Page 1

Onderdeel van AOC Oost

Bedrijfsopleidingen en advies Samen werken aan uw bedrijfsdoelstellingen


U wilt groeien. Beter worden als bedrijf, beter worden in uw vak. Dat kan met Groeipunt. We adviseren, geven cursussen en verzorgen bedrijfsopleidingen op maat voor elke groene beroepsgroep. Van plantenteelt tot voedingsmiddelentechnologie. Dat doen

Ambitie. Daar begint het allemaal bij.

we het liefst bij u in het bedrijf. Werken en ler-

veranderende omstandigheden. Daarvoor heeft u

en tegelijk! Met onze opleidingen groeit u in de

medewerkers nodig die efficiënt werken, kwaliteit

toekomst. Een duurzame toekomst, vol persoonlijke

leveren en flexibel zijn. Gemotiveerde medewerkers

ontwikkeling en rendement. We zeggen niet voor

met de juiste werkhouding en instelling.

niks bij AOC Oost: morgen is groen!

Groei van uw mensen is noodzakelijk voor de groei van uw bedrijf. Groeipunt helpt u daarbij. Waar staat uw bedrijf over vijf jaar?

U wilt uw bedrijfsdoelstellingen realiseren: de continuïteit waarborgen, uw resultaten verhogen. Kortom tot groei komen. En dat alles onder steeds

En kunt u uw doelen verwezenlijken met uw huidige personeelsbestand? Hoe gaat u om met ontgroening en vergrijzing? En hoe komt u tot breed inzetbare mensen die de snelle technologi-sche ontwikkelingen kunnen bijbenen? Al dat soort vragen zijn óns werk.

Zwanenberg Food Group, Ferdi Mik (plantmanager Raalte) ‘Die docenten weten van de hoed en de rand’ “Wij hebben goede ervaringen met Groeipunt. We werken samen voor onze EVC-trajecten en MBO opleidingen niveau 1, 2 en 3. Groeipunt is ook betrokken bij de trainingen voor (nieuwe) staffunctiemedewerkers; dat doen we binnen de Zwanenberg Academy samen met ervaren docenten van Groeipunt. Die weten echt van de hoed en de rand.”


VeluwePlant , Leen Konijn (directeur) ‘De doe-mentaliteit van Groeipunt past bij ons.’ “We zijn begonnen met deze hoveniersopleiding - naast onze corebusiness - omdat onze klanten moeilijk goed opgeleide medewerkers kunnen vinden. Daar kunnen wij wat in betekenen. Groeipunt is een bedrijfsschool met dezelfde doe-mentaliteit als wij, en met enthousiaste docenten, vaak uit de praktijk. We hebben elk jaar meer aanmeldingen. Een win-winsituatie.’

Luisteren en begrijpen

die voor uw bedrijf van belang zijn. Sterker nog,

De samenwerking met u start met een heldere

onze opleidingen kunnen per personeelslid op

analyse van uw vraag of uw probleem. Een van

maat gemaakt worden. Ook kan een opleiding

onze accountmanagers bespreekt de huidige en de

doorweven worden met uw missie, cultuur-

gewenste situatie met u, inventariseert de opleid-

veranderingsaspecten en continu-verbeter-

ingsvraag en adviseert over vervolgstappen. Die

trajecten. Een nauwe samenwerking met uw

liggen soms ook buiten de inzet van Groeipunt of

HRM-afdeling is voor ons essentieel.

in een samenwerkingsverband met een partner.

Ons uitgangspunt blijft altijd om een duurzame relatie met u aan te gaan en u het beste advies te geven.

Werkplekleren en ‘coaching on the job’ zijn onze specialiteit. Soms heeft een onderneming te maken met persoonlijke prob-

Bij een opleidingsvraag stellen wij vervolgens een

lematiek van een medewerker. Met individuele

opleidingsplan op, geheel op maat. En we ontwik-

coaching werken we heel gericht en bereiken

kelen de inhoud. Vooraf is hiervoor soms een werk-

we veel. Doel daarbij is om uw medewerker

plekanalyse nodig. Natuurlijk komen in de

optimaal te laten functioneren op de werkplek

opleiding of cursus alleen die zaken aan bod

en in alles wat daarbij komt kijken.


Voorop in nieuwe ontwikkelingen

Met nieuwe leervormen en een actueel kennisaanbod spelen we in op uw vernieuwend ondernemerschap.

Blended learning Blended learning is zo’n nieuwe leervorm. Met een mix van leren op de werkvloer, workshops en e-learning zorgen we voor een afwisselend en motiverend lesprogramma.

WCM We werken, in overleg met u, ook samen met partners. Een voorbeeld hiervan is WCM, world class manufacturing, dat in samenwerking met een specialist op dit gebied wordt geïntegreerd in de opleiding.

