Page 1

Bakkegårdsnyt maj / juni 2012 Enhedsplejen Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18 2880 Bagsværd TELEFONNUMRE:

Hovednummer Afd. B Afd. Cst Afd. CI Afd. Dst Afd. DI Afd. E st.tv. Afd. E st.th. Afd. E 1.tv. Afd. E 1.th. Aktivitet og Træning Fax (afd. B, Cst og CI) Fax ( afd. E, Dst og DI)

KONTORET:

Har åbent for personlig henvendelse: kl. 08.00 - 14.00 mandag til fredage Har åbent for telefonisk henvendelse: kl. 08.00 - 15.00 mandag til fredag.

39 57 43 00 39 57 43 24 39 57 43 53 39 57 43 38 39 57 43 84 39 57 43 69 39 57 43 92 39 57 43 95 39 57 43 98 39 57 44 01 39 57 44 14 39 57 43 03 39 57 44 15

BAKKEGÅRDENS FRISØR:

Susanne Clausen har åbent i salonen: Mandag, torsdag og fredag Telefon: 39 57 44 69

BAKKEGÅRDENS FODTERAPEUT:

Susanne Nielsen har åbent: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 39 57 44 68 TANDLÆGE:

Træffes - se opslagstavle ved døren. REDAKTIONSUDVALGET BESTÅR AF:

MAIL-ADRESSE TIL BAKKEGÅRDEN:

Birgit Clausen - souschef Hanne Fog - aktivitet og træning Sannie Ransby - daglig leder Pia Rasmussen - afd. E st.tv. Ann-Jeanett Grode - administrationen Nelly Ulldall-Spanner - beboer afd. Dst

bakkegaarden@gladsaxe.dk

HJEMMESIDEN TIL BAKKEGÅRDEN:

www.gladsaxe.dk/bakkegaarden

BAKKEGÅRDENS CAFE:

Har åbent: mandag-fredag fra kl. 10.30 - 13.30 Kioskvarer kan købes i cafeén.

FORMANDEN FOR BRUGERBESTYRELSEN FOR ÆLDREINSTITUTIONERNE I BAGSVÆRD:

Beboer Leo Toldsted Taxvej 18 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 05 01

BAKKEGÅRDENS KIOSK:

Kioskvarer købes i cafeén

Vi modtager gerne nye indlæg til Bakkegårdsnyt. Indlæg afleveres i administrationen eller sendes til bakkegaarden@gladsaxe.dk

UDGÅENDE POST:

Kan lægges i den røde postkasse på gangen ved afd. A (ved Administrationen). Tømmes hver dag kl. 14.00 - dog ikke i weekender og på helligdage.

1


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Bakkegårdsnyt udkommer følgende måneder

Bakkegårdsnyt udkommer hver 2. måned. Se oversigten nedenfor: Juli / august udkommer juli September / oktober udkommer september November / december udkommer november

_________________________________________________________________

Indlæg til Bakkegårdsnyt

Indlæg til Bakkegårdsnyt modtages gerne. Emnet er frit, kunne f.eks. være en livshistorie, en historie om gamle dage i Bagsværd, en gammel madopskrift m.v.

Indlægget skal afleveres til administrationen eller sendes til: bakkegaarden@gladsaxe.dk. Deadline:

Juli / august-numret September / oktober-numret November / december-numret

2

den 3. juni 2012 den 6. august 2012 den 8. oktober 2012


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Centerlederen´s side Foråret er fantastisk. Det kan de fleste nok blive enige om. Det er smukt, når alt grønnes og alle de fantastiske blomster står i fuldt flor omkring søen. Vi venter så blot på lidt mere varme. Der kommer til at ske lidt ændringer på havestykket mellem afdeling C stuen og afdeling D stuen. Vi har nogle penge, som vi vil bruge til at gøre området mere anvendeligt. Vi ønsker en plads, hvor det er nemt at samle beboerne til hygge og aktiviteter. Der er en lille arbejdsgruppe, der arbejder med forslag til indretningen sammen med en landskabsarkitekt fra Rådhuset. Hvornår vi går i gang med at ændre på havestykket, ved vi ikke helt præcist, men det skulle blive i indeværende år. Der er vedtaget en ny organisering for ældreområdet her i Gladsaxe Kommune. Hjemmeplejen samles under en leder. Vores hjemmeplejegruppe bliver boende på Bakkegården, men flytter på 1.salen over cafe og festsal. Vores aktivitetsmedarbejdere og terapeuter får så de to rum i mellemgangen mellem afdeling C stuen og afdeling D stuen. Det er vi glade for, da vi får et hyggeligt samlingspunkt midt i huset for beboerne. Vi synes, at det er en rigtig god omrokering, som vi glæder os til. Omorganiseringen har også ført den ændring med sig, at når ledelsen på Bakkegården ikke længere leder hjemmeplejegruppen, så er vores ledelsesområde udvidet, så souschef Birgit Clausen og jeg fra d.1.april ud over Seniorcenter Bakkegården også er ledere for Seniorcenter Rosenlund. I hverdagen vil man nok ikke konstatere den store forskel i hverdagen pga. dette, men vores administrationer de to steder skal også arbejde sammen. Vi kommer til at sige farvel til nogle medarbejdere – her d.1.maj Pia Riismøller, som flytter til hjemmeplejens administration. Vi har været nødt til at indføre, at der er lukket i administrationen på onsdage for henvendelser. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er administrationen åben som vanligt. Vi ønsker Pia og hjemmeplejen rigtig meget held og lykke fremover. Den eneste ændring derudover er, at min titel ikke længere er distriktsleder, men centerleder.

Alle ønskes en dejlig sommer.

Med venlig hilsen

Mette Thoms Centerleder

3


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Velkommen til nye beboere

Anna Christiansen

Afd. B

Den 10.03.2012

Ingrid Klinting

Afd. D1

Den 12.03.2012

Maria Olsen Afd. C1 Den 28.03.2012 Kaja Rasmussen Afd. B Den 04.04.2012 Lise Erritsø Olsen Afd. D1 Den 13.04.2012

Velkommen til nye personaler

Økonoma

Grethe Johansen

Køkken

Den 01.04.2012

So.su.ass. Manar Mohamed Afd. E Den 05.03.2012

4


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Kalender for Maj Tirsdag

1

Ingen Aktiviteter pga. 1. maj

Onsdag

2

Torsdag

3

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

4

Ingen aktiviteter pga. bededag

Lørdag/Søndag

5/6

Mandag

7

Tirsdag

8

Onsdag

9

Torsdag

10

Fredag

11

Lørdag/Søndag

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 Biblioteket kommer rundt i afdelingerne Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30 Gudstjeneste kl. 13.30 i afdeling C1 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

14

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag

15

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Onsdag

16

Torsdag

17

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00 Ingen aktiviteter pga Kristi himmelfartsdag

Fredag

18

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

19/20

Mandag

21

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag

22

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Onsdag

23

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00

Torsdag

24

”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

25

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Lørdag/Søndag

Se opslag

12/13

Mandag

Lørdag/Søndag

Se opslag

Se opslag

26/27

Mandag

28

Ingen aktiviteter pga 2. pinsedag

Tirsdag

29

Onsdag

30

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00 Gudstjeneste i afd. E kl. 13.30 (demensafdelingen) Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00

Torsdag

31

”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Ret til ændringer forbeholdes 5

Se opslag


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Kalender for juni Fredag Lørdag/Søndag

1

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

2/3

Mandag

4

Tirsdag

5

Onsdag

6

Torsdag

7

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

8

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Lørdag/Søndag

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 Biblioteket kommer rundt i afdelingerne Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

9/10

Mandag

11

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag

12

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Onsdag

13

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00

Torsdag

14

Fredag

15

”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30 Gudstjeneste i afdeling Dst kl. 13.30 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Lørdag/Søndag

Se opslag

16/17

Mandag

18

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag

19

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Onsdag

20

Torsdag

21

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

22

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Lørdag/Søndag

Se opslag

Se opslag

23/24

Mandag Tirsdag

25 26

Onsdag

27

Torsdag

28

Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00 Gudstjeneste i afdeling E kl. 13.30 (demensafdelingen) Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 15.00 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30 Se opslag

Fredag

29

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.00

Lørdag

30

Ret til ændringer forbeholdes

6


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Fødselsdage i maj og juni 2012

