Page 1

6

4

5

3

2

1

MATERIALBRUK

Stående kledning. Panelbredde 100mm. Transparent beis. Farge avklares med arkitekt. Liggende kledning. Panelbredde 100mm. Transparent beis. Farge avklares med arkitekt.

FASADE NORD

Blikkenslager arbeid natureloksert aluminium a

c

b

e

d

f Murpuss. Farge avklares med arkitekt.

Spileverk i galvanisert stål

Rekkverk i galvanisert stål

FASADE ØST

f

e

d

c

a

b

c= +9.408

HØYDER Høyder justeres sammen med arkitekt på stedet før ferdigstillelse av kjellernivå. Se forøvrig vedlagt illustrasjon av referansepunkt på tomten. Eksisterende terrenghøyder må kontrolleres på stedet før byggestart.

FASADE VEST A3 = 50% Tegningen viser:

Pr.nr.

Tegningsnr.

Index

FASADER YTTERSIDE 260029 A-204

3

2

1

4

5

6

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

FAGERLIVN 49

208/765

Status:

c= +9.408

Tegn.dato:

ARBEIDSTEGNING

c= +9.408

23.11.07

TILTAKSHAVER:

BRØDRENE BJØRKLUND ANS Målestokk:

1:100

Index Ind. Revisjon gjelder dato

Sign. Kontr. jtv eil

Sign. Kontr.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE: ARKITEKT:

c= +2.865

FASADE SØR

c= +2.865

GRIFF ARKITEKTUR AS

TELEFON:+47 69 31 21 21 TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK: ELEKTROTEKNIKK: VVSTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & AKUSTIKK: GEOTEKNIKK:

. Griff Arkitektur as // Plankestredet 1.// N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // . Org. nr. 987 529 490 MVA


MATERIALBRUK

Stående kledning. Panelbredde 100mm. Transparent beis. Farge avklares med arkitekt. a

c

b

e

d

Liggende kledning. Panelbredde 100mm. Transparent beis. Farge avklares med arkitekt.

f

Fasadeplater i natureloksert aluminium

FASADE INNSIDE ØST c= +2.865

2800

Murpuss.

c= +2.543

Spileverk i galvanisert stål

Rekkverk i galvanisert stål

f

e

d

c

b

HØYDER Høyder justeres sammen med arkitekt på stedet før ferdigstillelse av kjellernivå. Se forøvrig vedlagt illustrasjon av referansepunkt på tomten.

a

Eksisterende terrenghøyder må kontrolleres på stedet før byggestart.

FASADE INNSIDE VEST

2800

A3 = 50%

c= +2.865

Tegningen viser:

Pr.nr.

FASADER INNSIDE

260029 A-205

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

FAGERLIVN 49

208/765

Status:

Tegn.dato:

ARBEIDSTEGNING

23.11.07

Tegningsnr.

Index

TILTAKSHAVER:

BRØDRENE BJØRKLUND ANS Målestokk:

1:100

Index Ind. Revisjon gjelder dato

Sign. Kontr. jtv eil

Sign. Kontr.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE: ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS

TELEFON:+47 69 31 21 21 TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK: ELEKTROTEKNIKK: VVSTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & AKUSTIKK: GEOTEKNIKK:

. Griff Arkitektur as // Plankestredet 1.// N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // . Org. nr. 987 529 490 MVA


A 1

B 2

C

D

3

4000

8900

E

4

5

VINDUER For mål: se plan-, snitt- og fasadetegninger. Farge ytterside: Natureloksert aluminium. Farge innside avklares med arkitekt

6

Vinduer som vender mot fasadens utside, plasseres med ytterkant mot utside GU.

Vinduer som sitter inntrukket i fasaden, plasseres med innsiden mot innside ferdig gips.

3705

f

f e

e

YTTERDØRER Glatt, slett og isolert ytterdør. Malt i farge .... Høyre- og venstrehengslet. Plasseres med innside mot innside ferdig gipsvegg. Se forøvrig plantegning.

