Page 1

In de kijker Cordium bestaat 50 jaar

‘Sociale huisvesting komt meestal niet langs zijn meest fraaie kant in het nieuws. En toch gebeuren er zoveel. dingen die wel de moeite waard zijn.”

Wij wonen hier al 43 jaar

Na de oprichting in 1963 begon de maatschappij al snel met de aankoop van bouwgronden. De allereerste woningen werden gebouwd in Hoeselt. In 1970 betrokken de eerste huurders hun nieuwe woonst. De woningen in de Stijn Streuvelslaan zijn aan vervanging toe, want renovatie zou een pak duurder zijn dan nieuwbouw. In plaats van de huidige woningen bouwt Cordium 19 nieuwe woningen en komen er 12 sociale kavels. Het project zal afgerond zijn tegen 2016.

John: Cordium, voorheen gekend als Limburgs Tehuis, wordt 50 jaar. Een bijzondere gelegenheid, die bestuur en medewerkers willen aangrijpen om te laten zien wat er allemaal leeft in en rond een sociale huisvestingsmaatschappij. Men wil dit jaar ook stappen zetten om bewoners steviger te betrekken in het beleid van de organisatie. ‘Dankzij een betaalbare huurwoning hebben onze bewoners meer kansen om iets van hun leven en dat van hun kinderen te maken,’ zegt voorzitter Kris Vleugels. Voor mensen met een klein inkomen nemen de woonkosten een enorme hap uit het budget. Sommige mensen kunnen zonder betaalbare woning geen kant op. Directeur Alain Bielen vindt dat sociale huisvesting meestal niet langs zijn meest fraaie kant in het nieuws komt. ‘Nochtans gebeuren er veel dingen die wel de moeite waard zijn,’ vindt Alain. “Dankzij een betaalbare huurwoning hebben onze bewoners meer kansen om iets van hun leven en dat van hun kinderen te maken.”

Zijn team wil een sterke band opbouwen met de huurders door naar hun verhalen, zorgen en verlangens te luisteren. ‘Want als de relaties goed zitten kan er naar oplossingen worden gezocht, zelfs als er dingen zijn die heel moeilijk zijn,’ zegt de directeur.

“Want als de relaties goed zitten kan er naar oplossingen worden gezocht, zelfs als er dingen zijn die heel moeilijk zijn.”

Directievoorzitter Koen Hendrix en voorzitter Kris Vleugels zijn het ermee eens. Tegelijk vinden ze dat bewoners meer stem mogen krijgen in het beleid van de organisatie. Kris Vleugels: ‘We willen uitzoeken hoe we hen nog meer kunnen betrekken, zodat de raad van bestuur rekening kan houden met hun zorgen en ideeën.’ Koen Hendrix vult aan: ‘Door veel te praten met onze huurders, partners en lokale besturen kunnen wij meebouwen aan een hedendaagse visie op wonen en die helpen

waarmaken. Cordium is relatief jong en klein ten opzichte van andere sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat is een stimulans om creatief te zijn en nieuwe oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld actuele woonbehoeften van ouderen.’ Cordium wil feest vieren met huurders, partners en bewoners van Bilzen, Kortessem, Kermt, Alken, Sint-LambrechtHerk, Kuringen en Hoeselt. Ze brengen ook een viertal kranten uit, publiceren tal van verhalen en nieuws online via www.50jaarcordium.be en brengen later dit jaar een boek uit. “Door veel te praten kunnen wij meebouwen aan een hedendaagse visie op wonen en die helpen waarmaken.”

‘Ik vergeet nooit het moment dat ik toekwam in februari 1970. Er lag geen asfalt in de straten en slechts enkele huizen waren klaar. Directeur Staf Storms zei tegen mij: ‘Gij zijt de eerste, kies maar het huis dat u het beste bevalt.’ Ik koos dit huis met vier slaapkamers want ik had vijf kinderen. De eerste maanden waren wij de enige bewoners in de straat. Dat we binnenkort moeten verhuizen valt zwaar. We verzorgden dit huis alsof het van ons is. Dit huis is onze ziel. Ik zou liefst weer in een huis met een tuin kunnen wonen. Misschien dat er iets vrij komt in de Acacialaan, enkele straten verder.’

