Page 1

Stockholm

Programutbud 2017–2018


Välkommen till Grillska Gymnasiet i Stockholm! Grillska Gymnasiet ligger i trivsamma lokaler i Liljeholmen, ett stenkast från T-bana, buss och tvärbana. Skolans ca 700 elever är fördelade på sex olika nationella program, lärlingsutbildningar, introduktionsprogram, individuellt alternativ samt gymnasiesärskola. Här kan du även satsa på din idrott parallellt med dina gymnasiestudier. Du har möjlighet att kombinera några av skolans program med fotboll, dans, crosstraining eller e-sport.

Allting som vi vill kan vi göra

Så lyder det gemensamma mottot på Grillska Gymnasiet. Till oss är alla välkomna och här får man lära dig att tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Vi är en friskola utan vinstsyfte. Att rusta eleverna med kunskap och att inspirera dem till att nå sin fulla potential är vår drivkraft. Tillsammans skapar vi trygga, ansvarsfulla och hoppfulla individer.

En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle

Skolan drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse, en idéburen skola utan vinstsyfte som utbildar 2 600 studerande i olika skolformer i Mälardalen. Som en del av Stockholms Stadsmission är våra möjligheter till samarbeten inom organisationen många, det gör vår skola unik. Skolan är ickekonfessionell och politiskt obunden samt medlem i Idéburna skolors riksförbund.

Grillskas pedagogik

• Präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsa, bildning och kultur. • Utgår från det personliga mötet i undervisningen och delaktighet. Vi skapar utbildning tillsammans. • Lärarledd undervisning i längre sammanhållna pass. • Verklighetsanknuten utbildning med tex UF-projekt och uppgifter från verkliga uppdragsgivare. • Medmänsklighet och tolerans är en grundläggande värdering. Här har alla en plats och kan växa. • Stark elevhälsa. Tillsammans arbetar vi enligt skolans värdegrund för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål – både vad gäller kunskap och personlig utveckling.

Högskoleförberedande program Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap med profil internationell samhällsutveckling Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet - inriktning fritid och hälsa El- och energiprogrammet - inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT) Handel- och administrationsprogrammet - inriktning handel och service ÄVEN SOM LÄRLING Hantverksprogrammet - inriktning frisör Vård och omsorgsprogrammet ÄVEN SOM LÄRLING På yrkesprogrammen kan du uppnå grundläggande högskolebehörighet Introduktionsprogram Programinriktat individuellt val - PRIV. Erbjuds på alla yrkesprogram Individuellt alternativ - inriktning barn och fritid, handel, samhälle och estet Språkintroduktion Gymnasiesärskola Handel och administration Hälsa, vård och omsorg med barn- och fritidsprofil

IdéburnaSkolors RIKSFÖRBUND

Händer på Grillska – se nästa sida


Händer på Grillska När du börjar hos oss

Innan skolan börjar har du ett samtal med din mentor så att du ska få en trygg och bra start hos oss men också för att sätta mål med dina studier. Första veckan ägnar vi åt att lära känna klasskamrater, personal, ditt program och skolan. På skolan händer det hela tiden saker och några av dem kan du läsa om här.

Hälsosam profil

Engagerade lärare

För att främja en god hälsa har Grillskas lunch- och kaféservering en hälsosam profil liksom att skolan har ett aktivt arbete för en rökfri skola. Många elever samlas i skolans kafé på rasterna för att fika och umgås.

Hos oss möter du engagerade och välutbildade lärare och yrkeslärare med lång erfarenhet i branschen. Alla arbetar utifrån tydlighet. Du lär dig ta ansvar för dina studier, får feedback på ditt arbete och individanpassad pedagogik vid behov. Undervisningen är utmanande, inspirerande och givande.

HÄNDE GRILL

Bra praktikplatser

På yrkesprogrammens praktikplatser (APL) får du som elev arbeta med ditt framtida yrke. Frisöreleverna får även praktisk undervisning i skolans populära salong med riktiga kunder. På alla yrkesprogram får du minst 15 veckors yrkesanpassad praktik på arbetsplats. Väljer du en lärlingsutbildning är hälften av utbildningen arbetsplatsförlagd.

Naturligtvis kan du nå grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram!

Mentorstimmen

Mentorstimmen kan innehålla olika saker, allt från information om kommande hän­delser till en gemen­sam föreläsning i studieteknik eller individuella samtal kring anpassad pedagogik och stödverktyg. Det är även en mysig stund där klas­sen träffas och kan diskutera tillsammans.

Kvalitet och utveckling

För att hålla hög kvalitet jobbar vi på Grillska med flera pedagogiska utvecklingsprojekt som tex Matematiklyftet samt utveckling kring betyg- och bedömning och socialt entreprenörskap. Allt kopplat till modern forskning.

Skolutveckling pågår!


” Här finns en omtanke om elevernas utbildning, utveckling och trygghet. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö”. Rektor Gunn Edberg-Caldwell

Verklighetsnära utbildning

Trygghet och öppenhet

På Grillska får du jobba med riktiga projekt. El- och energieleverna har tex en egen IT-support - Grillska Tech - och de undervisar yngre elever i programmering. Precis som i yrkeslivet får du arbeta i långa arbetspass.

På Grillska bryr vi oss om varandra. Här ska alla kunna vara sig själva. Trygghet och bemötande är viktigt liksom en god sammanhållning. Vid behov finns ett starkt elevhälsoteam att tillgå. Att varje elev ska lyckas nå sina mål är vårt fokus. Här ska du få en god utbildning och tre givande och spännande år.

ER PÅ LSKA

Det goda mötet Delaktighet

Elevrådet är elevernas forum för att kunna påverka. Elevrådet organiserar också gemensamma aktiviteter som tex mössprovning inför studenten. Skolan har också två elever i den centrala utvecklingsgruppen för alla sex Grillska-skolor. Gruppen träffas regelbundet för att bidra i skolutvecklingen.

