Page 1

Cranendonck Nieuws Wijzigingen i.v.m. Koningsdag Openingstijden milieustraat en afvalroute De milieustraat is op vrijdag 27 april gesloten i.v.m. Koningsdag. De openingstijden van de milieustraat in de week van Koningsdag zijn als volgt: Maandag 23 april Dinsdag 24 april Woensdag 25 april Donderdag 26 april Vrijdag 27 april Zaterdag 28 april

Gesloten 13.00 tot 17.00 uur 13.00 tot 17.00 uur Gesloten Gesloten 10.00 tot 16.00 uur

Ook wordt vanwege Koningsdag de afvalroute van vrijdag 27 april verplaatst naar zaterdag 28 april.

Zwerfafval, dat pakken we samen op Win een robot voor jouw school Gemeente Cranendonck gaat de strijd aan tegen zwerfafval samen met de schoolkinderen. Alle basisscholen groep 6/7 en het voortgezet onderwijs kunnen gratis deelnemen aan de gastles over zwerfafval en recyclen. Maak kans op een robot! Stuur de leukste of ludiekste foto in van jouw opruimactie.

Win een robot Met alle kennis op zak gaan de kinderen met vriendjes en vriendinnetjes in hun eigen wijk ook zwerfafval opruimen. Van deze actie mogen ze de leukste, ludiekste of artistiekste foto insturen voor een fotowedstrijd. Aan het einde van het jaar wordt er op deze foto’s gestemd en wint de winnaar een robot voor hun school! Op deze manier proberen we naast een stukje bewustwording over de gevolgen van (zwerf)afval ook de kinderen kennis te laten maken met techniek.

Samen met ‘Meccy’ de meccanoid robot neemt de gastdocent de kinderen/leerlingen mee in de wereld van afval: Wat is afval? Is een bananenschil in de bosjes net zo schadelijk als een plastic fles? Wat is ‘plastic soep’ en waarom afval scheiden? En wat wordt er allemaal gemaakt van het gerecyclede afval? Samen gaan ze op zoek naar oplossingen voor het zwerfafvalprobleem en strijden ze tegen elkaar in de afvalbattle.

Meedoen? Wil je met groep 6 en/of groep 7 deelnemen aan het project? Of wil je de brugklas aanmelden? Neem dan contact op met Madeleine Velthuizen, madeleine@facetgovernment.nl. Facet Government in opdracht van de gemeente Cranendonck. Meer weten over onze aanpak van zwerfafval? Ga naar www.cranendonck.nl/nieuws

week

16

Onderhoud bermen en onverharde wegen In de maanden april en mei wordt onderhoud verricht aan de bermen en onverharde wegen in de gemeente. Het onderhoud wordt uitgevoerd door het bedrijf De Beijer Bladel B.V. Tijdens de werkzaamheden worden de bermen en onverharde wegen waar nodig bijgevuld en geëgaliseerd. Overlast Het is mogelijk dat u tijdelijk hinder heeft van de machines bij de werkzaamheden, wij vragen uw begrip hiervoor. De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden mag het niet te droog of te nat zijn. Vragen? Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met dhr. H. Bruekers, gemeente Cranendonck via: 0495 – 431256 of h.bruekers@cranendonck.nl

Rioolreiniging en –inspectie Week 16 tot en met 22 Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495. Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur • Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afvalinzameling (0800) 2210010 (24/7 bereikbaar) • Vragen over minicontainer MIC: (0800) 0230344 Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06-82662179 • Maarheeze: 06-82662263 • Gastel: 06-82662310 • Budel: 06-82662392 Sociaal team Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. • Jongerenwerk: www.jonginc.nl

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck @Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

De firma van de Kreeke start in opdracht van gemeente Cranendonck met het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering in verschillende straten. Dit vanwege de rioolinspectie die aansluitend plaats vindt. Werkzaamheden De werkzaamheden starten in week 16 starten in Budel. Werkzaamheden worden uitgevoerd in de vogeltjeswijk, boschakkers, industrieterrein ’t Inne en Airpark. Alle bewoners van een woning of pand in het werkgebied zullen middels een door de aannemer verspreide huis aan huis brief, minimaal 2 dagen van tevoren, geïnformeerd worden over de werkzaamheden.