Koen Hendrix

50 jaar Cordium

Wie viert mee? Cordium viert haar vijftigjarig bestaan. Met nieuws, verhalen, gesprekken en ontmoetingen. Hoe kunnen we er ook voor u een feest van maken? Wat zou u willen zien gebeuren? Waar wilt u graag een bijdrage aan leveren?

Laat uw idee klinken op www.50jaarcordium.be

Trinetta:

‘Ik woon hier sinds september 1970. Al onze buren waren jonge gezinnen met kinderen. De vrouwen hielpen elkaar en we pasten op elkaars kinderen. Soms had ik wel zeven kinderen in huis. Die hebben hier jarenlang samen gespeeld in de boomgaarden achter de wijk. Mijn jongste zoon zei onlangs dat het ook voor hem vreemd zal zijn dat ons huis wordt afgebroken. Het is per slot van rekening ook hun ouderlijk huis.’ Trinetta verhuist naar een appartement in Gansbeek-Bilzen. Ze hoopt dat vriendin Gerda ook in de buurt komt wonen.


Herinnering aan de oprichting van Cordium Stichtend voorzitter van het Limburgs Tehuis Frans Wijnen (90) herinnert zich de grote bouwprojecten uit de jaren ’70. Destijds was het een stuk eenvoudiger om gronden voor sociale woningbouw te verwerven dan vandaag. ‘De landbouw ging toen ferm achteruit, en de boeren waren blij om grond te kunnen verkopen,’ vertelt Frans.

‘Groot engagement voor genoeg betaalbare huisvesting in de regio.’

Tehuis in 1963 en bleef dat tot 1990. Frans was ook commissaris bij de sociale koopmaatschappij Landwaarts, en van 1967 tot 1987 voorzitter van de Limburgse middenstandsorganisatie UNIZO (toen NCMV). Tussen 1965 en 1977 zetelde Frans Wijnen in het Belgisch Parlement. Een combinatie van mandaten die een snelle uitbreiding van de sociale huisvesting in de regio mee mogelijk maakte. Tijdens de periode van het voorzitterschap van Frans Wijnen groeide het wo-

Alken Bilzen Hasselt Hoeselt Kortessem

Coördineert herstellingen aan huurwoningen ‘Huurders die een technisch probleem willen melden, komen bij mij terecht. Ik krijg ongeveer duizendvijfhonderd telefoontjes per jaar, gemiddeld ééntje per woning. Sommige mensen hoor ik heel regelmatig. Zij houden ook de gemeenschappelijke delen in de gaten en bellen ook in naam van hun buren. Door hun vlotte communicatie kunnen we snel ingrijpen en grote kosten vermijden.’

Het hoofdkantoor ligt in Hasselt. Cordium bouwde 1705 woningen sinds de oprichting in 1963. 1539 daarvan worden verhuurd. In totaal wonen er vandaag de dag 3477 mensen in een huurwoning van Cordium. 488 bewoners huren al 20 jaar of langer bij Cordium. Voor 272 van hen is dat zelfs meer dan 30 jaar. Op de wachtlijst voor een sociale woning staan 1442 mensen ingeschreven.

1705 woningen sinds de oprichting in 1963.

Kandidaat-huurders en huurders ‘Ik schrijf de mensen in op de wachtlijst, beheer die en sluit voor Cordium contracten af met nieuwe bewoners. Soms moeten mensen wat geduld hebben in de wachtruimte, want iedereen heeft zijn verhaal waar ik even naar wil luisteren. Ik heb veel voldoening in mijn werk als nieuwe huurders een woning komen aanvaarden.’

Patrimoniumbeheer en verkoopwoningen Valentin heeft feeling voor de aankoop van bouwgrond of panden voor de realisatie van sociale woningen. ‘Ik sta in voor de volledige administratieve voorbereiding van elke nieuwe aankoop of verkoop. Telkens als een project klaar is en de mensen inhuizen is dat een mooi moment, dat geeft voldoening.’

