Page 1

Verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - societeit de Bolk - Jaargang 49 - nr. 5


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

(Advertentie)

Papa bij Philips? Mama bij Shell? Voel je je aangesproken door wat hierboven staat dan is de Bolk op zoek naar jou. Om te zorgen dat we de komende jaren de Bolk nog leuker/beter/gaver kunnen maken zijn we met de acquisitie commissie op zoek naar sponsors. Jij kan ons hierbij helpen! Ken jij in je nabije omgeving mensen van een bedrijf dat eventueel ge誰nteresseerd zou kunnen zijn in het sponsoren van de Bolk. Dan zouden wij van de acquisitie commissie graag met ze in contact komen. Omdat wij ook wel weten dat voor niets de zon opgaat, zorgen we dat het voor jullie ook de moeite waard word. Wij schrijven dan ook de grote sponsor zoek wedstrijd uit! Iedereen die mensen kent word uitgenodigd om mee te doen en sponsors aan te dragen. Diegene die het meeste sponsorgeld weet te regelen zal de boeken in gaan als sponsorkoning 20082009. Voor alle andere zullen we zorgen dat, als er genoeg geld binnengehaald is, een mooie bedankavond georganiseerd wordt, waar het bier rijkelijk zal vloeien. We hopen dat jullie allemaal even om je heen kijken en dat we door de resultaten een supermooie feestavond kunnen organiseren. Heb je vragen over de prijsvraag of wil je sponsors aanmelden, stuur dan een mailtje naar: Acquisitiecom@bolk.tudelft.nl Namens de acquisitie commissie,

Renout van Rijn Kleine lettertjes: 1) Het is niet de bedoeling dat ieder lid aan willekeurige mensen om geld gaat vragen. We zoeken specifiek naar mensen uit je familiekring of kennissen bij je ouders in de buurt. 2) We houden ons het recht voor om, als er niet voldoende sponsoring is, de feestavond niet door te laten gaan.

2


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Inhoudsopgave Redactioneel Presidentieel (en ALV-besluiten) Uit den ouden doosch. Het verzorgen van kippen Van de Thesaurier Uitgelicht Bikkelweekend Klodders verf en pepernoten Studenten op “burger”net Random Bolker Lang zullen we leven! Secretaris zijn of geen Secretaris zijn Bvo Phidipides Een jaartje niet studeren Jarig binnen twee maanden What’s Next?

4 5 7 12 14 16 18 19 21 22 24 26 27 28 30 31

Colofon De GrimGram is een uitgave van D.S.V. Nieuwe Delft. Het meeste in deze uitgave is vrij van copyright. Het overnemen van foto’s met bronvermelding is toegestaan. Societeit de Bolk Buitenwatersloot 1-3 2613 TA Delft

Bestuur

info@bolk.tudelft.nl

Martijn Nijenstein Alexander de Loor John-Alan Pascoe Bart Timmerman Thomas Arts

Redactie GrimGram Biem Wibbens Noor Pellemans Evelien van Bokhorst Wouter Verbeek

President@bolk.tudelft.nl Secretaris@bolk.tudelft.nl Thesaurier@bolk.tudelft.nl Barcom@bolk.tudelft.nl Maaltijdcom@bolk.tudelft.nl

}

GrimGram.Bolk@gmail.com

3


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Redactioneel Het is druk de laatste weken voor het eind van het jaar. Zelden heb ik iemand gehoord die maar één kerstdiner had. In huis, op de Bolk en bij ouders, het houdt niet op. Wij zijn zelf enigszins verbaasd dat dat in deze GrimGram niet te merken is. Voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer een bomvolle aflevering. En dan hebben we niet eens een ledenlijst bijgevoegd! Die ledenlijst laten we echt weg. Sommigen zullen het er niet mee eens zijn, maar het scheelt best wat in de kosten (we moesten altijd twee versies maken). Wij zijn van mening dat het niet nodig is om 6 ledenlijsten per jaar te publiceren; twee keer per jaar is meer dan genoeg. Mocht je in de tussentijd toch een nieuwe ledenlijst willen hebben, kun je dit natuurlijk altijd vragen aan Alexander (secretaris, e-mail staat bij de colofon voorin). Daarnaast gaan we een aantal nieuwe vaste rubrieken introduceren, zoals ´uit den ouden doosch` met stukken uit het stoffige archief van de Bolk en ´Uitgelicht` waar de leukste foto van de afgelopen periode groot wordt afgedrukt. Daarnaast komen de ALV-besluiten terug in de GrimGram en ook verjaardagen gaan een vast onderdeel worden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe groep `GrimGrammers´ (Biem, Noor, Wouter en Evelien) die van plan zijn dit verenigingsblad naar een hoger level te tillen. Kortom ongelofelijk veel leesplezier en nog altijd zijn tips en opmerkingen van harte welkom. Met vriendelijke groet, De GrimGram

