Page 1

DIPLOMANTI AVU 2014 GRADUATES FROM THE ACADEMY OF FINE ARTS IN PRAGUE


DIPLOMANTI AVU 2014 GRADUATES FROM THE ACADEMY OF FINE ARTS IN PRAGUE


Diplomanti AVU 2014 © Akademie výtvarných umění v Praze, 2014 ISBN 978–80–87108–46–8


13 — 33 MALBA / PAINTING 35 — 41 KRESBA / DRAWING 43 — 55 GRAFIKA / PRINTMAKING 57— 63 SOCHA / SCULPTURE 65 — 91 INTERMÉDIA / INTERMEDIA 93 — 95 NOVÁ MÉDIA / NEW MEDIA 97 — 109 RESTAUROVÁNÍ / RESTORATION 111 — 121 ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE


5

ÚVOD

životní postoj jsou plně integrovány a zapojeny do politických souvislostí a jsou jimi také modelovány a naopak tyto souvislosti modelují…informace a tedy možnost utvoření vlastního názoru lze dnes díky nezávislým zdrojům sítě získat…zatím…na můj vkus a životní zkušenosti je dnešní všudypřítomná mediální propaganda neuvěřitelná a strašidelná…lže se a manipuluje informacemi v přímém přenosu dnes a denně…masová propaganda jednoho politického názoru a směru hlavními mediálním kanály a hlavními politickými stranami už dávno dohnala poslední éru našeho „totáče“ v 80.  letech…jest s podivem, jak jen málokdo je schopen tento stav nahlas pojmenovat, sám mám obavy z té trochy slov o stavu naší vlasti, podobně jako za dob komunismu měl člověk strach nahlas říct, co vidí, cítí a ví… …vážení diplomanti, vaše závěrečná školní díla budtež oslavou vítězství nad totalitou a také oslavou krásy či estetické jakosti a etického poselství vašeho studijního úsilí…všichni studenti AVU, od prvního do šestého ročníku, jsou mladí umělci a umělkyně v nejlepších letech a jejich práce je příslibem jejich osobního růstu v jedinečné a silné umělce, kteří se následně budou podílet na špičkové české vizuální kultuře a tvorbě našeho národního pokladu, jakým výtvarné umění jistě je… …studenti absolventského ročníku AVU, pro které je katalog posledním školním výstupem, jsou naši diplomanti, mají tu čest vystavovat své dílo na půdě Národní galerie a doufám, že výstava je jasnou zprávou o síle jejich ducha otištěného do hmoty výtvarných děl…vnímat svět můžeme jen svými smysly…cítit srdcem můžeme i neviditelnou podstatu reality, a právě umělecká díla jsou zásadním lidským produktem, který mluví o síle lidství a schopnosti lidského vědomí přesáhnout sama sebe či

INTRODUCTION

Jaro je tu. …je typické květnové dopoledne, občas zasvítí slunce, ani teplo, ani zima, mraky letí nebem, ptáci cvrlikají, šeříky v květu, na zahradě je všechno již v plném proudu v zelené, sezóna tento rok již s předstihem dávno začala…mám tu čest vás všechny přivítat na kopci na Letné nad parkem Stromovkou…představte si tu fotografii v kabinetu pana Vrzby, kde na holé pláni nestojí nic jiného než na hlíně, ještě bez trávy, novostavba úžasné architektury budovy AVU, kolem postává pár pánů v kloboucích…je máj, léta páně 1902…Viléme… dnes je 9.  květen roku 2014…den po dni státního svátku, ve kterém od roku 1991 český stát slaví konec druhé světové války – podepsání kapitulace německých vojsk v Berlíně...u nás tehdy ovšem zdaleka ne všechna německá vojska kapitulovala a bylo nutno jim říci sbohem až vjezdem ruských tanků do Prahy a za odchod zaplatit mnoha životy ruských vojáků…za dob mých studií na AVU byl 9.  květen dnem oslav osvobození Československa ze jha hitlerovského Německa…dnes se slaví včerejší den a vypadá to, že role té slavné červené armády se bagatelizuje, prostě se o ni nemluví…síla Ruska byla pro porážku Německa zásadní a to ve všech směrech a aspektech druhé světové války, a tedy byla zásadní pro naše osvobození… …vy studenti se prý většinou o politiku nezajímáte, nemáte ji rádi a snažíte se svou tvorbou vyjadřovat jen osobní vztah ke světu, k sobě samému a k výtvarnému umění, prý nechcete být zatíženi stavem věcí veřejných a okolnostmi života lidského společenství, které je na politice přímo a úplně závislé…možná, že to tak cítíte, možná, že ne…každopádně nelze být nějak mimo či vně či stát stranou…každé vaše dílo, gesto či


INTRODUCTION ÚVOD

6

hmotu, chcete-li, a podává o něm a skrze něj informaci napříč věky, kulturami a politickými zřízeními…člověk je schopen jim rozumět, obdivovat je a být dnes přítomen myšlení a duchu svých dávných předků stejně jako vzdálených současníků… …absolventi naší almy mater jsou tedy mladí výtvarní umělci a na jejich budoucím díle závisí budoucí díla dalších generací – je zvláštní, jak rychle čas letí a jak se z absolventa z roku 1985 za chvíli, či jak pojmenovat to mávnutí proutku času, z něhož si člověk pamatuje jen střípky, které natočeny by vydaly na krátký animovaný filmek, stane jako v mém případě z žáka učitel a po sedmadvaceti letech dokonce profesor své slavné almy mater… paní Budíková mně říká krásně Martine, známe se přece tak dlouho – již přes celá moje studentská léta na AVU… tato tichá ženská síla již tehdy pomáhala při práci studentům i učitelům i rektorům a doprovázela je…mimořádná škola je Akademie…nejstarší…největší…nejlepší…drží si svoji konzervativní podobu v tom nejlepším slova smyslu a udržuje zatím také generační spektrum profesorského sboru a učitelů rozprostřené do čtyř generací…je pro mne úžasné potkávat se jako kolega s učiteli, kteří, když já jsem začínal, byli už dávno slavnými a starými kozáky v oboru…nemohu než se těšit s možností pokecat občas s prof. Hendrychem a vidět jeho bystré oko a jasnou mysl, či vidět pořád tu kuráž, sveřepost a intelekt prof. Knížáka; být ve stejné komisi a řešit věci školy s obdivovaným malířem, dnes prof. Jiřím Sopkem, nastoupit do ateliéru a převzít ho po tak úžasném a specifickém učiteli, jakým je prof. Beran, je závazek…a tak bych mohl pokračovat s dalšími slavnými jmény učitelů AVU ve smyslu českého výtvarného umění a to nejen jmény současnými, ale i autory, kteří tuto službu vykoná-

vali již dávno, dávno před námi…a také je radost a dobrá zpětná vazba učit s těmi nejmladšími… …vy diplomanti slavíte završení studia vaší výstavou a vaším katalogem, který se ve stručnosti pokouší zaznamenat úsilí a kvalitu vaší práce i mladou podobu vašich tváří, na niž budete po letech tak nevěřícně zírat…výstavu se pokusíme instalovat, jak jen jsme nejlépe schopni, a doufám, že se nám naše práce podaří – lehké to nebude, ale Mainer a Paučo se na to těší…všichni mi říkají, jak to bude složité, vyjít všem umělcům vstříc, a jak každý bude chtít něco jiného a nějak jinak…jo, to chápu… znám to z mnoha různých kolektivních výstav – umělci jsou schopni se při instalaci i pohádat nebo svěsit a chtít raději odnést obraz kvůli „špatnému“ místu a podobné věci…jsme holt parta egomanů a egomanek a našimi nabubřelými a zbytnělými egy platíme za možnost pokoušet se být umělci…je to daň velká, ale platíme ji rádi, či není zbytí – platit se musí…přeci jen je to dobrodružství – nevědět nic a moci vše…s rizikem největším plavit se mořem nejistot…s tajnou myšlenkou na zdar a skrytou touhou, jestli někdy možná, náhodou, dojdeme břehů uznání a slávy, po které ega tak prahnou a bez které a bez prahnutí po ní si už ani vývoj evropského umění neumíme představit. Jest totiž onou tajemnou hnací silou té neuvěřitelné a nepřekonatelné podoby, vývoje, rozmanitosti a kvality evropského výtvarného umění…jsme to my, Evropané, kteří dnes již bez diskuse diktujeme styl a jakost a sílu umění…začalo to v jeskyních Evropy a dnes již není pochyb, že celý svět naši uměleckou mentalitu, tvarosloví, estetiku a vějíř mnohosti s chutí a rád převzal…a naplňuje toto tajemné poselství lidství v neuvěřitelném množství a mimořádné kvalitě právě ve vztahu k závratnému číslu všech těch sedmi miliard lidí


dudy hudy… …přeji vám klid na práci i štěstí při nalezení životních partnerů a dobré zdraví...všechny tyto tři věci jsou alfou a omegou života, jádrem pudla, kolem kterého se točí veškeré problémy lidí po celém světě…přeji vám mír, lásku a radost…martin mainer.