173 woningen staan gepland om gebouwd te worden. Zoveel mensen zijn dus kandidaat om een woning te huren bij Cordium. 410 van hen meldden zich in 2012 voor het eerst aan. Bewoners en kandidaat-huurders kunnen 3 keer per week terecht op een zitdag. Goed voor ruim 1500 gesprekken per jaar. 173 woningen staan gepland om gebouwd te worden. Sommige worden dit jaar gerealiseerd, voor het merendeel gaat het over planning op langere termijn. Het totale investeringsbudget voor alle woningen die in fase van aanbouw zijn bedraagt € 23.848.126. Bij Cordium werken 16 mensen. Zij hebben gemiddeld 12 jaar dienst. De medewerkster met de langste staat van dienst werkt al 40 jaar voor de organisatie.

50 jaar Cordium

www.50jaarcordium.be

“Ik heb veel voldoening in mijn werk als nieuwe huurders een woning komen aanvaarden.” (SAVITRI HUYNEN)

Al zegt ze er in één adem bij dat ze net als vele bewoners in de buurt uitkijkt naar een grote renovatie van haar huis. Ze stelt voor om alvast een open communicatie op te zetten met Cordium. Hatice is een vrolijk mens. Er wordt veel gelachen en hard gewerkt ten huize van. De kinderen studeren goed en wonen graag in de wijk. ‘Mijn kinderen hebben hier veel vrienden van dezelfde leeftijd,’ zegt ze.

Levendige buurt

Cordium in Cijfers Cordium heeft in 5 gemeenten een woningpatrimonium:

Huurherziening en huurachterstallen ‘Bewoners komen soms in een situatie terecht waarin het moeilijk wordt om de huishuur volledig en op tijd te betalen. Bijvoorbeeld door plotse hoge kosten, verandering van gezinssamenstelling, een tegenvaller in het gezinsinkomen. Als de mensen meteen in actie schieten en naar mij komen, vinden we meestal wel een oplossing.’

Bilzen - Hatice Sahin, haar echtgenoot en drie tieners wonen al sinds 1996 in Schoonbeek. Buiten de werkuren is ze vrijwillig actief in de buurt. ‘Wij wonen hier heel graag,’ vertelt Hatice.

In 1990 nam Jan Cuyvers het voorzitterschap van Frans Wijnen over. Huidig voorzitter Kris Vleugels volgde hem op in 2002.

Als burgemeester van Munsterbilzen (1959-1977) en later van Bilzen (19781983) engageerde Frans Wijnen zich voor de bouw van sociale woningen in zijn regio. Hij werd voorzitter van het Limburgs

Medewerkers in de kijker

ningpatrimonium van Cordium uit tot bijna 1300 woningen. Hij kijkt het meest trots terug op de realisaties in zijn eigen gemeente, Munsterbilzen. ‘Ik herinner me nog de oorspronkelijke plannen voor dat gebied, getekend door een architect in opdracht van de eigenaar toen. 200 woningen stonden op dat plan, opgedeeld in kavels van minder dan 6 are. Dat vonden we niet kunnen. Het Limburgs Tehuis kon die grond aankopen en bouwde er uiteindelijk 84 gezinswoningen.’

Bewoners Schoonbeek benieuwd naar renovatieplannen

Er is een kinderwerking in het jeugdhuis en voor jongeren vanaf 14 jaar is er de jeugdwerking van Arktos vzw. Wekelijks kunnen kinderen bij Arktos terecht op

de huiswerkzolder in het buurthuis, dat de stad Bilzen huurt van Cordium. Zopas startte in datzelfde buurthuis een taalgroep voor anderstalige vrouwen. Hatice is een energieke organisator. Ze werkt mee aan wijkactiviteiten zoals Straat op Kindermaat en de garageverkoop. Straat op Kindermaat is een topper. Hatice helpt de stedelijke wijkwerking bij het opzetten van activiteiten voor vrouwen en beheert het buurthuis. Het enthousiasme en warmte voor de mensen stralen van haar af.

