Page 1

Akademiet for Scenekunst flytter til hjertet av HIØ`s campus på Værste som medfører en samlokalisering av alle HIØ`s avdelinger i Fredrikstad.

1


HIØ - Akademiet for Scenekunst

Værste - et av de aller største byutviklingsprosjektene i Norge Bygningene på Værste har enorme dimensjoner og selve området er mer enn 10 ganger så stort som Aker brygge. Den spennende utviklingen skyldes et stort mangfold i kulturopplevelser, næring og bomiljø.

Gamle verkstedhaller lever side om side med moderne arkitektur, kompetanse og høyteknologi. Med respekt for historien skapes en ny identitet for Værste-området - faktisk for hele Fredrikstad.

2


Situasjonsplan

3


Scenekunst på Værste:

- samlokalisering av alle HIØ s avdelinger i Fredrikstad (sambruks- og driftsfordeler) - full-integrert med alle HIØ`s eksisterende arealer og funksjoner - kompakt bygningsmasse, korte avstander og optimaliserte undervisningsrom Tillbygget utgjør et samlet bruttoareal på 2637 m2.

Sett fra sør/ parken

4


Bibliotek Hovedinngang Campus HIØ Værste. Kantine A bygget

Grønn takhage.

Avd. Helse og sosialfag.

Akademiet for Scenekunst

5


Lager/ gard. Dansesal Skuespill Avd. Helse og sosialfag.

Teatersal

Edit/møte

Adm./ lĂŚrere

Scenografi atelie

Aksonometri plan 3 etg.

6


Avd. Helse og sosialfag.

Blackbox Multi media

Arbeidsstudio Arbeidsstudio

Tegning

Aksonometri plan 2 etg.

7


Avd. Helse og sosialfag.

Blackbox Lager/ verksted

Romlab

Publikumsinngang

Vareinngang

Aksonometri plan 1 etg.

8


9

Norwegian Academy theatre  

New building for the academy intergrated with the Ostfold College

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you