4


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Presidentieel De vorige keer dat ik een stukje schreef voor in de GrimGram was het nog niet helemaal zeker of ik wel president ging worden, maar na de spannende jaarvergadering met een echte verkiezingsstrijd werd ik het dan toch met mijn oranje bestuur. In de tijd daarna heeft de vereniging niet stil gezeten. Zo was er de Dies, die uiteindelijk gewonnen werd door de nestor en mij, omdat de nestor gewond was geraakt en ik nog steeds met een fietsslot aan Jelle vast zat. Xander en ik hebben samen de vuurpijlen op het dak afgestoken terwijl Bart ook gewond op mijn kamer zat, maar daarover meer verderop in deze GrimGram. De volgende gebeurtenis was natuurlijk de inauguratie der nieuwe leden der D.S.V. Nieuwe Delft. Dit jaar hebben 19 (!) aspirant-leden het vragenvuur weten te doorstaan en zich in het grote inauguratieboek ingeschreven. Twee aspirant-leden hebben aangegeven toch niet lid te willen worden en twee anderen weten nu nog niet hoe ze het lid zijn bij de vereniging kunnen combineren met de rest van hun leven, maar dat komt nog wel. Ook altijd spannend was natuurlijk de begrotingsvergadering. We hebben hem niet hoeven verdagen vanwege te weinig opkomst en de vergadering liep vrij soepel totdat we aan waren gekomen bij het budget van de SPQB, dat was namelijk vrij groot. Zoals te lezen in de notulen is besloten om in een onderlinge vergadering het geld van de SPQB, Axif en Feestcom opnieuw te verdelen. Dit is ondertussen gebeurd en het resultaat is als volgt: het Axif krijgt €575, de FeestCom €725 en de SPQB €425. Ook is toen besloten om €50 aan het kerstdiner te geven dat op de 19e van deze maand gehouden gaat worden. Heb je jezelf nog niet ingeschreven? Doe dat dan snel want op moment van schrijven zijn er nog maar twee plekken vrij. 5


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 Na het kerstdiner is het alweer vakantie en zal er drie weken lang geen eettafel zijn op de Bolk. Met oud en nieuw is de soos natuurlijk wel open zijn en zullen er oliebollen, champagne en vuurwerk zijn. Heb je zelf vuurwerk? Neem dat dan vooral mee zodat we beter kunnen laten horen en zien dat we er zijn. De eerste week van 2009 zal de soos gevuld zijn met botterinventaris die dan opgeklust wordt. Wil je dat er dan voor je gekookt wordt, dan moet je vooral komen helpen. Op maandag 12 januari begint de reguliere eettafel weer en zal er een nieuwjaarsborrel zijn om te vieren dat de aarde alweer niet vergaan is en dat het nieuwe jaar ons nieuwe activiteiten, nieuwe feesten en nieuwe uitdagingen brengt om ons weer tot de zomer bezig te houden. Alvast prettige feestdagen toegewenst en voor diegenen die hier met oud en nieuw niet zijn: een gelukkig nieuwjaar!

Martijn

ALV-besluiten sinds de vorige GrimGram: De wc bril in de vrouwen wc moet voor middernacht vervangen worden door de Huischjongste van het Bolkhuis. (5-11) Aquarius moet vervangen worden door AA. (5-11) 6


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Uit den ouden doosch. Naar aanleiding van een doos vol met nieuwe archief stukken en de eerste GrimGrams en mischien nog wel leuker de drie echo’s die in het pre GrimGram tijdperk zijn uitgeven. Hebben we bedacht om dit jaar de GrimGram op te leuken, met een paar geschiedenis lesjes.

Het originele GrimGram logo

Bij deze dus deel 1: het echte begin 1960-1968. Eigenlijk is er veel te veel uit die tijd wat leuk is om hier neer te zetten, maar natuurlijk moet er ook ruimte blijven voor de andere stukjes. Dus hebben wij onze uiterste best gedaan om de leukste stukjes over te houden.

Officieel verenigingslogo en societeitslogo

7


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

D.S.V. “Nieuwe Delft” 1960-1968, Pre-oprichting “Het is een bemoedigend verschijnsel, dat de Senaat van het Delftsche Studenten Corps zich niet tevreden heeft willen stellen met de constatering, dat de snelle groei van het aantal Delftse studenten consequenties heeft, die het gezelligheidsleven ongunstig dreigen te beinvloeden, maar ook naar middelen heeft gezocht om hierin verbetering te brengen. Een van deze middelen is het bevorderen van het vormen van een nieuwe vereniging. ...” En deze vereniging is de Delftsche Studenten Vereniging “Nieuwe Delft” inmiddels beter bekend onder de naam van haar societeit de Bolk.

De oprichtings rede: Graag zouden we de complete oprichtingsrede in deze GrimGram plaatsen, maar helaas zijn er niet zoveel pagina’s beschikbaar. Daarom nu alleen de eerste helft, volgende GrimGram het vervolg.

