__MAIN_TEXT__

Page 1

Grethes Hus 6

ArchiCAD

Ingolf Sundfør 2017


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Grethes Hus 6 Utgave 2.1 (Det ble i 2010 gitt ut en utgave av Grethes Hus 6 for ArchiCAD 13 som omhandlet interiør. Denne boka handler dessverre ikke om interiør.)

Grethes Hus AS ISBN 978-82-8241-026-7 Kontakt: www.GrethesHus.no GrethesHus@gmail.com For ArchiCAD 20 og utover

Trykk: LOS Digital AS 2017

2


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Forord Det er i denne boka behandlet forskjellige verktøy som ikke nødvendigvis egner seg til modellering av en enebolig, men som like fullt er svært nyttige. Mark Up-verktøyet gir såkalte BCF-filer*, dvs filer der du kan kommunisere med andre aktører i BIM*-bransjen. Shell-verktøyet og friformsverktøyet Morph Tool blir vist. Samt konstruksjon av fasadevegg med Curtain Wall. En stor del av boka er på slutten viet til modellering av ventilasjon og innstillinger for MEP-verktøyet. Hotlink er vist som metode for å ta inn andre ArchiCAD-filer. Det ligger en mal, en profil og en fil som kan brukes i MEP-arbeidet på www.GrethesHus.no. Dette heftet er bygget opp som de andre heftene, med ”Learning by doing”-tilnærming hele veien og med grundige forklaringer.

Takk til arkitekt Grethe Høeg Gaudernack for lån av tegninger.

September 2017, Ingolf Sundfør

*BCF = BIM Collaboration Format, et format for rask informasjonsutveksling innenfor BIM-programmene. *BIM = Bygnings-Informasjons-Modellering.

©Grethes Hus AS 2017

www.GrethesHus.no

3


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Innhold 1. CURTAIN WALL ............................................................................. 6 1.1 Bæresøyler ................................................................................................... 6 1.2 Plassere fasaden i plan ............................................................................... 13 1.3 Redigere fasaden i snitt .............................................................................. 15 1.4 Plassere fasaden i 3D ................................................................................. 24 1.5 Kople sammen hjørner ............................................................................... 28 1.6 Redigere hele fasaden ................................................................................ 34 1.7 Redigere enkeltelementer .......................................................................... 36

4


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

5


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1. Curtain Wall 1.1 Bæresøyler Du fortsetter nå på arbeidet fra Grethes Hus 5 og bruker din egen ArchiCAD-fil fra ferdig hefte 5, evt en fil fra www.GrethesHus.no. Lag en kopi av Grethes Hus som du utfører denne øvelsen på slik at du har Grethes Hus fra bok 5 tilgjengelig hvis du skulle trenge det. Curtain Wall-verktøyet gjør deg i stand til å lage vegger uavhengig av etasjene. Vanligvis brukes Curtain Wall (CW) på stål og glassfasader på større bygg. Her skal vi gjøre en øvelse på dette mindre bygget. Vi skal plassere en Curtain Wall på gavlen på Grethes Hus. I eksempelet er vist Grethes Hus fra ferdig bok 5 med tilbygg, dvs uten endringene som er gjort i kapittel. Vi skal bruke glassflater og blindfelt, samt sette inn en dør. Vi skal også se kort på mengdelister og soner. Rehabiliteringsfilteret skal stå permanent på New i dette kapittelet slik at alle nye elementer får statusen New.

Ha rehabiliteringspaletten aktiv og Default Elements innstilt på New.

6


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Fjern veggene på tilbygget.

Her er tilbygget uten vegger. Curtain Wall (CW) gir oss en fasadevegg som vanligvis henger på et reisverk av stål. Vi skal derfor i tillegg montere H-bjelker som bærende stålsøyler i gavlveggen. 7


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Stålsøylene skal hvile på grunnmuren. For enkelhets skyld lar vi søylene gå gjennom dekkene uten å spare ut hull i dekkene.

Klikk på Options, Complex Profiles og Import Standard Steel Profile.

Finn fram en HEA 120-profil og importer den inn i fila.

8


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Vær i 1.etasje. Ha kjelleren som Trace Reference. Dobbeltklikk på søyleverktøyet.