Central skola med stort utbud och service

Här har du tillgång till utrustning relevant för ditt program såsom skolans egen fotostudio, en riktig frisörsalong med kunder, ett datalab och skolans eget gym. Vår skola ligger centralt vid Liljeholmen och elever från hela stockholmsområdet söker sig hit.

Vi bygger individer och samhället

Samhällsengagemang och entreprenörskap

Är viktiga pedagogiska hörnstenar på Grillska. Vi arbetar med många samhällsengagerande projekt som tex Grillskas Drakar - tävlingen i hållbart och socialt företagande för alla 1:or. Skolans finalister får tävla mot elever från alla sex Grillska-skolor.

Öppet hus

Onsdag 26 oktober kl 17-19 Torsdag 19 januari kl 17-19 Lördag 4 februari kl 11-14 Torsdag 4 maj kl 17-19


Foto: Per Ranung

Våra program Vi erbjuder både högskoleförberedande program, yrkesprogram, lärlings­ utbildningar, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. Här kan du läsa mer om våra program, vad de leder till och vilka kurser de innehåller.


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Samhällsvetenskaps­ programmet

Poängplan Gymnasiegemensamt Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Svenska som andraspråk 1* Svenska som andraspråk 2* Svenska som andraspråk 3*

inriktning beteendevetenskap 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 /100/ /100/ /100/ 1150

Programgemensamt Filosofi 1 Psykologi 1 Moderna språk

50 50 200 300

Inriktning Kommunikation Ledarskap och organisation Psykologi 2a Samhällskunskap 2 Sociologi

100 100 50 100 100 450

Gymnasiearbete

100

Individuella val**

200

Programfördjupning Entreprenörskap Naturkunskap 2 Pedagogiskt ledarskap

Är du intresserad av samhällsfrågor, människor, hälsa och idrott? Vill du ha en framtid där du arbetar med att leda, organisera eller hjälpa människor? Vårt samhällsvetenskapsprogram med inriktning beteendevetenskap passar dig som vill få mer tid att utöva din idrott samt lära kring samspel och samhälle. Samtidigt som du uppnår högskolebehörighet utbildas du för att kunna vara med och påverka morgon­ dagens samhälle och för att leda och arbeta med organisationer och människor. Programmet riktar sig till dig som vill kombinera studier och idrott. Du har fler idrottspass i veckan samtidigt som du får kunskaper i psykologi, lärande och språk. Du väljer mellan idrotterna fotboll, crosstraining och dans. Hälsofrågor, ledarskap och samhälls­ utveckling är centralt i utbildningen. Du får kunskap om både dina egna och andras styrkor. Vi vill ge dig förståelse för varför människor agerar och beter sig på olika sätt samt hur samhället påverkas av

100 100 100 300

Totalt 2500 När du läser med allmän idrottsprofil är dina individuella val Idrott och hälsa 1 specialisering Idrott och hälsa 2 specialisering

100 100 /200

Idrottsprofil * Alternativ till svenska ** Garanterade val: kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar

Kombinera dina gymnasie­studier med din idrott. • Fotboll • Crosstraining • Dans

hur vi agerar. Du läser bland annat kurser i moderna språk, pedagogiskt ledarskap och sociologi. På alla våra program ingår en kurs i entreprenörskap, här med fokus i dina ämnen. Vill du prova att starta företag har du möjlighet att bilda ett UFföretag via Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. Vi vill också visa dig hur dina färdigheter inom ledarskap, kommunikation och hälsa kan kombineras med ett samhälls­engagemang och hur du därmed kan göra skillnad. Efter studenten: Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det innebär att du efter avslutade gymnasiestudier kan söka ett stort utbud av högskole- och universitetsutbildningar. Med samhällsvetenskapsprogrammet får du en mycket bred bas för fortsatta studier inom samhällsvetenskapliga områden. Inriktningen passar dig som vill studera vidare till t. ex. socionom, personalvetare, psykolog, lärare, hälsocoach, polis eller statsvetare.


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Samhällsvetenskapsprogrammet

inriktning samhällsvetenskap med profil internationell samhällsutveckling Är du intresserad av världen? Vill du göra den till en bättre plats för alla? Hos oss kan det bli verklighet. Här kommer du att få lära dig om samhället omkring dig och om världen i stort. Du kommer att få kunskap om utvecklingsfrågor och förstå hur du kan påverka och vara delaktig i samhällsutvecklingen, både den lokala som den globala. Du får också gå från teori till praktik och skapa samhällsförbättrande projekt på riktigt. Samhällsprogrammet med profil internationell samhällsutveckling ger dig kunskaper om människans livsvillkor, olika samhällsstrukturer, politik och samhällsplanering. Samtidigt som du uppnår högskolebehörighet utbildas du för att kunna planera och genomföra projekt för ett mänskligare samhälle. Samhällsfrågor är centralt i utbildningen och du läser kurser inom bland annat internationella relationer, etnicitet och kulturmöten, socialt entreprenörskap och språk. Du lär dig också om olika svenska och internationella hjälp- och frivilligorganisationers arbete. Då skolan är en

del av Stadsmissionen är Stockholms Stadsmission självklart en av dem. På alla våra program ingår en kurs i entreprenörskap. På detta program har vi extra fokus på det sociala entreprenörskapet. Vill du prova att starta företag har du möjlighet att bilda ett UF-företag via Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. Efter studenten: Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det innebär att du efter avslutade gymnasiestudier kan söka ett stort utbud av högskoleoch universitetsutbildningar. Här får du en bred grund för fortsatta studier inom det samhällsvetenskapliga området, med specialisering på internationella frågor. Programmet passar dig som vill studera vidare inom juridik, ekonomi, statsvetenskap och humaniora. Det passar även dig som vill läsa till polis, journalist, lärare eller varför inte diplomat?

