Page 1

Ă…dalens Pastorat November 2015 - Februar 2016 Ă…rgang 9 nr. 1


Siden sidst Afsked med sognepræst Eva Pedersen Efter lidt mere end 6 år som sognepræst i Ådalens Pastorat, er det nu blevet tid for mig til at overlade stafetten til en ny sognepræst - hvem det bliver, ved ingen endnu, men jeg håber, der kommer nogle kvalificerede ansøgere! For dels har I fortjent en god præst, og dels er Ådalen et godt sted at være præst! Her i Ådalen er der et rigtig godt menighedsråd, som er med til at løfte den store og vigtige opgave det er, at være en levende kirke—og det i et lille lokalsamfund, der geografisk spreder sig over et stort område. Det er også et modigt menighedsråd, der har turdet ændre på tingene, som fx at der nu kun holdes én gudstjeneste hver søndag, indføre samme liturgi i alle kirker, etablere et graverteam osv. - alt sammen for at tjene det formål, at gøre Ådalens Pastorat til ét Pastorat med 6 kirker, som alle sammen er vores. Dette er lykkes ud over al forventning! Det er det, fordi menighedsrådet har haft modet til at gå forrest, og det er det, fordi der her i Ådalen er der en masse gode mennesker, som vil deres kirker og vil et aktivt kirkeliv – også selvom det betyder, at man skal er nødt til at sætte sig ind i sin bil og køre rundt til de andre kirker i pastoratet. Det har jeg været taknemmelig for! Og så har menighedsrådet også været modige nok til at give præsten frie tøjler til at kaste sig ud i forskellige former for særgudstjenester, hvilket har været helt fantastisk for mig! Her i Ådalen er der også nogle helt fantastiske medarbejdere, som lægger en masse kræfter og en stor ære i at sørge for, at vi har nogle flotte kirkegårde, at det er hyggeligt, rart og trygt at komme i kirken og at det hele akkompagneres musikalsk på fineste vis. Det har jeg været dem taknemmelig for, og jeg håber, I fortsat vil værdsætte det store arbejde de gør. Jeg vil komme til at savne at være præst her! Jeg vil savne ”mit” gode menighedsråd, ”mine” gode kollegaer her i Pastoratet og så vil jeg ikke mindst komme til at savne alle jer, som jeg har lært at kende, mens jeg har været præst her! Jeg ønsker alt det bedste for jer alle og for Ådalens Pastorat fremover. Heldigvis kan jeg stadig følge med i livets gang i Ådalen, for mit nye embede er i Hinnerup, så jeg rejser ikke så langt. Søndag den 15. november har jeg min sidste gudstjeneste her i Ådalen, det er i Skader Kirke kl. 10.30. 2


Gamle gravminder. Der har i mange år været diskussion om gamle gravminder. Vi har i mange år haft den praksis, at når en gravfredning er udløbet og den ikke ønskes fornyet af pårørende, er gravstedet blevet slettet og gravstenen sat tilfældigt til side. Disse gravminder har nu hobet sig op i så stort antal ca. 400 stk., at det er svært at overskue en rimelig opstilling der også vil være pænt. Vores gravere bruger meget tid på alle disse sten. Det er derfor besluttet, at alle slettede gravminder fjernes efter 1 januar 2016. Såfremt i har gravminder der er udløbet og ønskes bevaret, skal disse fjernes inden 1. januar 2016. Er der spørgsmål kan graver Hanne Kusk eller Jens Thomasen kontaktes. Østjyllands museum ønsker ikke at frede flere sten end der er fredet. Gamle gravminder vil blive afhentet af Filips´sten og billedhuggeri for genbrug, som indenfor 7 dage får inskriptioner mv. fjernet. Stenene vil blive hugget til ral og solgt. Vi får 10% af salgsprisen – penge, der vil være øremærkede til forskønnelse af vores kirkegårde. Praksis er således nu og har altid været at når en fredning er udløbet og ikke ønskes forlænget, slettes grav og gravminder fjernes såfremt de ikke de bliver afhentet af pårørende. På menighedsrådets vegne Jens Thomasen.

Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. Alle blanketter i forbindelse med navngivning, dåb, navneændring, vielse skal indsendes digitalt fra www.borger.dk, hvor man skal logge ind med sin Nem-Id. Herefter modtager kirkekontoret blanketterne automatisk.

Træffetider Sognepræst Torben Jensen har fri mandag og onsdag. Ugens øvrige dage kan præsterne træffes på telefon mellem 9.00—16.00. Graveren kan træffes på telefon 20429246 man - tors. Kl. 8.00 16.00, fredag 8.00 - 12.00, lør., søn– og helligdage 9.00 - 14.00.

Kirkebilen Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned, med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegåden kl. 19.00

Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før

Besøg vores hjemmeside på www.ådalskirkerne.dk 3


Gudstjenester og arrangementer Julegudstjenester for børn

Julekoncert

Vi holder julegudstjeneste i børnehøjde, søndag den 29. november kl. 14.00 i Søby Kirke og lørdag den 12. december i Halling kl. 14.00. Det bliver både festligt og hyggeligt og for børn i alle aldre - og alle er velkomne!

Lige før julen for alvor går i gang, er der mulighed for, at læne sig tilbage og nyde en stund med nogle af julens smukkeste sange og salmer, når der er julekoncert med Jysk Gastronomisk kor i Mygind Kirke, tirsdag den 22. december kl. 19.00 i Mygind kirke. Efter koncerten er der kaffe og kage i Mygind forsamlingshus

Nytårsgudstjeneste Inden det går løs med Dronningens nytårstale, kogt torsk og fyrværkeri, går det løs i Mygind kirke, ved den traditionsruge nytårsgudstjeneste den 31. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med champagne og kransekage i våbenhuset.

4


Gudstjenester og arrangementer Helligtrekongersgudstjeneste Søndag den 3. januar er det Helligtrekongerssøndag, hvilket vi igen i år, fejrer med en aftensgudstjeneste i Skader Kirke kl. 19.00, hvor vi i skæret fra helligtrekongerslyset, vil vi synge julen ud. Alle er velkomne til en hyggelig aftensgudstjeneste, som vi slutter af med kaffe og Helligtrekongerskage i våbenhuset!

Kyndelmisse Søndag den 31. januar holder vi kyndelmisse i Skørring Kirke kl. 19.00, hvor vi i en kirken smukt oplyst af hundredevis af stearinlys, vil fejre, at vi igen går mod lysere tider. Vi slutter af i våbenhuset med kaffe og kage i våbenhuset. Alle er velkomne!

Sogneeftermiddage Tirsdag den 1. december: Denne eftermiddag vil stå i julens tegn, så vi skal synge nogle af alle vores gode julesange og - salmer, og så vil der naturligvis også være det traditionsrige amerikanske lotteri. Tirsdag den 5. januar: Jørgen Krogh - tidligere ungdomsskoleinspektør på Ådalsskolen, kommer og holder foredrag fra domkirkebyen Viborg til ungeskolen på Djursland. Tirsdag den 2. februar : Der bliver god stemning, når Kresten og Leif kommer og spiller sange fra da vi var unge på harmonika og orgel. Ved alle vores sogneeftermiddage begynder kl. 14.00. Undervejs er der naturligvis kaffe på kanden—og mon ikke også Inge har noget af sin gode kage til os? Arrangementerne er gratis, og alle er velkomne! 5


Dåb Lone Appelby Nielsen og Kim Appelbys søn, Noa Appelby Nielsen blev døbt i Halling kirke søndag den 9. august.

Bjørn Torben Sondrup Vinge Koustrup blev døbt i Halling kirke søndag den 13. september. Her er dåbsbarnet sammen med sin mor, Stine Sondrup Vinge.

Søndag den 23. august blev Kaia Gam Jespersen døbt i Søby Kirke. Her er dåbsbarnet sammen med sine forældre, Camilla Gam og Rasmus Jespersen og storebror Mikkel.

Marie Almind Lützen, datter af Katrine og Anders Almind Lützen, blev døbt i Skørring kirke den 4. oktober.

