Page 1

Mieli Lietuvos medicinos studentų asociacijos nariai, Pateikiame Jums LiMSA komitetų ir Prezidento veiklos tarpinę ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014m. pirmojo ketvirčio veikla.

LiMSA Komitetų veiklos ataskaitos 2014m. Sausis-balandis

S TA ND IN G C O M M IT TE E O N P U B LIC H E A LTH V IS UOM EN ĖS S VE IK AT O S K O M I T E T AS Sausio 10 d. – Internetinė svetainė www.didesnisakcizas.lt  Kartu su NTAKK buvo sukurta ir paleista internetinė svetainė, skirta didinti visuomenės teigiamą požiūrį į didesnę alkoholio kainą ir jos ryšį su mažesniu vartojimu. Naudodami šią svetainę lankytojai taip pat turi galimybę išsiųsti laiškus LR Seimo nariams, pasisakydami už didesnę alkoholio kainą ir sveikesnę Lietuvą. Sausis – Paruošta informacija APYN projekto Triangle project publikacijai apie koalicijų kūrimą  Pagrindinis ir galutinis projekto Triangle project rezultatas – sukurta publikacija, kaip efektyviai ir lengvai suburti koalicijas kiekvienoje šalyje, įtraukiant jaunimo, nevyriausybinius bei valstybinius sektorius. LiMSA prisidėjo prie šios publikacijos paruošimo. Vasario 4 d. – Pasaulinė kovos su vėžiu diena  Paminėta Pasaulinė kovos su vėžiu diena, kurios metu buvo suorganizuotos socialinės akcijos Kauno poliklinikose, LSMU studentų susitikimas su projekto „Nedelsk“ iniciatore Agne Zuokiene ir konferencija Kauno gyventojams apie onkologiją. Vasario 6 d. – Susitikimas su „Maisto banko“ atstovais  Susitikimo metu buvo aptartas galimas bendradarbiavimas, sutarta kartu įgyvendinti projektą „Sveikatiados mitybos kodų paieška“, kuriuo būtų skatinama sveika mityba bei vaikų fizinis aktyvumas. Projektas pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamam konkursui kovo 17 dieną. Vasaris – kovas – Remėjų paieška knygos „The Fatal link“ išleidimui lietuvių kalba


 Knyga jau yra išversta LiMSA narių, dabar ieškoma remėjų, kurie galėtų paremti knygos redagavimą ir išleidimą. Tarpinė surinkta suma – 1000 Lt. Vasario 28 – kovo 2 d. – Sveikatos dienos  LiMSA jau antrus metus iš eilės dalyvavo parodoje „Sveikatos dienos“. Parodos metu lankytojams buvo nemokamai atliekami kraujospūdžio, gliukozės, CO kiekio tyrimai bei kūno sudėties analizė. Kovo 7 d. – NTAKK suvažiavimas  LiMSA NPO atstovavo organizaciją kasmetiniame NTAKK suvažiavime, kurio metu buvo patvirtinti nauji organizacijos įstatai, išrinkta valdyba, aptarti įgyvendinti darbai ir planuojamos veiklos. Kovas – pirmoji Baltijos šalių konferencija „Alkoholio nulemto vaisiaus sutrikimų spektro prevencija“  Pateiktas projektas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (NTAKD), siekiant dalinai padengti projekto įgyvendinimo išlaidas.  Konferenciją kartu su LSMU Sveikatos tyrimų institutu ir Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) norima įgyvendinti 2014 m. rugsėjo 26 dieną LR Seime. Pagrindinis konferencijos tikslas – supažindinti sveikatos politikus, visuomenės sveikatos, sveikatos apsaugos specialistus, socialinės ir švietimo sričių atstovus su alkoholio vartojimo nulemtais sutrikimais, jų prevencija, pagalbos ir specialaus ugdymo vaikams, turintiems šiuos sutrikimus, teikimo ypatumais.  NTAKK savo ruožtu pateikė projektą Sveikatos apsaugos ministerijai, siekiant dalinai padengti projekto įgyvendinimo išlaidas.  Nuo LiMSA ir NTAKK pateiktos užklausos Kanados ir JAV ambasadoms, prašant padengti lektorių iš šių šalių kelionės išlaidas.

