Page 1

Ådalens Pastorat Juni—August 2014 Årgang 7 nr. 3


Farvel til graver Gert Fly Steensen Vores dygtige graver, Gert Fly Steensen har valgt at gå på efterløn, efter at have været ansat i mere end 20 år - først ved Søby-Skader-Halling kirker - og de seneste år ved alle 6 Ådals kirker. Menighedsrådet takker Gert for arbejdet i alle disse år. Vi har oplevet Gert som et tjenstvilligt og imødekommende menneske, som altid har været parat til at påtage sig opgaver—også selvom de indimellem lå uden for hans arbejdsområde. Gert har altid haft en god kontakt med brugerne af kirkegårdene, således man altid har følt sig i gode hænder, når man mødte ham. Ved omlæggelsen af vore kirkegårde, var Gert den der gik forrest med de nye ideer og gennemførte omlægningen hurtigere, end vi i menighedsrådet havde troet, kunne lade sig gøre. Gert kunne endda finde på aflyse sin ferie for at få tingene færdige, så kirkegårdene kunne fremstå som en helhed. Så der er ingen tvivl om, at Gert vil blive savnet, både som graver og som menneske. Vi håber du vil nyde dit otium, og vi ønsker dig held og lykke i fremtiden. Menighedsrådet.

Sogneudflugt Onsdag den 10. september inviterer menighedsrådet igen på sogneudflugt. I år går turen til Glud Museum ved Juelsminde, hvor vi først i bus skal på en guidet tur på Juelsmindehalvøen, og bagefter er der frokost på museet, hvor vi får serveret flæskesteg med tilbehør og citronfromage. Efter frokosten er der rundvisning på museet, hvor man bl.a. kan se Rasmus Thomesøns hus fra 1662, kogekone Martha Henriksens hus fra 1900 og den smukke firlængede gård Badensminde. Vi slutter af med kaffe, kringle og lagkage i museumscafeen, inden bussen kører hjemad kl. ca. 15.30. Der er opsamling ved sognegården i Skørring kl. 8.30, ved Skader kirke kl. 8.45 og Halling kirke kl. 9.00. Det koster 100 kr. at deltage i turen + betaling for egne drikkevarer, og der er tilmelding senest den 30. august til Inge Klostergaard på tlf.: 53158286 / klostergaard.inge@gmail.com, eller leifkoshima@hotmail.com / 86974477 Vi håber det bliver en rigtig hyggelig og fornøjelig tur! 2


Friluftsgudstjeneste Efter flere forespørgsler, har menighedsrådet besluttet at flytte den årlige friluftsgudstjeneste fra august til juni, helt præcist til torsdag i ugen op til skolernes sommerferie. Således er der i år friluftsgudstjeneste på Krogsbæk gl. kirkegård den 26. juni kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der lejlighed til at nyde medbragt kaffe og kage i det grønne! I tilfælde af dårligt vejr, rykkes gudstjenesten indendørs i Karlby Kirke.

Slotsgudstjeneste Søndag den 20. juli holder Ådalens Pastorat i samarbejde med Hvilsager—Lime og Mørke slotsgudstjeneste i Rosenholm Slotskirke kl. 10.30. Det er sognepræst Maria Frederikke Rasmussen, der er liturg og prædikant ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er man velkommen til at nyde medbragt mad i slotsparken.

Salmesangsgudstjeneste

Sogneeftermiddag

Søndag den 10. august, er der aftengudstjeneste i salmernes tegn i Skader Kirke, hvor vi synger nogle af vores smukke sommersalmer og sange. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i våbenhuset.

Vi starter sæsonens sogneeftermiddage op igen tirsdag den 2. september kl. 14.00 i sognegården, hvor Elsa og Kaj Hitz kommer og fortæller og viser billeder fra deres tur til Polen i " Bamsebilen". Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

Juniorkonfirmand-undervisning Vi starter op med et nyt hold juniorkonfirmander for 3. klasserne på Ådalsskolen efter sommerferien og frem til efterårsferien. Undervisningen foregår i Skørring kirke og –sognegård, og varetages af Lars Nymark og Eva Pedersen. Informationsmateriale sendes ud til børn og forældre inden sommerferien.

3


Tillykke til konfirmanderne fra Skørring Kirke den 16/5-14. Bagerst fra venstre er: Niklas Rasmussen, Jacob Norre, Sidsel Nielsen, Kirstine Eggert Jensen. Midten fra venstre: Rikke Nielsen, Justine Jensen, Sascha Jespersen, Caroline Dreyer Staugaard. Forrest fra venstre: Jacob Olsen, Sofie Malling og LÌrke Henneberg Pedersen.

