Page 1

Võrdluskriteerium

Moodle

IVA

Võimalused (ülesehitus ja läbiviimine)

Info lisamine, failide lisamine, suhtlemine, tagasiside, märksõnade otsing

Info lisamine, failide lisamine, suhtlemine, tagasiside

Aktiivõppe vahendid (blogi, wiki, päevik)

Olemas- päevik

Olemas- päevik, portfoolio, rühmaportfooliod

Foorum (asünkroonne suhtlemine)

Olemas

Olemas

Jututuba (sünkroonne suhtlemine)

Puudub

Puudub

Hindamisvahendid (testid)

Puuudub

Testi loomise, avalikustamise ja tulemuste vaatamise võimalus

Kasutamise lihtsus (liikumine, loogilisus)

Suhteliselt lihtne ja loogiline menüü, kerge orienteeruda

Menüü keeruline ja ebamugav, raske orienteeruda

Kursuse loomise lihtsus (struktuur)

Lihtne, kui kursus on eelnevalt hästi läbi mõeldud

Suhteliselt lihtne, kui kõik enne hoolikalt läbi mõelda

Atraktiivsus (erinevad disainid)

Väheatraktiivne, igavad värvid

Natuke atraktiivsem, veidi värvilisem

IVA/Moodle võrdlus  

õpikeskkondade võrdlus