8


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 REDE, uit-ge-sproken door de president van de Delfste Studentenvereniging Nieuwe Delft op de oprichtingsvergadering, donderdag 27 oktober 1960. Mijne heren leden van de commissie ter voorbereidding van de oprichting van een nieuwe studentenvereniging te Delft, mijne heren leden van de Delfste Studentenvereniging “Nieuwe Delft�, Deze vergadering, de oprichtingsvergadering van onze vereniging, heeft een belangrijke invloed op de genen die hier vanavond bij een zijn. Voor U, heren leden van de commissie, betekent het de afsluiting van een voorbereiding, die U veel tijd en werk heeft gekost. U heeft zich ten doel gesteld om een nieuwe studentenvereniging te doen oprichten, en met de verwezenlijking hiervan, vanavond, eindigt Uw taak die U met zoveel enthousiasme en succes heeft volbracht. Voor ons, leden van de vereniging, begint straks, als een ieder zijn handtekening op de oprchtinsakte heeft geplaatst, het lidmaatschap van de vereniging, dat, vooral in het begin van zijn bestaan consequenties van velerlei aard met zich mee zal brengen . Deze gevolgen zullen door iedereen onder ogen gezien moeten worden, omdat zij behalve uit zekere rechten, ook uit bepaalde verplichtingen jegens de vereniging bestaan. Wat deze verplichtingen betreft zien wij dat op de eerste plaats de verplichtingen binnen de vereniging, daarna die buiten de vereniging komen. De verplichtingen binnen het kader van de vereniging zijn, Ik herhaal het, van primair belang. In het raamwerk van de statuten, zoals die hedenavond zijn goedgekeurd door de vergadering, moet namelijk een hele studentengemeenschap worden opgebwoud. Voor ons is de oprichting van de vereniging dan ook geen eindpunt, maar het begin van onze taak als lid en oprichter van de vereniging. Het is onze taak om een vereniging te creeren die van een, vooral in de beginperiode, kleine groep 9


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 studenten wordt tot een vereniging die in Delft een geheel eigen karakter heeft en een geheel eigen plaats inneemt. Daarbij kunnen ons wel voor ogen staan de doelstellingen die bij de voorbereiding tot de oprichting een rol hebben gespeeld, ik noem hier het bijdragen in de oplossing van de problemen die het steeds groeiende aantal studenten aan de Technische Hogeschool met zich mee brengt, maar van veen essentieler belang is dat wij zelf bepalen en tot uitdrukking brengen wat er onder ons leeft, wat wij van deze vereniging willen maken. Anders gezgd: wij moeten worden van een vereniging die is opgericht, omdat er nu eenmaal behoefte bestond aan zo’n nieuwe studentengezelligheidsvereniging tot een vereniging, die alleen al haar bestaandrecht bewijst doordat zij niet meer is weg te denken uit Delft. De vorming van een dergelijke vereniging, mijne heren, is Uw taak, en U draagt als oprichtigers van de vereniging hiervoor de volle verantwoordelijkheid. De statuten en reglementen kunnen in het scheppen van een gezelligheidsleven niet voorzien, net zomin als in het scheppen van een eigen karakter; zij kunnen er hoogstens de basis van vomen. Uiteindelijk zal de daad en het enthousiasme van U moeten komen. En daarom kan het mij allen maar spijten dat er aan het geen wat er tot nu toe is gepresteerd, nog zoveel ontbreekt. Het is waar, U heeft U volledige medewerking verleend aan de maatregel om de gezamelijke avondmaaltijd verplicht te stellen. Ik geloof wel dat die een punt is, waarover het bestuur zich prijzend kan uitlaten. Maar bezien wij nu het niveau wat een beetje boven de dagelijkse menselijke behoefte aan voedsel uitsteekt: wat biedt dan de societeit nog meer behalve voedsel voor het lichaam? Waar zijn de lezingen die door een lezingen-commissie georganiseerd kunnen worden? Waar zijn de avonden, waarop gezamelijk bridge en andere gezelschapspelen beoefend kunnen worden?

10


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 Waar is het grammofoonplatenavondje? Waar blijft de lezing over jazz, waar wij allen reikhalzend naar uit hebben zitten kijken? Ook op ander gebied kan er nog meer, nog veel meer gedaan worden. De eerste en tot nu toe de enige uitgave van het verenigingsblad getuigde van een loffelijk initiatief der redactueren, maar de vorm haalde nog niet de eisen die aan het officieel orgaan van de vereniging gesteld mogen worden. Een commissie ter voorbereiding van de uitgave van een jaarboekje heeft nog steeds niet van zich laten horen: waar zijn de mensen die hierin hun tekentalenten willen tonen, verhalen en essays schrijven en met advertentieruimte leuren? Wanneer heeft de oprichting van een zwemclub plaats? Hier liggen fantastiche mogelijkheden voor de heer Roest. ... ... Wordt Vervolgd!

De bar zoals hij er in het eerste jaar uitzag!

