Page 1

Juni - Juli - August 2016

Ådalens Pastorat Årgang 9 nr. 3

ådalskirkerne.dk Foto: Mogens Greve


Ådalens Pastorat

Derfor blev der i forbindelse med opslaget af Ådalens præstestilling etableret et samarbejde med Mørke sogn og sognepræsten der, Maria Frederikke Baungaard. Det sker dels for, at præsterne kan aflaste hinanden i forhold til gudstjenestefri weekender, og dels for at have en nær præstekollega at sparre med.

Nye tider Af sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto De nye tider i Ådalen og Mørke har skabt lidt forvirring angående gudstjenesterne og brug af vores seks kirker her i Ådalen. Seks kirker er mange kirker i ét pastorat. Godt nok er Ådalen ikke overbefolket, men det er stadig et stort geografisk område, og det er mange kirker at stå for helt alene som præst.

Skiftes til Ordningen fungerer således, at de to præster skiftes til at tage vagten fra uge til uge. Det vil sige, at jeg i den ene uge har gudstjenesten i både Ådalen og i Mørke, og så er det Maria, der har begge gudstjenester ugen efter. Det er besluttet, at vi her i Ådalen indtil videre holder gudstjenester skiftevis i Skørring og Søby kirker. De øvrige kirker bruges stadig til særgudstjenester/-arrangementer, bryllupper, begravelser og naturligvis, når der en søndag ønskes dåb det pågældende sted. Tidspunktet for gudstjenesterne varierer mellem kl. 9.30 og kl. 11. Du kan se tidspunkterne her i bladet, på ådalskirkerne.dk og i Adresseavisen. Forhåbentlig er alle sognene her i Ådalen med på at give ordningen en chance. Valget af de bestemte kirker skal selvfølgelig evalueres senere - vi har blot valgt at starte på denne måde.

Foto: Mogens Greve

2


Ådalens Pastorat

sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.

Meddelelser Sognepræsten Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476. Træffes bedst kl. 9-16 - holder fri mandage.

Forsidebillede Der er rigtig mange ting at skulle sætte sig ind i som ny sognepræst - og tilflytter til et nyt lokalområde. Selv på en solfyldt majdag med en af de sjældnere stille stunder sammen med familien i præstehaven i Søby, forstyrres roen - denne gang af fotografen. Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto havde dog ikke svært ved at finde smilet frem - for at dele det med modtagerne af kirkebladet.

Anne Sophie Berg Ricevuto tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til eller brug for en snak med præsten, eller kender du til en, der har, er du meget velkommen til at tage kontakt. Graveren Graver Hanne Kusk kan træffes på tlf. 2042 9246 mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-12 samt lørdag/søndag og helligdage kl. 9-14. Kirkebilen Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 8699 5400.

Sogneeftermiddage

Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde den anden onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og foregår i Sognegåden kl. 19.

Vi holder ferie i juni-juli og august og starter op igen tirsdag 6. september. Sogneeftermiddagene i Sognegården i Skørring begynder kl. 14. Det koster ikke noget at være med, og der er kaffe på kanden og kage på fadet.

Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På personregistrering.dk finder du alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald. Blanketterne kan indsendes elektronisk til miro@km.dk - eller printes ud og

Tirsdag 6. september fortæller sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto om sin barndom/ungdom, som har været præget at vokse op i en præstegård.

3


Juni - Juli - August 2016

Særlige gudstjenester og arrangementer Friluftsgudstjeneste på Krogsbæk Skovkirkegård torsdag 30. juni kl. 19 Gudstjeneste ved sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto. Familien Pultz spiller og synger. Vi slår teltet op. I skal selv medbringe kaffe/te, brød og stole til eget forbrug.

Foto: Mogens Greve

Kl. ca. 15 serveres der kaffe på Kongenshus Kro. Kl. ca. 17.30 - hjemkomst. Pris pr person er 100 kroner + evt. drikkevare til frokost.

Sogneudflugt til Viborg Domkirke torsdag 8. september Afgang med bus fra Skørring sognegård kl. 9. Afgang fra Halling Kirke kl. 9.15.

Tilmelding Tilmelding skal ske til Inge Klostergaard senest torsdag1. september - klostergaardinge@gmail.com, tlf. 5315 8286.

Kl. 11 Ankomst Viborg Domkirke, hvor vi får rundvisning med lokal guide. Kl. ca. 12.30 spiser vi frokost på Rindsholm kro.

Agnes Kathrine Salomon blev døbt 10. april i Karlby Kirke. På billedet ses hun sammen med sine forældre og storesøster Alvilda.

4


Ådalens Pastorat

Trinitatis Festdag for treenigheden Af Ellen Aagaard Petersen

budskab slå rod og vokse til. Søndagenes gudstjenester tematiserer betydningen af Guds skabelse, af Jesus´ liv, død og opstandelse og af Helligåndens nærvær for mennesker i dag.