Maj Mai Lis Christiansen Afd. Dst Den 05.05.2012 Nelly Uldall-Spanner Afd. Dst Den 05.05.2012 80 år Lili Schlüntz Afd. C1 Den 06.05.2012 Else Yrsa Knudsen Afd. Cst Den 11.05.2012 90 år Kjeld Jakobsen Afd. D1 Den 19.05.2012 Clara Sten Bendixen Afd. C1 Den 21.05.2012 Ellen Greve Hansen Afd. D1 Den 29.05.2012 95 år

Juni Tove Andersen Afd. Est.th. Den 03.06.2012 Villy Villumsen Afd. Cst Den 05.06.2012 Aase Mortensen Afd. Est.th. Den 06.06.2012 85 år Knud Erik Andersen Afd. D1 Den 16.06.2012 80 år Minna Marie Nielsen Afd. D1 Den 28.06.2012 Maria Olsen Afd. C1 Den 30.06.2012

7


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Royale fødselsdage i maj/juni 2012 Kronprins Frederik - den 26. maj 2012 Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik (Frederik André Henrik Christian), (født i København), kronprins til Danmark, greve af Monpezat, dansk tronarving. Kronprinsen er desuden nummer 322 i den britiske tronfølge. Han tilhører den franske slægt de Laborde de Monpezat gennem sin far, Hans Kongelige Højhed Henrik, Prinsgemalen (født Henri-Marie-Jean André greve de Laborde de Monpezat). Han nedstammer kognatisk fra det Glücksborgske kongehus, som er hans mors Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.s fædrene slægt. Han er både tiptip-oldebarn af Christian 9. og af den britiske dronning Victoria gennem hans mormor Dronning Ingrids familie.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Kronprins_Frederik

Prins Joachim - den 7. juni 2012 Prins Joachim (Joachim Holger Waldemar Christian, prins til Danmark, greve af Monpezat) (født i København), er prins til Danmark og yngste søn af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. og Prins Henrik. Hans bopæl er Schackenborg Slot i Sønderjylland. Han er nr. 6 i arvefølgen til den danske trone og nr. 325 i arvefølgen til den britiske trone.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Kronprins_Frederik

Prins Henrik - den 11. juni 2012 Prins Henrik af Danmark, (født Henri Marie Jean André, greve de Laborde de Monpezat den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig). Han har prædikat af Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen. Han er søn af greve André de Laborde de Monpezat og Renée de Monpezat (født Renée Doursennot) og blev 10. juni 1967 gift med tronfølgeren, den senere dronning Margrethe 2. i Holmens Kirke, København. Parret har to børn, kronprins Frederik (født 26. maj 1968) og prins Joachim (født 7. juni 1969). Henrik tilbragte en del af sin opvækst i Fransk Indokina. Hjemvendt til Frankrig blev han student fra gymnasiet i Cahors i 1950 og læste 19521957 jura og statskundskab ved Sorbonne, Paris samt kinesisk og vietnamesisk ved École Nationale des Langues Orientales. Senere studerede han orientalske sprog i Hong Kong og Saigon. Efter at have aftjent sin værnepligt i Algeriet 1959-1962 blev han ansat i Asien-afdelingen i Frankrigs udenrigsministerium. Fra 1963 til 1967 var han ambassadesekretær ved Frankrigs ambassade i London. Fra 1974 har han og dronningen ejet vinslottet Château de Cayx. 8

http://da.wikipedia.org/wiki/Prins_Henrik


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Kryds og Tværs

Navn:____________________________Afd.___________Løsning:_______________ Løsningen afleveres i administrationen senest den 1. juni 2012 Vindere af sidste krydsord 1. Præmie kr. 100,00 Aktivitetsrummet 2. Præmie kr. 75,00 Else Borkjær Afd. Dst 3. Præmie kr. 50,00 Ib Jensen Afd. B 9


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Menuplan for maj 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

1

Tirsdag

Stegt fisk serveret med persillesauce, kartofler og ærter

Rødgrød med fløde

2

Onsdag

Vikingegryde (nakkefilet i strimler, tomat, peberfrugt) serveret med kartofler og bønner

Chokoladebudding med flødeskum

3

Torsdag

Stegt kylling serveret med skysauce, kartofler og surt

Kartoffelsuppe m/ porre og bacon

4

Fredag

Glaseret skinke serveret med flødekartofler og broccoli

Citronfromage med flødeskum

5

Lørdag

Bøf stroganoff serveret med kartoffelmos og surt

Vinettais

6

Søndag

Paneret skinkeschnitzel serveret med lys flødesauce, kartofler og klosterblanding

