Page 1

Mieli Lietuvos medicinos studentų asociacijos nariai, pateikiame Jums LiMSA komitetų ir Tarybos narių veiklos tarpinę ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m. antrojo pusmečio veikla. LiMSA Komitetų veiklos ataskaitos

S TA ND IN G C O M M IT TE E O N P U B LIC H E A LTH V IS UOM EN ĖS S VE IK AT O S K O M I T E T AS Rugsėjo 1 d. – Mokslo metų pradžios šventė Kauno santakoje  Bendradarbiaujant kartu su R. Garbaravičienės fondu surengta „Žaislų ligoninė“. Rugsėjo 26 d. – Europos komisijos inicijuotos kampanijos „ExSmokers“ uždarymas Kurdirkos aikštėje Vilniuje  Akcijos metu dalyviams buvo atliekami CO matavimai, jie taip pat turėjo galimybę sudalyvauti žaismingoje fotosesijoje. Rugsėjo 27-28 d. – Litexpo paroda „Baltmedica“  Parodos metu lankytojams buvo pristatyta LiMSA bei du jos projektai - „Pūsk burbulus, o ne dūmus“ ir „Mama, noriu gimti blaivas“. Rugsėjo 26-30 d. – Triangle project antrasis susitikimas Kaune  Antrojo susitikimo metu dalyvaujančios šalys pristatė savo vietinius projektus, buvo pradėta kurti publikacija apie „trikampių“ sukūrimą kitose šalyse, taip pat aplankyta Sveikatos apsaugos ministerija ir susitikta su Nacionalinės alkoholio ir tabako kontrolės departamento direktoriumi. Spalio 2 d. – Pasaulinė pagyvenusių žmonių diena  Jungtinio renginio metu kartu su „Sveikatos žurnalistų asociacija“ buvo atliekami gliukozės testai, CO testai bei matuojamas kraujospūdis. Spalio 8 diena – Tabako produktų direktyvos svarstymas Europos Parlamente  LiMSA inicijavo pozicijos už tabako produktų direktyvą sukūrimą, skirtą Lietuvos atstovams


Europos Parlamente, po kuriuo pasirašė ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Spalio – lapkričio mėnesiai – Tabako prevencija Kauno ir Vilniaus mokyklose  LiMSA su projektu „Pūsk burbulus, o ne dūmus“ rudenį aplankė 6 Kauno ir 2 Vilniaus mokyklas, kuriose moksleiviams novatoriškais būdais buvo pristatytos tabako produktų vartojimo rizikos bei sugriauti labai plačiai visuomenėje paplitę mitai, susiję su rūkymu. Lapkričio 14 d. – Pasaulinė diabeto diena  Šios tarptautinės dienos metu LiMSA kartu su LSMU SMD Endokrinologijos būreliu organizavo konferenciją apie diabetą bei eiseną Laisvės alėja, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į šią ligą. Taip pat mėlyna spalva (dienos simbolis) buvo apšviesta Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Lapkričio 29 – gruodžio 3 d. – Triangle project trečiasis susitikimas Ljublijanoje  Susitikimo metu buvo dalinamasi gerąją šalių patirtimi vykdant įvairius projektus, siekiant spręsti su alkoholiu susijusias problemas, baigiama publikacija, kaip sukurti „trikampius“ kitose šalyse. Taip pat buvo aplankyta Slovėnijos Sveikatos ministerija. Gruodžio 6-8 d. – „Žaislų ligoninė“ Litexpo parodoje „Vaikų šalis“  LiMSA jau keletą metų iš eilės dalyvauja parodoje „Vaikų šalis“, kurioje vaikai turi galimybę atsikratyti baltų chalatų baimės ir daugiau sužinoti apie sveikatą bei higieną. Gruodis – Publikacija „Kodėl verta didinti alkoholio kainą?“  Publikacija, apie tai kaip alkoholio akcizo didinimas mažina vartojimą, paruošta kartu su Nacionaline alkoholio ir tabako kontrolės koalicija (NTAKK). Tolimesnis etapas – išplatinti ją Lietuvos Respublios seimo nariams ir sukurti plakatus, kuriuos būtų galima platinti viešosiose vietose.

S TA ND IN G C O M M I TTE E O N ME D IC A L M E D IC I N O S M O K S L Ų K O M I T ET AS

ED UC A TIO N

Liepos 22-26 d. - LiMSA atstovavimas WAMTE (workshop on access to medical training in Europe) Portugalijoje, Almadoje.  Susitikimas ir diskusija su atstovais iš CPME, AMEE, EJD, WYDO.


