Page 1

Marts - April - Maj 2017

Ådalens Pastorat Årgang 10 nr. 2

ådalskirkerne.dk Foto: Mogens Greve


Ådalens Pastorat

Apostlen Paulus brugte billedet af en krop med mange lemmer om det at være en kristen menighed. Han mente med det, at vi hver især som lemmer alle har en vigtig og afgørende funktion, og det som vi kan og er gode til, skal vi byde ind med, for at kroppen som helhed kommer til at fungere. Der er brug for os alle, og vi kan omvendt heller ikke fungere uden hinanden. Den tanke kunne man også anvende på vores seks kirker i Ådalen, hvor vi i høj grad mærker udviklingen, at vi bliver færre mennesker her på stedet. Lige nu er der højmesser i Søby og Skørring på skift, hvor de sidste fire kirker, Skader, Halling, Mygind og Karlby fungerer som lejlighedskirker. Jeg tror på, at vi alle har et ønske om at holde liv i samtlige seks kirker, men det kræver også, at vi ikke lukker os om vore egne fællesskaber i hver lille landsby, men forsøger at se os alle i Ådalen som ét legeme med mange lemmer. Jeg håber på, at vi kan skabe nogle faste traditioner i de enkelte byer, som hele Ådalsområdet vil tage medejerskab i og bakke op om. Det kunne f.eks. være adventsgudstjeneste med juletræsfest i Søby, den nyligt arrangerede fastelavnsgudstjeneste og –fest i Skørring, nytårsgudstjeneste i Mygind m.m. Jeg håber på, at vi på sigt kan få nogle faste traditioner i alle de forskellige landsbyer, som hele Ådalen vil bakke om. Skal store begivenheder blive ved med at være store, bliver vi nødt til at indse, at vi ikke alle sammen kan være alle lemmer.

Liv i Ådalen - én krop, mange lemmer Af sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto Det kommer vist ikke som en overraskelse for nogen, at der for tiden er en kraftig tendens til at bosætte sig i de større byer. Folk strømmer fra land til by, for det er jo i byerne, det sker. For os, der er bosat i Ådalen, hører vi om, hvordan Aarhus vokser eksplosivt og trækker flere og flere mennesker og kræfter til sig. Aarhus trækker. Og det kan jeg såmænd sagtens forstå, eftersom jeg selv har boet i centrum af byen i 9 år. Men min lille familie og jeg er nu blevet en af de unge familier, som har gjort modsatte bevægelse. Vi er flyttet fra Nørre Allé i Aarhus til Søby. På mange måder et kulturchok. Men Ådalen har minsandten meget at tilbyde. Udover de oplagte kvaliteter ved at bo på landet, såsom den friske luft, roen og mørket, når man skal sove, så eksisterer der her også nogle stærke lokale kræfter og en vilje til liv. Det har jeg hurtigt mærket, og det glæder mig. Når vi er så få mennesker, som vi er, så sker tingene jo ikke af sig selv. Hvis vi vil have ting op at stå og blive ved med at have et attraktivt lokalsamfund, så må vi tage ansvar hver især, samtidig med, vi må stå sammen, ikke bare i hver lille landsby, men også som det relativt store område, Ådalen jo er.

2


Marts - April - Maj 2017

Sognepræsten Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476. Træffes bedst kl. 9-16 - holder fri mandage. Anne Sophie Berg Ricevuto tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til eller brug for en snak med præsten, eller kender du til en, der har, er du meget velkommen til at tage kontakt. Graveren Graver Hanne Kusk kan træffes på tlf. 2042 9246 mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-12 samt lørdag/søndag og helligdage kl. 9-14. Kirkebilen Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 8699 5400. Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde den anden onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og foregår i Sognegåden kl. 19.

Lars Bødtker Laustsen var ansat på kirkegården som medhjælper i 2014 og 2016. Nu er stillingen blevet opnormeret til en 100% stilling, og Lars er derfor fuldtidsansat, og vi er på kirkegården rigtig glade for, at han har haft lyst til at fortsætte. Lars er 54 år, oprindeligt uddannet landmand og har arbejdet som sådan i en årrække. Han har også været beskæftiget inden for murer- og tømrerfaget.

Kirkekontor Du skal anmelde/ansøge om O/A erklæring (faderskab) navngivning, navneændring og navneændring ved vielse på borger.dk. Du kan få hjælp til det på Hornslet kirkekontor, tlf. 8699 4030. Åbent mandag - fredag kl. 9-13 - torsdag også kl. 15-17. Dåb, vielse og dødsfald skal anmeldes til sognepræsten

3


Ådalens Pastorat

Hvad skal der ske med landsbykirkerne? Mød vores (nye) biskop Henrik Wigh-Poulsen Sognegården i Skørring tirsdag 11. april kl. 19 Biskoppen fortæller også om sin egen baggrund og om, hvad en biskop bestiller. Han er jo en af ”vor egne” med opvækst på Djursland.

Folk flytter fra land til by. Hvad skal der så ske med landsbykirkerne? Hvor langt skal folk på landet køre for at komme i kirke?

Arrangementet er gratis, og der serveres naturligvis kaffe og kage til.

Og foregår der noget i kirken, som får dem til at komme der?

Henrik Wigh-Poulsen er født i Randers for 58 år siden, er opvokset på Djursland, har studeret i Aarhus og har været præst i Kolding og i Odense. Derudover har han været højskolelærer, reklamemand, forsker og leder af Grundtvig-studier i København.

Det giver Henrik Wigh-Poulsen os sin mening om. Og vi vil forhåbentlig fortælle ham om vores mening - og stille spørgsmål.