Frugttærte med creme fraiche 38%

7

Mandag Frikadeller serveret med stuvet hvidkål og kartofler med

Rabarbergrød med fløde

8

Tirsdag

Hønsekødsuppe med urter og boller

9

Onsdag

persilledrys Kogt kylling serveret med sursød sauce, kartofler og haricot vert Millionbøf serveret med kartoffelmos og rødbeder

10

Tordag

Cafeen er lukket i dag

Cafeen er lukket i dag

11

Fredag

Brieost, kiks, vindruer

12

Lørdag

Dampet laks serveret med hollandaisesauce, kartofler og grønsager Forårsgryde (Oksekød i tern, blomkål, tomat, bladselleri) serveret med kartofler, persilledrys

13

Søndag

14

Mandag Oksefarsbrød serveret med skysauce, kartofler, blomkål

15

Tirsdag

16

Onsdag

Stegt sild serveret med persillesauce, kartofler og grønsagsblanding

Henkogt pære med karamelflødeskum

17

Torsdag

Skibberlabskovs serveret med purløg, smør og rødbede

Rabarbertrifli

18

Fredag

Krebinet serveret med stuvede ærter og gulerødder, kartofler

Aspargessuppe

St. bededag

Kri.himmelfarsdag

Pandekager med syltetøj

Hindbærmousse m. chokoladepynt.

Hamburgerryg serveret med stuvet spinat og brune kartof- løderand ler Æblesuppe med flødeskum med persilledrys Kalkunschnitzel serveret med champignonsauce, ovnstegte Rismelsgrød med kanelsukker kartofler og agurkesalat

10


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Menuplan for maj 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

19

Lørdag

Romfromage med flødeskum

20

Søndag

Grønsagsgryde ( kalvekød, gulerødder, blegselleri, porre ) kartofler Krydderurtesteg serveret med sherrysauce, kartofler og ærter

21

Mandag Pasta Bolognese serveret med mormorsalat

Kiwistikkelsbærgrød med fløde

22

Tirsdag

Jordbærkoldskål med kammerjunker

23

Onsdag

24

Torsdag

25

Fredag

Stegt medister serveret med stuvet spinat og brasede kartofler Kogt sprængt oksebryst serveret stuvet spidskål og kartofler Fiskefad ( champignon, løg, hakket tomat, hvidvin ) tomatsauce, kartofler Tarteletter med høns i asparges

26

Lørdag

Gullasch serveret kartoffelmos og surt

Pannacotta med frugtkompot

27

Søndag

Ribbensteg med skysauce, kartofler og rødkål

Henkogt fersken med makronflødeskum

28 29

Mandag Stegt kylling serveret med flødesauce, kartofler, agur- Jordbærtærte med flødeskum kesalat og rabarberkompot Skovbærgrød Tirsdag Stegt fisk med aspargessauce, kartofler og carotter

30

Onsdag

Boller i carry serveret med ris og ærter

Ymerfromage med saftsauce

31

Torsdag

Kogt oksekød serveret med peberrodssauce, kartofler og bønner

Oksekødsuppe med boller og urter

Åbningstider i café:

Varm mad:

Mandag - Forsdag 10.00 - 13.30 Lørdag Lukket Søndag Lukket

11.30 - 13.30 Lukket Lukket

Venlig hilsen Økonoma Kun for pensionister i Gladsaxe Kommune. Køkkenet forbeholder sig ret til at ændre i menuplanen.

11

Eksotisk frugtsalat med råcreme

Ananas marineret med stjerneanis, råcreme Mandelbudding med saftsauce Hønsekødsuppe med urter og boller


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Menuplan juni 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

