Page 1

Ådalens Pastorat December 2013—Februar 2014 Årgang 7 nr. 1


Kirkelukninger i Ådalens Pastorat? Som mange sikkert læste i Adresseavisen i uge 40, har kirkeminister Manu Sareen udtalt, at det bør overvejes, om kirker med under 200 folkekirkemedlemmer skal bevares, som de er i dag, bruges på en ny måde, eller helt tages ud af drift. Her i Ådalens Pastorat har vi hele 3 sogne med under 200 folkekirkemedlemmer, så det er klart, at vi i menighedsrådet må tage kirkeministerens udmelding til efterretning. Dog har vi i menighedsrådet længe været opmærksomme, at vi er et Pastorat med seks kirker til under 1400 folkekirkemedlemmer og at vi derfor vil være nemme at få øje på, hvis det kommer på tale, at der skal lukkes kirker i Syddjurs Provsti. Derfor har vi i menighedsrådet gennem de sidste år lavet nogle strukturelle ændringer, for at sikre, at vi bruger vores kirker så økonomisk forsvarligt som muligt. Det betyder bl.a. at vi holder en gudstjeneste hver søndag i stedet for to—hvilket vi dog også gør af andre årsager— at vi i vintermånederne primært holder gudstjenester i de kirker, der er billigst at varme op og at vi har gjort meget, for at spare på energi– og varmeforbruget i vores kirker. At vi bruger vores kirker forsvarligt, håber vi selvfølgelig vil give langt færre argumenter for at lukke en eller flere af vores kirker. Derudover skal det selvfølgelig også tages med i betragtningen, at man stort set ikke sparer noget ved at tage en kirke ud af drift, med mindre den kan sælges eller rives ned—og her hos os vil det være svært at sælge en kirke med tilhørende kirkegård og da alle vores kirker er fredede, må de heller ikke rives ned. –Så når de alligevel står der og skal vedligeholdes—for man må heller ikke bare lade dem forfalde—ja, så kan vi jo lige så godt bruge dem! Men ifølge vores Biskopper, kommer kirkelukninger ikke på tale, før der er lavet retningslinjer for, hvem der har beslutningskompetencer til at lukke en kirke. –Og for Biskopperne er det ikke det primære, hvor mange folkekirkemedlemmer der er i et sogn, men om der er et godt og levende kirkeliv. Så selvom folkekirken naturligvis må foretage nødvendige strukturelle tilpasninger, så bør der ikke lukkes kirker i sogne, hvor der er et godt og aktivt kirkeliv, som sognets beboere tager del i. Så med andre ord: Jo mere befolkningerne i sognene bruger deres kirke, jo større er sandsynligheden for, at deres kirke ikke bliver lukket. Menighedsrådet i Ådalen

2


Nyt alterparti i Skader Kirke? Ved cafégudstjeneste i Skader Kirke den 31. oktober kunne man møde kunstneren Anders Geertsen, der i foråret var en af de otte kunstnere, der udstillede ved Påskeudstillingen i Kirkens Korshærs Galleri i Hornslet. I menighedsrådet er vi meget begejstrede for det smukke krucifiks, Anders Geertsen skabte til udstillingen, og vi har derfor fået lov til at lavet en prøveopstilling af skulpturen i Skader Kirke, hvor den nu fungerer som alterparti. Værket vil stå i kirken de kommende måneder, og fra menighedsrådet vil vi gerne opfordre alle interesserede til at komme og se værket til en gudstjeneste. Menighedsrådet Undervisning af specialkonfirmander For et par år siden gjorde vi i Syddjurs Provsti undervisning af konfirmander på specialskolerne i Syddjurs til et indsatsområde, for at give disse konfirmander et bedre og mere kvalificeret undervisningstilbud. Sognepræst Mette Krabbe forestod denne undervisning, men da Mette Krabbe fik nyt embede i Hadsten storpastorat pr. 15. september 2013, udpegende vores konstituerede provst, Anders Holt, Syddjurs, mig til at overtage opgaven. Det betyder, at jeg i år også underviser konfirmander fra Pindstrupskolen og Firkløverskolen og altså dermed har tre konfirmandhold om ugen. Da det giver en del ekstra arbejde, vil hhv. Past. Emeritus Ida Elisabeth Bielefeldt og sognepræst Jette Paarup, der er konstitueret sognepræst i Marie Magdalene— Koed Pastorat, vikariere ved en gudstjeneste om måneden. Det fremgår af gudstjenenstelisten på bagsiden af dette blad, hvornår Ida Eliisabeth Bielefeldt (IEB) og Jette Paarup (Je. P) holder gudstjeneste. Sognepræst Eva Pedersen