S TA ND IN G C O M M IT TE E O N H U MA N R IG H TS Ž M OG AU S T EIS IŲ I R T A I K O S K O M IT ET AS .

AN D

P E AC E

Sausio 14 d. – Susitikimas su „Transparency International” Lietuvos skyriaus vadovybe  Susitikimo metu Vilniuje padėti pamatai visai 2014 metų antikorupcinei akcijai, užtikrintas LiMSA bei „Transparency International” tolimesnis bendradarbiavimas kovojant su korupcija sveikatos apsaugos sektoriuje bei susitarta dėl projekto datų/apytikrių mastų šiems metams. Vasario 4 d. – Pasaulinė Vėžio diena


 Kauno LORP aktyviai prisideda organizuojant Pasaulinės Vėžio dienos renginius, ypač – susitikimą su Agne Zuokiene – „Nedelsk” projekto iniciatore. Vasario 10 d. – SCORP susirinkimas – Skiepų filmukui buriama komanda.  Pirmą kartą susirinkusi jungtinė SCORP ir SCOPH komanda pradeda kurti scenarijų, rinkti medžiagą filmukui apie skiepų naudą ir tikruosius faktus apie jų žalą. Vasario 11 diena – LiMSA prisideda prie „Ačiū, Daktare“ akcijos įgyvendinimo.  SCORP’ionai ištiesė pagalbos ranką nepriklausomų asmenų inicijuotam kilniam projektui ir, LSMUL KK dalindami pacientams atvirukus, su jais bendraudami, diskutuodami apie padėkas gydytojams bei jų vertę, padėjo projektą įgyvendinti Kaune. Vasario 17 d. – Pirmosios pagalbos kursai su „Krizių centru”.  Daugiau nei 50 LMSU studentų LiMSA suteikė galimybę dalyvauti net 2 savaites trukusiuose pirmosios pagalbos mokymų kursuose, kurių metu studentai savarankiškai dirbo simuliacinėse laboratorijose ir mokėsi, kaip elgtis ekstremaliose situacijose, kaip ne tik nepakenkti, bet ir išgelbėti žmogui gyvybę. Šiuos mokymus LiMSAi suteikė „Krizių centro” gydytojai, su jais bendradarbiavimas planuojamas ir ateityje. Vasario 26 d. – Gestų kalbos seminaras bei mini-mokymai LiMSA nariams  Po puikių atsiliepimų susilaukusių pirmųjų gestų kalbos mokymų gruodžio mėnesį, šįkart gausi limsiečių minia apie gestų kalbą, jos istoriją, reikšmes bei pačių simbolių mokėsi iš Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro dėstytojų. Vasario 27 d. – SCORP susirinkimas – Antikorupcinio projekto 2014 pradžia.  Susirinkę darbštūs LiMSA studentai pradėjo planuoti, kokiomis priemonėmis konkrečiai 2014taisiais kovos su korupcija gydymo įstaigose ir kaip stengsis diskusijas šia tema kurstyti visuomenėje. Taip pat suburta darbo grupelė Kauno Klinikų antikorupcinio filmuko gamybai. Kovo 8 d. – Tarptautinės Moters dienos minėjimas  Vilniaus SCORP bei SCORA jungtinė komanda pažymėjo Tarptautinę Moters dieną sveikindami ir kviesdami nusišypsoti onkologinėmis ligomis sergiančias moteris. Kovas-Balandis – Visos rankos – projektui „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena”.  Milijonai el. laiškų, skambučių, interaktyvūs ir realūs susitikimai planuojant, skaičiuojant, dėliojant, maketuojant ir atiduodant visas jėgas tam, kad tretieji akcijos gyvavimo metais būtų ir patys įspūdingiausi.