10M

10M

F-04 Bod 6,5 m2

2 stk. gjesteplasser

21M

F-02 Bod 6,5 m2

F

7960

F

F-03 Bod 6,5 m2

21M

INNERDØRER 9M skyvedør

10805

Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

8M skyvedør

Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

d

d

Øvrige innerdører leveres etter karm-mål på plantegningen. Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

F01 Garasje 6 plasser

Innkjøring

ANG. DØRER OG VINDUER

777

G

c

16700

c

G

Tegningen viser prinsipielle løsninger for vinduer og dører. Valg- av dør og vindustype konfereres med arkitekten før utførelse.

HØYDER Høyder justeres sammen med arkitekt på stedet før ferdigstillelse av kjellernivå. Se forøvrig vedlagt illustrasjon av referansepunkt på tomten. Eksisterende terrenghøyder må kontrolleres på stedet før byggestart.

Ytterkant bindingsverk plasseres 125 mm utenfor akse

5895

Dekk-lagring

7963

app ny tr et t ilpa sse s eng Ter r

125

125

PRINSIPP AKSEPLASSERING

Tegningen viser:

H

H

Pr.nr.

A-100

PLAN UNDERETASJE

Tegningsnr.

Index

260029

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

TILTAKSHAVER:

FAGERLIVN 49

208/765

Status:

Tegn.dato:

BRØDRENE BJØRKLUND ANS Målestokk:

ARBEIDSTEGNING 23.11.07 1:50

Sign. Kontr. jtv eil

b

b

Index Ind. Revisjon gjelder dato

Sign. Kontr.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE: ARKITEKT:

GRIFF ARKITEKTUR AS

TELEFON:+47 69 31 21 21 TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK:

a

a 8900

ELEKTROTEKNIKK: VVSTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & AKUSTIKK:

3705

GEOTEKNIKK:

A 1

B 2

C

3

D

4

E

5

6

. Griff Arkitektur as // Plankestredet 1.// N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // . Org. nr. 987 529 490 MVA


c +2.048

c +1.048

c +0.048

A 1

C

B 2 5900

D

3

3000

Terreng fylles ut mot støttemur for å danne terasse for Bygg 1

E

4

c +4.048

c +3.048

5

12000

VINDUER For mål: se plan-, snitt- og fasadetegninger. Farge ytterside: Natureloksert aluminium. Farge innside avklares med arkitekt

6

Vinduer som vender mot fasadens utside, plasseres med ytterkant mot utside GU.

f e 4450

10M

BRA 85.2

1650

R2-11 Bad/ wc 4,9 m2

R2-17 Opphold 28 m2

R2-10 Hall/ lek 15,3 m2 150

75

1550

75

2950

2825

R2-12 Bad/ wc 5 m2

R2-13 Gard 4,3 m2

F INNERDØRER

75

R2-15 Sov. 8,2 m2

9M skyvedør

Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

650

Elvegrus

c + 2.865

ANG. DØRER OG VINDUER

650

75

G

75

R3-10 Hall/Lek 15,2 m2

Eksisterende terrenghøyder må kontrolleres på stedet før byggestart.

R3-11 Sov. 10,4 m2 150

PRINSIPP AKSEPLASSERING

3590

11550

eng

1360 3850

2810

1400

R3-14 Oppholds stue 22,6 m2

Hage 1

Gnr./Bnr.:

TILTAKSHAVER:

FAGERLIVN 49

208/765

Status:

Tegn.dato:

ARBEIDSTEGNING

23.11.07

BRØDRENE BJØRKLUND ANS Målestokk:

1:50

Sign. Kontr. jtv eil

Sign. Kontr.

GRIFF ARKITEKTUR AS

TELEFON:+47 69 31 21 21 TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK:

1575

1615

5765

a

8385

A-101

Index Ind. Revisjon gjelder dato

75

Terrenget tilpasses etter oppmåling

Terrenget tilpasses etter oppmåling

A 1

5900

Index

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE:

3653

a

260029

Prosjekt:

ARKITEKT:

900

Terreng fylles ut mot støttemur for å danne terasse for Bygg 1

Tegningsnr.

b 1320

Eksisterende hagenivå. Kotehøyde må kontrolleres på plassen

PLAN 1.ETG

200

BRA 63,9 m2

b

Pr.nr.