INTRODUCTION 7

ÚVOD

Země…ti, kteří pláčou dnes jako včera nad pokleslostí, bídou, množstvím špatné kvality, ať si pláčou, ostatně vždy plakali, příklad za všechny jest pláč nad ubohostí a špatností impresionistů – pláč trval pár let a změnil se brzy na obdiv a dokonce normu...nelze než mít hodně bahna, aby vyrostlo a hlavně vykvetlo hodně leknínů… musíme si vážit všeho, co jest…všeho toho balastu, nezdařených pokusů, falešných tónů, komerce, zmatenosti, pokleslosti a jak jinak vše to tzv. špatné se nazývá, a to právě z hlediska nutnosti úrodné půdy pro světlo a jas opravdové špičkové kvality, síly a krásy umění...nezapomínejme na krásu…obyčejnost…prostotu…a to nejen ve smyslu umění...samozřejmě ve smyslu bytí nejvíc… kdysi jsem napsal, že krása v ženách bytuje, a kdo to neví, je blbec, a myslím si to pořád…vjem krásy, posvátnosti jejího pocitu, zatajení dechu před ní, má kořeny právě v pohledu na nahou ženu, potřebě zachovat lidský rod, lidství jako takové, a proto nám bylo dáno ji vidět právě v ženském těle…ženy snad vidí aspoň trochu krásy v tělech mužů a za tu laskavost jim patří nekonečný dík… ne nadarmo velké civilizace vždy krásu a harmonii s lidským tělem spojovaly…dokonce většinou za vzor lidské krásy a lidského těla považovali bohy a bohyně… evropské umění je jasným následovníkem této ideologie a filozofie a možná právě proto, že křesťanství umožňovalo zpodobování Boha i pomocníků božích a postupně zbožštilo i kojící ženu Matku boží, používalo malířství a sochařství ke své masivní reklamě, došlo k onomu nevídanému rozvoji umění a dnes k celosvětovému příklonu k estetice evropského myšlení a k pohledu a postoji k vytváření uměleckého díla – jak, co a proč má být zjeveno, ukázáno a obdivováno… …přeji všem absolventům vše nejlepší ve všem všudy


9

ÚVOD

theless, completely and utterly depend on politics...maybe that’s how you feel, maybe not…one thing’s for sure, it’s impossible to be removed or outside or aloof…every one of your works, gestures or attitudes is fully integrated into and involved in political life, both constituted by and constitutive of politics…these days information is easily obtained and opinions formed from the web...thus far…to my mind the relentless onslaught of media propaganda is astonishing, terrifying…today and every day, lies are disseminated and information distorted in rolling news coverage…the indoctrination of a single political opinion and direction by the main media outlets and political parties long ago equalled that of the twilight of the totalitarianism we experienced during the 1980s…it’s incredible how few people are willing to call out this state of affairs in public…indeed, these brief words on  the state our country finds itself in are cause in themselves for concern, just as under communism you felt afraid to articulate aloud what you saw, felt and knew… …my dear graduates, the artworks you have created for your finals will be a celebration of victory over totalitarianism and of the beauty, aesthetic appeal and ethical content of your student efforts…all AVU students, from years 1 to 6, are young artists in the prime of their life and their work holds out the promise of a process of personal growth ending in unique, strong artists, who will take their place among the elite of Czech visual culture and the creation of our national patrimony, something fine art has every right to be considered part of… …the final-year students at AVU for whom this catalogue is the culmination of their studies have the honour to exhibit their work at the National Gallery…I hope that the exhibition sends a clear message regarding their strength

INTRODUCTION

Spring Is Here. …it’s a typical morning in May, the sun is shining intermittently, it’s not too hot, not too cold, clouds are scudding across the sky, birds are chirruping, the lilacs are in bloom, gardens glow in luminous green, this year the season started early…it’s our great pleasure to invite all of you to the hill on Letná above Stromovka Park… imagine a photograph in Mr Vrzba’s cabinet, in which the stunning architecture of the newly constructed AVU building stands on a bare plain without so much as a  blade of grass around it, a group of men in hats standing around…it is May, the year of our lord 1902… the  darling buds of May…now it is 9 May 2014…the day after a national holiday, when since 1991 the Czech state has been celebrating the end of the Second World War and the signing of the armistice by the German forces in Berlin…though in this country not all the German forces capitulated and we only bade them farewell with the arrival of Russian tanks in Prague, a farewell that cost the lives of many Russian soldiers…back when I was studying at  AVU, 9 May was the date we celebrated the liberation of Czechoslovakia from the yoke of Hitler’s Germany…now the day before is celebrated and it would appear that the role of the mighty Red Army has been downplayed, erased from memory…Russia’s strength was crucial in defeating Germany as regards all directions and dimensions of World War II and was therefore crucial to our liberation… …it’s said that most of you students have no interest in politics and that you try simply to express a personal relationship with the world, yourself and fine art, not wanting to be burdened by the state of public affairs and the material circumstances of human society, which, none-


INTRODUCTION ÚVOD

10

of spirit as embodied in the plastic arts…we only perceive the world through our senses, though our heart permits us to go further and to perceive the invisible basis of reality, and it is the work of art that is the fundamental human product that speaks of the strength of humanity and the ability of human consciousness to overcome itself, or matter if you will, and offers information across ages, cultures and political regimes…we are able to understand the artwork, admire it, and share today in the ideas and spirit of our ancient forbearers and remote contemporaries… …the graduates of our alma mater are young artists and the work they do in the future will set the tone of the work of generations to come…it’s incredible how fast time passes and how in a fleeting moment – for how else would one describe the swift passing of time, of which we remember only fragments that, if shot, would make up but a short animated film – a graduate of 1985 in  my case would move from being a student to a teacher and after twenty-seven years a professor no less of his famous alma mater… Mrs Budíková very sweetly calls me Martin, since we have known each other so long, for all of my years as a student at AVU… even at that time this quiet female strength was providing guidance and a helping hand to the work of students and teachers and rectors…the Academy is an extraordinary institution… the oldest…the largest…the best…it retains its conservative form, conservative in the best sense of the  world, and has thus far also managed to maintain the age range of its professorial staff and lecturers, who are spread over four generations…it is wonderful for me to meet on equal terms lecturers who, when I was only just setting forth, were already famously fearless fighters in

their sphere...I cannot help but look forward to the opportunity to chat occasionally and observe the keen eye and sharp mind of Professor Hendrych, or see the ongoing courage, relentless energy and intellect of Professor Knížák, and to sit on the same commission resolving school business with the admired painter, now Professor Jiří Sopko…to walk into a studio and to take it over from such an amazing, distinctive lecturer such as Professor Beran is a solemn pledge…I could carry on mentioning other famous names of AVU lectures from the sphere of  fine art, not only contemporary names, but the names of artists who performed these duties long ago, long before us...and it is also a pleasure and a learning experience to teach alongside the youngest… …you graduates are celebrating the culmination of your studies with an exhibition and catalogue that briefly attempts to record the efforts and quality of your work and the form of your young faces, at which you will yawn incredulously in years to come…we will try install the exhibition to the best of our abilities and I hope we are successful…it won’t be easy, but Messrs Mainer and Paučo are looking forward to it…everyone is telling me how difficult it will be to accord the same weight to all artists and how each one will want something different… I understand…I know from many different group exhibitions how during the installation phase artists are capable of  arguing among themselves and would prefer to  remove their picture from the wall rather than endure a “poor” location…let’s face it, we’re a bunch of complete egomaniacs and it is our pompously inflated ego we offer up in exchange for the possibility of trying to be artists…it’s a hefty tax, but we pay it gladly since we have no choice in the matter, the tax must be paid, the diabolical


11

ÚVOD

art…let’s not forget beauty…ordinariness…simplicity…not only in respect of art but naturally in respect of being above all…I once wrote that beauty resides in Woman and whoever doesn’t know this is an idiot, and I still believe it…the perception of beauty, the reverence in which we hold it, the way we hold our breath in its presence, traces its roots back to the way we gaze upon the naked woman, the imperative to preserve the human race, humanity as such, and this is why it has been given to us to see beauty in the female body…women perhaps see at least some beauty in the bodies of men and deserve heartfelt thanks for their magnanimity…it is not for nothing that the great civilisations always conjoined beauty and harmony with the human body…most took the Gods and Goddesses as their template of human beauty and the human body…European art clearly adheres to this ideology and philosophy and perhaps it was for this very reason than Christianity permitted the depiction of God, his disciples, and gradually deified even the breastfeeding woman, the Mother of God, using painting and sculpture to promulgate itself prodigiously…art developed in unprecedented ways and today the entire world inclines to the aesthetic of European ideas and to the image of and attitude to the creation of the artwork – how, what and why it should be revealed, exhibited and admired… …my very best wishes to all graduates in whatever their endeavours… …I wish you serenity at work, happiness with your life partners, and good health…these three things are the be all and end all of life, the heart of the matter, around which all the problems of humankind around the world revolve…I wish you peace, love and joy…martin mainer.

