Page 13

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

Γραµµατεία Εργαζοµένων σε ∆ηµόσιο και ΟΤΑ Νοµού Γρεβενών του ΠΑΜΕ:

Αυτή είναι η "σοσιαλιστική" απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση σ' αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες νέους εργαζόµενους στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ, που είχαν την "τύχη" να εργαστούν σε καθεστώς γαλέρας για δύο, τρία και τέσσερα χρόνια, µε αµοιβή 350 και 400 ευρώ, ανασφάλιστοι, χωρίς άδειες, επιδόµατα και όλα τα άλλα εργασιακά δικαιώµατα. Την ίδια στιγµή όµως που η κυβέρνηση κατάργησε τα STAGE στο ∆ηµόσιο,

τα διατήρησε περήφανα και αξιοκρατικά στον ιδιωτικό τοµέα, ως τζάµπα εργασία για τους εργοδότες, στα οποία θα δώσει νέα ώθηση µέσα από την ανάπτυξη των προγραµµάτων "µαθητείας". Με την ίδια λογική αντιµετωπίζει και τις συµβάσεις έργου απολύοντας τους εργαζόµενους µε αυτή την απαράδεκτη εργασιακή σχέση. Ταυτόχρονα βέβαια διατηρεί ατόφιες και όλες τις άλλες βάρβαρες ευέλικτες και ελαστικές µορφές "απα-

∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

«Για µια γυναίκα»

Η πρώτη χειµερινή παραγωγή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Θεατροδροµίου για δύο παραστάσεις τη ∆ευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009, στις 9 το βράδυ. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο παραστάσεις, τη ∆ευτέρα 23 στο Βελβεντό και την Τρίτη 24 στο Άργος Ορεστικό.Πρόκειται για ένα νέο είδος σκηνικής τέχνης που το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ θα παρουσιάσει στο κοινό της Κοζάνης για πρώτη φορά. Βασίζεται σε µια ιδέα του Γιώργου Γιαννόπουλου, που πρωταγωνιστεί µαζί µε την Κατερίνα Χιωτίνη. Μπουζούκι παίζει ο Τάκης Συνδουκάς.

σχολησιµότητας" τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η κυβέρνηση δικαιολογεί αυτές τις αντεργατικές επιλογές της στο όνοµα της ισονοµίας. Επιλέγει έτσι την ισονοµία στη ζούγκλα της ανεργίας και όχι την ισονοµία στην εργασία για όλους. Αποκρύβει ότι αυτές οι αντεργατικές της επιλογές υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, τη διαβόητη ανταγωνιστικότητα και την έξοδο από την οικονοµική καπιταλιστική κρίση. Αποκρύβει ότι µε αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές της θα ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ανακύκλωσης της ανεργίας και ρουσφετοκρατίας. Τεράστιες ευθύνες για αυτές τις µεσαιωνικές ευέλικτες εργασιακές σχέσεις της εργασιακής και πολιτικής οµηρίας έχουν όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις Ν.∆, ΠΑΣΟΚ, ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥΝΣΥΡΙΖΑ που επικρότησαν και επικροτούν αυτές τις εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαρύτερες είναι οι ευθύνες αυτών των πολιτικών δυνάµεων γιατί στην αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 ψήφισαν να υπάρχουν τέτοιες εργασιακές σχέσεις που δεν θα έχουν ποτέ προοπτική µονιµοποίησης. Ανάλογες ευθύνες έχουν και οι

ηγεσίες των παρατάξεων ΠΑΣΚ, ∆ΑΚΕ και ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που συµµετείχαν στο λεγόµενο κοινωνικό διάλογο από τον οποίο προέκυψε ο Νόµος 2639/98 που θεσµοθέτησε αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόµενοι στα STAGE και στις άλλες µορφές ελαστικής εργασίας πρέπει να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα. Η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόµενοι είναι ανάγκη να παραµερίσουν αυτές τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες που συµπράττουν ενάντια στους εργαζόµενους. Είναι άµεση ανάγκη µέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα µε δυναµικούς αγώνες να ανοίξουµε το δρόµο για την κατάκτηση του δικαιώµατος

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

13

Πανελλήνιος Ερανος του Ερυθρού Σταυρού

"Οχι στο καθεστώς γαλέρας των stageµόνιµη σταθερή µε πλήρη δικαιώµατα εργασία για όλους"

Μετά το άφθονο προεκλογικό δακρύβρεχτο µελάνι που χύθηκε από το σηµερινό κυβερνών κόµµα για τους εργαζόµενους µε την υποτιµηµένη και ανασφάλιστη µορφή εργασίας των STAGE, σήµερα ως κυβέρνηση πλέον το κόµµα αυτό αποφασίζει και διατάζει την αποποµπή αυτών των εργαζοµένων στον καιάδα της ανεργίας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

στη µόνιµη, σταθερή και µε πλήρη δικαιώµατα εργασία για όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στην προοπτική γενικότερων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών. Το Π.Α.ΜΕ. δεσµεύεται ότι θα πρωτοστατήσει σ' αυτήν την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά απαιτούµε : " Να καταργηθούν όλα τα STAGE, οι συµβάσεις έργου και οι άλλες ελαστικές µορφές εργασίας και να µονιµοποιηθούν όσοι εργάζονται µε τέτοιες εργασιακές σχέσεις. " Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί Νόµοι του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και της Ε.Ε.

