Page 1

WOENSDAG 19 MAART 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Cranendonck Nieuws 12

week

Gemeentehuis later open Op donderdag 20 maart is het gemeentehuis pas vanaf 11.00 uur geopend. De medewerkers van het team Burgerdiensten zijn nauw betrokken bij de Gemeenteraadverkiezingen. Op donderdagochtend verwerken zij de uitslagen van de gemeenteraadverkiezingen van woensdag. Wij rekenen op uw begrip voor de beperking van de openingstijden.

Praat mee over de Kanteling in de maatschappelijk ondersteuning! Vanaf 2015 gaan verschillende taken van de rijksoverheid naar de gemeenten. Met de komst van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) werd de Kanteling al in 2007 ingezet. Wat betekent dit voor u en uw omgeving? Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 25 maart. De Kanteling: anders denken, samen doen! Met de komst van de Wmo heeft een omslag plaatsgevonden in de manier van denken over de kracht van de samenleving. In plaats van ondersteuning die georganiseerd wordt vanuit de overheid, kijken we

steeds meer naar wat u zelf nog kunt. Of welke zorg u zelf binnen uw omgeving kunt organiseren. Het voordeel is dat de zorg zo vertrouwder wordt en dichtbij u staat. De Kanteling gaat niet vanzelf Deze verandering gaat natuurlijk niet vanzelf. Vandaar dat de gemeente in 2013 begonnen is met een groot aantal bijeenkomsten om met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over de nieuwe ontwikkelingen in de Wmo. En daar willen we het niet bij laten. We willen ook met u als inwoner in gesprek! Bijeenkomst op 25 maart in de Borgh Daarom organiseren we samen met KBO

Afsluiting Grootschoterweg

Gemeentehuis

Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

• Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Vanaf maandag 24 maart worden er werkzaamheden uitgevoerd op de rijbaan van de Grootschoterweg in BudelSchoot. Deze werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 1 week. Omleiding Vanwege deze werkzaamheden wordt de rijbaan afgesloten voor het doorgaande ge-

motoriseerde verkeer vanaf de kruising met de Dwarsstraat tot en met de kruising met de Parallelweg. Deze kruisingen blijven toegankelijk. Busdienst De busdienst wordt omgeleid via de Parallelweg en Hamonterweg. Er wordt een extra halte aangelegd ter hoogte van de kruising Grootschoterweg – Pater Ullingsstraat.

Uw kind digitaal aanmelden voor zwemlessen In Cranendonck kunt u uw kind digitaal aanmelden voor zwemlessen in het Zuiderpoort zwembad. Als u uw kind wilt opgegeven voor zwemles, dient hij/zij eerst een intakeles te volgen. Deze is op zaterdagochtend om 12.00 uur. Hierin wordt het niveau van

uw kind bepaald. Na de intake-les gaat uw kind door naar de reguliere zwemles of naar de watervrijheidsles. Het inschrijfgeld voor de zwemles bedraagt 11,20. Kijk voor meer informatie op www.cranendonck.nl/sportaccommodaties.

• Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info

WMO-Loketten: • Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0495-431168 voor het maken van een afspraak. Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Digitale nieuwsbrief en Twitter Via onze gemeentelijke website kunt u zich aanmelden voor een wekelijkse, digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreide versie van de artikelen op de gemeentepagina’s in de Grenskoerier. Ook vindt u er alle formele bekendmakingen. Natuurlijk kunt u via de nieuwsbrief ook in ons digitale loket en kunt u er formulieren downloaden. Meld u aan via www. cranendonck.nl. Op het startscherm vindt u rechts een digitale knop waarmee u zich snel en gemakkelijk kunt aanmelden. Volg ons ook op Twitter! Op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws via de micro-blog website Twitter? Dat kan ook! Kijk op www.twitter. com/gem_cranendonck voor het allerlaatste nieuws.

Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

Storingsdienst

• Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur)

Budel een informatiebijeenkomst in de Borgh op dinsdag 25 maart van 13.30 tot 16.00 uur over het thema Kantelen doen we samen! Alle inwoners van Budel zijn welkom bij deze informatiemiddag, dus ook niet KBO-leden. Samen met u gaan we die middag graag in gesprek over de manier waarop we met elkaar kantelen naar een Cranendonck, waar mensen meer oog voor elkaar hebben. Daarbij worden vragen gesteld als: “Wat kan ik zelf nog?“ en “Wat kan mijn buurvrouw voor mij betekenen?” of “Wat kan ik zelf voor mijn buurvrouw betekenen?”.