INTRODUCTION

deal made…after all, it’s an adventure – knowing nothing, capable of anything!…taking an enormous risk in order to swim across an ocean of uncertainty with nothing to buoy us but a secret desire for success and the hope that one day we serendipitously fetch up on the shores of that recognition and renown for which the ego so yearns and without which – and without the yearning for it – we cannot imagine the development of European art. For this is the mysterious motive force of the incredible and unrivalled form, development, diversity and quality of European fine art…it is without doubt we Europeans who these day dictate the style, quality and power of  art…it all started in the caves of Europe, yet now there is no doubt that the whole world has accepted our artistic mentality, structure, aesthetic and pluralism with relish...and fills this mysterious message of humanity with incredible plenitude and outstanding quality in relation to the vertiginous number of all seven billion people on planet Earth…let those who whimper today as they whimpered yesterday about the decline in standards and the poverty of production continue with their plaints…so what? they were always whimpering about something anyway, the prime example being the tears shed over the wretchedness and infamy of the impressionists...the tears lasted a few years and soon turned into admiration and eventually the norm...it took a lot of   mud before a host of water lilies grew and blossomed…we must respect everything that is…all this ballast, the aborted attempts, the less than perfect pitches, the commerce, confusion, desolation, and all the names given to the “bad”, precisely from the viewpoint of the necessity of   a fertile ground making possible the light and radiance of the genuinely top quality, power and beauty of


MALBA / PAINTING Ateliér malířství I — škola Jiřího Sopka Painting Studio I — Jiří Sopko School PETR GRUBER ONDŘEJ KRAJÁK JAN POUPĚ JOSEF ROSSÍ Ateliér malířství II — škola Vladimíra Skrepla Painting Studio II — Vladimír Skrepl School

MAREK KOLÁŘ

13

MALBA

Ateliér malířství IV — škola Martina Mainera Painting Studio IV — Martin Mainer School

PAINTING

MATYÁŠ CHOCHOLA LUCIE JUŘIČKOVÁ JAROSLAVA KADLECOVÁ ADÉLA SOUČKOVÁ KATEŘINA ZOCHOVÁ


PETR GRUBER

[ * 1989 – Havlíčkův Brod ]

2010—2014 Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School 2013

Ateliér Günthera Förga, Akademie der Bildenden Künste München, Německo Günther Förg Studio, The Academy of Fine Arts, Munich, Germany

2012

Ateliér grafiky II – škola Vladimíra Kokolii / Printmaking Studio II – Vladimír Kokolia School

2008 —2010 Ateliér klasické malby IV – škola Zdeňka Berana / Classical Painting Studio IV – Zdeněk Beran School

PAINTING

www.petrgruber.blogspot.com

MALBA

14

▲ Diptych – hra na schovávanou / Diptych – Hide and Seek olej na plátně / oil on canvas, 185 x 70 cm, 185 x 115 cm, 2014


PAINTING 15

MALBA

▲ Uvnitř lesa / In the Forest olej na plátně / oil on canvas, 200 x 130 cm, 2014


ONDŘEJ KRAJÁK

[ * 1975 – Praha ]

2013—2014 Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School 2002—2008 Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School 1996 —1998 Obor malba, Vyšší odborná škola výtvarná, Zlín / Department of Painting, Upper Professional Art School, Zlín

PAINTING

http://avu.cz/users/174

MALBA

16

▲ V lese / In the Woods akryl na plátně / acrylic on canvas, 55 x 75 cm, 2013

▲ Interiér / Interior olej na plátně / oil on canvas, 120 x 110 cm, 2014


PAINTING 17

MALBA

▲ Černý segment / Black Segment akryl na kartonu / acrylic on cardboard, 170 x 65 cm, 2014


JAN POUPĚ

[ * 1988 – Praha ]

2008—2014 Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School 2012

Bellas Artes, Universidad complutense de Madrid, Španělsko / Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, Spain

2011—2012 Ateliér hostujícího pedagoga – škola Silke Otto–Knapp / Visiting Lecturer Studio – Silke Otto–Knapp School 2011

Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School

PAINTING

www.janpoupe.blogspot.com

MALBA

18

▲ Struktura IX. / Structure IX. olej na plátně / oil on canvas, 180 x 150 cm, 2014


PAINTING 19

MALBA

▲ Struktura VII. / Structure VII. olej na plátně / oil on canvas, 180 x 300 cm, 2014


JOSEF ROSSÍ

[ * 1988 – Bystřice nad Pernštejnem ]

2008—2014 Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School

PAINTING

http://avu.cz/users/502

MALBA

20

▲ Plačka / Weeping Figure olej na plátně / oil on canvas, 30 x 40 cm, 2014

▲ Politická mrtvola / Political Corpse olej na plátně / oil on canvas, 30 x 40 cm, 2014


PAINTING 21

MALBA

▲ Tak je hodnej / Good Dog olej na plátně / oil on canvas, 190 x 150 cm, 2014


MATYÁŠ CHOCHOLA

[ * 1986 – Hradec Králové ]

2008—2014 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School 2013

Ateliér malby Thomase Zippa, Universität der Künste, Berlín, Německo Thomas Zipp Painting Studio, Universität der Künste, Berlin, Germany

2012

Ateliér skla Ronyho Plesla, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Rony Plesl Glass Studio, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2012

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Floriana Pumhösla / Visiting Lecturer Studio – Florian Pumhösl School

2010

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Floriana Reithera (Gelitin) / Visiting Lecturer Studio – Florian Reither (Gelitin) School

2009

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Zbigniewa Libery / Visiting Lecturer Studio – Zbigniew Libera School

PAINTING

www.matyaschochola.cz

MALBA

22


PAINTING 23

MALBA

⊳ ▲ Všechny bytosti, které se nám nahlas neustále smějí All the Beings that are Constantly Laughing at Us digitální lentikulární tisk / digital lenticular print, 2014


LUCIE JUŘIČKOVÁ

[ * 1986 – Brno ]

2006—2014 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School 2011—2013

Umělecký institut v Surakartě (ISI SOLO), Karawitan/Gamelan a Pedalangan/Wayang Kulit, Jawa, Indonésie Indonesia Institute of the Arts Surakarta (ISI SOLO), Karawitan/Gamelan and Pedalangan/Wayang Kulit, Java, Indonesia

2010

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Floriana Reithera (Gelitin) / Visiting Lecturer Studio – Florian Reither (Gelitin) School

2009—2010 Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Jiří David Intermedia Confrontation Studio, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 2009

Atelier Multimedia Miguela Leala, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugalsko Miguel Leal Multimedia Studio, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal

2008—2009 Ateliér Malba II Martina Mainera, FaVU v Brně / Martin Mainer Painting Studio II, Faculty of Fine Arts of the BUT, Brno

PAINTING

http://avu.cz/users/293

MALBA

24

▲ Bez názvu / Untitled kresba voskovou batykou / batik painting, 120 x 90 cm, 2014


PAINTING 25

▲ Povídka Žena s červenýma ušima – To the Forest / The Story of the Woman with the Red Ears – To the Forest kombinovaná technika / mixed media, 70 x 40 x 150 cm, 2014

MALBA

▲ Povídka Žena s červenýma ušima / The Story of the Woman with the Red Ears kombinovaná technika / mixed media, 40 x 40 x 50 cm, 2014


JAROSLAVA KADLECOVÁ

[ * 1987 – České Budějovice ]

2012—2014 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School 2013

Middlesex University London, Sonia Boyce, Velká Británie / Middlesex University London, Sonia Boyce, Great Britain

2009

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Marcuse Geigera / Visiting Lecturer Studio – Marcus Geiger School

2009—2011 Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School

PAINTING

www.jaroslavakadlec.com

MALBA

26

▲ Ufo space akryl na plátně, epoxidová pryskyřice / acrylic on canvas, epoxy 80 x 80 cm, 2014

▲ Pavilion 21 Mini Opera Space akryl na plátně, epoxidová pryskyřice a stříbro / acrylic on canvas, epoxy, silver 195 x 195 cm, 2014


PAINTING 27

MALBA

● Remodelled hliník, plast / aluminum, plastic 102 x 90 x 55 cm, 2014


ADÉLA SOUČKOVÁ

[ * 1985 – Opava ]

2010—2014 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School 2012—2014 Ateliér prof. Ulrike Grossartha a Ateliér prof. Ralfa Kerbacha, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Německo Professor Ulrike Grossarth Studio and Professor Ralf Kerbach Studio, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Germany 2011

Ateliér Senam Okudžeto, Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, Rakousko Senam Okudzeto Studio, Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, Austria

2010

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Jana Merty / Visiting Lecturer Studio – Jan Merta School

2008—2010 Ateliér kresby – škola Jitky Svobodové / Drawing Studio – Jitka Svobodová School 2007

Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School

PAINTING

www.adelasouckova.com

MALBA

28

▲ ⊲ kresby z Knihy o otázkách a prohlášeních o pravdě a lásce / drawings from the Book of Questions and Declarations on Truth and Love, 2014


PAINTING

29

MALBA


KATEŘINA ZOCHOVÁ

[ * 1986 – Kadaň ]

