Page 1

CURS DE VÍDEO PER A JOVES DE 14 A 17 ANYS El curs de vídeo vol transmetre als joves, d’entre 14 i 17 anys, els coneixements i habilitats bàsiques d’aquesta disciplina per tal de ser capaços d’enregistrar, editar i publicar vídeo. Tenint en compte l’edat dels assistents, al curs es fomenta la participació sistemàtica de l’alumne a les classes i l’assimilació de tot el que s’explica amb pràctiques continuades. Al final del curs cada alumne haurà elaborat un petit curt que demostrarà la seva solvència en aquest camp. Per assolir aquests objectius, al curs es treballen els següents aspectes. Conceptes bàsics de la imatge en moviment. La realització de vídeo: eines i tècniques de filmació. Sortides pràctiques. Conceptes del llenguatge cinematogràfic i la seva càrrega expressiva i narrativa (tipus de plans, moviments de càmera...). L’edició de vídeo mitjançant programes informàtics. Compressió, exportació i publicació de vídeo. DATES Del 27 de juny al 22 de juliol de 2011 HORARI De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:00 h. LLOC GrisArt-Escola Superior de Fotografia. PREU 530 ! GrisArt facilita: càmera de vídeo als alumnes que no en tinguin, ordinadors i tot el material fungible necessari per al curs. Disponibilitat de les instal"lacions de l'escola (aules digitals, biblioteca...) fora de les hores de classe. INSCRIPCIONS Fins al 10 de juny. Places limitades.

Curs de Vídeo per a Joves de 14 a 17 anys  

Curs de Vídeo per a Joves de 14 a 17 anys