De vrijwilligerspolis van gemeente Cranendonck is gewijzigd Als u vrijwilligerswerk doet in onze gemeente bent u automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens dit werk. Ook mantelzorgers die staan geregistreerd zijn verzekerd voor ongevallen. Naast de vrijwilligersverzekeringen zijn sinds 1 januari 2014 ook een bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstanddekking toegevoegd. Hiervoor blijft de gemeente aangesloten bij het collectieve verzekeringspakket van: de Vrijwilligerspolis. Registratie niet meer nodig Registratie en aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is vanaf nu niet meer nodig. Er zijn geen namen van organisaties en contactpersonen meer nodig. Ook het aantal vrijwilligers is niet meer van belang. Alle vrijwilligers organisaties en alle vrijwilligers in de gemeente zijn automatisch verzekerd. Verzekeringen Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspo-

lis bestaat uit verzekeringen tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen. Ook de bestuurdersaansprakelijkheid en de rechtsbijstanddekking zijn vanaf 1 januari 2014 collectief verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / “derden” veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie. De ongevallen verzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie, inclusief het komen van en gaan naar activiteiten. Onder de Vrijwilligerspolis zijn verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwilligers van de organisatie, stagiaires in het kader van school maatschappelijke stages en verkeersregelaars. Meer informatie over het verzekeren van vrijwilligers kunt u vinden op www.cranendonck. nl onder de zoekterm ‘vrijwilligersverzekering’.

Wilt u ook weten wat de gemeente Cranendonck over uw eigen buurt besluit? Zoals over welke bouw- en kapvergunningen zij afgeeft? U kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’. Meld u gratis aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De e-mailservice is uitermate gebruiksvriendelijk. In de praktijk werkt de e-mailservice als volgt: u maakt een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen. Aanmelden kan via www.cranendonck.nl. (onder de pagina bekendmakingen/publicaties).


WOENSDAG 19 MAART 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Talentenjacht jouw slimste idee van start

Politie stopt met vakantiekaarten

Burgemeester Vermue-Vermue coacht jonge uitvinders

Indienen Alle kinderen mogen hun ideeën plaatsen op een speciale website: www.jouwslimsteidee.nl. Daarna kunnen ze stemmen werven voor hun ideeën. De beste inzendingen met de meeste stemmen maken kans op een plek in de finale in De Ontdekfabriek in Eindhoven. Daar mogen de bedenkers op 19 mei, tijdens de Dutch Technology Week, hun ideeën presenteren. Gelukkig hoeven de finalisten uit Cranendonck dat niet alleen te doen: ze worden daarbij gecoacht door burgemeester Vermue-Vermue. Voor scholen en verenigingen is een speciale workshop ontwikkeld met een ‘NatLab quiz’ en een echte ‘ideeënmachine’ om kinderen op originele ideeën te brengen. Scholen kunnen de workshop downloaden

In Nederland werd de vakantiekaartservice in het verleden niet overal aangeboden door de politie. In 2013 is reeds besloten om de vakantiekaartservice niet landelijk in te voeren. De politie in een klein aantal gemeenten in Zuidoost-Brabant bood de service vorig jaar plaatselijk nog aan om reeds gemaakte afspraken na te leven, maar sluit nu volgens afspraak aan bij de eenduidige landelijke lijn.

Heb jij een superslim idee?

Preventie belangrijk Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

Stuur het dan NU in op

Jouw Slimste Idee .nl www.

ne i w n e

en

i Pa d !

Terinzagelegging concept-verkeersbesluiten Sint Barbaraweg ONTWERP: STUDIO VAN LAAR

Oproep De burgemeesters van de deelnemende gemeenten roepen al hun jeugdige inwoners tot en met 12 jaar op om met een slim idee te komen: ‘Een uitvinding die je handig, nuttig, goed of mooi vindt’. Deze opdracht is ruim omschreven en geïnspireerd door het 100 jarig bestaan van het Philips Natuurkundig Laboratorium, dat meteen het thema vormt van de wedstrijd. De uitvinders van het NatLab hadden heel veel vrijheid en juist daardoor kwamen zij met de mooiste uitvindingen, zoals de CD, het cassettebandje en het scheerapparaat.

of gebruik maken van het aanbod van een gratis workshop op school door vrijwilligers. Via de website www.jouwslimsteidee. nl kunnen kinderen ook thuis de ideeënmachine gebruiken en direct hun uitvinding inzenden. Kijk ook eens naar het promotiefilmpje!

VERF

Samen met 10 andere gemeenten uit de ‘Brainport’ regio Eindhoven doet gemeente Cranendonck mee aan de wedstrijd ‘Jouw Slimste Idee’. Burgemeester Vermue-Vermue is een van de kartrekkers van het project. ‘Onze kinderen wonen in een regio die wereldwijd beroemd is om innovatie. Het is belangrijk dat zij weten én ervaren hoe bijzonder het is dat zij daar onderdeel van uitmaken. Want voor hen liggen er -op alle niveaus - later volop kansen bij de innovatieve bedrijven in hun eigen omgeving. Gelukkig vinden de meeste kinderen techniek en innovatie erg leuk. Vooral als ze de rol en waarde voor de samenleving en voor henzelf herkennen.’

Het vakantiekaartenproject van de politie is vanaf 2014 ook stopgezet in Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Dit sluit aan op de landelijk gemaakte keuzes. Via de vakantiekaarten gaven mensen door wanneer ze op vakantie gingen. Indien de politie over voldoende capaciteit beschikte, controleerde ze tijdens deze periode een keer de woning.