S TA ND IN G C O M M I TTE E O N ME D IC A L M E D IC I N O S M O K S L Ų K O M I T ET AS

ED UC A TIO N

Sausio 13d. - „Susitikimas su ALUMNI: Egle Prasciene“  Susitikimo metu Eglė Prascienė pasidalino patirtimi LiMSA, kitose asociacijose, papasakojo apie LiMSA veiklą, kuri buvo vykdoma anksčiau. Buvo susitarta, kad organizuojant iMED (international medical education days) Eglė prisidės prie idėjos įgyvendinimo ir praves EKG mokymus. Sausio 13d. –„ Professional public speaking – way to success“  Vietinė mokymų koordinatorė pravedė mokymus SCOME nariams apie pagrindines viešojo kalbėjimo taisykles, klaidas ir kaip jų išvengti. Renginiu buvo skatinama studentus sudominti debatų veikla, kurios pristatymas įvyko vasario 13d. LSMUL KK didžiojoje auditorijoje. Po jų vyko keli atskiri susitikimai skirti debatų veiklai plėtoti LSMU. Sausio 15d. – „Darnaus vystymosi etika“ (NYU Diana Mincytė)  Bioetikos centro renginys, kurio metu vizituojanti profesore iš NYU skaitė paskaitą apie žmogaus ir gamtos santykį sparčiai besivystančioje visuomenėje. Sausio 15d. – „Dying a human thing: palliative care“ minor topic  Tarptautinio IFMSA projekto sausio mėnesio temos studentų pristatymai paliatyviosios medicinos tema. Nagrinėta paliatyvios medicinos esmė, Prahos chartija bei jos pritaikymas šiandieninėje praktikoje, paliatyvios priežiūros asociacijos, įstaigos bei jų veikla. Sausio 20d. – „Dying a human thing: palliative care“ major topic  LiMSA narių susitikimas/diskusija su paliatyvios medicinos centro Kaune direktore - Irena Danieliene. Renginio metu I. Danielienė supažindino studentus su paliatyvios medicinos raida, esme, praktika Lietuvoje, kitose šalyse, iššūkius ir studentų galimybes tapti savanoriais Vita Digna asociacijoje. Taip pat apsvarstyta galimybė rengti bendrą renginį kartu su šios asociacijos nariais. Sausio 27d. – „ Emergency cases: užspringimas“  Parengtas ir platinamas filmukas nurodantis pagrindines elgesio taisykles visiško užspringimo atveju. Detaliai nurodytas teisingas Heimlicho manevro atlikimas. Sausio 29d. – susitikimas su LSMU bioetikos centru


