Page 1

Grethes Hus 3

ArchiCAD Arkitekt: Grethe Høeg Gaudernack

Ingolf Sundfør 2018


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Grethes Hus 3 Utgave 12.1 Laget for ArchiCAD fra versjon 22 og utover Grethes Hus AS ISBN 978-82-8241-023-6

Kontakt: www.GrethesHus.no GrethesHus@gmail.com

Trykk: LOS Digital AS 2018

2


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Forord En av studentene på NKI som har brukt Grethes Hus, sier det helt riktig: Bøkene synes for meg å være bygget opp slik at det er ment at man skal tenke mer og mer selvstendig utover i bøkene. Her jobber du videre med Grethes Hus. Du bruker Hotlink for å lenke inn modulfiler av kjøkken og bad som du lager selv. Du redigerer og monterer lyskilder og lager peis. 3D Cutaway gjør at du kan lage nøyaktige snitt av huset i 3D. Du lærer enkel rendring for å lage fotorealistiske bilder. Soner plasseres og du lærer effektive metoder for å oppdatere sonene. Byggforsk Kunnskapsystemer blir i dette heftet brukt for å få tegningsprosessen så realistisk som mulig. Takk til Sintef/Byggforsk for deres gjennomført solide opplegg på http://bks.byggforsk.no. Byggforsk er en abonnement-basert betalingstjeneste. Når boka i starten av hvert kapittel gjerne viser til planvisning (rett ovenfra) i ulike View Maps, fx Arbeidstegninger eller Rammesøknad/byggemelding, så er det fordi når vi trenger et mer detaljert bilde av fx veggkonstruksjon så viser View Map Arbeidstegninger sjiktene i veggene. Når vi trenger en mindre detaljert visning der veggene og andre elementer vises med grå skarvur, så brukes gjerne View Map Rammesøknad/byggemelding. Takk til: Grethe Høeg Gaudernack (arkitekt MNAL) som har vært så vennlig å låne meg tegningene.

Copyright © 2018 Grethes Hus AS. Heftet kan ikke kopieres uten tillatelse fra Grethes Hus AS Oslo, oktober 2018 Ingolf Sundfør (BIM-tekniker MBF)

Husk ressurssidene www.GrethesHus.no og www.BIMfag.no 3


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Innhold 1. True Line Weight ................................................................. 6 2. 3D Cutaway ........................................................................ 7 3. Dekker og høyder ................................................................ 9 4. Peis ................................................................................. 12 5. Mengdeliste ...................................................................... 18 6. Mengdesjekk ..................................................................... 27 7. 3D Document .................................................................... 28 8. Gravity ............................................................................. 34 9. Kjøkken ............................................................................ 37 10. Hotlink kjøkken ............................................................... 40

4


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Grethes Hus etter hefte 2.

5


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

1. True Line Weight

Du kan trenge å se et plan eller et snitt med like tykke streker som utskriften gir. Da kan du gå til View / On-Screen View Options / True Line Weight. (Må være i en 2D-tegning) Med True Line Weight blir linjene tykkere og tykkere jo lenger du zoomer inn (som om du skulle ha brukt et forstørrelsesglass på en papirtegning).

Med True Line Weight

Uten True Line Weight

(Textbox Handles, markeringer rundt tekst og målsetting kan også slåes av her om det er ønskelig.)

Textbox Hadles vil ikke synes på tegningene og er nyttige for å finne ut av hvor man skal klikke for å merke et element. 6


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

2. 3D Cutaway 3D Cutaway er en funksjon for å lage 3D-snitt for å se inne i modellen. (Bilder fra boka for ArchiCAD 20) Klikk på 3D Cutaway-ikonet nede til venstre på skjermen eller bruk hurtigtast Ctrl+Y. Dette gjør at fire sakser blir synlige på siden av skjermen.

Klikk på et gripetak, slipp, dra nedover eller bortover og klikk når du er fornøyd med avstanden, eller skriv inn mål på tastaturet.

Her er det skrevet inn 3400 på tastaturet og klikket på Finalize (eller man kan trykke to ganger på Enter). 7


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Man har da laget et vannrett snitt noen mm under etasjeskilleren mellom første og andre etasje.

Kuttoverflatene blir vist med det materialet de er laget av. Lag egne plan ved å høyreklikke på saksa eller selve planet.

Du kan også rotere dette 3D-snittet. Du kan enten skjule eller slette Cutting Planes ved å ha på eller av ikonet. 8


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

3. Dekker og høyder Hittil har trinnet midt i 1.etasje vært skjult i View’et Rammesøknad/ Byggemelding. Laget som trinnet ligger på 255-Gulvoverflate er skjult i lagkombinasjonen Rammesøknad/ Byggemelding. Vi åpner dette laget for de øverste 7 lagkombinasjonene i Layer Settings. Ctrl+L. Se under.

For at trinnet skal bli synlig i alle relevante lag.

Det er nå 170mm fra OK trinn til øverste dekke, dette til tros for at høyden på trinnet er 200mm. 9


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Det vanlige når det gjelder dekker er at høydemålet starter i OK dekke. Når det gjelder favoritten Gulvoverflater starter høydemålet i UK dekke. Her er gulvet i første etasje. Høydemålet starter i OK gulv.

Her er derimot gulvoverflate Parkett som vi har brukt til dette trinnet. Her går høydemålet opp til UK dekke. Dette er styrt av Reference Plane i dialogboksen.

OK trinn skal ligge midt i mellom OK gulv stue og kjøkken. Merk begge trinn og gi dem høyden 170mm (i stedet for 200mm).

Så skal vi gjøre plass for peis.

Vi skal trekke fra et 900 mm stykke til venstre med Subtract from Polygonfunksjonen så vi får plass til en peis her.

Men hva skjer nå vi prøver å gjøre dette i 3D? Funksjonen retter seg etter arbeidsmiljøet før det ble rotert. 10


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Vi må enten bruke Rotated Rectangular i 3D eller gå i plan for å få dette til.

Nå er det plass til en peis her.

11


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

4. Peis Nå skal vi bruke Byggforsk til å finne ut av en del spørsmål. Nettadresse: http://bks.byggforsk.no/ Du må ha et abonnement for å komme inn på disse sidene. Gratis prøveabonnement er tilgjengelig fra forsiden. Først skal vi undersøke om det er regler for innsetting av peiser. Skriv peis eller ildsted i søkefeltet øverst til høyre.

Da vil du blant annet få opp Byggforskblad nr 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner som omhandler erfaringsbaserte regler fra muring av peiser og piper (før det ble vanlig med innsatspeiser). Rull nedover i teksten. Du vil etter hvert komme til denne figuren som du vil få bruk for i konstruksjon av peis. Dette betyr at det må være en avstand på minimum 800mm fra innersiden av peisen (ildrommet) til brennbart materiale, for eksempel et tregulv. Byggforskblad nr 752.135, Fig 52 A

12


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Vi skal lage en peis selv om det finnes egne peisobjekter i ArchiCAD. Jobb i en kombinasjon av plan og 3D. Skjul gjerne 2.etasje med filteret. Du skal nå bruke objektverktøyet til å lage en peis til venstre for pipa.

Sett inn et fundament for peisen med Cube. Sett ut i plan (2D). Starthøyde: 400mm under etasjenivået. Dybde: 600mm Bredde: 900mm Høyde: 570mm Overflate: Tegl-Aldring ID: Peisfundament. Lag: 271-Murte piper og ildsteder 13


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Peisfundamentet i 3D.

Vi monterer en høy peiskappe. Starthøyde: 875mm over etasjenivået. Dybde: 600mm Bredde: 900mm Høyde: 1725mm

ID: Peiskappe.

Lag: 271-Murte piper og ildsteder (Alle elementer i peisen skal ligge på dette laget.)

14


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Vi ser at avstanden fra ildrommet til gulvet er 600mm og at det derfor mangler 200mm for at reglene for ildsteder skal bli fulgt.

Det løses greit ved å legge en ubrennbar plate foran peisen eller ved å mure opp murstein i høyde med gulvet like utenfor peisen. Objektverktøyet (Cube) kan brukes også her. Plata skal bestå av et lag med teglstein som starter -110mm under gulvoverflaten og når 10mm over. Dybde: 230mm Lengde: 1600mm Egenhøyde: 120mm ID: Peisforkant.

Hvis vi bytter om dybde og lengde, vil overflaten snu seg.

15


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Til slutt skal du beskytte mursteinen mot flammene med 5mm tykke jernplater. Starthøyde: 170mm over nullpunktet. Bredde: 600mm Dybde: 900mm Egenhøyde: 5mm Overflate: Metall-Jern.

ID: Peis-Jernplate

Jernplata i bunnen av ildrommet.

De stående platene plasseres

16


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Tenk på hvor du plasserer utsettingspunktet. Det bør være på høyre side så du treffer og snapper til pipa.

Du kan også fjerne den delen av gulvet som kolliderer med peis og pipe. 17


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

5. Mengdeliste Alle elementer i modellen havner automatisk i mengdelistene. Vær i View Map og finn Skjema fast inventar. Du får opp et nytt tomt skjema siden det vi har laget hittil ikke ligger i kriteriene for det som skal vises her. Vi lager oss et eget skjema. Klikk på Scheme Settings helt til høyre litt oppe på skjermen for å lage en kopi av skjemaet.

På neste side ser du Scheme Settings – innstillinger for mengdelister. Vi klikker på Skjema fast inventar og deretter på New-knappen nederst til venstre.

18


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

I dialogboksen som dukker opp, velg Duplicate, fra 09 Skjema fast inventar. Kall det nye skjemaet fx Skjema peis og pipe. Klikk OK!

19


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Fjern alle kriterier unntatt det første.

Klikk pĂĽ Add Criteria og velg Layer (under Model View) i menyen som dukker opp. Velg laget 271- Murte piper og ildsteder.

20


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Gå så ned på Fields/09 Skjema Peis og pipe. Visningen du får nå er svart/hvit og ikke med noen 3D-visning. Hvis du ønsker en 3Dvisning i farger av peiselementene, gjør følgende: Klikk på Add Fields.

Under General, velg 3D Axonometry (som betyr parallellprojeksjon). Klikk Add!

Dra 3D Axonometry lenger opp på lista, fx like over 2D Plan Preview.

21


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Fremdeles vil du bare se i svart/hvitt.

Gjør Organizer aktiv. Still inn slik at du har Project Map på den ene sida og View Map på den andre sida.

Kopiér 09 Skjema peis og pipe over fra venstresida (Project Map) og over til høyresida (View Map) ved å dra den over. I View Map kan du gjøre permanente innstillinger. Klikk på Settings (som er det samme som View Settings). 22


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Under Model View Options og Graphic Override velg 05 Møbleringsplan. OK!

23


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Her vises skjemaet som gir informasjon om blant annet dimensjoner for bestilling.

Her er dimensjonene for en av jernplatene i peisen. Du kan redigere verdiene i skjemaet, og det gir tilbakevirkning til modellen. La oss si du heller vil ha en plate som er 20mm tykk.

24


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Du skriver inn 20mm og klikker deretter pĂĽ en av de to knappene som bringer deg inn i modellen.

Den venstre gir deg plan, og den høyre gir deg 3D.

Her er du ført rett til peisen, og den underste plata er oppdatert til ü bli 20mm tykk som du ser. Ctrl+Z og du er tilbake til 5mm tykkelse.

25


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Med Ctrl+Shift+S kan du lagre som Excel og andre formater.

Hvis du ikke får lagret som Excel Workbook, velg det eldre formatet Excel 97-2003 Workbook. Dette kan du i Excel lagre som Excel Workbook hvis du trenger det.

Dette skjemaet kan brukes rett i bestilling eller redigeres ytterligere. Excel-fila kan eksporteres til en rådgiver. Ikke-geometriske data kan fylles ut av rådgiveren og importeres tilbake i ArchiCAD. Dette skal vi se nærmere på i bok 4. 26


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

6. Mengdesjekk Når vi sjekker mengdelista for vegger, ser vi at to forskjellige vegger har fått ID’en IV-01. Både brystningsveggen og gipsveggene.

Her er en enkel måte å gi gipsveggene nye ID’er på. Klikk på Trestender 73mm… i mengdelista og deretter på ikonet for å vise elementene i 3D.

27


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Alle veggene av Trestender 73mm… er nå merket. Gå rett i infoboksen og gi dem ny og riktig ID: IV-02. Enter! ESC så merkingen avsluttes. Gå i plan (eller 3D) og merk en tilfeldig vegg av Trestender 73mm… og sjekk at det har virket for deg.

Da er veggene av Trestender 73mm… gitt riktig ID.

Vegglista etter operasjonen. 28


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

7. 3D Document 3D Document kan brukes til å gi en kunde en 3D-illustrasjon med tekst og mål. For å lage et 3D Document må du være i 3D. Finn en passende vinkel å se peisen fra. Document – Documenting Tools - New 3D Document. Eller høyreklikk. Gi 3D-dokumentet navnet Peis. Klikk på Create. 3D-dokumentet Peis blir skapt.

3D-dokumentet Peis

29


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Denne 3D-utsnittet som dukker opp finnes på Navigator Arbeidstegninger – 3D Dokumentasjon - 3D-Utsnitt 01 Peis.

Standard målestokk i 3Ddokumenter er 1:20. Det ser du også nederst på skjermen.

30


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS For å gi målsetting velger du målsettingsverktøyet og favoritten Mål 3D Document.

Velg innstillinger i infoboksen for å tvinge målsettingen til å gå loddrett eller vannrett.

Velg Show Layer hvis laget er usynlig i den lagkombinasjonen du arbeider i.

Tekst og piler kan av ulike grunner få litt forskjellig størrelse. For å innstille størrelse på målsetting og piler, kan du stille inn målestokken.

31


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Det går også an å jobbe direkte med dialogboksen for målsettingsverktøyet. Under er det vist hvilke størrelser som kan endres.

32


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Bruk tekstverktøyet og favoritten Tekst Bygning for å lage tekst på 3D-dokumentet.

Trekk ut et rektangel og skriv teksten du vil ha med. Kikk utenfor rektangelet når du er ferdig. Merk teksten ved å klikke på et av gripepunktene med pilverktøyet. Gå til infoboksen og skift farge.

Ferdig 3D Document. Dette kan sendes kunden for rask forklaring med riktige mål. 33


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

8. Gravity Nå skal vi sette ut kjøkken på det øverste dekket i 1.etasje. Bruk View Map Rammesøknad/ Byggemelding. Klikk på Objektverktøyet (Stolen på verktøylinja). Ctrl+T for å få opp dialogboksen Object Default Settings. Søk etter «oppvas». Bruk favoritten Oppvaskmaskin.

34


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Nå skal vi sette ut en oppvaskbenk. Objektverktøyet skal være aktivt. For å slippe å tenke på høyden, gjør vi tyngdekraftknappen Gravity aktiv ved å klikke på den og velge Gravitate to Slab. Da legger kjøkkeninnredningen seg rett på gulvet. Velg favoritten Benkeskap m/vask.

Oppvaskbenken skal være 1000mm bred, 600mm dyp, 900mm høy, og Gravity skal være påslått før du plasserer den ut. Utsettingspunkt bør være øverste venstre hjørne på benken. ID: Oppvaskbenk 35


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Plassér ut benken ved siden av oppvaskmaskinen.

Hvis den kommer ned i gulvet på denne måten, er det fordi Gravity ikke er aktiv.

Slett oppvaskbenken og sett den ut en gang til og la Gravity være aktiv…

Passiv

Aktiv

Husk: Du kan ikke innstille Gravity i ettertid. Har du satt ut et objekt feil, må du slette objektet, aktivisere Gravity og sette ut objektet på nytt. Og…..Du må være i Objektverktøyet for å innstille Gravity.

36


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

9. Kjøkken Sett ut et benkeskap. Bruk favoritten Benkeskap.

Benkeskapet skal stå til høyre for kjøkkenbenken. Benkeskapet skal være 500mm bred, 600mm dyp og 900mm høy. ID: Benkeskap

37


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Vi skal også sette ut en komfyr.

Bredde: 600mm, dybde: 600mm, høyde: 850mm Legg merke til Plansymbol etter MVO (Model View Options). Det vises da ingen sirkler for kokeplater i planvisning i Rammesøknad/ Byggemelding, men i Arbeidstegninger. ID: Komfyr 600x600x900mm Sett ut komfyren til høyre for skuffeseksjonen. 38


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Til høyre for komfyren kan du sette ut en 400mm bred skuffeseksjon.

Bredde: 400mm, dybde: 600mm, høyde: 900mm ID: Skuffeseksjon Sett ut to til ved å klikke til høyre for sist utsatte skuffeseksjon.

Tre skuffeseksjoner. 39


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

10. Hotlink kjøkken Vi skal bruke funksjonen Hotlink når vi lager kjøkkenet og badet i Grethes Hus. Til vanlig brukes Hotlink på større leilighetskompleks, kontorer, sykehus, hoteller eller liknende. La oss ta hotell som et eksempel. Det kan være fx fire forskjellige typer rom på hotellet, av ulik størrelse og med ulik innredning. Det kan være 100 rom, 25 av hver størrelse. Da har du fire modeller av hotellrommene og én modell av selv hotellet. Underveis i planlegginga blir det alltid forandringer på hotellrommene. I stedet for å gjøre forandringer i 100 rom, gjør du forandringer i 4 rom som ligger i separate filer og linkes inn i hovedfila, selve hotellet. Grethes Hus skal bestå av kun to leiligheter. Hotlink vil likevel gi en besparelse ved oppdateringer. Men først og fremst er dette en øvelse for å bli god på effektiv modellering av større bygninger.

Hotlink består av en hovedfil og mindre moduler der like løsninger raskt kan oppdateres. Her kan man ha veldig god kontroll på modulene og få til en effektiv modellering ved revisjoner. 40


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Først skal vi merke kjøkkenet i plan. Ha pilverktøyet aktivt, retningsbestemt og avslått magnet. Hvis magneten ikke er avslått vil du merke og flytte det du klikker på først. Merk fra venstre til høyre, da merker du kun det du har omsluttet helt.

File – External Content – Save Selection as Module.

41


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Kall denne modulfilen Kjøkken Grethes Hus. Husk å hake av ved Replace selection with this hotlinked module file. For å kunne redigere dette kjøkkenet må funksjonen Suspend Groups (nøytralisér grupper) ikke være på.

Merk modulen, høyreklikk og velg: Hotlink Module og Edit this Module in separate ArchiCAD.

Det dukker opp en ny ArchiCAD-fil. Vi kan klikke på Fit in Window nede til venstre for å se kjøkkenet.

42


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Roter «skjermen» for å få visningen rett. Søk på høys i dialogboksen for objektverktøyet. Bruk favoritten Høyskap til å sette ut et høyskap på kjøkkenet i modulfila.

Bredde: 600mm, dybde: 600mm, høyde: 2000mm 43


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Skapdøra slår mot venstre. Det kan du forandre ved å hake av for speilvending. ID: Hoyskap

Over vises høyskapet satt ut i modulfila.

Modulfila i 3D. Modulfila må lagres i plan for at hovedfila skal kunne ta den i mot. Derfor: F2 og Ctrl+S. Gå så tilbake til hovedfila.

Kjøkkenet i hovedfila.

44


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Velg Hotlink Module Manager.

Klikk på Kjøkken Grethes Hus, deretter Update og til slutt OK!

Kjøkkenet i plan.

45


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

Nå har høyskapet kommet inn i hovedfila.

NB! Legg merke til at det er én annen måte å lage en Hotlink på: Ved å lage en ny PLN-fil. Da lager man i hovedfila (fx Grethes Hus) først alle nødvendige innstillinger, som nullpunkt, fotavtrykk, etasjeinnstillinger og kanskje også deler av bygningskroppen. Så kopierer man hele bygget til en ny fil ved Ctrl+C og Ctrl+V. I den nye fila sletter man alt man ikke vil ha og modellerer ferdig det som skal hotlinkes inn, i dette tilfelle kjøkkenet. I Grethes Hus-fila (hovedfila) bruker man så Hotlink-verktøyet og hotlinker inn kjøkkenet. Kjøkkenet er da ingen MOD-fil, men en PLN-fil. Denne måten vil passe godt i ArchiCADs samarbeidsfunksjon Teamwork.

46


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS

www.

GrethesHus.no

Lærebøker i digital 3D-modellering og kontroll På nettsiden Nettbutikk.GrethesHus.no finner du disse bøkene, og de er garantert billigst i landet. Nettbokhandel og priser finner du ved å bruke QR-koden.

QR for nettbutikken

Grethes Hus for ArchiCAD er seks bøker i en serie som viser hvordan en norsk tomannsbolig blir bygget opp.

Jeg brukte under 3 uker på å lære meg Archicad ved hjelp av bøkene fra Grethes Hus, og fikk levert inn en søknad til kommunen med tilhørende flotte tegninger. Men jo, det gikk greit, nettopp på grunn av Grethes Hus heftene ☺ Morten Wilhelmsen Workshop Planner, Bergen Bygg 2

47


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS Revit er i de siste årene blitt svært populært hos både arkitekter og ingeniører. Man bygger 3D-modeller med informasjon, akkurat som ArchiCAD. Vi har 4 bøker om Revit, de to første for bygningskroppen, nr 3 for VVS og nr 4 for elektro.

Excel har vist seg unnværlig i arbeidet med 3Dmodeller. Her vises hvordan lage tabeller for å trekke ut informasjon fra 3D-modellene og effektive måter å bruke Excel på. Boka har fått gode tilbakemeldinger fra byggebransjen.

Solibri-bok 1 og 2 viser hvordan teste 3Dmodellene, sjekke kollisjoner og lage visuelle rapporter av dette. Solibri er blitt uunnværlig for den norske byggebransjen på mellomstore og store prosjekter.

48


46 av 114 sider gratis av Grethes Hus 3 fra Grethes Hus AS SketchUp er kanskje det morsomste og mest intuitive programmet for 3D-modellering. SketchUp har veldig mange muligheter til å lage objekter, enkle solstudier og rett og slett morsom og nyttig 3Dmodellering. Her har vi tre bøker med litt ulik tilnærming, alle «learning by doing» som de andre bøkene.

Ønsker du rabatt på markedets allerede billigste priser? Bestill flere bøker av gangen, til klassen din eller ditt firma. For hver bok over 10 bøker får du 1% rabatt. Max rabatt er 25%. Eksempel: Bestiller du 20 bøker, får du 10% rabatt, bestiller du 35 bøker får du 25% rabatt. I tillegg får du én gratis bok for hver 10. bok du bestiller over 10 bøker. Eksempel: Bestiller du 20 bøker, får du 1 bok ekstra gratis, bestiller du 50 bøker får du 4 bøker ekstra gratis. Dette kommer i tillegg til rabatten.

Bestill fra ordre@GrethesHus.no

49

Profile for GrethesHus

Grethes Hus 3 ArchiCAD 22 - 46 av 114 sider  

Her får du gratis de første 46 sidene av Grethes Hus 3 for ArchiCAD 22. Du jobber her videre med Grethes Hus. Du bruker Hotlink for å lenke...

Grethes Hus 3 ArchiCAD 22 - 46 av 114 sider  

Her får du gratis de første 46 sidene av Grethes Hus 3 for ArchiCAD 22. Du jobber her videre med Grethes Hus. Du bruker Hotlink for å lenke...