Page 1


0.2 daa

Gang-/sykkelv maks GH kote 90

4.00

PARKERING - 16 P

0.6 daa

%-BYA=20%

11.7 daa

Offentlig undervisning (ungdomskole)

Felt B

PARKERING - 16 P

3.3 daa

0.5 daa

PARKERING - 16 P

78

R

5.4 daa

85

PARKERING - 16 P

4.00 0.8 daa

SKATE/ AMFI

PARKERING - 16 P

80

PARKERING - 8 P

77

3.0 daa

Felt E

4.00

Turveg

4.0 0

PARKERING - 16 P

2.3 daa

80,4

PARKERING -29 P

BU NG RI KE

76

1.6 daa

AR

PARKERING - 17 P

Gang-/sykkelveg P

PARKERING -20 P

9.5 daa

76

4.00

Parkeringspl.

S

-5

PARKERING -23 P

Felt C

maks GH kote 88

%-BYA=80%

8.1 daa

Flerbrukshall

LEK

R

Felt A

C+75,8

VOLLEYBALL

P

PARKERING -26 P

R

PARKERING -24 P

R

HC-PARKERING 16P

Tegningen viser:

Pr.nr.

0.3 daa

Prosjekt:

75

Turveg

4.00

4.00

SITUASJONSPLAN

Tegningsnr.

Gnr./Bnr.:

SOLE SKOG FLERBRUKSHALL OG STADION

Tiltakshaver:

.

Status:

Vestby Kommune

.

Tegn.dato:

Målestokk:

17.12.08

Sign.

1:1000/A3 1:500/A1 SAE

Kontr. JTV

74

1/1

32.1 daa

Idrett/sport (stadion)

Felt D C+74

Index dato

Ind. Revisjon gjelder

Sign. ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS TELEFON:+47 69 31 21 21 // TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & RØMNING: PREFAB. BETONGELEMENTER: ELEKTRO:

VENT.:

SANITÆR:

STÅL:

NCC Construction as // Bygg Sarpsborg, pb 104, 1713 Grålum Telefon (+47) 69 12 88 40 // Telefax (+47) 69 12 88 41 E-mail firmapost@ncc.no

70

75

11/1

80

TILBUDSKONKURRANSE

Index

280068

Kontr.


6900

6900

F

10900

E

D

C

B

B

C

A

4900

5400

5400

sal 2 170m2

5400

bk. HCWC 3.5m2 publ. wc 4m2

utstyrslager 20m2

gard. lærer/trener 22m2 dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

5400 teknisk areal 160m2

5400

wc 4m2

5400 5400

wc 4m2

A

sal 1 294m2

Tegningen viser:

Pr.nr.

PLAN 2.ETG. 5400

Gnr./Bnr.:

SOLE SKOG FLERBRUKSHALL OG STADION

Tiltakshaver:

.

Status:

Index

Vestby Kommune

.

Tegn.dato:

TILBUDSKONKURRANSE

Målestokk:

17.12.08

1:300/A3

Sign. 1:150/A1

SAE

JTV

5400

Index dato

Ind. Revisjon gjelder

Sign. ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS

B

TELEFON:+47 69 31 21 21 // TELEFAX: +47 69 31 31 21

C

Kontr.

5400

wc 4m2

Tegningsnr.

280068

Prosjekt:

vindfang 10m2

åpent ned

vrimle 60m2

netting klatrevegg

12

11

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

wc 4m2 wc 4m2

10

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

wc 4m2

4 4

156

104

09

08

delevegg, nedfellbar

28

d ne

A

gang 176m2

sekretariat 12m2

7

06

t en åp

07

delevegg, nedfellbar

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

wc 4m2

108 160

28

05

04

delevegg, nedfellbar

03

pause pers. 11m2

02

73800

5400

UTGANG TIL BANER

01

44200

BYGGTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & RØMNING: PREFAB. BETONGELEMENTER: ELEKTRO:

VENT.:

SANITÆR:

STÅL:

NCC Construction as // Bygg Sarpsborg, pb 104, 1713 Grålum Telefon (+47) 69 12 88 40 // Telefax (+47) 69 12 88 41 E-mail firmapost@ncc.no

Kontr.


6900

6900

F

10900

E

D

C

B

B

C

A

4900

5400

73800

anleggsmaskiner 77m2

PORT

01

44200

5400 5400

wc 4m2

5400

5400

skyting wc 4m2 wc 4m2

5400

5400

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

bowling

5400

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2 wc 4m2

5400

Gnr./Bnr.:

SOLE SKOG FLERBRUKSHALL OG STADION

Tiltakshaver:

.

Status:

wc 4m2

Index

.

