Page 1

WOENSDAG 16 APRIL 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws 16

week

Gewijzigde datum huisvuilinzameling Vanwege Pasen wordt de afvalroute van maandag 21 april (2e Paasdag) verplaatst naar zaterdag 19 april.

Opknappen speelplekken in Cranendonck Buitenspelen is leuk én belangrijk in het leven van kinderen. Het is de plek waar ze vriendjes en vriendinnetjes ontmoe-

ten, kunnen bewegen en zich vrij voelen. Onderzoek toont aan dat buitenspelen goed is voor kinderen. Kinderen die meer

Reparaties In Cranendonck vinden we het belangrijk dat kinderen leuk, maar ook veilig, kunnen buitenspelen. Daarom worden binnenkort enkele speelplekken in Cranendonck opgeknapt. Enkele kapotte toestellen worden gerepareerd. Enkele banken en picknicksets worden vervangen omdat reparatie niet meer mogelijk is.

Gemeentelijke diensten gesloten Op Goede Vrijdag, 18 april en Tweede Paasdag, maandag 21 april, zijn de gemeentelijke diensten zoals het gemeentehuis en de Wmo-loketten gesloten.

Ziet u zelf een onveilige situatie? Als ouder bent u er vaak bij als uw kind buiten speelt. U heeft dan de tijd en aandacht om eens goed te kijken of de omgeving veilig is. Het is mooi als u geen onveilige situatie ziet. Maar mocht u het wel tegenkomen, dan kunt u een melding hiervan maken via onze website. Wij gaan dan met uw melding aan de slag.

Voor de aangifte van geboorte of overlijden kunt u op vrijdag 18 april tussen 10.00 en 11.00 uur bellen met een medewerker van de burgerlijke stand via 06-22274850. Het Zuiderpoort zwembad is op eerste Paasdag gesloten. Op Tweede Paasdag is het van 10.00 tot 12.00 uur mogelijk om recreatief te zwemmen.

Gemeentehuis

Rioolreiniging en -inspectie

Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

• Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0495-431168 voor het maken van een afspraak. Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

buitenspelen, bewegen meer en hebben aantoonbaar minder overgewicht. Ook bevordert buitenspelen de mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.

De bedrijven Adriaans B.V. en Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen B.V. reinigen en inspecteren van het gemeentelijk riool in opdracht van gemeente Cranendonck. In 2014 en 2015 reinigen zij de hoofdrioleringen in de straat. Aansluitend vindt er een rioolinspectie plaats, uitgevoerd door de firma Tolhuis Rioolinspecties. Werkzaamheden De werkzaamheden starten op 23 april in Budel-Dorplein. Daarna vinden de reinigingen en inspecties in Gastel en een gedeelte van Maarheeze plaats. De aannemer informeert de bewoners in de wijken over

de werkzaamheden. Dat gebeurt minimaal 2 dagen van tevoren door middel van een huis-aan-huis verspreide brief. Overlast Het is mogelijk dat u hinder heeft van de voertuigen bij u in de straat. Wij vragen u hiervoor om uw begrip.

Uitnodiging Koningsdag gedecoreerden Langs deze weg nodigt de burgemeester alle gedecoreerden uit om op 26 april gezamenlijk een heildronk op onze Koning, de Koningin en -uiteraard- de nieuw gedecoreerden uit te brengen tussen 11.30 uur en 12.30 uur in de Smeltkroes in Maarheeze.

Vragen? Heeft u vragen, of wilt u tijdens de uitvoering een melding maken? Dan kunt u contact opnemen met dhr. R. Kusters, Veeg en rioolbedrijf Adriaans B.V. op telefoonnummer 06-46600287.