1

Fredag

Stegt flæsk serveret med persillesauce og kartofler

Kold rabarbersuppe med flødeskum

2

Lørdag

Kalvefrikassè serveret kartofler og persilledrys

Tiramisu

3

Søndag

Flæskesteg serveret med skysauce, kartofler og rødkål

Fløderand med frugtcocktail

4

Mandag Græsk farsbrød serveret med tzaziki, nye kartofler og to-

Forårsløgsuppe

5

Tirsdag

Blomkålsgratin med skinke serveret med smør og rugbrød

Chokolademousse med flødeskum

6

Onsdag

Hvidvinsdampet fisk serveret med urtesauce, kartofler og grøn salat

Blandet frugtgrød med fløde

7

Torsdag

Koldskål med kammerjunker

8

Fredag

9

Lørdag

Honningmarineret kalkunbryst serveret med cremet peberfrugtsauce, smørstegte kartofler og bønner Hakkebøf serveret med bløde løg, skysauce, kartofler og surt Amagergryde (svinekød, gulerod, blomkål, sugar snaps), kartofler

10

Søndag

Bankekød serveret med kartoffelmos med persille og surt

Pærer Belle Helene

11

Mandag Æggekage med bacon serveret med tomat og purløg

12

Tirsdag

Frikadeller serveret med skysauce, kartofler og mormorsa- Hindbærgrød med fløde lat

13

Onsdag

Kylling serveret med fyldig carrysauce, ris og mangochutney

Kærnemælksuppe med rosiner1

14

Torsdag

Stegt lever serveret med bløde løg, skysauce og kartofler

Minivandbakkelser med vanillecreme

15

Fredag

Stegt fisk serveret med persillesauce og kartofler snaps

Jordbær med fløde

16

Lørdag

Enebærgryde serveret med kartofler og carotter

Kiwistikkelsbærdessert

17

Søndag

Glaseret skinke serveret stuvet spinat og kartofler

Brombærtærte med creme fraiche 38%

18

Mandag Krydret lammefrikadeller serveret med pastasalat

matsauce

12

Jordbærsuppe med flødeskum Sherryfromage med flødeskum

Juliennesuppe

Hawaikoldskål


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Menuplan juni 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

19

Tirdag

Vanillebudding med saftsauce

20

Onsdag

Koteletter i fad ( nakkekotelet, flødesauce, asparges, tomat, champignon, bacon) serveret med nye kartofler og agurkesalat Dampet fisk serveret med krydret sauce, kartofler og carotter

21

Torsdag

Fyldig gullaschsuppe med oksekød i tern

22

Fredag

Blomkålssuppe med persilledrys

23

Lørdag

Biksemad serveret med bearnaisesauce, rødbeder og rugbrød Kalkungullasch serveret med kartofler og ærter

24

Søndag

Chokoladetrøffelkage med flødeskum

25

Mandag

26

Tirsdag

27

Onsdag

Gammeldags oksesteg serveret med skysauce, kartofler, glaserede løg og bønner Krebinet serveret med stuvet spidskål, kartofler og persilledrys Røget makrel serveret med kold kartoffelsalat, rugbrød og purløg Sprængt kalvekød serveret med dildsauce, kartofler og carotter

28

Torsdag

Farsbrød med spinat serveret med kartofler, tomatsauce og blomkål

Fløderand med rabarbersauce

29

Fredag

Stegt kylling serveret med stegte kartofler, carotter, basilikumcreme

Æblesuppe med flødeskum

30

Lørdag

Millionbøf serveret med kartoffelmos og surt

Jordbærfromage med flødeskum

Åbningstider i café:

Varm mad:

Mandag - Fredag 10.00 - 13.30 Lørdag Lukket Søndag Lukket

11.30 - 13.30 Lukket Lukket

Venlig hilsen Økonoma Kun for pensionister i Gladsaxe Kommune. Køkkenet forbeholder sig ret til at ændre i menuplanen.

13

Kirsebærgrød med fløde

Svesketrifli

Rødgrød med fløde Broccolisuppe Henkogt fersken med makronflødeskum


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Forårsfest på Bakkegården Torsdag den 10. maj 2012 i festsalen

Menu:

Hovedret: Flæstesteg med sprød svær Skysauce Brune og hvide kartofler Rødkålssalat Franske kartofler Dessert: Frugt spejlæg Menuen ledsages af rødvin og dessertvin samt kaffe og lidt sødt. Pris for pårørende: kr. 125,00 Tilmeldingsfrist: Senest onsdag den 25. april 2012

14


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Valdemarsdag Genforeningsdag