 Susitikta su taryba, apsvarstyta tolimesnė veikla, sulaukta patarimų dėl jos tobulinimo. Pasiūlytas glaustesnis bendradarbiavimas su kitų specialybių atstovais. Sužinota apie tarpdisciplininių studijų programų kūrimą. Apsvarstyta oficialaus bendradarbiavimo galimybė. Sausio 29d. - SCOME social  Narių susitikimas neoficialioje aplinkoje. Dalintasi idėjomis, aptarti atlikti darbai bei galimybės plėsti komiteto veiklą. Vasario 6d. - „Dying a human thing: cancer“ minor topic  Tarptautinio IFMSA projekto vasario - kovo mėnesio temos studentų pristatymai vėžio tema. Studentai atliko pranešimus apie vėžio vystymosi mechanizmą, etiologiją, paplitimą, dažnumą; psichologinius ligos aspektus, paciento – gydytojo bendravimo įtaka gydymui; onkologinio personalo darbo ypatybes bei iššūkius. Apspręsta apsilankymą onkologijos ligoninėje bei susitikimą su gydytoju onkologu (field work+major topic) perkelti į balandžio mėn. pradžią. Vasario 12 d. – „Didžiausia dovana gyvybė, arba kodėl tokia svarbi yra donorystė?“  Renginyje pranešimus skaitė ir mitus padėjo griauti Vidas Pilvinis, Aušra Degutytė, Rasa Pekarskienė, Artūras Jagelavičius, Akvilė Daveckaitė, patirtimis dalinosi pacientai susidūrę su organų donoryste. Atlikta dalyvių apklausa atskleidė, jog dauguma sutiktų paaukoti savo organus, bei sutinka, kad visuomenėje egzistuoja daug mitų susijusių su organų donoryste. Taip pat renginio metu apsvarstyta galimybė prisidėti prie žmonių su persodintais organais žaidynių bei plėtoti bendradarbiavimą su NTB, „Gyvastis“ ir kt. Vasario 22d. – „ Emergency cases : skendimas“  KCSM baseine nufilmuotas mokomasis filmukas apie elgesį kritiniu skendimo atveju. Filmukas yra montuojamas, planuojama pridėti angliškus subtitrus. Iškeltos idėjos projektą paversti tarptautiniu.  Apsvarstytos bendradarbiavimo su KCSM galimybės. Jie išreiškė norą, kad mes kai kuriuos projektus pristatymue KCSM ir auklėtinius supažindintume su sveikos gyvensenos principais (pavydžiui CO akcija, etc.) Kovo 3-9d. – atstovavimas „IFMSA GA MM Tunisia: health beyond 2015“  SCOME sesijos, theme event, pravesti mokymai kartu su EMR RA apie „student rights ir wellness“, pristatyta darbo grupės veikla, ME databases darbo grupės rezultatų analizę, prisidėta prie non-formal education darbo grupės veiklos MM metu, analizuojami tarptautiniai projektai bei galimybės juos tobulinti, išsiaiškinta dėl Breaking the silence koordinatoriaus neatskaitingumo, IFMSA projects database analizė. Taip pat sulaukta pasiūlymo ir palaikymo organizuoti SCOME camp (SRT) 2014 m. rugsėjo mėnesį (šiuo metu sukurta LiMSA SCOME darbo grupė šiai idėjai aprašyti). Surinkta daug kontaktų dėl naujų projektų, dauguma šių punktų aptarta SCOME susirinkimo metu.


Kovo 18-31 d.- kuriami LiMSA SCOME vizija, misija, aprašai skirti talpinti viešojoje erdvėje  Kadangi komiteto veikla yra pakankamai nauja ir radikaliai skiriasi nuo anksčiau vykdytos, kuriamas naujas SCOME įvaizdžio apibendrinimas, kuris būtų patrauklus tiek komiteto veiklą išmanantiems žmonėms, tiek naujokams. Kovo 18d. – Balandžio 25d. „Medical examination“  Vykdomas medicininės diagnostikos filmukų filmavimas. Medžiaga paruošta, susitarta su gydytojais. 2014 m. Sausis – Rugsėjis IFMSA Darbo grupės  Dirbama IFMSA PSWGs: ME Databases; SRW (Student wellness and rights) 2014 m. Sausis – Kovas

iš viso vyko 8 SCOME komiteto susirinkimai

S TA ND IN G C O M M I TTE E O N R EP R OD UC TIV E HE A LTH R E P RO D U K C IN ĖS S VE I K AT O S I R AIDS K OM IT ET AS

INC LU D IN G

AIDS

Sausio 9 d. SCORA komiteto susirinkimas  Jo metu aptarti svarbiausi organizaciniai darbai, pasirengimas moters dienai, konferencijoms. Sausio 14d. - Jaunimo reikalų tarybos posėdis apie lytiškumo ugdymą  Atstovaujama LiMSA. Posėdyje nutarta organizuoti išplėstinę konferenciją/jaunimo reikalų tarybos posėdį su kviestiniais svečiais apie lytiškumo ugdymą. Vasario 14 d. - Susitikimas su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais  Aptartas projektas dėl lytiškumo ugdymo mokylose ir bendradarbiavimas su LMS šia tema. Vasario 24 d. - SCORA susirinkimas  Jo metu pradėta organizuoti SCORA x CHANGE projektas Kovo 3-9 d. - LiMSA atstovauta IFMSA generalinėje asamblėjoje  Dalyvauta SCORA sesijose bei pristatytas projektas „Mama, noriu gimti blaivas“ Pateiktas pasiūlymų paketas dėl reprodukcinės sveikatos įstatymo