Vanaf 22 april 2014 reparaties aan De Leeuwebek te Budel Uit de onderhoudsinspectie 2014 bleek dat delen van de bestrating in De Leeuwebek niet meer voldoen. De gemeente gaat daarom op diverse plaatsen de problemen door verzakkingen en wortelgroei oplossen. Dat

doen we in drie fases, zodat de bewoners van de straat zo lang mogelijk goed bij hun woning kunnen komen. Neem voor meer informatie een kijkje op de gemeentelijke website, www.cranendonck.nl.

Verkiezing Europees Parlement 2014 Stemmen per brief

Voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei is het voor inwoners van de gemeente Cranendonck, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief. Daarbij is het volgende van toepassing: 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift, moeten uiterlijk donderdag 24 april 2014 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage. 5. De burgemeester van ’s-Gravenhage

zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Stemmen met een kiezerspas

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei kunt u als kiezer uw stem uit brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: A. Schriftelijke aanvraag 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om

bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. B. Mondelinge aanvraag 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Cranendonck 3-4.


WOENSDAG 16 APRIL 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Tarieven milieustraat Bij de milieustraat kunt u uw afval gescheiden inleveren. Wist u dat veel van dit afval zelfs gratis kan worden ingeleverd? Door uw afval goed te scheiden kunt u op uw kosten besparen. Betaalde afvalstromen Voor een aantal afvalsoorten betaalt u een tarief. Deze tarieven worden jaarlijks in december door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt ze nalezen in de afvalwijzer op de gemeentelijke website www.cranendonck.nl

Wat te doen bij kleine hoeveelheden? Bij het aanbieden van verschillende soorten afval, betaalt u naar de duurste afvalsoort. Let op: Biedt u een kleine hoeveelheid grof huishoudelijk restafval (dit is afval dat niet onder de andere soorten valt) aan, dan betaalt u het tarief voor < 1m3 ofwel € 18,50. Door uw afval slim te scheiden en aan te bieden, bespaart u kosten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen kleine hoeveelheden thuis via de grijze container aan te bieden of op te sparen tot u een grotere hoeveelheid kunt aanbieden.

Vastgestelde wijzigingsplannen “Jan Maasstraat 2 te Budel” en “Van Schaiklaan ongenummerd te Soerendonk” ter inzage van 17 april 2014 t/m 28 mei 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het college van Burgemeester en wethouders in de openbare vergadering van 25 maart 2014 de bovengenoemde wijzigingsplannen ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan “Jan Maasstraat 2 te Budel” heeft betrekking op de realisatie van drie woningen aan de Jan Maasstraat op het perceel met huidig huisnummer 2 in Budel. Het wijzigingsplan “Van Schaiklaan ongenummerd te Soerendonk” heeft betrekking op de realisatie van één woning aan de Van Schaiklaan te Soerendonk, naast de bestaande woning met huisnummer 2.

Uitnodiging en agenda commissievergadering gemeente Cranendonck Op dinsdag 22 april vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in ontmoetingscentrum De Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. U bent van harte welkom een raads- of commissievergadering bij te wonen. In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, komt de raad twee weken voor elke raadsvergadering bij elkaar tijdens een zogeheten commissievergadering. Tijdens deze vergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen. Informatie wordt ingewonnen via een raadsvoorstel, een bespreekstuk, een raadsinformatiebrief (RIB) afkomstig van het college, een inspraakmoment en/of een vraag en antwoord ronde. De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via www.cranendonck.nl Ten aanzien van de raadsvoorstellen voorzien van een asterisk stelt het presidium voor deze in de raadsvergadering te agenderen als hamerstuk. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706. ropubliceer.nl/ 1 Opening 2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering 3 Spreekrecht 4 Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Maarheezerweg ong. (tussen 33 en 35) te Budel’ Portefeuille: P. Beerten http://1706.ropubliceer.nl/ 5 Raadsvoorstel: zienswijzen begroting ODZOB 2015 Portefeuille P. Beerten 6 Bespreekstuk: RIB A2 raad 11-3-14 inzake aangenomen motie m.b.t. voorleggen opties voor structurele bezuinigingen (ovv van Mw. Beenackers) 7 Bespreekstuk: RIB A5 raad 11-3-14 inzake P&O samenwerking met A2 gemeenten(ovv van Mw. Beenackers) 8 Bespreekstuk: RIB A8 raad 11-3-14 inzake beëindiging majeur project voortgezet onderwijs (ovv Mw. Beenackers) 9 Lijst van toezeggingen 10 Rondvraag 11 Sluiting