Den 15. juni 1920 skete den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark, som det fremgår af Traktat af 5. juli 1920, hvor også den nye grænses forløb tværs over Sønderjylland er beskrevet. Danske embedsmænd tiltrådte deres stillinger dagen efter. Dagen falder sammen med Valdemarsdag til minde om slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog i følge legenden faldt ned fra himlen under et af Valdemar Sejrs felttog. Legenden stammer fra Christiern Pedersens dansk krønike fra begyndelsen af 1520’erne og franciskaneren Peder Olsen i 1527, der knytter begivenheden til ovennævnte slag. Baggrunden for legendens tilblivelse er formentlig kong Hans’ nederlag i Ditmarsken i 1500, hvor flaget gik tabt for senere at blive tilbageerobret af Frederik 2. i 1559, hvorefter Dannebrog blev ophængt i Slesvig Domkirke. Den symbolske indlemmelse af Nordslesvig i Danmark skete med Christian 10.s ridt over grænsen ved Frederikshøj den 10. juli 1920 og ved den store genforeningsfest på Dybbøl Banke den 11. juli 1920. Server nye kartofler på Valdemarsdag Valdemarsdag den 15. juni er traditionen tro den dag, hvor vi starter på at spise nye kartofler. På plejecentrene rundt om i landet er der tradition for at fejre Valdemarsdag. Måske ved at hejse flaget, men også ved at servere nye kartofler med en snaps eller to til. Kartoffeltraditionen er stiftet af Dansk Kartoffelråd, og ideen er at markere, at det nu er tid til at nyde nye, danske kartofler.

Så derfor skal Bakkegården da også have friske kartofler den 15. juni 2012. De serveres med en stegt fisk og en snaps den kan svømme i

15


Bakkeg책rdsnyt maj / juni 2012

Sct. Hans Fest Torsdag den 21. juni 2012 kl. 18.00 i festsalen

Menu Der vil komme opslag ud til alle afdelinger snarest muligt

16


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Aktiviteter siden sidst Tur i Hareskoven den 2. april 2012: I to graders varme, hvor det sneede ½ time før afgang, gik turen afsted til Hareskoven. Beboerne skulle ud og træne i terrænet - nogle gik blot på stierne, hvor andre gik ind i mellem træerne. Til sommer går turen igen ud i skoven, hvor der også skal grilles pølser mv.

17


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Aktiviteter siden sidst

fortsat

Biograftur: Onsdag den 11. april var der planlagt en tur til bibliografen i Bagsværd, hvor vi skulle se den anmelderroste og meget omtalte danske film ”Hvidsten Gruppen”. 17 beboere og 7 personaler var af sted. Nogle gik derned og bussen kørte resten i to omgange. Endelig var alle fremme og vi fik sat os godt til rette i biografmørket og filmen kunne begynde. Det var en meget stærk og realistisk film. Der var helt stille i salen, så man kunne tydeligt høre de gisp og snøft, som handlingen frembragte hos os alle. Der var vist ingen der kunne sige sig fri for at være påvirket af denne film og mange sad med en tåre i øjenkrogen da filmen sluttede. For Marie Thomasen på afd. Cst var det en særlig oplevelse at se filmen. Marie boede i Randers tæt på kasernen, som ligger ca. 15 km fra Hvidsten Kro. Ind i mellem kunne man høre skud fra kasernen, når der blev udført henrettelser, fortæller Marie. Når Marie skulle besøge sin mor i Assens kørte rutebilen forbi Hvidsten Kro, hvor den gjorde holdt for at aflevere pakker og aviser. Så kom kroejer Marius Fill gerne ud og stak hovedet ind i bussen, hvor han hilste og altid var god for en sjov bemærkning eller historie. Mangen en lørdag var der foreningsbal på kroen, så kom Marie og hendes mand cyklende fra Randers for at danse.

Efter krigen førte Marius kone Gudrun kroen videre sammen med døtrene og hjælp udefra. Hvidsten Kro eksisterer den dag i dag og det er en fast tradition, når man er på egnen, at man tager en tur forbi kroen og får kaffe og æggekage. Marie´s niece bor i Speltrum, som ligger 3 km. fra kroen. Marie var der sidst for to år siden. 18