Kovo 5d. - Konferencija „Nėštumas – teisė ar prievolė“  Kartu su Lietuvos liberaliu jaunimu suorganizuota konferencija diskutuojant nėštumas – tai teisė ar prievolė. Taip pat paviešint pozicija dėl gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje. Kovo 6 d. - Sveikatos apsaugos ministerijoje diskusija apie pasiūlymus susijusius su reprodukcine sveikata Kovo 8 d. - Moters dienos minėjimas  Kaune ir Vilniuje paminėta tarptautinė moters diena. Kovo 17 d. - Pirmasis Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotas darbo grupės susitikimas dėl reprodukcinės sveikatos apsaugos įstatymo kūrimo Kovo 21 d. - Akcija „Mama, noriu gimti blaivas“ Kaune Kovo 21 d. - LiMSA atstovavimas Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno moksleivių savivaldos ataskaitiniame forume ir darbo grupės apie lytiškumo ugdymą vedimas Kovo 24d. - SCORA x CHANGE  Proposal‘o parengimas ir išsiuntimas IFMSA SCORA x CHANGE koordinatorei Kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotas darbo grupės susitikimas dėl reprodukcinės sveikatos apsaugos įstatymo kūrimo.  Parašyta įstatymo dalis dėl lytiškumo ugdymo Kovo 29 d. - Lytiškumo ugdymo mokymai  Bendradarbiaujant su Įvairovės ir edukacijos namais, edukologė V. Gabrieliūtė vedė mokymus LiMSOS komandai apie tia kad yra lytiškumas, įvairovę, platų mąstymą ir kt. Scoriškus dalykus. Balandžio 2 Jaunimo reikalų tarybos išplėstinis posėdis apie lytiškumo ugdymą

S TA ND IN G C O M M I TTE E O N P R O FE S S IO NA L / R ES EA R C H P R OF ES IN I Ų I R M O K S L IN IŲ M A IN Ų K O M I T E T A S

E XC H AN GE

Sausio 21 d. - vasario 11 d. Mainų studentės Claros (Meksika) priėmimas Kaune.


Sausis-kovos – “Pre-exchange trainings” (PET) organizavimas:    

Organizacinis susitikimas (kovo 30 d.) PET reklaminės medžiagos sukūrimas. PET programos sudarymas. Straipsnis „ Ave vita“ apie PET mokymus.

Išvykstančių pagal IFMSA mainus studentų duomenų ir dokumentų surinkimas ir išsiuntimas.  Parengti ir išsiųsti 78 profesinių mainų studentų AF; parengti ir išsiųsti 6 mokslinių mainų studentų AF. Stengtasi susirašinėjant su pažįstamais NEO ir NORE iš kitų šalių užtikrinti LiMSA studentams jų pirmo pasirinkimo datas bei miestus. Sausis- vasaris - Susirašinėjimas su Lillio universiteto mainų koordinatorėmis dėl dvišalies mainų sutarties.  Išvykstančių pagal sutartį su Lille universitetu mainų studentų duomenų ir dokumentų surinkimas ir išsiuntimas; parengti 4 out-studentai, sutvarkyti 3 in-studentų dokumentai. Susirašinėjimas su SCORE SB dėl LiMSA mokslinių projektų atnaujinimo.  Pateikti įvertinti mūsų projektai, atnaujintas jų aktyvumas ir aprašai. Vasaris statistiką.

