Page 10

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ποιό είναι το πρόγραµµα της διηµερίδας του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆εύτερη Συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηµατισµού Μετάλλου ΄΄metalmanu΄' στην οποία, εκτός της Επιστηµονικής Οµάδας, συµµετείχε και εκπρόσωπος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής., ενώ µεγάλη ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια. Στη συνάντηση αυτή : "Έγινε παρουσίαση της καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη ∆υτική Μακεδονία " Ορίσθηκαν τα µέλη των διαφόρων τοµέων που θα αντιπροσωπεύουν τους αντίστοιχους τοµείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις µε τους φορείς " Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νοµικό της σύνταξης του συµφώνου συνεργασίας

των µελών του Metalmanu " Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της διηµερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεµβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ Παρασκευή 20 Νοεµβρίου: 18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας. Συµµετέχουν: εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στελέχη της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στελέχη αντίστοιχων Συνεργατικών Σχη-

µατισµών άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Σάββατο 21 Νοεµβρίου: 9.00-9.30 Χαιρετισµοί 9.30-9.45 Παρουσίαση του "Metalmanu" 9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράµµατος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας 11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια "Προοπτικές Ανάπτυξης της Περιοχής" 12.00-12.15 Παρουσίαση της ∆ΕΗ " ∆ΕΗ και Τοπική Επιχειρηµατικότητα" 12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ "Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων" 12.30-12.45 Παρουσίαση από EMETRIS " ISO, Πράσινη Ανάπτυξη"

Εορτάσθηκαν τα “Ελευθέρια¨ της ∆εσκάτης Mε κάθε επισηµότητα εορτάστηκε και φέτος η 97η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης και της περιοχής της ∆εσκάτης από τον τουρκικό ζυγό στις 6 και 7 Οκτωβρίου 1912. το πρόγραµµα εκδηλώσεων για τον εορτασµό της Απελευθέρωσης της ∆εσκάτης είχε ως εξής: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 Ώρα 7:30 π.µ. Κωδωνοκρουσίες - Έναρξη λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ώρα 9:30 π.µ. Προσέλευση επισήµων Ώρα 10:30 π.µ. Επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο ηρώο του Μανουσάκη. Εκφώνηση πανηγυρικού από την κ. Ιωάννα Φάκα, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του Α' ∆ηµοτικού Σχολείου Κατάθεση στεφάνων Εθνικός Ύµνος από τη χορωδία του Γυµνασίου ∆εσκάτης Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της ∆εσκάτης τίµησαν µε την παρουσία τους, ο ∆ήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος, ο Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. Κώστας Μιχαλογιάννης, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Γρεβενών κ. Βάϊος Χονδρός, ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών κ. Θεόδωρος

Καίσαρης, ο ∆ιοικητής του κέντρου νεοσυλλέκτων Γρεβενών κ. ∆ηµήτριος Βουτσής, ο ∆ιοικητής Αγροφυλακής Θεόδωρος Χουλής, ο Πρόεδρος του ∆. Σ. ∆εσκάτης κ. Τηλέµαχος Καψάλης, οι Αντιδήµαρχοι ∆εσκάτης κ. Γεώργιος Παπαντώνης και ∆ηµήτριος Μίγκος, Νοµαρχιακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές και Καθηγητές Α' βάθµιας και Β' βάθµιας εκπαίδευσης, πρόεδροι συλλόγων και φορέων της περιοχής, σύσσωµη η µαθητική κοινότητα, καθώς επίσης και πολίτες της γύρω περιοχής. Κάνοντας µια σύντοµη περιγραφή της µάχης της ∆εσκάτης αξίζει να αναφέρουµε τα εξής: Ύστερα από σχετική διαταγή του Γενικού Στρατηγείου, στις 6 Οκτωβρίου 1912, το απόσπασµα Ευζώνων Γενάδη, κατευθύνθηκε από το χωριό Φωτεινό προς τη ∆εσκάτη. Στους πρόποδες του υψώµατος του Τρέτιµου, δύο τµήµατα του 4ου τάγµατος Ευζώνων κινήθηκαν, το πρώτο προς το κυρίως ύψωµα και το δεύτερο προς τον αυχένα ανατολικά του υψώµατος, ενώ ένα τµήµα του 1ου τάγµατος Ευζώνων κινήθηκε δυτικότερα προς το χωριό Παρασκευή. Ύστερα από σύντοµο αγώνα οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, να συµπτυχθούν και να οπισθοδροµήσουν εγκατα-