Saneren zinkassenwegen gemeente Cranendonck In de gemeente Cranendonck zijn, net zoals bij veel andere gemeenten, in het verleden veel wegen aangelegd met zinkassen. Door Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) is een milieuprogramma gemaakt in Zuidoost-Brabant en MiddenLimburg dat bodemverontreiniging met zware metalen in en rondom de Kempen aanpakt. In dit artikel informeren we u over de aanpak van zinkassenwegen in de komende periode.

de jaren ’80 van de vorige eeuw groeide het milieubesef in Nederland. Toen drong ook het besef door dat zinkassen schadelijk zijn voor het milieu. Duidelijk was dat op plaatsen waar zinkassen lagen niet alleen onkruid wegbleef, maar dat ook andere planten en bomen het er slecht deden. Dit kwam door de zware metalen die in de zinkassen zitten. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Cranendonck al vele kilometers wegen gesaneerd.

Zinkassenwegen in Cranendonck Net als in veel andere gemeenten, zijn ook in Cranendonck wegen met zinkassen aangelegd. Zinkassen zijn het restant van verhit zinkerts. Het gebruik van deze zinkassen is een belangrijke oorzaak van bodemverontreinigingen in onze gemeente. Halverwege

Wat wordt eraan gedaan? In samenwerking met onze gemeente saneert ABdK in 2014 en begin 2015 circa 32 wegen met zinkassen. We pakken daarmee in totaal ruim 10 kilometer onafgedekte zinkassenwegen in de gemeente Cranendonck aan. Kosten De saneringen zijn mede mogelijk door een extra subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De totale saneringskosten van de 32 wegen bedragen ruim € 2.100.000,- . Meer informatie Voordat de saneringswerkzaamheden van start gaan, brengen de gemeente en ABdK de belanghebbende grondeigenaren en aanwonende op de hoogte. Nog vragen? Neem dan contact op met Ton Baetsen, afdeling Beheer, telefoonnummer 0495 – 431235.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis: dat de concepten van de besluiten tot het aanbrengen van: • Aanbrengen twee verkeersdrempels aan de Sint Barbaraweg te Budel Dorplein • Om een voorrangskruising in te stellen aan de Peeldijk – Sint Barbaraweg • Het aanbrengen van versmallingen aan de Sint Barbaraweg te Budel Dorplein tezamen met de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 20 maart 6 weken ter inzage liggen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.

Officiële uitslag van de verkiezingen Op vrijdag 21 maart 2014 wordt om 10 uur ‘s ochtends de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau op het Kasteeltje van Cranendonck. U bent van harte welkom! Deze informatie verschijnt op een later moment ook op onze website: www.cranendonck.nl.

Bewustwording Het is belangrijk dat u bewust omgaat met het feit dat uw woning tijdens vakantie enige tijd onbewoond zal zijn. Breng als u voor langere tijd weggaat bijvoorbeeld uw buren op de hoogte. Zij kunnen een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet (geen post achter de voordeur, af en toe gordijnen openen en sluiten, met een lichtschakelaar het licht aan laten gaan). Op www.politie.nl onder het kopje onderwerpen vindt u meer informatie rond woninginbraken. Onder meer preventietips, wat u moet doen als er toch is ingebroken en informatie over het “Keurmerk Veilig Wonen”. Wees zelf alert De politie heeft uw hulp nodig om inbraken tegen te gaan en verdachten aan te houden. Houd uw eigen woonomgeving daarom in de gaten, zeker tijdens de vakantieperiode als veel van uw buren op vakantie zijn en hun woningen leeg staan. Onthoud bijvoorbeeld het signalement van mensen die zich verdacht gedragen en noteer gegevens en kentekens van vervoermiddelen die ze bij zich hebben. Bel bij onraad of verdachte situaties met de politie via het algemene nummer 0900-8844 of bij een spoedmelding direct met 112.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – verleend • Nieuwstraat 36b, Budel Brandveilig gebruik kinderdagverblijf • Laar 10, Maarheeze Revisie inrichting • Kouwbergen 4, Soerendonk Ontheffing stallen vrachtwagen • Prinses Irenestraat 19, Budel-Dorplein Oprichten erker en overkapping voordeur • Floralaan 4, Maarheeze Realiseren aanbouw woning • Sint Josephstraat 125, Budel-Dorplein Kappen van 15 bomen • Heesakkerweg 6, Budel Kappen coniferen • Stationsweg 110, Budel-Dorplein Kappen van vier bomen Geweigerde vergunningen • Hoofdstraat 80, Budel-Dorplein Kappen van vier bomen Wet milieubeheer – melding • Nieuwstraat 87a, Budel Oprichten inrichting • Smits van Oyenlaan 2G, Maarheeze Veranderen inrichting • Randweg- Oost 26, Budel Oprichten inrichting akkerbouwbedrijf

Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

Gemeentenieuws week 12 2014  

Nieuws gemeente Cranendonck in Grenskoerier