 European Directive 2005/36/EC korekcijų peržiūra ir rekomendacijų paruošimas.  Darbo grupė skirta Medical Internships analizei įvairiose šalyse. Pristatyta studijų prieiga Lietuvoje tarptautiniams ir vietiniams studentams bei pabrėžti pagrindiniai skirtumai (LSMU ir VU).  Darbo grupės skirtos vykdomų mainų naudos analizei, veiklų NVO bei NMO analizei.  Vyko mokymai comunication with media, advocacy ir kt. Rugsėjo 4-9 d. LiMSA atstovavimas EMSA GA.  Dalyvauta Medical Education Pillars sesijose;  Communication skills mokymuose;  Pateikta ataskaita ir pozicija. Rugsėjo mėn. Metinio plano sudarymas, prezentacijos sukūrimas, SCOME- LiMSA grupės sukūrimas. Sudaryta susirinkimų struktūra, aprašytos komiteto narių veiklos, paskelbta galimybė užimti pozicijas LiMSA, ir SCOME.  metinis planas sudarytas ir tobulintas. Paprastesnis plano variantas pateiktas tarybai.  Padaryta prezentacija skirta pristatyti SCOME komitetą pradiniuose susirinkimuose bei Mokymuose Žaliems.  Dėl lengvesnės info sklaidos sudaryta LiMSA – SCOME facebook grupė.  Sudaryta komiteto veiklų struktūra: finansų komanda, vietininkių veiklų koordinatoriai, komiteto sekretorius, LOME, tarptautinė komanda. Rugsėjo mėn. SCOME apklausa apie veiklas ir nariu interesus.  Tikslas – atrinkti specifinėmis komiteto veiklomis besidominčius narius ir jiems teikti tikslingą informaciją. Rugsėjo - Gruodžio mėn. SCOME pristatymas LiMSA susirinkimų metu, komiteto reguliarių susirinkimų metu.  Veikla pristatyta 1 Vilniaus skyriaus susirinkime, 5- Kauno skyriaus susirinkimuose;  Mokymuose žaliems (NOME negalint ir nesant LOME pareigas vykdančių žmonių apmokytas komiteto narys);  Ketvirtadieninių SCOME susirinkimų metu (vyko vienas online susirinkimas, 14-susirinkimų bibliotekoje arba būstinėje). Rugsėjo – Lapkričio mėn. Organizuojamas ir įgyvendinamas „Abortai smerkti ar suprasti?“


 Bendradarbiauta su SCORA komitetu įgyvendinant renginį.  Lapkričio 14 dieną vyko LiMSA SCOME ir SCORA komitetų organizuotas renginys „Abortai: smerkti ar suprasti” Renginyje dalyvavo ir pasisakė LSMUL KK onkoginekologijos sektoriaus vadovė Daiva Vaitkienė, ilgametė bioetikos centro vadovė Zita Liubarskienė,LiMSA atstovė– Aistė Mikalauskaitė bei „Pažink save“ lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos savanoriai.  Visi dalyviai atskleidė skirtingą aborto problematikos nagrinėjimą filosofiniu, moraliniu, medicininiu, socialiniu aspektu. Kadangi aborto klausimai yra aktualūs tiek visuomeniniame, tiek valstybiniame sektoriuje, antrojo susitikimo metu, vasario mėnesį, sieksime temą nagrinėti detaliau ir atsižvelgti į teisinę, religinę bei psichologinę aborto problematiką. SCOME atstovavimas „Sveikatos forume“  Lapkričio 20-21d buvo suburta komanda, kuri kūrė rekomandacijas Vilniaus deklaracijai. Didžiausias indėlis į idėjos įgyvendinimą buvo iš LOMEi pusės. Dalis pateiktų idėjų pripažintos ir įtrauktos į Vilniaus deklaraciją. Lapkričio 23d 11-19 h. SCOME IFMSA Training su Agostinho Sousa Kauno miesto savivaldybės mažojoje auditorijoje.  Renginio metu Liaison Officer for Medical Education Issues iš (IFMSA), Agostinho Sousa, pristatė medicinos mokslų skirtumus, panašumus, tikslus, problemas, bei asociacijas, esminius dokumentus, kurie turi įtakos medicinos mokslui visame pasaulyje ir skiriasi įvairiose šalyse bei paaiškino įvairių faktorių įtaka medicinos studijoms. Studentai mažose darbo grupėse iškėlė medicinos studentų problemas Lietuvoje bei kūrė planus jų sprendimui. Iškeltos idėjos bus pritaikytos SCOME bei kitų komitetų veiklose ateityje.

LOME apmokymai Kaune.  Lapkričio – gruodžio mėn skirti 3 susitikimai aptarti veiklą Kaune ir apmokyti naują koordinatorių.  Gruodžio mėn bendravimas su Vilniaus LOME internetu bei apmokymai Vilniuje.

SCOME PSWG laprkitis -gruodis  Pateiktos paraiškos 2 PSWG lapkričio 28d : Medical education databases, kurios vadovė yra Rachel Bruls (SCOME RA Europe); student rights and wellness, kurios vadovas Scott Hodgson (SCOME RA Americas). Gauti patvirtinimai.

SCOME breaking the silence laprkitis -gruodis


 Pateikta paraiška, laukiama atsakymo, kontaktuojant su RA ir SCOME D.  Planuojama bendradarbiauti su SCORP, kurie šiais metais darė mokymus per žmogaus teisių dieną. SCOME OLM, Gruodžio 3d. SCOME atstovavimas SCORP susirinkime, gruodžio 4d.  Išsiaiškintos bendros problemos ir bus siakiama bendradarbavimo jų sprendime.  Išreikšta idėja dėl veiklų pristatymo vieni kitiems ir galimybių KIMSU tapti LiMSA nariais. Susitikimas su SMD vidaus ligų būrelio primininke, gruodžio 5d.  Nuspręsta bendradarbiavimo kryptis siekiant sukurti filmukus pagal vidaus ligų diagnostikos programą. Bus bendradarbiaujama su vidaus ligų klinika, nuotolinių studijų centru, studijų centru. Susitikimas su Bioetikos centru, gruodžio 9d.  Susitikta su Leonardu Rinkevičiumi – bioetikos centro vadovu bei dėstytojų komanda. Pristatyta SCOME veikla skirta bioetikos temoms nagrinėti. Centro vadovas ir dėstytojai prisijungs prie renginių įgyvendinimo, padės ruoštis bei moderuoti reinginius, siūlys galimus kalbėtojus. Susitikimas su SA akademiniu komitetu, gruodžio 9d.  Pasiūlyta sukurti bendrą darbo grupę, kuri susidėtų iš KIMSU, LiMSA, SA, SMD narių, kuri dirbtų siekiant užtikrinti geresnę studijų kokybę bei spręstų studentų balso reprezentuojant svarbos kėlimo.  LiMSA indėlis – idėjos bei patirtis iš kitų šalių, kuri bus gaunama dirbant PSWG on student rights and wellness bei bendradarbiavimo su LOMEi, t.p. tarptautinių dokumentų analyze. SCOME interesų atstovavimas antrajame tarybos susirinkime Susitikimas su ALUMNI, Rasa Brazdeikyte, gruodžio 12d.  Esmė: pasidalinta patirtimi neformalioje aplinkoje, pateiktos pastabos mūsų veiklai tobulinti. SCOME filmukas, gruodžio 14d.  Nufilmuotas pirmasis emergency cases filmukas tema „nušalimas“. SCOME+SCORA Kalėdos, gruodžio 19 d.  Skirtas glaudinti komitetų bendradarbiavimą ir atlikti „teambuildingą“.