Poängplan Gymnasiegemensamt Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionkunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Svenska som andraspråk 1* Svenska som andraspråk 2* Svenska som andraspråk 3*

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 /100/ /100/ /100/ 1150

Programgemensamt Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1

50 200 50 300

Inriktning Geografi 1 Historia 2a Religion 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3

100 100 50 100 100 450

Gymnasiearbete

100

Individuella val**

200

Programfördjupning Entreprenörskap Etnicitet och kulturmöten Internationella relationer

100 100 100 300

Totalt 2500

* Alternativ till svenska ** Garanterade val: kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar


YRKESPROGRAM

Barn- och fritidsprogrammet

Poängplan Gymnasiegemensamt Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1* Programgemensamt Hälsopedagogik Naturkunskap 1a2 Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 1a2 Svenska 2 Svenska som andraspråk 2*

inriktning fritid och hälsa 100 50 100 100 50 50 50 100 /100/ 600 100 50 100 100 100 100 50 100 /100/ 700

Inriktning Sociologi Fritids- och friskvårdsverksamhetet

100 200 300

Gymnasiearbete

100

Individuella val **

200

Programfördjupning för yrkesutgång personlig tränare Aktivitetsledarskap Naturkunskap 2 Entreprenörskap Träningslära 1 Träningslära 2 Svenska 3 Svenska som andraspråk 3

Yrkesexamen och högskoleförberedande

Gillar du att röra på dig och att motivera och leda grupper? Tänker du dig en fram­­tid som personlig tränare, hälsocoach, förskollärare, eller fritidsledare? Detta program passar dig som vill lära dig hur du kan utveckla andras förmågor. Samtidigt som du kan välja att uppnå grund­­läggande högskolebehörighet utbildas du för att kunna vara med och påverka morgondagens folkhälsa, idrott, barn- och ungdomsvård. I den här utbildningen kombinerar du studier och idrott. Du utvecklar din för­ måga som idrottare, tränare och ledare genom både teori och praktik. Du lär dig om samhället och om hur vi kan få fler att må bra. Under utbildningen har du fler idrottspass i veckan. Du väljer mellan fotboll, crosstraining och dans. Kommunikation, etik och demokratiska värderingar är centralt i utbildningen liksom förmåga att ta hand om, träna och uppmuntra. Du läser bland annat kurser i tränings­­lära, människors miljöer, lärande och utveckling och aktivitetsledarskap. På alla våra program ingår en kurs i

entreprenörskap, här med fokus kring hälsa och pedagogiskt ledarskap. Vill du prova att starta företag har du möjlighet att bilda ett UF-företag via Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. Naturligtvis vill vi också visa dig hur dina färdigheter kan kombineras med ett samhällsengagemang och hur du därmed kan göra skillnad. Efter studenten: Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkes­­­­program. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan på­­börja en yrkesbana. Programmet passar dig som vill arbeta inom fritids- och friskvårdssektorn samt i sociala stöd­funktioner som t.ex. elevassistent, personlig tränare, väktare, barnskötare och personlig assistent. Om du vill nå grundläggande högskole­ behörighet för att läsa vidare till t.ex. polis, brandman, lärare, sjukgymnast eller dietist så använder du ditt individuella val till att läsa högskoleförberedande kurser.

100 100 100 100 100 100 /100/ 600 Totalt 2500

När du läser med allmän idrottsprofil är dina individuella val Idrott och hälsa 1 specialisering Idrott och hälsa 2 specialisering

100 100 /200

* Alternativ till svenska ** Garanterade val: kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar

Idrottsprofil Kombinera dina gymnasie­studier med din idrott. • Fotboll • Crosstraining • Dans


YRKESPROGRAM

El- och energiprogrammet

Yrkesexamen och högskoleförberedande

inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT) med profil e-sport Gillar du IT, e-sport, nätverksteknik och kommunika­tion på nätet? Tänker du dig en framtid som nätverkstekniker, ITsupportansvarig eller liknande? Vårt el- och energiprogram med inriktning dator- och kommunikationsteknik passar dig som är intresserad av hur datorer fungerar, programmeras och kopplas ihop i nätverk. Samtidigt som du kan välja att uppnå en grundläggande högskolebehörighet utbildas du för att kunna vara med och påverka morgon­dagens IT-teknik, datorhantering och nätverkslösningar. Under utbildningen lär du dig att administrera, hantera och utveckla de tekniska verktyg som används samt de aktuella nätverksteknikerna. Teknik och mekatronik är centralt i utbildningen liksom förmåga att ge god service och att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Du läser bla. webbutveckling, kommunikationsnät,elektronik, mikrodatorteknik och nätverksteknik.

Med valfri e-sportsprofil

På alla våra program ingår en kurs i entreprenörskap.Vill du prova att starta företag kan du bilda ett UF-företag via Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. Naturligtvis vill vi också visa dig hur dina färdigheter inom nätverk och ITteknik kan kombineras med ett samhällsengagemang och hur du därmed kan göra skillnad. Väljer du e-sportprofil, via dina individuella val, får du lära dig teknik, taktik, etik, laganda och hur man bygger både e-sportlag och e-sportevent. Efter studenten: Detta är ett yrkes­förberedande program. Programmet passar dig som vill bli datatekniker, IT-supportansvarig, nätverksadministratör, nätverksoperatör eller IT-utvecklare. Om du vill läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet så kan du läsa högskoleförberedande kurser och kan därmed nå grundläggande högskolebehörighet.

