Page 1

CURS DE FOTOGRAFÍA PER A JOVES DE 14 A 17 ANYS Aquest curs de fotografia, adreçat als joves de 14 a 17 anys, posa l'èmfasi en la construcció de la imatge, tant pel que fa als aspectes tècnics com als compositius, per tal de conjugar-los adequadament i ser capaços de generar imatges que transmetin les intencions de l'autor. Per arribar a assolir aquests objectius, al curs es combinen les explicacions teòriques, basades en una metodologia participativa, amb exercicis pràctics que consoliden l’aprenentatge pas a pas. Els continguts del curs es vertebren al voltant de quatre aspectes fonamentals: L'aprofundiment en el coneixement de la formació de la imatge, la càmera rèflex i el control de l’exposició. La gestió de l'arxiu d'imatges mitjançant programes informàtics. El tractament digital de la imatge, des de l'estudi i ús de les eines d'ajust lumínic i tonal a les de retoc i fotomuntatge. Els criteris bàsics per compondre la imatge, així com l'estudi del valor expressiu dels elements del llenguatge fotogràfic (llum, perspectiva, tipus d'enquadraments...) i la seva aplicació als camps del retrat, bodegó, paisatge i la narració fotogràfica. DATES Del 27 de juny al 22 de juliol de 2011 HORARI De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:00 h. LLOC GrisArt-Escola Superior de Fotografia. PREU 530 ! GrisArt facilita: càmera rèflex als alumnes que no en tinguin, ordinadors i tot el material fungible necessari per al curs. Disponibilitat de les instal"lacions de l'escola (aules digitals, biblioteca...) fora de les hores de classe. INSCRIPCIONS Fins al 10 de juny. Places limitades.

Curs de Fotografía per a Joves de 14 a 17 anys  

Curs de Fotografía per a Joves de 14 a 17 anys