2008—2014 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School 2011—2012 Taipei National University of the Arts, Taipei, Tchai-wan / Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan 2011

Ateliér nových médií II – škola Anny Daučíkové / New Media Studio II – Anna Daučíková School

2007

Ateliér nových médií II – škola Veroniky Bromové / New Media Studio II – Veronika Bromová School

PAINTING

http://avu.cz/users/492

MALBA

30


PAINTING 31

MALBA

⊳ ▲ Každý den něco ztratit / Lose Something Every Day, c-print, variabilní velikost / c-print, variable size, 2014


MAREK KOLÁŘ

[ * 1982 – Praha ]

2012—2014 Ateliér malířství IV – škola Martina Mainera / Painting Studio IV – Martin Mainer School 2008—2012 Ateliér klasické malby IV – škola Zdeňka Berana / Classical Painting Studio IV – Zdeněk Beran School

PAINTING

www.marekkolar.cz

MALBA

32

▲ Chodba / Corridor olej na plátně / oil on canvas, 80 x 60 cm, 2014

▲Z olej a akryl na plátně / oil and acrylic on canvas, 160 x 100 cm, 2014


PAINTING 33

MALBA

● Rozbitý / Broken olej na plátně / oil on canvas, 160 x 100 cm, 2014


KRESBA / DRAWING Ateliér kresby — škola Jiřího Petrboka Drawing Studio — Jiří Petrbok School MICHAL DROZEN MARTIN HEROLD ONDŘEJ ROUBÍK

DRAWING 35

KRESBA


MICHAL DROZEN

[ * 1989 – Praha ]

2008 —2014 Ateliér kresby – škola Jiřího Petrboka / Drawing Studio – Jiří Petrbok School 2012

Ateliér malby Vaasta Colsona, Koninklijke Academia Schone Kunsten Antwerpen, Belgie Vaast Colson Painting Studio, Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, Belgium

2011, 2013

Ateliér ilustrace a grafiky Juraje Horváta, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Juraj Horváth Illustration and Graphics Studio, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

DRAWING

http://kresba.avu.cz/

KRESBA

36

▲ ⊲ INDIE HERO, 2014


DRAWING

37

KRESBA


MARTIN HEROLD

[ * 1986 – Mladá Boleslav ]

2012 —2014 Ateliér kresby – škola Jiřího Petrboka / Drawing Studio – Jiří Petrbok School 2013

Koninklijke Academia Schone Kunsten Antwerpen, Belgie / Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, Belgium

2012

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Floriana Pumhösla / Visiting Lecturer Studio – Florian Pumhösl School

2011

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Silke Otto–Knapp / Visiting Lecturer Studio – Silke Otto–Knapp School

2008—2012 Ateliér malířství III – škola Michaela Rittsteina / Painting Studio III – Michael Rittstein School

DRAWING

www.martinherold.com

KRESBA

38

▲ Dvojice (Noc) / A Couple (Night) olej na plátně / oil on canvas, 105 x 140 cm, 2014


DRAWING 39

KRESBA

▲ Trhlina / Fissure olej na plátně / oil on canvas, 210 x 160 cm, 2014


ONDŘEJ ROUBÍK

[ * 1988 – Plzeň ]

2012 —2014 Ateliér kresby – škola Jiřího Petrboka / Drawing Studio – Jiří Petrbok School 2011 —2012 The Prince's Drawing School, Londýn, Velká Británie / The Prince's Drawing School, London, Great Britain 2008—2011 Ateliér grafiky II – škola Vladimíra Kokolii / Printmaking Studio II – Vladimír Kokolia School

DRAWING

http://naugallery.cz/autori/ondrej-roubik

KRESBA

40

▲ Tomáš uhel na papíře / charcoal on paper, 70 x 100 cm, 2014


DRAWING 41

KRESBA

▲ Vítek, Taťána uhel na papíře / charcoal on paper, 117 x 147 cm, 2014


GRAFIKA / PRINTMAKING Ateliér grafiky I — škola Jiřího Lindovského Printmaking Studio I — Jiří Lindovský School ANETA ŠEBELKOVÁ JAKUB TYTYKALO LUBOŠ VETENGL

KAROLÍNA KLIMEŠOVÁ TOMÁŠ PRCHAL TEREZA REICHOVÁ

PRINTMAKING

Ateliér grafiky II — škola Vladimíra Kokolii Printmaking Studio II — Vladimír Kokolia School

43

GRAFIKA


ANETA ŠEBELKOVÁ

[ * 1988 – Praha ]

2009 —2014 Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského / Printmaking Studio I – Jiří Lindovský School 2013

Fakulta výtvarných umění, Národní univerzita umění v Bukurešti, Rumunsko Faculty of Fine Arts, Bucharest National University of Arts, Romania

2011

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Silke Otto-Knapp / Visiting Lecturer Studio – Silke Otto-Knapp School

2008 —2009 Ateliér konceptuální tvorby – škola Miloše Šejna / Conceptual Studies Studio – Miloš Šejn School

PRINTMAKING

www.anetasebelkova.cz

GRAFIKA

44

⊲ Věc / Thing slepotisk, kresba / blind embossing, 75 x 110 cm, 2014


PRINTMAKING

25

GRAFIKA


JAKUB TYTYKALO

[ * 1984 – Myjava, Slovensko ]

2008 —2014 Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského / Printmaking Studio I – Jiří Lindovský School 2013

Univesidad Complutense de Madrid, Španělsko / Universidad Complutense de Madrid, Spain

2012

Ateliér kresby – škola Jiřího Petrboka / Drawing Studio – Jiří Petrbok School

2011

Ateliér sochařství I – škola Jaroslava Róny / Sculpture Studio I – Jaroslav Róna School

PRINTMAKING

http://jakub-tytykalo.tumblr.com/

GRAFIKA

46

▲ Metaneurospace akryl na plátně / acrylic on canvas, 260 x 210 cm, 2014


PRINTMAKING 47

GRAFIKA

▲ Metaneuromap akryl na plátně / acrylic on canvas, 260 x 210 cm, 2014


LUBOŠ VETENGL

[ * 1988 – Rokycany ]

2008 —2014 Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského / Printmaking Studio I – Jiří Lindovský School 2011 —2012 Ateliér klasické malby IV – škola Zdeňka Berana / Classical Painting Studio IV – Zdeněk Beran School

PRINTMAKING

www.vetengl.cz

GRAFIKA

48

▲ Můza kopáče hrobů / Gravedigger’s Muse olej na plátně / oil on canvas, 70 x 100 cm, 2014


PRINTMAKING 49

GRAFIKA

▲ Vše kosti stejné / All Bones are the Same olej na plátně / oil on canvas, 150 x 100 cm, 2014


KAROLÍNA KLIMEŠOVÁ

[ * 1986 – Plzeň ]

2008 —2014 Ateliér grafiky II – škola Vladimíra Kokolii / Printmaking Studio II – Vladimír Kokolia School 2013

University of Arts, Central Saint Martins, Londýn, Velká Británie Central Saint Martins College of Art and Design, London, Great Britain

2012

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Silke Otto–Knapp / Visiting Lecturer Studio – Silke Otto–Knapp School

2011

Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School

PRINTMAKING

www.karolinaklimesova.blog.cz

GRAFIKA

50

▲ ⊲ Z cyklu První plán / From the cycle First Plan krepový papír, různé formáty / crepe paper, mixed formats, 2014


PRINTMAKING

51

GRAFIKA


TOMÁŠ PRCHAL

[ * 1988 – Praha ]

2011 —2014 Ateliér grafiky II – škola Vladimíra Kokolii / Printmaking Studio II – Vladimír Kokolia School 2013

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Jana Mladovského / Visiting Lecturer Studio – Jan Mladovský School

2011

Ateliér malířství I – škola Jiřího Sopka / Painting Studio I – Jiří Sopko School

2008 —2011 Ateliér malířství III – škola Michaela Rittsteina / Painting Studio III – Michael Rittstein School

PRINTMAKING

http://avu.cz/users/485

GRAFIKA

52

▲ ⊲ Cesta k bohu / The Path to God, 2014


PRINTMAKING

53

GRAFIKA


TEREZA REICHOVÁ

[ * 1987 – Praha ]

2008 —2014 Ateliér grafiky II – škola Vladimíra Kokolii / Printmaking Studio II – Vladimír Kokolia School 2012

Korea National University of Arts, Soul, Jižní Korea / Korea National University of Arts, Seoul, South Korea

PRINTMAKING

www.terezareichova.com

GRAFIKA

54

⊲ Kresba / Drawing mikrotužka na papíře / micro pencil on paper, 90 x 65 cm, 2014


PRINTMAKING

55

GRAFIKA


SOCHA / SCULPTURE Ateliér sochařství I — škola Lukáše Rittsteina Sculpture Studio I — Lukáš Rittstein School SIMONA KRAUSOVÁ Ateliér sochařství II — škola Jindřicha Zeithammla Sculpture Studio II — Jindřich Zeithamml EVA VLÁČILÍKOVÁ

ADAM KOVALČÍK

SCULPTURE

Ateliér figurálního sochařství a medaile — škola Jana Hendrycha Figurative Sculpture and Medals Studio — Jan Hendrych School

57

SOCHA


SIMONA KRAUSOVÁ

[ * 1986 – Praha ]

2003 —2014 Ateliér sochařství I – škola Lukáše Rittsteina / Sculpture Studio I – Lukáš Rittstein School 2008 —2013 Ateliér sochařství I – škola Jaroslava Róny / Sculpture Studio I – Jaroslav Róna School

SCULPTURE

www.sikra.cz

SOCHA

58

▲ ⊲ (Ne)svatí / (Un)holy, 2014 Opravdu svatí září? Kdo je náš svatý? A v co vlastně věříme? O hledání osobního náboženství a víry, ale i obecných archetypů v podvědomí každého z nás. Do the Saints Really Shine? Who is Our Saint? And What do We Actually Believe In? On the Search for Personal Religion and Faith, But Also General Archetypes in the Unconscious of Each of Us.


