Page 1

0419_Bulgaria_Catalog.indd 1

3/6/19 1:22 PM


7ПРИЧИНИ

ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА WWS ЗА ВИСОКА ЗАПЛОДЯЕМОСТ

1КАЧЕСТВО НА СПЕРМАТА

5 ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

• Преценката на паетите от всяка партида от всеки бик се извършва от висококвалифицирани лаборанти

• Нашите изследователи винаги търсят нови области за подобряване • Те разработват революционни сперморазредители и методи за замразяване на спермата

• Програмата за контрол на качеството на Select Sires използва параметри, които са научно доказани, че имат най-високи корелации със заплодяемостта

6 ЗДРАВЕ НА БИЦИТЕ

• Запазва се само най-висококачествената и с най-висока оплодителна способност сперма

• Над 1800 бика се преглеждат за болести във фермата и отново при пристигането им в станцията за бици

2 ЗАПЛОДЯЕМОСТ НА БИЦИТЕ

• Биците получават най-добрите условия за живот и здравни грижи

• 6 пъти годишно се извършва вътрешна оценка на биците

• Годишно се провеждат 50 000 здравни теста

• Усъвършенствани статистически методи

7ГЛОБАЛНИ РЕШЕНИЯ В МЛЕЧНОТО

• По-бързо откриване на промени в плодовитостта на биците с течение на времето

ГОВЕДОВЪДСТВО

• Базата данни съдържа средно годишно 1 милион актуализирани резултата.

• Предоставяне на информация от висококвалифицирани специалисти по репродукция

3 ПО-ГОЛЯМ ИЗБОР НА БИЦИ С ВИСОКА

• Помощ на фермерите при откриване на репродуктивни проблеми и намиране на решения

ЗАПЛОДЯЕМОСТ

• WWS предлага повече бици със заплодяемост на бика /SCR/ над средната стойност за породата. Това е единствения индекс за плодовитост на спермата, изчислен от CDCB, организация, която съставя оценките на биците в САЩ.

• Основна цел е повече бременни крави • Предлагане на методи, необходими за подобряване на репродуктивните характеристики

4 НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

WWS данни: Бременност

Заплодяемост на бика /SCR/ Холщайн активни доказани бици >= +2.0 SCR

• Провеждане на развъдни проучвания в стадата в САЩ • 5000 до 15 000 осеменявания за изследователски проект • Нови технологии за обработка на спермата се използват след тестване в областта и утвърдени проучвания.

Компания A Компания B Компания C Компания D Компания E

Includes Active Foreign & Limited Proven & “G” code bulls: CDCB, USA December 2018

2

0419_Bulgaria_Catalog.indd 2

3/6/19 1:22 PM


CLAUDIUS

007HO13158 S-S-I OAK 8054 CLAUDIUS-ET OAK X MOGUL X ROBUST

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003013923906

Vazdale Claudius Halla DeGroot Claudius 4036-Grade

Средна продуктивност на дъщерите 12916 кг мляко 3.8% масло 492 кг масло 3.1% протеин 401 г протеин

Майка: S-S-I MOGUL MAHO 8054-ET VG-88

CDCB-USA Evaluation 12-18 149 Дъщери 65 Стада

1391 PTAM (мляко) 0.07 PTA%F (% масло) 72 PTAF (масло) 0.03 PTA%P (% протеин) 51 PTAP (протеин) 94 Rel. (Надеждност) 3.6 PL (Продуктивен живот) 2.84 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) -1.2 -1.3 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.8/92 164 FE (Прием на храна) 189 WT$ (Индекс здраве)

3-06 3X 305D 16,338 кг мляко 2.6% масло 418 кг масло 3.1% протеин 504 кг протеин

MM: S-S-I ROBUST MAHO 7083-ET GP-81

4-04 3X 331D 13,286 кг мляко 3.3% масло 434 кг масло 3.2% протеин 423 кг протеин TPI: 2383

NM$: 644

PTAT (Тип): 1.51

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 1.27 FLC (Крака и копита): 1.54

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 72 Дъщери 32 Стада 1.20 0.72 0.82 1.60 0.30 -2.22 -0.05 1.73 2.00 1.56 1.58 2.17 2.00 0.18 0.92 0.72 0.51 -0.52

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

CRANK IT

014HO07461 JENNY-LOU MCUTCHEN CRANK IT MCCUTCHEN X IOTA X TOYSTORY

Vazdale Claudius Halla

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000070412495

Jenny-Lou Crank It Lauren

Средна продуктивност на дъщерите 13047 кг мляко 3.9% масло 514 кг масло 3.1% протеин 409 г протеин

Майка: JENNY-LOU IOTA 3157 VG-87

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 1687 Дъщери 481 Стада

772 PTAM (мляко) 0.07 PTA%F (% масло) 47 PTAF (масло) 0.06 PTA%P (% протеин) 40 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 1.5 PL (Продуктивен живот) 2.61 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 0.7 0.9 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 7.4/99 94 FE (Прием на храна) -81 WT$ (Индекс здраве)

1-11 3X 105D 4,327 кг мляко 4.0% масло 172 кг масло 3.2% протеин 140 кг протеин

MM: JENNY-LOU TOYSTORY 2071-ET EX-92

8-02 3X 365D 21,414 кг мляко 3.9% масло 836 кг масло 3.3% протеин 699 кг протеин TPI: 2379

NM$: 469

PTAT (Тип): 2.31

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 2.19 FLC (Крака и копита): 1.18

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 446 Дъщери 151 Стада 2.79 1.92 1.24 -0.04 1.31 -0.63 -0.42 1.91 2.25 1.45 3.28 3.00 2.76 1.52 3.08 1.52 1.34 -1.79