λείποντας την περιοχή της ∆εσκάτης και να κατευθυνθούν προς το χωριό Λαζαράδες. Το Απόσπασµα Ευζώνων, αφού κατέλαβε το χωρίο Παρασκευή και το ύψωµα Τρέτιµος, εισήλθε στη ∆εσκάτη όπου έγινε δεκτό µε ενθουσιασµός, από τους κατοίκους. Οι απώλειες του Αποσπάσµατος ήταν 8 νεκροί εκ των οποίων ο ένας αξιωµατικός και 16 τραυµατίες οπλίτες. Αυτή είναι περιληπτικά η ιστορία της µάχης της ∆εσκάτης. Η απελευθέρωση της ∆εσκάτης από τον τουρκικό ζυγό, είναι ένα σηµαντικότατο γεγονός για την ιστορία της ∆εσκάτης και της γύρω περιοχής. Πρέπει οι εορταστικές εκδηλώσεις να αναβαθµιστούν και να λάβουν πιο επίσηµο χαρακτήρα. Σ' αυτό πρέπει να συνδράµουν όλοι. ∆ηµοτική αρχή, µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, εµπορικός κόσµος, σύλλογοι και φορείς. Γιατί για κάθε τόπο, η αξία και η σηµασία των αγώνων για απελευθέρωση από οποιοδήποτε ζυγό πρέπει να έχει την ίδια βαρύτητα µε τους αγώνες του Έθνους για το ύψιστο αγαθό των λαών, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ο πρόεδρος ∆ΕΠΑΚΑΑ Νίκος Τζιαφέτας

ÓÅËÉÄÁ

10

Ευχαριστήρια επιστολή Ευχαριστήρια επιστολή Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών έστειλε προς τον κ.Μπόντα την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή: Είµαστε βαθειά συγκινηµένοι από το συνεχές ενδιαφέρον σας για τον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης µας. Ο αριθµός των βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων της νέας δωρεά σας είναι εύγλωττος αυτού του ενδιαφέροντος. ΒΙΒΛΙΑ 1.Γεωργιος Μ. Μπόντας : Η συµβολή της Σιάτιστας στους αγώνες του Έθνους.(αντ.1) 2.Αναστασιος Αναστασίου : Βιογραφίες Αγίων Μοναστηριών και τινών Ηρώων.(αντ1) 3.Λ. Βρανούσης : Η άνοιξη του Βηλαρά και το Ιταλικό της πρότυπο.(αντ.1) 4.Φ.Κ. Βώρος : Από την ιστορία της Νεοελληνικής εκπ/σης Ένα κεφάλαιο Μεγαλείου και οδύνης.(αντ.1) 5.Γ.Θ. Βαφόπουλος : Θεατρικές σελίδες.(αντ.1) 6.Γιαννης Ζαφειρόπουλος : Υπαρκτός πολιτικός λόγος.(αντ1) 7. Βας. Χαρωνίτη : Παρθένιος Περιδεής.(αντ.1) 8.∆ηµ. ∆ηµητριάδης: Χωρίς σύνορα.(αντ.1) 9.∆ηµ. ∆ηµητριάδης: Ισραήλ στοιχεία και εικόνες.(αντ.1) 10.Ν.Κασσανης - Κ. Ντίνας : Γραµµατική της Κοινής Κουτσοβάχικης.(αντ.1) 11.Νανας Κοντού: Στην Κύπρο.(αντ.1) 12.Βασιλειος ∆ηµόπουλος : Τα καστανοχώρια…(αντ.1) 13.Γιαννης Αδάµου : Η Λαµαρίνα.(αντ.1) 14.Γιαννης Αδάµου : ΑΩ.(αντ.1) 15.Γιαννης Αδάµου : Φιλόπτωχος Αδελφότης ανδρών Θες/νίκης.(αντ.1) 16.Γιαννης Αδάµου : Ταξίδια, Κύθηρα.(αντ.1) 17.Γιαννης Αδάµου : Γιατί πέφτουν τα αεροπλάνα.(αντ.1) 18. Γιάννης Αδάµου : Μουσών Μέλαθρον.(αντ.1) 19.Γιαννης Αδάµου : Χρέος Ζωής.(αντ.1) ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 1.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α "Ο ΧΡΟΝΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-92009.(τόµοι 1), 2.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 3.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ " από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 4.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΓΡΑΜΜΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1),5.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΘΑΡΡΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 6.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"∆ΥΤΙΚΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 7.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΥΛΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1) ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 1. .Γιαννης Ζαφειρόπουλος: Περιηγητική.(αντ.2) Σας ευχαριστούµε θερµότατα και σας ευχόµαστε υγεία και δηµιουργική δύναµη. Ο προϊστάµενος Ζαγκανίκας Σίµος