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent. Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Trinitatis søndag markeres enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd. Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst. Jesus’ liv og gerninger I trinitatistiden skal de store højtiders

Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan f.eks. handle om sygdom og helbredelse, næstekærlighed og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og Gud eller forholdet til penge og rigdom. Høst- eller skabelsesgudstjenester Midt i trinitatistiden kommer høsttiden, som traditionelt er blevet fejret med høstgudstjenester. Danmark var tidligere overvejende et landbrugssamfund. Derfor har høstgudstjenesten haft stor betydning som afslutning på årets høst på markerne. Høstgudstjenesterne fejres stadig, også i bysogne, med høstpyntede kirker. Her får den mere karakter af en Foto: Mogens Greve takkegudstjeneste for naturens gaver. I flere kirker holder man i stedet for den traditionelle høstgudstjeneste en skabelsesgudstjeneste i sensommeren.

5


Juni - Juli - August 2016

Konfirmationer

Fredag 22. april i Karlby Kirke Fra venstre: Mads Birch Hitz, Caroline Charlotte Kjærgaard Jørgensen, Christophe Paris

Søndag 24. april i Søby Kirke Øverst fra venstre: Sofie Beyer Reis, Emma Overgaard Christiansen, Jasmin Brouer Kallestrup, Kasper Bæk Iversen, Nickolaj Bak Hviid, Natasha Lundorph Clausen Nederst fra venstre: Victoria Buur Rasmussen, Jeanette Ernstsen, Kirstine Brix van Binsbergen, Leah Alvin

6


Juni - Juli - August 2016

Kontaktoplysninger

Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet tlf. 8699 8044, mobil 2171 6972 galmskou@dlgtele.dk

Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476. Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4, 8543 Hornslet Tlf. 8699 4030, miro@km.dk

Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader 8543 Hornslet, tlf. 8697 4720 mobil 5095 0420 kvp.skader@gmail.com

Menighedsrådet Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, Mygind 8544 Mørke, jens.scheel@c.dk tlf. 8697 4320, mobil 4122 2554

Ansatte Graver Hanne Kusk: Tlf. 2042 9246 hanne.kusk@live.dk

Næstformand Leif Holm Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet tlf. 8697 4477, mobil 2288 4322 leifkoshima@hotmail.com

Gravermedhjælpere Dan Høj Laursen Kragkærvej 24, Fårup, 8544 Mørke tlf. 8697 4222, mobil 6139 1933

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard, Lyngvej 8, Halling 8543 Hornslet, tlf. 5315 8286 Klostergaardinge@gmail.com

Hans Madsen Tlf. 6082 2345 Organister Carl Erik Byskov Tlf. 8627 3442, mobil 2360 4608 carlbyskov@hotmail.com

Sekretær og kirkeværge Mygind Krogsbæk - Skørring Anders Mortensen, Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke, acbm@hotmail.dk Tlf. 8697 4953, mobil 6012 3908

Annelise Jensen Tlf. 8697 4345 anka.jensen@fibermail.dk

Kontaktperson Ib Rasmussen Kløvevej 10, Skørring, 8544 Mørke tlf. 8697 4459, mobil 2023 4459

Kirkesangere Eva Marie Ømark Tlf. 5178 9295 evamoemark@gmail.com

Charlotte A. Mammen Rugtorvet 6, Karlby 8543 Hornslet Tlf 8697 4390 Charlottemammen@yahoo.dk

Jette Lindegaard Tlf. 8637 7253 86377253@nypost.dk

7


Juni - Juli - August 2016

Gudstjenester Søndag 5. juni - 2. s.e.trin. Søby Kirke kl. 11 (ASR) Søndag 12. juni - 3. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 9.30 (Majbrit Daugaard) Søndag 19. juni - 4. s.e.trin. Søby Kirke kl. 11 (ASR) Søndag 26. juni - 5. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 9.30 (Majbrit Daugaard) Torsdag 30. juni Friluftsgudstjeneste på Krogsbæk Ødekirkegård kl. 19 (ASR) Søndag 3. juli - 6. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 9.30 (MFB) Søndag 10. juli - fællesgudstjeneste Rosenholm Slot kl. 10.30 (MFB) Søndag 24. juli - 9. s.e.trin. Søby Kirke kl. 9.30 (MFB) Søndag 31. juli - 10. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 11 (ASR)

Søndag 7. august - 11. s.e.trin. Mygind Kirke kl. 11 (ASR) Søndag 14. august - 12. s.e.trin. Søby Kirke kl. 11 (ASR) Søndag 21. august - 13. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 9.30 (MFB) Søndag 28. august - 14. s.e.trin. Søby Kirke kl. 9.30 (MFB) Søndag 4. september - 15. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 11 (ASR) Søndag 11. september - 16. s.e.trin. Skørring Kirke kl. 9.30 (MFB) Søndag 18. september - 17. s.e.trin. Søby Kirke kl. 11 (ASR) Søndag 25. september - 18. s.e.trin.Skørring kl. 9.30 (MFB)

Foto: Mogens Greve

Ajourført oversigt

Oversigten over kirketiderne opdateres løbende på ådalskirkerne.dk - og annonceres i Adresseavisen Syddjurs

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten og Mogens Greve Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Profile for Mogens Greve

Ådalens Pastorat nr. 3 2016  

Kirkeblad

Ådalens Pastorat nr. 3 2016  

Kirkeblad

Profile for greve
Advertisement