SCOME IFMSA “Dying a Human thing” paraiška ir planai  Pateikta ir patvirtinta paraiška gruodžio mėn dėl NMO prisijungimo prie šio tarptautinio projekto. Nacionalinis projekto koordinatorius – Deivydas Prižgintas(LOME).

S TA ND IN G C O M M I TTE E O N R EP R OD UC TIV E HE A LTH R E P RO D U K C IN ĖS S VE I K AT O S I R AIDS K OM IT ET AS

INC LU D IN G

AIDS

SCORA komiteto pristatymas LiMSA susirinkimuose Parengta LIMSA pozicija gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje klausimu  Kartu su kitomis NVO pasirašytas kreipimasis dėl gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje įstatymo priėmimo. Rugsėjo 15 d. – Prostatos vėžio diena.  Sukurtas ir išplatintas internetinėje erdvėje bei viešose vietose plakatas apie prostatos vėžį . Rugsėjo 26 d. LiMSA būstinėje Kaune vyko SCORA Caffee discussion  Diskusija su prof. A. Laiškoniu apie ŽIV ir AIDS, greituosius ŽIV testus, infekcines ligas,bendravimą su ŽIV infekuotais pacientais. Spalio mėnesis prieš krūties vėžį:  Spalio 1 d. įvyko konferencija LSMU studentams ir miestiečiams „Apie krūties vėžį atvirai, aiškiai ir įdomiai“. Konferencija buvo surengta bendadarbiaujant kartu su SMD ir psichologijos katedros dėstytoja N. Žemaitiene.  Spalio 13 d. Kauno mieste įvyko rožinis bėgimas prieš krūties vėžį nuo Soboro iki Rotušės. Buvo sukurtas bėgusių dalyvių fotoalbumas, kuriame buvo surašytos dalyvių mintys apie krūties vėžį ir raginimas pasitikrinti.  Spalio 24 d. Kauno jaunimo dienų metu buvo suorganizuota šviečiamoji akcija mieste prieš krūties vėžį, kurios metu buvo dalijami lankstinukai, mokoma čiuopti krūtis, pasakojama apie krūties vėžį, kur galima išsitirti ir kt. Spalio 24 d. SCORA susirinkimas naujiesiems nariams


 Narių supažindinimas su veiklomis, pravesti trumpus mokymai, pradeta planuoti EUROPOS ŽIV testavimo savaitę. SCORA informacinės knygelės parengimas ir atspausdinimas siekiant užtikrinti patirties perdavimą ateinančioms kartoms. Lapkričio 7 d. susitikimas su mero patarėju švietimo klausimais M. Ubartu ir jaunimo reikalų koordinatore M. Navickaite dėl lytiškumo ugdymo darbo grupės įkūrimo. Lapkričio 14 d. NORA dalyvavimas, kaip pasisakančiojo asmens, SCOME diskusijoje apie abortus. Lapkričio 9-10 dienomis SCORA komiteto pristatymas Mokymuose žaliems. Lapkričio 21 d. pasirašyti dokumentai dėl tapimo SCORA x CHANGE oficialiais dalyviais IFMSA. Lapkričio 22 d. Susitikimas su E. Kuliešyte, Seksualinės sveikatos ir šeimos planavimo asociacijos direktore dėl bendradarbiavimo su LiMSA. Paskirta Vilniaus LORA bendradarbiauti tiesiogiai. EUROPOS ŽIV TESTAVIMO SAVAITĖ lapkričio 21- 29 dienomis  Organizacinis SCORA komiteto susirinkimas lapkričio 4 d.  Lapkričio 19 d. SCORA komiteto mokymai apie greitąjį ŽIV testavimą bei peer education trainings temomis susijusiomis su ŽIV ir AIDS.  Parengta paskaita mokykloms apie ŽIV ir AIDS.  Lapkričio 21 d. – Greitasis ŽIV testavimas KTU elektronikos fakultete. Atlikta 65 ŽIV testai.  Lapkričio 25 d. – 45 min trukmės paskaita vaikų ir jaunimo centre apie ŽIV ir AIDS.  Lapkričio 26 d. – greitasis ŽIV testavimas A. Stulginskio universitete - 44 ŽIV testai.  Lapkričio 26 d. – Protmūšis Punto Jazz palėpėje apie ŽIV ir AIDS. 6 komandos.  Lapkričio 27 d. – A. Laiškonio paskaita apie ŽIV ir AIDS policijos komisariate policininkams. Greitasis ŽIV testavimas ten pat 41 ŽIV testas.  Lapkričio 28 d. – paskaita apie ŽIV ir AIDS Kauno klinikinėje ligoninėje penkminutės metu.  Lapkričio 29 d. – greitasis ŽIV testavimas darbo biržoje. Atlikti - 42 ŽIV testai.  Lapkričio 29 d. internete patalpintas filmukas apie ŽIV ir AIDS. Autoriai – Rokas Adamonis ir Augustas Česnavičius. https://www.facebook.com/photo.php?v=656265021063031&set=vb.189895934366611&type=2&theater

