Page 3

LEZINGEN  Van gedegen grondonderzoek tot (bizarre) buxusvormen Woensdag 19 januari. Dialezing en ambachtelijke demonstratie enten, buxusvormsnoei + grondonderzoek door het Boomkwekersgilde Het voorjaar is in aantocht en vele (moestuin)eigenaren onder ons vragen zich af of hun tuin nog wel voldoende meststoffen in zich heeft voor het komende jaar of dat er bijgemest moet worden. Wij hebben het Boomkwekersgilde “Groene Escorte” uit Boskoop bereid gevonden ons hierover te informeren. Met gloednieuwe apparatuur bepalen zij voor ons de pH- (zuurgraad) en de EC-waarden (of er al dan niet voldoende voedingsstoffen in de grond zitten). Want waarom staat mijn Rhododendron zo te kwarren? Hij staat misschien in een grond met pH-waarde 6.9 terwijl dit 4 tot 4,5 behoort te zijn. Breng dus allemaal deze avond een zakje grond van minimaal 70 gram mee. Voor dit duo-onderzoek (pH- en EC-waarde) vraagt het Gilde een vrijwillige bijdrage van € 1,50 per aangeboden grondmonster. Na meting krijgt u een persoonlijk mondeling advies. Maar dit is niet het enige wat zij deze avond bieden! Voor de pauze krijgen wij twee dialezingen. Te beginnen met een over “enten“. Vrij vertaald zou je je kunnen afvragen: “waarom niet zaaien?“. Als een gewas - zoals bijvoorbeeld de Picea pungens ‘Koster’ - niet gezaaid of gestekt kan worden, rest er nog één ding: enten. Na deze lezing volgt nog een korte diaserie over bizarre en gewone Buxusvormen. Na de pauze volgt het “doe” gedeelte. Naast het grondonderzoek een demonstratie Buxusvormsnoei (uit een Buxusstruik wordt een figuur gevormd) en een ambachtelijke demonstratie enten op stam (waarschijnlijk Salix caprea ‘Kilmarnock’ - S.c.pendula). Kortom: komt allen naar deze gevarieerde ledenavond op woensdag 19 januari en vergeet vooral uw 70 gram grond niet! (LET OP! bij dreigende vorst tijdig een grondmonster nemen!) Locatie: de Openhof, Hoflaan 2, Ede. Aanvang: 20.00 uur. WWW.EDE.GROEI.NL

5

Flora 2010 06  
Flora 2010 06  
Advertisement