Page 1

Ă…dalens Pastorat December 2014 - Februar 2015 Ă…rgang 8 nr. 1


Velkommen til ny deltidspræst i Ådalen Vores sognepræst Eva Pedersen bliver den 1. december ansat som teologisk medarbejder i skolekirkesamarbejdet i Syddjurs Provsti i en kvote på 25%. Stillingen er en projektstilling på foreløbigt 2 år. Vi kan derfor byde velkommen til sognepræst Torben Jensen, der ansættes med en tilsvarende kvote på 25% i Ådalens Pastorat. Om sig selv skriver Torben: ”Jeg glæder mig til at være præst i Ådalen og møde folk i de forskellige sogne. Jeg ser frem til samarbejdet med menighedsrådet, sognepræst Eva Pedersen og alle de andre kommende kollegaer i kirkerne. Det er mit indtryk, at sognegården danner ramme om mange aktiviteter, hvilket jeg også glæder mig til at blive en del af. For mig hører kirke og samfund sammen på en måde, der altid skal bære præg af frivillighed og gensidig tillid. Folkekirken er ikke en del af den offentlige sektor, men Kirken er alligevel noget, som enhver ved sit medlemskab kan blive en del af og gøre brug af. Folkekirken tilhører folket, samtidig med, at den er „Guds hus“. Det er vigtigt, at kirken er et rum for både tunge og lette sind - fra de store begivenheder i menneskers liv og til livets mørke sider, hvad enten det kommer fra vores eget indre eller fra sygdom og død. Jeg har tidligere haft to vikariater som præst siden januar 2013, nemlig i Stilling ved Skanderborg og i Nimtofte/Tøstrup/Nødager kirker. Siden 15. august i år har jeg været ansat 75% i Marie Magdalene Pastorat. Min kone Lene Kathrine og jeg har sammen tre voksne børn, og oprindelig stammer vi begge fra området midt mellem Horsens og Vejle. Vi har boet en årrække i Vestjylland, hvor vi var efterskolelærere, hvorefter vi flyttede vi til Århus, hvor jeg læste teologi, mens Lene blev uddannet som pædagog. Hun er nu lærer på Katrinebjegskolen i Århus N.“ Vi ser rigtig meget frem til samarbejdet med Torben og håber, han vil blive taget rigtig godt i mod som vores nye sognepræst her i Ådalen. Torbens første højmesse her i Ådalen bliver den 21. december, hvor vi efterfølgende byder ham velkommen ved en frokost i sognegården, hvor alle er velkomne! Af hensyn til maden er der tilmelding til Inge Klostergaard og Leif Holm senest 18. december (Kontaktinfo bagerst i bladet). Menighedsrådet


Velkommen til graver og gravermedhjælper Efter vores graver Gert Fly Steensen gik på efterløn i forsommeren, er Hanne Kusk blevet ansat som graver og Hans Madsen som gravermedhjælper. Både Hanne og Hans var i forvejen ansat som gravermedhjælpere i hhv. en fultids og deltidsansættelse, så derfor det er det stadig kendte ansigter I vil møde på kirkegården og i kirkerne. Vi er utrolig glade for, at Hanne havde lyst til at være vores nye graver og Hans vores nye gravermedhjælper, og vi ser meget frem til vores fortsatte samarbejde. Menighedsrådet

Gudstjenester og arrangementer Julekoncert Der er lagt op til et brag af en julekoncert, når Steve Cameron sammen med koret The Gospel Calvary gæster Skørring kirke torsdag den 27. november kl. 19.00. Steve har sin musikalske tradition fra sin mor, Etta Cameron, som han turnerede med i 20 år og efter hendes død, har han formået at holde hendes musik i live, med sine egne fortolkninger. Arrangementet er gratis og alle er velkomne til en glad aften, der afsluttes med kaffe og julekage i sognegården.


Julegudstjenester for børn i Søby og Halling. Vi holder julegudstjeneste i børnehøjde, søndag den 30. november kl. 14.00 i Søby og søndag den 14. december i Halling. Det bliver både festligt, hyggeligt og sjovt— og så skal vi selvfølgelig synge nogle af vores dejlige julesalmer. Gudstjenesterne ligger umiddelbart før juletræsfesten i hhv. Halling og Søby og alle er velkomne!