SCULPTURE

59

SOCHA


EVA VLÁČILÍKOVÁ

[ * 1986 – Prostějov ]

2008 —2014 Ateliér sochařství II – škola Jindřicha Zeithammla / Sculpture Studio II – Jindřich Zeithamml School 2013

Universidad Complutense de Madrid, Španělsko / Universidad Complutense de Madrid, Spain

SCULPTURE

www.vlacilikova.cz

SOCHA

60

▲ Zvěstování / The Annunciation sádrový model / plaster model, v. 195 cm, 2014

▲ Imaculata, detail / Immaculata, detail sádrový model / plaster model, v. 210 cm, 2014


SCULPTURE 61

SOCHA

▲ Zuzana v lázni (z cyklu Nekonečný příběh) / Susan in the Bath (from the series The Neverending ● Imaculata Story) / Immaculata instalace / installation, 2013 sádrový model / plaster model, v. 210 cm, 2014


ADAM KOVALČÍK

[ * 1989 – Praha ]

2008 —2014 Ateliér figurálního sochařství a medaile – škola Jana Hendrycha Figurative Sculpture and Medals Studio – Jan Hendrych School 2013

Institut Seni Rupa – Patung, Yogyakarta, Indonésie / Institut Seni Rupa – Patung, Yogyakarta, Indonesia

2009 —2010 Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Studio of Sculpture of Kurt Gebauer, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

SCULPTURE

www.adamkovalcik.com

SOCHA

62

▲ Máma / Mum keramika / ceramics, 75 x 45 x 40 cm, 2014

▲ Zlatá máma / Golden Mum pozlacená sádra / gilded plaster, 75 x 45 x 40 cm, 2014


SCULPTURE 63

SOCHA

▲ Promiň, mami I, II, III / Sorry Mum I, II, III akrystal / acrystal, různé rozměry / various size, 2014


INTERMÉDIA / INTERMEDIA Ateliér intermediální tvorby I — škola Milana Knížáka Intermedia Studio I — Milan Knížák School BIRGITT FISCHER MARIE KRAJPLOVÁ KATEŘINA SAMKOVÁ TOMÁŠ VRANA

Ateliér intermediální tvorby III — škola Tomáše Vaňka Intermedia Studio III — Tomáš Vaněk School MICHAELA BURCAKOVÁ VOJTĚCH FRÖHLICH BARBORA KLEINHAMPLOVÁ MATĚJ SMRKOVSKÝ

65

INTERMÉDIA

MICHALA BUTKOVÁ IVETA ČERMÁKOVÁ LENKA JIRKOVÁ JOSEFÍNA NESVADBOVÁ ELIŠKA PERGLEROVÁ

INTERMEDIA

Ateliér intermediální tvorby II — škola Jiřího Příhody Intermedia Studio II — Jiří Příhoda School


BIRGITT FISCHER

[ * 1972 – Offenburg, Německo ]

2008 —2014 Ateliér intermediální tvorby I – škola Milana Knížáka / Intermedia Studio I – Milan Knížák School 2012

Prof. Armin Linke, Michael Clegg, Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Německo Professor Armin Linke, Michael Clegg, Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Germany

2010

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Floriana Reithera (Gelitin) / Visiting Lecturer Studio – Florian Reither (Gelitin) School

INTERMEDIA

www.birgittfischer.de

INTERMÉDIA

66

▲ Německé stereotypy / German Stereotypes sítotisk a akryl na platně / silkscreen print and acrylic on canvas, 50 x 60 cm, 2014


INTERMEDIA 67

INTERMÉDIA

▲ Rondokubistka / Rondocubist akryl na plátně / acrylic on canvas, 140 x 120 cm, 2014

▲ Politická kosmická loď / Political Spacecraft akryl na platně / acrylic on canvas, 140 x 200 cm, 2014


MARIE KRAJPLOVÁ

[ * 1986 – Brno ]

2010 —2014 Ateliér intermediální tvorby I – škola Milana Knížáka / Intermedia Studio I – Milan Knížák School 2013

Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského / Printmaking Studio I – Jiří Lindovský School

2009 —2010 Ateliér nových médií I – škola Markuse Huemera / New Media Studio I – Markus Huemer School

INTERMEDIA

www.ontogenie.cz

INTERMÉDIA

68

▲ ⊲ Maccaberův tanec / Danse Macabre, 2014


INTERMEDIA

69

INTERMÉDIA


KATEŘINA SAMKOVÁ

[ * 1986 – Ústí nad Orlicí ]

2008 —2014 Ateliér intermediální tvorby I – škola Milana Knížáka / Intermedia Studio I – Milan Knížák School 2012 —2013 Ateliér architektury – škola Emila Přikryla / Architecture Studio – Emil Přikryl School 2006 —2011 Čeština a Výtvarná výchova, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Czech and Art Education, Charles University Faculty of Education

INTERMEDIA

www.katerinasamkova.cz

INTERMÉDIA

70

⊳ ⊲ Objekty ze série Hra na byt Objects from the series Play Apartment, 2013 – 2014


INTERMEDIA 71

INTERMÉDIA


TOMÁŠ VRANA

[ * 1986 – Praha ]

2012 —2014 Ateliér intermediální tvorby I – škola Milana Knížáka / Intermedia Studio I – Milan Knížák School 2011 —2012 Ateliér nových médií II – škola Anny Daučíkové / New Media Studio II – Anna Daučíková School 2010 —2011 Ateliér nových médií II – škola Veroniky Bromové / New Media Studio II – Veronika Bromová School 2010

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace Rostislava Vaňka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Rostislav Vaněk Studio of Graphic Desing and Visual Communication, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2008 —2010 Ateliér nových médií I – škola Markuse Huemera / New Media Studio I – Markus Huemer School

INTERMEDIA

www.tomas.photo

INTERMÉDIA

72

▲ z cyklu Sedm smrtelných hříchů: Obžerství, Lenost / from the series The Seven Deadly Sins: Gluttony, Sloth digitální fotografie na kovové desce / digital photograph on metal plate, 2x 80 x 120 cm, 2014


INTERMEDIA 73

INTERMÉDIA

▲ z cyklu Sedm smrtelných hříchů: Závist, Lakomství / from the series The Seven Deadly Sins: Envy, Greed digitální fotografie na kovové desce / digital photograph on metal plate, 2x 80 x 120 cm, 2014


MICHALA BUTKOVÁ

[ * 1982 – Michalovice, Slovensko ]

2007 —2014 Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School 2011

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Marcuse Geigera / Visiting Lecturer Studio – Marcus Geiger School

INTERMEDIA

http://avu.cz/users/196

INTERMÉDIA

74

▲ ⊲ „Stavím, tedy jsem…“ / “I stand therefore I am...” performance / performance, 2014


INTERMEDIA

75

INTERMÉDIA


IVETA ČERMÁKOVÁ

[ * 1988 – Humpolec ]

2013 —2014 Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School 2012

Taipei National University of the Arts, Taipei, Tchai-wan / Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan

2011

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Silke Otto–Knapp / Visiting Lecturer Studio – Silke Otto–Knapp School

2010

Ateliér Malba Jiřího Černického, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Studio of Painting of Jiří Černický, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2008 —2013 Ateliér kresby – škola Jitky Svobodové / Drawing Studio – Jitka Svobodová School

INTERMEDIA

www.arte3ko.cz

INTERMÉDIA

76

▲ ⊲ Různé úhly pohledu, různé rozměry / Various Fields of View, Various Dimensions, 2014


INTERMEDIA

77

INTERMÉDIA


LENKA JIRKOVÁ

[ * 1981 – Náchod ]

2012 —2014 Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School 2013

Bezalel Academy of Arts and Design, Department of Fine Art, Jeruzalém, Izrael Bezalel Academy of Arts and Design, Department of Fine Arts, Jerusalem, Israel

2008 —2011 Ateliér nových médií II – škola Veroniky Bromové / New Media Studio II – Veronika Bromová School 2007

Libera Academia di Belle Arti Brescia, Itálie / Libera Accademia di Belle Arti Brescia, Italy

2003 —2008 Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ, Univerzita Palackého v Olomouci Art Education Department, Palacký University, Olomouc

