Page 12

Kalk maakt rijke ouders, maar arme kinderen

INGREDIËNT VOOR EEN MOOI GAZON November is bij uitstek de maand om te kalken.Het is niet verboden om dat nog in december te doen,maar bedenk dat kalk pas voor de plant werkt na ongeveer zes maanden.Waarom kalk geven? Voor de ontwikkeling van de plant is kalk onmisbaar. Kalk is o.m belangrijk voor de vorming van eiwitstoffen in de plant. Ook bevordert kalk de ontleding van organische stoffen in de bodem, zodat het daarin vastgelegde plantenvoedsel vrij opneembaar komt voor de planten.Zorg bij de kalkgift dat het nooit meer is dan 2 kg per 10 m2. Ik gebruik bij voorkeur Dolokalk korrels,dat werkt schoner en gemakkelijker dan poeder.Uit het bovenstaande hebben we gezien dat kalk zorgt voor opname van plantenvoeding. Dat houdt dus in dat we in de lente en zomer ook moeten bijmesten, anders wordt de grond arm. Een oud gezegde is:“Kalk maakt rijke ouders, maar arme kinderen”. Kalk werk basisch en ontzurend op de grond in. We weten uit ervaring dat een zure grond snel vol staat met mos,want dat wil er wel groeien. Nu is mos in het gazon niet altijd het gevolg van kalkgebrek. Mos kan ook ontstaan door een slechte afwatering of te veel schaduw. Het is daarom goed in het voorjaar het gazon te beluchten. Vaak zien we daarna dat het gras snel gaat groeien. In de handel kunt u ook een mosverdelger voor het gazon kopen. Daarin zit ijzersulfaat verwerkt. Na het uitstrooien zien we het mos zwart kleuren en verdwijnen. Probleem opgelost? In geen geval. De grond is nog zuur en het mos komt snel weer terug. Het kan even helpen voor herstel van het gazon maar blijvend resultaat zien we niet. We moeten aan de andere kant ook geen illusies hebben dat het mos na één kalkgift weg is. Wat in jaren is verzuurd, moeten we ook jaren lang behandelen. In ons klimaat kan er soms veel regen vallen. Dat is ook al een reden dat de grond zuur wordt, want kalk kan uitspoelen en deze uitspoeling is vaak groter dan de opnamecapaciteit van de plant. Over het gebruik van kalk is nog veel meer te zeggen, maar als u bepaalde spelregels uit het bovenstaande ter harte neemt, komt uw gazon er steeds beter uit te zien. Succes. Ben Schoonderwoert.

14

WWW.EDE.GROEI.NL

Flora 2010 06  
Advertisement