Midas-Touch Precious-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

3

0419_Bulgaria_Catalog.indd 3

3/6/19 1:22 PM


DJANGO

007HO12189 ZIMMERVIEW MOGUL DJANGO-ET MOGUL X DOMAIN X GARRISON

TR TP TV TL TY TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000070271449

Sire: Mountfield SSI DCY Mogul

CDCB-USA Evaluation 12-18 814 Дъщери 308 Стада

897 PTAM (мляко) -0.04 PTA%F (% масло) 23 PTAF (масло) 0.00 PTA%P (% протеин) 26 PTAP (протеин) 98 Rel. (Надеждност) 3.7 PL (Продуктивен живот) 2.82 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 0.7 1.4 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 7.2/99 49 FE (Прием на храна) 94 WT$ (Индекс здраве)

Средна продуктивност на дъщерите 12481 кг мляко 3.7% масло 464 кг масло 3.1% протеин 382 г протеин

Майка: ZIMMERVIEW DOMAIN DORIS-ET VG-85

2-04 2X 305D 13,531 кг мляко 4.2% масло 563 кг масло 3.3% протеин 444 кг протеин

MM: NORTH-FORK GARRISON DANA-ET VG-87

4-04 2X 305D 14,837 кг мляко 3.7% масло 552 кг масло 3.2% протеин 475 кг протеин TPI: 2206

NM$: 385

PTAT (Тип): 1.83

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 2.21 FLC (Крака и копита): 1.32

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 131 Дъщери 78 Стада 1.45 1.55 1.74 1.15 0.75 1.84 -2.57 2.10 0.87 1.38 2.20 3.82 3.51 0.53 1.67 0.03 -0.05 -1.01

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

MGGD: Kings-Ransom BD Digital

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

DOUBLESHOT

014HO07472 ADAWAY SS DOUBLESHOT 1095 SUPERSIRE X SHAMROCK X BOLTON

TR TP TV TL TY HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000072423124

MGGGD: Creek Rudolph Dorette-ET

Средна продуктивност на дъщерите 13209 кг мляко 3.9% масло 510 кг масло 3.0% протеин 399 г протеин

Майка: ADAWAY SHAMROCKS DREAM VG-86

CDCB-USA Evaluation 12-18 247 Дъщери 80 Стада

1482 PTAM (мляко) 0.05 PTA%F (% масло) 69 PTAF (масло) -0.01 PTA%P (% протеин) 43 PTAP (протеин) 96 Rel. (Надеждност) 5.3 PL (Продуктивен живот) 2.90 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 0.4 0.7 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.6/97 132 FE (Прием на храна) 63 WT$ (Индекс здраве)

4-00 3X 359D 20,176 кг мляко 3.5% масло 703 кг масло 2.8% протеин 568 кг протеин

MM: ADAWAY BOLTON DEENNA-ET VG-85

4-00 3X 305D 15,440 кг мляко 3.5% масло 533 кг масло 2.8% протеин 426 кг протеин TPI: 2409

NM$: 669

PTAT (Тип): 1.31

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 1.79 FLC (Крака и копита): 0.19

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 89 Дъщери 27 Стада 0.90 0.78 0.20 -0.14 1.14 -0.39 -0.27 -0.48 0.78 0.52 2.86 1.86 1.71 0.43 2.71 0.26 0.29 -1.14

MGGGD: Creek Rudolph Dorette-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

4

0419_Bulgaria_Catalog.indd 4

3/6/19 1:22 PM


DRAGONHEART

007HO12111 MR OCD EPIC DRAGONHEART-ET EPIC X PLANET X ELEGANT

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 1709 Дъщери 391 Стада

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003009533223

Meadowbloom Dragonheart Brooke

Средна продуктивност на дъщерите 13206 кг мляко 3.7% масло 487 кг масло 3.0% протеин 398 г протеин

Майка: OCD PLANET DANICA-ET EX-93

2032 PTAM (мляко) -0.06 PTA%F (% масло) 58 PTAF (масло) -0.05 PTA%P (% протеин) 48 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 5.0 PL (Продуктивен живот) 2.91 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 3.2 3.0 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 5.7/99 132 FE (Прием на храна) 62 WT$ (Индекс здраве)

3-01 3X 365D 17,799 кг мляко 3.5% масло 628 кг масло 3.0% протеин 529 кг протеин

MM: MISS ELEGANT DELIGHT-ET VG-88

2-02 3X 305D 12,633 кг мляко 3.4% масло 435 кг масло 2.9% протеин 364 кг протеин TPI: 2537

NM$: 694

PTAT (Тип): 1.81

SCR (Плодовитост на бика) 1.9

UDC (Виме): 2.31 FLC (Крака и копита): 0.86

1.46 0.04 0.07 1.48 1.10 1.94 0.69 0.92 0.62 1.16 1.79 3.70 3.40 1.46 1.82 0.63 0.53 -0.05

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

FLAGSHIP

007HO13373 S-S-I 1STCLASS FLAGSHIP-ET 1STCLASS X SUPERSIRE X BOOKEM

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 342 Дъщери 172 Стада

Perrinridge DragonHeart Mable

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

CDCB-USA Evaluation 12-18 27 Дъщери 17 Стада

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003127943686

S-S-I Flagshp 11604 7636-ET

Средна продуктивност на дъщерите 13533 кг мляко 3.8% масло 520 кг масло 3.2% протеин 428 г протеин

Майка: S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET EX-90

486 PTAM (мляко) 0.13 PTA%F (% масло) 53 PTAF (масло) 0.06 PTA%P (% протеин) 31 PTAP (протеин) 88 Rel. (Надеждност) 7.0 PL (Продуктивен живот) 2.64 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 4.8 4.8 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 4.7/99 114 FE (Прием на храна) -22 WT$ (Индекс здраве)

