Grobund - en modelbeskrivelse

Page 1

-

e

n

m

o

d

e

lb

e

sk

ri

ve

ls

e


Intro duktion

2

Ny Larm


Grobund Bandakademi er et musikalsk fællesskab for unge bands hvor de, under kyndig vejledning, skriver deres egen musik, spiller koncerter, indspiller og får hjælp til at begå sig i musikbranchen. Idéen til Grobund opstod, da vi i vores virke som musikundervisere oplevede et uudfyldt behov fra unge musikere, der gerne ville udtrykke sig kreativt, men ikke besad selvstændigheden til at finde ligesindede, organisere øveforhold og alt det, der også følger med i det at have et band. I denne folder vil vi fortælle om ideologien der ligger bag Grobund og relationerne mellem underviseren og musikeren/bandet. Vi vil desuden fortælle om, hvad vi konkret gør i vores bestræbelser på at udvikle vores bands musisk, kunstnerisk og socialt.

Caspar Quorning & Jens Munch Ny Larm

www.nylarm.dk

3


ideologi Værdigrundlag & pædagogiske overvejelser

„Hvor der er mulighed for cirkulation af viden blandt ligestillede og næsten ligestillede, spredes den overordentligt hurtigt og effektivt.“ ─ ‘Situeret læring’ af Jean Lave & Etienne Wenger

Ovenstående sætning er i al sin enkelhed og kompleksitet baggrund for vores overordnede idé, om at skabe et sted, hvor musikken er limen i et fællesskab. I dette fællesskab lærer musikerne af hinanden, og tilegner sig større indsigt og forståelse. Diversiteten i alder, genrer, kreativitet og evner er med til at mangfoldiggøre helheden og kaste erfaringer rundt blandt musikerne. Vi betragter denne tankegang som et middel til at skabe og udvikle en dynamisk sammensat gruppe. Ved at optage nye medlemmer i gruppen og modtage inputs udefra, udvikler vi hele tiden nye idéer og tiltag i Grobund.

„Det handler om at forstå musikken som et middel til kommunikation, noget man kan være sammen om, kunstnerisk skabende og oplevende, og noget som kan flytte grænser og åbne døre for de udøvende musikere såvel som deres publikum.“

Det lille fællesskab Bandet er den trygge base, der arbejdes ud fra. Her er der en enorm kreativitet, som cirkulerer rundt. Det gælder om at indfange den og pege den i en retning, der bidrager til gruppens udvikling. Præmissen er at arbejde hen imod et samlet mål, lære at indgå kompromisser og forstå at lytte til hinanden. Der skelnes mellem at være i en proces og at være produktorienteret.

4

Ny Larm


Det store fællesskab Grobund giver mulighed for luftforandring for bandet og giver inspiration på tværs af aldersgrupper, genrer og andre forskelligheder. Det er essentielt at give alle i hvert band en oplevelse af også at være en del af et større og stærkt fællesskab. Et fællesskab som bakker op om hinanden ved koncerter og sparrer om musikken i dagligdagen. Det store fællesskab er med til at give en større ansvarsfølelse for det fælles projekt, der hedder Grobund. Vi dyrker idéen om at løfte i flok og engagere sig, f.eks. i forbindelse med arrangementer som vores festival og turné. I dette ligger en parallel til forståelsen for sammenhængen med musikbranchen som helhed samt vigtigheden i at se sig selv som en del af dette større billede. Vi prioriterer højt at kunne sende nogle dygtige, engagerede og søde unge mennesker videre ud i musiklivet, som har en erfaring og indsigt i den elastik, der binder de forskellige aktører i musikbranchen sammen.

Originalmusik, altid! Et af de ufravigelige principper i Grobund er, at alle skal skrive deres egen musik. Oplevelsen af at udvikle sit helt eget udtryk og personlige stil i et band, skaber efter vores erfaringer en helt anden samhørighed. Det stiller større krav til den enkeltes deltagelse, end når man spiller kopimusik. Dernæst er originalmusik med til at skærpe den musikalske selvopfattelse og få en til at reflektere over den musik, vi oplever i hverdagen.

