Page 1


zahájení Školicího v ýstavby středisk a INTOZ A

Historie společnosti

zp logistick rovoznění ého cen tra Čárka

zahájení logistick v ýstavby ého cen tra Čárka

koupě a zprov vlastníh oznění o areá a vzorko vé prode lu na Hulv áckém k jny opci

prodej p odn Závada iku Tomáš společn INTOZ A osti s.r.o.

společn INTOZ A osti s.r.o.

první za městnan e

vznik f y zické o Tomáš Z soby ávada

c

20 0 0

1992

20 0 5

2001

1993

20 0 6

20 0 2

založení

2010


Charakteristické vlastnosti společnosti

Historie, která zavazuje. Kvalifikovaní zaměstnanci. Spolehlivý management. Vize vedení společnosti. Stále se rozšiřující zázemí.

Q

Společnost INTOZA s.r.o. je certifikována podle mezinárodních norem ČSN EN 9001:2000 Systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2004 Environmentální management a ČSN OHSAS 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Rekonstrukce panelových domů, administrativních objektů a škol

Rekonstrukce střech (hydroizolace střech, zateplení střešní konstrukce včetně výměny nové střešní krytiny a hromosvodu). Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla v kombinaci s pružným teplovzdušným vytápěním. Dodávka a montáž solárních systémů pro ohřev teplé vody, podporu vytápění nebo výrobu elektrické energie. Dodatečné zateplení střech a půdních prostor foukanou celulózovou tepelnou izolací.

Sanace lodžií a balkónů, rekonstrukce vstupu do objektů, včetně nových dveří, zvonkového tabla a domácích telefonů.

Výměna stávajících nefunkčních oken za okna z plastových nebo dřevěných profilů s izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Zateplení fasády domu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem.


Dům s pečovatelskou službou

Villa Antonia

Gymnázium Hrabůvka

Společnost INTOZA se specializuje na rekonstrukce objektů a snižování jejich energetické náročnosti.


Výstavba energeticky pasivních „chytrých domů“

Představte si příjemné teploty v létě i za mrazů bez jakéhokoliv běžného způsobu vytápění, čerstvý vzduch bez průvanu, náklady na stavbu bezmála srovnatelné s jakoukoliv novostavbou, úspora energie za vytápění až 90 %. Tak to je pasivní dům.

Energetická náročnost pasivního rodinného domu

Energetická náročnost běžného rodinného domu


Nízké náklady na vytápění: 4 000–6 000 Kč / rok. Energie ze slunce a elektrických spotřebičů po značnou část topné sezóny vytopí dům. Stálý přívod čerstvého vzduchu do objektu, rekuperace tepla z odpadního vzduchu. Dům lze přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka a na výběr je z několika dispozičních variant. Společnost INTOZA spolupracuje při výstavbě pasivních domů s osvědčenou firmou ATREA. Zaměřujeme se na vysokou kvalitu staveb a zároveň přijatelnou cenu.

Současná novostavba Roční měrná spotřeba tepla pro vytápění RD se u standardního typu staveb dle platných předpisů pohybuje v rozmezí 50-150 kWh/m2. Což je u domu o ploše 150 m2 přepočteno na finance 26 000-75 000 Kč. Nízkoenergetický dům Roční měrná spotřeba tepla pro vytápění RD o ploše 150 m2 se u NED pohybuje v rozmezí 15-50 kWh/m2. Což je u domu o ploše 150 m2 přepočteno na finance 8 000-25 000 Kč. Pasivní dům Roční měrná spotřeba tepla pro vytápění RD o ploše 150 m2 se u PD pohybuje v rozmezí 5-15 kWh/m2. Což je u domu o ploše 150 m2 přepočteno na finance 600-6 000 Kč.


Energeticky úsporné technologie

V dnešní době finanční náklady na výtápění objektů a ohřev teplé vody tvoří největší část celkových výdajů na provoz budovy. Jak ušetřit až 90 % energie potřebné na vytápění objektu?

• vypracování kvalitního projektu • provedení silné izolace všech obvodových konstrukcí - úspora až 50 % • zateplení střechy masivní izolací – úspora až 25 % • volba kvalitních oken s izolačním trojsklem, dřevěná nebo plastová - úspora až 15 % • rekonstrukce otopné soustavy včetně zdroje tepla - snížení tepelné ztráty Vašeho domu zpravidla o více než 50 % vyžaduje výměnu zdroje tepla

Alternativní zdroje energie Chceme-li snížit naši závislost na dodávkách energií, jejichž cena neustále roste a v budoucnu tomu nebude jinak, nesmíme zapomenout na obnovitelné zdroje, které nám snižují finanční zatížení domácnosti.

• Solární systémy Sluneční energii lze použít pro účely výroby tepla (fototermika) nebo pro výrobu elektrické energie (fotovoltaika). U tepelných solárních soustav pak pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění objektů a ohřevu bazénové vody. • Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla • Tepelná čerpadla • Kotle na BIOMASU - zemědělské odpady, lesnické odpady, rychle rostoucí dřeviny, dřevní peletky


Projekční činnost, poradenství a dotace

Naši projektanti Vám pomohou, poradí, navrhnou a vyprojektují to nejlepší řešení. Zpracujeme Vám projekty od úvodní studie, přes dokumentaci pro stavební povolení až po realizační dokumentaci.

• Zpracování studie proveditelnosti a odborných posudků • EA - energetický audit • PENB - průkazy energetické náročnosti budovy • Zpracování kompletní stavební projektové dokumentace včetně všech profesí TZB • Inženýrská činnost ve výstavbě

Oblasti projekční činnosti • Energeticky šetrné novostavby • Rekonstrukce stávajících objektů – zateplení obvodového pláště, výměna oken, sanace balkonů • Návrh úsporných zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV • Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací • Návrh a projekce všech profesí TZB – ústřední vytápění, zdravotechnika, inteligentní elektroinstalace

Dotace na rekonstrukci objektů Naše společnost se zabývá úsporami energie v celém spektru technických možností. Zájemcům z řad podnikatelů, fyzických osob a státních institucí jsme schopni nalézt dotační titul pro podporu jejich projektu.


Školicí středisko INTOZA Ostrava

Aktivity školicího střediska jsou zaměřeny primárně na vzdělávání a semináře v oblasti výstavby a rekonstrukcí energeticky šetrných staveb, na školení a semináře o trendech v oblasti energetických úspor a nových technologií.

Veškeré aktivity střediska budou v budoucnu soustředěny ve Školicím středisku společnosti INTOZA, které je v současné době ve výstavbě.

Dům je navržen jako sídlo firmy se školicím střediskem v prvních dvou patrech pro prezentaci služeb a výrobků pro výstavbu energeticky pasivních domů. Dům je koncipován v duchu filosofie firmy, zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová energeticky pasivní stavba.


Logistické centrum Čárka

Výborná celoroční kamionová dostupnost, dálniční napojení, výhodné umístění ve středu Ostravy, MHD.

• Skladovací haly: vytápěné 1 700 m2 / nevytápěné 500 m2 • venkovní zpevněné plochy 8 500 m2 • kanceláře, vzorkovna 360 m2 • prodejna stavebních materiálů • zajištění nákladní dopravy • manipulační technika: regálový nakladač, 2 × vysokozdvižný vozík, paletové vozíky, nakládací rampy


tel./fax: +420 596 618 979 mobil: +420 605 267 623

e-mail: intoza@intoza.cz www.intoza.cz

volejte zdarma: 800 888 506

Intoza - profile  

profile of czech construction company

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you