Hage 3

1220

2700

H 650

75

2823

Tegningen viser:

2400

R3-13 Sov. 8 m2

Felles hage/lek

e støttemur beholdes hvis mulig

Ytterkant bindingsverk plasseres 125 mm utenfor akse

75

H

125

125

app ny tr

R3-12 Bad 5,4 m2

pp

et t ilpa sse s

1610

to en Åp

Ter r

HØYDER Høyder justeres sammen med arkitekt på stedet før ferdigstillelse av kjellernivå. Se forøvrig vedlagt illustrasjon av referansepunkt på tomten.

BRA 94,5m2 7989

600

Tegningen viser prinsipielle løsninger for vinduer og dører. Valg- av dør og vindustype konfereres med arkitekten før utførelse.

3050

50

R1-10

2125

c

1853

2515

R1-16 Sov. 8,8 m2

R1-17 Oppholdsstue 35,5 m2

Eksisterende trær langs ytre støttemur bevares

2000

Overbygd fellesareal

700

G

Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

Øvrige innerdører leveres etter karm-mål på plantegningen. Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

75

6025

Betongheller

1604

2535

16700

c

8M skyvedør

d

R1-15 Sov. 8,8 m2

Åpent opp

d

21M

75

150

R1-14 Sov. 11,5 m2

1825

10M

21M

R2-16 Sov. 8,2

2750

1200

F

R1-11 Bad/ wc 3,3 m2

3325

c ca,+0.0

1000

7500

75

4522

2353

3550

1500

R2-14 Sov. 8,1 m2

75

R1-12 Bad/ wc 2125 4,9 m2

1625

R1-13 Gard. 5,5 m2

75

650

650

75 613

2813

e

2725

3026

YTTERDØRER Glatt, slett og isolert ytterdør. Malt i farge .... Høyre- og venstrehengslet. Plasseres med innside mot innside ferdig gipsvegg. Se forøvrig plantegning.

1955

1540

f

900

4000

Elvegrus

Hage 2

Vinduer som sitter inntrukket i fasaden, plasseres med innsiden mot innside ferdig gips.

5800

4000

ELEKTROTEKNIKK: VVSTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & AKUSTIKK: GEOTEKNIKK:

B 2

C

3

Lekeplass m/ huske, vippe, sandkasse Endelig plassering tas med arkitekt

D

4

E

5

6

. Griff Arkitektur as // Plankestredet 1.// N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // . Org. nr. 987 529 490 MVA


B 2

5900

3000

C

3

12000

4000

cc=600

cc=2800

D

4

E

5

6

Vinduer som vender mot fasadens utside, plasseres med ytterkant mot utside GU.

1400 fra ytterkant bindingsverk

A 1

VINDUER For mål: se plan-, snitt- og fasadetegninger. Farge ytterside: Natureloksert aluminium. Farge innside avklares med arkitekt

f YTTERDØRER Glatt, slett og isolert ytterdør. Malt i farge .... Høyre- og venstrehengslet. Plasseres med innside mot innside ferdig gipsvegg. Se forøvrig plantegning.

1540

915

f

Vinduer som sitter inntrukket i fasaden, plasseres med innsiden mot innside ferdig gips.

e

5399 1540

650

e

1500

10M

R2-20 Kjøkken 30.2 m2

600

3000

4410

R1-21 Arb.rom

21M

21M

7500

4365

R1-20 Kjøkken 39 m2

10M

F

F INNERDØRER 9M skyvedør

Takterrasse Type Tretett

Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

8M skyvedør

Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

d Øvrige innerdører leveres etter karm-mål på plantegningen. Slett, malt overflate. Farge avklares med arkitekt.

2000

16700

3260

d

ANG. DØRER OG VINDUER

c

c

5720

G

Tegningen viser prinsipielle løsninger for vinduer og dører. Valg- av dør og vindustype konfereres med arkitekten før utførelse.

G

5635

6273

HØYDER Høyder justeres sammen med arkitekt på stedet før ferdigstillelse av kjellernivå. Se forøvrig vedlagt illustrasjon av referansepunkt på tomten. Eksisterende terrenghøyder må kontrolleres på stedet før byggestart.