Bruk favoritten Søyle – IPE80

Velg HEA120profilen. 8m egenhøyde Starter 232mm under etasjehøyden Vri den 90o (så flensen på søyla vises i gavlen).

ID: Stalsoyle-01

OK!

9


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Plasser søylen mellom hjørnekantene på det sørøstlige hjørnet av grunnmuren. Ikke bry deg om at søyla ser skeiv ut når du skal til å plassere den. Grunnen er georefereringa utført i bok 4. Søyla retter seg opp i det du setter den ut.

Søyla i 3D.

10


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Plasser en søyle langs E-aksen på samme måte, midt i veggen. ID: Stalsoyle-02.

Søyla i det nordøstlige hjørnet skal ha en starthøyde på 168mm. ID: Stalsoyle-03.

Her er alle tre stålsøyler satt ut. 11


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Søylene kan kuttes av med en SEO (Solid Element Operation eller bolsk operasjon). Men når det gjelder søyler, anbefales det ikke, da de reelle høydene ikke kommer med i mengdelista på den måten. Hvis man skal få korrekte høyder på søylene i listene, må man ta tak i hver enkelt søyle og dra den ned til underkant tak (eller til det punktet i takkonstruksjonen søyla skal støtte opp). Flytt snitt E slik at snittet går langs yttersiden av den østlige grunnmuren og forminsk søylene.

12


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1.2 Plassere fasaden i plan Vi skal først bruke fasadeverktøyet for å plassere og deretter fyllverktøyet for å redigere gavlen, som er den mest kompliserte fasaden. Først plasserer vi gavlens fasade mens vi er i plan. I kapittel 1.4. skal vi vises hvordan sideveggenes enkle glassfasader kan plasseres i plan. Deretter koples alle tre fasader sammen med kommandoen Create Common Frames. Men først: Vær i 1.etasje.

Bruk favoritten CW – Glassfasade. ID: Glassvegg-gavl

Vær i plan.

Bruk de geometriske metodene enkel polylinje og standard plan.

13


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Legg en fasade langs snitt E.

Det dukker opp et sol-ikon når du har trukket opp fasaden. Klikk én gang utenfor fasaden for å markere hvor utsiden er.

Det dukker opp en dialogboks Place Curtain Wall. Topphøyden her er ikke så viktig, for den skal du justere etter takformen. Starthøyden kan du sette til -232mm, det er toppen av det nederste dekket.

14


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1.3 Redigere fasaden i snitt

Her ser vi fasaden i plan og 3D.

I snitt E ser fasaden slik ut.

15


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Merk fasaden.

Gå til Design – Modify Curtain Wall – Boundary Editing in Section – Extract Boundary to Fill. 16


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Det blir dannet et fyll av samme størrelse som fasaden

Siden fyllet er ugjennomsiktig, gå inn i dialogboksen og redusér mattheten til 25%.

Da blir det mulig å se detaljer bak fyllet.

17


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Klikk på et tilfeldig sted på toppen av CW.

Velg det første ikonet på den flytende paletten for å lage et nytt redigeringspunkt (svart prikk).

Trekk punktet opp til toppen, underkant av mønet. Vær nøyaktig. 18


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

PĂĽ samme mĂĽte, fyll ut gesimskassene.

Her er Move-ikonet brukt for ĂĽ flytte et redigeringspunkt.

19


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Her er begge gesimskasser tatt med.

Det nederste høyre redigeringspunktet flyttes 400mm opp, så det samsvarer med overflaten på det øverste dekket i 1. etasje.

20


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Her er også punktene i senter av bygget (E-aksen) redigert på samme måte.

Merk fasaden, så både fasade og fyll er merket.

Gå til Design – Modify Curtain Wall – Boundary Editing in Section – Redefine Boundary from Fill.

21


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Klikk på fasaden…

… og fasaden oppdaterer seg etter fyllet.

22


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

F3‌

‌og F3 en gang til! 23


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1.4 Plassere fasaden i 3D Legg merke til at vi oppnår det samme resultatet ved å sette ut veggen i 3D. Det er på enkelte punkter vanskeligere, og på andre punkter lettere. Her vises hvordan lage gavlveggen i 3D. Hvis du ønsker å prøve ut de neste 4 sidene fram til kapittel 1.4., må du slette fasadeveggen for å lage den på nytt. Vær i 3D.