Nye medlemmer i Provstiudvalg og Stiftsråd Der er valgt nye medlemmer til provstiudvalget i Syddjurs, hvis funktionsperiode begynder den 1. november. De valgte medlemmer er: Henning Laier - Rønde, Anders Bøgh - Ebeltoft, Poul Diederich - Ugelbølle og Jan Birk - Knebel, Leif Holm Søby. Som noget nyt, skal der også sidde en præsterepræsentant i provstiudvalget, og hertil er Eva Pedersen, Ådalen, blevet valgt. Leif Holm er yderligere blevet valgt til Stiftsrådet. 3


Gudstjenester December og arrangementer Julekoncert med Jysk Akademisk kor Der er helt sikkert en stor oplevelse i vente, når Jysk Akademisk Kor indtager Skørring kirke med en julekoncert onsdag den 27. november kl. 19.00??? Koret er et blandet klassisk kor med ca. 25 sangere, som i 2009 fejrede 60 års jubilæum. Repertoiret spænder bredt inden for det klassiske – lige fra renæssancemusik, romantiske satser som f.eks. Mendelssohn, nordiske toner som Nystedt og Lindberg og nyere dansk kormusik af La Cour og Holmboe og naturligvis danske salmer og sange. Efter koncerten inviterer menighedsrådet til julehygge i sognegården, med gløgg, æbleskiver og det traditionelle Amerikanske lotteri. Arrangementet er gratis og alle er velkomne til en rigtig en god koncertoplevelse og en omgang julehygge!

Vi synger julen ind Søndag den 22. december synger vi julen ind i Skader Kirke kl. 16.00. I vores smukke kirke, vil skumringens mørke på stemningsfuldt vis, blive brudt af stearinlys og tonerne fra vores smukke julesalmer. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og juleknas.

Nytårsgudstjeneste Vi videreføre vores hyggelige tradition med en nytårsgudstjeneste i Mygind Kirke den 31. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage i våbenhuset

Børnegudstjenester Som optakt til den årlige juletræsfest i hhv. Søby og Halling, afholdes der julegudstjeneste i børnehøjde i Søby Kirke, søndag den 1. december kl. 14.00 og lørdag den 14. december kl. 14.00 i Halling Kirke. Alle er velkomne! 4


NYT for Ådalens efterlønnere og pensionister. Den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 14,00 til 16,00 afholdes der eftermiddagshygge i Skørring sognegård. Hver gang starter vi med at synge kendte salmer, herefter et tilrettelagt arrangement og dagen afsluttes med kaffe, kage og hyggesnak. Vi starter den 3. december 2013, hvor Eva læser en julehistorie. Den 7. januar 2014 kommer Edel Buss Mikkelsen læser fortællinger om livet som husbestyrer i gamle dage. Den 4. februar 2014 fortæller Anne Marie Jessen om sin barndom i Knagstrup Hvis i har spørgsmål til de forskellige arrangementer kan i kontakte Anne Marie Christiansen, Skørring tlf. nr. 20 83 42 89 Inge Klostergaard, Halling tlf.nr. 53 15 82 86 Arrangementerne er gratis og vi håber der er mange der vil møde op, så vi sammen kan få nogle hyggelige eftermiddage. Helligtrekongersgudstjeneste Søndag den 5. januar er det Helligtrekongerssøndag, hvilket vi igen i år, fejrer med en aftensgudstjeneste i Søby Kirke kl. 19.00, hvor vi i skæret fra helligtrekongerslyset, vil vi synge julen ud. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde på Helligtrekongerskage, som ikke alene smager skønt, men som også gemmer på en mandel. Ifølge traditionen vinder den, der finder mandlen en kongekrone og får lov til at bestemme resten af dagen. Sidste år var det Annelise Olsen fra Søby, der var den heldige mandelfinder. Alle er velkomne til en hyggelig aftensgudstjeneste

Kyndelmisse Søndag den 2. februar holder vi kyndelmisse—denne gang i Skader Kirke. Vintermørket vil blive brudt med hundredevis af stearinlys, der stemningsfyldt vil kaste deres bløde, varme skær, over kirkerummet. Er vejret til det, vil vi efter gudstjenesten sende himmellys til vejrs, der for en stund, vil lyse den mørke aftenhimmel op på smukkeste vis. Vejret er helt sikkert til, at vi slutter af i våbenhuset med en kop kaffe til sidst. Alle er velkomne!

5


Dåbsbilleder

Opslagstavle

Berit Hansen og Karl Bjørn Lundbalds søn, Arthur Aqissiaq Lundblad blev døbt i Karlby Kirke, søndag den 30/6-13

Kirkebilen Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 86995400. Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned, med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegåden kl. 19.00

Søndag den 10. september blev Jonathan Kronborg Seersholm døbt i Skørring kirke. Her er dåbsbarnet sammen med faddere og forældre Pia Kronborg Nielsen og Peter Seersholm.

Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På www.personregistrering.dk kan du finde alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald og den kan indsendes elektronisk til miro@km.dk eller printes ud og sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet Besøg af præsten Jeg tager rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til at få besøg, eller kender du en, der ville blive glad for et besøg af præsten, kan jeg kontaktes for nærmere aftale på tlf.: 86 97 44 00. Besøg vores hjemmeside på www.ådalskirkerne.dk

6

Nikolaj Eisenreich Bjerregaard blev døbt i Karlby kirke søndag den 20. oktober. Med på billedet er søskende og forældre, Maibrit Bjerregaard og Brian Eisenreich Esman.


Kontaktoplysninger Sognepræst Eva Pedersen Kirkestræde 3 Søby, 8543 Hornslet Tlf.:86974400 / 29794476 evpe@km.dk Sognegård: Jomfru Gundersvej 7 8544 Mørke

Kirkekontor Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4 8543 Hornslet Tlf.: 86994030

Menighedsråd Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, 8544 Mørke Tlf.: 86974320 / 41222554 jens.scheel@c.dk Næstformand Leif Holm, Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet, Tlf.: 8697 4477, 2288 4322 leifkoshima@hotmail.com Kontaktperson Ib Rasmussen, Kløvevej 10, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974459 / 20234459

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard Lyngvej 8, Halling 8543 Hornslet Tlf.: 53158286, Klostergaardinge @gmail.com Kirkeværge Mygind - Krogsbæk Skørring Anders Mortensen Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974953 abcm@post.cybercity.dk Sekretær Charlotte Apel Mammen Rugtorvet 6, Karlby 8543 Hornslet Tlf.: 86974390 Charlottemammen @yahoo.dk Kasserer Knud Poulsen Jens Bassesvej 10, Skader, 8543 Hornslet Tlf.:86974720 / 50950420 kvp.skader@gmail.com Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet Tlf.:86998044 / 21716972 galmskou@dlgtele.dk 7

Ansatte Graver Gert Fly Steensen, Lyngvej 14, 8543 Hornslet Tlf.: 86999908 / 20429246 Gertflysteensen @hotmail.com Gravermedhjælpere: Dan Høj Laursen Tlf.: 86974222 / 61391933 Hanne Kusk: Tlf: 28406817 hanne.kusk@live.dk Organister: Carl Erik Byskov Tlf. 86273442 / 23604608, carlbyskov@hotmail.com Annelise Jensen Tlf.: 86974345 anka.jensen@fibermail.dk Kirkesangere: Eva Marie Ømark Tlf.: 51789295 evamoemark@gmail.com Jette Lindegaard Tlf.: 86377253 86377253@nypost.dk


Gudstjenesteliste Søndag den 1. december, 1. s. i Advent Karlby 10.30 Søby 14.00—Børnegudstjeneste

Tirsdag den 31. december, Nytårsaften Mygind 14.00 Søndag den 5. januar, H3K Søby 19.00

Søndag den 8. december, 2. s. i Advent Skørring 10.30 IEB

Søndag den 12. januar, 1. s. e. H3K Karlby kl. 10.30

Lørdag den 14. december Halling 14.00—Børnegudstjeneste

Søndag den 19. januar, 2. s. e. H3K Søndag den 15. december, 3. s. i Advent Ingen Mygind 10.30 Søndag den 26. januar, 3. s. e. H3K Søndag den 22. december, 4. s. i Advent Halling 10.30—Je. P Skader 16.00—Vi synger julen ind Søndag d. 2. februar, 4. s. e. H3K Tirsdag den 24. december, Juleaften Skader 19.00—Kyndelmisse Halling 13.00 EP Søby 14.00 EP Karlby 14.00 Jø. P Søndag d. 9. februar, sidste s. e. H3K Skader 15.00 EP Skørring 15.00 Jø. P Skørring 10.30—Je. P. Mygind 16.00 EP Søndag d. 16. februar, Septuagesima Onsdag den 25. december, Juledag INGEN Karlby 10.30 Søndag d. 23. februar, Seksagesima Torsdag den 26. december, 2. Juledag Søby 10.30 Ingen Søndag d. 2. marts, Fastelavn Søndag den 29. december, Julesøndag Mygind 10.30 Udgivet af Ådalens PastoSkørring 10.30 rat Redigeret af sognepræsten 8

Kirkeblad - Ådalens Pastorat nr. 1 2014  

Kirkeblad december 2013 - Februar 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you