INTERMEDIA

www.lenkajirkova.wz.cz

INTERMÉDIA

78

▲ ⊲ KUKLA / MASK, 2007 – 2014 osobní oblečení s výšivkami z korálků na osmi kovových konstrukcích, vlastní ruce odlité do lukoprenu, prsteny ze zubů po předcích, animace vytvořená z obsahu deníků se zvukem ručně dělaného bubnu personal clothing with bead embroidery on eight metal constructions, the artist’s hands cast in lucopren, rings made of ancestors’ teeth, animation created from the contents of diaries with the sound of a handmade drum


INTERMEDIA

79

INTERMÉDIA


JOSEFÍNA NESVADBOVÁ

[ * 1988 – Praha ]

2012 —2014 Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School 2013

Ateliér Autonom, Royal Academy of Art, Haag, Nizozemsko / Autonom Studio, Royal Academy of Art, The Hague, Netherlands

2008 —2011 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School

INTERMEDIA

www.josefinanesvadbova.cz

INTERMÉDIA

80

▲ ⊲ Vizualizace kříže „Křížem krážem“ v krajině / Visualisation of the Cross “Criss-crossing” the landscape, 2014


INTERMEDIA

81

INTERMÉDIA


ELIŠKA PERGLEROVÁ

[ * 1987 – Praha ]

2010 —2014 Ateliér intermediální tvorby II – škola Jiřího Příhody / Intermedia Studio II – Jiří Příhoda School 2012

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Nicole Wermers / Visiting Lecturer Studio – Nicole Wermers School

2012

Taipei National University of the Arts, Taipei, Tchai-wan / Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan

2008 —2010 Ateliér sochařství II – škola Jindřicha Zeithammla / Sculpture Studio II – Jindřich Zeithamml School

INTERMEDIA

www.eliskaperglerova.cz

INTERMÉDIA

82

⊲ Usedlost / Homestead rozkládací přívěsný vozík, instalace ve veřejném prostoru / collapsible towed trailer, installation in a public space, 3 x 5 m, 2014


INTERMEDIA

83

INTERMÉDIA


MICHAELA BURCAKOVÁ

[ * 1987 – Svidník, Slovensko ]

2010 —2014 Ateliér intermediální tvorby III – škola Tomáše Vaňka / Intermedia Studio III – Tomáš Vaněk School 2008 —2011 Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermédií u prof. Juraja Bartusza, Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko Department of Fine Arts and Intermedia with Professor Juraj Bartusz, Technical University in Košice, Slovakia

INTERMEDIA

http://n-u-a-n-s.tumblr.com

INTERMÉDIA

84

▲ ⊲ Virtuálna zbierka nuansu umenia ako adekvátna výpoveď reflexie túžby Virtual collection of the nuances of art as adequate testimony of the reflection of desire, 2014


INTERMEDIA

85

INTERMÉDIA


VOJTĚCH FRÖHLICH

[ * 1985 – Praha ]

2010 —2014 Ateliér intermediální tvorby III – škola Tomáše Vaňka / Intermedia Studio III – Tomáš Vaněk School 2013

Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finsko / Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland

2008

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Zbigniewa Libery / Visiting Lecturer Studio – Zbigniew Libera School

2008 —2010 Ateliér konceptuální tvorby – škola Miloše Šejna / Conceptual Studies Studio – Miloš Šejn School 2006 —2009 Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze Department of Photography, Film and TV Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague

INTERMEDIA

www.vojtechfrohlich.blogspot.cz

INTERMÉDIA

86

NADECHNEŠ SE Snažíš se potlačit hloubku pod tvýma nohama a zároveň ji vnímáš intenzivněji než cokoli před tím. Podíváš se do dálky, na jeden bod na konci. Dech se ustálí, mozek se koncentruje. Poslední hluboké nadechnutí a pak se konečně zvedneš. Pod sebou, nad sebou i hluboko uvnitř hlavy vnímáš jen prostor. A pak uděláš první krok.¹ BREATH IN You try to suppress the depth beneath your feet but at the same time you perceive it more intensively than anything before. You look into the distance, at a point at the end. Your breath becomes steady, your brain is focused. You take a last deep breath and at last you stand up. Beneath you, above you and deep within your head you perceive only space. And then you take your first step.¹ ¹ produktový katalog vybavení Equlilibrium Slacklines, 2013, EQB products – PRO GEAR, s. 13 Equilibrium Slacklines product catalogue, 2013, EQB products – PRO GEAR, p 13

⊲ 52/26m Flow, polyester, Národní galerie v Praze 52/26m Flow, polyester, National Gallery in Prague, 2014


INTERMEDIA

87

INTERMÉDIA


BARBORA KLEINHAMPLOVÁ

[ * 1984 – Liberec ]

2012 —2014 Ateliér intermediální tvorby III – škola Tomáše Vaňka / Intermedia Studio III – Tomáš Vaněk School 2012

The Cooper Union School of Art, New York, USA / The Cooper Union School of Art, New York, USA

2011

Keramika a porcelán Maxima Velčovského, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Maxim Velčovský Ceramics and Porcelain Studio, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2008 —2012 Ateliér malířství II – škola Vladimíra Skrepla / Painting Studio II – Vladimír Skrepl School 2008 —2009 Ateliér hostujícího pedagoga – škola Zbigniewa Libery / Visiting Lecturer Studio – Zbigniew Libera School 2003 —2008 Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze Department of Photography, Film and TV Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague

INTERMEDIA

www.barborakleinhamplova.blogspot.cz

INTERMÉDIA

88

▲ ⊲ Důvěryhodný vztah / Trustworthy Relationship, 2014 Název „Důvěryhodný vztah“ je extrakt z reklamy na kurz NLP – neurolingvistického programování. Jedná se o typ koučinku, užívaný především pro školení manažerů. Je však populární i v dalších oblastech mezilidské komunikace zaměřené primárně na to jak uspět v byznysu. „Důvěryhodný vztah“ je volnou rekonstrukcí koučinkových kurzů, zaměřených na výuku mesmerismu. / The title “Trustworthy Relationship” is an extract from an advertisement for a course in NLP (Neuro-Linguistic Programming). This is a type of coaching used mainly for training managers. However, it is popular in other spheres of interpersonal communication aimed primarily at success in business. “Trustworthy Relationship” is a free reconstruction of the coaching courses aimed at teaching mesmerism.


INTERMEDIA

89

INTERMÉDIA


MATĚJ SMRKOVSKÝ

[ * 1985 – Praha ]

2011 —2014 Ateliér intermediální tvorby III – škola Tomáše Vaňka / Intermedia Studio III – Tomáš Vaněk School 2013

Ateliér Socha II Dominika Langa a Edith Jeřábkové, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dominik Lang and Edith Jeřábková Sculpture II Studio, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2012

Kontextuelle Malerei – Klasse Hans Scheirl, Akademie der Bildende Kunste, Wien, Rakousko Contextual Painting – Hans Scheirl Studio, Academy of Fine Arts, Vienna, Austria

2012

Ateliér hostujícího pedagoga – škola Nicole Wermers / Visiting Lecturer Studio – Nicole Wermers School

2010 —2011 Ateliér hostujícího pedagoga – škola Marcuse Geigera / Visiting Lecturer Studio – Marcus Geiger School 2008 —2011 Ateliér kresby – škola Jitky Svobodové / Drawing Studio – Jitka Svobodová School

INTERMEDIA

http://avu.cz/users/495

INTERMÉDIA

90

▲ ⊲ ze série Spojité pokračování / from the series Connected Continuation niť na milimetrovém papíře, lepenka / thread on graph paper, cardboard, 42 x 29,7 cm, 2014


INTERMEDIA

91

INTERMÉDIA


NOVÁ MÉDIA / NEW MEDIA Ateliér nových médií II — škola Anny Daučíkové New Media Studio II — Anna Daučíková School PAVEL KUČERA

NEW MEDIA 93

NOVÁ MÉDIA


PAVEL KUČERA

[ * 1984 – Kolín ]

2008 —2014 Ateliér nových médií II – škola Anny Daučíkové / New Media Studio II – Anna Daučíková School 2012

Ateliér supermédií Federico Díaze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Federico Díaz Supermedia Studio, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2011

Katedra střihové skladby (Ivo Trajkov), Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze Department of Editing (Ivo Trajkov), Film and TV Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague

2008

Ateliér nových médií II – škola Veroniky Bromové / New Media Studio II – Veronika Bromová School

2004—2007 Knižní grafika a ilustrace (M. Erazim), VOŠG Hellichova Book graphics and illustration (M. Erazim), Graphic Design School, Hellichova

NEW MEDIA

www.pavelkucera.art-work.cz/

NOVÁ MÉDIA

94

▲ ⊲ Ukázka z komiksu Zrazeni / Extract from the comic strip Betrayal kresba tužkou, tuší, barvy v PC / pencil drawing, Indian ink, colours in PC, 3x 29, 7 cm x 21 cm, 2014