Gruodžio 1 d. – Pasaulinės AIDS dienos minėjimas Kauno rotušės aikštėje.  Uždegtas raudonasis kaspinas iš žvakučių ir raudonai apšviesta Rotušė siekiant visuomenei priminti apie ŽIV ir AIDS problemos aktualumą bei didžiulius mastus.  Pasaulinės AIDS dienos minėjimas Vilniuje ant Baltojo tilto suformuojant kaspiną iš žvakučių bendradarbiaujant su Raudonuoju kryžiumi.


Gruodžio 3 d. Darbo grupė dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Kauno mieste, kurioje dalyvavo LiMSA nariai, KJOSAS pirmininkė, VJOSAS pirmininkas.  Darbo grupės visi pasiūlymai, idėjos šiuo metu virsta projektu Kauno miesto savivaldybei . Projektas bus pateiktas iki gruodžio 27 dienos. Gruodžio 9 d. SCORA naujienlaiškis, kad būtų paprasčiau ir patraukliau pateikiama info visiems LiMSA nariams.

S TA ND IN G C O M M IT TE E O N H U MA N R IG H TS Ž M OG AU S T EIS IŲ I R T A IK O S K O M IT ET AS .

AN D

P E AC E

Rugsėjo 21 d. – Tarptautinės Taikos dienos minėjimas  Akcijos metu LiMSA nariai pratęsė tradicija tampančią teminę fotosesiją, šiemet – „In each of us there is a little of all of us”, skirtą tiek pačios LiMSA komandos (naujos!) bendrumui skatinti, tiek visiems, kad paminėtų šią dieną. Rugsėjo 24 d. – Nacionalinės Sveikatos Tarybos posėdis LR Seime dėl psichikos sveikatos dabartinės situacijos Lietuvoje  LiMSA NORP atstovavo LiMSA bei SCORP interesus, dalyvavo diskusijoje, kurioje buvo nagrinėjamos pagrindinės problemos psichikos sveikatos apsaugos sektoriuje. Spalio 10 diena – Pasaulinė Psichikos Sveikatos diena  LiMSA SCORP naujokai kartu su LSMU SMD Psichiatrijos būrelio rinkosi prie Kauno Klinikų, kur dalino praeiviams lankstinukus apie psichikos sveikatą, aiškino plakatus apie pagrindinius psichinius sutrikimus, kvietė į organizuojamą teminę diskusiją. Lapkričio 4 d. – SCORP susirinkimas  Susirinkus gausiai SCORP’ionų miniai buvo aptartas antikorupcinis projektas, jo gairės 2014 metais, pradėta ruoštis mokymams žaliems, suburta darbo grupė Tolerancijos dienos akcijai. Lapkričio 16 d. – Tarptautinė Tolerancijos Diena  Šia proga išplatinta plakatų serija, kuria SCORP nuo šiol kiekvienais metais kvies studentus bei visus visus susimąstyti apie toleranciją ir kiekvieno iš mūsų vaidmenį jos siekiant. Lapkričio 28 d. – SCORP susirinkimas


 Susirinkimo metu baigta organizuoti Pie Discussion, pradėti darbai Tarpatautinei Žmogaus Teisių dienai. Gruodžio 4 d. – PIE DISCUSSION Tarptautinės Tolerancijos dienos proga  LiMSA SCORP žengė pirmą žingsnį ir pradėjo gražią draugystę su LSMU KIMSU studentais, su kuriais susirinkę diskutavo apie rasizmą, diskriminaciją, studentų teises ir dabartinę situaciją, išklausė VDU psichologijos studentės mini-paskaitėlę. Visi išsinešė kažką nuostabaus, už tai dėkingi liko pagrindinei organizatorei – Kauno LORP. Gruodžio 4 d. – Lietuvos Mokslo Tarybos diskusija „Iššūkiai visuomenės psichikos sveikatos srityje: mokslo žinių teikiamos galimybės“  Vilniaus LORP sudalyvavo šioje diskusijoje, pasisėmė idėjų naujiems darbams šioje srityje, išreiškė SCORP interesus psichinės sveikatos gerinimo tema. Gruodžio 9 d. – Tarptautinė Antikorupcijos diena  Šia proga didelė LiMSA komanda vyko į LR Vyriausybėje vyksiančius apdovanojimus, kur buvo įvertinti kaip vienos iš geriausių antikorupcinių iniciatyvų Lietuvoje vykdytojai;  LR Prezidentūroje LiMSA SCORP atstovas Linas Rinkūnas su kitomis 10 NVO dalyvavo priėmime bei diskusijoje, kurių metu pristatė antikorupcinį projektą. Gruodžio 10 d. – Tarptautinės Žmogaus Teisių dienos minėjimas  IFMSA SCORP pateikta informacijos sklaida, nuotraukų ciklas Facebook tinklapyje;  Vilniaus SCORP šia proga sukūrė Human Rights filmuką, kuris su kitais 29 IFMSA filmukais SCORP’iškai įamžino 30 žmogaus teisių kiekvienam. Filmukus randame http://scorpdatabase.wordpress.com/human-rights-day/video-universal-declaration-of-humanrights/, LiMSA – 10-toji Žmogaus Teisė;  Šios dienos proga Vilniuje ir Kaune, bendradarbiaujant su Lietuvos Surdologijos centru, pirmą kartą LiMSA buvo surengti gestų kalbos mokymai medicinos studentams. Kadangi šios Žmogaus Teisių dienos tema buvo „The world is changed by your Example“, LiMSA SCORP įnešė šiek tiek gėrio, tolerancijos bei žinių, kurie bus geras pavyzdys visus ateinančius metus.