Het wijzigingsplan “Jan Maasstraat 2 te Budel” (NL.IMRO.1706.WPBDL0026-VAS1) en het wijzigingsplan “Van Schaiklaan ongenummerd te Soerendonk” (NL.IMRO.1706. WPBDL0026-VAS1) met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 17 april 2014 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Cranendonck 3-4 in Soerendonk in Budel. Tevens zijn de plannen

Koningsdag 2014 in Cranendonck De Oranje Comités van Budel, Gastel, Maarheeze en Soerendonk hebben een prachtig en gevarieerd programma samengesteld voor de eerste Koningsdag. Die valt dit jaar een dag eerder dan de verjaardag van Koning Willem-Alexander, namelijk op zaterdag 26 april. Volgende week publiceren wij de programma’s op een speciale pagina in deze Grenskoerier.

Tijdelijke afsluiting gedeelte Jan van Schoonvorststraat Vanwege de sloopwerkzaamheden aan de oude basisschool De Boogurt wordt een gedeelte van de Jan van Schoonvorststraat vanaf 22 april voor een periode van ongeveer 8 weken afgesloten. In deze periode is ook het speelterrein van De Boogurt niet beschikbaar.

Uw gemeente zegt Ja. Bent u al donor? JaofNee.nl

Veiligheid en speelplek kinderen De Jan van Schoonvorststraat wordt afgesloten zodat er een veilige speelplek wordt gecreëerd voor de kinderen van de basisschool. Daarnaast kunnen de kinderen zo op een veilige manier oversteken naar het speelterrein bij het Junior College. Afsluiting en omleiding De weg wordt vanaf 22 april afgesloten voor een periode van ongeveer 8 weken. Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

met bijbehorende collegebesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www. ruimtelijkeplannen.nl . Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen •  Philipsweg 8, Maarheeze Bouwen overkapping • Fazantlaan 5, Budel Realiseren mantelzorgwoning in bijgebouw •  Eikenlaan 205 en 205A, Budel-Dorplein Kappen bomen • ’t Schutje 2, Soerendonk Herbouwen boerderij, bouwen bijgebouw en plaatsen tijdelijke woonunit • Puttenstraat 22, Maarheeze Kappen bomen • Ruilverkavelingsweg, Budel Verplaatsen pulsput • Sepulchrestraat 166, Budel-Dorplein Plaatsen partytent • Stationsstraat 74, Maarheeze Kappen boom Omgevingsvergunning verleend • Europalaan-Zuid 62, Budel Uitbreiden woning •  Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze Uitbreiden inpandige kantoren Omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn • Sint Josephlaan 125, Budel-Dorplein Verlenging beslistermijn Ontwerp omgevingsvergunning volgens uitgebreide procedure •  Het Laar 19a, Maarheeze Publicatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning activiteit milieu - wegens veranderen van de inrichting / nieuwbouw vleesvarkensstal Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 16 APRIL 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 29

