Page 1

Cranendonck Nieuws Gewijzigde inzamelroute Pasen Vanwege Pasen wordt de afvalroute van maandag 2 april verplaatst naar zaterdag 31 maart . Let op: zorg er dus voor dat uw container twee dagen eerder aan de straat staat. Voor meer informatie over de routes en inzameldagen kunt u terecht bij de afvalwijzer: afvalkalender.cranendonck.nl

week

13

Gemeenteraadsvergadering woensdag 4 april Start om 20.00 uur Op woensdag 4 april vindt er een Gemeenteraadsvergadering plaats in het kader van de overhandiging van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze vergadering start om 20.00 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. De agenda is te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast Agenda: 1 Opening Overhandiging van de profielschets nieuwe burgemeester aan de Commissaris van de 2 Koning 3 Sluiting

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Bekendmakingen Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495. Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur • Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afvalinzameling (0800) 2210010 (24/7 bereikbaar) • Vragen over minicontainer MIC: (0800) 0230344 Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06-82662179 • Maarheeze: 06-82662263 • Gastel: 06-82662310 • Budel: 06-82662392 Sociaal team Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. • Jongerenwerk: www.jonginc.nl

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck @Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

Regel het snel online! U kunt over steeds meer producten online informatie vinden en direct een online aanvraag indienen. Ook is een afspraak maken eenvoudig online te regelen. Hoe werkt het? Op onze website vindt u bij een groot aantal producten (zoals een verhuizing doorgeven, of een melding doen) een groene knop met “online regelen”. Als u hierop klikt komt u in

een nieuw scherm waarbij u de mogelijkheid heeft om direct een aanvraag of melding in te dienen. Wanneer u een afspraak wilt maken staat er vaak een oranje knop met ‘afspraak maken’. Zo regelt u steeds meer online, snel en wanneer het u uitkomt.

Personen en uitgeschreven personen Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente. Voornemen uitschrijven personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen: Naam S Colijn FM Poot

geboortedatum 24-11-1961 01-08-1968

adres Vogelsberg 39 Morgenster 3

datum van uitschrijving 13 maart 2018 15 maart 2018

Wat moet u doen Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck. nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’. Consequentie Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Uitgeschreven personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om: Naam MT Yigezu AE Pietrzynska

geboortedatum 31-10-1986 05-08-1979

adres Anjerstraat 35 Leeuwenbekstraat 3

datum van uitschrijving 23 januari 2018 15 februari 2018

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Meer informatie Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

Ingekomen aanvragen • Keunenhoek 31, Budel. Renovatie schuren. • Fabrieksstraat 1, Budel. Oprichten bijgebouw. • Jan Hilgersstraat ong. Budel (Kadastraal BDL L 1526). Nieuwbouw bedrijfspand. • Sterkselseweg 15, Maarheeze. Verhoging/uitbreiding aanpassing bestaande stal. • Damenweg 7, Soerendonk. Bouwen woonhuis. • Duitsestraat ong. Budel (Kadastraal BDL H 925). Bouwen woonhuis. • Van Egmondlaan 6, Soerendonk. Bouwen bijgebouw. • De la Minestraat ong. Budel (Kadastraal BDL L 1510). Nieuwbouw bedrijfspand. • Geuzendijk 74, Budel. Bouwen afhaalmagazijn. • Kluisweg 3, Gastel. Bouwen carport. • Parkdreef 116, Budel-Dorplein. Plaatsing nieuwe garage en uitbouw serre. Verleend • Sepulchrestraat 166, Budel-Dorplein. Theetuin-exploitatievergunning. • Keunenhoek 31, Budel. Handelen in strijd met de regels RO. • Eikenlaan 205, Budel-Dorplein. Kappen bomen. • Dammerstraat 1, Budel. Bouwen woonhuis. • Armilla 1, Soerendonk. Bouwen woning. • Klein-Schoot 17, Budel-Schoot. Herbouwen bergruimte. Verlenging beslistermijn • Sectie G nummer 1038 Maarheeze. Plaatsen tijdelijke teelt ondersteunde voorzieningen. • Hoofdstraat 101, Budel-Dorplein. Mantelzorgwoning/tuinhuis. • Rondven 33, Maarheeze. Realiseren overkapping. • Sint Eloystraat 2a, Budel-Dorplein. Bedrijfswoning veranderen naar (privé) woonhuis.

Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op cranendonck.nl/nieuws

>

Kijk voor alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen


Denk mee over het raadsprogramma d]

l te

[ge

Bedankt voor het uitbrengen van uw stem!

Op 21 maart hebben veel inwoners hun stem gegeven aan één van de Cranendonckse partijen. De stemmen zijn geteld en de raadszetels zijn verdeeld. Nu gaan wij, de politieke partijen van Cranendonck, aan de slag om met elkaar te komen tot een raadsprogramma. Hierin leggen we onze ambities voor de komende 4 jaar vast. En u kunt nog meedenken! Is er een onderwerp dat u heeft gemist in de verkiezingsprogramma’s van de partijen? En ziet u dat graag terug op het raadsprogramma? Laat het ons weten!

Raadsprogramma vormen Tot en met woensdag 4 april kunt u bij de griffier per mail (gemeenteraad@cranendonck. nl) of post (t.a.v. gemeenteraad, Antwoordnummer 4504, 6020XZ Budel) aangeven welk onderwerp u tot op heden mist in onze programma’s en wat u zeker opgenomen wilt zien in het raadsprogramma. Omdat we er de komende 4 jaar, volgens u, zeker mee aan de slag moeten. Met uw en onze inbreng komen we tot een conceptversie van het raadsprogramma. Eind april presente-

ren we dit graag aan u tijdens een openbare bijeenkomst. Via de gemeentepagina wordt u geïnformeerd hoe we dat precies gaan doen. We gebruiken uw reactie dan opnieuw om het raadsprogramma verder te verbeteren voordat we het definitief vaststellen in de raad. De verkiezingsprogramma’s Wat heeft welke partij opgenomen in het verkiezingsprogramma? Bekijk de programma’s op de websites van de verschillende partijen. Zie de links naar de pagina’s hieronder.

Cranendonck

Hartelijke groet, www.cda.nl/ noord-brabant/cranendonck

www. pro6cranendonck.nl

www.elan-cranendonck.nl

www. cranendonckactief.nl

www.vvdcranendonck.nl

Verlenging van de pilot Onderhoud fietspaden Geuzendijk Budel aanpak sluipverkeer A2 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de pilot tegen het sluipverkeer A2 te verlengen en uit te breiden. Eind december 2017 is de gemeente de pilot gestart vanwege de toenemende overlast van het vele sluipverkeer in Maarheeze dat files op de A2 probeert de vermijden. De resultaten van de pilot zijn positief. Daarom is gekozen de pilot iets uit te breiden en te verlengen tot 28 september 2018. Meer informatie staat op www.cranendonck. nl/nieuws. Het verkeersbesluit is te vinden op www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Aan beide fietspaden langs de Geuzendijk, de fietspaden tussen de Randweg – Oost in Budel en de provinciegrens bij Weert, wordt vanaf maandag 9 april onderhoud verricht. Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen de werkzaamheden ongeveer 8 weken in beslag. Planning Vanaf 9 april wordt er onderhoud verricht aan het vrij liggende fietspad vanaf de rotonde Randweg - Oost in Budel, richting Weert. Na afronding van dit fietspad wordt gestart met het fietspad aan de andere zijde van de rijbaan; het fietspad vanaf de provinciegrens bij

Weert richting de rotonde Randweg – Oost in Budel.

de provinciegrens wordt tijdens de avond- en nachturen voor de veiligheid verlicht.

Werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden worden de funderingen van de fietspaden verbeterd en het asfalt vernieuwd. De bestaande inritten worden hierna opnieuw bestraat en aangepast aan de nieuwe hoogten van de fietspaden. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer bij Geuzendijk met bebording omgeleid naar het fietspad aan de overzijde van de rijbaan en is hier tijdelijk een fietspad met verkeer in twee richtingen. De oversteekplaats voor de fietsers nabij het Geuzenmonument ter hoogte van

Paasshow Tjeu van Horne Kampeercentrum

Rondje Weerterland & Cranendonck

ook caravans van het merk Dethleffs. Men merkt dat de verkoop van caravan weer enorm in de lift zit. Tijdens de paasshow zijn er volop caravans te bezichtigen. Daarnaast worden de laatste showmodellen van het jaar 2017 tegen aantrekkelijke kortingen aangeboden!