R3-20 Kjøkken 32,1 m2

PRINSIPP AKSEPLASSERING

tn en Åp

125

7989

125

Ytterkant bindingsverk plasseres 125 mm utenfor akse

11550

ed

Takterrasse Type Tretett

H 1015

H

Tegningen viser:

Pr.nr.

Tegningsnr.

PLAN 2.ETG

260029

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

FAGERLIVN 49

208/765

Status:

Tegn.dato:

ARBEIDSTEGNING

23.11.07

Index

A-102 TILTAKSHAVER:

BRØDRENE BJØRKLUND ANS Målestokk:

1:50

Sign. Kontr. jtv eil

b

b 2810

Index Ind. Revisjon gjelder dato

Sign. Kontr.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE: ARKITEKT:

Takterrasse Type Tretett

a 8385

TELEFON:+47 69 31 21 21 TELEFAX: +47 69 31 31 21

BYGGTEKNIKK:

a 5900

GRIFF ARKITEKTUR AS

5800

4000

ELEKTROTEKNIKK: VVSTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & AKUSTIKK: GEOTEKNIKK:

A 1

B 2

C

3

D

4

E

5

6

. Griff Arkitektur as // Plankestredet 1.// N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // . Org. nr. 987 529 490 MVA


4

3

2

1

5 c= +9.408

2600

670

c= +9.408

6

2700

570

c= +3.015

c= +2.865

c= +3.015

c= +2.865

2200

815

1000

2552

Trapp tilpasses eksisterende nivå i hage. Høyde kontrollsjekkes på før utførelse

c= +6.138

423

c= +6.138

c= +0.000

c = +0.0

Tomte-/ byggegrense

Vei

Vei

Byggegrense

3

2

1

4

5

c= +9.408

2600

670

H

c= +6.138

2800

c= +3.015

2700

423

2600 423

c= +6.138

c= +2.865

c= +3.015

c= +2.865

Trapp opptrinn 179 inntrinn 280

815

2700

6

c= +9.408

670

H

Tomtegrense

100

SNITT H-H

c= +0.000

c = +0.0

SNITT G-G

Vei

Vei

Tomte-/ byggegrense

Byggegrense

Tomtegrense HØYDER Høyder justeres sammen med arkitekt på stedet før ferdigstillelse av kjellernivå. Se c +5000forøvrig vedlagt illustrasjon av referansepunkt på tomten. c +4000

Eksisterende terrenghøyder må kontrolleres på stedet før byggestart.

c +3000 c +2000 3

2

1

4

5

6

A3 = 50%

c +1000 c= +9.408

670

c +0

Pr.nr.

SNITT F-F TIL H-H

260029 A-203

Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

FAGERLIVN 49

208/765

Status:

Tegn.dato:

ARBEIDSTEGNING

c= +6.138

Tegningsnr.

23.11.07

Index

TILTAKSHAVER:

BRØDRENE BJØRKLUND ANS Målestokk:

1:100

Sign. Kontr. jtv jtv

6542

c= +6.138

c= +2.865

c= +3.015

c= +2.865 1000

c= +3.015

2552

2700

9408

423

2600

-1000

Tegningen viser:

2200

815

Index Ind. Revisjon gjelder dato PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE: ARKITEKT:

c= +0.000

BYGGTEKNIKK:

c = +0.0

ELEKTROTEKNIKK:

SNITT F-F Vei

Vei

Tomte-/ byggegrense

Sign. Kontr.

Byggegrense

Tomtegrense

c + 1400.0 TELEFON:+47 69 31 21 21

GRIFF ARKITEKTUR AS

TELEFAX: +47 69 31 31 21

c + 400.0 c + 0.0=okg senter vei/ akse D

VVSTEKNIKK: BRANNTEKNIKK & AKUSTIKK: GEOTEKNIKK:

. Griff Arkitektur as // Plankestredet 1.// N-1607 Fredrikstad Telefon (+47) 69 31 21 21 // Telefax (+47) 69 31 31 21 E-mail griff@griff.no // www.griff.no // . Org. nr. 987 529 490 MVA

Fagerliveien byvilla  

Boligprosjekt i Fredrikstad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you