Overlast Er kan mogelijk overlast ontstaan in de vorm van rioollucht en/of borrelgeluiden in het toilet en de gootsteen. Het kan gebeuren dat het water uit sifons van de binnenriolering wordt gezogen. Dit is eenvoudig te verhelpen door de kranen even te laten lopen. Het is mogelijk dat u hinder heeft van de voertuigen bij u in de straat, wij vragen u hiervoor om uw begrip. Vragen? Heeft u vragen, of wilt u tijdens de uitvoering een melding maken, dan kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met Ray Nentwig of Dominique Hochstenbach via telefoonnummer 045-524 1800 of via: leidingtechniek@vandekreeke.nl

Wat te doen met uw PMD afval? PMD is een verzamelnaam voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Het is een verzameling van afval die veel in het dagelijks huishouden vrijkomt. Door een goede inzameling zorgen we ervoor dat veel van deze afvalstroom kan worden gerecycled. Samen met jou zorgen we er zo voor dat er minder afval is in onze gemeente. Hoe kun je hier aan bijdragen? PMD recyclen Alle verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons zijn zeer geschikt voor recyclen, dat wil zeggen dat er nieuwe producten gemaakt kunnen worden van het PMD afval. Het is daarbij wel belangrijk dat het materiaal van goede kwaliteit is. En daar hebben we je hulp voor nodig: bied je PMD-afval juist en op tijd aan. Zo mag het PMD-afval alleen worden aangeboden in de speciale zakken. Om het scheiden te bevorderen mag er in de zakken alleen PMD-afval worden aangeboden. PMDzakken waar ander afval in zit krijgen een rode sticker. De zakken worden dan niet meegenomen. Ook PMD aangeboden in andere en/of niet-doorzichtige zakken wordt niet meegenomen.

Inzameling Eens in de 2 weken komt afvalinzamelaar Renewi de speciale doorzichtige zakken met het PMD-afval aan huis ophalen. De vuilniswagen start met inzamelen vanaf 7.30 uur in de ochtend. Zorg dus dat de zakken op de ophaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staan. Wil je weten wat je inzameldag is en wat er in de PMD-zak mag? Kijk dan op de afvalkalender op: www.cranendonck.nl. Hier vind je ook de afhaalpunten voor de speciale zakken terug. Een schone buurt! Ben je een keer te laat en is de vuilniswagen al geweest? Of heeft je zak een sticker gekregen? Laat de zak dan niet buiten liggen! Je kunt de PMD-zak de volgende keer op de juiste manier aanbieden. Zo houden we samen de buurt schoon! Vragen? Voor vragen of opmerkingen over afval kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht bij de speciale informatie- en meldingslijn: (0800) 22 100 10. Je kunt je vraag ook mailen naar cranendonck@renewi.eu.

Enquête gemeentenieuws: geef uw mening! Graag horen we uw mening over de nieuwsverspreiding van gemeente Cranendonck. Door het invullen van de enquête helpt u de gemeente inzicht te krijgen in het bereik en effect van onze gemeentepagina Cranendonck nieuws (in de Grenskoerier), en helpt u onze stagiaire Didi Thissen uit Budel met het onderzoek.

Ook als u deze gemeentepagina niet (vaak) leest is uw mening belangrijk. Vul de enquête online in op www.cranendonck.nl/onderzoek. U maakt kans op een VVV-bon van 25 euro! Invullen kan tot en met 25 april

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Bekendmakingen Ingekomen aanvragen • Sepulchrestraat 167a, Budel-Dorplein. Aanbouwen bijgebouw. • Broekkant 52a, Budel. Aanpassen schuilstal. • Fibula ong. Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1370). Nieuwbouw woning. • Burg. Goyartsstraat 1, Budel. Plaatsen van een schutting. • Parkdreef 116, Budel-Dorplein. Plaatsing 12 zonnepanelen. • Parkdreef 116, Budel-Dorplein. Vervangen huidige garage. • Fazantlaan ong. Budel (Kadastraal BDL C 3260). Bouwen levensloopbestendige woningen. Verleend • Borghpad 4, Budel. Kappen bomen De Borgh achterzijde/zijkant. • Fabrieksstraat 87, Budel. Bouwen opslagloods. Sloopmelding • Floralaan 22, Maarheeze. Asbestsanering. • Vogelsplein 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, Budel-Schoot. Asbestsanering. Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op cranendonck.nl/nieuws