Dit was het eerste deel van onze duik in de stoffige archieven van onze vereniging. Jammer genoeg hebben we veel niet kunnen plaatsen door ruimtegebrek, maar de volgende keer meer! 11


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Het verzorgen van kippen Deze verhandeling gaat over het verzorgen van een groep dieren uit de klasse Aves, namelijk de Gallus gallus domesticus, ofwel de kip. Voor de verzorging van de groep dieren uit de klasse Mammalia, genaamd de Leidse kip, dient u zich tot een ander te wenden. Het verzorgen van een kip is een complex gebeuren, maar wanneer het op de juiste manier geschied zal het veel voldoening schenken, zowel voor de kip als voor u. Een van de belangrijkste punten in de verzorging is het hok. Een hok dient voor een kip om in te kunnen overnachten, om er een ei te kunnen leggen en om er te kunnen schuilen. Een hok dient afsluitbaar te zijn om het dier tijdens de nacht te beschermen tegen roofdieren. Verder dient een hok voorzien te zijn van een zitstok, op maat gemaakt voor de kip, en een legnest, goed gevuld met hooi en houtvezel. Met een hok word NIET bedoeld een klein rennetje waar een kip haar leven lang zit opgesloten, een kip moet een hok kunnen betreden en verlaten wanneer zij wil en dient alleen ter beschutting, want een kip zal het grootste deel van de dag buiten scharrelen. Een ander belangrijk deel van de verzorging is de voedsel- en watervoorziening. Het verstrekken van het hoofdvoer gebeurd in de ochtend. Men begint door het hok te openen en de kippen eruit te laten, vervolgens word de waterbak geleegd en met vers water gevuld. Voor het voer neemt u de voerbak en vult deze met legkorrel aangevuld met een beetje gemengd graan. Het vullen van de voerbak dient vlot te gebeuren, daar een kip vrij ongeduldig is en wanneer het niet snel genoeg gebeurt u rijkelijk van commentaar zal voorzien of naar de voerbak toe zal vliegen. Wanneer de voerbak is gevuld brengt u deze terug naar het hok, aldaar strooit u een deel voor het hok neer en zet de bak met het resterende voer in het hok. Verder kunt u kippen later op de dag nog verwennen met wat extra gemengd 12


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 graan, brood of wat etensrestjes, hierbij moet gemeld worden dat het met mate dient te gebeuren, daar een kip zelf ook voedsel bij elkaar scharrelt in de tuin en anders last krijgt van overgewicht.

Wat betreft de hygiĂŤne dient dagelijks de drinkwaterbak omgespoeld te worden. Ook moet eens per week alle bodembedekking van het nachthok en de legnesten vervangen worden. Verder worden dat ook gelijk de voerbak, drinkbak en zitstokken grondig gereinigd. Bij het schoonmaken van het hok dient ook gelijk gecontroleerd te worden op ongedierte. Daarnaast is het verstandig de kippen zelf periodiek aan een controle te onderwerpen en te controleren of ze nog gezond zijn. Dit kunt u doen door een kip in uw hand te nemen en tussen de veren te controleren of er geen ongedierte zit, verder kijkt u naar de bek, poten en cloaca om te zien of deze gezond zijn. Ook verdient het de aanbeveling om uw kippen regelmatig in groepsverband te observeren en te kijken of ze geen afwijkend gedrag vertonen. Wanneer u deze punten ter harte neemt zal de kip u belonen met regelmatig een eitje, veel gezelligheid en een waardevolle aanvulling in uw leven. Dan zijn u en uw kippen zeer gelukkig.

Eduard van Iersel 13


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Van de thesaurier Met het oog op de huidige kredietcrisis en het bijbehorende verlies van vertrouwen in het financiële bestel moet er wellicht ook op de Bolk worden nagedacht over een verandering in de gebruikte betaalmiddelen. Betaalmiddelen zijn immers niets meer dan een afspraak. Zo hebben wij afgesproken dat een stuk papier, met daarop het getal tien en nog wat andere opdruk, 11,1 glas bier waard is en dat een schijfje nikkel-koper legering met het juiste reliëf een kop thee (of koffie) waard is. Valt het vertrouwen in de geldigheid van zo’n afspraak weg dan verliest het betaalmiddel z’n waarde. Nu door de kredietcrisis het vertrouwen in het huidige geld aan het afnemen is, moet dus overwogen worden over te stappen naar een betaalmiddel waar meer vertrouwen in is. Maar wat zou een goed vervangend betaalmiddel zijn voor onze stukjes papier en schijfjes nikkelkoper? De geschiedenis geeft ons verscheidene alternatieven.

Het eerste alternatief is het gebruik van schelpen, bijvoorbeeld die van de Cypraea moneta, zoals enkele eeuwen terug in grote delen van Afrika en in de landen rondom de Indische Oceaan gebruikelijk was. Aan het gebruik van schelpen kleven echter enkele nadelen. Ten eerste moeten de schelpen vanaf de Indische Oceaan naar Delft worden gebracht, een kostbaar proces, waarbij het bovendien de vraag is of de douane de invoer zal toestaan. Ten tweede moeten er dus levende wezens worden gedood voor het maken van dit betaalmiddel, hetgeen schelpen ongeschikt maakt voor streng vegetariërs en veganisten. Ook zou dit DSV Nieuwe Delft in de kijker kunnen plaatsen van groeperingen als de NYSE Euronext 14