3-04 3X 365D 20,203 кг мляко 3.5% масло 704 кг масло 3.1% протеин 617 кг протеин

MM: S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET VG-87

3-03 3X 364D 13,444 кг мляко 3.7% масло 494 кг масло 3.6% протеин 486 кг протеин TPI: 2567

NM$: 711

PTAT (Тип): 1.63

SCR (Плодовитост на бика) 0.9

UDC (Виме): 2.18 FLC (Крака и копита): 0.70

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 0 Дъщери 0 Стада 1.05 0.28 -0.19 0.10 0.16 0.76 -2.99 0.34 2.29 0.80 2.17 2.79 2.57 1.94 2.01 1.58 2.28 -0.42

S-S-I Flagshp 11604 7636-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

5

0419_Bulgaria_Catalog.indd 5

3/6/19 1:22 PM


FRANCHISE

007HO12601 OCD RODGERS FRANCHISE-ET RODGERS X MOGUL X GOLDWYN

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003014365400

Leaninghouse Frncs 22173-ET

Средна продуктивност на дъщерите 13483 кг мляко 3.9% масло 533 кг масло 3.1% протеин 422 г протеин

Майка: OCD MOGUL FREE WILLY-ET EX-91

CDCB-USA Evaluation 12-18 168 Дъщери 47 Стада

852 PTAM (мляко) 0.07 PTA%F (% масло) 51 PTAF (масло) 0.03 PTA%P (% протеин) 35 PTAP (протеин) 96 Rel. (Надеждност) 5.8 PL (Продуктивен живот) 2.86 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 4.1 3.5 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 4.6/99 115 FE (Прием на храна) 100 WT$ (Индекс здраве)

4-04 3X 365D 19,033 кг мляко 3.7% масло 706 кг масло 3.1% протеин 596 кг протеин

MM: LARS-ACRES FELICES FAME-ET EX-91

4-03 3X 346D 13,027 кг мляко 4.4% масло 574 кг масло 3.3% протеин 430 кг протеин TPI: 2490

NM$: 677

PTAT (Тип): 1.40

SCR (Плодовитост на бика) 1.7

UDC (Виме): 2.12 FLC (Крака и копита): 1.09

0.19 0.02 -0.60 -0.25 0.46 -0.88 -1.88 1.61 1.32 0.81 2.76 2.45 2.25 0.37 1.96 0.99 0.70 -0.74

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

GAMBLER

014HO07303 LE-O-LA MOGUL GAMBLER MOGUL X G W ATWOOD X THRONE

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 56 Дъщери 16 Стада

Dande-Breeze F Lakenzie-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000071303599

Quiet-Brook-D Gamb Lacta-ET

Средна продуктивност на дъщерите 13034 кг мляко 3.8% масло 497 кг масло 3.1% протеин 398 г протеин

Майка: LE-O-LA ATWOOD GYPSY EX-92

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 4377 Дъщери 1052 Стада

1055 PTAM (мляко) -0.03 PTA%F (% масло) 32 PTAF (масло) -0.01 PTA%P (% протеин) 28 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 5.0 PL (Продуктивен живот) 2.76 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 1.5 1.8 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 5.2/99 79 FE (Прием на храна) 104 WT$ (Индекс здраве)

4-00 2X 365D 16,969 кг мляко 4.2% масло 710 кг масло 3.0% протеин 515 кг протеин

MM: KERNDT GRUMPY THRONE TAP-ET EX-92

8-00 2X 365D 15,517 кг мляко 3.8% масло 590 кг масло 3.2% протеин 495 кг протеин TPI: 2429

NM$: 567

PTAT (Тип): 2.23

SCR (Плодовитост на бика) 0.1

UDC (Виме): 3.35 FLC (Крака и копита): 2.40

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 1389 Дъщери 439 Стада 0.16 0.05 0.06 0.73 -0.13 -0.85 -1.16 2.21 1.99 2.24 3.90 4.13 3.80 1.57 2.09 2.23 1.74 -0.46

Cookiecutter Gamb Hazler-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

6

0419_Bulgaria_Catalog.indd 6

3/6/19 1:22 PM


HURLEY

014HO12631 OCD JABIR HURLEY-ET JABIR X MOONBOY X HERO

CDCB-USA Evaluation 12-18 166 Дъщери 48 Стада

TR TP TL TD HH2C HH1T HH3T HH4T HH5T HH6T

003014365226

MGGD: Ronelee Outside Dabble-ET

Средна продуктивност на дъщерите 12700 кг мляко 4.0% масло 506 кг масло 3.2% протеин 407 г протеин

Майка: S-S-I MOONBOY HEART 8194-ET VG-85

291 PTAM (мляко) 0.17 PTA%F (% масло) 57 PTAF (масло) 0.10 PTA%P (% протеин) 37 PTAP (протеин) 94 Rel. (Надеждност) 4.0 PL (Продуктивен живот) 2.61 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 4.4 4.3 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.1/93 107 FE (Прием на храна) 126 WT$ (Индекс здраве)

4-05 3X 365D 21,682 кг мляко 3.2% масло 699 кг масло 2.9% протеин 622 кг протеин

MM: RONELEE SSI HERO D 7157-ET TPI: 2521

NM$: 614

PTAT (Тип): 1.70

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 1.34 FLC (Крака и копита): 1.22

2.66 2.35 1.57 0.01 1.44 -1.82 -0.51 1.62 2.35 1.54 2.68 1.61 1.48 1.18 2.55 1.20 0.26 0.66