Woonkwaliteit verbeteren Vorig jaar werden de daken in de wijk geïsoleerd. Ook de leegstaande woningen krijgen een renovatiebeurt. ‘Door alleen de leegstaande woningen te renoveren, lijkt er voor de huurders die hier al lang wonen geen uitzicht op echte verbetering.’ vertelt Hatice.

‘Begrijpelijke reactie,’ vindt Alain Bielen, directeur van Cordium. ‘We hebben de keuze gemaakt om al onze woningen te renoveren die ouder zijn dan 20 tot 25 jaar en leegkomen door een verhuis. Zoals het er nu uitziet zijn daar nog middelen voor.’ Hatice denkt dat het zou helpen als de be-

‘Dan kunnen wij samen met Cordium bedenken hoe we alle huurders juiste informatie kunnen geven.’ woners beter begrijpen hoe de vork in de steel zit en stelt voor om een overleg op te zetten met enkele actieve bewoners. ‘Dan kunnen wij samen met Cordium bedenken hoe we alle huurders juiste informatie kunnen geven,’ stelt Hatice voor. Een goed idee, vindt ook het hoofd van de technische dienst William Nelissen, die graag op die uitnodiging ingaat.

Een dag onderweg met Leo van Stee Contacten leggen, luisteren, informatie geven, bemiddelen, ondersteunen, oplossingen zoeken. Leo van Stee vult er zijn dagen mee. Een dag onderweg met Leo is van de ene verrassing in de andere terecht komen, en haast overal hartelijke mensen ontmoeten.

‘Zij nemen uit zichzelf verantwoordelijkheid om andere huurders te helpen als er iets moeilijk gaat,’ zegt Leo. Dan gaat Leo’s telefoon. Gerda maakt zich zorgen om een bewoonster in De Toetelaer. De Toetelaer in Hoeselt telt 28 sociale huurappartementen, waarvan 25 voor senioren. Gerda en haar man huren een appartement op de bovenste verdieping. Ze nemen spontaan zorg op voor de oudere bewoners.

Het beeld van sociale huisvesting ‘Het is nog vechten tegen het beeld dat de samenleving heeft van sociale huisvesting,’ zegt Leo wanneer we door de wijk Hachent rijden in Kortessem. ‘De publieke opinie is snel met conclusies als er iets gebeurt in een sociale woonwijk.’ Daarom vindt Leo het een goede zaak dat Cordium ook investeert in kleinschalige projecten. Leo noemt Aphrodite als voorbeeld, een pand in Hoeselt met 28 huurappartementen. Heel recent kocht Cordium het pand, waardoor de huurappartementen nu onder het sociale huurstelsel vallen. In Mopertingen gebeurde in 2011 een gelijkaardige aankoop van veertien appartementen.

‘Het is nog vechten tegen het beeld dat de samenleving heeft van sociale huisvestinG.’

Samenwerken in een netwerk

wijk. Het proces van dakisolatie en –renovatie is er gefaseerd aan de gang. De stad opende vorig jaar een buurthuis in één van de woningen van Cordium.

Sleutelfiguren vind je bijna overal In de meeste buurten gaat het samenleven vrij goed, ook omwille van de rol die sommige mensen actief opnemen. Zoals Hatice in Schoonbeek, of Mia in Eigenbilzen.

Tijd om naar Bilzen-Centrum te rijden, want Leo heeft zitdag in De Twee. Elf bezoekers, het is geen uitzondering. Er is veel vraag naar sociale huisvesting. Na de zitdag lopen we langs bij het Sociaal Verhuurkantoor. Cordium en het SVK verwijzen kandidaat-huurders naar elkaar door. Kwestie van de meest kwetsbare mensen op de woonmarkt toch alle kans te geven op menswaardige huisvesting. Het werk van Leo speelt zich af midden tussen de mensen, bewoners en professionals. ‘Ik werk voor individuele bewoners, voor groepen in woonblokken en woonwijken, en ik werk samen met lokale besturen,’ vat Leo zijn job samen.