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 Bomb Squad, wat ons zou noodzaken tot het nemen van dure veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat (bij gebrek aan verenigingsauto) de verenigingsparkeerkaart in brand wordt gestoken. Een ander alternatief is het gebruik van zout als betaalmiddel. Dit gebruik kennen wij uit de Romeinse tijd en is ondermeer de oorsprong van het woord salaris en de Engelse uitdrukking ‘to be worth his salt.’ Nadeel is wel dat er achter de bar dan een zeer nauwkeurige weegschaal geplaatst zou moeten worden of dat er met grote massa-eenheden gewerkt zou moeten worden. Ook is een vochtige plek als de bar niet de ideale locatie voor de opslag van hoeveelheden zout. Als men dan ook nog bedenkt dat het gebruik van zout als betaalmiddel zal lijden tot een zeer sterke stijging van de maaltijdprijs is de enig mogelijke conclusie dat zout niet het ideale betaalmiddel is voor onze vereniging. Het bekendste betaalmiddel uit de oudheid is ongetwijfeld goud. Op het eerste gezicht lijkt goud ook op de Bolk goed bruikbaar. Goud is makkelijk te verwerken tot handzame eenheden en in de waarde van goud bestaat een groot vertrouwen. Bij nader inzien heeft goud echter wel een groot nadeel, namelijk de hoge dichtheid. Hierdoor bestaat het gevaar dat ter plaatse van de bolkse goudopslag (c.q. de kluis) de maximale vloerbelasting overschreden zal worden, zeker aangezien de kluis dicht bij de biertanks staat. Al met al is er dus niet zomaar een goed alternatief te bedenken voor onze huidige betaalmiddelen. Herstellen van het vertrouwen in het monetair systeem lijkt dan de beste optie. Ideeën hiervoor kunt u sturen naar ikhebeenoplossingvoordecrisis@ dnb.nl of wouter.bos@minfin.nl. Gelukkig blijft te midden van deze crisis één ding zeker, een biertje staat gelijk aan een bruine boterham met kaas.

John-Alan Pascoe, Thesaurier der D.S.V. Nieuwe Delft 15


Uitge


elicht


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Bikkelweekend Wij zijn met het bestuur op het laatste bikkelweekend mee wezen varen. Dit om wat quality time met het stichtingsbestuur door te brengen. Even buiten beschouwing latend dat het halve stichtingsbestuur ook verenigingsbestuur is. Dit weekend was k贸ud, echt stervenskoud. Het heeft mij dan ook wat vernieuwd respect bijgebracht voor al die bottermensen. Die staan er bij alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat het sneeuwt, de temperatuur rond het vriespunt ligt, en er nergens een verwarming te bekennen is. Ik dacht dat ik er goed op voorbereid was, met mijn broek, skibroek, bergschoenen, 3 paar sokken, T-shirt met lange mouwen, dikke fleece trui, lange sjaal, winter-motorhandschoenen, en ski-jas met capuchon, maar nog steeds voelde het alsof mijn tenen eraf aan het vriezen waren.

Ook hebben we dit weekend mogen genieten van het altijd gezellige Volendam. Daar waar dronken vrouwen van 40 op tafel dansen, iedereen om half 12 bezopen is, mensen algemeen a-relaxed zijn, alles stampensvol is en alles om 2 uur dicht gaat. Ik ben dan ook benieuwd naar de nieuwe kroegenatlas entries.

Thomas 18


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Klodders verf en pepernoten Een nieuw jaar, een nieuw Axif. Bij het schrijven van dit stukje zijn de eerste activiteiten achter de rug, en staan er alweer een paar in de planning. Ten eerste was er het muurschilderen, tussen de boot en het dartbord is intussen een kleurrijke muurschildering ontstaan. Hoewel er veel mensen waren, durfden de meesten het niet aan om een vakje in te kleuren (hoe moeilijk is dat nou? :P). Naast ‘wij, het bestuur’, vertegenwoordigd door Martijn, stonden er alleen bouwco’s en IO-ers creatief te doen (typisch geval van ‘je doet een cursus, of je doet ’t niet’). Maar uiteindelijk is het toch een leuk geheel geworden. Ook het tafelvoetbal zat om de tijd onder de verf, want het tafelvoetbaltoernooi was intussen dan ook in volle gang. Na het schilderen was het tijd voor schoentje zetten. Naast schoenen belandden er ook een HANDschoen en een paar in elkaar geknutselde papieren schoenen in de soos. (blijkbaar is knutselen dus niet alleen voor IO-ers weggelegd.) Nadat sommigen zelfs netjes gezongen hadden, was het in spanning afwachten wat Sint in de schoentjes had gestopt… Dan was er nog het grote Sinterklaasspel. De Sint had het cadeautjes kopen uitbesteed, maar kwam nog wel langs om sommige Bolkers eens een hartig woordje toe te spreken. Hij kende de Bolkers zo goed, dat zijn Grote boek onaangeroerd bleef. Na de Sint uitgezongen te hebben, kon het spel beginnen, de dobbelsteen werd erbij gehaald, en de spelregels moesten keer op keer weer herhaald worden. (Onthouden is zo overrated). Nadat iedereen twee cadeaus had, was het tijd voor de tweede ronde: dobbelstenen rollen om cadeaus uit te pakken, ze kwijt te raken, of juist in te pikken van anderen. Ondertussen was iedereen ook hard aan het gooien voor zoveel mogelijk chocolade eieren, want mini speeltjes zijn stiekem veel leuker. 19


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 Hoewel de helft van de choco-speeltjes na afloop weer weggemieterd kon worden, was het een gezellige avond. Iedereen ging weer met twee cadeautjes naar huis (al dan niet jaloers op anderen..).

