Page 1

Cranendonck Nieuws Gewijzigde openingstijden rondom Hemelvaart Milieustraat Woensdag 9 mei Donderdag 10 mei Vrijdag 11 mei Zaterdag 12 mei

13.00 tot 17.00 uur Gesloten 13.00 tot 17.00 uur 10.00 tot 16.00 uur

Let op: Gewijzigde inzamelroute in verband met Hemelvaart Vanwege Hemelvaart wordt de afvalroute van donderdag 10 mei verplaatst naar zaterdag 12 mei Gemeentehuis Op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaart en een brugdag.

Fontys werkt samen met instituten en bedrijven aan de bouw van een kenniscentrum voor circulaire economie. Veel bedrijven zetten momenteel stappen naar circulaire businessmodellen of werken aan marktintroducties van circulaire producten of diensten. Ook in Cranendonck vinden we innovatie en circulaire economie erg belangrijk. Dit initiatief van Fontys sluit dan ook goed aan bij de economische visie van Cranendonck. Wat biedt Fontys? • Fontys biedt begeleiding aan uw bedrijf in de vorm van een kennistraject op het gebied van circulaire economie.

• Ze leveren kennis en maatwerkoplossingen voor uw wensen en vragen zoals Bedrijfseconomische vragen, Organisatorische vragen, Marketingvragen, Vragen over consumenten gedrag, Technische vragen. • Ze beschikken over diverse laboratoria voor uw technische vragen. • Kennisuitwisseling met andere spelers uit de regio Eindhoven. • Bijscholings- en masterclasses circulaire economie. • Ze creëren samen met de andere spelers een circulair ecosysteem in samenspel tussen de maak-, design- en hightech sector. Ze vragen een tijdsinvestering van 80 uur per

1 juni: Maarheeze De Smeltkroes aanvang 20.00 2 juni: Budel De Borgh aanvang 20.00 7 juni: Soerendonk Partycentrum Antoine aanvang 20.00 8 juni: Budel-Schoot De Reinder aanvang 20.00 Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495.

Aanmelden Gezien de verwachtte belangstelling en een maximum aantal zitplaatsen is het nodig om je vooraf aan te melden. Ga naar www. goedbezigcranendonck.nu en meld je digitaal aan. Voor vragen kun je mailen naar info@cultuurcraan.nl.

Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afvalinzameling (0800) 2210010 (24/7 bereikbaar) • Vragen over minicontainer MIC: (0800) 0230344 Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06-82662179 • Maarheeze: 06-82662263 • Gastel: 06-82662310 • Budel: 06-82662392 Sociaal team Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. • Jongerenwerk: www.jonginc.nl

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck @Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

19

Het Fontys kennistraject circulaire economie binnen MKB

Theatervoorstelling Efkes de weg kwijt

• Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

week

Op 30 mei gaat de voorstelling ‘Efkes de weg kwijt’ in première in De Cantine in Budel-Dorplein. Acht bevlogen acteurs uit Cranendonck zijn met een regisseur aan de slag gegaan met deze voorstelling. Met de theatertour willen zij herkenbare situaties voor mensen met (beginnende) dementie tonen aan een groot publiek om meer begrip en bewustzijn te krijgen voor dementie.

Dementievriendelijk Gemeente Cranendonck wil een dementievriendelijke gemeente worden. Het is daarom belangrijk dat iedereen weet wat dementie betekent en hoe ermee om te gaan. Zo kunnen mensen met beginnende dementie hun dagdagelijkse dingen blijven doen mét een beetje hulp in de omgeving als ze ‘efkes de weg kwijt zijn’.

Voorstellingen 17 mei: in St. Corneliuskapel in Gastel TRY OUT 20.00 uur 30 mei: Budel-Dorplein Cantine Theater PREMIERE 20.00

Efkes de weg kwijt is een initiatief van de Sociaal Makelaars Cranendonck, werkgroep lokaal gezondheidsbeleid, Cultuurcraan, gemeente Cranendonck, Steunpunt Mantelzorg en Rick.