Loopbaaninstrumenten

DCW Enschede, Ellen Detert (manager Leer Werken -

Het ErVaringsCertificaat

EVC

Heeft uw medewerker al veel ervaring? Dan kan een opleidingstraject vooraf worden gegaan door een EVC-traject, zodat de opleiding aanzienlijk verkort wordt. Ook bij reorganisaties en outplacement is een ervaringscertificaat waardevol. Zo kan iemand laten zien welke ervaring hij heeft, waardoor zijn kansen op een nieuwe baan worden vergroot.

Het ErVaringsProfiel

EVP

Uw medewerker vult met behulp van een begeleider een digitaal portfolio, er vindt een 360-gradenfeedback plaats, er vinden (loopbaan) gesprekken plaats. Dit alles resulteert in een ervaringsprofiel met een loopbaanadvies.

Analyse

MDI

Welke typen medewerkers heeft u in dienst - of gaat u in dienst nemen - en wat zijn hun primaire gedragsstijlen? Hoe verhouden de verschillende typen zich tot elkaar en hoe werken ze optimaal samen? Welke gedragsstijl past het best bij een functieprofiel? Een MDI-gedrags- en/of -werk-omgevingsprofiel kan hier heel veel helderheid in verschaffen.

Insight

AMN

Wij werken samen met AMN op het gebied van competentiemanagement binnen HRM en competentiegericht opleiden. Daarmee hebben wij diverse meetinstrumenten in huis, bestaande uit psychologische testen gekoppeld aan een competentiemeter. Die instrumenten bieden volop mogelijkheden tot het begeleiden en coachen van individuele medewerkers.

arbeidsontwikkeling gericht op de arbeidsmarkt)

‘Het onderwijs is erg praktisch, dat werkt goed voor onze mensen.’ “Als je mensen een kans wil bieden, kan praktisch onderwijs een belangrijke rol spelen. Daar sluit de aanpak van Groeipunt goed op aan: minder in de schoolbanken, meer in het veld. Dat werkt goed voor onze mensen. En alles is altijd bespreekbaar, dat werkt prettig.”


Groeipunt houdt zich bezig met (BBL-)bedrijfsopleidingen, cursussen, workshops, HR-adviezen, loopbaanbegeleiding, re-integratie en analyses voor organisaties en bedrijven.

Korte lijnen, heldere afspraken en snel reageren kenmerken de samenwerking met Groeipunt.

Gemeente Doetinchem, Wim de Korte (afdelingshoofd Buha - beheer, uitvoering, handhaving, afval en accommodaties)

Motiveren en inspireren Groeipunt laat bedrijven en werknemers groeien door op maat gemaakte opleidingen. U wilt het beste uit uw werknemers halen. Wíj ook! Onze trainers adviseren, scholen, trainen en begeleiden uw medewerkers. Zowel op management- als op productieniveau, want we hebben naast onderwijskundige en vaktechnische kennis ook kennis over ondernemers- en managementvaardigheden in huis. Een opleiding van Groeipunt verandert mensen. Medewerkers leren bijvoorbeeld ook elkaar onderling aan te spreken op gedrag. Een opleiding van Groeipunt motiveert en inspireert. Uw medewerker vindt meer voldoening in zijn werk. U zult het merken in betere producten en diensten, efficiëntere productie, meer betrokkenheid en minder ziekteverzuim. Scholing vertaalt zich onmiddellijk in bedrijfsresultaat. De Maastricht University heeft aangetoond dat de productiviteit van een groep medewerkers al omhoog gaat als slechts 10% van hen een cursus of opleiding heeft gevolgd.

‘Onze medewerkers waarderen het EVP-traject.’ “De gemeente Doetinchem vindt persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit belangrijk. Een EVPtraject (ErVaringsProfiel) voor individuele medewerkers is daartoe een goed instrument, in samenwerking met Groeipunt. De specialisten van Groeipunt verzorgen het EVP-traject van tientallen medewerkers van de afdeling Buitendienst en Handhaving. Dat bevalt onze mensen goed.”


Contact Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken

Locatie-informatie:

met Groeipunt? Neem contact op met een van onze accountmanagers via telefoonnummer 0546 – 83 44 60. En bezoek onze website

Almelo Nije Allee 7 7609 ZG Almelo adres

www.groeipunt.nl

0546 - 83 44 60 telefoon

www.groeipunt.nl Groeipunt is onderdeel van AOC Oost. Meer informatie over AOC Oost vindt u op www.aoc-oost.nl.

Referenties Wij werken voor een groot aantal bedrijven. Kijk voor een overzicht en voor referenties op onze website. Wij denken graag met u mee op het gebied van fiscale voordelen en subsidies.

In-company Wij verzorgen vrijwel alle opleidingen en cursussen op úw locatie: dichtbij, snel en effectief.

Effectmeting Samen met u meten wij het effect van onze opleidingen door vooraf vastgestelde doelen, kritische succesfactoren en vastgestelde kritische prestatie indicatoren (kpi’s).

internet

Onderdeel van AOC Oost

Brochure groeipunt  

Informatie over Groeipunt