Het Retrogamen komt er ook weer aan, maar dat zal bij het uitkomen van deze GrimGram alweer geweest zijn. Een leuk begin van het jaar, een einde aan dit stukje, Namens het Axif,

Maaike -

20


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Studenten op “Burger”-net Burgernet. Op de persconferentie kwamen welgeteld twee fotograven af. Toch is het een initiatief dat gesteund zou moeten worden. Wanneer er een misdrijf wordt gepleegd, en er is een duidelijk signalement, worden mensen in de omgeving, die bij BurgerNet zijn aangesloten gewaarschuwd. Zij worden dan per SMS of voicemail opgeroepen uit te kijken naar de dader. BurgerNet, de naam zegt het al, is bedoeld voor burgers. Waarom dan studenten? Eigenlijk is het best logisch. Een groot deel van de studenten “leeft” toch op hele andere tijden dan de “normale” burgers, die om 6 uur uit bed geschreeuwd worden, van 9 tot 5 werken, om 8 uur de kids naar bed schoppen en om 10 uur uitgeput het bed weer inkruipen. Studenten rollen zo rond 10 uur hun hol eens uit (in het geval van een kater soms pas om 4 uur), en gaan vaak door tot in de late uurtjes. Combineer deze twee groepen en je hebt een vierentwintiguurs netwerk. In de VeRa (de verenigingsraad) was hier al het een en ander over gezegd en uiteindelijk werd op woensdag 12 november de samenwerking beklonken. Onze burgemeester, Bas Verkerk, kreeg van de 13 grooste studentenverenigingen uit Delft (daar hoort de Bolk ook bij!) een antieke wachtlantaarn aangeboden. (dat de lantaarn van de kringloopwinkel kwam en het schokkende bedrag van 3 euro en vijftig cent kostte, doet natuurlijk niet ter zake) Maar goed, die lantaarn symboliseerde de oude burgerwacht, zoals die in de middeleeuwen in functie was en met een mooi blaatverhaaltje en een slag op de gong - mede mogelijk gemaakt door Krashna Musica - , zag het er allemaal best leuk uit. Wil je ook je “maatschappelijke interesse” tonen? Schrijf je dan in bij burgernet. Ga naar -verassend- www.burgernet.nl en gebruik als achternaam: “student”. 21


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Random Bolker

Welke random bolker ben je? Mariëlle Waarom ben je in Delft gaan studeren? Klonk hier gezelliger dan Leeuwarden of Wageningen. En hier zijn mannen:p Wie vind je het leukst bij de Bolk? Ik kan niet kiezen… al mijn vriendjes en vriendinnetjes zijn leuk! Wat zou je doen als je God was? Een groot feest geven Waaraan ben je verslaafd? Hagel en Donder, muziek, gezelligheid. Wat wordt je later als je groot bent? Ik hoop gelukkig en rijk. Wat was je grappigste “goede voornemen” afgelopen jaar? Meer feesten, meer drinken, minder studeren ( t is gedeeltelijk gelukt) Hoeveel verschillende kleuren sokken heb je? Stuk of 10 variërend van zwart naar gestreept tot geruit. 22


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 Wat is je lievelings-verjaardags-liedje? Lang zal je leven, veel zal je geven Waarom bestaan we? Om elkaar te vermaken, en de wereld op te vullen. Wanneer ga je Bolk-bestuur doen? Volgend jaar natuurlijk! Ik ben liever dood dan..? Veganist

Dilemma’s: Aanval/verdediging Een beetje van allebei, maar liever aanvallen. Bier/sterk Sterk Realist/idealist Realist denk ik Windstil/orkaan Liever er tussenin, dan kan je wel zeilen

23


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Lang zullen we leven! Het is inmiddels alweer Sinterklaas geweest en is het anderhalve maand geleden dat de vereniging volledig in de feeststemming was. Het was weer tijd voor de Dies! Vanwege de ongelukkige samenloop van tentamens voor veel leden, is besloten om het grote Diesfeest 4 dagen later, op 31 oktober 2008 te vieren. De 27e hebben we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan, en dus was de sociĂŤteit al versierd met vlaggetjes, en was er taart. Weken eerder zijn wij als Dies-commissie begonnen aan de voorbereiding voor het grootste feest van het jaar. Plannen werden gemaakt, uitnodigingen verstuurd, posters geplakt en aankleding druk geklust. Dit is met heel veel plezier gedaan. De hele sociĂŤteit was omgetoverd tot een combinatie van Amerikaanse vlaggencultuur en een woestijn in de achterzaal.

Uiteindelijk brak de grote dag aan, dat de hele vereniging los mocht gaan. Het hele gebeuren begon met een typisch Amerikaanse maaltijd, gekookt door Noor. Tussen de maaltijd en de constitutieborrel van het 49e bestuur moest er alleen 24


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 nog eventjes 250 kilo zand de soos in gestort worden. Deze taak werd gelukkig door veel leden enthousiast op zich genomen. De avond begon toen rustig op gang te komen. Terwijl het huisch druk bezig was met voorbereidingen voor de jaarlijkse Nestorrace, liep de sociëteit langzaam vol. Tegen twaalven liep de spanning op, het was bijna zover. Je kon de adrenaline bijna ruiken… Inmiddels allemaal buiten opgesteld. Het huisch als sheikhs, en de vereniging als Amerikanen. Toen de kerkklok 12 uur sloeg brak de spreekwoordelijke hel los. Een luchtdrukkanon met tientallen waterballonnen draaide op volle toeren, Cola spoot in het rond, en Xander en Martijn vlogen er als een gek vandoor. Xander strandde al snel op straat, en werd vakkundig verenigd met de straatstenen. Martijn dacht deze dans met zijn snelheid te ontsnappen, maar werd uiteindelijk ook op straat afgevangen. Niet veel later bleek Martijn wat extra ballast te hebben gekregen. Na wat kleine verwondingen, en een opgefokte chauffeur, die Niels diplomatiek de mond snoerde (hulde Niels!), werd besloten dat deze race niet snel een winnaar zou krijgen. Toen hebben Xander en Martijn samen de vuurpijlen afgestoken, en eindigde de race verrassend in een gelijkspel. Hierna was het uiteraard tijd voor een groot feest. Met rode koppen werden de eerste biertjes soepel weggewerkt, en al snel zat de stemming er goed in. Er werd ruimschoots gebruik gemaakt van zowel de danskisten, als de kunstmatige woestijn in de achterzaal. Uiteindelijk liep het feest ruim in het licht van de volgende dag tot zijn einde. Op het afstortbriefje stond 08:45… Wat een prachtig feest was dat zeg! Wij als Dies-commissie hebben met veel plezier dit feest georganiseerd, en er natuurlijk ook goed van genoten.

Roy van der Reijnst.

25


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Secretaris zijn of geen secretaris zijn Wat ben je als secretaris? De Van Dale zegt het volgende: “se•cre•ta•ris de; m,v -sen lid ve bestuur, belast met de correspondentie, het notuleren van vergaderingen enz.; vgl secretaresse”. Hier komt naar voren dat je als secretaris een belangrijke taak te verrichten hebt. Je draagt er zorg voor dat alle genomen besluiten ook daadwerkelijk op schrift gesteld worden en dus ook nagelezen kunnen worden. Ook draag je zorg voor de post en officiële correspondentie. Zaken die serieus dienen te worden behandeld. Post kan immers belangrijke onderwerpen (zoals bier) behelzen en uitgaande correspondentie geeft de in principe de mening van de hele vereniging weer. Gelukkig is het bij de Bolk in praktijk meestal niet zo formeel. Naast de vaste secretaristaken als het bijhouden van de database, het beheer van de mailinglist en het ontvangen van de post kan ik me met uiteenlopende taken bezighouden. Tafelvoetbal bijvoorbeeld, maar ook het helpen van een bestuursgenootje. Toch nemen mijn vaste taken het merendeel van de tijd in beslag. En ’s avonds is het leuker om te integreren met andere Bolkers dan een beetje op het level notulen te zitten schrijven. En het is ook nuttiger, omdat de bar de beste manier is om erachter te komen wat er in de vereniging speelt. Verder is het fijne aan het zijn van secretaris dat ik me niet bezig hoef te houden met geld en dus ook nooit gefrustreerd hoef te raken wanneer kokers hun bonnetjes niet goed optellen. Ook hoef ik mij niet bezig te houden met blaeten op vergaderingen. Dat soort dingen besteed ik lekker uit. Al met al moet ik dus maar zeggen dat het de mooiste functie is die je binnen de Bolk kan bekleden. Hoogachtend,

Alexander de Loor 26


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Bvo Phidippides Nieuws van een ondervereniging. Beste supporters, Sinds de vorige GrimGram is er weer veel gebeurd op het kunstgrasveld van het sportcentrum. Elke maandag komen daar namelijk zo’n 80 voetbalteams samen om gezellig tegen een balletje te trappen. Zo ook uw eigen ondervereniging Bvo Phidippides. Na een goede start van de competitie zijn we gestaag verder gegaan waar we gebleven zijn, zo af en toe eens winnen, dan weer verliezen, maar nooit met hele diepe dalen. In de laatste vijf wedstrijden hebben we het opgenomen tegen illustere tegenstanders als ‘de Grasnaaiers’, ‘Tanthofboys’ en ‘SK Åsene’. Van deze vijf wedstrijden hebben we er twee gewonnen, waarbij de overwinning op het DSB team ‘SK Åsene’ vooral mentaal een grote overwinning was. Op het moment van schrijven moeten we nog één wedstrijd in de huidige competitie, in de laatste week van het huidige semester. Het zal erom spannen of we in het linker rijtje eindigen en dus in het tweede deel van het collegejaar mee mogen doen in de eredivisie van de 20:00 poule, of dat we lijdzaam moeten spelen voor periodetitels op het lagere vlak. Ik wil dan ook een ieder aanmoedigen om de kou op maandagavond te trotseren en ons aan te komen moedigen op veld 2A tegen de waterpolohelden. Sportieve groeten, Rudi, Teamcaptain Bvo Phidippides