S TA ND IN G C O M M I TTE E O N P R O FE S S IO NA L / R ES EA R C H P R OF ES IN I Ų I R M O K S L IN IŲ M A IN Ų K O M I T E T A S

E XC H AN GE

Rugsėjis, Kauno skyriaus Mainų koordinatorių susitikimas


 Aptarėme ateinančius metus, suplanavome mainų konkurso eigą bei pasidalijome artimiausių renginių darbus. Susirinkimo metu suskaičiavome 2013 m. mainų konkurso statistiką. Rugsėjis Mainų koordinatorių susitikimas Vilniuje  Aptarėme mainų vasarą, jos smagius ir sunkius momentus. Suplanavome ateinančius mainų metus bei pasidalinome Kauno skyriaus mainų koordinatorių suskaičiuota mainų statistika. Rugsėjo 23 d. Mainų komiteto pristatymas LiMSA Kauno skyriaus pristatomajame susirinkime. Rugsėjo 27 d. CP padėkos vakarėlis Kaune  Prisiminti vasaros nuotykiai ir iššūkiai, aptartos iškilusios vasarą problemos bei nusiųstos nuotraukos mainų studentams, leidusiems vasarą Kaune. Parengta Mainų komiteto reikalingiausių dokumentų duombazė. Spalio 22 d. Mainų komiteto susirinkimas Kauno skyriuje  Pristatytas komitetas, profesinių ir mokslinių mainų sistema, studentai buvę mainuose pasidalino savo patirtimi. Diskutavo mini mažos darbo grupės dėl Kalėdinio gydytojų pasveikinimo, LiMSA Wikiscope puslapio. Dalyvavo apie 35 LiMSA narius. Lapkričio 1 d. pradėtas mainų atsiliepimų publikavimas LSMU bibliotekoje. Lapkričio 7 d. Mainų komiteto pristatymas Vilniaus skyriaus susirinkime  Pristatytas komitetas, profesinių ir mokslinių mainų sistema, mainų statistika. Atsakyti klausimai apie mainų komiteto veiklas bei pačias mainų programas. Dalyvavo apie 25 LiMSA narius. Lapkričio 9 d. Mainų komiteto pristatymas LiMSA mokymuose žaliems  Naujų narių susipažinimas tarpusavyje bei komiteto ir jo veiklų pristatymas. Atsakyti klausimai apie mainų komiteto veiklas bei profesinių ir mokslinių mainų programas. Mažos darbo grupės nagrinėjo studento atvykusio žiemą bei vasaros socialinės programos sudarymo problemas. Lapkričio 1- 30 d. Mainų konkursas 2014  Redaguoti ir atnaujinti mainų konkurso vertinimo kriterijai, jie pristatyti mainų konkurso Facebook renginio puslapyje, LiMSA internetinėje svetainėje;  Pradėta vykdyti mainų konkurso reklama Vilniaus ir Kauno skyriuose; 2013 11 14 d. Mainų konkurso pristatymas Kaune; 2013 11 25 d. Mainų konkurso pristatymas Vilniuje;  2013 12 8 d. Mainų konkurso anketų pirminis vertinimas ir kontraktų išdalinimas: pateiktos 128 anketos. Dalijant anketas dalyvavo ne tik mainų koordinatorės, bet ir Tarybos deleguota narė, Greta Kreivėnaitė, su kurios pagalba per apie 8 val. išdalinome 88 kontraktus.


Gruodžio 10 d. padėkų, skirtų Lazdynų universitetinės ligoninės gydytojams dirbantiems su mainų studentais vasarą paruošimas ir įteikimas  LiMSA Vilniaus skyriaus mainų komanda šauniai pasveikino gydytojus su artėjančiomis šventėmis bei padėkojo už nuoširdų darbą su mainų studentais vasarą. Gruodžio 15 d. padėkų, skirtų LSMUL KK gydytojams dirbantiems su mainų studentais vasarą, ruošimas:  Kauno mainų koordinatorių iniciatyva entuziastingai prisidedant mainų komandos nariams iškepta daugybė skanių Kalėdinių sausainių. Sausainiai ir Kauno LORE sumaketuoti kalendoriai išnešioti gydytojams gruodžio 20d.

Tarybos narių veiklos ataskaitos P RE ZI D E N T A S , K A R O LI S B A LI U TA VI Č I US 09.02 Susitikimas su LiPSA mokslinės komandos vadovu dėl galimų bendrų renginių, bendradarbiavimo. 09.04 – 09 EMSA generalinė asamblėja. Dalyvavimas plenarinėse sesijose, communication skills mokymuose, EMSA ir IFMSA susitikime. 09.19 Surengtas ACE-R tyrimo pristatymas LSMU bendruomenei kurį atliko LiPSA mokslinė komanda. 09.20 Susitikimas LiJOT biure dėl lytiškumo ugdymo rezoliucijos ir tolimesnių planų. 09.25 Susitikimas su teisininku dėl naujosios LiMSA įstatų redakcijos įregistravimo ir tam reikiamų dokumentų pateikimo. 09.25 Neoficialus naujai išrinktos tarybos susitikimas. 10.04 Dalyvavimas LiJOT vadovų klube. Apsvarstyti dokumentai kurie bus teikiami generalinei asamblėjai, trumpi kandidatų į LiJOT prezidentus debatai. 10.25 Dalyvavimas Kauno jaunimo apdovanojimų ceremonijoje Kauno rotušėje. 10.26 Organizavimas bei dalyvavimas LiMSA Tarybos posėdyje. 11.07 Dalyvavimas Vilniaus skyriaus vietinių koordinatorių rinkimuose. 11.09 – 10 organizavimas bei dalyvavimas LiMSA mokymuose „Žaliems“. 11.13 Paramos iš UAB „ACONITUM“ atsiėmimas tarptautinei diabeto dienai. 11.22 Dalyvavimas JRD organizuotame, organizacijų dalyvavusių projekte „Jaunimo organizacijų veiklos kokybės įvertinimų atlikimas, veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas”, įsivertinimo seminare.