Foto: www.kristianwind.dk 4


Tillykke til årets konfirmander fra Søby, den 18/5-14. Bagerst fra venstre: Martin Iversen, Anders Bæk Iversen, Claes Eske Harbo Jensen og Mathias Overgaard Christiansen. Forrest fra venstre: Magnus Hammershøj, Amalie Maria Hammershøj og Mette Wodstrup Mathiesen

5


Besøg af præsten

Kirkebilen

Jeg tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til at få besøg, eller kender du en, der ville blive glad for et besøg af præsten, kan jeg kontaktes for nærmere aftale på tlf.: 86 97 44 00. Sognepræst Eva Pedersen

Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På www.personregistrering.d k kan du finde alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald og den kan indsendes elektronisk til miro@km.dk eller printes ud og sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.

Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 86995400. Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned, med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegåden kl. 19.00

Ferie

Træffetid

Jeg holder ferie fra den 28. juni t.o.m. den 21. juli. Embedet passes af Lars Nymark, 86997019, i uge 27-28 og af Maria Frederikke Rasmussen, 86377444, i uge 28. Eva

Sognepræsten har fri om mandagen, men kan ugens øvrige dage træffes mellem 9.00—16.00 på telefon 86974400 / 29794476 eller på mail: evpe@km.dk

Besøg vores hjemmeside på www.ådalskirkerne.dk

6


Kontaktoplysninger Sognepræst

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard Eva Pedersen Lyngvej 8, Halling Kirkestræde 3 Søby, 8543 Hornslet 8543 Hornslet Tlf.: 53158286, Tlf.:86974400 / 29794476 Klostergaardinge evpe@km.dk @gmail.com Sognegård: Jomfru Gundersvej 7 8544 Mørke

Kirkekontor Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4 8543 Hornslet Tlf.: 86994030 E-mail: miro@km.dk

Menighedsråd Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, 8544 Mørke Tlf.: 86974320 / 41222554 jens.scheel@c.dk Næstformand Leif Holm, Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet, Tlf.: 8697 4477, leifkoshima@hotmail.com

Kirkeværge Mygind - Krogsbæk Skørring Anders Mortensen Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974953 / 60123908 acbm@hotmail.dk

Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet Tlf.:86998044 / 21716972

Ansatte Gravermedhjælpere: Dan Høj Laursen Tlf.: 86974222 / 61391933 Hanne Kusk: Tlf: 28406817 hanne.kusk@live.dk Organister: Carl Erik Byskov Tlf. 86273442 / 23604608, carlbyskov@hotmail.com

Kontaktperson Ib Rasmussen, Kløvevej 10, Skørring Annelise Jensen 8544 Mørke Tlf.: 86974459 / 20234459 Tlf.: 86974345 anka.jensen@fibermail.dk Sekretær Charlotte Apel Mammen Rugtorvet 6, Karlby 8543 Hornslet Tlf.: 86974390 Charlottemammen @yahoo.dk Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader, 8543 Hornslet Tlf.:86974720 / 50950420 kvp.skader@gmail.com 7

Kirkesangere: Eva Marie Ømark Tlf.: 51789295 evamoemark@gmail.com Jette Lindegaard Tlf.: 86377253 86377253@nypost.dk


Gudstjenesteliste 15. juni, Trinitatis søndag Ingen

3. august 7. søndag efter Trinitatis Søby10.30

22. juni. 1. søndag efter Trinitatis Halling 10.30

10. august 8. søndag efter trinitatis Skader 19.00 – Sommersalmegudstjeneste

26. juni, Friluftsgudstjeneste Krogsbæk 19.00

17. august 9. søndag efter trinitatis Skørring 10.30

29. juni, 2. søndag efter Trinitatis Ingen

24. august 10. søndag efter trinitatis Mygind 10.30

6. juli 3. søndag efter Trinitatis Ingen

31. august 11. søndag efter trinitatis Halling 10.30

13. juli 4. søndag efter Trinitatis Ingen

7. september 12. søndag efter Trin. Karlby 10.30

20. juli. 5. søndag efter Trinitatis Rosenholm Slot 10.30

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

27. juli 6. søndag efter Trinitatis Karlby 10.30

Konfirmation 2015 I Ådalens Pastorat har vi altid konfirmation Bededag og søndagen efter. I

2015 er der dermed konfirmation i Mygind / Skørring / Karlby fredag den 1. maj og i Søby / Skader / Halling søndag den 3. maj. Hvilke kirker der bliver konfirmationer i, afhænger af hvor der er flest, der ønsker konfirmation. Der afholdes konfirmandindskrivning for kommende konfirmander og forældre tirsdag den 19. august kl. 19.00 i sognegården, hvor konfirmanderne bedes medtage deres dåbsattest. 8

Profile for Mogens Greve

Ådalens Pastorat nr. 3 2014  

Kirkeblad for juli-august 2014

Ådalens Pastorat nr. 3 2014  

Kirkeblad for juli-august 2014

Profile for greve
Advertisement