Poängplan Gymnasiegemensamt Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1*

100 50 100 100 50 50 50 100 /100/ 600

Programgemensamt Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

100 100 100 100 400

Inriktning Dator- och nätverksteknik Elektronik och mikrodatorteknik Kommunikationsnät 1 Nätverksteknik

100 100 100 100 400

Gymnasiearbete

100

Individuella val **

200

Programfördjupning för yrkesutgång nätverkstekniker Entreprenörskap Digital kommunikationsteknik Webbutveckling 1 Nätverkssäkerhet Administration av nätverksoch serverutrustning Nätverksadministration Nätverksteknologier Support och hemservice

100 100 100 100 100 100 100 100 800

Totalt 2500

* Alternativ till svenska ** Garanterade val: kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar


YRKESPROGRAM

Handel- och administrationsprogrammet

Poängplan Gymnasiegemensamt Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1* Programgemensamt Entreprenörskap Servicekunskap Branschkunskap inom handel och administration Information och kommunikation 1 Inriktning Personlig försäljning 1 Affärsutveckling och ledarskap Praktisk marknadsföring 1 Inköp 1 Näthandel 1

inriktning handel och service 100 50 100 100 50 50 50 100 /100/ 600 100 100 100 100 400 100 100 100 100 100 500

Gymnasiearbete

100

Individuella val**

200

Programfördjupning för yrkesutgång butiksäljare Praktisk marknadsföring 2 Svenska 2 Svenska som andraspråk 2* Engelska 6 Personlig försäljning 2 Personlig försäljning 3 Handel specialisering Näthandel 2

Yrkesexamen och högskoleförberedande

100 100 /100/ 100 100 100 100 100 700

Totalt 2500

* Alternativ till svenska ** Garanterade val: Det som krävs för grundläggande behörighet till högskolan samt kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar

Även som lärlingsutbildning Tycker du om att jobba med människor? Funderar du över hur affärer resonerar när de skyltar sina skyltfönster eller vill du driva en egen butik? Detta program med inriktning handel och service passar dig som är intresserad av försäljning, inköp, reklam och service. Samtidigt som du kan välja att uppnå en grundläggande högskolebehörighet utbildas du för att kunna vara med och påverka morgondagens butiker och företagande. Hos oss kan du välja att läsa programmet som skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Som lärling är du halva veckan på skolan och andra halvan på din arbetsplats. Skolan garanterar alla lärlingar en lärlingsplats och utbildade handledare. Under utbildningen lär du dig om handel på olika sätt, i större och mindre företag, via nätet eller i butiker men också om handel av olika slags varor. Ledarskap, entreprenörskap, kommunikation och marknads­föring är centrala inslag i utbild­ningen. Du lär dig hur olika branscher fungerar och du läser bla. kurser i personlig försäljning, branschkunskap,

inköp och information och kommunikation. Här får du även prova att starta ett UF-företag genom Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. På vårterminen visar du upp det du har gjort i en egen monter på UF-mässan. Vi vill också visa dig hur dina färdigheter kan kombineras med ett samhällsengagemang och hur du därmed kan göra skillnad. Efter studenten: Detta program är ett yrkesprogram. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan påbörja en yrkesbana. Programmet passar dig som vill bli säljare, inköpare, driva butik eller arbeta med marknadsföring. Du får också goda grunder för att arbeta inom andra serviceyrken. Om du under utbildningen bestämmer dig för att du vill läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet så använder du ditt individuella val för att läsa högskoleförberedande kurser och kan därmed nå grundläggande högskolebehörighet.


YRKESPROGRAM

Hantverksprogrammet

Poängplan

inriktning frisör

Yrkesexamen och högskoleförberedande

Gymnasiegemensamt Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1*

100 50 100 100 50 50 50 100 /100/ 600

Programgemensamt Entreprenörskap Hantverk introduktion Tradition och utveckling

100 200 100 400

Inriktning Frisör 1. Grund frisör och styling Frisör 2. Påbyggnad frisör och styling Material och miljö

Gillar du att skapa? Är du intresserad av mode, makeup och styling? Då är vårt hantverksprogram med inriktning frisör något för dig. Samtidigt som du kan välja att uppnå grundläggande högskolebehörighet utbildas du för att kunna vara med och påverka morgondagens salonger och modeevenemang. Hos oss kommer du att undervisas av lärare med goda kontakter och lång erfarenhet från branschen. Vid slutet av din utbildning bekostar skolan det första delprovet av gesällprovet. Gesällbrevet är branschens yrkesbevis som bla. gör att du kan få full lön som frisör. Med avklarat delprov får du den bästa starten i branschen. Under utbildningen lär du dig att hantera olika frisörtekniker. Du lär dig designa och skapa utifrån evenemangsområde (t.ex. modereprotage), tillfälle (t.ex. bröllop) och kundens önskemål. Designteknik och frisörteknik med fokus på olika behandlingar och tekniker är centralt i utbildningen, liksom kommunikation, bemötande och förmågan att ge god service. Du får också arbeta som frisör på praktikplatser och i skolans egna salong.

På alla våra program ingår en kurs i entreprenörskap. Vill du prova att starta företag kan du bilda ett UF-företag via Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. Naturligtvis vill vi också visa dig hur dina färdigheter kan kombineras med ett samhällsengagemang och hur du därmed kan göra skillnad. Efter studenten: Detta är ett yrkesförberedande program. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan börja jobba. Programmet passar dig som vill bli frisör, frisörtekniker, stylist, säljare av skönhetsprodukter eller dig som vill öppna din egen salong eller arbeta i modebranschen. För att nå grundläggande högskolebehörighet, för att kunna läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet, använder du ditt individuella val till att läsa högskoleförberedande kurser.

200 200 100 500

Gymnasiearbete

100

Individuella val**

200

Programfördjupning för yrkesutgång frisöraspirant Frisör 3. Frisör, styling, kunder och modeller

200

Frisör 4. Påbyggnad frisör, styling, kunder och modeller

200

Frisör 5. Fördjupning service, frisör, styling, kunder och modeller

200

Frisör 6a. Fördjupning med delprov gesäll i fokus

100 700 Totalt 2500

* Alternativ till svenska ** Garanterade val: Det som krävs för grundläggande behörighet till högskolan samt kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar


YRKESPROGRAM

Vård- och omsorgsprogrammet

Poängplan Gymnasiegemensamt Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1* Programgemensamt Hälsopedagogik Medicin 1 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Psykologi 1 Samhällskunskap 1a2 Specialpedagogik 1 Svenska 2 Svenska som andraspråk 2* Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 2