11.22 Susitikimas su UAB „ORIENTIS“ atstovais dėl skolos LiMSA‘i grąžinimo. 11.22 Susitikimas su E. Kuliešyte, Seksualinės sveikatos ir šeimos planavimo asociacijos direktore dėl LiMSA ir bendradarbiavimo sutartis su šia asociacija. 11.22 Susitikimas su LiMSA Vilniaus skyriaus nariais dėl projekto „Gyvenimas po saule“ filmuko, idėjų generavimas. 12.03 Dalyvavimas darbo grupėje dėl Lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Kauno mieste 12.04 Paramos atsiėmimas iš UAB „ACONITUM“ Žaislų ligoninei LITEXPO 12.09 Dalyvavimas antikorupcinės dienos minėjime LR Vyriausybės rūmuose ir Sveikatos apsaugos Ministerijoje, interviu LRT davimas. 12.11 LiMSA tarybos posėdžio organizavimas bei dalyvavimas jame 12.12 Dalyvavimas KJOSAS visuotiniame narių susirinkime. Išrinkimas į kontrolės komisijos narius. 12.13 LiJOT asamblėja. Dalyvavimas plenarinėse sesijose, rezoliucijos dėl tautiškumo ugdymo darbo grupėje. 12.14 LiMSA interesų atstovavimo konsultacijos organizavimas bei dalyvavimas joje. 12.18 Dalyvavimas LSMU organizacijų vadovų klubo susitikime dėl organizacijų finansavimo. Tęstiniai darbai:  Nemokamas LiMSA tinklapio laikymas Host1plius serveriuose. Kontaktavimas su jų vadybininkais, derybos, tinklapio perkėlimas.  Bendravimas su SAM antikorupcijos skyriaus vadovu V. Šveikausku dėl LiMSA antikorupcinės akcijos „Geriausia padėka gydytojui – jūsų šypsena“ apdovanojimų vyriausybėje ir Sveikatos apsaugos ministerijoje.  Išrašų dėl pasikeitusios LiMSA tarybos išėmimas iš registrų centro.  Banko sąskaitų perrašymas naujam organizacijos vadovui ir finansininkui.  LiMSA archyvo sukūrimas kartu su generaline sekretore. V I CE -P R E ZI D E N T Ė V I D I N I A M S RE I K AL AM S , O R E S TA K R I UK E L Y TĖ  Dalyvavimas Kauno skyriaus narių motyvaciniuose pokalbiuose.  „Mokymai Žaliems“ (darbo grupės „LiMSA Generalinė asamblėja“ vadovė).  LiMSA Veiklos gerinimo plano peržiūra ir vertinimas.  IFMSA GA MM Tunisia dalyvių atrankos koordinavimas.  Parengtas tarpinis organizacijos narių sąrašas.  Dviejų Tarybos įkurtų darbo grupių vadovė. V I CE -P R E ZI D E N T Ė

I Š OR I N I A M S RE I K AL AM S ,

K O R NE LI J A M A C E V I Č I Ū TĖ


06.20 Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ pristatymas. 07.22-26. WAMTE (Workshop on Access to Medical Training in Europe), Portugalija. Dirbtuvių metu buvo pristatomos kelių europos šalių mokslo ir rezidentūros programos; nagrinėjama European Directive 2005/36/EC ir ruošiamos rekomendacijos; vyko konferencija mecidinos darbuotojų Europoje mobilumo tema su atstovais iš AMEE, WYDO, CPME, bei Portugalijos medicinos universiteto dėstytojų bei profesorių. 09.4-9. EMSA GA (European Medical Student Association general assembly). Dalyvavimas plenarinėse sesijose; communication skills mokymuose; dalyvavimas EMSA tarybos ir nacionalinių koordinatorių susitikime su IFMSA atstovais; pažintis su LSMU SMD atstovais. 09.26. Spaudos konferencija seime, pristatytas Barometro tyrimas apie reprodukcinės sveikatos politiką ir kontracepcijos prieinamumą Lietuvoje. Po konferencijos susitikimas su Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktore Esmeralda Kuliešyte bendradarbiavimo klausimais. 09.27-28. Paroda Litexpo rūmuose „Baltmedica 2013“. Kontaktavimas su organizatoriais, savanorių rinkimas, dalyvavimas pačioje parodoje. Kartu su SCOPH komitetu. 10.03. LiJOT kandidatų į prezidentus rinkiminiai debatai. 10.03. LiMSA pristatymas VU MF studentams. 10.04. LiJOT vadovų klubas. Artėjančios asamblėjos, pozicijų, bei rezoliucijų aptarimas. 10.12-13. LiJOT asamblėja. 10.24. Susitikimas su Sveikatos Forumo direktoriumi ir generaline sekretore. Pokalbis apie narystę, artėjančią metinę konferenciją. 10.26. LiMSA Tarybos posėdis. 11.05. Susitikimas su Sveikatos forumo generaline sekretore, VU MF Visuomenės sveikatos instituto tarptautinės magistro programos studentais, SAM atstove Indre Laurenčiukaite, metinės konferencijos klausimais. 11.07. Dalyvavimas Vilniaus skyriaus vietinių koordinatorių rinkimuose. 11.09-10. Dalyvavimas LiMSA mokymuose „Mokymai žaliems“. 11.19-20. Sveikatos forumo metinė konferencija „Sustainable Health Systems for Inclusive Growth in Europe“. Savanorių kuravimas, dalyvavimas konferencijoje, dalyvavimas darbo grupelėje ruošiant pataisymus Vilniaus deklaracijai kartu su LiMSA nariais ir IFMSA LOMEi. 11.20. Dalyvavimas LRT radijo laidoje apie korupciją medicinos sektoriuje, kartu su Vytautu Šveikausku, Liutauru Labanausku, Sergėjumi Muravjovu.


