Page 1

Ådalens Pastorat September—oktober—november 2013 Årgang 6 nr. 4


Efterår Så er vi lige vendt hjem fra årets sommerferie; 3 dejlige uger i den danske sommer, der jo har vist sig fra sin allerbedste side i år! Jeg tror at sommeren for mange af os er årets højdepunkt; de lange, lyse aftner, grill på terrassen, strandture, solskinsdepoterne der fyldes op, skovture i det grønne, tivoliture med ungerne, ja, det er ren hygge og idyl. -Og derfor er det også svært, når vi må til at se i øjnene, at vi ikke kan holde på sommeren meget længere. Nu går vi mod mørkere tider, kulden indhenter os, vi trækker os ind i vores huse, kryber mere og mere i hi. Det er mejetærskerne, der som de første indvarsler efterårets snarlige komme. Og når høsten så er i hus, holder vi høstgudstjeneste, fordi vi har brug for at komme til kirken med vores taknemmelighed; vi har brug for, at sige Gud tak for, at han endnu et år har ladet vores hænders arbejde lykkes. –Og det er den allerbedste indgang til efteråret; at begynde den mørke tid med at sige Gud tak for naturens gavmilde gaver. Efteråret igennem vil Gud skænke os skønne dage, hvor solen bryder igennem og hvor farverne vil være mere glødende end på noget andet tidspunkt; dage hvor der dufter af formuldende blade, sensommerblomster og modne æbler. Og når mørket bliver tættest - dér hvor efteråret går over i vinteren, da skal vi høre ordene om, at Gud sendte sit største lys; Jesus Kristus, Guds egen elskede søn, som et lille barn her til jorden. Her måtte han leve, lide og dø for at Guds lys altid må kunne skinne ind i selv det tætteste mørke.

Vielse i det fri Biskopperne vil i en forsøgsperiode på to år, imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til, såfremt brudeparret og præsten er enige herom. Det betyder ikke, at man kan blive viet hvor som helst og på hvilken som helst måde, men forudsætter at brudeparret har særlig tilknytning til stedet og at stedet er egnet til at danne ramme om vielsen, der—ligesom i kirken— indeholder salmer, bøn, tale, tilspørgsel mv. Vielsen må derfor ikke foregå et sted, hvor den offentlige orden forstyrres eller forstyrres af det offentlige rum. Præsten og brudeparret skal blive enige om location og rammer. Menighedsrådet har drøftet at Krogsbæk gl. kirkegård kunne være en god ramme om vielser i det fri her i Ådalens Pastorat, hvorfra man altid har mulighed for at holde vielsen i en af kirkerne, i tilfælde af dårligt vejr. 2


Gudstjenester & Arrangementer Sogneudflugt Årets sogneudflugt går til Horsens Industrimuseum torsdag den 5. september. Turen starter ved sognegården kl. 10.00, hvor vi sammen bliver kørt i bus til museet. På Industrimuseet bliver vi vist rundt i museets værksteder, der bl.a. rummer en smedje, bryggeri, træskofabrik og en broderifabrik, og vi skal se museets seks arbejderboliger fra forskellige tidsaldre. Museet har også en butiksgade fra 50´erne med købmandsbutikker, manufakturhandel og naturligvis en telefoncentral. Efter rundvisningen er der frokost og kaffe på museumscafeen, Café Gaslight, hvor Arenaradioerne på væggen minder om den gang Hede Nielsens radioer spillede rundt i de små hjem. Det koster 50 kr. at deltage i turen, og der er er tilmelding til Inge Klostergaard senest den 27. august på klostergaardinge@gmail.com. tlf.: 53158286 / Vi håber det bliver en rigtig hyggelig og fornøjelig tur!

Høstgudstjeneste, Høstfrokost og menighedsmøde! Årets høst fejres søndag den 15. september med en høstgudstjeneste i Skørring Kirke kl. 10.30 og efterfølgende høstfrokost i sognegården. Efter frokosten vil menighedsrådet fortælle om det forgangne år, fremlægge årsregnskab 2012 og budget 2014 og fortælle om visionerne for fremtiden, som menighedsrådet sammen med de ansatte er i gang med at arbejde med. Arrangementet er gratis og alle er velkomne! 3


Høstgudstjeneste for børn Søndag den 22. september er der høstgudstjeneste for børn og barnlige sjæle i Skørring kirke kl. 17.00. Børnene er velkomne til at medbringe høst fra egen have i form af frugt, grøntsager, blomster, brød, saft, syltetøj osv., som bæres ind i kirken i begyndelsen af gudstjenesten og som vi senere skal spille børne-bingo-banko om i sognegården efter vi har spist spaghetti og kødsauce. Arrangementet er gratis, men af hensyn til maden er der tilmelding til Eva på sms/telefon: 29794476 / 86974400 eller på mail: evpe@km.dk, senest den 18. september. Juniorkonfirmandafslutning Årets juniorkonfirmander bliver ved forløbets afslutning fejret ved en festlig gudstjeneste i børnehøjde, i Skørring Kirke søndag den 6. oktober kl. 10.30. Juniorkonfirmanderne vil deltage i gudstjenesten og de ting, de har lavet i forløbet vil blive udstillet i kirken. Efter gudstjenesten byder menighedsrådene i Ådalen, Lime og Hvilsager på kaffe, juice og kage! Alle er velkomne!

Mad og sang Vi mødes igen til en hyggelig aften med mad og sang i sognegården torsdag den 24. oktober, hvor det denne gang er Anne Marie Christiansen, der har valgt en række sange, vi skal synge, som har særlig betydning for hende. Arrangementet er gratis, men der er tilmelding til spisningen til Leif Holm på 86974477/ 22884322 / leifkoshima@hotmail.com eller til Eva Pedersen på tlf. 86984400/ 29794476 / evpe@km.dk. 4

Allehelgen Søndag den 3. november er der allehelgensgudstjeneste i Karlby Kirke kl. 10.30, hvor vi ved en smuk og stemningsfuld gudstjeneste vil minde vores døde og hvor navnene på dem, vi har mistet fra vore sogne, eller som er blevet bisat eller begravet fra en af vore kirker i årets løb, vil blive læst op. Der vil også være mulighed for at tænde lys for dem, man har mistet.


Cafégudstjeneste Torsdag den 31. oktober holder vi Cafegudstjeneste i skumringen i Skader kirke kl. 19.00. Ved cafégudstjenesten vil kirkebænkene være skiftet ud med caféborde og stole og caféstemningen vil brede sig ud over gudstjenesten, hvor der er mulighed for at få et glas vin, en kop kaffe, en sodavand og snacks. Selve gudstjenesten vil også i både form og indhold være anderledes, og med fokus på fællesskab, aktivitet og dialog. Så kom og vær med til en hyggelig og spændende aften, hvor alle er velkomne!

Tegnekonkurrence Ved børnegudstjenesten 2. Pinsedag i Skørring kirke, blev der afholdt en tegnekonkurrence, hvor opgaven lød på, at tegne en fødselsdagstegning til kirken. Vi fik mange flotte tegninger og et dommerpanel har udvalgt 3 heldige vindere: Asta Bang, Daniel Holm Hansen og Aksel Bach Kjeldsen. Tillykke til de heldige—og dygtige— vindere, der hver har modtaget en børnebog som tak for deres flotte tegninger, som I kan se her.

5


Opslagstavle Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På www.personregistrering.dk kan du finde alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald og den kan indsendes elektronisk til miro@km.dk eller printes ud og sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet Kirkebilen Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 86995400.

Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned, med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegåden kl. 19.00

Besøg af præsten Jeg tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til at få besøg, eller kender du en, der ville blive glad for et besøg af præsten, kan jeg kontaktes for nærmere aftale på tlf.: 86 97 44 00. Sognepræst Eva Pedersen

Hjemmeside Efter længere tids problemer med vores hjemmeside, har vi nu fået os en ny , rigtig flot og overskuelig hjemmeside. Adressen er den samme som før: www.ådalskirkerne.dk

6


Kontaktoplysninger Sognepræst

Ansatte

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Eva Pedersen Inge Klostergaard Kirkestræde 3 Søby, Lyngvej 8, Halling 8543 Hornslet 8543 Hornslet Tlf.:86974400 / 29794476 Tlf.: 53158286, evpe@km.dk Klostergaardinge @gmail.com Sognegård: Jomfru Gundersvej 7 Kirkeværge 8544 Mørke Mygind - Krogsbæk -

Kirkekontor Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4 8543 Hornslet Tlf.: 86994030

Menighedsråd Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, 8544 Mørke Tlf.: 86974320 / 41222554 jens.scheel@c.dk

Skørring Anders Mortensen Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974953 abcm@post.cybercity.dk Sekretær Charlotte Apel Mammen Rugtorvet 6, Karlby 8543 Hornslet Tlf.: 86974390 Charlottemammen @yahoo.dk Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader, 8543 Hornslet Tlf.:86974720 / 50950420 kvp.skader@gmail.com

Næstformand Leif Holm, Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet, Tlf.: 8697 4477, leifkoshima@hotmail.com Gert Almskou Østrupvej 27, Kontaktperson 8543 Hornslet Ib Rasmussen, Tlf.:86998044 / 21716972 Kløvevej 10, Skørring 8544 Mørke 7 Tlf.: 86974459 / 20234459

Graver Gert Fly Steensen, Lyngvej 14, 8543 Hornslet Tlf.: 86999908 / 20429246 Gertflysteensen @hotmail.com Gravermedhjælpere: Dan Høj Laursen Tlf.: 86974222 / 61391933 Hanne Kusk: Tlf: 28406817 hanne.kusk@live.dk Organister: Carl Erik Byskov Tlf. 86273442 / 23604608, carlbyskov@hotmail.com Annelise Jensen Tlf.: 86974345 anka.jensen@dlgmail.dk Kirkesangere: Eva Marie Ømark Tlf.: 51789295 evamoemark@gmail.com Jette Lindegaard Tlf.: 86377253 86377253@nypost.dk


Gudstjenesteliste Søndag den 25. August, 13. s. e. Trin. Halling 10.30

Søndag den 13. oktober, 20. s. e. Trin. Ingen

Søndag den 1. september, 14. s. e. Trin. Mygind 10.30

Søndag den 20. oktober, 21. s. e. Trin. Karlby 10.30 – Maria Frederikke Rasmussen

Søndag den 8. september, 15. s. e. Trin. Skader 10.30 Karlby 10.30 – Maria F. Rasmussen

Søndag den 27. oktober, 22. s. e. Trin Mygind 10.30

Søndag den 15. september, 16. s. e. Trin. Skørring 10.30 – Høst

Torsdag den 31. oktober Skader 19.00—Cafégudstjeneste

Søndag den 3. november, Allehelgen Søndag den 22. september, 17. s. e. Trin Karlby 10.30 Søby 10.30 Skørring Kirke, 17.00 – Høst for børn Søndag den 10. november, 24. s. e. Trin. Halling kl. 10.30 Søndag den 29. september, 18. s. e. Trin. Søndag den 17. november, 25. s. e. Trin. Ingen Søby 10.30 Søndag den 6. oktober, 19. s. e. Trin. Skørring 10.30

Søndag den 24. november, sidste s. Ingen

Et lille digt af Sophus Clausen om efterår og høst: Jeg lover for den Bonde der vaagner karsk paa Krop og pløjer af sin Ager det grove Rugbrød op.

Jeg lover for den Møllertøs paa Færde, før det dager. Hun dufter saa livsaligt af den evige Bager.

Jeg lover for Melet i Kværnen, naar Møllehjulene knager. Det lugter saa livsaligt af den evige Bager.

Jeg lover det Land, trods alle, med Skov og Plov og Ager, hvor jeg fornemmer Lugten af den evige Bager 8

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Ådalens Pastorat nr. 4 2013  

Kirkeblad september - november 2013