NEW MEDIA

95

NOVÁ MÉDIA


RESTAUROVÁNÍ / RESTORATION Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky — škola Karla Strettiho Restoration of Paintings and Polychrome Sculpture Studio — Karel Stretti School DOMINIKA DWOROKOVÁ MAREK GOLIAŠ LIBOR KOCANDA PETRA TUŠEROVÁ

IVETA MUCHOVÁ MIROSLAV ŽÁN

RESTORATION

Ateliér restaurování uměleckých děl sochařských — škola Petra Siegla Sculptural Artwork Restoration Studio — Petr Siegl School

97

RESTAUROVÁNÍ


DOMINIKA DWOROKOVÁ

[ * 1986 – Třinec ]

2008 —2014 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Karla Strettiho Restoration of Paintings and Polychrome Sculpture Studio – Karel Stretti School 2005 —2008 Vyšší odborná škola restaurování, Brno / Higher Professional School of Restoration, Brno

RESTORATION

http://avu.cz/users/469

RESTAUROVÁNÍ

98

▲ Assumpta z Boče, 18. století, polychromovaná dřevěná plastika, výška 127 cm • stav před restaurováním • stav v průběhů snímání druhotných vrstev • stav po restaurování Assumpta from Boč, 18ʰ century, polychrome wooden sculpture, height 127 cm • before restoration • during the removal of secondary layers • after restoration


RESTORATION

▲ Holandská krajina, autor a datace neznámá, olej na desce, 51 x 66 cm • stav po restaurování • detail v denním světle • detail v UV světle Dutch landscape, artist and date unknown, oil on panel, 51 x 66 cm • after restoration • detail in daylight • detail in UV light

99

RESTAUROVÁNÍ

⊲ technologická kopie – Johannes Vermeulen, Zátiší s knihami a hudebními nástroji (Vanitas), 17.  století, Šternberský palác, olej na plátně, 110 x 100 cm technical copy – Johannes Vermeulen, Still Life with Books and Musical Instruments, 17ʰ century, Šternberg Palace, oil on canvas, 110 x 100 cm


MAREK GOLIAŠ

[ * 1987 – Prešov, Slovensko ]

2012 —2014 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Karla Strettiho Restoration of Paintings and Polychrome Sculpture Studio – Karel Stretti School 2007 —2011 Katedra restaurování, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě Conservation Department, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

RESTORATION

http://avu.cz/users/971

RESTAUROVÁNÍ

100

▲ technologická kopie – Paolo Veronese, Sv. Kateřina s Andělem, okolo 1583, olej na plátně, 72 x 55 cm technical copy – Paolo Veronese, St. Catherine with Angel, about 1583, oil on canvas, 72 x 55 cm

▲ Černý sluha, neznámý autor, 18.  století, polychromovaná dřevořezba, výška 134 cm • stav před restaurováním • stav po restaurování Black Servant, artist unknown, 18ʰ century, polychrome wood carving, height 134 cm • before restoration • after restoration


RESTORATION

▲ Chlapci se psem, neznámý autor, 18.  století, olej na plátně • stav před restaurováním • stav v průběhu retušování Boys with a Dog, artist unknown, 18ʰ century, oil on canvas • before restoration • during retouching

101

RESTAUROVÁNÍ

▲ Ecce Homo, neznámý autor, 18. století, olej na plátně • stav v průběhu sondáže • stav po ztenčení laku a po tmelení Ecce Homo, artist unknown, 18ʰ century, oil on canvas • during research • after reducing the paint and cementing


LIBOR KOCANDA

[ * 1971 – Jihlava ]

2008 —2014 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Karla Strettiho Restoration of Paintings and Polychrome Sculpture Studio – Karel Stretti School

RESTORATION

http://avu.cz/users/500

RESTAUROVÁNÍ

102

▲ technologická kopie – Hans Memling, Marie s dítětem, 1547 Gemäldegalerie Berlin, 52 x 45 cm technical copy – Hans Memling, Mary and Child, 1547 Gemäldegalerie Berlin, 52 x 45 cm

▲ technologická kopie – Giambattista Piazzetta, Sv. Josef s Ježíškem, 18. století Národní galerie v Praze, 62 x 53 cm technical copy – Giambattista Piazzetta, St. Joseph with Jesus, 18ʰ century National Gallery in Prague, 62 x 53 cm


RESTORATION

▲ Madona, Antwerpy, 18. století, olej na dubové desce • stav před restaurováním • stav po restaurování Madonna, Antwerp, 18ʰ century, oil on oak panel • before restoration • after restoration

103

RESTAUROVÁNÍ

▲ Ukřižování, 18. století, olej na plátně • stav před restaurováním • stav po sejmutí přemaleb • stav během retuše Crucifixion, 18ʰ century, oil on canvas • before restoration • after removing overpaint • during retouching


PETRA TUŠEROVÁ

[ * 1987 – Brno ]

2008 —2014 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Karla Strettiho Restoration of Paintings and Polychrome Sculpture Studio – Karel Stretti School 2013

Hochschule für Bildende Künste Dresden, Německo / Hochschule für Bildende Künste Dresden, Germany

RESTORATION

http://avu.cz/users/480

RESTAUROVÁNÍ

104

▲ technologická kopie – Petr Brandl, Autoportrét zvaný Lobkovický, 17. století, olej na plátně, 66 x 84 cm technical copy – Petr Brandl, Self-portrait entitled Lobkovický, 17ʰ century, oil on canvas, 66 x 84 cm

▲ Sv. Josef s Ježíškem, autor neznámý, 18. století, Biskupství Litoměřické, polychromovaná dřevořezba, výška 100 cm • stav před restaurováním • stav v průběhu restaurování St. Joseph with Jesus, artist unknown, 18ʰ century, Litoměřic Bishopric, polychrome wood carving, height 100 cm • before restoration • during restoration


RESTORATION 105

RESTAUROVÁNÍ

▲ Sv. Máří Magdaléna, Antonín Stevens, 17. století, olej na plátně, 144 x 114 cm, Strahovský klášter • stav před restaurováním • stav v průběhu restaurování St. Mary Magdalena, Antonín Stevens, 17ʰ century, oil on canvas, 144 x 114 cm, Strahov Monastery • before restoration • during restoration


IVETA MUCHOVÁ

[ * 1988 – Michalovce, Slovensko ]

2011 —2014 Ateliér restaurování uměleckých děl sochařských – škola Petra Siegla Sculptural Artwork Restoration Studio – Petr Siegl School 2010 —2011 Ateliér intermediální tvorby III – škola Tomáše Vaňka / Intermedia Studio III – Tomáš Vaněk School 2008 —2010 Ateliér slobodnej kreativity 3D prof. Juraje Bartusze, Technická univerzita Košice, Slovensko Professor Juraj Bartusz 3D Free Creativity Studio, Košice University of Technology, Slovakia

RESTORATION

http://avu.cz/users/842

RESTAUROVÁNÍ

106

▲ Boží syn, autor neznámý • poloviční čištení, odstranění depozitního znečištení • detail – poloviční snímání, snímaní sekundární olejové přemalby Son of God, artist unknown • semi-cleaned, removal of deposits • detail – partial removal, removal of secondary oil overpaints


RESTORATION 107

RESTAUROVÁNÍ

▲ Meleagros, M. B. Braun, 1723, Vrtbovská zahrada • 3D scan • v průběhu restaurování (tmelení a rekonstrukce chybějících částí) Meleagros, M. B. Braun, 1723, Vrtba Garden • 3D scan • during restoration (cementation and reconstruction of missing parts)


MIROSLAV ŽÁN

[ * 1987 – Praha ]

2008 —2014 Ateliér restaurování uměleckých děl sochařských – škola Petra Siegla Sculptural Artwork Restoration Studio – Petr Siegl School

RESTORATION

www.valzan.com

RESTAUROVÁNÍ

108

▲ Bůh Otec, dřevěná polychromovaná barokní skulptura • čištění povrchu • po snímání nejmladší přemalby a provedení modelů plastických rekonstrukcí God the Father, wooden polychrome baroque sculpture • cleaning the surface • after removal of the most recent overpaint and the implementation of reconstruction models


RESTORATION

▲ Diana, Matyáš Bernard Braun, 1720, Vrtbovská zahrada v Praze, kamenná barokní skulptura • po odstranění druhotných doplňků • průběh plastických rekonstrukcí Diana, Matyáš Bernard Braun, 1720, Vrtba Garden in Prague, baroque stone sculpture • after removing secondary additions • during sculptural reconstruction

109

RESTAUROVÁNÍ

▲ Diana, Matyáš Bernard Braun, 1720, Vrtbovská zahrada v Praze, kamenná barokní skulptura • po odstranění druhotných doplňků • průběh plastických rekonstrukcí Diana, Matyáš Bernard Braun, 1720, Vrtba Garden in Prague, baroque stone sculpture • after removing secondary additions • during sculptural reconstruction


ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE Ateliér architektury — škola Emila Přikryla Architecture Studio — Emil Přikryl School JANA HLAVOVÁ VOJTĚCH JEMELKA FILIP KOTLÁŘ MARKÉTA MRÁČKOVÁ BOŘEK PEŠKA ARCHITECTURE 111