Pateikta ataskaita SCORE SB apie praeitų metų LiMSA AF skaičius ir CA

Vasaris - Informacijos naujienlaiškiui surinkimas iš mainų komiteto. Kovo 10d. -Gautas laiškas iš SCORE SB, pradėtas senosios duombazės perkelimas į naująjį puslapį. Kovas - Pradėti ruošti kvietimai in-studentams, kuriems reikės vizų. Siekiant gauti balsavimo teisę SCOPE sesijose IFMSA GA MM 2014 išpildyti keliami reikalavimai:  atnaujintos LiMSA exchange conditions;  susisiekta su WikiSCOPE koordinatore Kamila; gautas prisijungimas; išsaugota informacija apie Lietuvą;  nusiųstas NEO report;  kontaktinės info duombazėje atnaujinimas. NEO/NORE handbook/manual: vis dar vykstantis tęstinis procesas.


Prezidento veiklos ataskaita 2014 m. sausis-balandis  Vasario 8d. – Tarybos posėdžio sušaukimas bei dalyvavimas jame.  Vasario 12d. Su LMS užmegztas kontaktas dėl mūsų prisidėjimo vykdant jų socialinę akciją „Nesinervuok“ skirtą abiturientams.  Vasario 22 – 23d. Dalyvavimas LiJOT rengtuose „Kokybės užtikrinimo neformaliajame ugdyme“ mokymuose. Mokymų metu mokytasi neformaliojo ugdymo kokybės užtikrinimo metodikos, taip pat su LLJ ir LMS aptartas bendradarbiavimas veiklose.  Kovo 5d. Dalyvavimas LiMSA ir LLJ rengtoje konferencijoje „Nėštumas – teisė ar prievolė?“. Konferencijoje taip pat pradėta viešinti LiMSA ir LLJ pozicija dėl prenatalinės apsaugos įstatymo projekto, pozicija perduota LR seimo pirmininkei, LR sveikatos apsaugos ministrui. Duoti interviu Lietuvos ryto televizijai ir internetiniam dienraščiui Lrytas.lt  Kovo 6d. Susitikimas su sveikatos apsaugos viceministru G. Černiausku Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl LiMSA teiktų pasiūlymų Lietuvos sveikatos 2014-2023 metų programos projektui. Susitikimo metu aptarti teikti pasiūlymai, taip pat tolimesnis LiMSA ir SAM bendradarbiavimas, galimybė LiMSA nariams atlikti praktikas SAM.  Kovo 6d. Susitikimas Sveikatos apsaugos ministerijoje su korupcijos prevencijos skyriaus vedėju V. Černiausku dėl LiMSA ir SAM bendradarbiavimo vykdant akciją „Geriausia padėka gydytojui – jūsų šypsena“  Kovo 13d. Dalyvavimas VDU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos šventinėje dalyje. Pasveikintas perrinktas VDU SA pirmininkas Justinas Petkus, aptartos veiklos su KJOSAS pirmininke Vaineta Paranauskaite.  Kovo 17d. Dalyvavimas Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekto rengimo darbo grupėje sSeikatos apsaugos ministerijoje.  Kovo 17d. Sutarta dėl tapimo partneriais su Eurodesk teikiamame projekte sveikatos apsaugos ministerijai. Kovo 21d. Dalyvavimas LMS Kauno mokinių savivaldų ataskaitiniame forume, Kauno miesto savivaldybėje. Atstovauta organizcijai, taip pat vesta viena iš darbo grupių.  Kovo 28d. Parengtas ir išsiųstas kreipimasis į sveikatos apsaugos ministeriją dėl LiMSA narių stažuočių atlikimo. Tęstiniai darbai:  Projekto „Tobulėk su LiMSA“ ketvirčio ir metinės ataskaitų rengimas. Dėl sėkmingo užbaigimo 2013m. projektas „Tobulėk su LiMSA“ pagal sutartį su JRD gauną tęstinį finansavimą 2014m. Rengiami dokumentai reikalingi projekto pratęsimui. Pasirašomos


sutartys.  Parengtas LIMSA strategijos 2014-2017 projektas  Rengiama narių pritraukimo ir išlaikymo strategija.  LiMSA atstovavimas susitikimuose dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savaitės renginių.

Limsa tarpinė ataskaita, 2014m i ketvirtis  
Limsa tarpinė ataskaita, 2014m i ketvirtis  
Advertisement