Page 1

Information til vejledere om mulighederne for at kombinere eliteidrĂŚt og skole/ungdomsuddannelse Elitesport Aalborg, Team Danmark

SkoleĂĽret 2013/2014

www.uu-aalborg.dk


Elitesport Aalborg, Team Danmark Der findes to ordninger, som på hver sin måde giver mulighed for at kombinere en elitesportskarriere med skole/uddannelse. For begge ordninger gælder, at man skal godkendes til ordningerne. Det er primært den unges sportslige niveau, som ligger til grund for, om den unge kan godkendes.

Elitesport Aalborg er en selvejende institution etableret af Aalborg Kommune. Målet er bl.a. at samle de kræfter, der har mulighed for at styrke eliteidrætten. Elitesport Aalborg organiserer bl.a. morgentræning for eliteidrætsudøvere i en lang række idrætsgrene to formiddage om ugen (tirs - og torsdage). I Sønderbroskolens I-klasser (7.-9. kl.), samt på et par ungdomsuddannelser, er der lavet aftaler om, at undervisningen tilrettelægges efter, at der ikke er undervisning samtidig med morgentræning.

Team Danmark er en national organisation, som støtter udviklingen at eliteidrætsudøvere. De unge kan søge om en Team Danmark godkendelse, som giver den unge lov til at have forlænget forløb på ungdomsuddannelser (f.eks. 4 år på de gymnasiale uddannelser). Godkendelsen giver desuden ret til at få ekstra undervisning svarende til 1 time pr. hele dag, den unge er borte fra uddannelse grundet idræt på forbundsniveau – typisk landshold. Det gør også, at eleven ikke registreres med fravær. Det er et krav med Team Danmark godkendelse, for at få supplerende undervisning. Unge, der er Team Danmark godkendt, kan altså godt tage en gymnasial uddannelse over 3 år.


Ansøgning m.m. Den unge kan altså godkendes hos enten Elitesport Aalborg (morgentræning), hvis man søger 7.-9. kl. på Sønderbroskolen, eller Team Danmark (ret til forlængede forløb eller fleksibilitet i opbygning af uddannelsen). Ansøgningerne sker digitalt via hjemmesiderne. I Sønderbroskolens I-klasser (7.-9. kl.) er ansøgningsfristen 27. januar 2013. http://www.aalborgkommune.dk/borger/boern-og-unge/i-skole/vaelgeskole/sider/idraetsklasser.aspx

Skole og klub skal lave en vurdering af den unge, eksempler herpå kan ses via linket. De idrætslige vurderinger indhentes februar/marts 2013 via forbund, landstræner afhængig af sportsgren dvs. de kommer til en optagelsesprøve. Det er den sportslige del, der vægter for om man optages på Sønderbroskolens i-klasser. Udmelding – sammensætning af idrætsklasser 2013-2014 sker i april 2013. For sportslig godkendelse hos Team Danmark Man kan søge om sportslig godkendelse direkte på Team Danmarks hjemmeside: https://ungdom.teamdanmark.dk/Pages/StudentRegistration/ StudentRegistration.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Her kan man uploade udtalelser fra klub og forbund. Vær opmærksom på, at deadline er 1. februar 2013. Ansøgningerne får svar fra Team Danmark d. 22. februar 2013, så de kan nå at søge ungdomsuddannelse inden d. 1. marts. Husk man kan uploade Team Danmarks sportslige godkendelse inde på optagelse.dk. De unge kan løbende søge sportslige godkendelse hos Team Danmark, som det bliver aktuelt i forhold til, om man er i betragtning til landshold indenfor sin sport. Ønsker man at deltage i morgentræning som 10.klasseselev, kan man ikke blive sportsligt godkendt via Elitesport Aalborg. Unge, der går i I-klasserne, har fortrinsret til morgentræningen. Elever, der har gået på Sønderbroskolen, og som gerne vil morgentræne i 10. kl. kan deltage, såfremt der er plads. Der er ingen garanti for særlige tilrettelæggelse i 10. kl. mht. skema og morgentræning. Enkelte private skoler er også fleksible mht. morgentræning.

Bindinger På en række ungdomsuddannelser er der bindinger, når den unge gerne vil kombinere eliteidræt med uddannelse.


STX- det almene gymnasium Aalborghus Gymnasium – Aalborghus Elite Aalborghus Elite er den eneste ungdomsuddannelse i Aalborg, hvor der oprettes hele klasser for eliteidrætselever. Aalborghus er i år fra indeværende skoleår blevet Team Danmark uddannelsespartner, fordi de er så fleksible, og fordi de har en vis volumen af Elitesportselever. Der er mulighed for morgentræning to dage om ugen. Ønsker de unge at være en del af dette, skal de vælge studieretningen Engelsk A, Samf A/B, BioB/PsykB Ønsker de ikke denne studieretning, bliver der ikke taget hensyn til morgentræning. Der vælges efter 1.g om uddannelsen kan forlænges til 4 år. (Kræver Team Danmark godkendelse). Øvrige Aalborggymnasier er også fleksible i tilrettelæggelsen af TD elever, det skal de være. Ikke alle kan tage højde for og tilrettelægge undervisningen efter morgentræning. Øvrige Aalborggymnasier er også fleksible i tilrettelæggelsen af Team Danmark elever, det skal de være. Ikke alle kan tage højde for til rettelægge undervisningen efter morgentræning.

HHX- Handelsgymnasiet Aalborg Handelskole – Turøgade Unge der ønsker at deltage i morgentræning og være sammen med andre elitesportsudøvere skal vælge ElitesportFLEXklasse med studieretningen Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A & Innovation C med tysk Denne klasse giver mulighed for 25% virtuel undervisning, samt hensyn til morgentræning http://hhx.ah.dk/elitesportflexklasse.html De unge vælger efter 1.g om uddannelsen skal forlænges til 4 år.

HTX – Teknisk Gymnasium Aalborg Tekniske gymnasium Unge, som ønsker at deltage i morgentræning, kan det, men der tages ikke hensyn til planlægning af undervisningen herefter. Skolen er fleksibel mht. løsninger. Der er ingen bindinger på studieretninger. Opfyldelse af undervisning er elevens ansvar.

Erhvervsuddannelser Er man sportslig godkendt ved Team Danmark, kan man også få sin ungdomsuddannelse forlænget. Team Danmark anbefaler, at man finder en fleksibel lærerplads, der har forståelse for elitesportsudøvere. Ligeledes foreslår Team Danmark, at man, inden man går i gang med uddannelsen, afholder et møde, hvor både skole og praktikplads deltager for at aftale tid og lønforhold. Vigtige parametre - især, hvis man skal have

forlænget sin erhvervsuddannelse. Team Danmark har endnu ikke erfaringer med EUX.

Folder Elitesport 2013-2014  

folder om Elitesportselever

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you