11.20. Dalyvavimas SAM organizuojamoje vakarienėje kviestiniams svečiams ir Sveikatos Forumo nariams, Sveikatos Forumo metinės konferencijos proga. Kartu su Roku Laurinaičiu ir IFMSA LOMEi Agostinho Soussa. 12.07. Dalyvavimas VJOSAS Žiemos konvente. Dalyvavimas diskusijoje, darbo grupėje. 12.09. Dalyvavimas antikorupcinės dienos minėjime Vyriausybės rūmuose ir Sveikatos apsaugos ministerijoje. 12.11. LiMSA tarybos posėdis. 12.13. Dalyvavimas VU MF SMD ataskaitinėje konferencijoje ir pirmininko rinkimuose. 12.14. Dalyvavimas LiJOT konsultacijose LiMSA‘i. 12.17. Susitikimas su VU MF SMD naujuoju pirmininku bendradarbiavimo klausimais. Planuojamas bendras susitikimas kartu su VU MF SA pirmininke. Kiti darbai: Sveikatos forumas. Komunikavimas dėl narystės ir reikiamų dokumentų narystei. Narystės prašymo formos sudarymas. Gautas IFMSA rekomendacinis laiškas Sveikatos forumui, dėl LiMSA narystės. Nuo pirmojo susitikimo 10.24. iki konferencijos 11.19 – savanorių paieška, informavimas, grafiko sudarymas, kuravimas. Konferencijos “rapporteurs” paieška ir komunikavimas iki susitikimo 11.05. Komunikacija su IFMSA TO atstovais: Joško Miše, Ashley Wills, Agostinho Soussa, dėl dalyvavimo Sveikatos forumo metinėje konferencijoje. Tolimesnė komunikacija po konferencijos: dėl narystės, sertifikatų, rekomendacijų savanorių kuravimui kitų metų konferencijai. EMSA. Twinning pasiūlymų komunikavimas ir filtravimas, pateikimas valdybai. EMSA-IFMSA diskusijos ir iškeltų bendradarbiavimo tikslų progreso sekimas, komunikacija su EMSA generaliniu sekretoriumi šiuo klausimu. Komunikacija su nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje – Džiugu Meškelevičiumi. VJOSAS. Žiemos konvento rezultatų sekimas, dalyvavimas buriamoje darbo grupėje. LiJOT. Narystė tarptautininkų tinkle ir jų pateikiamos informacijos sekimas. SAM. Kontaktavimas su Vytautu Šveikausku, dėl antikorupcinio projekto apdovanojimo. IFMSA. TO veiklos ir IFMSA reformos progreso sekimas. Komunikacija su MedPharGroups atstovu dėl MedicalEnglish24 kursų. Komunikacija su 3 potencialiais rėmėjais.

G E NE R A L I N Ė S E K R E T O R Ė , G R E TA K R E I V Ė NA I TĖ  LiMSA įstatų ir Tarybos narių įregistracijos darbai.


 Dalyvavimas Kauno skyriaus narių motyvaciniuose pokalbiuose.  09.20-28 Klausimyno apie priverstinį įdarbinimą pateikimas IFMSA narėms ir gautų rezultatų sisteminimas.  11.09 Dalyvavimas “Mokymuose žaliems”.  Parengta LiMSA atstovavimo anketos forma.  Dalyvavimas Kauno skyriaus rinkimuose.  Periodinis www.limsa.lt puslapio atnaujimas.  Periodinis LiMSA kalendoriaus atnaujinimas.  Dalyvavimas LiMSA Tarybos posėdžiuose, jų protokolavimas (10.26 ir 12.11).  11.30 LiMSA archyvo sutvarkymas.  12.08 Tarybos atstovavimas LiMSA mainų balų skaičiavime ir kon.traktų dalyboje.  12.09 Dalyvavimas Antikorupcinio projekto apdovanojimuose LR Vyriausybėje ir SAM.  12.19 LiMSA Kauno skyriaus atstovavimas LSMU organizacijų vakare.  Kiti pagal pareigas priklausantys einamieji darbai.

I ŽDI NI N K A S , K I PR A S M E D I Š A US K A S  Paruošta kruopšti LiMSA sąskaitų analizė, kur matosi kur keliauja pinigai.  Pradėta LiMSA naujos spaustuvės paieška.  Rėmėjų paieškos komandos formavimas.  LiMSA džemperių gaminimas.  Projektų finansinių dalių pildymas.  Dalyvavimas antikorupcinės dienos minėjime.  Dalyvavimas tarybos posėdžiuose.  Tvarkymas LiMSA sąskaitų.  Dalyvavimas Vilniaus/ Kauno skyrių vietinių koordinatorių rinkimuose.