Regel je zonnepanelen nu via De Groene Zone Vanaf 16 april is het mogelijk vrijblijvend een offerte aan te vragen voor zonnepanelen via De Groene Zone, een samenwerking tussen 12 gemeenten in de regio. Duurzaamheid staat in Cranendonck hoog op de agenda. Om iedereen in de gemeente de mogelijkheid te geven zonnepanelen te plaatsen, kunnen inwoners op basis van een lening zonnepanelen krijgen inclusief het beheer ervan. Goed voor het milieu en voor de eigen portemonnee, want zonnepanelen leveren uiteindelijk een kostenbesparing op. Hoe werkt het? Op de website www.degroenezone.nl vind je een link om je naam en adres in te vullen. Je krijgt dan meteen een klantnummer. De medewerkers van De Groene Zone nemen dan contact met je op om de specifieke mo-

gelijkheden voor een zonnepaneleninstallatie op jouw dak te bespreken. Op basis hiervan wordt een vrijblijvende maatwerkofferte gemaakt, waarna, na akkoord, vanaf 1 juli zonnepanelen geplaatst worden. Informatiebijeenkomsten Vanaf 14 mei worden in diverse gemeenten informatiebijeenkomsten gehouden over dit project. In Cranendonck vindt de bijeenkomst plaats op 5 juni. Op de website www. degroenezone.nl (onder Veel gestelde vragen) vind je een overzicht van de datums. Wat is De Groene Zone? De Groene Zone is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, GeldropMierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre en de serviceprovider Tautus. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vóórfinanciering van de panelenaanschaf en de randapparatuur voor inwoners die instappen in het project. De provider zorgt voor het leggen en aansluiten van de panelen, het onderhoud en service bij defecten.

jaar per bedrijf, zodat u ook daadwerkelijk de voordelen van het aanbod gaat ervaren. Doet u mee? Voor meer informatie kunt u bellen met het Cranendonckse bedrijvencontact (14 0495) of neem rechtstreeks contact op met het Fontys Impulsteam Circulaire Economie, dhr. Fons Claessen, tel: 06 14617611, email: ice@fontys.nl In Cranendonck lopen we graag voorop in Circulaire Economie! Zo is Metalot3C genomineerd als circulaire werklocatie en dingt het mee naar de ABN AMRO Circular Economie Awards. Meer weten? www.metalot.nl

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Bekendmakingen Ingekomen aanvragen • Parkdreef 116, Budel-Dorplein. Garage vervangen. • Kadastraal BDL L 01526, Budel. Bouwen bedrijfsruimte. • Deken Van Baarsstraat 47a, Budel. Kappen boom. • Willem de Zwijgerstraat 2, Budel. Wijzigen gevelpui. • Kijkakkers ong. Maarheeze (Kadastraal MHZ A 5043). Nieuwbouw woonhuis. • Vennenweg ong. 6028 RD Gastel (Kadastraal MHZ G 1385). Bouwen woonhuis. Verleend • Fibula ong. 6027 RT Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1191). Plaatsen woonunit. • Randweg-Zuid 23 en 23a, Budel. Bouwen bedrijfspand. Verlenging beslistermijn • De la Minestraat 25, Budel. Uitbreiden bedrijfspand. Sloopmelding • Hoofdstraat 1, Budel-Dorplein. Slopen bedrijfshal. • Sikkel 17, Maarheeze. Asbestsanering na brand. • Boschdijkdwarsstraat 1, Budel. Asbestsanering. Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op cranendonck.nl/nieuws

>

Kijk voor alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen


Ontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving Nieuwedijk 24a-28 in Budel

Lintjesregen 2019, draag iemand voor! 26 april heeft burgemeester De Wijkerslooth met veel trots Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan vijf inwoners van Cranendonck die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze samenleving. De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt, ook in 2019. U kunt nu al meedenken over mogelijke kandidaten. Kent u iemand die een lintje verdient? Iemand die een bijzondere verdienste voor de samenleving (heeft) verricht? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Criteria Iemand komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als hij of zij: - minimaal 15 jaar als vrijwilliger actief is. Het moet gaan om een aaneengesloten periode. U mag verschillend vrijwilligerswerk bij elkaar optellen om tot 15 jaar te komen; - vrijwilligerswerk doet dat ten dienste staat van de samenleving; - geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilli-

gerswerk ontvangt; - van aantoonbaar onbesproken gedrag is; - nog als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd. Aanmelden Aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen die worden uitgereikt op Koningsdag 2019 moeten uiterlijk op 14 juli 2018 ingediend zijn. U dient een aanvraag in via het aanvraagformulier dat u download via www.lintjes.nl/ voordragen. Neem eerst contact op met de gemeente Voordat u de aanvraag indient is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad voldoen aan de criteria voor een onderscheiding. Ook kunnen wij controleren of de aanvraag compleet is. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met bestuurssecretariaat@ cranendonck.nl of bellen naar 0495-431127

