Page 1


Jakub Tomáš | Petr Gruber | Pure Beauty


Pro malíře je od počátku barva základem. To platí i dnes. Víme sice, že pro některé umělce může mít barva rozměr pouhé základní hmoty a o své tvorbě uvažují v docela jiných intencích a je to legitimní a víme také, že dnes umělci malují i bez barev, vnímají malbu kupříkladu jako akci a základním materiálem může být cokoliv, na barvy a plátno se vůbec neohlížejí a je to legitimní, přesto základní premisa může platit, protože stále existuje značný počet lidí, kteří malují tzv. normálně. Je tomu tak navzdory faktu, že bylo vyhlášeno už několik konců malby. Trojice Jakub Tomáš, Petr Gruber a Pure Beauty patří mezi ty, kteří považují za podstatné, aby výsledné práce byly uchopitelné především v rovině jazyka výtvarných forem a teprve posléze (nikoliv výhradně) skrze informační návod, klíč. Necítí potřebu utíkat před tíhou malířské tradice ke konceptualismu, ale naopak berou celou historii malířství jako výzvu a stále živou platformu a věří, že definice malířství, potažmo obrazu, jako „plochy pokryté barvami v určitém řádu“ (Maurice Denis) skýtá nevyčerpatelnou škálu variací živých sdělení. Za podstatnou re-definici výše uvedené modernistické formulky o malířství lze považovat programový obraz Gerharda Richtera „Akt sestupující ze schodů“, který v reakci na smrt malby v dadaistické revoluci zapojením (fotografie) mediálního obrazu světa do světa malířství nepřímo říká, že malířství už se nevztahuje pouze k přímé skutečnosti, ale též k odvozené, umělé skutečnosti,

která je pouhým zrcadlením první a která stále více s primární skutečností prorůstá, až se ztrácejí hranice, tedy nepřímo říká, že malířství je schopno postihnout všemožné odstíny „vědomí o světě“ (nikoliv pouze „odstíny světa“) – od citové upřímnosti (modernismus) až po ironii (typická strategie postmoderny), tedy může různě „postihovat pravdy“ i různě „klamat tělem“. Dynamikou světa neustále pozměňované vědomí, vnímání prostoru a času přináší nejen nová emocemi nezatížená informační témata, ale přirozeně i nové stavy mysli v podobě jakýchsi náladových a pocitových shluků, které naleznou svou formu v podobě povstalých fantómů barev, tak jak o nich už kdysi dávno snil Antonín Slavíček. Svět se od dob Slavíčkových změnil, malba samozřejmě též, zodpovědnost před plátnem je ale stále stejná, zde není kam stupňovat nároky nebo úlevy - cosi jako pokrok v umění je otázkou přirozeného vývoje a vzájemného vlivu mnoha faktorů nikoliv nějakých manifestačních zvolání, které vždy trochu zavání sociálním inženýrstvím. Přesvědčení o nezbytné úloze barvy je volbou autorů a nikomu své postoje nevnucují, usilují jen o to, aby především touto cestou promlouvaly jejich obrazy.

[3]


| Jakub Tomáš |

Jakub Tomáš (nar. 1982) dochází rafinovanou kombinací výtvarné invence a historické konvence k „vrstveným“ obrazům, které ovšem své tematické plány a znejisťující významové prvky ukrývají za fasádou optické jednoty a šťavnaté smyslovosti. Barva zde hraje podstatnou roli, neboť určuje moment překvapení, klame tělem, vytváří jakési mimikry. V prvém momentu je oko diváka zaplaveno barevnou lázní až impresivní svěžesti, zavane lehkost popkultury, ovšem po chvíli, když se vydáme labyrintem prostorů, zažijeme místy podivné znepokojující napětí perspektiv metafyzické malby, v detailu popatříme ironický úsměšek, či momenty odvážných expresivních poloh v barevných kombinacích. Autor vychází z žánru zátiší, kdysi klidného života věcí, který je ovšem dnes proměněn v živý pohyb nadprodukce zboží a tak není nouze o náhodná setkání šicího stroje a deštníku na operačním stole. Lidé se pod stejnou optikou mění ve figurky podivných scén v divadle světa.


