Page 1

Juni - Juli - August 2017

Ådalens Pastorat Årgang 11 nr. 3

Mygind - Krogsbæk - Skørring

ådalskirkerne.dk


Ådalens Pastorat

meret. Luften sitrer nærmest af forventninger, håb og drømme på sådan en dag. Både forældre og teenagere har for en gangs skyld ubetinget lyst til at sige ja - til dem selv og hinanden, til kærligheden, til livet, til håbet og til fremtiden. Indimellem ved de forskellige overgange i vores liv har vi brug for en højtid. Vi har brug for en dag, der er løftet meget højere op end alle de hverdage, vi har sammen, hvor vi ofte glemmer hinanden og har meget lettere ved at sige nej end at sige ja. På sådan en højtidsdag tager vi os nemlig tid til at se nærmere på os selv og hinanden. Vi tager os tid til at sige ja til hinanden. Vi kigger nærmere på det, der har været, det, der er, og det, der forhåbentlig bliver. Vi glædes med hinanden. Og bag denne glæde ligger Guds ja til os hele tiden og klinger med. Gud siger ja til os i dåben, og han gentager sit ja ved konfirmationen. Guds ja til os er der altid, højtid eller hverdag, og det må både de nyudsprungne konfirmander og alle vi andre huske på, når vi ikke magter at sige det lille ord.

Om at sige ”JA” Af sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto Årets konfirmander er netop klækket ud overalt i Danmark, selvfølgelig også her i Ådalen. I år fejrede vi konfirmation i Karlby og Skørring kirker Store Bededag 12. maj og i Halling kirke søndag 14. maj. Alle konfirmanderne sagde ja højt og tydeligt, ligesom vi havde aftalt og øvet. Konfirmanderne havde til dagens anledning være kreative og lavet deres helt egne ”mini-altertavler”. Vi kaldte dem ”ja-altertavler”. Derpå skulle de nemlig skrive eller vise alt det, de mente at sige ja til på deres konfirmationsdag. Og det var ikke så lidt endda! Der blev brugt både humor og de helt store ord. Konfirmation er et latinsk ord. Det betyder bekræftelse. Og det, man bekræfter, er det ja, som allerede tidligere er blevet sagt ved ens dåb. Så sådan helt formelt sker der faktisk ikke det store ved at blive konfirmeret. Det gør hverken til eller fra i forholdet til Gud. Hvorfor er konfirmationen så i det hele taget så stor en begivenhed herhjemme? – for det er den virkelig. Det betyder noget for os at blive konfir-

2


Juni - Juli - August 2017

Sognepræsten Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476. Træffes bedst kl. 9-16 - holder fri mandage.

Gudstjenester og særlige arrangementer Friluftsgudstjeneste Torsdag 29. juni kl. 19 Det foregår i de smukke omgivelser på Krogsbæk Skovkirkegård med musikledsagelse af familien Pultz. Der stilles telt op med mulighed for at få ”tag” over hovedet, men vi håber selvfølgelig på dejligt vejr. Medbring gerne selv stole, kaffe, kage, og hvad I ellers kunne have lyst til.

Anne Sophie Berg Ricevuto tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til eller brug for en snak med præsten, eller kender du til en, der har, er du meget velkommen til at tage kontakt. Graveren Graver Hanne Kusk kan træffes på tlf. 2042 9246 mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-12 samt lørdag/søndag og helligdage kl. 9-14. Kirkebilen Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 8699 5400.

Nabogudstjeneste Søndag 30 juli kl. 10 i Mørke Sognegård - og gudstjeneste i Mørke Kirke kl. 11 Som de fleste måske har lagt mærke til, så skiftes Maria Baungaard og Anne Sophie til at holde gudstjenester i Mørke og Ådalen. Nu hvor vi på den måde har fået et tæt samarbejde med Mørke og med Maria, holder vi en nabogudstjeneste. Vi starter arrangementet med brunch (kombineret morgenmad/frokost) i Mørke sognegård, hvor der er rig mulighed for at snakke med og lære hinanden endnu bedre at kende. Efter brunch er der gudstjeneste i Mørke Kirke kl. 11 v. Maria Baungaard. Vi opfordrer til, at du tager din ægtefælle/nabo/ven under armen og afta-

Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde den anden onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og foregår i Sognegåden kl. 19. Kirkekontor Du skal anmelde/ansøge om O/A erklæring (faderskab) navngivning, navneændring og navneændring ved vielse på borger.dk. Du kan få hjælp til det på Hornslet kirkekontor, tlf. 8699 4030. Åbent mandag - fredag kl. 9-13 - torsdag også kl. 15-17. Dåb, vielse og dødsfald skal anmeldes til sognepræsten