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Ποιό είναι το πρόγραµµα

∆ιηµερίδα του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆εύτερη Συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηµατισµού Μετάλλου ΄΄metalmanu΄' στην οποία, εκτός της Επιστηµονικής Οµάδας, συµµετείχε και εκπρόσωπος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής., ενώ µεγάλη ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια. Στη συνάντηση αυτή :

"Έγινε παρουσίαση της καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη ∆υτική Μακεδονία " Ορίσθηκαν τα µέλη των διαφόρων τοµέων που

θα αντιπροσωπεύουν τους αντίστοιχους τοµείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις µε τους φορείς " Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νοµικό της σύνταξης του συµφώνου συ-

νεργασίας των µελών του Metalmanu " Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της διηµερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεµβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ Παρασκευή 20 Νοεµβρίου: 18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας. Συµµετέχουν: εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στελέχη της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στελέχη αντίστοιχων Συνεργατικών Σχηµατισµών άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.

Σάββατο 21 Νοεµβρίου: 9.00-9.30 Χαιρετισµοί 9.30-9.45 Παρουσίαση του "Metalmanu" 9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράµµατος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας 11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια "Προοπτικές Ανάπτυξης της Πε-

ριοχής" 12.00-12.15 Παρουσίαση της ∆ΕΗ " ∆ΕΗ και Τοπική Επιχειρηµατικότητα" 12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ "Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων" 12.30-12.45 Παρουσίαση από EMETRIS " ISO, Πράσινη Ανάπτυξη" 12.45-13.45 Συζήτηση

Ποιοί παίρνουν και ποιοί δίνουν Με έκτακτους φόρους 1 δισ. ευρώ σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και µεγάλες ακίνητες περιουσίες χρηµατοδοτεί η κυβέρνηση την πρώτη ανάσα που προσφέρει σε κοινωνικά ασθενείς οµάδες, µε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το σχετικό νοµοσχέδιο που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται να κατατεθεί τη ∆ευτέρα στη Βουλή ανταποκρίνεται, όπως είπε χθες ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στις δεσµεύσεις της κυβέρνησης για στήριξη των εισοδηµάτων των οικονοµικά ασθενέστερων, για τόνωση της κατανάλωσης, αλλά και για δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος. "Οι 300 µεγαλύτερες και πολύ κερδοφόρες εταιρείες και τράπεζες ευνοήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια από τη µείωση των συντελεστών. Είναι, λοιπόν, η στιγµή να συµµετέχουν σε µια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης" είπε. Περίπου 300 επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν 870 εκατ. ευρώ µε τη µορφή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη του 2008, ενώ 60.285 νοικοκυριά, µε ακίνητη περιουσία πάνω από 600.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν µε 180 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, περίπου 2,5 εκατοµµύρια πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα, καθώς επίσης και από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µεταξύ άλλων συνταξιούχοι, άτοµα µε αναπηρίες και άνεργοι, θα εισπράξουν επιδόµατα από 300 έως 1.300 ευρώ, συνολικού προϋπολογισµού 1.068.400.000 ευρώ. Ποιοι παίρνουν ∆ικαιούχοι του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι δύο κατηγορίες: 1 Οικογένειες µισθωτών και αγροτών, µε παιδιά. Συνολικά, οι δικαιούχοι φτάνουν τους 444.500. Ειδικότερα, για οικογένειες µε 1 παιδί και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως 14.000 το ύψος της ενίσχυσης είναι 700 ευρώ, µε 2 παιδιά και εισόδηµα έως 15.500 ευρώ είναι 800 ευρώ, µε 3 παιδιά και εισόδηµα έως 17.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ, µε 4 παιδιά και εισόδηµα έως 18.500 είναι 1.100 ευρώ, µε 5 παιδιά και εισόδηµα έως 20.000 ευρώ είναι