100 50 100 100 50 50 50 100 /100/ 600

Yrkesexamen och högskoleförberedande

100 150 100 100 50 50 100 100 /100/ 200 150 1100

Gymnasiearbete

100

Individuella val**

200

Programfördjupning Akutsjukvård Vård och omsorg vid demenssjukdom Entreprenörskap Medicin 2

200 100 100 100 500

Totalt 2500

* Alternativ till svenska ** Garanterade val: Det som krävs för grundläggande behörighet till högskolan samt kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa Med reservation för ändringar

Även som lärlingsutbildning Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av hur vi människor fungerar? Växer du av att hjälpa andra? Då passar detta program dig. Hos oss kan du välja att läsa det som skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Som lärling är du halva veckan på skolan och andra halvan på din arbetsplats. Skolan garanterar alla lärlingar en lärlingsplats och utbildade handledare. Här får du bred kompetens inom hälso­och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och äldreomsorg. Samtidigt som du kan välja att uppnå grundläggande högskolebehörighet utbildas du för att kunna göra avgörande insatser för människor i behov av vård, stöd eller behandling. Fokus under utbildningen ligger på människan. Du lär dig att utföra de uppgifter som förekommer inom hälso­-, vård-­och omsorgsarbete och de lagar och bestämmelser som styr ditt arbete. Du läser bla. kurser i medicin, psykiatri, psykologi och akutsjukvård. Du får också kunskaper i hur man bemöter människor i alla åldrar och i olika vårdsituationer. På alla våra program ingår en kurs i

entreprenörskap, här kopplad till vård­ och omsorgsfrågor och vi tittar bla. på socialt företagande. Vill du prova att bilda ett företag så kan du starta ett UF-företag via Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. Vi vill också visa dig hur dina färdigheter kan kombineras med ett samhällsengagemang och hur du därmed kan göra skillnad. Efter studenten: Detta är ett yrkesförberedande program. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning får en yrkesexamen och kan börja jobba. Programmet passar dig som t. ex. vill arbeta som undersköterska, personlig assistent eller inom socialtjänsten. Du får grunder att arbeta inom alla delar av vård­och omsorgssektorn som idag har ett stort behov av arbetskraft. Utsikterna att få arbete är mycket goda. Om du vill läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet så använder du ditt individuella val till att läsa högskoleförberedande kurser och kan därmed nå grundläggande högskolebehörighet.


Introduktionsprogram Grillska Gymnasiet i Stockholm erbjuder tre introduktionsprogram. Dessa program ger dig möjlighet att bli behörig till ett nationellt program eller så leder de till arbete eller annan utbildning. På introduktions­programmen är den individuella studieplanen viktig.

Är du nyfiken på hur en skoldag kan se ut hos oss?

Programinriktat individuellt val – PRIV

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att boka in en prova-på-dag. Kontakta SYV på din skola, eller hos oss, så hittar vi en dag som passar dig!

Individuellt alternativ Språkintroduktion Programmen individuellt alternativ och språkintroduktion är hos oss organiserade under verksamheten Opalen. En större del av eleverna på Opalen varvar sin utbildning med praktik då vi anser att det ger möjlighet till både anställning och personlig utveckling.

Programinriktat individuellt val – PRIV PRIV är tänkt för dig som vill studera på ett yrkesprogram men som ännu inte är behörig. Du läser engelska eller matematik som du saknar från grundskolan samtidigt som du går ett yrkesprogram. Du som har lägst godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik eller Engelska och fyra andra ämnen kan söka detta alternativ. Vi erbjuder PRIV på alla våra yrkesprogram.

Ny bild?


Opalen Med flexibilitet i fokus, ett starkt elevstöd och specialpedagogisk kompetens På vår skola blandas människor med olika bakgrund, intressen, förutsättningar och ambitioner precis som samhället i stort. Skolan erbjuder en trygg och personlig miljö och individanpassad pedagogik, pedagogiska stödverktyg och ett socialt stöd vid behov. På Opalen är flexibilitet ett ledord. Här har vi extra hög lärartäthet, stärkt elevhälsa och speciallärarkompetens för att kunna möta elever med olika förutsättningar. Opalen är till för de elever som är i behov av en individuell studieplanering i en sammanhållen studiemiljö. Här baseras pedagogiken på folkbildningens kunskapssyn om människors lust att lära och vilja till förändring. På Opalen läser elever från gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och språkintroduktion samt gymnasiesärskolan tillsammans. Alla bär med sig värdefulla kunskaper och erfarenheter och har mycket att bidra med. Vi utgår från att kunskap uppstår i mötet med andra och det tar vi fasta på i vårt arbetssätt.

Lärande med vuxenlivet som mål

På Opalen kan du varva ditt lärande på skolan med praktik eftersom vi vet att det ger möjlighet till både anställning och personlig utveckling. Opalen har ett nära samarbete med t. ex. en rad företag, Stockholms Stadsmissions second handbutiker och andra verksamheter i Stadsmissionens organisation. När du slutar hos oss har du bra baskunskaper och praktiska färdigheter från de arbetsplatser där du har praktiserat. Vår målsättning är även att du ska få större sjävkännedom och ett gott självförtroende.

Individuell studieplan

Vid skolstart gör vi en kartläggning och utformar tillsammans med dig en individuell studieplan som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Denna utvärderas sedan och omarbetas under årets gång. Med återkommande samtal arbetar vi oss fram till en tydligare bild av hur du önskar se din fortsatta studie- och yrkesväg.

Inom Opalen erbjuder vi: Individuellt alternativ med inriktning mot handel och administration, barn och fritid, estetisk eller samhälls­ inriktning.