Paasshow bij Tjeu van Horne Kampeercentrum Budel

Wanneer je een camper of caravan hebt of er één wilt aanschaffen, dan ben je bij Kampeercentrum Budel aan het juiste adres. Met de verkoop van nieuwe en tweedehands caravans en campers, verhuur van campers, onderhoud, schadeherstel en een grote kampeerwinkel vind je hier alles op het gebied van kamperen. Ze zijn dealer van de merken Adria, Dethleffs en Malibu. Bij de keuze voor een caravan of camper bepaal je zelf hoe luxe je het wilt hebben: van basic tot super de luxe. Er zijn mogelijkheden om diverse extra accessoires, zoals satellietinstallaties, airco’s,

zonnepanelen en natuurlijk luifels. Het huren van een camper bij Kampeercentrum Budel behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Wanneer je bij van Horne een camper huurt, staat deze op de dag van afhalen schoon en afgetankt op je te wachten. Ze zijn compleet met een fietsenrek, luifel, camera en navigatiesysteem waar alle camperplaatsen en campings van Europa op te vinden zijn. Bovendien zijn ze gewoon met rijbewijs B te besturen. Speciale acties tijdens de paasshow Naast campers verkoopt Van Horne

Kampeercentrum Budel bezit naast een showroom voor caravans en campers eveneens een ruime kampeershop. Hier vindt u alles wat u op kampeergebied nodig heeft, van luchtbedden en slaapzakken tot opvouwbare pannen en camping-airfryers. Maar ook voor gasflessen en barbecues bent u bij Kampeercentrum Budel aan het juiste adres. Tijdens de paasshow op Tweede Paasdag zal er de gehele dag een kookdemonstratie plaatsvinden over koken op de CADAC Carrichef (skottelbraai). Tijdens de paasshow krijgt u bij aanschaf van de Carrichef 2, de Safarichef 2 en Grillochef 2, een pizzasteen cadeau! Kampeercentrum Budel is op Tweede Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kom dus gerust rondkijken, want er wordt een extra feestelijk tintje gegeven aan deze dag. Je vindt Tjeu van Horne Kampeercentrum Budel aan de Meemortel 34 in Budel. Kijk voor meer informatie op de website www.kampeercentrumbudel.nl of neem contact op via telefoonnummer 0495-493355 of e-mailadres: info@kampeercentrumbudel.nl.

De deelnemers aan het Rondje Weerterland & Cranendonck. Foto: DeMeus

Vrijdag 23 maart was het weer zo ver, met 44 deelnemers togen de Vrienden van het Schepenhuis per touringcar richting Weert. Dit was de start van de 3e editie van het Rondje Weerterland & Cranendonck, de excursiemiddag waar twee bedrijven hun deuren openstellen om te trakteren op een kijkje achter de schermen. Om 13.00 uur arriveerde het gezelschap bij de firma Lammers Beton in Weert. Het van oorsprong Budelse bedrijf heeft zich de afgelopen 30 jaar een prominente positie in de bouwwereld verworven. Het engineeren en produceren van complexe betonelementen in kleine series en enkel stuks maakt Lammers Beton onderscheidend. Hierna toog men weer per bus naar Budel. Aangekomen bij Kempen Airport werd het gezelschap opge-

wacht door Inge Fransen, dochter van de grondlegger en één van de drie huidige directieleden. Inge runt samen met haar broers Ruud en Noud Kempen Airport. Interessant en indrukwekkend was het om te zien hoe de familie Fransen in iets meer dan 45 jaar een grasveld heeft weten te transformeren naar een professionele airport waar niet alleen op en vanaf gevlogen kan worden. Ook voor specialistisch onderhoud en reparatiewerkzaamheden weten veel luchtvaartbedrijven en vliegtuigbezitters uit geheel Europa de weg naar Kempen Airport te vinden. De rondleiding werd afgesloten door een rondvlucht die eerder die middag verloot was onder de deelnemers. Aan het einde werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje verzorgd door Remco van restaurant de Coockpit.

Gemeentenieuws week 13 2018  
Gemeentenieuws week 13 2018  
Advertisement