Page 1

i e i e l l Ti d a t s k i Fredr

g r e b l i Wtrium A s

splas

gg – lig by

beid en ar

en ĂĽp

n

e i e l l i T

Et sy

plass Bytt vekst Skap


da

Meny

Rolvsøyveien

Sarpsb

Bravi

g n i r t e r s a s K Pla

s t lang n r e s s pla noe g i n l e e g d n ty ri ligger . I rundkjø sholdem o s s g bygg Sarpsbor og fra bu r o t n g g, ko ende drikstad o er hver da ter. n n e l p m Fre personbi hvert kvar r et s o e l l e m g 00 riu nm rg At dfartsåre er ca 21.0 en avgan e b l i g e W , hov et passer lommarin 9 0 1 G gg Rv ra by tenfor har f r e t me like u n e s s pla

org Fredrik

stad

g r e b l i Wtrium A


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

i frisiktsoner )

Betongkan

tsten

ing ca. 2m (lavere

Type tegning:

Situasjonskart

Asfalt

Skur

for handlevog

ner

Tomtegre nse

Buskplanti

ng ca 1,5m

(0,6m

Variert

og tett buskplant

under

tr‘rne

og som

forgrunn)

A10-01

snitt) (Se

ST

TTEMU R

kantsten

Betong-

Levegg

for søppelcon

tainer

TRAFO

76

18,55

INN P-K KJØR JELL ING ER

SU

SUM

Betong

kantste n til hit

SUM ute n kje ller

(ute

r (m ed

ller

jelle

Mm ed k je

med k n ra

18,41

mp e)

ram p e) 17,55

INNG ANG

1 2 3 4 5 6

prosjekt

grense

7 8

: 45

9

83,8

m2

3 m2

75,2

BTA

: 64

BTA : 63 4

BTA

18 17

16 15

14 13

12 11

10

m2

m2 18,15

ti

Sykkels

TK

33 S

5,3

1489 ,8 m 2 2595 ,5 m 2

408

,3 m 2

og

SER

LAS

6 m2

P-P

.1: 4 35 BRA

Forre .2: tnin g: Kont or:

,3 m 2

085

085

.2: 4

.2: 4

BRA

BRA

,6 m 2

m2

Gang

BRA

.1

44,6

: 60 33

: 61

00

BRA

BRA .1

25 0

ti i, Gang Felles

grøft

for

kjøreve

og

Sykkels

V1

9

10

8

11

7

12

6

13

5

14

4

15

3

16 17 18

2 1

ANG

INNG

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

26 0

00

ARK :

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

330

RIB :

00 Fase:

Byggemelding Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet121110.pl n Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:1000, 1:100 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A10-01

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

Situasjonskart Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A40-01 Type tegning:

Vest, Øst Fasade

Vest fasade

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

ARK :

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

Byggemelding Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM Øst fasade

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet121110.pl n Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A40-01

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

Vest, Øst Fasade Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A40-02 Type tegning:

Nord, Syd Fasade

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

ARK :

Nord fasade

Syd fasade

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

Byggemelding Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet121110.pl n Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A40-02

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

Nord, Syd Fasade Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-02 Type tegning:

1. Etasje

A3

A2

A1

P-PLASSER 36 STK

INNGANG INNGANG

Adkomst 11,9 m²

A4

Adkomst 10,7 m²

A4

Forretning 1 534,5 m²

A5

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

ARK :

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

1 586,6 m²

A3

A2

A1

BTA

Byggemelding Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet281010.p ln Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A20-02

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

1. Etasje Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-03 Type tegning:

1

2

3

4

5

6

7

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

10

11

13

12

14

15

16

17

18

17

16

11

15

14

13

12

10

18

A1

A2

A3

2. Etasje

A4

Lysgård/Hage

Lysgård/hage

Lysgård/hage

Kontor 1 523,0 m² Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

A3

A2

A1

ARK :

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

BTA

Fase:

1 574,8 m²

Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

Byggemelding

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet281010.p ln Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A20-03

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

2. Etasje Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-04 Type tegning:

A1

3. Etasje

Kontor 175,4 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

11

15

14

13

12

10

Kjøkken

A4

A4

Uteterrasse

Kontor

Kantine

Index Dato A5

241,7 m²

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

269,7 m²

ARK :