3


Ådalens Pastorat

ler samkørsel, så vi kan møde talstærkt op her fra Ådalen. Som til alle andre arrangementer kan du også bestille kirkebilen til Mørke kirke. Af hensyn til maden er der tilmelding til Gert Almskou, tlf. 8699 8044/2171 6972, tgalm@outlook.dk senest 27. juli.

og indsamling i kampen mod kræft og foregår her i Syddjurs i weekenden 2.3. september i Rønde. Læs mere og tilmeld dig eventuelt stafetten på stafetforlivet.dk. I den weekend fejrer vi ikke gudstjeneste i Ådalens kirker men henviser til den fælles gudstjeneste. Sogneeftermiddag Tirsdag 5. september kl. 14 i Skørring Sognegård Efter sommerpause med sogneeftermiddagene, er den første eftermiddag med korshærspræst Jacob Hjortsholm fra Horsens, der fortæller om sit arbejde. Det er gratis at deltage, og der er kaffe på kanden og lækkert brød og kage på fadet.

Sommerkoncert Tirsdag 8. august kl. 19 i Skader Kirke Vi byder på lidt ekstra inden for musikken, når vores lokale kirkemusikere står sammen om de musikalske indslag. Kombineret med fællessang og en kop kaffe samt lidt lækkerier får du en rigtig en god oplevelse til at tage med hjem fra denne gratis Foto: Mogens Greve aften.

Syng nye salmer Onsdag 6. september kl. 19 i Skørring Sognegård I efteråret havde vi sognepræst Morten Skovsted på besøg i Skader Kirke for at fortælle om det nye tillæg 100 salmer. Nu vil vi så gerne lære at synge nogle af dem, så de også kan inddrages i vores gudstjenester. Derfor indbyder vi til en hyggelig aften i sognegården, hvor det musiske personale ved vores kirker hjælper os med at lære nogle af de gode nye salmer. Der serveres naturligvis kaffe og kage til.

Stafet for livet Fælles gudstjeneste ved Amfiscenen i Byparken i Rønde søndag 3. september kl. 9 Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning

Sogneudflugt Tirsdag 12. september til Brunkulslejrene i Søby

4


Juni - Juli - August 2017

Vi håber, at mange vil deltage og glæder os til en hyggelig dag. Turen koster 150 kr, og alle pengene går til diakoni, hjælp til udsatte familier. Bussen går fra Skørring kl. 8 og Halling kl. 8.20. Vi regner med at være hjemme ved 18-tiden. Der er tilmelding til Gert Almskou, tlf. 8699 8044/2171 6972, tgalm@outlook.dk senest 1. september.

Anita Kristensen Jeg er 47 år og er født i Århus, hvor vi boede, indtil vi flyttede til Bendstrup i 1976. I 1985 Flyttede jeg til Karlby, hvor jeg har boet siden. Jeg er gift, og vi har 2 voksne døtre. Vi er så heldige også at være blevet mormor og morfar til tre skønne sunde drenge med fart på. Jeg sætter stor pris på vores sogneaftener og -eftermiddage og håber, mange flere vil komme og deltage. ”Man kan muligvis godt komme alle ind i den samme kasse og opnå et resultat, men fremtidens resultat bliver bedre ved at behandle alle individuelt”.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde Søndag 17. september kl. 11 I Skørring Kirke fejrer vi høstgudstjeneste, og i forlængelse deraf holder vi menighedsmøde i sognegården, hvor der bydes på en let frokostanretning, og hvor Anne Sophie og menighedsrådet beretter om det forgangne år. Af hensyn til maden er der tilmelding til Gert Almskou, tlf. 8699 8044, 2171 6972, tgalm@outlook.dk, senest mandag 11. september.

Karen Tvedegaard Jeg bor i Halling og er født og opvokset samme sted. Min skolegang har været på Ådalsskolen og i Randers. Jeg er gift med Ib, og vi har tre børn og seks børnebørn.

Menighedsrådet Hvem sidder egentlig i menighedsrådet..? – lær rådet at kende. Vi sætter løbende fokus på de forskellige medlemmer af menighedsrådet, så alle i sognene kan få en fornemmelse af, hvem det egentlig er, der sidder der. I dette blad præsenterer vi de to nyeste skud på stammen, som oven i købet også er de to eneste kvinder i menighedsrådet: Anita og Karen.

Jeg er uddannet sygeplejerske. Jeg vil gerne arbejde for, at der er liv omkring alle vores seks kirker og sognegården, både for børn, midaldrende og seniorer, samt at der pænt på vores kirkegårde.

5


Ådalens Pastorat

Konfirmation

Lørdag 6. maj blev det kære søskendepar Adam Buch Borregaard og Freja Buch Sehested døbt i Mygind Kirke.