Kom gärna på en prova-på-dag på Opalen! Ta kontakt med oss och boka in en dag som passar dig. Våra kontaktuppgifter hittar du på grillska.se/stockholm

Språkintroduktion med samhällsinriktning och yrkesinriktning Gymnasiesärskola med de nationella programmen handel och administration eller hälsa, vård och omsorg med barn- och fritids­inriktning. Läs mer om Opalen på grillska.se/stockholm


Individuellt alternativ Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och som saknar godkända betyg i flera grundskoleämnen. Programmet kan ge dig möjlighet att bli behörig till ett nationellt program, annan alternativ utbildning eller leda till jobb. Utbildningen anpassas efter dina behov och här läser du de grundskoleämnen som du saknar och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Under din gymnasietid på Opalen ska du uppnå grundläggande kunskaper i svenska, matematik och engelska samt i några andra ämnen efter förutsättningar och behov. Viktigt är också att du under din tid hos oss hittar din väg in i vuxenlivet. Hos oss kan du varva lärande på skolan med praktik eftersom vi vet att det ger möjlighet till både anställning och personlig utveckling. Praktiken kopplas till ämneskurser inom följande inriktningar: • Handel och administration • Barn och fritid • Estetisk • Samhällsinriktning Opalen har ett gott praktiksamarbete med många företag och med Stockholms Stadsmissions secondhand-butiker och andra verksamheter inom organisationen. Väljer du estetisk inriktning gör du dina praktiska inslag på skolan. Samhällsinriktning vänder sig till dig som vill ha möjlighet att läsa samtliga samhällsorienterade grundskoleämnen.


Språkintroduktion Vi välkomnar dig som nyligen anlänt till Sverige! Det här är en skräddarsydd utbildning för dig som behöver stärka dina kunskaper i det svenska språket. Du kan söka till oss oavsett om du är nybörjare eller studerar på fortsättningsnivå. Som en del av Opalen läser du kurser tillsammans med elever på andra program för bästa möjliga språkutveckling. Vi erbjuder språkintroduktion med två inriktningar; samhällsinriktning och yrkesinriktning. Samhällsinriktingen vänder sig till dig som studerar svenska som andraspråk på fortsättningsnivå. Det är ett högt studietempo. Här får du möjlighet att läsa alla samhällsorienterade ämnen, matematik, engelska och bild för att kunna bli behörig till studier på ett introduktionsprogram eller nationellt program. Yrkesinriktningen vänder sig till dig som är nybörjare i det svenska språket. Här får du möjlighet att läsa svenska som andraspråk, engelska och matematik. En stor del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats, där du får använda och fördjupa dina kunskaper inom det svenska språket. Vi har ett gott samarbete med många företag och med Stockholms Stadsmissions second handbutiker och andra verksamheter inom organisationen. Inom de båda inriktningarna varvar du dina studier på skolan med lärarledda fätstudier och studiebesök. Du kommer under din studietid få bekanta dig med allt från olika föreningar till besök på olika kulturevenemang, museer, Sveriges Riksdag och mycket mera. Genom att varva studier i det svenska språket med teori och praktisk kunskap kommer du att få kunskap om hur vårt samhälle fungerar. Målsättningen efter avslutad utbildning är att du, förutom att du har stärkt din förmåga i det svenska språket, också har fått en djupare kunskap om de skrivna och oskrivna regler som styr det svenska samhället. Denna kunskap hjälper dig att ta egna, välgrundade beslut när det gäller att ta nästa kliv i dina studier eller i arbetslivet. Målsättningen är dessutom att du ska få den behörighet som krävs för att kunna söka vidare till nationella gymnasieprogram, andra alternativa utbildningar eller arbetslivet.

Läs mer på

grillska.se/stockholm


GYMNASIESÄRSKOLAN

Programmet för hälsa, ­ vård och omsorg

Poängplan Gymnasiesärskolegemensamt Engelska 1 Estetisk verksamhet Historia 1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Naturkunskap 1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1* Programgemensamma ämnen Hälsa 1 Hälsa 2 Människan Service och bemötande 1 Vård och omsorg 1

Programfördjupning Barnet i förskolan 1 Barnet i förskolan 2 Fritid och friskvård 1 Digital kompetens Trafikantkunskap Svenska 2 Litteratur

Individuella val Idrott och hälsa 2 Hem och konsumenstkunskap 1

Gymnasiesärskolearbete

inriktning barn och fritid 100 100 50 200 100 50 50 50 200 /200/ 900 100 100 100 100 100 500

100 100 100 100 100 100 100 700

100 100 200 100

Totalt 2500

* Alternativ till svenska Med reservation för ändringar

Som elev på Opalen och gymnasie­särskolans nationella program läser du tillsammans med kamrater på gymnasieskolans introduktionsprogram och du bör därför vara inställd på samspel med studiekamrater i en annan skolform. Programmet för hälsa, vård och omsorg med inriktning barn och fritid är 4-årigt och hos oss varvar du lärande på skolan med praktik på arbetsplats, studiebesök, pedagogiska utflykter och praktiska övningar. Opalen har ett nära samarbete med flera företag och verksamheter inom Stockholms Stadsmission. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta en arbetsplats som passar just dig. Du läser obligatoriska kärnämnen som svenska, matematik och idrott. Karaktärsämnen som t. ex. hälsa, människan, fritid och friskvård. Du läser också ämnen som trafikantkunskap och hem- och konsumentkunskap, vilka du har stor nytta av när du så småningom ska klara dig på egen hand.

Programmet med barn- och fritidsinriktning förbereder dig för ett arbetsliv inom barn- och fritidsverksamheter, t.ex. förskola. Att arbeta inom barn och fritidsverksamheter innebär att möta barn i olika åldrar och förstå deras behov. Utbildningen kommer bland annat ge dig kunskap om barns utveckling men också om mänskliga rättigheter. Du får möjlighet att reflektera över demokratiska värderingar och etiska frågor. Under dina år hos oss gör du minst 22 veckors praktik för att på bästa sätt förbereda dig för arbetslivet. När du slutar hos oss har du bra baskunskaper och praktiska färdigheter från de arbetsplatser där du har praktiserat. Du ska också bära med dig en större självkännedom och ett gott självförtroende.


