Page 1

Marts - April - Maj 2016

Ådalens Pastorat Årgang 9 nr. 2

ådalskirkerne.dk


Ådalens Pastorat

sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.

Meddelelser Midlertidig sognepræst Sognepræst Lars Nymark er konstitueret som sognepræst i Ådalens Pastorat, indtil der er ansat en ny præst i stillingen. Torben Jensen er ansat i en deltids stilling.

Besøg af præsten Sognepræsterne tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til eller brug for en snak med præsten, eller kender du til en, der har, er du meget velkommen til at tage kontakt.

Træffetider Konstitueret sognepræst Lars Nymark har fri mandage, og sognepræst Torben Jensen har fri mandage og onsdage. Ugens øvrige dage kan præsterne træffes på telefon i tidsrummet kl. 9-16. Graver Hanne Kusk kan træffes på tlf. 2042 9246 mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-12 samt lørdag/søndag og helligdage kl. 9-14.

Forsidebillede

Kirkebil Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 8699 5400. Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde den anden onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og foregår i Sognegåden kl. 19.

Julekoncert med Jysk Gastronomisk kor tirsdag 22. december i Mygind Kirke. En hyggelig optakt til julen med danske salmer, engelske carols, nyfortolkninger skrevet af Bo Holten samt en fantastisk violinsolo. Efter koncerten var der æbleskiver og kaffebord til de mange fremmødte i Mygind forsamlingshus.

Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På personregistrering.dk finder du alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald. Blanketterne kan indsendes elektronisk til miro@km.dk - eller printes ud og

2


Marts - April - Maj 2016

En del af datoerne på kirkebladets bagside er således blot en oversigt over kirkedagene. Kirker/tidspunkter vil løbende blive opdateret på ådalskirkerne.dk - og bringes ligeledes i Adresseavisen Syddjurs.

Præstesituationen Dette kirkeblad har et lidt andet indhold end ellers på grund af sognepræst Eva Pedersens fratræden til et nyt job i Hinnerup.

Den ledige stilling blev slået op 2. februar, og man håber, at en ny præst kan være klar til 1. april. Menighedsrådene i Ådalens og Mørke Pastorater har indledt et tættere samarbejde om de pastorale opgaver om blandt andet at supplere hinanden ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det er aftalt, at der som udgangspunkt afholdes en ugentlig gudstjeneste i henholdsvis Ådalens og Mørke Pastorat, hvilket åbner mulighed for, at begge gudstjenester afholdes af samme præst, mens den anden kan holde weekendfri.

Sognepræst Eva Pedersen arbejder nu i Hinnerup. Foto: Mogens Greve

Mens det normalt har været præsten, som leverer stof til kirkebladet, er det denne gang overladt til menighedsrådet.

Gudstjenesterne afholdes primært i kirkerne i Søby og Skørring, mens de øvrige fire kirker betragtes som lejlighedskirker.

I perioden frem til en ny præst tiltræder, varetager de øvrige præster i Syddjurs Provsti gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Det betyder blandt andet, at ikke alle gudstjenester i perioden er fastsat i skrivende stund.

Sognepræst Torben Jensens midlertidige stilling på kvart tid i Ådalens Pastorat ophører, når en ny præst tiltræder, og han fortsætter derefter sit virke i Marie Magdalene-Koed Pastorat.

3


Ådalens Pastorat

Konfirmation Store bededag, fredag 22. april, er der konfirmation i Karlby Kirke kl. 10.30.

Søndag 24. april er der konfirmation i Søby Kirke kl. 10.30. Konfirmander: Emma Overgaard Christiansen, Lille Søby - Jasmin Brouer Kallestrup, Søby - Jeanette Ernstsen, Hornslet - Kasper Bæk Iversen, Estrup - Kirstine Brix van Binsbergen, Skader - Leah Alvin, Søby - Natasha Lundorph Clausen, Mygind - Nickolaj Bak Hviid, Andi - Sofie Beyer Reis, Søby - Victoria Buur Rasmussen, Halling

Konfirmander: Christophe Paris, Hornslet Mads Birch Hitz, Karlby Caroline Kjærsgaard Jørgensen, Søby

Konfirmander fra Ådalens og Hvilsager-Lime Pastorat på skovtur.

4


Marts - April - Maj 2016

Påske Datoerne for påskeugen varierer fra år til år, fordi påskedag falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det betyder, at påskedag kan falde tidligst 22. marts og senest 25. april. I år er det påskedag søndag 27. marts.

Fra palmesøndag til anden påskedag Påskens fortælling strækker sig over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge - over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag - til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden viser sig for sine venner og disciple.

Påsken er kirkeårets vigtigste højtid. I kirken gennemlever vi den sidste uge i Jesus’ liv i gudstjenesterne med bibeltekster, salmer og musik. Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesus’ lidelse og død - til glæden over, at han opstod fra de døde.

Påskefesten er den ældste kristne fest. Også jøderne fejrer deres påskefest til minde om udvandringen fra Egypten. Derfor kan vi i Bibelen læse, at Jesus og disciplene, som jo var jøder, spiser det jødiske påskemåltid sammen. Den kristne påske bygger altså også videre på den jødiske.

Sogneeftermiddage Sogneeftermiddagene i Sognegården i Skørring begynder kl. 14. Det koster ikke noget at være med. Der er kaffe på kanden, og man er velkommen til at tage kage med.