1.200 ευρώ και µε 6 παιδιά και εισόδηµα έως 21.500 ευρώ είναι 1.300 ευρώ. Το επίδοµα δεν δικαιούνται οι άγαµοι και τα ζευγάρια χωρίς παιδιά. "Είναι επιλογή µας", είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι "οι νέοι των 700 ευρώ δεν θέλουν επίδοµα, θέλουν δουλειά". Επίσης, δεν δικαιούνται επίδοµα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. 2 Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Συνολικά, οι δικαιούχοι είναι 2.103.00. Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, µε εισοδηµατικά κριτήρια της κλίµακας ΕΚΑΣ, όπως και οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα πάρουν 300 ευρώ, οι χαµηλοσυνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη χηρείας, γήρατος, αναπηρίας και δεν λαµβάνουν ΕΚΑΣ, τα άτοµα µε αναπηρία που λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα, οι νεφροπαθείς, τα απροστάτευτα παιδιά, οι άποροι και οι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ θα πάρουν 400 ευρώ. Τον ∆εκέµβριο θα πληρωθεί το 50% του επιδόµατος και το υπόλοιπο εντός του 2010. Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, χθες ο κ.

Παπακωνσταντίνου, η αύξηση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 7% σε 11% θα προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2010. Το προσχέδιο του προϋπολογισµού κατατίθεται αύριο. Ποιοι δίνουν ? Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειµενικής αξίας πάνω από 600.000 ευρώ θα πληρώσουν µια έκτακτη εισφορά µαζί µε το ΕΤΑΚ του 2009, αλλά επιπλέον αυτού, µε µορφή προοδευτικού ΕΤΑΚ. Ειδικότερα, το ποσό µεταξύ 600.000 και 1 εκατ. ευρώ φορολογείται µε ποσοστό 0,2%, το ποσό µεταξύ 1 εκατ. ευρω και 4 εκατ. ευρώ µε 0,4% και το άνω των 4 εκατ. ευρώ µε 0,6%. Σηµειώνεται ότι το ισχύον ΕΤΑΚ είναι 0,1% της αξίας του ακινήτου, µε αφορολόγητο όριο τις 100.000 ευρώ για τον άγαµο και τις 200.000 ευρώ για το ζευγάρι µε έως 2 παιδιά, που προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, ένας οικογενειάρχης µε 2 παιδιά και ακίνητα αξίας 700.000 ευρώ θα πληρώσει για φέτος ΕΤΑΚ 500 ευρώ και έκτακτη εισφορά 200 ευρώ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου διευ-

κρίνισε χθες ότι η επιβολή της έκτακτης αυτής εισφοράς δεν αλλάζει τα σχέδια της κυβέρνησης να καταργήσει το ΕΤΑΚ το 2010 και να επαναφέρει τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τον φόρο κληρονοµιάς και γονικών παροχών. Αυτά θα γίνουν µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Φεβρουάριο µε Μάρτιο, ύστερα από κοινωνική διαβούλευση. ? Επιβάλλεται φόρος 0,3% στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας που αξιοποιείται εµπορικά. Με τον υφιστάµενο νόµο, η Εκκλησία πληρώνει ΕΤΑΚ 0,1%, ενώ τα νοµικά πρόσωπα 0,6%. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι είναι δίκαιο να ανήκει η Εκκλησία στην κατηγορία των κοινωφελών οργανισµών που πληρώνουν ΕΤΑΚ 0,3% επί της αξίας των ακινήτων. ? Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε επιχειρήσεις µε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ το 2008, που εκτιµάται ότι είναι περίπου 300. Συγκεκριµένα, τα κέρδη µεταξύ 5 και 10 εκατ. ευρώ φορολογούνται µε συντελεστή 5%, µεταξύ 10 και 25 εκατ. ευρώ µε 7% και άνω των 25 εκατ. ευρώ µε 10%.

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement