Page 1

Ådalens Pastorat Marts—Juni 2014 Årgang 7 nr. 2


Konfirmander Konfirmation 2014 Bededag, fredag den 16. maj, skal følgende konfirmeres i Skørring kirke kl. 10.30: Kirstine Jensen (Karlby), Jacob Norre (Halling), Niklas Rasmussen (Skørring) Lærke Pedersen (Skørring) Sofie Malling Nielsen (Skørring), Justine Jensen (Andi) Rikke Nielsen (Mygind) Sasha Jespersen (Mygind) Sidsel Skallebæk Nielsen (Skader) Caroline Dreyer (Knagstrup), Jakob Olsen (Skader) Søndag den 18. maj, skal følgende konfirmeres i Søby Kirke: Magnus Hammershøj (Søby), Amalie Hammershøj (Søby) Mette Mathiesen (Søby), Anders Bæk Iversen (Søby), Mathias Overgaard (Søby), Claes Jensen (Halling) Martin Iversen (Halling)

Konfirmandgudstjeneste Hvordan skulle en gudstjeneste være, hvis du fik lov til at bestemme? Det er der jo nok mange forskellige bud på, alt efter, hvem man spørger. Hvordan en gudstjeneste skal være ifølge konfirmanderne, giver de deres bud på søndag den 16. marts i Skørring kirke kl. 19.00. Hvordan gudstjenesen bliver, vides ikke i skrivende stund; men ét er i hvert fald sikkert: Den bliver anderledes end den klassiske højmesse! Så få nysgerrigheden styret, og kom og vær med til en anderledes gudstjeneste! 2


Arrangementer Sogneeftermiddage Vi fortsætter successen med vores sogneeftermiddage den første tirsdag i hver måned, kl. 14.00 i sognegården. Tirsdag den 4. marts kommer Anne Sophie og Leif Holm, Søby, og fortæller om og viser billeder fra deres rejse til Rusland og besøg på et moderne russisk storlandbrug. Tirsdag den 1. april kommer vores ene hold af vores kirkesangere og organister, Eva Marie Ømark og Carl Erik Byskov og holder en eventyrlig eftermiddag om H. C. Andersen. Tirsdag den 6. maj får vi besøg af Inger Svarre, der fortæller om, hvad der i 1963 fik hende til at flytte fra storbyen København til en landsby, der hedder Skørring. Arrangementerne er gratis og alle er velkomne!

Mad & Sang Tirsdag den 24. april inviterer menighedsrådet igen til Mad & Sang. Denne gang er det vores organist, Annelise Jensen, der har valgt nogle sange og salmer, som har betydning for hende. Aftenen begynder kl. 18.00, hvor vi spiser sammen i sognegården og efter et godt måltid mad, står den på fællessang. Arrangementet er gratis, men der tages betaling for drikkevarer. Af hensyn til maden er der tilmelding til spisningen til Inge Klostergaard på 53158286 / klostergaardinge@gmail.com eller Leif Holm på 86974477 eller 3


Påske Påske i børnehøjde! Vi indleder påsken med en spændende børnegudstjeneste i Skørring kirke palmesøndag, den 13. april, kl. 17.00. Traditionen tro har konfirmanderne gemt hundredevis af små påskeæg i kirken og i tårnet; oppe og nede, i kroge og skjul, så efter gudstjenesten, går den store påskeægsjagt ind! Når alle påskeæggene er fundet, går vi i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs og så slutter vi aftenen af med en vaskeægte påskelams-kage (indeholder ikke påskelam;-) Der er tilmelding til spisningen til sognepræst Eva Pedersen senest den 6. april på 87974400 / 29794476 / evpe@km.dk

Skærtorsdagsmiddag Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med sine disciple, hvor han indstiftede nadveren for første gang. Det fejrer vi, med en gudstjeneste i Skørring kirke skærtorsdag, den 17. april kl. 16.00. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på en lækker påskemiddag og kaffe i sognegården. Arrangementet er gratis, men af hensyn til maden, er der tilmelding til Inge Klostergaard på 53158286 / klostergaardinge@gmail.com eller Leif Holm på 86974477 eller leifkoshima@hotmail.com.

Passionsgudstjeneste Langfredag holdes der passionsgudstjeneste i Skader kirke kl. 14.00, hvor langfredags begivenheder vil blive gengivet i ord, billeder og smukke toner. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

4


Gudstjenester og arrangementer Historier og røverhistorier fra Mygind Torsdag den 22. maj kl. 19.00 vil den stå i lokalhistoriens tegn, når menighedsrådets formand, Jens Scheel Thomasen og graver Dan Høj Laursen vil fortælle om kirkens og Myginds historie - og mon ikke, , vi også kan risikere, at der sniger sig en enkelt røverhistorie eller to ind? Vi vil også gå en tur på kirkegården og slutter aftenen af med kaffe og kage i våbenhuset. Senere vil der blive arrangeret lignende aftner i vores øvrige kirker.

Friluftsgudstjeneste Efter flere forespørgsler, har menighedsrådet besluttet at flytte den årlige friluftsgudstjeneste fra august til juni, helt præcist til torsdag i ugen op til skolernes sommerferie. Således er der i år friluftsgudstjeneste på Krogsbæk gl. kirkegård den 26. juni kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der lejlighed til at nyde medbragt kaffe og kage i det grønne!

Dåb Søndag den 12. januar blev Lærke My Hartvig Storm døbt i Karlby Kirke. Her er dåbsbarnet sammen med forældrene Camilla Storm og Søren Hartvig og storesøster Liv

Ønsker man dåb i Ådalens Pastorat, kan man rette henvendelse til sognepræst Eva Pedersen. Henvender man sig i god tid, kan det være muligt, selv at få indflydelse på dato og kirke, hvilket ikke er muligt efter offentliggørelse af gudstjenesteliste i kirkeblad og dagspresse. Udgivelsesperioderne er December Februar, Marts - Maj, Juni - August og September - November, og der er deadline på et kirkeblad ca. en måned før udgivelsen. 5


Opslagstavle Kirkekontor

Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned, med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegåden kl. 19.00

Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På www.personregistrering.dk kan du finde alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald og den kan indsendes elektronisk til miro@km.dk eller printes ud og sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.

Kirkebilen

Besøg af præsten Jeg tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til at få besøg, eller kender du en, der ville blive glad for et besøg af præsten, kan jeg kontaktes for nærmere aftale på tlf.: 86 97 44 00.

Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 86995400.

Træffetid Sognepræsten har fri om mandagen, men kan ugens øvrige dage træffes mellem 9.00—16.00 på telefon 86974400 / 29794476 eller på mail: evpe@km.dk

Forsidebillede Forsidebilledet er fra Konfirmandgudstjenesten for alle provstiets konfirmander, der i år fandt sted den 13. november på Rønde Højskole.

Besøg vores hjemmeside på www.ådalskirkerne.dk

6


Kontaktoplysninger Sognepræst Eva Pedersen Kirkestræde 3 Søby, 8543 Hornslet Tlf.:86974400 / 29794476 evpe@km.dk Sognegård: Jomfru Gundersvej 7 8544 Mørke

Kirkekontor Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4 8543 Hornslet Tlf.: 86994030 E-mail: miro@km.dk

Menighedsråd Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, 8544 Mørke Tlf.: 86974320 / 41222554 jens.scheel@c.dk

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard Lyngvej 8, Halling 8543 Hornslet Tlf.: 53158286, Klostergaardinge @gmail.com Kirkeværge Mygind - Krogsbæk Skørring Anders Mortensen Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974953 abcm@post.cybercity.dk Sekretær Charlotte Apel Mammen Rugtorvet 6, Karlby 8543 Hornslet Tlf.: 86974390 Charlottemammen @yahoo.dk Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader, 8543 Hornslet Tlf.:86974720 / 50950420 kvp.skader@gmail.com

Næstformand Leif Holm, Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet, Tlf.: 8697 4477, leifkoshima@hotmail.com Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet Kontaktperson Tlf.:86998044 / 21716972 Ib Rasmussen, galmskou@dlgtele.dk Kløvevej 10, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974459 / 20234459

7

Ansatte Graver Gert Fly Steensen, Lyngvej 14, 8543 Hornslet Tlf.: 86999908 / 20429246 Gertflysteensen @hotmail.com Gravermedhjælpere: Dan Høj Laursen Tlf.: 86974222 / 61391933 Hanne Kusk: Tlf: 28406817 hanne.kusk@live.dk Organister: Carl Erik Byskov Tlf. 86273442 / 23604608, carlbyskov@hotmail.com Annelise Jensen Tlf.: 86974345 anka.jensen@fibermail.dk Kirkesangere: Eva Marie Ømark Tlf.: 51789295 evamoemark@gmail.com Jette Lindegaard Tlf.: 86377253 86377253@nypost.dk


Gudstjenesteliste Søndag d. 2. marts, Fastelavn Mygind 10.30

Søndag d. 4. maj, 2. s. e. Påske Halling 10.30

Søndag den 9. marts, 1. s. i fasten Karlby 10.30

Søndag d. 11. maj, 3. s. e. Påske Mygind 10.30 - Je. Paarup

Søndag den 16. marts, 2. s. i fasten Skørring 19.00

Fredag d. 16. maj, Bededag Skørring 10.30 - Konfirmation

Søndag den 23. marts, 3. s. i fasten Skader 10.30

Søndag d. 18. maj, 4. s. e. Påske Søby 10.30 - Konfirmation

Søndag den 30. marts, midfaste Halling 10.30 - Jette Paarup

Søndag d. 25. maj, 5. s. e. Påske Skader 10.30 - Jette Paarup

Søndag den 6. april, Mariæ Bebudelse Ingen

Tors. den 29. maj, Kr. Himmelfartsdag Karlby 10.30

Søndag den 13. april, Palmesøndag Skørring 17.00

Søndag den 1. juni, 6. s. e. Påske Ingen

Torsdag den 17. april, Skærtorsdag Skørring 16.00

Søndag den 8. juni, Pinsedag Søby 10.30

Fredag den 18. april, Langfredag Skader 14.00

Mandag den 9. juni, 2. Pinsedag Ingen

Søndag den 20. april, Påskedag Søby 10.30 Mandag den 21. april, 2. Påskedag Ingen

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Søndag den 27. april, 1. s. e. Påske Karlby 10.30 I. E. Bielefeldt 8

Kirkeblad Ådalens Pastorat - nr. 2 2014  

Kirkeblad for marts-juni 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you