> Landelijke klasse! “

Cranendonck heeft de toekomst

Landelijke klasse! De toekomstvisie van Cranendonck staat beschreven in het boekwerkje: ‘Visie Cranendonck 2009-2024’. Een visie die tot stand is gekomen in een zeer dynamisch proces. Met ruim zeventig afgevaardigden van het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties, en daarnaast raadsleden en andere actieve inwoners is gedacht en uitvoerig gesproken over het toekomstige Cranendonck. Na afloop van die gesprekken zijn de doelen geformuleerd binnen vijf zogenoemde focuspunten. Op de gebieden wonen en leven, onderwijs, werk en economie, zorg, recreatie en toerisme is heel helder vastgelegd waar we als gemeente voor staan, waar we trots op zijn en wat we willen bereiken, behouden en versterken. Die doelen geven het gemeentebestuur voldoende handvatten om beleid te maken. Maar beleid kan niet alleen worden gemaakt. Dat kan alleen samen met de mensen waar je dat voor doet. In de Grenskoerier laten we elke twee maanden aan de hand van concrete voorbeelden en projecten zien hoe we invulling geven aan die eerder vastgestelde visie. Een visie die we hier, met de slogan ‘Landelijke Klasse!’, handen en voeten geven. Samen met u.

De visiethema’s Vanaf 2011 geven we u via deze pagina in De Grenskoerier informatie over de actuele thema’s en focuspunten uit de ‘Visie Cranendonck 2009-2024’. We gaan hierbij uit van vijf kernthema’s die telkens weer aan bod komen. Elk thema heeft een eigen kleurcode gekregen om de herkenbaarheid van het onderwerp te gehogen. Op de website www.cranendonck.nl van de gemeente kunt u meer lezen over de ‘Visie Cranendonck 2009-2024’ of het overzichtelijke visiedocument downloaden.

Wonen + leven Werk + economie Recreatie + toerisme Onderwijs Zorg

© foto Gerard Staals

Kansen verzilveren in goede onderlinge samenhang Weet u het nog? In 2009 publiceerde de gemeente Cranendonck een klein, handzaam boekje met daarin de Visie Cranendonck 2009 – 2024. Begin 2012 kwam daar een nieuwe Gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’ bij, die in samenwerking met onder meer de provincie en Brainport werd opgesteld. Ondertussen zijn we alweer een aantal jaren verder. Hoe staat het ervoor? Liggen die visies inmiddels met een dikke laag stof erop in een la?

Cranendonck; een gemeente waar voldoende werkgelegenheid is, met duurzame bedrijvigheid, én een plek waar mensen goed kunnen wonen en recreëren.

In het uitwerkingsplan, dat als een soort paraplu alle projecten binnen de vijf aandachtsvelden bundelt, worden twaalf kansen concreet beschreven. Het is van belang dat die kansen in een grote onderlinge samenhang worden uitgevoerd. De gemeente neemt haar rol als aanjager zeer serieus, maar het is logisch dat samenhang en samenwerking van groot belang zijn. De gemeente Cranendonck heeft een hoog ambitieniveau getoond. Terecht, want zonder die ambities zou de toekomst voor dit economisch toch moeilijke gebied er heel anders hebben uitgezien. Het kompas laat een consistente koers zien en dat moet zo blijven. Daar is iedereen het gelukkig over eens.

De strategische visie kent vijf belangrijke aandachtsvelden: Wonen en Leven, Werk en Economie, Recreatie en Toerisme, Onderwijs, Zorg. Binnen alle aandachtsvelden werden focuspunten benoemd. Soms erg concreet, zoals het streven naar behoud van het basisonderwijs in elke kern, tot wat meer globaal, zoals het bewaken van de identiteit van Cranendonck. Vijf jaar lang lag de visie, volledig zonder stof, prominent op tafel bij de Cranendonckse bestuurders. Nieuwe plannen werden ontwikkeld met het oog op de eerder geformuleerde doelen, bestaande ontwikkelingen werden er opnieuw aan getoetst. Zo ook de Gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’. Tijdens de raadsvergadering van februari jl. werd duidelijk dat er breed draagvlak bestaat voor een verdere uitwerking van die laatste visie. Het uitwerkingsplan werd unaniem door de raad vastgesteld. Goede toekomst Dit plan is een nieuwe stap op weg naar het realiseren van de doelen die in de Gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’ zijn vastgesteld. Die doelen staan weer in nauwe relatie met de in 2009 opgestelde Strategische Visie. Het overkoepelende doel is dat Cranendonck en de regio eromheen een goede toekomst tegemoet gaan. Een plek waar voldoende werkgelegenheid is, met duurzame bedrijvigheid, én een plek waar mensen goed kunnen wonen en recreëren. In het uitwerkingsplan staat nu vrij concreet beschreven op welke manier we de kansen daarvoor in de komende jaren én op wat langere termijn kunnen creëren en benutten. Al in gang gezet In de eerste periode van de meerjarenvisie zijn al verschillende projecten in gang zijn gezet. Denk aan de ontwikkeling van het DIC, het Hof van Cranendonck, maar ook de landschapsontwikkelingen rond Kempen-Broek en de Groote Heide zijn daar voorbeelden van.