Juleteater i Skader Kirke Vi skal møde både en bondekone, nisser, rotter og en engel, når Børneteatret Ratata kommer til Skader Kirke med deres juleforestilling søndag den 21. december kl. 14.00. Gennem forestillingen, som børnene også inviteres med i, præsenteres vi for julen i al dens mangfoldighed med nis-ser, risengrød, rotter, engle, hjerter og stjerner, dyrene i stalden og det lille julebarn med konger, guld og gaver. Arrangementet er gratis og alle er velkomne! Billedet er fra sidst vi havde besøg af Ratata i julen 2011.

Julesalme-ønske-koncert Der bliver lejlighed for at få sunget netop din yndlings julesalme søndag den 30. november kl. 16, når vi holder julesalme-ønskekoncert i Søby kirke. Sognepræsten, organisten, kirkesangeren og nogle af menighedsrådsmedlemmerne har valgt deres yndlingsjulesalme, som vi skal synge, og hatten vil også gå rundt, til dem, der ønsker også at vælge en salme, vi skal synge. Bagefter er der kaffe og juleknas i våbenhuset. Nytårsgudstjeneste Vi holder vores hyggelige tradition i hævd, med en nytårsgudstjeneste i Mygind Kirke onsdag den 31. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage i våbenhuset.


Helligtrekongersgudstjeneste Søndag den 4. januar er det Helligtrekongerssøndag, hvilket vi igen i år, fejrer med en aftensgudstjeneste i Skader Kirke kl. 19.00, hvor vi i skæret fra helligtrekongerslyset, vil vi synge julen ud. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde på Helligtrekongerskage, som ikke alene smager skønt, men som også gemmer på en mandel, som det gælder om at finde. Alle er velkomne til en hyggelig aftensgudstjeneste.

Kyndelmisse Søndag den 1. februar holder vi kyndelmisse i Søby Kirke kl. 19.00. Kirken vil være smukt oplyst af hundredevis af stearinlys, og er vejret til det, vil vi efter gudstjenesten sende himmellys til vejrs, der for en stund også vil lyse den mørke aftenhimmel op på smukkeste vis. Vi slutter af i våbenhuset med en kop kaffe til sidst - uanset vejret.

Sogneeftermiddag Tirsdag den 2. december står eftermiddagen i adventens og julens tegn. Edel Brus Mikkelsen kommer og fortæller julehistorier, vi synger julesange og der vil være amerikansk lotteri.

Tirsdag den 6. januar kommer Kurt Rønnow (Halling) og fortæller og viser billeder fra hans tur til Vietnam, hvorfra billedet her også stammer.

Tirsdag den 3. februar vil Peter Astrup Madsen i en lysbilledserie fortælle om folk og huse i Karlby-området, et lokalhistorisk strejftog gennem mere end 100 år. Alle sogneeftermiddage begynder kl. 14.00, er gratis og alle er velkomne!


Træffetid Sognepræst Eva Pedersen har fri om mandagen og sognepræst Torben Jensen har fri mandag og onsdag. Ugens øvrige dage kan præsterne træffes på telefon mellem 9.00—16.00. Graveren kan træffes på telefon 50933219 man - tors. Kl. 8.00 16.00, fredag 8.00 - 12.00, lør., søn– og helligdage 9.00 - 14.00. Besøg af præsten Vi vil rigtig gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst til at få besøg, eller kender du en, der ville blive glad for et besøg af præsten, så kontakt os for aftale. -Sognepræsterne D. 31. august blev Franck Weibel Rasmussen og Katrine Nielsens søn Samuel Christian Rasmussen døbt i Halling kirke.

Kirkekontor Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat bliver lavet på Hornslet Kirkekontor. På www.personregistrering.dk kan du finde alle blanketter til navngivning, dåb, navneændring, vielse og dødsfald og den kan indsendes elektronisk til miro@km.dk eller printes ud og sendes til kirkekontoret, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet. Menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned, med undtagelse af juli og december. Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegåden kl. 19.00

Kirkebilen Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer i Ådalens Pastorat. Den kan senest dagen før bestilles på tlf. 86995400. Ellinor Bering, datter af Stine Graversen og Kristian Bering, blev døbt i Søby kirke d. 2. november.