>

Kijk voor alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen


Gemeenteraadsvergadering 24 april Agenda en uitnodiging

Vastgesteld wijzigingsplan Willem de Zwijgerstraat ong. (tussen 37 en 39) in Budel Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2018 is het wijzigingsplan ‘Willem de Zwijgerstraat ong. (tussen 37 en 39) in Budel’ ongewijzigd vastgesteld. Inzien Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBDL0032-VAS1. Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Beroep Van 19 april 2018 tot en met 30 april 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door: 1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht. 2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. 3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht. Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Bekijk alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen

d]

raadsprogrammarenopgesteld. programma Na demaart verkiezingen hebben politieke vormen we dit graag aanDit u tijdens een openbare Op 21 hebben veel inwoners hun de Raadsprogramma bijeenkomst. Via de gemeentepagina stem gegeven aan één van de CranendonTotte en met woensdag 4 april kunt uwij bij denu grif-graag willen presenteren en met wordt alle u partijen u uitgenodigd om mee denken ckse partijen. De stemmen zijn geteld en fier per mail (gemeenteraad@cranendonck. geïnformeerd hoe we dat precies gaan doen. belangstellenden eenuwopenbare bijeenover het raadsprogramma voornl)de komengebruiken reactie dan opnieuw om het de raadszetels zijn verdeeld. Nu gaan wij, of post (t.a.v. gemeenteraad, Antwoord- We in de politieke partijen van Cranendonck, aan nummer 4504, 6020XZ Budel) aangeven welk raadsprogramma verder te verbeteren voorkomst bespreken op donderdagavond 26 de vier jaren. Wij hebben u gevraagd welke de slag om met elkaar te komen tot een onderwerp u tot op heden mist in onze pro- dat we het definitief vaststellen in de raad. raadsprogramma. Hierin leggen we onze in gramma’s en wat u zeker opgenomen april. Deze wilt bijeenkomst vindt plaats in de onderwerpen u gemist heeft de verkieverkiezingsprogramma’s ambities voor de komende 4 jaar vast. En zien in het raadsprogramma. raadzaal van hetDe gemeentehuis en begint om zingsprogramma’s alsnog Wat heeft welke partij opgenomen in het veru kunt nog meedenken! Is en er een onder- op de agenda werp willen dat u heeft gemist in de verkiezings- Omdat we er de komende 4 jaar,uur. volgens u, kiezingsprogramma? Bekijk de programma’s 19.30 zou zetten. programma’s van de partijen? En ziet u dat graag terug op het raadsprogramma? Laat het ons weten! De afgelopen weken zijn alle

zeker mee aan de slag moeten. Met uw en op de websites van de verschillende partijen. onze inbreng komen we tot een conceptversie Zie de links naar de pagina’s hieronder. van het raadsprogramma. Eindhopen april presenteu graag te ontmoeten tijdens deze partijen met Wij

elkaar in gesprek gegaan en is een concept

bijeenkomst.

ngen Cranendonck

www.cda.nl/ noord-brabant/cranendonck

www. pro6cranendonck.nl

www.elan-cranendonck.nl

pilot Onderhoud fietspaden Geuzendijk Budel er A2

wethouders et sluipvereiden. Eind e pilot geverlast van dat files op resultaten is gekozen rlengen tot

anendonck. vinden op ngen.

Aan beide fietspaden langs de Geuzendijk, de fietspaden tussen de Randweg – Oost in Budel en de provinciegrens bij Weert, wordt vanaf maandag 9 april onderhoud verricht. Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen de werkzaamheden ongeveer 8 weken in beslag.

Planning Vanaf 9 april wordt er onderhoud verricht aan het vrij liggende fietspad vanaf de rotonde Randweg - Oost in Budel, richting Weert. Na afronding van dit fietspad wordt gestart met het fietspad aan de andere zijde van de rijbaan; het fietspad vanaf de provinciegrens bij

www. cranendonckactief.nl

en in heel Op 26 april word nklijke ni Ko de Nederland uitgereikt aan n ge in id Ondersche bijzonder hebben mensen die zich menleving. ingezet voor de sa Wijkerslooth Burgemeester De reerden uit nodigt alle gedeco donck van harte gemeente Cranen iale bijeenkomst uit voor een spec p 27 april op Koningsdag. O uur van harte zijn zij om 11.30 eltkroes in welkom in de Sm Maarheeze.

1 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 6 7

9.2 11.

Opening / trekking van het stemmingsnummer Vaststelling van de agenda van deze vergadering Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 en 29 maart en 4 april 2018 en de concept besluitenlijst van de commissievergadering van 10 april 2018 Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven Hamerstukken Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan ‘Berg ong. (naast nummer 20) te Budel’/ Portefeuille F. v.d. Wiel Raadsvoorstel: Benoeming fractievertegenwoordigers / Portefeuille H. de Wijkerslooth Raadsvoorstel: Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018 / Portefeuille F. v.d.Wiel Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 Budel/ Portefeuille F. v.d. Wiel Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 24 april 2018 Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie Cranendonck Actief! aangaande de ontwikkelingen aan ’t Laar Maarheeze Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie CDA aangaande meer groen op schoolpleinen Sluiting

Wegwerkzaamheden Op 25 april wordt klein asfaltonderhoud verricht aan verschillende wegen in Cranendonck. De planperiode voor de uitvoering van onderstaande werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden

27

april

nachturen voor de veiligheid verlicht.