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Helligedage i maj og juni

Store Bededag den 4. maj: Store bededag er en officiel dansk helligdag, som falder på fjerde fredag efter påske og dermed tre uger før pinse. En bededag var oprindeligt en af mange mindre helligdage året igennem, der var særligt tilegnet bod og faste; fx var på landet hver onsdag officiel bededag, hvor folk skulle faste og præsterne bede for fred. Hertil kom en serie bededage ved særlige lejligheder. De blev afskaffet ved Reformationen, men blev i de følgende århundreder indført lidt efter lidt. Kristi himmelfartsdag den 17. maj: Kristi himmelfartsdag er en kristen helligdag, der fejres til minde om Kristi Himmelfart 40 dage efter hans opstandelse påskedag. Denne dag steg han til himmels og blev ophøjet til Guds højre hånd. I Danmark og de fleste andre vestlige lande er den national helligdag. Kristi himmelfartsdag er altid den 6. torsdag efter Skærtorsdag, og falder derfor på forskellige datoer fra år til år. Pinsedag den 27. maj og 2. pinsedag den 28. maj: Pinse kommer af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder ”halvtredsindstyvende” (dag efter påske) og er en kristen højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme. Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det ti dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom ”en lyd som af et kraftigt vindstød” og tunger som af ild kom til syne og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at ”tale på andre tungemål”, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem -- denne episode kaldes normalt ”pinseunderet”. Pinsen regnes således traditionelt for den kristne kirkes fødsel. Pinsekirken har taget navn efter netop denne begivenhed, fordi den i særlig grad blandt de kristne trossamfund, lægger vægt på tungetalen og de øvrige nådegaver, som Helligånden menes at udstyre de genfødte kristne med. Pinsedag falder altid på den syvende søndag efter påske. Såvel pinsedag som den følgende dag, 2. pinsedag, er i Danmark helligdage. I 2011 falder 2. pinsedag mandag den 13. juni. En gammel tradition foreskriver, at man pinsemorgen skulle gå ud af sit hus og feje ind mod døren, da man så ville samle lykke til huset resten af året.

19


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Helligedage i maj og juni,

fortsat

1. maj: 1. maj er dag 121 i året i den gregorianske kalender (dag 122 i skudår). Der er 244 dage tilbage af året. Dagen kaldes Philip og Jacobs dag, Majdag, Valborgsdag, Valborgsmesse eller Voldermisse. Philip og Jacob var Jesu apostle, der ifølge legenden blev martyrdræbt i Lilleasien engang i det første århundrede. Valborg var en engelsk prinsesse og abbedisse, der døde i 779. Hun var bene¬diktinernonne i Hildesheim i Tyskland. Siden førkristen tid har man i Tyskland fejret skiftet fra vinter til sommer aftenen før 1. maj, Valborgsaften, med bålfest. I Norden har man længe kaldt dagen for Valborgsmesse. Dagens praktiske betydning i gamle danske landsbyer i Danmark var den faste bestemmelse, at i dyrkningsfællesskab med vangebrug skulle gærderne om bygmarken være lukkede til Majdag og disse gærder skulle blive stående indtil Mikkelsdag (29 september), ligesom det var skik i de gamle bondesamfund, at bystævnet på denne dag holdt årsmøde og valgte bl.a. oldermand. 1. maj og 1. november er desuden traditionel skiftedag. 1. maj blev stiftet som arbejderbevægelsens internationale kampdag på Socialistisk Internationales kongres i 1889 - i 100-året for Den Franske Revolution. I Danmark fejres det stadig tidligt om morgenene i mange fagforeninger og i Socialdemokraternes, SF’s og Enhedslistens partiforeninger. Om eftermiddagen er der taler og sang og meget mere i alle større danske byer.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki

Kongelig barnedåb Prins Joacim og Prinsesse Maries datter døbes søndag den 20. maj 2012 kl. 17.00 i Møgeltønder Kirke.

20


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Forårsdigte - skrevet af Benny Olsen afd. DI Forår Forår – forår – hvad venter du på? Kom og befri os fra vinterens åg; sangfuglenes kvidren er endnu så fjerne forår, du vore længslers stjerne. Alt liv begynder når du vågner igen fra det mindste frø til den største gren. Solen vil fortrænge al frost og sne forårets farver får vi atter at se. Vintergækker, krokus, spæde anemoner