6

Søndag den 18. oktober blev Pernille og Jesper Skovdals søn, Sirius Storm Skovdal, døbt i Karlby kirke. Med på billedet er også de to storebrødre, Marius og Julius.


Kontaktoplysninger Sognepræst Torben Jensen Tlf.: 28142806 toj@km.dk

Kirkekontor Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4 8543 Hornslet Tlf.: 86994030 E-mail: miro@km.dk

Menighedsråd Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, 8544 Mørke Tlf.: 86974320 / 41222554 jens.scheel@c.dk Næstformand Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet Tlf.:86998044 / 21716972 galmskou@dlgtele.dk Kontaktperson Ib Rasmussen Kløvevej 10, 8544 Mørke Tlf.: 86974459 / 20234459

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard Lyngvej 8, 8543 Hornslet Tlf.: 53158286, Klostergaardinge @gmail.com

Gravermedhjælpere: Dan Høj Laursen Tlf.: 86974222 / 61391933

Sekretær & Kirkeværge Mygind - Krogsbæk Skørring Anders Mortensen Ådalen 1, 8544 Mørke Tlf.: 86974953 / 60123908 acbm@hotmail.dk

Karl Ove Hansen

Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, 8543 Hornslet Tlf.:86974720/50950420 kvp.skader@gmail.com

Hans Madsen Tlf.: 60822345 Tlf.: 29116041

Organister: Carl Erik Byskov Tlf. 86273442 / 23604608, carlbyskov@hotmail.com

Annelise Jensen Tlf.: 86974345 anka.jensen@fibermail.dk

Kirkesangere: Eva Marie Ømark Tlf.: 51789295 Charlotte A. Mammen Rugtorvet 6, 8543 Hornslet, evamoemark@gmail.com Tlf.: 86974390 Jette Lindegaard Charlottemammen Tlf.: 86377253 @yahoo.dk 86377253@nypost.dk

Ansatte Graver: Hanne Kusk: Tlf: 20429246 hanne.kusk@live.dk

7


Gudstjenesteliste Søndag d. 22. november, s. s. i kirkeåret Fredag d. 1. december – Nytårsdag Skørring 11.00 – TJ Ingen S. d. 29. november, 1. s. i advent Halling 10.30 - NN Søby 14.00 - Børnegudstjeneste - NN Søn. d. 6. december, 2. s. i advent Mygind 14.00 – De 9 læsninger - NN Lør. d. 12. december Halling 14.00 – Børnegudstjeneste - NN Søndag d. 13. december, 3. s. i advent Skader 10.30 - NN Søndag den 20. december, 4. s. i advent Karlby 11.00 - TJ. Torsdag d. 24. dec. 13.00 Skørring - NN 14.00 Halling - NN - 14.00 Karlby - IEB 15.00: Mygind - IEB - 15.00 Skader - JP 16.00 Søby - JP

Fredag d. 25. dec. – juledag Skørring 10.30 - NN Lørdag den 26. december – 2. juledag Ingen Søndag den 27. december – Julesøndag Søby 11.00 TJ Torsdag d. 31. december – nytår Mygind 14.00 - NN

Søndag d. 3. januar – H3K Skader 19.00 - NN Søndag d. 10. januar - 1. s. e. H3K Karlby 10.30 - NN Søndag d. 17. januar – s. s. e. H3K Søby 10.30 - NN. Søndag d. 24. januar – Septuagesima Halling 11.00 - TJ

Søndag d. 31. januar – Kyndelmisse Skørring 19.00 - NN Søndag d. 7. februar – Fastelavn Mygind 10.30 - NN Søndag d. 14. februar – 1. s. i Fasten Skader 10.30 - NN Søndag d. 21. februar – 2. s. i Fasten Karlby 10.30 - NN Søndag d. 28. februar – 3. s. i Fasten Søby 11.00 - TJ Søndag d. 6. marts – Midfaste Halling 10.30 - NN Søndag d. 13. marts – Mariæ Bebudelse Skørring 11.00 - TJ Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten Oplag: 720

8

Ådalens Pastorat nr. 1 2016  

Kirkeblad

Ådalens Pastorat nr. 1 2016  

Kirkeblad

Advertisement