Beleidsplan recreatie en toerisme: “Samenwerking het sleutelwoord” In februari nam de raad het beleidsplan Recreatie en Toerisme deels over. Burgemeester Vermue: “We moeten aan de slag, maar we kunnen het als gemeente niet alleen.” Ze ziet vele mogelijkheden om recreatie en toerisme in de gemeente beter en steviger op de kaart te zetten. “We liggen midden in een gigantisch natuurgebied. Daar kunnen we meer gebruik van maken.” Volgens de burgemeester gebeurt er al enorm veel op het gebied van recreatie en toerisme binnen de gemeente. “We zouden in al die initiatieven graag meer samenhang, meer verbinding brengen.” Die verbinding moet volgens haar komen door de krachten te bundelen. “Samenwerken wordt wat mij betreft het sleutelwoord”, zegt ze. De komende periode bekijken we welke mogelijkheden de gemeente heeft om dit te ondersteunen.


WOENSDAG 16 APRIL 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 29

>

>

uitgave nummer

13

april 2014

Behoud Voortgezet Onderwijs

Het College breidt uit in Cranendonck Hein Compen (13) zit in de tweede klas van de mavo van Het College Cranendonck. Komende zomer gaat hij naar de derde. De verwachting was dat hij vanaf dat moment elke ochtend drie kwartier op de fiets naar Weert zou moeten omdat daar de bovenbouw van de school gevestigd is. Maar dat hoeft niet. Vanaf dit jaar beschikt de gemeente Cranendonck over een volledige mavo. “Dat fietsen vond ik niet zo erg. Maar het is wel leuk dat de school hier blijft”, vindt Hein. Door inspraak van bewoners en ondernemers heeft het straatbeeld de gewenste kwaliteit gekeregen.

*© GS

De Grootschoterweg is klaar! Hij is klaar: de Grootschoterweg. De centrale weg door Budel-Schoot is in de afgelopen maanden flink onder handen genomen. En dat was nodig ook. Wethouder Patrick Beerten is blij met het resultaat. “De straat heeft weer een dorpser karakter gekregen. Ik vind het echt een opwaardering.” Voor bewoners en ondernemers is er een einde gekomen aan de overlast die de werkzaamheden met zich hebben meegebracht. “Het is onvermijdelijk, maar natuurlijk ook erg vervelend, vooral voor de ondernemers”, realiseert de wethouder zich. De laatste werkzaamheden afgelopen weken plaats. Onder andere het aanbrengen van een speciale ‘street print’. Deze print geeft de weg een warme, sfeervolle uitstraling. De keuze, gemaakt in samenspraak met bewoners en ondernemers, is heel bewust gekozen. “Echte klinkers zijn natuurlijker, maar