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

438,8 m²

A3

291,9 m²

A2

BTA A1

BTA

Byggemelding Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet281010.p ln Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A20-04

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

3. Etasje Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-05 Type tegning:

A3

4. Etasje

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

ARK :

Kontor

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

502,2 m²

Fase:

A3

Byggemelding

BTA 523,6 m²

Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet281010.p ln Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A20-05

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

4. Etasje Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A20-01 Type tegning:

A1

A2

A3

-1. kjeller

Tekniskrom 61,2 m²

disp. 208,7 m²

Tekniskrom 68,1 m²

disp. 62,0 m²

A4

Garasjekjeller 1 891,5 m²

12,56 %

A5

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

A3

A2

A1

ARK :

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

Byggemelding Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet281010.p ln Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:250 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A20-01

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

-1. kjeller Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A30-01 Type tegning:

snitt A4, A5

+15,20 Tak

+15,20 Tak

+11,05 4.etasje

+11,05 4.etasje

+7,45 3.etasje

+7,45 3.etasje

+3,85 2. Etasje

+3,85 2. Etasje

±0,00 1. Etasje

±0,00 1. Etasje

3 600

4 800

2 400

2 400

4 800

4 800

4 800

9 600

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

1 200

2 400

-3,00 Kjeller

-3,00 Kjeller

snitt A4 1/200

+15,20 Tak

+15,20 Tak

+11,05 4.etasje

+11,05 4.etasje

Index Dato

ARK :

+7,45 3.etasje

+7,45 3.etasje

+3,85 2. Etasje

+3,85 2. Etasje

±0,00 1. Etasje 2 322

±0,00 1. Etasje

3 600

4 800

2 400

2 400

4 800

4 800

4 800

9 600

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

1 200

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

Byggemelding

2 400

-3,00 Kjeller

-3,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet121110.pl n Dato:

snitt A5 1/250

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200, 1:250 Kontroll utførende Sign.:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A30-01

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

snitt A4, A5 Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Tegningsnr.:

Revisjon nr.:

A30-02 Type tegning:

snitt A1, A2, A3

+15,20 Tak

+15,20 Tak

+11,05 4.etasje

+11,05 4.etasje

+7,45 3.etasje

+7,45 3.etasje

+3,85 2. Etasje

+3,85 2. Etasje

±0,00 1. Etasje

±0,00 1. Etasje

3 600

4 800

1 200

3 600

1 200

3 600

+15,20 Tak

+15,20 Tak

+11,05 4.etasje

+11,05 4.etasje

+7,45 3.etasje

+7,45 3.etasje

+3,85 2. Etasje

+3,85 2. Etasje

±0,00 1. Etasje

±0,00 1. Etasje

3 600

4 800

-3,00 Kjeller

-3,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

4 800

1 200

3 600

1 200

3 600

4 800

-3,00 Kjeller

-3,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

snitt A2 1/200

snitt A1 1/200

+15,20 Tak

+15,20 Tak

+11,05 4.etasje

+11,05 4.etasje

Index Dato

ARK :

+7,45 3.etasje

+7,45 3.etasje

+3,85 2. Etasje

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Prosjekteringsgruppen:

+3,85 2. Etasje

Griff Arkitektur AS

Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 69312121 Fax: 69313121

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0 0000 Stedet Tlf. 00 00 00 00 Fax. 00 00 00 00

Fase:

Byggemelding ±0,00 1. Etasje

±0,00 1. Etasje

4 800

-3,00 Kjeller

3 600

1 200

3 600

1 200

4 800

3 600

-3,00 Kjeller

-6,00 Kjeller

Tittel:

Godkjent:

Fredriksborg Eiendom AS

Kontroll prosjekt

WILBERG ATRIUM

-6,00 Kjeller

Sign.:

Kontroll:

SE

JTV

Filnavn: Wilbergjordet121110.pl n Dato:

04.11.10

Gnr/Bnr 208/1592 Wilbergjordet 1605 Fredrikstad

Målestokk:

1:200 Kontroll utførende Sign.:

snitt A3 1/200

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

290065 A30-02

Kontroll:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:

snitt A1, A2, A3 Griff Arkitektur as // Agentgaten 2 // N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // Org. nr. 987 529 490 MVA

ArchiCAD 13 NOR


Wilberg Atrium  

Officebuilding Norway

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you