Jeugdsportdagen dringend op zoek naar gastgezinnen! Op 1 tot en met 3 juni worden de Europese Jeugdsportdagen voor de 51e keer georganiseerd. Voor de 11e keer vinden deze plaats in ons eigen Cranendonck. De 200 sporters en hun coaches uit de vier verschillende landen verblijven in gastgezinnen. Het is een enorme klus voor de organisatie om voldoende gastgezinnen te vinden. Het

is hen tot op heden nog niet gelukt om alle sporters in gastgezinnen onder te brengen. Vandaar deze herhaalde oproep. Meer informatie over het worden van gastgezin, aanmelden én de Jeugdsportdagen staat op www.jeugdsportdagen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 10 mei 2018 het ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwedijk 24a-28 in Budel’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Ook is het plan te raadplegen via http://1706. ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3047-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan ’Nieuwedijk 24a-28 in Budel’ heeft betrekking op de realisatie van recreatieve visvijvers inclusief nachtaccommodaties voor recreatief vissen en een multifunctionele groepsaccomodatie incl. ondersteunende horeca en tevens het in stand houden van één bedrijfswoning waar bewoning door derden wordt toegestaan op perceel kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie K nummer 1049 gelegen aan de Nieuwedijk 24a-28 te Budel.

Anterieure overeenkomst In het kader van beide bestemmingsplannen maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van beide overeenkomsten ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met de ontwerp bestemmingsplannen ter inzage. Zienswijzen Tegen de ontwerp bestemmingsplannen kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Laatste bijeenkomst conceptgebiedsvisie De Neerlanden ll Heeft u ideeën of belangstelling voor de inrichting van de nieuwe woningbouwlocatie De Neerlanden II in Maarheeze? Sluit dan aan op de bijeenkomst op 16 mei. De gemeente gaat in deze wijk een nieuwbouwproject starten en nodigt u graag in de Smeltkroes uit voor een terugkoppeling over de concept-gebiedsvisie. Dit concept is tot stand gekomen na 2 bijeenkomsten waarbij belangstellenden hebben kunnen meedenken over hoe de nieuwe wijk er-

uit komt te zien. Deze slotbijeenkomst is de laatste ronde dat u rechtstreeks uw inbreng kunt geven op de gebiedsvisie. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 mei om 19.30 bij de Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze. Aanmelden voor deze avond kan via het nieuwsbericht op de website www.cranendonck.nl/neerlanden. Er zijn circa 100 plaatsen beschikbaar. Aanmelden voor vrijdag 11 mei.

Waanzinnig Winkelweekend voor Moederdag De binnenstad van Weert maakt zich op voor een feestelijk Moederdag-weekend. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei, de dagen voor Moederdag in Nederland, vindt de derde editie van het Waanzinnig Winkelweekend Weert plaats. Ondernemers van de Weerter binnenstad pakken uit met Waanzinnige Winkelacties tijdens een hele dag uit vol attractief straattheater. Het Waanzinnig Winkelweekend Weert biedt de perfecte combinatie van feestelijk funshoppen en genieten van straattheater. Op de Nieuwe Markt staat een eendaagse kinderkermis, in de Maasstraat vinden diverse modeshows plaats en op de hoek van de Langstraat en Meikoel wordt een heuse midgetgolfbaan aangelegd. Waanzinnige Winkelacties Op zoek naar het mooiste, liefste en leukste Moederdag-cadeautje? In Weert vind je het! Geniet tijdens het Waanzinnig Winkelweekend Weert van vele gastvrije acties in de binnenstad van Weert en sla je slag met speciale aanbiedingen, hoge kortingen en unieke klantcadeautjes. Hele dag uit Het Waanzinnig Winkelweekend biedt alle

ingrediënten voor een hele dag uit! Begin met een lekkere kop koffie of brunch in de stad, scoor je leukste Moederdag-cadeautje, geniet van bijzonder straattheater om vervolgens na een heerlijk diner bij een van de lokale horeca-etablissementen de dag af te sluiten met een bezoek aan het muzikale spektakel ‘Jacob van Horne - de musical’! Straattheater Humoristisch, spannend en spectaculair: het straattheaterprogramma van het Waanzinnig Winkelweekend Weert heeft het allemaal in zich. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei staan tal van professionele acts op het programma en worden bezoekers tijdens het shoppen verrast door afwisselend entertainment. Het programma bevat een gevarieerd aanbod van mooi, speciaal en humoristisch straattheater. De acts zijn verdeeld over de twee dagen van het evenement. Alle acts spelen elk twee-, drie- of viermaal, dus bezoekers hebben tijdens het winkelen uitgebreid de mogelijkheid te genieten van het entertainment. Alle Waanzinnige Winkelacties en meer info over het programma vind je op: www.winkelweekend.nl.

Gemeentenieuws week 19 2018  
Gemeentenieuws week 19 2018  
Advertisement