09.00 - 16.00 uur Start vrijmarkt, Capucijnerplein/Markt. 09.00 - 16.00 uur CreaBea: verzameling van creatieve activiteiten op de Markt. 10.00 - 15.00 uur Diverse verassingen: clown, muziek, spellen en nog veel meer. 11.30 uur Ontvangst gedecoreerden in de Smeltkroes in Maarheeze. 12.30 uur Bekendmaken winnaars kleurwedstrijd. Aansluitend start Koninklijke Race. Inschrijven vanaf 12.20 uur Wethouder Frits van der Wiel is aanwezig bij het bekend maken van de winnaars van de kleurwedstrijd en de start van de Koninklijke Race.

Maarheeze 09.15 uur

Uitnodiging

Agenda

www.vvdcranendonck.nl

l Budedeprovinciegrens wordt tijdens de avond- en

Werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden worden de funderingen van de fietspaden verbeterd en het asfalt vernieuwd. De bestaande inritten worden hierna opnieuw bestraat en aangepast aan de nieuwe hoogten van de fietspaden. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer bij Geuzendijk met bebording omgeleid naar het fietspad aan de overzijde van de rijbaan en is hier tijdelijk een fietspad met verkeer in twee richtingen. De oversteekplaats voor de fietsers nabij het Geuzenmonument ter hoogte van

Vrijdag 27 april vieren we weer Koningsdag. Bekijk het programma dat de Oranjecomités van Budel, Gastel, Maarheeze en Soerendonk hebben samengesteld. De burgemeester en wethouders zijn bij verschillende activiteiten aanwezig die dag.

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/ De vergadering is live te volgen via: www.webcast.nl/cranendonck

Programma Koningsdag

Weert richting de rotonde Randweg – Oost in Budel.

Koningsdag 2018

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

8 9 9.1

Presentatie raadsprogramma Denk mee over het raadsprogramma

el

Op dinsdag 24 april vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

09.45 uur 10.00 uur 10.15 uur

10.15 uur 11.30 uur 14.00 uur

Verzamelen bij Marishof (Brink) met versierde fietsen, registratie van de duiven. Vertrek naar de Smeltkroes onder begeleiding van fanfare ‘Poort van Brabant’. Opening Koningsdag ‘Smeltkroes’ en prijsuitreiking mooiste voertuigen. Lossen van de duiven en start spelprogramma binnen en buiten: ponyrijden, springkussens, turnen, o-ranja-koe-melken en meer. Start kindervrijmarkt. Ontvangst gedecoreerden in de Smeltkroes. Einde spelprogramma en kindervrijmarkt, start middagprogramma “Koningsdag in de Kerkstraat”, georganiseerd door café-restaurant Borgondia.

Wethouder Frans Kuppens is aanwezig bij de opening en de prijsuitreiking.

geregeld met bebordingen en/of verkeersregelaars. Ga voor meer informatie over de locaties van de werkzaamheden naar www.cranendonck.nl/wegwerkzaamheden

Soerendonk 10.00 uur

Start Aubade: gekleurde optocht door de straten van Soerendonk. 10.00 uur Start ballonnenwedstrijd. 10.45 uur Feestelijke optocht met het tamboeren klaroenkorps van het st. Jansgilde en ponyclub de Kroenekraantjes. 11.00 uur Ontvangst hulde met mooie voordrachten van leerlingen en leerkrachten van de basisschool, bekendmaken prijswinnaars kleurwedstrijd en loslaten ballonnen. 11.30 uur Ontvangst gedecoreerden in de Smeltkroes in Maarheeze. 13.30 uur Schoolverlaters t/m 16 jaar Frikandellengreppeltocht in Den Donck. 13.30 - 15.30 uur Speurtocht kleuters Superhelden, verzamelen bij de gymzaal. 13.30 - 15.30 uur Koningsgreppeltocht voor de basisschool. 14.00 uur Start Jeu de Boulestoernooi. Middag Koningskermis met peuterplein, voetballen, lollytrekken, springkussen en meer. Burgemeester Henri de Wijkerslooth is aanwezig bij de ontvangst van de hulde, voordrachten van de leerlingen en het bekendmaken van de prijswinnaars.

Gastel 10.30 uur 11.30 uur 17.00 uur

Start fietstocht Schaapskooi. Ontvangst gedecoreerden in de Smeltkroes in Maarheeze. Trekking van de loterij.

Wethouder Jan van Tulden is aanwezig bij de start van de fietstocht

Gemeentenieuws week 16 2018  
Gemeentenieuws week 16 2018  
Advertisement