GYMNASIESÄRSKOLAN

Programmet för administration, handel och varuhantering

Poängplan Gymnasiesärskolegemensamt Engelska 1 Estetisk verksamhet Historia 1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Naturkunskap 1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1 Svenska 1 Svenska som andraspråk 1* Programgemensamma ämnen Administration 1 Handel 1 Information och kommunikation 1 Inköp och logistik 1 Service och bemötande 1

Programfördjupning Administration 2 Entreprenörskap – specialområde Handel 2 Handel 3 Praktisk marknadsföring Digital kompetens Trafikantkunskap Service och bemötande 2

Som elev på Opalen och gymnasie­särskolans nationella program läser du tillsammans med kamrater på gymnasieskolans introduktionsprogram och du bör därför vara inställd på samspel med studiekamrater i en annan skolform. Programmet för administration, handel och varuhantering är 4-årigt och hos oss varvar du lärande på skolan med praktik på arbetsplats, studiebesök, pedagogiska utflykter och praktiska övningar. Opalen har ett nära samarbete med flera företag, Stockholms Stadsmissions secondhandbutiker och andra verksamheter inom organisationen. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta en arbetsplats som passar just dig. Du läser obligatoriska kärnämnen som svenska, matematik och idrott. Karaktärsämnen som service och bemötande, praktisk marknadsföring, logistik och administration. Du läser också ämnen som trafikantkunskap och hem- och konsumentkunskap, vilka du har stor nytta av när du så småningom ska klara dig på egen hand.

Programmet för administration, handel och varuhantering förbereder dig för ett arbetsliv med t. ex. enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring, varuhantering och enklare dokumentation. Att arbeta inom administration och handel innebär att möta människor och förstå deras behov. För att du ska lära dig att bemöta människor på bästa sätt jobbar vi mycket med att utveckla kommunikation och social kompetens. Det är också viktiga egenskaper för att stärka dig själv och det egna självförtroendet.

Individuella val Idrott och hälsa 2 Hem och konsumenstkunskap 1

Gymnasiesärskolearbete

100 100 50 200 100 50 50 50 200 /200/ 900 100 100 100 100 100 /100/ 500 100 100 100 100 100 100 100 100 800

100 100 200 100

Totalt 2500

Under dina år hos oss gör du minst 22 veckors praktik för att på bästa sätt förbereda dig för arbetslivet. När du slutar hos oss har du bra baskunskaper och praktiska färdigheter från de arbetsplatser där du har praktiserat. Du ska också bära med dig en större självkännedom och ett gott självförtroende.

* Alternativ till svenska Med reservation för ändringar


Du hittar mer info, filmer om skolan, och intervjuer pĂĽ grillska.se/stockholm

RĂśster om Grillska Gymnasiet i Stockholm


Foto: Per Ranung

”Grillska finns i moderna lokaler i Liljeholmen.” ”Skolan har ett centralt läge nära t-bana, tvärbana och buss.” “På Grillska finns det en frisörsalong och ett elevgym.

”Skolan har engagerad och välutbildad personal.” ”Lärarna ser verkligen eleverna och det finns alltid någon att vända sig till.” ”Grillska har ett utbyggt elevstöd med SYV, skolsköterska, kurator och specialpedagog.” “Lärarna på Grillska utformar lektionerna så att eleverna får en utmanande men ändå rolig undervisning.”

“Gå för medmänsklighet” Exempel på elevstyrt projekt på tema flykting. Eleverna samlade in över 20 000 kronor till UNHCR.

”Vi får lära oss om samhällsengemang och hur vi kan göra skillnad.” ”Vi blir erbjudna att starta ett eget UF-företag under ett år.” ”På Grillska lär vi oss för livet.”


Det bästa sättet att lära känna skolan är att komma på besök! Välkommen på öppet hus eller boka en prova-på-dag! Om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på skolan, följ oss på facebook och instagram. Du kan också SMS:a GYVAL till 72660 och fylla i uppgifter så sänder vi dig info.


Grillska Gymnasiet, en del av Stadsmissionens Skolstiftelse Grillska Gymnasiet är en del av Stads­missionens Skolstiftelse med stiftelse­bildare Stockholms Stadsmission. Möjligheterna till nätverk och samarbeten i organisationen är många och detta gör vår skola unik. Genom Stadsmissionens sociala företag får du kunskap om socialt entreprenör­skap och företagande. Möjligheter till praktiksamarbeten finns liksom chansen att delta i samhällsengagerade projekt. Vårt elevhälsoteam samarbetar med Stadsmissionens verksamheter för unga, bland annat ungdomsmottagning, terapioch samtalsmottagningar och verksamhet för unga föräldrar. För ungdomar med stor eller total skolfrånvaro finns stöttning tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang.

Ungdomsmottagningen Ung Hälsa

Grillska huset

Secondhand

Sommarkollo

Ett mänskligare samhälle – för alla!

Grillska husets brödbod

Genom organisationens samarbete med företag och organisationer skapas möjligheter till projekt och aktiviteter både lokalt och nationellt. Stockholms Stadsmission är också en etablerad remissinstans med lång erfarenhet som opinionsbildare. Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens Skolstiftelse är fristående, idéburna aktörer utan vinstsyfte. Skolverksamheten omfattar totalt 2600 studerande i fem olika skolformer i Mälardalen. Läs mer på www.stadsmissionen.se

bageri, restaurang

Ung Hälsa

REMAKE


Välkommen med din ansökan!