„Et godt fællesskab er grundlaget for den enkeltes mulighed for udvikling.“

www.nylarm.dk

5


Et år i Grobund Ju

ni

l A pr i

M ar

Marts: Turné I foråret arrangerer vi en efterskoleturné over 5 dage, hvor de ældste bands får lov at komme landet rundt og spille nogle intense koncerter. Det er ekstremt lærerigt, og man kan virkelig høre, hvordan bandsene udvikler sig i løbet af ugen.

Februar: Gyngen Koncert ”Varm Vinterrock”

6

Fe b r u

ts

April: Gyngen Koncert ”Forår med løg på”

ar

Maj: Indspilning Vi optager jævnligt nye idéer fra øvelokalet, men vi laver også deciderede studieindspilninger med bandene. Det er en enormt udviklende proces, og så giver det dem noget godt materiale, som de kan bruge til at promovere bandet.

Juli

Maj

Juni: Grobund Live Festival Vi afslutter sæsonen med en stor festival, hvor alle vores Grobund bands men også mange bands udefra spiller. Det er en hård, intens og virkelig givende dag, som oftest ender i en god fest.


August: InfoaftenER Lige efter sommerferien afholder vi infoaftener for nye medlemmer med henblik på at sammensætte nye bands. Det er vigtigt at få lavet nogle gode konstellationer, som fungerer fra starten.

Augu

September: Aarhus festuge Hvert år under Aarhus Festuge spiller Grobund på én af de store etablerede scener i midtbyen. Det er altid et stort tilløbsstykke og en fantastisk mulighed for bandsene for at blive eksponeret for et bredt publikum.

st

Se pt em be

r

O k to ber

Oktober: Gyngen Koncert ”THANKS FOR GIVING!”

Nov emb er

De c em be r

November: Vokseværket Vi har et veletableret samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium, der har udmøntet sig i et stævne, der foregår over en weekend. Underviserne, der alle er studerende på konservatoriet, bruger dette stævne til at gennemføre en praktik og få noget uvurderlig erfaring, mens Grobund får fornyet inspiration udefra.

Janu

ar

December: Bang them Bells Vi holder selvfølgelig en stor koncert med alle vores bands, inden vi går på juleferie. Det er en god mulighed for at møde forældre og venner og høre bandsenes nyeste sange. Januar: GYNGEN koncert ”New Year’s bash”

7


Årshjulet på foregående side giver et godt indblik i vores aktiviteter i Grobund. Men udover de faste årlige begivenheder har vi også mange sideløbende aktiviteter, ligesom vi hele tiden har øjnene åbne over for nye tiltag, der er med til at gøre Grobund levende og dynamisk. Herunder er beskrevet nogle af de aktiviteter, faste og løse, som vi pt. har i Grobund.

Gyngen Vi har en fast aftale med det lokale spillested Gyngen, hvor vi spiller 4 gange årligt med 4-5 bands pr. gang. Det er en kæmpe succes for både bands og publikum, og det er fedt at få lov at spille sin egen musik på et etableret spillested.

Flere koncerter Vi mener, at det er i live-situationen, foran et levende publikum, at man lærer bedst. Derfor er vi altid opsøgende over for muligheder for koncerter. Vi samarbejder med mange forskellige arrangører og formidler kontakten imellem dem og vores bands.

Sociale arrangementer Vi arrangerer løbende forskellige aftener, hvor bandsene kan møde hinanden på kryds og tværs af de normale konstellationer. Det er vigtigt for at pleje fællesskabsfølelsen. Disse arrangementer kan bestå af f.eks. jamaften, foredrag, åben scene mv.

Branchekendskab En stor del af vores arbejde med især de lidt ældre bands består i at hjælpe dem med at få kendskab til, hvordan musikbranchen fungerer. Hvordan skriver man en god pressemeddelelse, hvordan sætter man sine egne koncerter op, hvor søger man penge til studieindspilninger, hvordan kommunikerer man med bookere osv.