De wijk Schoonbeek in Bilzen is van een heel andere orde. 201 woningen met platte daken, straten, steegjes en pleintjes bepalen er het beeld van de sociale woon-

‘Groot engagement voor genoeg betaalbare huisvesting in de regio’


‘Iemand moet het doen’ Mia Hilven is spil van Cordium woonerf in Eigenbilzen

In 1950

‘Als de bewoners het zelf willen, is het hier heel mooi en gezellig wonen,’ zegt Mia Hilven, 79 jaar en al 28 jaar bewoonster van een duplex appartement aan de Eigenbilzerse Braamstraat. Mia luistert, geeft raad en regelt al jarenlang oplossingen voor menselijke akkefietjes en technische mankementen voor de andere 25 huurders. Vrijwillig, welteverstaan.

Helpen om het zelf te doen

‘De mensen weten dat ik ze altijd wil helpen als het nodig is. Mijn man zaliger deed dat ook,’ zegt Mia. ‘Vroeger kwamen huurders voor elke lekkende kraan of verstopte

afvoer bij mij terecht, en dan wilden ze dat ik naar Cordium belde om dat op te lossen. Dat doe ik niet meer. Ik vind dat de mensen hun plan moeten leren trekken.’

betalen en dan bij elke bewoner zijn deel zou terugvragen.’ Het heeft waarschijnlijke een hoop gedoe tussen geburen onderling voorkomen.

Behalve als het echt dringend is

En wat met de gemeenschappelijke delen?

Zoals vorig jaar in de winter, toen er in een vriesnacht water uit een leegstaand appartement langs de trap naar buiten stroomde. ‘Het was al 12 uur ’s nachts toen een van de buren mij in paniek uit bed belde. William Nelissen, hoofd van de technische dienst, kwam direct. We hebben er nog een slotenmaker en de brandweer moeten bijhalen,’ vertelt Mia.

Of als er verschillende bewoners bij betrokken zijn

Onlangs was er een verstopping van de riolering, bij meerdere huurders tegelijk. Kan gebeuren, en eigenlijk moeten bewoners zulke dingen zelf regelen. ‘Maar omdat er meer mensen bij betrokken waren, hebben we de putten tegelijk laten leegtrekken. Met Cordium kon ik de afspraak maken dat zij de factuur ineens zouden

Wie smeert het slot van de deur van een gemeenschappelijke bergplaats? Wie zet de afvalcontainers op de juiste plaats waar ze niemand storen? Wie strooit er zout als de inrit wit en glad is? Mia doet nog van alles, op haar bijna-tachtigste. Ze bewaart ook de sleutel van de paaltjes aan de ingang, en zorgt dat onderhoudsmannen en verhuiswagens de binnenplaats op kunnen rijden. Hoewel spontaan en vrijwillig, lijkt het erop dat de rol van Mia nogal onmisbaar is voor de kwaliteit van het samenleven rond het woonerf. Wat denkt ze over haar opvolging? Ze haalt de schouders op. ‘Ik zie het niemand overnemen. Al is het wel belangrijk. Dat is een beslissing van de directeur van Cordium,’ vindt ze.

bouwde Mijnheer Moens het hoofdgebouw aan de straatkant van de Braamstraat. Daarin waren machines en burelen van zijn textielfabriek ondergebracht. Aan de achterkant van het stuk grond stonden nog fabrieksgebouwen. Het goed werd 1982 gekocht door Leon Castro, die de burelen verbouwde tot appartementen. De achterste gebouwen werden gebruikt als garages en stapelruimte. Na het overlijden van Leon Castro in 1991, kocht Cordium, toen nog Limburgs tehuis, het geheel en bouwde er de sociale huurappartementen rondom een binnenplein. Compleet met een ondergrondse parkeergarage en opbergkasten. Het woonerf telt 26 appartementen. Mia Hilven is de langst zittende bewoner.