Υπάρχει τρόπος να επουλωθούν οι πληγές όλου του κόσµου

Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεµβρίου 2009 πραγµατοποιείται και φέτος ο Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καλώντας όλους µας να ανοίξουµε την καρδιά µας και να συνδράµουµε στην προσπάθεια για την επούλωση των πληγών του κόσµου. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για την

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ελληνικής κοινω-

Από 13 έως και 18 Νοεβµρίου

Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα Γρεβενά

Ο Ετήσιος Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγµατοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου 2009 έως και 30 Νοεµβρίου 2009. Στο Νοµό Γρεβενών, µετά από κοινή απόφαση του ∆.Σ. του Περιφερειακού Τµή-

µατος του Ε.Ε.Σ. Γρεβενών και του Νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, ο Έρανος θα πραγµατοποιηθεί από 13 Νοεµβρίου 2009 έως και 18 Νοεµβρίου 2009. Η συνδροµή των Πολιτών στον έρανο θα βοηθήσει σηµαντικά το έργο του Ερυθρού Σταυρού.

νίας στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγµατοποιεί για µια ακόµη χρονιά τον ετήσιο Πανελλήνιο Έρανο, συντάσσοντας τις δυνάµεις του για την επιτυχή έκβαση του Εράνου µε στόχο την ενίσχυση του πολύπλευρου ανθρωπιστικού έργου του Ε.Ε.Σ. Για περισσότερα από 130 χρόνια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί επικουρικά ή σε συνεργασία µε το Κράτος προσφέροντας χωρίς διάκριση βοήθεια, υποστήριξη και ανακούφιση όσο υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη. Καλλιεργώντας το αίσθηµα της συλλογικής προσφοράς και προάγοντας την αξία του εθελοντισµού, ο ΕΕΣ βρίσκεται πάντα παρών προσφέροντας βοήθεια, υποστήριξη και ανακούφιση µε γνώµονα τα ιδανικά του ανθρωπισµού, της αµεροληψίας και της αλληλεγγύης χωρίς σύνορα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι, άποροι, πρόσφυγες, παιδιά, ηλικιωµένοι, κρατούµενοι και αγνοούµενοι βρίσκουν φροντίδα, αρωγή και περίθαλψη µέσα από τα

προγράµµατα και τις δοµές του ΕΕΣ. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται περίπου 28.000 εµβολιασµοί, πάνω από 14.000 πρόσφυγες βρίσκουν βοήθεια, περίπου 15.000 παιδιά εξετάζονται, πάνω από 4.000 ηλικιωµένοι λαµβάνουν φροντίδα και µοιράζονται 20.000 γεύµατα αγάπης. Κάθε χρόνο όταν και όποτε υπάρξει ανάγκη ο ΕΕΣ προστρέχει, όπως έκανε στις πρόσφατες πυρκαγιές, ή σε περιπτώσεις πληµµυρών, σεισµών κλπ. Όλα αυτά γίνονται πραγµατικότητα χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά των 10.500 Εθελοντών του ΕΕΣ και χάρη στην ανεκτίµητη συµπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας. Η µικρή συνεισφορά όλων µας είναι µια µεγάλη πράξη αγάπης και ανθρωπισµού.

Κατά τη διάρκεια του Εράνου, οι περίπου 5.000 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι θα φέρουν ειδική σήµανση, θα χτυπήσουν τις πόρτες µας και θα µας θυµίσουν ότι στη δύσκολη εποχή που ζούµε υπάρχει απάντηση στα προβλήµατα, και ότι µπορούµε να συνεισφέρουµε σε ένα καλύτερο κόσµο. Ας δηλώσουµε παρόντες σ' αυτή την προσπάθεια! Όπως κάθε χρόνο, σηµαντική αναµένεται να είναι και η συνεισφορά φορέων τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, που κάθε χρόνο προσφέρουν πολύτιµη υποστήριξη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συνδράµοντας στον Πανελλήνιο Έρανο. Ας βοηθήσουµε όλοι από την καρδιά µας για να επουλωθούν οι πληγές του κόσµου.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement