Page 1

WWW.GRENSKOERIER.NL

55E JAARGANG NO. 06

WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

VERSCHIJNT WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS TE: BUDEL / BUDEL-SCHOOT / BUDEL-DORPLEIN / MAARHEEZE / SOERENDONK / HUGTEN / STERKSEL / GASTEL / HAMONT / HAMONT-LO OPLAGE 13.600 EXEMPLAREN

Junt en heel veel andere Bulanders willen duidelijkheid

DEZE WEEK • Officiële gemeentenieuws

Alle vijf de politieke fracties uit de Cranendonckse gemeenteraad kregen vorige week deze mail van De Grenskoerier:

• Kim de Clercq op jeugdjournaal • Een visie voor de detailhandel

‘Transparantie’, ‘duidelijkheid’, woorden waarmee politici graag schermen. De burger heeft het recht te weten waar hun volksvertegenwoordigers voor staan. Daarom legde Junt jullie vorige week een casus voor die haar en Sjang erg aan het hart gaat: het Groene Hart van Buul! Junt en heel veel andere Bulanders willen daar wel eens duidelijkheid over hebben. Gaat er ooit een supermarkt verrijzen? Een appartementencomplex? Of gaan we er een mooi parkje van maken waar mensen op een bankje kunnen genieten van het mooie weer en de fluitende vogeltjes. Misschien een muziekkiosk in het midden waar op zonnige zondagmiddagen picknickconcerten gegeven kunnen worden? Waar staat uw partij voor? Junt wil gewoon weten waar zij en Sjang aan toe zijn, Junt wil transparantie, duidelijkheid...

• Bonte Avond Roesdonkers • Baby van de maand Tess • Programma Bospop • Interneringskamp Dorplein

C1000 HESSELBERTH

Uiteraard reageerden alle politieke fracties:

Het Groene Hart van Budel gezien vanaf de bovenverdieping van AH, foto De Meus

Beste Junt Het is duidelijk: jij hebt ons verkiezingsprogramma niet gelezen, want anders had je geweten, dat PvdA Cranendonck het gebied naast het protestantskerkje niet wil bebouwen. En zeker niet met een supermarkt (C1000). Ons idee: combineer de nieuwe C1000 met de verbouwing van De Borgh. Zo’n combinatie van winkels en cultuur zie je in andere gemeentes ook. De Borgh houdt de ingang aan de Ant.Mathijsenstraat, waaraan ook de histori-

sche school en zaal liggen. De C1000 krijgt de ingang aan de achterkant. Een deel van de nieuwbouw voor De Borgh kan dan boven de C1000 komen, bijv. de grote zaal. Een aantal voor de hand liggende redenen: Achter De Borgh is ruim voldoende parkeergelegenheid, ook voor het laden en lossen van vrachtwagens, met een goede ontsluiting. Daarmee wordt voorkomen dat er straks een nieuw parkeerknelpunt in de Dr. Anton Mathijssenstraat ontstaat. Bovendien valt de financiering van de plannen met De Borgh een stuk gunstiger uit. En het parkje blijft behouden! Om Junt daarin op een bankje in de zon te laten zitten moet het natuurlijk wel een openbaar park worden, vinden wij.

Hoi Junt, Momenteel is het “groene hart” in handen van een projectontwikkelaar. Hier kunnen (ook nu al) een aantal woningen worden gebouwd. Dus om er een nieuw park van te maken lijkt ons een niet erg realistisch plan. Bij vaststelling van de centrumvisie in 2013 is bepaald, dat dit terrein eventueel mag worden gebruikt voor een supermarkt, mits er voldoende ruimte voor een

groene verblijfsfunctie overblijft en mits er een goede oplossing komt voor het parkeren en de sterke toename van het verkeer. Dit alles pas ter uitwerking na beoordeling door de gemeenteraad. ELAN vindt dat dit samen met alle belanghebbenden onderzocht mag worden. ELAN heeft echter nog geen enkel plan gezien en vindt ook dat het protestants kerkje duidelijk haar plek moet krijgen, in elk nieuw plan. We wachten eventuele plannen af. Hierbij denken wij echter, dat het zeer lastig zal zijn om op het perceel een supermarkt met voldoende groen en voldoende parkeren te realiseren!. lees verder op pagina 2

Groot ingekocht Groot voordeel STUNT VAN DE WEEK CHAPELLE DE POTENSAC

MÉDOC 2011 OP=OP FLES 0,75 LITER

5.99

ELKE ZONDAG GEOPEND EN ELKE ZONDAG VERS BROOD

zie ook achterpagina

Slagwerkgroep EMM Nederlands Kampioen Slagwerk *

De slagwerkgroep van EMM bleek in het Drentse Assen de allerbeste Het is gelukt. Afgelopen zaterdag in de tweede divisie. Na een uitstewerden ze kampioen! De jongens kend concours in Etten-Leur op 13 en meisjes van de slagwerkgroep december was de slagwerkgroep van EMM werden dan ook met- gepromoveerd naar de eerste (en teeen na aankomst in Budel al ge- vens hoogste) divisie, echter zij werd huldigd op het podium van de vanwege het behaalde concoursreBuulder Buk. In het verre Drentse sultaat uitgenodigd om aan dit kamAssen waren ze Nederlands Kam- pioenschap deel te nemen. Na een pioen in de tweede divisie gewor- lange, drie uur durende busreis naar den. De jury was er eensluidend Assen, tezamen met veel meegeover: EMM was de beste! reisde supporters, werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het Zaterdag 31 januari, exact 94 jaar na kampioenschap. Het vond plaats in de oprichting van harmonie EMM, de prachtige grote nieuwe Assense behaalde de slagwerkgroep van concertzaal ‘De Nieuwe Kolk’. Harmonie EMM Budel het felbe- De slagwerkgroep bracht o.l.v. Guigeerde Nederlands Kampioenschap do Pouwels het zeer gevarieerd pro-

gramma met de werken Exposure, Aboriginals Dreams en Dreamscapes op sublieme wijze tot uitvoering. De jury was eensluidend en beloonde de slagwerkers met de eerste prijs en het landskampioenschap, met zowel voor het verplichte als het vrije werk 90 punten. Nadat alle instrumenten weer in de meegereisde vrachtwagen waren ingeladen (waarvoor dank aan Joost van Heugten van Eurotools voor het ter beschikking stellen van deze vrachtwagen) werd de thuisreis in opperbeste stemming aanvaard. Omstreeks 22.00 uur arriveerden de slagwerkers in De Borgh, waar De

Buulder Buk de bonte avond kort onderbrak om de kersverse Nederlands kampioenen op het podium op gepaste wijze te huldigen. Hierna werd het kampioenschap nog tot in de kleine uurtjes gevierd.

Rondven 7 Maarheeze Tel. 0495-592642 www.beertenhaardendesign.nl zie pagina 5


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

Junt en heel veel andere Bulanders willen duidelijkheid vervolg van de voorpagina

Cranendonck

Beste Junt, Als er iets gebouwd gaat worden op het stukje grond waar Budel geboren is, dan moet dat iets zijn dat past in de historische omgeving. Het is niet zomaar een stukje grond waar je alles op kunt zetten. Als je iets gaat bouwen moet het passen bij de kerk, het kerkje en de andere historische gebouwen. Een standaard supermarkt past daar niet automatisch in, maar wie weet wat een briljante architect kan doen. Je zou ook niets kunnen bouwen, je zou er groen van kunnen maken. De goede oplossing vinden gaat niet zonder problemen, want de gemeente is niet de eigenaar van het stuk grond waar we het over hebben. Het groene hart terugkopen van de projectontwikkelaar is misschien mogelijk, maar dat zal een fors bedrag kosten, misschien zoveel dat Cranendonck dat niet kan betalen. De VVD vindt dat er een goed plan moet komen voor het hele centrum, samen met de ondernemers en de burgers. Burgerparticipatie!

Het groene hart mag ontwikkeld worden tot een mooi stukje park, rondom het NH kerkje, en omdat er steen rondom genoeg is, zeker geen bebouwing. Er is al weinig groen in het centrum, laat staan dit nog eens volbouwen. Panden die leegstaan....Okay, C1000 is een krappe bedoening, maar herlocatie zal best mogelijk zijn. Dus wat groen is, moet groen blijven! CDA rentmeesterschap. Leefbaar niet alleen nu, maar ook voor onze kleinkinderen! Al in februari 2013 diende het CDA een amendement in om het groene hart te behouden. Zij staan daar nog steeds hetzelfde in als destijds.