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

MADRON

007HO12387 HENDEL MR MADRON-ET JACKMAN X GRAFEETI X PLANET

MGGD: Ronelee Outside Dabble-ET

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 52 Дъщери 22 Стада висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

TR TP TC TY TV TL TD HH3C HH1T HH2T HH4T HH5T HH6T

003012011779

West Wing Madron 9732-Grade

Средна продуктивност на дъщерите 13578 кг мляко 3.8% масло 512 кг масло 3.1% протеин 423 г протеин

Майка: HENDEL GRAFETI MIRA 3453-ET EX-90

CDCB-USA Evaluation 12-18 489 Дъщери 99 Стада

2060 PTAM (мляко) -0.07 PTA%F (% масло) 56 PTAF (масло) 0.01 PTA%P (% протеин) 65 PTAP (протеин) 98 Rel. (Надеждност) 3.9 PL (Продуктивен живот) 2.61 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 0.6 1.2 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.7/98 177 FE (Прием на храна) 86 WT$ (Индекс здраве)

3-11 2X 328D 15,989 кг мляко 3.7% масло 599 кг масло 3.1% протеин 494 кг протеин

MM: HENDEL PLT MARILYN 3021-ET EX-90

7-00 2X 364D 18,797 кг мляко 4.3% масло 816 кг масло 3.0% протеин 556 кг протеин TPI: 2475

NM$: 662

PTAT (Тип): 0.97

SCR (Плодовитост на бика) 0.9

UDC (Виме): 2.04 FLC (Крака и копита): 0.38

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 107 Дъщери 43 Стада -0.33 -0.98 -0.71 1.23 0.25 -1.01 0.54 0.40 0.01 0.26 1.27 2.93 2.70 1.13 0.88 1.80 1.83 -0.98

Goff Madron 53285

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

7

0419_Bulgaria_Catalog.indd 7

3/6/19 1:22 PM


MAIN EVENT

250HO01127 STANTONS MAIN EVENT MOGUL X SUPER X SHOTTLE

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000011596146

Welcome Mainevent Kimba-ET

Средна продуктивност на дъщерите 12283 кг мляко 4.3% масло 525 кг масло 3.3% протеин 401 г протеин

Майка: STANTONS SUPER ELDA-ET

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 1391 Дъщери 496 Стада

170 PTAM (мляко) 0.12 PTA%F (% масло) 40 PTAF (масло) 0.05 PTA%P (% протеин) 18 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 5.0 PL (Продуктивен живот) 2.76 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 3.9 3.6 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.9/98 78 FE (Прием на храна) 101 WT$ (Индекс здраве)

2-01 2X 365D 14,216 кг мляко 4.1% масло 1,274 кг масло 3.1% протеин 444 кг протеин

MM: WABASH-WAY EVETT-ET

2-02 2X 365D 34,187 кг мляко 4.9% масло 1,660 кг масло 3.1% протеин 1,046 кг протеин TPI: 2358

NM$: 503

PTAT (Тип): 1.66

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 650 Дъщери 313 Стада

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 2.08 FLC (Крака и копита): 1.63

1.19 0.29 0.00 -0.08 -0.75 0.30 -1.71 1.82 2.19 1.62 2.47 2.60 2.39 1.36 2.56 1.57 1.31 -1.97

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

MOGUL

007HO11314 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET DORCY X MARSH X O MAN

Murrayholm Main Event Ceci

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003006972816

Cookiecutter Mog Hanker-ET

Средна продуктивност на дъщерите 13322 кг мляко 3.9% масло 523 кг масло 3.1% протеин 410 г протеин

Майка: MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET VG-88

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 45263 Дъщери 7724 Стада

1201 PTAM (мляко) 0.11 PTA%F (% масло) 75 PTAF (масло) 0.01 PTA%P (% протеин) 39 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 2.4 PL (Продуктивен живот) 3.02 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) -0.8 -0.4 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.0/99 155 FE (Прием на храна) -58 WT$ (Индекс здраве)

2-03 2X 159D 6,495 кг мляко 4.3% масло 277 кг масло 3.2% протеин 206 кг протеин

MM: PINE-TREE MISSY MIRANDA-ET VG-86

3-08 3X 365D 16,125 кг мляко 4.9% масло 785 кг масло 3.7% протеин 601 кг протеин TPI: 2431

NM$: 612

PTAT (Тип): 2.17

SCR (Плодовитост на бика) -1.3

UDC (Виме): 3.12 FLC (Крака и копита): 2.09

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 18086 Дъщери 4654 Стада 0.42 0.15 0.40 1.49 0.13 0.33 -2.34 2.44 2.31 1.80 3.44 4.46 4.10 0.71 1.85 1.71 1.34 -1.65

Cookiecutter Mogul Handy-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

8

0419_Bulgaria_Catalog.indd 8

3/6/19 1:22 PM


MONTGOMERY

007HO12484 VIEW-HOME CC MONTGOMERY-ET CASHCOIN X ROBUST X ZENITH

TR TP TC TV TL TY TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

000072923368

MGD: Pine-Tree Zenith Sheen

Средна продуктивност на дъщерите 13205 кг мляко 3.8% масло 495 кг масло 3.1% протеин 405 г протеин

Майка: PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET VG-87

CDCB-USA Evaluation 12-18 136 Дъщери 59 Стада

1749 PTAM (мляко) -0.02 PTA%F (% масло) 60 PTAF (масло) 0.00 PTA%P (% протеин) 53 PTAP (протеин) 94 Rel. (Надеждност) 6.4 PL (Продуктивен живот) 2.75 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 2.3 2.7 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 5.6/92 161 FE (Прием на храна) 191 WT$ (Индекс здраве)