V I L NI A U S S K Y R I A U S D I R E KT O RĖ , A G NĖ M I S I Ū TĖ  LiMSA būstinės tvarkymas (x3).  LiMSA pristatymas fuxų stovykloje. RUGSĖJIS - GRUODIS organizuojami ketvirtadieniniai susirinkimai, jų metu ir tarp jų:       

VAS ir bendravimas su dekanu; VJOSAS NVO mugė; Susitikimai su Vilniaus valdyba neoficialioje aplinkoje; Atstovavimas LiMSAI kalbant apie priverstinį įdarbinimą; Atstovavimas LiMSAi per EJD (European Junios Doctors) forumą Baltijos šalims Rygoje; Susirinkimo metu vykdyta Taikos akcija (Pasaulinės Taikos dienos proga); LiMSA pristatymas universitetinei bendruomenei (2), naujų narių įtraukimas;


        

Pristatomojo LiMSA filmuko filmavimas; Melanomos projektas (parašai, video); LiMSA narių poreikių analizė; Skyriaus rinkimai; Mainų, SCOME komitetų pristatymai; 3 Tarybos posėdžiai; Human rights video kūrimas; Mainų anketų vertinimas skyriaus atžvilgiu; Kalėdinis vakarėlis.

K AU N O S KY R I A U S D I R E KT OR I US , J O NA S A NDR E I K Ė NA S Rugsėjo 23 d. ir Rugsėjo 30 d. LiMSA pristatyta LSMU bendruomenėje  Per du susirinkimus apie 140 universiteto bendruomenės narių sužinojo apie LiMSA veiklą, jos struktūrą, gavo galimybę prisijungti prie savo pirmųjų veiklų, pamatė savo fuxų stovyklos video bei gavo pirmuosius mini-mokymus, komandos formavimo tema, kurios vedė Augustė Vadišiūtė. Spalio 7 ir 14 dienomis buvo vykdytas naujų narių priėmimas, kurio metu buvo priimta 100 naujų narių. Lapkričio 9-10 d. vyko LiMSA mokymai žaliems.  Dalyvavo 29(iš 37) nauji nariai iš Kauno skyriaus. Lapkričio 12 d. įvyko Kauno skyriaus vietiniai rinkimai.  Jų metu savo kandidatūras į vienas ar kitas pozicijas iškėlė net 17 kandidatų. Didžiausia konkurencija buvo į Socialinės veiklos koordinatoriaus bei vietinius mainų koordinatorių postus. Lapkričio 22 d. LiMSA Kauno skyriaus krikštynos  Nariai dalyvavo fuxų krikštynose, kurių metu atliko įvairias užduotis, davė iškilmingą LiMSA priesaiką ir atsiėmė savo naujai iškeptus LiMSA nario pažymėjimus. Lapkričio 29 d. įvyko susitikimas dėl projekto apie sėklidžių vėžį.  Dalyvavo LiMSA Kauno skyriaus (Jonas Andreikėnas ir Viktorija Ivaškevičiūtė, Eidta Kreivėnaitė), VU SMD (Inga Zemleckaitė) ir LSMU SMD (Lukas Šemeklis, Edita Kreivėnaitė). Jo metu LiMSA ir LSMU SMD buvo pasiūlyta prisidėti prie projekto apie sėklidžių vėžį. Mūsų organizacijos tapo atsakingos už šio projekto įgyvendinimą Kaune. Paskirti atsakingi žmonės – Ieva Pažarauskaitė ir Indrė Šimeliūnaitė. Šio projekto metu, bus važinėjama į mokyklas pasakoti vyresnių klasių mokiniams apie ypač pavojingą sėklidžių vežį, kuris dažniausiai pasitaiko jaunų vaikinų tarpe.


Gruodžio 12 d. tradicinis LiMSA renginys „Pasidalink Kalėdomis“, kuriame dalyvavo apie 200 žmonių. Gruodžio 16 d. Kauno skyrius susirinko į šventinį susirinkimą, kurio metu keitėmės dovanėlėmis, gėrėme karštą vyną, puošėm „eglutę“ ir statėm „senį besmegenį“ bei žaidėme interaktyvius žaidimus.

Šventiniai palinkėjimai LiMSA nariams: SCOPH: “Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.” – T.S. Eliot Visiems limsiečiams SCOPH’o šeima siunčia gražiausius ir šilčiausius linkėjimus. Tegul kiti metai būna atradimų ir nerealių darbų metai! Tikėkim, mylėkim ir džiaukimės vieni už kitus! SCORP: “Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts.” ― Janice Maeditere SCORP linki Jums gražių, ramių, jaukių bei šiltų Švenčių, įsimintinų akimirkų, poilsio ir įkvėpimo. Susitiksime 2014-taisiais!! Kauno skyriaus Direktorius: Sveikinu, su ateinančiomis jaukiausiomis metų šventėmis. Linkiu šias šventes atšvęsti artimiausių žmonių draugijoje ir kad jūsų asmeninis tobulėjimas niekada nesibaigtų. O kaip organizacijai LiMSA‘ai norėčiau palinkėti, daugiau tarpusavio bendravimo, supratimo ir daugiau draugystės vieniems su kitais  Linksmų ir gražių jums švenčių! Generalinė sekretorė: Artėjančiais metais linkiu nepasiduoti įgyvendinant savo svajones ir toliau džiaugtis sėkme, kurią patiriame dirbdami kartu: “Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” Gražių ir prasmingų metų!

Parengė Generalinė sekretorė, Greta Kreivėnaitė

Tarpinė limsa pusmečio ataskaita  

Lietuvos medicinos studentų ascociajos veiklos pusmečio ataskaita.

Advertisement