Bruk de geometriske metodene Boundary (grenselinjer) og Vertical (loddrett).

Bruk også her favoritten CW – Glassfasade.

Trekk først en linje langs med grunnmuren for å definere retningen på det planet glassfasaden skal stå i.

24


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Klikk så på startpunktet én gang til for å starte å trekke grenselinja for fasadeveggen først langs grunnmuren, så opp til dekket i 2.etasje, deretter langs innsiden av taket og til slutt tilbake til startpunktet. Klikk kun når du får svarte blyanter eller vinkeltegn.

Vær klar over at taket krager 57mm ut over grunnmurens liv. Det fører til at du ikke treffer akkurat på sidekanten av taket, men 57mm innenfor. Men du definerte et plan med den første streken. Dette gjør at du hele tiden beveger deg innenfor det samme planet uansett hva du snapper til.

25


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Derfor kan du snappe til sidekantene på taket, selv om fasadeveggen ikke vil gå helt ut til sidekanten.

Når du trekker nest siste linje, hold inne Shift for å tvinge den siste linja rett ned langs undersiden av dekket.

Gå ned til utgangspunktet og klikk. Musepila forvandler seg til en hammer. Klikk og klikk én gang til. Det dukker opp en sol som skal angi hvor utsiden skal være. Klikk på fasadeveggen for å vise at utsiden av fasadeveggen skal vende ut mot det fri. 26


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Ferdig fasadevegg på gavlen på samme måte som med «fyll»-metoden. Nå skal vi plassere to fasadevegger på hver side av denne. Vi viser hvordan det kan gjøres i plan i neste kapittel.

27


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1.5 Kople sammen hjørner Bruk den samme favoritten som i stad, CW – Glassfasade. ID: Glassvegg-nord

Bruk også her enkel polylinje og standard plan.

Trekk opp fasadeveggen der du vil ha den i dette tilfellet langs yttersiden av den nordlige grunnmuren og bort til hjørnet. Pass på at du snapper til hjørnet.

Klikk med sola der du vil ha yttersiden av veggen.

Nordlige fasadevegg er utplassert. 28


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Du får nå opp en dialogboks for å bestemme høyden på fasadeveggen. Bestem topp- og bunnhøyde. Topphøyde: 2600mm Bunnhøyde: 168mm

Place!

Slik ser fasadeveggen ut sett fra nordøst.

29


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Plasser en fasadevegg på sørsida på samme måte, men med start -232mm i forhold til etasjehøyden.

Slik ser fasadeveggen ut fra sørøst.

30


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Nå kan du kople sammen fasadeveggene i hjørnene. Gå til plan 1.etasje. Merk den nordlige og østlige fasadeveggen. Høyreklikk og velg Create Common Frames.

Bruk enten Mitered som gir en skrå avslutning eller Parallel som gir en rett.

31


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Her er Parallel brukt.

Nordøstlig hjørne. Vi ser at et slikt komplisert hjørne, er ikke alle løsninger optimale.

32


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Sørøstlig hjørne koplet sammen.

33


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1.6 Redigere hele fasaden Nå skal vi forandre på avstandene mellom de ulike fasadeplatene, dvs på hele fasademønsteret fra topp til tå. Merk hele fasaden og trykk Ctrl+T for å få opp dialogboksen.

Velg Scheme og forandre høyden på den midterste delen av Secondary Gridlines fra 2400mm til 2600mm. Høyde 1 og 3: 200mm

34


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Distinct Panels gis metalloverflate ved å klikke vekk haken i Use Panel Building Material’s Surface.

Mellomfeltene har nå fått metallplater i stedet for glass. Både glassfeltene og feltene med metallplater har endret størrelse.

35


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

1.7 Redigere enkeltelementer Vi kan redigere de enkelte elementene, både panel, glass og rammer. Vi ser at gulvet i den nordlige delen er litt høyere enn panelene. Merk fasaden nok en gang og klikk på Edit som dukker opp i bildet.