Compilation Vi udgiver årligt en Compilation CD med de bands, der har lavet studieindspilninger i det forgangne år. Vi sælger CD’en til alle vores arrangementer for at udbrede den musik som bliver produceret i Grobund. CD’en udgives med støtte fra DMF og Aarhus kommune.

Public Relations En vigtig del af at drive et sted som Grobund er kommunikationen udadtil. Vi bruger megen tid på at informere om de ting, vi laver, samt at dokumentere dem via fotos og video. Vi bruger de sociale medier og sørger for altid at have en tjekket og opdateret hjemmeside.

8

Ny Larm


et band i Grobund Som en del af Grobund Bandakademi får man en pakke, der bl.a. indeholder: • • • • • • • •

en fast ugentlig øvetid på 2,5 timer med tilknyttet banddoktor fri adgang til øvelokalerne 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen et fællesskab med 15 andre bands masser af muligheder for at spille koncerter hjælp til ansøgninger og pressetekster mulighed for indspilning workshops og foredrag turné og festival

Men uanset de mange tilbud, vi giver i Grobund, så er og bliver den primære ydelse den daglige kontakt med bandsene. Vores rolle som ’voksen’ i denne sammenhæng består i at guide, vejlede, inspirere og fremelske musikernes individuelle evner med henblik på at styrke det fælles udtryk. Vi bruger vores egne erfaringer til at skabe en kreativ atmosfære og en musikalsk samhørighed i bandet og resten af Grobund. Det handler for os om at give de unge musikere mulighed for at påtage sig ansvaret for deres band og tage del i den kreative løsningsproces. Selvom vi måtte have en løsning i en given situation, så giver vi den ikke altid, da det dermed fratager den enkelte muligheden for at gøre sig sine egne erfaringer. Jo mere vi kan få formidlet vores idéer om ansvar og fællesskab til de unge, des bedre bliver Grobund for alle. Den opdragende rolle overfor de unge mennesker stiller derfor store krav til vores pædagogiske evner. Det er – imod vores forventning – blevet én af de væsentligste funktioner, vi har måttet påtage os foruden rollerne som underviser, booker, reklamemand, lydtekniker, producer, promoter, webdesigner, pedel og rengøringspersonale. Vi er begge professionelt udøvende musikere, og vi vægter højt fortsat at kunne spille i en kunstnerisk sammenhæng. Det er med til at holde os skarpe og ajour med de forventninger og krav som musikerlivet kræver, og som vi så gerne vil formidle videre i Grobund.

www.nylarm.dk

9


Kontakt De to skabere af Grobund, Caspar Quorning & Jens Munch, har p책 baggrund af deres erfaringer etableret konsulentfirmaet Ny Larm, med henblik p책 at eksportere Grobund Bandakademi til andre dele af landet, eller som inspiration til en alternativ tilgang til musikundervisningen.

Ny Larm v. Caspar Quorning & Jens Munch +45 27 47 82 62 kontakt@nylarm.dk www.nylarm.dk

10

Ny Larm


GRAFIK & LAYOUT Stine Thorbøll stinethorboell.dk TAK TIL Aarhus Musikskole Musikforeningen Mono Statens Kunstråds Musikudvalg Kulturforvaltningen, Aarhus kommune Det Jyske Musikkonservatorium Dansk Musiker Forbund Tuborgfondet KulturGyngen Trykkestedet Stine Thorbøll Lars-Ole Vestergaard Lene Ethelberg Jensen Ricco Andie Jensen Palle Schultz Julie Ørnholt Sisse Kold Morten Nottelmann Rasmus Poulsen & alle nuværende og tidligere bands i Grobund

Denne folder er blevet til med støtte fra


I marts 2009 åbnede dørene til Grobund Bandakademi i Aarhus. Tankerne bag var at skabe et alternativt forum for unge musikere, hvor de kunne arbejde kunstnerisk med den skabende proces inden for trygge og udfordrende rammer. Tre år senere, kører Grobund for fuld kraft og udvikler stadig flere unge bands med stor succes. Vi vil med denne folder fortælle om vores erfaringer og give inspiration, med henblik på opstart og udvikling af lignende tilbud andre steder i landet.