die zorgen ook voor veel meer geluidsoverlast. Dit is in onze ogen een mooie vervanging”, aldus Beerten. Ook de ondernemers zijn blij dat het werk klaar is. Ivo Stevens van de Televisiespecialist zegt weinig last te hebben gehad van de werkzaamheden. “In mijn ogen is het ongemak tot een minimum beperkt gebleven. En het resultaat is prima. Het is mooier en meer van deze tijd geworden. Zeker nu het groen is aangeplant. Dat maakt het geheel toch altijd áf.” Patrick Beerten is verheugd dat met deze herinrichting een belangrijk onderdeel uit het Masterplan Budel-Schoot gerealiseerd is. “De verfraaiing van het straatbeeld en de verbetering van de totale kwaliteit van deze omgeving dragen bij aan een verbetering van de leefbaarheid in Schoot. De reacties zijn enthousiast en daar sluit ik me heel graag bij aan.”

Cranendonck prominent in provinciale plannen Wie de beleidsplannen voor de toekomst van de provincie Noord-Brabant in de afgelopen jaren las, moest met een vergrootglas zoeken naar de naam ‘Cranendonck’. In de visie van het provinciebestuur werd onze gemeente niet genoemd als belangrijke broedplaats voor ontwikkelingen op bijvoorbeeld economisch of cultureel gebied. Wie de nieuwe ‘Gebiedsagenda van Brabant’ er echter op naslaat, zal zien dat deze rol van ondergeschoven kindje ons in 2014 niet meer past. Industiële groei en landschapsontwikkeling kunnen prima samengaan om de economie in onze regio te versterken.

© foto Jos Lamers

*© GS

Voortgezet onderwijs is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente.

Hein vindt het prettig op Het College Cranendonck. “De school is niet zo groot. Iedereen kent elkaar wel zo’n beetje. De sfeer is goed.” Dat hij de school in zijn eigen woonplaats kan afmaken, kwam als een mooie verrassing. “Dat is wel erg gaaf, ja. Nu kan ik hier mijn diploma halen.” Jarenlang was het onzeker of Het College, een dependance van Het College Weert, in Cranendonck kon blijven. Inspanningen van de gemeente, van de Stichting Vocaal én van Het College hebben er nu toe geleid dat de school een onderbouw houdt van vmbo-basis en kader, havo en atheneum én een volledige vierjarige mavo. Wethouder Frans Strik is opgetogen over het besluit. “Voortgezet onderwijs is erg belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. We zijn dus erg blij met dit besluit dat leidt tot een extra investering in het onderwijs in Cranendonck.”

De Gebiedsagenda van Brabant, waarin de toekomstplannen van de provincie zijn beschreven, is gericht op het behoud van welvaart en welzijn in veranderde omstandigheden. Dat de ontwikkelingen in Cranendonck daarbij van groot belang zijn, komt duidelijk naar voren in de plannen. Burgemeester Vermue daarover: “Onze gebiedsvisie ‘Kansen over grenzen’, die we samen met de provincie hebben opgesteld, speelt daarbij een belangrijke rol. De belangrijkste elementen uit die visie zijn door de provincie omarmd.” Dat geeft aan dat ook de provincie kansen ziet voor onze regio en dat houdt weer in dat er meer en betere kansen zijn voor ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om fondsen en ook Europese financieringsstromen.”

Kansen benoemd De toekomstkansen voor Cranendonck worden in de Gebiedsagenda met namen genoemd. Zo zien de provinciale bestuurders onder meer veel mogelijkheden rondom het DIC. “De kenniscomponent, zeker rondom energie- en materialenwinning worden nadrukkelijk benoemd als economische dragers voor de regio”, reageert wethouder Carola Meuwissen. “Verder is er in de toekomstplannen veel steun voor de logistieke vraagstukken in onze regio en voor de versterking van de recreatie, met name in het kader van de landschapsontwikkeling rond het Hof van Cranendonk, Kempen-Broek en Landschap Groote Heide. Belangrijk? Jazeker. Met steun van de provincie kunnen we voortvarend verder op de ingeslagen weg.”

Gemeentenieuws week 16 2014  

Nieuws gemeente Cranendonck in Grenskoerier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you