ARCHITEKTURA


JANA HLAVOVÁ

[ * 1986 – Praha ]

2010 —2014 Ateliér architektury – škola Emila Přikryla / Architecture Studio – Emil Přikryl School 2013

Architektonické studio Junya Ishigami + Associates, Tokio, Japonsko Junya Ishigami + Associates Architectural Studio, Tokyo, Japan

2012

Architektonické studio Bovenbouw architecten, Antverpy, Belgie Architectural Studio Bovenbouw architecten, Antwerp, Belgium

2005 —2009 Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec

ARCHITECTURE

http://avu.cz/users/815

ARCHITEKTURA

112

▲ ⊲ Porodní dům / Birthing House, 2014


ARCHITECTURE

113

ARCHITEKTURA


VOJTĚCH JEMELKA

[ * 1985 – Olomouc ]

2011 —2014 Ateliér architektury – škola Emila Přikryla / Architecture Studio – Emil Přikryl School 2010

Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec

2007—2008 University of Brighton, School of Architecture and Design, Velká Británie University of Brighton, School of Architecture and Design, Great Britain 2005 —2011 Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Faculty of Architecture, Technical University in Brno

www.vojtechjemelka.blogspot.cz/

ARCHITECTURE

Křížová cesta pro Stříbrnice

ARCHITEKTURA

114

  Via Crucis jako abstrakt života každého člověka, putujícího po světě k nalézání. Nejde zde o překonávání met, ale o žité úsilí. Skrze dvoj-jedinou dualitu cesty a cíle, cesta pozemská nekončí hrobem, ale nadějí ve Vzkříšení.   Fenomén cesty v  krajině, kdy onu můžeme chápat spíše jako vztah. Obnovení křížové cesty ve Stříbrnicích pro mě znamená hold tvůrcům této žité jednoty s  místem a jasné ano regionální identitě; identitě duchovní vyjádřené stavěním.   V neposlední řadě jde o uvědomění si a smíření; přiznání si nevratné chyby plošného vysídlení 3,5 miliónu Němců z  jejich domoviny. Právě v  Jeseníkách tato rána zeje ve všude přítomnou beznaděj, kde ono vykořenění a poválečné dosídlování, spojené se socialistickou represí kolektivizace, učinilo z  kraje vyhnanství. Nebraňme se metafoře o vyhnání z  ráje, znamenající smrt. Zde zbývá jen naděje ve znovu-vyrašení Stromu života, který na kříži učinil smrti smrt. Way of the Cross for Stříbrnice   The Via Crucis as an abstract of the life of every person wandering the world searching. This is not about overcoming a goal but about the living endeavour. Through the duality of the path and its destination, the terrestrial path does not end in the grave but with hope in the Resurrection.   The phenomenon of the path in the countryside, where we can understand it more as a relationship. The restoration of the Way of the Cross in Stříbrnice for me represents a tribute to the creators of this living unity and a clear yes to regional identity, a spiritual identity expressed through a construction.   Finally, the work is about realisation and reconciliation, the admission of the irreversible error of the expulsion of 3.5 million Germans from their homeland. It is in the Jeseníky region that this outrage is articulated as omnipresent hopelessness, where the expulsion and post-war resettlement linked with the communist repression of collectivisation made of the region an expression of exile. Let us not flinch from the metaphor of the expulsion from paradise meaning death. Here remains only the hope of new shoots being put down by the Tree of Life, which through the cross consigned death itself to death.

⊲ Křížová cesta pro Stříbrnice / Way of the Cross for Stříbrnice, 2014


ARCHITECTURE

115

ARCHITEKTURA


FILIP KOTLÁŘ

[ * 1983 – Praha ]

2010 —2014 Ateliér architektury – škola Emila Přikryla / Architecture Studio – Emil Přikryl School 2012

Ateliér architektonické tvorby Prof. Carlo Baumschlagera, Akademie der Bildenden Künste München, Německo Professor Carlo Baumschlager Architecture Studio, The Academy of Fine Arts, Munich, Germany

2005—2010 Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec

ARCHITECTURE

http://avu.cz/users/812

ARCHITEKTURA

116

⊲ Dokumentační centrum českých Němců v Ústí nad Labem, ve spolupráci se sdružením Collegium Bohemicum Czech–German Documentation Centre in Ústí nad Labem, in cooperation with the organisation Collegium Bohemicum, 2014


ARCHITECTURE

117

ARCHITEKTURA


MARKÉTA MRÁČKOVÁ

[ * 1985 – Brno ]

2010 —2014 Ateliér architektury – škola Emila Přikryla / Architecture Studio – Emil Přikryl Studio 2009 —2010 Fakulta architektury RWTH Aachen, Německo / Faculty of Architecture, RWTH Aachen, Germany 2005—2012 Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze / Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

ARCHITECTURE

www.mrackova.eu

ARCHITEKTURA

118

⊲ Alternativní bydlení / Alternative Accommodation, 2014 • Žižkov, Trocnovská 1, Praha – Žižkov • Vnitroblok sv. Kříže, Bořivojova 918, Praha – Žižkov

• Skladová základna, K Červenému dvoru 2132, Praha – Strašnice • Bývalé jesle, Nad Ohradou 2667, Praha – Žižkov


ARCHITECTURE

119

ARCHITEKTURA


BOŘEK PEŠKA

[ * 1987 – Planá u Mariánských Lázní ]

2011 —2014 Ateliér architektury – škola Emila Přikryla / Architecture Studio – Emil Přikryl School 2006 —2012 Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze / Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

ARCHITECTURE

http://avu.cz/users/931

ARCHITEKTURA

120

⊲ Urbanizace zbytkových míst v Praze / The Urbanisation of Remaining Places in Prague, 2014


DIPLOMANTI AVU 2014

… 85 … 75 … 77 … 37 … 99 … 67 … 87 … 101 … 17 … 39 … 113 … 23 … 115 … 79 … 25 … 27 … 89 … 51 … 103 … 33 … 117 … 63 … 17 … 69

SIMONA KRAUSOVÁ PAVEL KUČERA MARKÉTA MRÁČKOVÁ IVETA MUCHOVÁ JOSEFÍNA NESVADBOVÁ ELIŠKA PERGLEROVÁ BOŘEK PEŠKA JAN POUPĚ TOMÁŠ PRCHAL TEREZA REICHOVÁ JOSEF ROSSÍ ONDŘEJ ROUBÍK KATEŘINA SAMKOVÁ MATĚJ SMRKOVSKÝ ADÉLA SOUČKOVÁ ANETA ŠEBELKOVÁ PETRA TUŠEROVÁ JAKUB TYTYKALO LUBOŠ VETENGL EVA VLÁČILÍKOVÁ TOMÁŠ VRANA KATEŘINA ZOCHOVÁ MIROSLAV ŽÁN

58 94 118 106 80 82 120 18 52 54 20 40 70 90 28 44 104 46 48 60 72 30 108

… 59 … 95 … 119 … 107 81 … … 83 … 121 19 … … 53 … 55 21 … 41 … 71 … 91 … … 29 … 45 … 105 … 47 … 49 61 … … 73 31 … … 109

123

ABSOLVENTI

84 74 76 36 98 66 86 100 16 38 112 22 114 78 24 26 88 50 102 30 116 62 16 68

GRADUATES

MICHAELA BURCAKOVÁ MICHALA BUTKOVÁ IVETA ČERMÁKOVÁ MICHAL DROZEN DOMINIKA DWOROKOVÁ BIRGITT FISCHER VOJTĚCH FRÖHLICH MAREK GOLIAŠ PETR GRUBER MARTIN HEROLD JANA HLAVOVÁ MATYÁŠ CHOCHOLA VOJTĚCH JEMELKA LENKA JIRKOVÁ LUCIE JURIČKOVÁ JAROSLAVA KADLECOVÁ BARBORA KLEINHAMPLOVÁ KAROLÍNA KLIMEŠOVÁ LIBOR KOCANDA MAREK KOLÁŘ FILIP KOTLÁŘ ADAM KOVALČÍK ONDŘEJ KRAJÁK MARIE KRAJPLOVÁ


EXHIBITION PARTNERS

125

PARTNEŘI VÝSTAVY


DIPLOMANTI AVU 2014 GRADUATES FROM THE ACADEMY OF FINE ARTS IN PRAGUE

Koncepce výstavy / Exhibition concept and installation: Martin Mainer, Samuel Paučo Technická realizace a architektura / Technical realization and architecture: Jiří Vrzba, Adam Wlazel, dílny AVU / AVU workshops Organizace výstavy a editace katalogu / Exhibition organisation and catalogue editing: Blanka Čermáková Překlad / Translation: Phil Jones Korektury / Proofs: Tereza Hubáčková Grafická úprava katalogu / Catalogue graphic design: pure-beauty.cz Fotografie / Photographs: Radek Dětinský a archiv autorů / Radek Dětinský and the artists' archives Tisk katalogu / Printer: Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., www.thb.cz Náklad / Print run: 1000 ks / copies ISBN 978–80–87108–46–8


DIPLOMANTI AVU 2014  
DIPLOMANTI AVU 2014  
Advertisement