Välkommen till Grillska Gymnasiet! Grillska Gymnasiet är skolan med många hjärtan. På vår skola finns plats för alla och du får vara den du är och bli det du vill. Drömmer du om att studera samhället, internationella frågor, språk, datorer och teknik, lösa problem, idrotta, skriva, starta eget, marknadsföra, arbeta som frisör, personlig tränare eller fritidsledare, eller inom vården? Då är Grillska Gymnasiet i Stockholm skolan för dig. Vi erbjuder många olika studiemöjligheter i centrala lokaler i Liljeholmen, nära T-bana, buss och tvärbana. Här kommer du tillsammans med engagerade och kunniga lärare, elevhälso- och specialteam, ja, alla på skolan, att nå dina drömmars mål och förbereda dig för ditt kommande yrkesliv eller fortsatta studier. Det viktigaste för oss är att skapa en stimulerande och trygg studiemiljö där du trivs, växer och utvecklas efter dina förutsättningar och finner nya möjligheter och vänner. Tillsammans med andra kommer du att upptäcka att allting som vi vill kan vi göra. På Grillska Gymnasiet erbjuder vi verklighetsanknuten undervisning och vi arbetar i längre sammanhållna pass. Under din studietid får du också jobba med projekt i samarbete med närings- och föreningsliv. Våra elever är vår framtid. Med hög kvalitet i undervisningen och din personliga utveckling i fokus uppmuntrar vi till samhällsengagemang och företagssamhet. Grillska Gymnasiet är en generös och tillåtande skola där mångfald och medmänsklighet är en grundläggande värdering. En skola dit du kommer att gå med glädje och stolthet varje dag. Välkommen att möta framtiden med oss!

Gunn Edberg-Caldwell, rektor


Några korta frågor

Läs mer på

grillska.se/stockholm

Johan Engdahl Speciallärare matematik

Agnes Karlsson Lärare tyska och idrott

När ska man söka upp dig?

Vilken är din viktigaste uppgift som lärare och mentor?

När man vill ha hjälp med sina studier på ett eller annat sätt. När man funderar över någonting som har med matematik att göra. Eftersom jag är ute i klasserna mycket, och även på studiestödet, är det lätt för eleverna att nå mig för de funderingar de har kring deras studier.

Vilken är din viktigaste uppgift?

Min viktigaste uppgift är att vägleda eleverna och ge dem stöd i sina studier och ge dem verktyg att nå sina mål. Som mentor är det att se till att allt flyter på och hjälpa eleverna om de stöter på svårigheter. Se till att eleverna får all nödvändig information, ha kontakt med hemmet m.m.

Att få eleverna att tro på sin egna förmåga. Som speciallärare har jag också en viktig roll i elevhälsans samlade arbete som skapar möjlighet för alla elever att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vad är roligast med jobbet?

Hur bidrar du till elevernas utveckling?

Något råd till elever som ska välja gymnasium?

Jag ser till att eleverna får den tid de behöver för att förstå de matematiska principerna så att de sedan själva kan ansvara för färdighetsträningen.

Allting som vi vill kan vi göra. Vad betyder den för dig? Det är så lätt att fastna i ett fack. Att tro att man är bra på vissa saker, men dålig på andra. För min del var det att jag var bra på matte, men dålig på språk. Detta var en sanning för mig tills jag började plugga spanska på universitetet och upptäckte att språk och matte är rätt lika med alla sina regler. Om eleverna kan få med sig en framtidstro att man kan, då vågar man också pröva.

Att ingen dag är den andra lik när man arbetar med ungdomar. Att få se eleverna utvecklas och klara saker de själva inte trodde var möjligt.

Välj någonting du tycker är roligt och där du tror att du kan utvecklas. Välj inte ett program för att dina vänner valt det utan ta istället någonting där du kan se dig utvecklas. Gå på Öppet hus och prova-på-dagar för att få en känsla för skolan och vad programmet innehåller. Ta råd från människor du litar på men kom ihåg att beslutet är ditt.

Allting som vi vill kan vi göra. Vad betyder den för dig? Att alla våra elever kan nå sina mål, om viljan och drivkraften finns är ingenting omöjligt.


/Stockholm

Hemligheten att välja rätt skola

Är du nyfiken på Grillska Gymnasiet? Kontakta oss gärna.

Hej, Jag heter Nelly och jag går i årskurs 1 på Samhäll beteende på Grillska. Att välja rätt skola kan verka svårt. Speciellt i Stockholm där det finns över 100 gymnasieskolor att välja mellan. Det här är dessutom första gången som du får välja skola helt själv. För mig var det ett stort och svårt val att välja skola och program.

Det jag lärde mig genom mitt gymnasieval är att hemligheten med att välja rätt skola är väldigt enkel: Våga gå din egen väg och välj inte utifrån vad kompisar eller ”alla andra” väljer. Tänk på vad du vill ha. Besök oss på öppet hus eller kom och prova på hur det är att vara en elev hos oss. Hoppas att din upplevelse blir lika lyckad som min! Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på skolan, gilla oss på Facebook, eller Instagram. Du kan också SMS:a GYVAL till 72660 och fylla i dina uppgifter så sänder vi dig info. Välkommen till Grillska Gymnasiet, vi ses! Nelly Elev, Samhäll beteende, åk 1

Kontakt: Årstaängsvägen 31 B Postadress: Årstaängsvägen 33 117 43 Stockholm Telefon: 08-58 88 89 50 E-post: stockholm@grillska.se www.grillska.se/stockholm www.facebook.com/grillskastockholm www.instagram.com/grillskagymnasietstockholm

Foto: Josefin Thelin, Camilla Rosén, Christin Philipson, Lärare och elever på skolan, Björn Wilde

Jag valde utifrån att jag vill gå på en skola som gör mig studiemotiverad. Ett program som öppnar många dörrar och ger mig kunskaper som jag kommer att ha användning för även efter studenten. Min SYV berättade för mig om den här skolan och jag kom hit på en prova-på-dag. Jag blev direkt övertygad om att det här var rätt då stämningen mellan lärare och elever var härlig. Miljön i skolan var precis den jag letade efter. En inspirerande miljö och lokalerna är bra. Det kändes som att trivsel stod högt på agendan. Jag ville även gå på en skola som låg centralt och där jag fick chansen att träffa nya intressanta människor.

Programkatalog Grillska Gymnasiet Stockholm 2017-18  

Få info om skolan och programutbudet för läsår 2017/18. Läs mer på www.grillska.se/stockholm

Programkatalog Grillska Gymnasiet Stockholm 2017-18  

Få info om skolan och programutbudet för läsår 2017/18. Läs mer på www.grillska.se/stockholm

Advertisement