4


Marts - April - Maj 2017

Tirsdag 4. april Musikalsk syng-med eftermiddag ledsaget af guitar og harmonika.

Sogneeftermiddage Sogneeftermiddagene i Sognegården i Skørring begynder kl. 14. Det koster ikke noget at være med, og der er kaffe på kanden og kage på fadet.

Tirsdag 2. maj Poul Smedegaard Andersen kommer med sit foredrag ”Historiske solstråler PH - en vise om Danmark” Vi holder sommerferie fra sogneeftermiddagene i juni, juli og august - og vender stærkt tilbage i september.

Tirsdag 7. marts Jeannet Ulrikkeholm holder et musikalsk foredrag om Jeppe Aakjær.

Victoria Bendsen Bebensee Clausen blev døbt 11. februar i Skader kirke. Ved samme lejlighed blev hendes forældre viet. Det var vist en smule trættende ...

Ida Margrethe Steenbock Nielsen blev døbt 29. januar i Søby kirke. Her ses hun sammen med resten af familien.

Klara Møllerskov blev døbt 22. januar i Karlby kirke. Her ses hun sammen med sine stolte forældre.

5


Ådalens Pastorat

Johan Rask Krogh blev døbt søndag 20. november 2016 i Søby kirke. På billedet er han omgivet af hele den glade og stolte familie.

Bertram Hedegaard Toft blev døbt lørdag 21. januar i Skørring kirke. På billedet sammen med mor og far.

Agnete Breth Bakmand blev døbt lørdag 19. november 2016 i Halling kirke. Her ses hun med storebror og sine stolte forældre.

Mygind holder styr på præsterne Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevutos navn ses nu nederst på tavlen i Mygind Kirke. Tilbage til omkring år 1500 viser tavlen navnene på sognets præster.

6


Marts - April - Maj 2017

Kontaktoplysninger

Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet tlf. 8699 8044, mobil 2171 6972 tgalm@outlook.dk

Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476

Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader 8543 Hornslet, tlf. 8697 4720 mobil 5095 0420 kvp.skader@gmail.com

Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4, 8543 Hornslet Tlf. 8699 4030, miro@km.dk Menighedsrådet Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, Mygind 8544 Mørke, jens.scheel@c.dk tlf. 8697 4320, mobil 4122 2554

Ansatte Graver Hanne Kusk: Tlf. 2042 9246 hanne.kusk@live.dk Gravermedhjælpere Dan Høj Laursen Kragkærvej 24, Fårup, 8544 Mørke tlf. 8697 4222, mobil 6139 1933

Næstformand Leif Holm Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet tlf. 8697 4477, mobil 2288 4322 leifkoshima@hotmail.com

Hans Madsen, tlf. 6082 2345 Lars Bødtker Laustsen, tlf. 6174 2062

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Karen Tvedegaard Solhøjvej 10 Halling, 8543 Hornslet k.tvedegaard@gmail.com tlf. 3024 5348

Organister Carl Erik Byskov Tlf. 8627 3442, mobil 2360 4608 carlbyskov@hotmail.com

Sekretær og kirkeværge Mygind Krogsbæk - Skørring Anders Mortensen, Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke, acbm@hotmail.dk Tlf. 8697 4953, mobil 2783 8425

Annelise Jensen Tlf. 8697 4345 anka.jensen@fibermail.dk Kirkesangere Eva Marie Ømark Tlf. 5178 9295 evamoemark@gmail.com

Kontaktperson Ib Rasmussen Kløvevej 10, Skørring, 8544 Mørke akib@ma-net.dk tlf. 8697 4459, mobil 2023 4459

Jette Lindegaard Tlf. 8637 7253 86377253@nypost.dk

Anita Kristensen, Krogsbækvej 8 Karlby, 8543 Hornslet skrivnu@yahoo.dk, tlf. 2183 8305

7


Marts - April - Maj 2017

Gudstjenester Søndag 5. marts Søby kl. 9.30 (Maria)

Søndag 23. april Skørring kl 11 (Maria)

Søndag 12. marts Søby kl. 11 (Anne Sophie)

Søndag 30. april Søby kl. 9.30 (Maria)

Søndag 19. marts Skørring kl. 9.30 (Maria)

Søndag 2. april Søby kl. 11 (Anne Sophie)

Fredag 12. maj St. Bededag - konfirmation Karlby kl. 10.30 (Anne Sophie) Skørring- specialkonfirmation kl. 10 (Mariann Kristiansen) Mørke - alm. højmesse kl. 11 (Maria)

Søndag 9. april Palmesøndag Mygind kl. 11 (Anne Sophie)

Søndag 14. maj Halling - konfirmation kl. 10.30 (Anne Sophie)

Torsdag 13. april Skærtorsdag Skader kl. 17 (Anne Sophie)

Søndag 21. maj Skørring kl. 9.30 (Maria)

Søndag 26. marts Skørring kl 11 (Anne Sophie)

Fredag 14. april Langfredag Halling kl. 11 (Anne Sophie) Søndag 16. april Påskedag Karlby kl. 11 (Anne Sophie)

Torsdag 25. maj Kristi Himmelfart Søby kl. 11 (Anne Sophie) Søndag 28. maj Søby kl. 9.30 (Maria) Søndag 4. juni Pinsedag Mygind kl. 11 (Anne Sophie)

Foto: Mogens Greve

Søndag 11. juni Skørring kl 11 (Anne Sophie) Søndag 18. juni Søby kl. 11 (Anne Sophie) Oversigten over gudstjenesterne opdateres løbende på ådalskirkerne.dk - og annonceres i Adresseavisen Syddjurs

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten og Mogens Greve Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Ådalens Pastorat nr. 2 2017  
Ådalens Pastorat nr. 2 2017  
Advertisement