27


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Een jaartje niet studeren Oktober 2009 is het weer tijd voor de tweejaarlijkse World Solar Challenge in Australië, een race van 3000 kilometer door de outback met zonne-auto’s. In 2001 was de eerste Nederlandse deelname, de Nuna. Sindsdien doet de TU elk jaar weer mee en is er ook een tweede Nederlands team bijgekomen van de UTwente. Nuna, Nuna 2, Nuna 3 en Nuna4 hebben de afgelopen 4 keer gewonnen, het is nu aan het nieuwe team om dit voort te zetten tijdens de World Solar Challenge in 2009. Sinds juni maak ik deel uit van dit team waarmee we vanaf 1 september officieel van start zijn gegaan. De eerste dagen waren het zwaarst, ter kennismaking en teambuilding zijn we in de Ardennen gaan survivallen. De rest van die week hebben we de werkplekken en functies verdeeld, komend jaar ga ik me bezighouden met Productie en Sensorsystemen in de auto. Onder sensoren vallen zowel de systemen buiten, als in de Nuna. Buiten de Nuna kun je denken aan weermetingen zoals wind en temperatuur, welke worden gebruikt om een goede racestrategie mee te vormen. In de Nuna komt ook het een en andere om verschillende afstellingen precies goed te krijgen en te kijken of we nog ergens meer winst kunnen boeken. De Productie begint in februari, maar dat wil niet zeggen dat er tot dan toe niks aan te doen is. We zijn nu vooral bezig met een goed plan schrijven, om erachter te komen wat er allemaal wel niet te doen is en wat je vooral ook aan voorbereiding nog moet doen. Tegelijkertijd zijn al m’n teamgenoten ook hard bezig met hun vakgebieden en zo komt stukje bij beetje de hele auto bij elkaar. Om feeling te krijgen met de auto en voor wat testen hebben we een paar testdagen gehad op verschillende testcircuits in Nederland. Ik heb die dagen ook gereden met Nuna4 en het is echt wat anders dan je gewend bent. Zeker als je wat meer snelheid maakt. 28


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5 Daarnaast hebben we ook nog wat leuke uitjes. Zo hadden we een tijdje terug afgesproken met het Belgisch (tweede in 2007) en Duitse solarteam (vierde in 2007), welke ook hun auto’s van afgelopen jaar mee hadden. Wij hadden Nuna4 meegenomen. Later zijn we ook op bezoek geweest bij Twente (zesde in 2007) en hebben toen ook hun auto nog gezien. Als je ze zo vergelijkt is wel duidelijk dat elk team z’n eigen aandachtspunten heeft en dat daardoor de auto’s verassend verschillend in elkaar zitten.

Jelle Joustra, vanuit Nuna H.Q.

Nog een paar kijktips voor de enthousiaste lezers: Klokhuis over Nuna 3, onder ‘zonneracewagen’ op http://www.hetklokhuis.nl/klokhuisstreams/category.cfm?cat=wetenschap&start=330

Race the sun, met Halle Berry en James Belushi (5,1 op IMDB), de film die Nuna 1 inspireerde Youtube-filmpjes van het Nuon Solar Team en natuurlijk: www.nuonsolarteam.nl

29


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

Jarig binnen twee maanden

Frank Hoeben Marianne de Meester Wouter Verbeek Niels Treffers Mar Vermaas Chris van der Velde Arnaud van Helden Max van der Meulen Stefan Lenselink Dirk Welt Iris Voskamp Eric Stricker Jeroen van Es Joram Schurink

30

20 december 28 december 19 januari 24 januari 1 februari 2 februari 3 februari 3 februari 4 februari 8 februari 16 februari 17 februari 17 februari 22 februari


GrimGram - verenigingsblad der DSV Nieuwe Delft - jaargang 2008 - nr 5

What´s Next? Wij, als GrimGram zijn natuurlijk heel blij dat deze GrimGram zo vol is geworden, maar we hebben nog veel liever dat de volgende op zijn minst net zoveel stukjes krijgt! Blijf daarom schrijven! De deadline voor de volgende GrimGram is vastgesteld op:

Zondag 15 februari

Deze GrimGram is gedrukt door de Copie-sjop 31


Reeds sinds de dag dat ik lid werd bij de Bolk heb ik geprobeerd om Bolkers enige smaak wat betreft muziek bij te brengen. Niet alleen door middel van het dragen van zwarte shirts met mooie opdruk, maar ook door regelmatig goede muziek in de playlist te zetten. Na bijna 2,5 jaar moet me dan toch iets van het hart. Ik voel mij zeer tegengewerkt door diezelfde mensen die ik enige cultuur probeer bij te brengen. Dit heeft geresulteerd in het deleten van playlists die ik op zorgvuldige wijze had samengesteld alsook het maken van opmerkingen over diezelfde zorgvuldig samengestelde playlists. Op deze wijze wil ik echter duidelijk maken dat ik niet zal stoppen met mijn queeste en dat de server na dit jaar nog veel meer toffe muziek zal bevatten. Hail, Alexander

GrimGram 5-2008  

Officieel Bolks Vereningingsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you