Syrener i maj Hver gang syrenerne blomstrer, vender tankerne tilbage til min barndoms oplevelsesrige Valby-dage. I en gammel rønne boede smårkårsfolk som os, Skolegade 9, baghuset, smukke syrener til trods. Huslejen var – ja, i dag er det svært at forstå 16 kroner for hele redeligheden, jo, Mors midler var små. Skraldebøtter, lokumsrotter var udendørs faciliteter; indendørs pibende mus og tapethøns bag falmede tapeter. Her trivedes virksomme og uvirksomme borgere; de fleste med små midler og stadige pengesorger. Slidsomme folk, krydret med datidens små plattenslagere; arbejdsmænd, spindepiger og en hjemlig sangglad skomager. Et utroligt socialt fællesskab, hjælpsomme uden store fagter. Husets gamle heks delte lejlighed med en saftig slagter, der i sin brandert solgte kød, der gik heksens næste forbi. Så pyt med hans brandert! Billigt kød var lørdagens hekseri. Spindepigerne var et yderst dårligt betalt folkefærd; navnlig dengang var mandens job flere penge værd; især skraldemandens, baggårdens velbeslåede muskelbundt, 21


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Forårsdigte - skrevet af Benny Olsen afd. DI

, fortsat

der (trods odøren) var omsværmet året rundt. Al den stund jeg kan huske, rakte købmandens tålmod vidt de fleste her levede deres tilværelse på kredit. Lånekontoret – altid aktuelt omkring den første; huslejen skulle betales, var denne udgift mon den største? Blandt husets mange kvinder lå som ofte forliste ægteskaber bag; trods bristede illusioner var der vel håb forude en skønne dag. Spindepiger = kvinder der arbejdede på De Danske Bomuldsspinderier. Bennys mor arbejdede dér i Valby i 40 år. Findes endnu som butikscentret Spinderiet. Tapethøns = væggelus

Øjne To bittesmå slørede øjne, to øjne der slet intet ser, en nyfødt er kommet til verden til verden i smerte og veer.

To øjne af vrede kan lyne; to øjne kan gøre én svag. To øjne kan give én glæde; livets spejl er som nat og dag.

To øjne, der angst søger tryghed er lykken i moderens skød, thi hun er den første i verden, der ser hvad de øjne betød.

To øjne af sorg fyldt med tårer, når kærlighed visner bort. To øjne, matte og trætte, kan kærlighed vare så kort?

Forventningens øjne er store; i skolen de alt skal forstå. Måske der rinder en tåre, nu blikket ej mor kan nå.

To øjne ser slet ikke mere, nu livets lys er udslukt. En verden blev dog observeret, før sjælens spejl blev opbrugt.

To øjne, der stråler af lykke; de gløder af varme og liv. Forelskelse er nu det smykke, der strømmer fra øjets pupil. 22


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Den ”sjove” side På plejehjemmet sidder tænderne løse. Alle tager tænderne ud om aftenen og lægger dem på plads om morgenen. Og så er der morgenbøn bagefter. Camilla, 6 år Bedstemødre har store numser, fordi de har haft så mange siddende på skødet, at underkroppen er blevet mast udad. Henrik, 8 år Gamle damer lægger ikke æg. Når man er omkring fyrre eller halvtreds år holder damerne op med at lægge. Det vil sige, at de ikke længere kan producere mennesker. Rugningen begynder omkring fjortenårsalderen og varer til middelalderen. Johannes, 8 år

Kan du se det skjulte ansigt?

En gammel kone kom ind til bageren og skulle købe et formbrød. Bagerens kone var syg, så han måtte selv passe butikken. Da han havde puttet brødet i en pose sagde han: Det bliver 15 kroner. 15 kroner udbrød konen. Jeg kan huske, da en formbrød kostede 13 øre. Derpå gik bageren hen til døren ud til bageriet og råbte ud til bagersvenden: Jensen - har vi flere formbrød fra 1911?

Er det ansigtet på en ond person eller mennesker?

23


Bakkegårdsnyt maj / juni 2012

Bakkegården har måtte tage afsked med

Annelise Christensen Afd. D1 Den 10.03.2012 Ellen Joannesson Afd. B Den 24.03.2012 Arne Nielsen Afd. D1 Den 01.04.2012

Bakkegården har måtte tage afsked

Lars Tullberg Pia Tullberg

Aftenvagt ude Aftenvagt C1

Den 30.04.2012 Den 30.06.2012

Tak for et godt samarbejde, og held og lykke fremover

24

Bakkegårdsnyt maj og juni 2012  

Beboerblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you