2-04 3X 365D 14,515 кг мляко 4.8% масло 689 кг масло 3.2% протеин 470 кг протеин

MM: PINE-TREE ZENITH SHEEN VG-87

1-11 3X 305D 11,113 кг мляко 3.9% масло 435 кг масло 3.0% протеин 336 кг протеин TPI: 2578

NM$: 780

PTAT (Тип): 1.75

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 1.94 FLC (Крака и копита): -0.20

0.57 -0.54 0.26 1.92 0.36 -0.97 1.40 -0.88 -1.01 0.27 2.40 2.08 1.91 2.15 1.71 1.70 1.89 -0.74

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

MORGAN

007HO11383 S-S-I BOOKEM MORGAN-ET BOOKEM X SHOTTLE X O MAN

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 82 Дъщери 36 Стада

Green-Meadow Mntgmry Gracyn

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

TR TP TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

003008328673

S-S-I Morgan Shalyn 8673-ET

Средна продуктивност на дъщерите 13299 кг мляко 3.8% масло 507 кг масло 3.1% протеин 411 г протеин

Майка: ROYLANE SHOT MINDY 2079-ET VG-86

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 3634 Дъщери 622 Стада

1625 PTAM (мляко) 0.02 PTA%F (% масло) 66 PTAF (масло) 0.02 PTA%P (% протеин) 55 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 5.7 PL (Продуктивен живот) 2.73 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 2.6 2.3 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 7.0/99 158 FE (Прием на храна) 9 WT$ (Индекс здраве)

2-02 3X 305D 15,689 кг мляко 4.4% масло 573 кг масло 3.3% протеин 521 кг протеин

MM: SEAGULL-BAY OMAN MIRROR-ET VG-86

3-00 2X 365D 16,524 кг мляко 4.4% масло 728 кг масло 3.4% протеин 560 кг протеин TPI: 2547

NM$: 721

PTAT (Тип): 1.40

SCR (Плодовитост на бика) 0.6

UDC (Виме): 1.33 FLC (Крака и копита): 0.86

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 693 Дъщери 215 Стада 0.39 0.54 0.48 0.79 0.91 -1.97 0.74 0.42 1.26 0.93 2.36 1.39 1.28 0.47 1.39 0.57 -0.09 0.51

Sandy-Valley Morgan Calvary

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

9

0419_Bulgaria_Catalog.indd 9

3/6/19 1:22 PM


MYLES

014HO07804 WET RODGERS MYLES RODGERS X MOGUL X ROBUST

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003129436949

MGD: Miss OCD Robst Delicious-ET

Майка: MS DELICIOUS MOJO-ET VG-89

CDCB-USA Evaluation 12-18 0 Дъщери 0 Стада

1691 PTAM (мляко) 0.01 PTA%F (% масло) 65 PTAF (масло) 0.01 PTA%P (% протеин) 54 PTAP (протеин) 81 Rel. (Надеждност) 6.2 PL (Продуктивен живот) 2.79 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 3.5 3.7 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 4.5/99 154 FE (Прием на храна) 40 WT$ (Индекс здраве)

2-02 2X 365D 17,912 кг мляко 3.6% масло 650 кг масло 3.0% протеин 540 кг протеин

MM: MISS OCD ROBST DELICIOUS-ET VG-87

2-05 2X 365D 15,322 кг мляко 3.3% масло 508 кг масло 3.1% протеин 475 кг протеин TPI: 2685

NM$: 808

PTAT (Тип): 1.79

SCR (Плодовитост на бика) -2.5

UDC (Виме): 2.26 FLC (Крака и копита): 1.36

1.09 0.34 -0.15 1.09 1.61 -0.31 -0.45 1.76 1.30 1.37 2.60 3.39 3.12 0.58 1.78 0.76 0.53 -0.94

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

PAT-RED

007HO12436 COYNE-FARMS SYMPATI PAT-RED SYMPATICO X COLT P-RED X MASSEY

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 0 Дъщери 0 Стада

Dam: Ms Delicious Mojo-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

003012178104

Leaninghouse Pat-R 22021-ET

Средна продуктивност на дъщерите 12838 кг мляко 3.9% масло 498 кг масло 3.1% протеин 402 г протеин

Майка: BUTLERVIEW COLT PRAIRIE-ET VG-86

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 696 Дъщери 300 Стада

1252 PTAM (мляко) 0.07 PTA%F (% масло) 67 PTAF (масло) 0.05 PTA%P (% протеин) 52 PTAP (протеин) 98 Rel. (Надеждност) 4.8 PL (Продуктивен живот) 2.74 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 1.3 1.4 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 7.8/98 164 FE (Прием на храна) 94 WT$ (Индекс здраве)

1-11 3X 365D 13,712 кг мляко 3.8% масло 519 кг масло 3.3% протеин 454 кг протеин

MM: RICHMOND-FD POMPEY-ET EX-91

3-10 3X 305D 13,630 кг мляко 4.3% масло 582 кг масло 3.1% протеин 425 кг протеин TPI: 2547

NM$: 720

PTAT (Тип): 1.54

SCR (Плодовитост на бика) 1.2

UDC (Виме): 2.17 FLC (Крака и копита): 1.48

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 174 Дъщери 91 Стада 0.50 -0.03 -0.48 0.37 0.71 -0.76 -0.31 1.48 1.69 1.39 2.29 3.40 3.13 -0.65 1.29 0.83 0.48 0.17

Weiland Pat 4225-Red-Grade

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

10

0419_Bulgaria_Catalog.indd 10

3/6/19 1:22 PM


RAGER-RED

007HO12344 RI-VAL-RE RAGER-RED-ET RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED

TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000072353457

Tiger-Lily Rager Clover-Red

Средна продуктивност на дъщерите 12496 кг мляко 3.9% масло 483 кг масло 3.1% протеин 386 г протеин

Майка: RI-VAL-RE OBSRVR SALSA-ET VG-88

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 1182 Дъщери 457 Стада

1233 PTAM (мляко) 0.06 PTA%F (% масло) 64 PTAF (масло) 0.03 PTA%P (% протеин) 46 PTAP (протеин) 99 Rel. (Надеждност) 6.0 PL (Продуктивен живот) 2.75 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 2.7 2.5 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 7.6/99 135 FE (Прием на храна) 151 WT$ (Индекс здраве)

4-05 2X 297D 13,173 кг мляко 5.3% масло 700 кг масло 3.1% протеин 414 кг протеин

MM: RI-VAL-RE ADV WIN-GO-RED-ET EX-90

4-00 2X 305D 13,490 кг мляко 4.0% масло 543 кг масло 3.1% протеин 412 кг протеин TPI: 2564

NM$: 699

PTAT (Тип): 2.37

River Dale Rager Trudy

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 275 Дъщери 147 Стада

SCR (Плодовитост на бика) 1.3

UDC (Виме): 1.55 FLC (Крака и копита): 2.06

1.39 1.50 1.77 1.55 1.71 0.79 0.76 2.00 1.61 2.26 2.13 2.12 1.95 1.93 1.16 1.38 1.87 -0.81

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

ROBUST ERIC

007HO11598 DE-SU ROBUST ERIC 11024-ET ROBUST X RAMOS X SHOTTLE

TR TP TV TL TY HH3C HH1T HH2T HH4T HH5T HH6T

000070625776

Balmer Robust Eric 239-Grade

Средна продуктивност на дъщерите 12699 кг мляко 3.8% масло 485 кг масло 3.1% протеин 396 г протеин

Майка: DE-SU 9061-ET VG-85

CDCB-USA Evaluation 12-18 164 Дъщери 72 Стада

451 PTAM (мляко) 0.10 PTA%F (% масло) 44 PTAF (масло) 0.06 PTA%P (% протеин) 31 PTAP (протеин) 96 Rel. (Надеждност) 5.3 PL (Продуктивен живот) 2.79 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 2.6 2.5 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.4/94 97 FE (Прием на храна) 87 WT$ (Индекс здраве)

4-05 3X 365D 17,305 кг мляко 3.4% масло 588 кг масло 3.1% протеин 528 кг протеин

MM: DE-SU 7012-ET EX-92

6-06 3X 365D 22,398 кг мляко 3.4% масло 769 кг масло 2.8% протеин 625 кг протеин TPI: 2350

NM$: 560

PTAT (Тип): 1.43

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 0.96 FLC (Крака и копита): 1.45

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 93 Дъщери 39 Стада 1.76 0.87 0.82 0.88 1.39 0.93 0.21 1.77 1.19 1.69 1.38 1.56 1.44 0.69 1.54 1.44 1.34 -1.84

Balmer Robust Eric 239-Grade

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

11

0419_Bulgaria_Catalog.indd 11

3/6/19 1:22 PM


RORY-RED

014HO07475 JENNITON AIKMAN RORY-RED-ET AIKMAN X MAN-O-MAN X SEPTEMBER STORM

TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

000072507673

MGGD: Sellcrest T Roseanne-Red-ET

Средна продуктивност на дъщерите 11945 кг мляко 4.0% масло 479 кг масло 3.2% протеин 379 г протеин

Майка: JENNITON M-O-M REINA-ET VG-88

IB/MACE-USA Evaluation 12-18 438 Дъщери 175 Стада

-28 PTAM (мляко) 0.13 PTA%F (% масло) 35 PTAF (масло) 0.10 PTA%P (% протеин) 26 PTAP (протеин) 97 Rel. (Надеждност) 2.1 PL (Продуктивен живот) 2.86 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 2.7 3.1 FI (Индекс плодовитост) SCE/Rel. (Лекота на отелване) 6.4/97 95 FE (Прием на храна) 35 WT$ (Индекс здраве)

4-07 2X 339D 10,895 кг мляко 4.3% масло 463 кг масло 3.3% протеин 356 кг протеин

MM: BUCKHORN-ACRES S RAE-RED-ET VG-86

4-04 2X 365D 10,709 кг мляко 3.3% масло 352 кг масло 3.2% протеин 342 кг протеин TPI: 2186

NM$: 409

PTAT (Тип): 0.58

SCR (Плодовитост на бика) N/A

UDC (Виме): 0.96 FLC (Крака и копита): 0.88

0.53 0.12 0.04 0.02 -0.56 0.34 -0.24 0.95 0.72 0.90 0.36 1.66 1.53 1.79 -0.14 2.59 3.02 -0.40

височина ниска кондиция нежна дълбочина на тяло плитко млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки далече дължина на цицки къси

ADVISOR

007BS00871 BLESSING BROOKINGS ADVISOR BROOKINGS X VIGOR X PROPHET

Source: CDCB/HA Genetic Evaluation 12-18 67 Дъщери 37 Стада

MGD: Buckhorn Acres S Rae-Red-ET

висока здрава дълбоко изразени свлечена широка саблевидни изправени голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо дълги

CDCB-USA Evaluation 12-18 105 Дъщери 53 Стада

TM BH2T

000068150445

RNR Advisor Beyonce

Средна продуктивност на дъщерите 10726 кг мляко 4.2% масло 450 кг масло 3.4% протеин 365 г протеин

-11 PTAM (мляко) 0.17 PTA%F (% масло) 39 PTAF (масло) 0.09 PTA%P (% протеин) 20 PTAP (протеин) 91 Rel. (Надеждност) 4.2 PL (Продуктивен живот) 2.78 SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите) 1.4 SCE/Rel. (Лекота на отелване) 4.3/90

Майка: BLESSING VIGOR ALESSA ET EX-90

3-00 2X 365D 12,183 кг мляко 4.0% масло 486 кг масло 3.5% протеин 428 кг протеин

MM: BLESSING PROPHET ASHTON EX-91

4-11 2X 365D 17,941 кг мляко 4.2% масло 751 кг масло 3.4% протеин 614 кг протеин PPR: 141

NM$: 417

PTAT (Тип): 0.60

SCR (Плодовитост на бика) 1.9

UDC (Виме): 1.08 FLC (Крака и копита): 0.16

височина ниска кондиция нежна млечни форми неизразени ъгъл на крупа висока ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени задни крака (отзад) х-образни ъгъл на копито малък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече дължина на цицки къси

Source: CDCB/BSBA Genetic Evaluation 12-18 26 Дъщери 14 Стада -0.70 0.30 -0.90 -0.30 0.40 -0.10 0.50 0.10 0.70 0.80 1.00 1.00 0.40 1.70 -2.00

RNR Advisor Beyonce

висока здрава изразени свлечена широка саблевидни изправени голям силно висико широко дълбока плитко близо дълги

12

0419_Bulgaria_Catalog.indd 12

3/6/19 1:23 PM


RENO

007JE01332 ORTHRIDGE RENO VOLCANO X MAXIMUM X RASMUS

CDCB-USA Evaluation 12-18 2472 Дъщери 156 Стада

JH1F

003010771735

PTAM (мляко) PTA%F (% масло) PTAF (масло) PTA%P (% протеин) PTAP (протеин) Rel. (Надеждност) PL (Продуктивен живот) SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите)

Dutch Hollow Reno Hostess

JX Avi-Lanche Reno Gypsy 13939 {2}

Средна продуктивност на дъщерите 10045 кг мляко 4.8% масло 477 кг масло 3.6% протеин 359 г протеин

749 0.05 45 -0.04 18 99 2.7 3.26 -1.2

Майка: HIGH LAWN MAXIMUM RITZY VG-88

2-09 3X 305D 7,974 кг мляко 5.6% масло 450 кг масло 4.1% протеин 323 кг протеин

MM: HIGH LAWN RASMUS RIMA VG-86

6-09 3X 305D 9,182 кг мляко 4.9% масло 450 кг масло 3.9% протеин 356 кг протеин JPI: 76

NM$: 310

PTAT (Тип): 1.80

SCR (Плодовитост на бика) 2.0

JUI (Виме): 19.80 FLC (Крака и копита): 0.50

-0.30 0.20 1.20 0.00 -0.30 -0.70 0.80 2.50 1.70 0.90 -0.50 2.10 0.40 0.10 1.30 -0.10

височина ниска кондиция нежна млечни форми неизразени ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки (задно виждане) далече задни цицки (страничен изглед) близо дължина на цицки къси

NEWS

007JE01184 GLYNN HEADLINE NEWS-ET HEADLINE X JEVON X JACE

Source: CDCB/AJCA Genetic Evaluation 12-18 381 Дъщери 82 Стада

Ahlem Reno Buttons 48179-ET

висока здрава изразени широка саблевидни голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо обратно дълги

CDCB-USA Evaluation 12-18 349 Дъщери 102 Стада

JH1F

000117315110

Four-J News 13306-Grade

Four-J News 13306-Grade

Средна продуктивност на дъщерите 9708 кг мляко 4.4% масло 429 кг масло 3.5% протеин 341 г протеин

PTAM (мляко) PTA%F (% масло) PTAF (масло) PTA%P (% протеин) PTAP (протеин) Rel. (Надеждност) PL (Продуктивен живот) SCS (Сом. клетки) DPR (Плодовитост на дъщерите)

1794 -0.27 26 -0.07 50 97 4.0 2.85 -0.6

Майка: DUTCH HOLLOW JEVON MELINDA 822-ET EX-90

6-10 2X 305D 8,364 кг мляко 4.1% масло 347 кг масло 3.6% протеин 304 кг протеин

MM: DUTCH HOLLOW JACE MELINDA-ET EX-92

4-02 3X 305D 10,950 кг мляко 4.3% масло 476 кг масло 3.5% протеин 380 кг протеин JPI: 127

NM$: 394

PTAT (Тип): 1.40

SCR (Плодовитост на бика)

JUI (Виме): 7.50 FLC (Крака и копита): -0.04

височина ниска кондиция нежна млечни форми неизразени ширина на крупа тясна задни крака (отстрани) изправени ъгъл на копито малък индекс крака и копита нисък закрепване на виме (отпред) слабо височина на виме (отзад) ниско ширина на виме (отзад) тясно централна бръзда плитка дълбочина на виме дълбоко предни цицки далече задни цицки (задно виждане) далече задни цицки (страничен изглед) близо дължина на цицки къси

Source: CDCB/AJCA Genetic Evaluation 12-18 160 Дъщери 49 Стада -0.50 0.50 1.30 -0.10 0.50 0.00 -0.20 0.90 1.50 1.00 0.70 -0.70 0.40 1.30 -0.80 -0.50

PR Rials New 2804

висока здрава изразени широка саблевидни голям висок силно висико широко дълбока плитко близо близо обратно дълги