Wonen en Welzijn

Op zoek naar nieuwe vormen van wonen en woonbegeleiding Godelieve Cordium experimenteert met nieuwe vormen van wonen en woonbegeleiding voor mensen die het meest kwetsbaar zijn op de woonmarkt. Het project ‘Wonen-Welzijn’ biedt woongelegenheid en begeleiding aan mensen die haast kansloos zijn op de woonmarkt. In afwachting van de realisatie van een nieuwbouwproject aan de Hasseltse Crutzenstraat, huurt Cordium een pand aan de Gaarveldstraat. Dertien kamers en studio’s worden er bewoond door jongeren, alleenstaanden en koppels. Zij krijgen er ondersteuning om hun leven en huisvesting op orde te krijgen. Bedoeling is dat de bewoners na maximum twee jaar terecht kunnen op de private of sociale huurmarkt. Het diensthoofd bewonerszaken van Cordium, Reinout Van der Sijpe, coördineert het project.

Woontraining

Wonen is een vaardigheid die de meeste mensen van thuis uit meekrijgen. Al geldt dat niet voor iedereen. Reinout: ‘als je niet weet hoe je best omgaat met een buurman die lawaai maakt, is de kans groot dat akkefietjes tot grote botsingen leiden. Die kunnen het leven zo verzuren dat goed wonen onmogelijk wordt.’ Begeleiders helpen de bewoners

omgaan met kwesties als samenleven, een zinvolle dagbesteding, zelfzorg en budgetbeheer.

Samenwerking wonen-welzijn Cordium werkt voor dit project samen met het OCMW en de welzijnsorganisaties vzw Basis, vzw Bewust, vzw De Oever en CAW Limburg. Cordium staat in voor de huisvesting, terwijl de welzijnsorganisaties de bewoners begeleiden en zinvolle dagactiviteiten aanreiken. Het project biedt woongelegenheid en –begeleiding aan mensen die voorheen thuisloos waren, aan jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, mensen met psychische problemen en mensen die zich uit een verslavingsproblematiek omhoog vechten.

Godelieve en haar partner Daniël huren een studio in de Gaarveldstraat. ‘Het is hier goed wonen,’ zegt ze. Het is rustig in de woonblok, de buren zijn vriendelijk en het is fijn dat er jongeren zijn, vindt Godelieve. Koken doet ze samen met haar Libanese buur en vriend Fadi. Ze waardeert de privacy van haar eigen studio. Godelieve vult haar dagen met de zorg voor haar zieke partner, het onderhoud van haar woning en naar de groepssessies gaan. Haar begeleidster helpt bij de administratie en het beheer van haar budget. Ze kreeg in haar leven al heel wat tegenslagen te verwerken, en hoopt hier een nieuwe start te maken. ‘Het zou mooi zijn als de kleinkinderen af en toe bij mij konden logeren,’ zegt ze. Iets om naar uit te kijken dus.

Geëngageerd verhuurder Frank Hegmans is eigenaar van het pand aan de Gaarveldstraat. Overtuigd en enthousiast stelt hij er dertien studio’s en kamers ter beschikking van het project. Frank verhuurt daarnaast studentenkamers en runt het renovatiebedrijf F&F Renovaties. Frank: ‘Ik ben gevoelig voor de situatie van mensen die sociaal zwak staan. En eerlijk, van hen ervaar ik nog het meest respect voor hun woonst. De mensen weten goed dat ze een kans krijgen en ze nemen die ter harte. Het project is doordacht georganiseerd. De samenwerking met de begeleiding en met Cordium loopt super en dat geeft mij vertrouwen. Momenteel zijn we aan het nadenken over woonmogelijkheden voor deze mensen voor de toekomst, want in dit project kunnen ze maar beperkte tijd verblijven.’

COLOFON Redactieraad: Reinout Van der Sijpe, Leo van Stee, Alain Bielen , Arno Vansichen, Griet Bouwen Redactie: Griet Bouwen, Sigrun Jorissen (Axiomnieuws) Fotografie: Ronny Vanthienen Vormgeving: 4XL Een uitgave op 3000 exemplaren Verantwoordelijke uitgever: Alain Bielen, directeur Cordium, Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt

Cordium Lentekrant 2013  

Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium bestaat 50 jaar. Ze wil van 2013 het jaar van de conversatie maken. Met een krant, ondermeer.

Advertisement