I år fejrede vi her i Ådalen konfirmation i henholdsvis Karlby

Skørring Kirke 12. maj - Anders Grand Bjerregaard Pedersen, Emilia Gye-Horup, Jesper Hofmann Laursen, Victoria Damkjær Appelt Laursen

Konfirmandfotos Halling og Karlby: Photocare Grenaa

Kirke, Skørring Kirke og Halling Kirke. Her ser du de kære konfirmander.

Halling Kirke 14. maj - Emma Jiqin Guld, Nikolaj Skifter Holm Jensen, Anne Bach Kallesøe, Lasse Granild Steinbrenner, Jacob Søsted

Karlby Kirke12. maj - Mia Søndermark Andersen, Axel Emil Brandt Højholt, Esben Jensen, Johanne Petrine Bach Jensen, Alexander Lykke Kristensen, Halfdan Engstad Laursen, Isabell Loch, Johannes Erik Baebenroth, Apel Mammen, Jette Kirstine Nielsen, Ida Malling Nielsen, Matilde Rasmussen, Ludvig Hartmann Rasmussen, Tilde Bang Tange, Torbjørn Vestergaard

6


Juni - Juli - August 2017

Kontaktoplysninger

Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet tlf. 8699 8044, mobil 2171 6972 tgalm@outlook.dk

Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476

Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader 8543 Hornslet, tlf. 8697 4720 mobil 5095 0420 kvp.skader@gmail.com

Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4, 8543 Hornslet Tlf. 8699 4030, miro@km.dk Menighedsrådet Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, Mygind 8544 Mørke, jens.scheel@c.dk tlf. 8697 4320, mobil 4122 2554

Ansatte Graver Hanne Kusk: Tlf. 2042 9246 hanne.kusk@live.dk Gravermedhjælpere Dan Høj Laursen Kragkærvej 24, Fårup, 8544 Mørke tlf. 8697 4222, mobil 6139 1933

Næstformand Leif Holm Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet tlf. 8697 4477, mobil 2288 4322 leifkoshima@hotmail.com

Hans Madsen, tlf. 6082 2345 Lars Bødtker Laustsen, tlf. 6174 2062

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Karen Tvedegaard Solhøjvej 10 Halling, 8543 Hornslet k.tvedegaard@gmail.com tlf. 3024 5348

Organister Carl Erik Byskov Tlf. 8627 3442, mobil 2360 4608 carlbyskov@hotmail.com

Sekretær og kirkeværge Mygind Krogsbæk - Skørring Anders Mortensen, Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke, acbm@hotmail.dk Tlf. 8697 4953, mobil 2783 8425

Annelise Jensen Tlf. 8697 4345 anka.jensen@fibermail.dk Kirkesangere Eva Marie Ømark Tlf. 5178 9295 evamoemark@gmail.com

Kontaktperson Ib Rasmussen Kløvevej 10, Skørring, 8544 Mørke akib@ma-net.dk tlf. 8697 4459, mobil 2023 4459

Jette Lindegaard Tlf. 8637 7253 86377253@nypost.dk

Anita Kristensen, Krogsbækvej 8 Karlby, 8543 Hornslet skrivnu@yahoo.dk, tlf. 2183 8305

7


Juni - Juli - August 2017

Gudstjenester Søndag 11. juni Skørring kl. 11 (Jørgen Pedersen) Søndag 18. juni Søby kl. 11 (Anne Sophie) Søndag 25. juni Skørring kl. 9.30 (Maria) Torsdag 29. juni Krogsbæk Skovkirkegård kl. 19 (Anne Sophie) Søndag 2. juli Søby kl. 11 (Anne Sophie) Søndag 9. juli Karlby kl. 11 (Maria) Søndag 16. juli Rosenholm Slot kl.10.30 (Maria)

Foto: Mogens Greve

Søndag 13. august Skørring kl. 11 (Anne Sophie)

Søndag 17. september Skørring (Høstgudstj.) kl. 11 (Anne Sophie)

Søndag 20. august Søby kl. 9.30 (Anne Sophie)

Oversigten over gudstjenesterne opdateres løbende på ådalskirkerne.dk - og annonceres i Adresseavisen Syddjurs

Søndag 27. august Søby kl. 11 (Anne Sophie)

Søndag 30. juli Mørke (nabogudstj.) kl. 11 (Maria)

Søndag 3. september Rønde (Stafet for Livet!) kl. 9

Søndag 6. august Søby kl.11 (Anne Sophie)

Søndag 10. september Søby kl. 9.30 (Maria)

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten og Mogens Greve Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Ådalens Pastorat nr. 3 2017  
Ådalens Pastorat nr. 3 2017  
Advertisement