13

0419_Bulgaria_Catalog.indd 13

3/6/19 1:23 PM


PURE PRODUCT

14AN00365 MCATL PURE PRODUCT 903-55 AAA #16482454

дядо: Connealy Product 568 баща: Connealy Final Product баба: Ebonista of Conanga 471 дядо: WAR Alliance 9126 6006 Майка: M A Esta 55-252 баба: R A Esta R243

EPD Acc

CED -1 .79

BW 2.4 .93

WW 60 .91

Production YW RADG DMI 111 .22 .36 .87 .33 .33

YH .3 .76

SC .67 .79

DOC 19 .74

HP 10.2 .30

STONEBURNER

Maternal CEM MILK MKH MW 10 27 182 68 .78 .83 .46

Carcass MH $EN CW MARB RE .4 -17.48 46 .52 .25 .51 .53 .47 .48

FAT .062 .48

7AN00358 TOSU STONEBURNER 1304 AAA #17006057

дядо: S A V Final Answer 035 баща: Connealy Answer 71 баба: Euro Reeka of Conanga 3539 дядо: Tosu Mick 9301 Майка: TOSU Ark Pride 9305 баба: TOSU Ark Pride 7343

EPD Acc

CED 5 .36

BW 1.3 .51

WW 65 .44

Production YW RADG DMI 106 .21 .19 .40 .27 .27

YH .4 .40

SC .26 .41

DOC 9 .36

HP 9.0 .22

Maternal CEM MILK MKH MW 7 24 2 .31 .34 .33

MH -.1 .38

$EN -3.21

Carcass CW MARB RE 46 .32 .54 .42 .38 .38

FAT .007 .34

14

0419_Bulgaria_Catalog.indd 14

3/6/19 1:23 PM


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ /ЗА ПАЕТИ 0.5 МЛ/

Правилната работа със семенния материал e от съществено значение за поддържане на оптимални репродуктивни резултати на вашата програма за развъждане чрез изкуствено осеменяване. За поддържане на високо качество на семенния материал, трябва да се спазват стриктно много от детайлите при работа със семенния материал / посочени на снимките/. Ако имате въпроси относно правилното процедиране при размразяване на семенната течност, моля обърнете се към представител на Българска пасторална компания.

Линия на размразяване

ИЗВАЖДАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ПАЕТИТЕ • Избягвайте изваждането на паетите над Линия на размразяване - (1) • Наклонете рамото на канистъра под ъгъл от 45 градуса - (2) • Извадете паетата, с коята ще работите с помощта на пинцет. Ако изваждането на паетата отнеме повече от 10 секунди, върнете канистъра обратно в съда и го оставете да се охлади отново за 20-30 секунди - (3) • Изтръскайте паетата внимателно, за да се отстрани излишния азот и незабавно я поставете във водната баня с температура 35 °C да се размрази в продължение на минимум 45 секунди. Размразявайте толкова паети, колкото можете да използвате в рамките на 10-15 минути. Не пипайте паетите с пръсти по време на размразяването - (4) • За да вземете паета от долното ниво на съда, хванете рамото на канистъра и повдигните докато горното ниво на канистъра достигне до линията на размразяване. Чрез повдигача, придвижете чашката с паетите нагоре, при което те не трябва да излизат над горното ниво на канистъра и линията на размръзяване - (5) ЗАРЕЖДАНЕ НА ПИСТОЛЕТА ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ • Преди да заредите пистолета за осеменяване, затоплете същия като енергично го разтъркате с ръка 5-6 пъти. • Издърпайте мандрена (буталото) назад около 15 см., за да се освободи място за поставяне на паетата в предния край на пистолета. • Извадете паетата от водната баня и я подсушете добре с помощта на суха хартиена кърпа. • Проверете дали паетата съдържа семенната течност от желания бик и дали малкото мехурче е в гофрирания край на паетата. Ако мехурчето не е в гофрирания край, внимателно почукайте паетата докато то се примести в гофрирания край. • Избършете ножиците с хартиена кърпа и отрежете паетата под ъгъл 90° след надписа - (6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• • • •

Препоръка: използвайте гилотина за рязане на паетите, за по-добра адаптация между паета и пипета. Плъзнете покривната пипета върху паетата и пистолета и я закрепете здраво с помощта на фиксатора - (7 и 8) Проверете дали отрязания край на паетата е правилно поставен в адаптора на покривната пипета (зелен адаптор) - (9) За да се осигури термична и хигиенна защита, увийте заредения пистолет в хартиена кърпа или санитарна риза и го поставете на място вътре в дрехите си докато се придвижите до кравата - (10)

15

0419_Bulgaria_Catalog.indd 15

3/6/19 1:23 PM


СЪДЪРЖАНИЕ Advisor-BS 12

Mogul 8

Claudius 3

Montgomery 9

Crank it

3

Morgan 9

Django 4

Myles 10

Doubleshot 4

News - JE

13

Dragonheart

5

Pat-Red

10

Flagship

5

Pureproduct - AN

14

Franchise 6

Rager Red

11

Gambler

Reno - JE

13

Hurley 7

Robust Eric

11

Madron 7

Rory Red

12

Main Event

Stoneburner - AN

14

6

8

ИЗПИТАЙ РАЗЛИКАТА

Българска пасторална компания моб.: +359 894 66 66 13; +359 877 99 86 99; +359 877 30 90 82 e-mail: nankodimov@ abv.bg • www.bulls.bg

0419_Bulgaria_Catalog.indd 16

3/6/19 1:23 PM

Profile for BUDIN KRASTEV

Българска Пасторална Компания ЕООД - 2019 - WWS  

Българска Пасторална Компания ЕООД - 2019 - WWS  

Profile for gringo12
Advertisement