Tegn.dato:

TILBUDSKONKURRANSE

Vestby Kommune

Målestokk: 1:300/A3

Sign. 1:150/A1

SAE

Kontr. JTV

kontor 12m2

vrimle/cafe 236m2

vaskesentral 12m2

5400

17.12.08

5400

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

Tegningsnr.

280068

Prosjekt:

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

wc 4m2 klatrevegg

Pr.nr.

PLAN 1.ETG.

A teknisk 34m2

10

A

Tegningen viser:

12

11

lager tilleggstribuner?

gard. lærer/trener 22m2 gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

gard. pers. 11m2 wc 4m2

gang 211m2

09

08

materialrom 30m2

A

gard. dusj 30P 30P 29m2 12m2

07

52450

hallgulv 2233m2

06

dusj gard. 30P 30P 12m2 29m2

05

materialrom 50m2

wc 4m2

04

03

lege/dopingkontr. 15m2

02

PORT

5725

vakt/ café 45m2

vindfang 8m2

publ. toaletter 45m2

Index dato

Ind. Revisjon gjelder

Sign. ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS

garderobe svømming

B

C

TELEFON:+47 69 31 21 21 // TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & RØMNING: PREFAB. BETONGELEMENTER: ELEKTRO:

VENT.:

SANITÆR:

STÅL:

NCC Construction as // Bygg Sarpsborg, pb 104, 1713 Grålum Telefon (+47) 69 12 88 40 // Telefax (+47) 69 12 88 41 E-mail firmapost@ncc.no

Kontr.


11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

FG= +74,8

4000

2700

4000

4000

12

SNITT B-B

A

B

C

D

E

F

+91,8

Tegningen viser:

Pr.nr.

SNITT A-A SNITT B-B

Tegningsnr.

Index

280068

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

SOLE SKOG FLERBRUKSHALL OG STADION

Tiltakshaver:

.

Status:

.

Tegn.dato:

TILBUDSKONKURRANSE

Vestby Kommune

Målestokk:

17.12.08

1:300/A3

Sign. 1:150/A1

SAE

Kontr. JTV

FG= +74,8

4000 4000

FG= +79,4

9000

12000

+85,2

Index dato

Ind. Revisjon gjelder

Sign. ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS TELEFON:+47 69 31 21 21 // TELEFAX: +47 69 31 31 21

SNITT A-A

BYGGTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & RØMNING: PREFAB. BETONGELEMENTER: ELEKTRO:

VENT.:

SANITÆR:

STÅL:

NCC Construction as // Bygg Sarpsborg, pb 104, 1713 Grålum Telefon (+47) 69 12 88 40 // Telefax (+47) 69 12 88 41 E-mail firmapost@ncc.no

Kontr.


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

FG= +74,8

SNITT C-C

Tegningen viser:

Pr.nr.

SNITT C-C SNITT D-D

Tegningsnr.

Index

280068

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

SOLE SKOG FLERBRUKSHALL OG STADION

Tiltakshaver:

.

Status:

.

Tegn.dato:

TILBUDSKONKURRANSE

Vestby Kommune

Målestokk:

17.12.08

1:300/A3

Sign. 1:150/A1

SAE

Kontr. JTV

FG= +74,8

LANDSKAPSSNITT

A +91,8

B

C

D

E

F

Index dato

Ind. Revisjon gjelder

Sign. ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS TELEFON:+47 69 31 21 21 // TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & RØMNING: PREFAB. BETONGELEMENTER: ELEKTRO:

VENT.:

SANITÆR:

STÅL:

NCC Construction as // Bygg Sarpsborg, pb 104, 1713 Grålum Telefon (+47) 69 12 88 40 // Telefax (+47) 69 12 88 41 E-mail firmapost@ncc.no

Kontr.


FASADE MOT ØST MED SVØMMEHALL

Tegningen viser:

Pr.nr.

Fasade øst Fasade nord

Tegningsnr.

Index

280068

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

SOLE SKOG FLERBRUKSHALL OG STADION

Tiltakshaver:

.

Status:

.

Tegn.dato:

TILBUDSKONKURRANSE

Vestby Kommune

Målestokk:

17.12.08

1:300/A3

Sign. 1:150/A1

SAE

Kontr. JTV

FASADE MOT NORD

Index dato

Ind. Revisjon gjelder

Sign. ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS TELEFON:+47 69 31 21 21 // TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & RØMNING: PREFAB. BETONGELEMENTER: ELEKTRO:

VENT.:

SANITÆR:

STÅL:

NCC Construction as // Bygg Sarpsborg, pb 104, 1713 Grålum Telefon (+47) 69 12 88 40 // Telefax (+47) 69 12 88 41 E-mail firmapost@ncc.no

Kontr.

Sole Skog Flerbrukshall  

Fleksibel flerbrukshall for Vestby Kommune

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you