Steffen Møller og Lone Rogild Møllers søn, Asge Rogild Møller, blev døbt i Søby kirke d. 2. november.


Kontaktoplysninger Sognepræster Eva Pedersen Kirkestræde 3 Søby, 8543 Hornslet Tlf.:86974400 / 29794476 evpe@km.dk Torben Jensen Tlf.: 28142806 toj@km.dk

Kirkekontor Hornslet Kirkekontor Rodskovvej 4 8543 Hornslet Tlf.: 86994030 E-mail: miro@km.dk

Menighedsråd Formand Jens Thomasen Gl. Oustrupvej 15, 8544 Mørke Tlf.: 86974320 / 41222554 jens.scheel@c.dk Næstformand Leif Holm, Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet, Tlf.: 8697 4477, 22884322 leifkoshima@ hotmail.com

Kirkeværge Søby - Skader - Halling Inge Klostergaard Lyngvej 8, Halling 8543 Hornslet Tlf.: 53158286, Klostergaardinge @gmail.com

Gert Almskou Østrupvej 27, 8543 Hornslet Tlf.:86998044 / 21716972 galmskou@dlgtele.dk

Kirkeværge Mygind - Krogsbæk Skørring Anders Mortensen Ådalen 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.: 86974953 / 60123908 acbm@hotmail.dk

Hanne Kusk: Tlf: 20429246 hanne.kusk@live.dk

Ansatte

Gravermedhjælpere: Dan Høj Laursen Tlf.: 86974222 / 61391933

Hans Madsen Kontaktperson Tlf.: 60822345 Ib Rasmussen, Kløvevej 10, Skørring Organister: 8544 Mørke Carl Erik Byskov Tlf.: 86974459 / 20234459 Tlf. 86273442 / 23604608, Sekretær carlbyskov@hotmail.com Charlotte Apel Mammen Rugtorvet 6, Karlby Annelise Jensen 8543 Hornslet Tlf.: 86974345 Tlf.: 86974390 anka.jensen@fibermail.dk Charlottemammen @yahoo.dk Kirkesangere: Eva Marie Ømark Kasserer Tlf.: 51789295 Knud Poulsen evamoemark@gmail.com Jens Bassesvej 10, Skader, 8543 Hornslet Jette Lindegaard Tlf.:86974720 / 50950420 Tlf.: 86377253 kvp.skader@gmail.com 86377253@nypost.dk


Gudstjenesteliste Søndag d 30. november, 1. s. i Adv. Søby 14.00 - Børnegudstj. (EP) Søby 16.00 - Vi synger julen ind (EP)

Søndag d. 4. januar, H3K Skader 19.00 - Vi synger julen ud (EP)

Søndag d. 7. december, 2. s. i Adv. Karlby 10.30 (EP)

Søndag d. 11. januar. 1. s. e. H3K Skørring 10.30 (EP)

Søndag d. 14. december, 3. s. i Adv. Søndag d. 18. januar, 2. s. e. H3K Skader 10.30 (EP) Ingen Halling 14.00 - Børnegudstj. (EP) Søndag d. 25. januar, s. s. e. H3K Søndag d. 21. december, 4. s. i Adv. Halling 11.00 (TJ) Skørring 11.00 (TJ) Søndag d. 1. februar, Kyndelmisse Onsdag d. 24. december Juleaften Søby 19.00 (EP) Halling 13.00 - Karlby 14.00 (EP) Søby 14.00 - Skader 15.00 (JP) Søndag d. 8. februar, Seksagesima Skørring 15.00 - Mygind 16.00 (IEB) Ingen Torsdag d. 25. december, Juledag Søby 10.30(EP)

Søndag d. 15. februar, Fastelavn Mygind 11.00 (TJ)

Fredag d. 26. december, 2. juledag Ingen

Søndag d. 22. februar, 1. s. i fasten Karlby 10.30 (EP)

Søndag d. 28. december, julesøndag Karlby 10.30 (TJ) Onsdag d. 31. december, Nytår. Mygind kl. 14.00 (EP)

Udgivet af Ådalens Pastorat Redigeret af sognepræsten Oplag: 720 Tryk: Rosenholm Tryk

Profile for Mogens Greve

Ådalens Pastorat nr. 1 2015  

Ådalens Pastorat nr. 1 2015  

Profile for greve
Advertisement