Tirsdag 5. april Inger Andersen, tidligere kordegn i Hornslet, fortæller om sin barndom. Tirsdag 3. maj Provst Anders Bonde fra Favrskov Provsti bringer smilene frem med humoristiske fortællinger.

Tirsdag 1. marts Ib Møller Jensen fra Halling fortæller om sin tur til Indien - og krydrer fortællingen med fotos fra turen.

5


Ådalens Pastorat

Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden.

Pinse Fest for Helligåndens komme Pinsen er festen for Helligåndens komme, som falder 50 dage efter påske. Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende.

Den jødiske pinsefest Oprindeligt er pinsen en jødisk fest, der markerer den jødiske påskes afslutning, og minder om den pagt Moses indgik på Sinai bjerget, hvor han fik lovens tavler. Den jødiske pinsefest er samtidig en høstfest, som blev fejret med valfart til Jerusalem. Derfor var der altid jøder fra mange folkeslag i Jerusalem til pinse. Kirken har overtaget festen, og givet den sit eget indhold, nemlig fejringen af Helligåndens komme til verden.

Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid. Her fejres det, at Helligånden kom som ildtunger til disciplene, og gjorde dem i stand til at tale på alle sprog, så de kunne gå ud i verden og fortælle om Jesus til alle folkeslag. Kirkens fødselsdag Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse. Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag. Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem sin ånd.

I Danmark forbinder mange højtiden med N.F.S. Grundtvigs pinsesalmer. Især i salmen I al sin glans nu stråler solen, (Salmebogen nr. 290), hvor Helligåndens komme sammenlignes med sommerens komme i den danske natur.

6


Marts - April - Maj 2016

Kontaktoplysninger

Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet tlf. 8699 8044, mobil 2171 6972 galmskou@dlgtele.dk

Sognepræst Torben Jensen tlf. 2814 2806 toj@km.dk Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4, 8543 Hornslet Tlf. 8699 4030, miro@km.dk

Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader 8543 Hornslet, tlf. 8697 4720 mobil 5095 0420 kvp.skader@gmail.com

Menighedsrådet Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, Mygind 8544 Mørke, jens.scheel@c.dk tlf. 8697 4320, mobil 4122 2554

Ansatte Graver Hanne Kusk: Tlf. 2042 9246 hanne.kusk@live.dk

Næstformand Leif Holm Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet tlf. 8697 4477, mobil 2288 4322 leifkoshima@hotmail.com

Gravermedhjælpere Dan Høj Laursen Kragkærvej 24, Fårup, 8544 Mørke tlf. 8697 4222, mobil 6139 1933

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard, Lyngvej 8, Halling 8543 Hornslet, tlf. 5315 8286 Klostergaardinge@gmail.com

Hans Madsen Tlf. 6082 2345 Organister Carl Erik Byskov Tlf. 8627 3442, mobil 2360 4608 carlbyskov@hotmail.com

Sekretær og kirkeværge Mygind Krogsbæk - Skørring Anders Mortensen, Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke, acbm@hotmail.dk Tlf. 8697 4953, mobil 6012 3908

Annelise Jensen Tlf. 8697 4345 anka.jensen@fibermail.dk

Kontaktperson Ib Rasmussen Kløvevej 10, Skørring, 8544 Mørke tlf. 8697 4459, mobil 2023 4459

Kirkesangere Eva Marie Ømark Tlf. 5178 9295 evamoemark@gmail.com

Charlotte A. Mammen Rugtorvet 6, Karlby 8543 Hornslet Tlf 8697 4390 Charlottemammen@yahoo.dk

Jette Lindegaard Tlf. 8637 7253 86377253@nypost.dk

7


Marts - April - Maj 2011

Gudstjenester Søndag 6. marts - Midfaste Halling kl. 10.30 (LH) Søndag 13. marts Mariæ beb Skørring kl. 11 (TJ) Søndag 20. marts Palmesøndag Søby kl. 19 (CTK) Vi synger påsken ind Torsdag 24. marts Skærtorsdag Mygind kl. 10.30 (CTK) Fredag d. 25. marts Langfredag Skader kl. 11 (TJ) Søndag d. 27. marts Påskedag Skørring kl. 10.30 (CTB) Søndag 3. april 1.s.e. Påske ?? kl. 10.30 (TSL) Søndag 10 april 2.s.e. påske ?? kl. 11 (TJ)

Søndag 17. april 3. s. e. påske ?? kl. 11 (TJ) Fredag 22. april Bededag Karlby kl. 10.30 (LN) Konfirmation

Søndag 5 juni 2.s.e. Trinitatis Søndag 12. juni 3.s.e. Trinitatis

Søndag 24. april 4. s. e. påske Søby kl. 10.30 (LN) Konfirmation Søndag 1. maj 5.s.e. Påske Torsdag 5 maj Kristi himmelfarts dag Søndag 8. maj 5. s. e. påske Søndag 15. maj Pinsedag Mandag 16. maj 2. Pinsedag Søndag 22. maj Trinitatis Søndag Søndag 29. maj 1.s.e. Trinitatis

Ajourført oversigt

Oversigten over kirketiderne opdateres løbende på ådalskirkerne.dk - og annonceres i Adresseavisen Syddjurs

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af menighedsrådet Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Ådalens Pastorat nr. 2 2016  
Ådalens Pastorat nr. 2 2016  
Advertisement