkwekerijen, zoals bij Boomkwekerij/ handelskwekerij/afhaal-centrum/Cash&Carry VeluwePlant in Lunteren. De Keuzegids wordt jaarlijks door een onafhankelijke redactie samengesteld, om aanstaande mbo’ers te helpen een betere studiekeus te maken.

www.groeipunt.nl

In samenwerking met

telefoon

www.groeipunt.nl internet

Onderdeel van AOC Oost

BBL-vakopleiding Hovenier bij VeluwePlant  
BBL-vakopleiding Hovenier bij VeluwePlant  
Advertisement