Vi får opp en innstilling med kategorier oppe i venstre hjørne som kan gjøre enkelte elementer i modellen usynlig. Vi skal etablere felter med metallplater på den nordlige delen, nederst. Merk de liggende rammene som vist på neste side. De skal kopieres 2200mm nedover.

36


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Ctrl+Shift +D for ĂĽ kopiere de fire rammene loddrett ned 2200mm. Klikk Utenfor de to matrisene som dukker opp. Matrisene er til for ĂĽ merke hele rader av gangen.

37


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS De liggende rammene er senket 2200mm.

Skjul kategoriene Environment og Frame.

På den måten blir kun panelene synlig, og det blir lettere å merke dem for å forandre dem.

Bruk pilverktøyet uten magneten aktiv og merk de fire panelene.

38


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

Ctrl+T for å få opp dialogboksen Curtain Wall – Panel Selection Settings.

Distinct Panel

Overflate: Metall-Stål

ID: Panel M-15

OK!

39


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

OK!

De fire feltene har fĂĽtt metalloverflate.

40


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS

www.

GrethesHus.no

Lærebøker i digital 3D-modellering og kontroll På nettsiden Nettbutikk.GrethesHus.no finner du disse bøkene, og de er garantert billigst i landet. Nettbokhandel og priser finner du ved å bruke QR-koden.

QR for nettbutikken

Grethes Hus for ArchiCAD er seks bøker i en serie som viser hvordan en norsk tomannsbolig blir bygget opp.

Jeg brukte under 3 uker på å lære meg Archicad ved hjelp av bøkene fra Grethes Hus, og fikk levert inn en søknad til kommunen med tilhørende flotte tegninger. Men jo, det gikk greit, nettopp på grunn av Grethes Hus heftene ☺ Morten Wilhelmsen Workshop Planner, Bergen Bygg 2

41


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS Revit er i de siste årene blitt svært populært hos både arkitekter og ingeniører. Man bygger 3D-modeller med informasjon, akkurat som ArchiCAD. Vi har 4 bøker om Revit, de to første for bygningskroppen, nr 3 for VVS og nr 4 for elektro.

Excel har vist seg unnværlig i arbeidet med 3Dmodeller. Her vises hvordan lage tabeller for å trekke ut informasjon fra 3D-modellene og effektive måter å bruke Excel på. Boka har fått gode tilbakemeldinger fra byggebransjen.

Solibri-bok 1 og 2 viser hvordan teste 3Dmodellene, sjekke kollisjoner og lage visuelle rapporter av dette. Solibri er blitt uunnværlig for den norske byggebransjen på mellomstore og store prosjekter.

42


44 av 158 sider gratis av Grethes Hus 6 fra Grethes Hus AS SketchUp er kanskje det morsomste og mest intuitive programmet for 3Dmodellering. SketchUp har veldig mange muligheter til å lage objekter, enkle solstudier og rett og slett morsom og nyttig 3D-modellering. Her har vi tre bøker med litt ulik tilnærming, alle «learning by doing» som de andre bøkene.

Ønsker du rabatt på markedets allerede billigste priser? Bestill flere bøker av gangen, til klassen din eller ditt firma. For hver bok over 10 bøker får du 1% rabatt. Max rabatt er 25%. Eksempel: Bestiller du 20 bøker, får du 10% rabatt, bestiller du 35 bøker får du 25% rabatt. I tillegg får du én gratis bok for hver 10. bok du bestiller over 10 bøker. Eksempel: Bestiller du 20 bøker, får du 1 bok ekstra gratis, bestiller du 50 bøker får du 4 bøker ekstra gratis. Dette kommer i tillegg til rabatten.

Bestill fra ordre@GrethesHus.no

43

Profile for GrethesHus

Grethes Hus 6 ArchiCAD 22 - 40 av 158 sider  

Her får du de første 40 sidene av Grethes Hus 6 gratis. NB! Legg merke til at den alternative metoden for å lage en fasade med Fyll-verktøye...

Grethes Hus 6 ArchiCAD 22 - 40 av 158 sider  

Her får du de første 40 sidene av Grethes Hus 6 gratis. NB! Legg merke til at den alternative metoden for å lage en fasade med Fyll-verktøye...

Advertisement