Page 1

TEHNIKA GRIJANJA

CEK 23 A i B 23 kW

Centrometal d.o.o. - 40306 MACINEC - Glavna 12 http://www.centrometal.hr / e-mail: centrometal@ck.tel.hr

PCEK03001 tel. ++385-(0)40/858-005 / fax. 040/858-398 / maloprodaja 040/858-006 teh. ured 040/858-770 / fax. teh. službe 040/858-789 / fax. raèun. 040/858-789


Èelièni toplovodni kotlovi CEK 23 imaju nazivni toplinski uèin 23 kW i dodatni uèin 2,6 kW kroz gornju grijaèu ploèu. Predviðeni su za loženje krutim gorivom i namijenjeni grijanju manjih objekata te podgrijavanju hrane. Sam naziv “etažni” ne iskljuèuje njihovo korištenje za zagrijavanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplinom u skladu s njihovim nazivnim uèinom. Naša je preporuka da se ugraðuju na otvorene sisteme grijanja, mada se mogu ugraðivati i na zatvorene. Izraðuju se u dvije izvedbe: izvedba A sadrži cirkulacijsku crpku i slavinu za punjenje i pražnjenje, dok izvedba B toga nema, ali ima kutiju za ogrjev. Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata èine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom dijelu kuæe ili stana, gdje postoji prikljuèak na dimnjak. Izraðeni su u skladu s normom ISO 9001/2000.

Karakteristike kotlova CEK:

Toplovodni kotao za centralno grijanje, predviðen za loženje krutim gorivom, nazivnog toplinskog uèina 23 kW te dodatnih 2,6 kW preko gornje grijaèe ploèe. Izraðuje se u dvije izvedbe: - CEK 23 A s ugraðenom cirkulacijskom crpkom i slavinom za punjenje i pražnjenje, - CEK 23 B bez crpke i slavine za punjenje / pražnjenje, ali s kutijom za ogrjev. Odgovarajuæe dimenzionirano ložište i dodatno orebrene površine za izmjenu topline osiguravaju visoki stupanj iskorištenja kotla te omoguæuju podgrijavanje hrane na gornjoj grijaèoj ploèi.

Centrometal d.o.o. - 40306 MACINEC - Glavna 12 http://www.centrometal.hr / e-mail: centrometal@ck.tel.hr

Štedljiv je i ekološki prihvatljiv. Velika vrata i ložište kotla omoguæuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostavno èišæenje i održavanje. U osnovnu isporuku kotla ukljuèen je i regulator propuha i termomanometar. Dimovodni prikljuèak s gornje strane kotla omoguæuje prikljuèenje na dimnjak s lijeve, desne ili stražnje strane. Kotao je ispitan po europskoj normi EN 3035 i proizveden u skladu s normom ISO 9001/2000.

01 tel. ++385-(0)40/858-005 / fax. 040/858-398 / maloprodaja 040/858-006 teh. ured 040/858-770 / fax. teh. službe 040/858-789 / fax. raèun. 040/858-789


Zadovoljenje potreba za potrošnom toplom vodom: S obzirom na potrebe za potrošnom toplom vodom moguæe je etažni kotao CEK 23 kombinirati sa nekim od bojlera iz našeg proizvodnog programa. Predlažemo kombinaciju sa zidnim kombiniranim bojlerima SKB ili LKB, samostojeæim toplovodnim bojlerima TB, odnosno solarnim bojlerima STEB ili kombiniranim bojlerima KSB, ukoliko postoji ili je u planu gradnja solarnog sustava. Naša ponuda je široka, potrebno je samo detaljnije se upoznati s karakteristikama bojlera danim na našim internet - stranicama ili stranicama našeg kataloga.

Oblik isporuke: Kotao se isporuèuje s limenom oplatom, omotan zaštitnom PVC folijom, izvana zaštiæen drvenom ambalažam na paleti.

Polazni vod Dimnjaèa Toplinska izolacija Gornja vrata Regulator propuha Donja vrata Cirkulacijska crpka Lijevana rešetka Slavina za punjenje/pražnjenje Povratni vod

Centrometal d.o.o. - 40306 MACINEC - Glavna 12 http://www.centrometal.hr / e-mail: centrometal@ck.tel.hr

02 tel. ++385-(0)40/858-005 / fax. 040/858-398 / maloprodaja 040/858-006 teh. ured 040/858-770 / fax. teh. službe 040/858-789 / fax. raèun. 040/858-789


Tehnièke karakteristike: Polazni vod kotla

850

824

Sigurnosni vod

270

Povratni vod kotla

Termomanometar

CEK 23 A

CEK 23 B

Tip

CEK 23 A-B (kW) (kW) (l) (mm) (Pa) (mm) (mm) (mm) (R) (R) (R) (°C) (bar) (kg)

23 2,6 35 118 10 600 600 850 1" 1" 3/4" 90 3 180

600

600

Udobnost stanovanja: S kotlom CEK 23 jednostavno se rukuje, pouzdan je u radu, što je garancija topline doma i udobnosti stanovanja.

Centrometal d.o.o. - 40306 MACINEC - Glavna 12 http://www.centrometal.hr / e-mail: centrometal@ck.tel.hr

03 tel. ++385-(0)40/858-005 / fax. 040/858-398 / maloprodaja 040/858-006 teh. ured 040/858-770 / fax. teh. službe 040/858-789 / fax. raèun. 040/858-789

CENTROMETAL EKO CEK 23  

Prospekt Centrometal Eko CEK 23kW etažnog kotla.

CENTROMETAL EKO CEK 23  

Prospekt Centrometal Eko CEK 23kW etažnog kotla.

Advertisement