⌘ Diskopop olej na plátně, 130 x 160 cm, 2013 [6]


Násobená chyba dokonalosti ⌘ olej na plátně, 130 x 160 cm, 2013 [7]


⌘ Kytaristi olej na plátně, 96 x 93 cm, 2013 [8]


Figurální zátiší ⌘ olej na plátně, 130 x 160 cm, 2013 [9]


⌘ Kompost olej na plátně, 160 x 130 cm, 2013 [ 10 ]


Noční hlídka ⌘ olej na plátně, 120 x 120 cm, 2013 [ 11 ]


⌘ Dobrý den pane Courbete, Cézanne, Signacu olej na plátně, 40 x 40 cm, 2013 [ 12 ]


Jednotná dvojice ⌘ olej na plátně, 60 x 40 cm, 2013 [ 13 ]


⌘ Kimono olej na plátně, 145 x 190 cm, 2013 [ 14 ]


Kapitál ⌘ olej na plátně, 145 x 200 cm, 2013 [ 15 ]


| Petr Gruber |

Petr Gruber (nar. 1989) ve svých obrazech zdůrazňuje atmosféru. Ty mohou asociovat ponurou básnivost a náladovost jakou objevovala secese, ovšem současně lze pocítit expresivní až existenciální úlohu barvy, se kterou ve svých obrazech vyslovili Munch či později částí díla Nicolas de Stael. Gruber vychází z bodu osobního zážitku, který nejprve probádává v akvarelu. Odtud možná následný obraz staví pomocí prolínajících se zákmitů světla, které něco vyjevují a něco nechávají nezřetelné. Realita a sen se potkávají na hranici vzpomínky. Může jít o princip zkratky připomínající typicky filmové postupy. Tento psychologický rozměr prací ve smyslu koncentrované vize podané výhradně s pomocí světelně— emociálních hodnot barev přesvědčuje, ačkoliv současný výtvarný provoz evidentnímu romantismu příliš nepřeje.


⌘ Kavárna akryl a olej na plátně, 145 x 160 cm, 2012 [ 18 ]


Pieta ⌘ olej na plátně, 105 x 90 cm, 2012—2013 [ 19 ]


⌘ Krajinka za domem akryl na plátně, 90 x 90 cm, 2013 [ 20 ]


Stráň ⌘ olej na plátně, 210 x 140 cm, 2013 [ 21 ]


⌘ Kmeny akvarel na papíře, 42 x 29 cm, 2013 [ 22 ]


⌘ Vnitřní les olej na plátně, 185 x 80 cm, 2013

Hřiště v lese ⌘ akryl a olej na plátně, 200 x 80 cm, 2013 [ 23 ]


⌘ Bez názvu akvarel na papíře, 42 x 29 cm, 2013

Bez názvu ⌘ akvarel na papíře, 29 x 42 cm, 2013 [ 25 ]


⌘ Postava akvarel na papíře, 42 x 29 cm, 2013 [ 26 ]


Odchází ⌘ olej na plátně, 75 x 65 cm, 2012 [ 27 ]


| Pure Beauty |

Pure Beauty (nar. 1984) ve svých obrazech akcentuje ženské hrdinky v sledu každodenností. Zřetelný je především zájem o život v prostoru města. Charakter prostředí (historická architektura, periferie, exteriér, interiér atd.) či proměnlivost světelných nálad spoluurčují v civilních scénách různorodost výsledného výrazu maleb, barva se různě připoutává a zase odpoutává od předmětů, míra výtvarné zkratky přirozeně kolísá. Postupným ohmatáváním jednotlivých nuancí různých situací (lidí a míst) naplňuje tak své dle vlastních slov - obecné, v zásadě existenciální, téma pozice člověka v prostoru, které tu stále je přítomné.


⌘ Žižkov akryl na plátně, 100 x 90 cm, 2013 [ 30 ]


Okno ⌘ akryl na plátně, 85 x 80 cm, 2013 [ 31 ]


⌘ Metro akryl na plátně, 60 x 60 cm, 2013 [ 32 ]


Stanice ⌘ akryl na plátně, 90 x 100 cm, 2013 [ 33 ]


⌘ V zeleni akryl na plátně, 60 x 60 cm, 2013 [ 34 ]


Ostrava ⌘ akryl na plátně, 90 x 105 cm, 2013 [ 35 ]


⌘ Rozhovor akryl na plátně, 100 x 110 cm, 2013 [ 36 ]


Skleník ⌘ akryl na plátně, 100 x 110 cm, 2013 [ 37 ]


⌘ Náměstí akryl na plátně, 140 x 200 cm, 2013 [ 38 ]


Křižovatka ⌘ akryl na plátně, 135 x 195 cm, 2013 [ 39 ]


Fundament: Barva Katalog vydaný při příležitosti stejnojmenné výstavy. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě výstavní síň Galerie Altermativa Komenského 10, Jihlava 10. 1. — 2. 3. 2014 Koncepce výstavy, texty katalogu: Jaroslav Grodl Grafická úprava katalogu: pure-beauty.cz Fotografie: archiv autorů Katalog v elektronické podobě.


Fundament: Barva  

Jakub Tomáš | Petr Gruber | Pure Beauty

Fundament: Barva  

Jakub Tomáš | Petr Gruber | Pure Beauty

Advertisement