Junt windt zich op over een mogelijke verplaatsing van de C1000 naar de ruimte tussen het protestants kerkje en v.d. Kampen. Het venijn zit in het woord “mogelijke”. De zeer gewaardeerde actiegroep Red ons Gemeentehuis heeft dit onderwerp

actueel gemaakt naar aanleiding van de Structuurvisie 2024, maar ook n.a.v. een plan dat door Jo Knoups voor de C1000 op de genoemde plek is ontwikkeld. Hoe staat CrA! er op dit moment in? De Structuurvisie is een document op grote lijnen dat voor langere tijd (tot 2024) aangeeft waar we in onze gemeente ruimtelijk naar toe willen. Het gaat niet over gedetailleerde plekken als de eerder genoemde ruimte. Dan de plannen van Jo Knoups/C1000. Het staat iedereen vrij om plannen te ontwikkelen. Die zijn er in het verleden al heel veel geweest, maar ook heel veel van die plannen hebben nooit de eindstreep, oftewel: de schop in de grond, gehaald. Wij zullen de voldragen plannen beoordelen als ze naar de raad komen maar op dit moment is het nog veel te vroeg om op allerlei ideeën of proefballonnetjes in te gaan. Want met “wat als” kun je wel bezig blijven en het enige dat je bereikt zijn een hoop indianenverhalen. Iedereen weet dat CrA! altijd een evenwicht zoekt tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit). Belangrijk in onze afweging is ook wat onze eigen bevolking met die plek wil. We zullen echte plannen die we voorgeschoteld krijgen altijd vanuit die uitgangspunten bekijken en vervolgens een heel transparant standpunt innemen.

Rommelmarkt kinder Vakantie Werk Budel Zondag 26 april organiseert de stichting KinderVakantieWerk Budel weer haar jaarlijkse rommelmarkt.. Deze mooi opgezette rommelmarkt wordt georganiseerd op

het terrein van Het College aan de Pepijn.v.Herstalstraat en duurt van 10.00 tot 13.30 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan de activiteiten van het Kinder-

vakantiewerk Budel. Hebt u spullen voor deze rommelmarkt bel dan Nico tel 06-11332498 of Jan 492178.

Geslaagd bezoek VVDer Bert Pauli aan Cranendonck Op woensdag 28 januari 2015 heeft gedeputeerde Bert Pauli (VVD) een bezoek gebracht aan Cranendonck. Hierbij is de lijsttrekker van de Provinciale Statenverkiezingen rondgeleid door het nieuwe gemeentehuis van Cranendonck, is hij bijgepraat over het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) en heeft de VVD-fractie lokale items onder de aandacht kunnen brengen van de Provinciale politiek. Iedereen kijkt terug op een geslaagde en nuttige ochtend. De ontmoeting tussen Bert Pauli en de VVD-fractie begon met een rondleiding door het verbouwde en duurzame gemeentehuis van Cranendonck. Ook het provinciehuis wordt op dit moment verbouwd, dus met veel interesse werden door de projectleider alle feiten uitgewisseld. Na deze rondleiding werd de gedeputeerde bijgepraat over het DIC en de voortgang hiervan. Voor VVD Cranendonck blijft dit een zeer belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma wat gerealiseerd dient te worden. Het DIC biedt banen aan onze eigen inwoners en zal nieuwe

inwoners naar onze gemeente trekken. Dit alles zal de leefbaarheid in de verschillende dorpskernen vergroten. Net als de gemeente Cranendonck staat ook de provincie Noord-Brabant nog altijd positief tegenover dit project. Als laatste heeft een delegatie van de VVD afdeling Cranendonck, bestaande uit wethouder Carola Meuwissen, fractievoorzitter Sjaak den Breejen, raadslid Jordy Drieman en oud-raadslid en bestuurslid Frank Walkate, met Bert Pauli nog van gedachte gewisseld over actuele onderwerpen in de gemeente Cranendonck die niet zonder de hulp van de provincie aangepakt kunnen worden. Zo is er langdurig gesproken over de door VVD Cranendonck vurig gewenste verbreding van de A2 tussen Weert en Valkenswaard evenals de A2-samenwerking met HeezeLeende en Valkenswaard. Verder is de woningbouw aan de orde gekomen, is er gesproken over de beperkingen rondom woningsplitsing in het buitengebied en gaat de gedeputeerde met zijn collega’s in Limburg praten over de problematiek rondom de edelherten.

Mannen van Metaal Na de publicatie van vorige week is er een misverstand ontstaan omtrent de bezigheden van de Mannen van Metaal bij de Huiskamer in Budel-Schoot. De activiteiten van Mannen van

Metaal liggen in het verlengde van het Repair cafe. Namelijk de niet meer te herstellen kleine huishoudelijke apparatuur uit elkaar halen en de materialen sorteren en aanbieden voor recycling.

Cranendonck in beeld

ur In en m lev eer

Als je op een grauwe grijze regenachtige dag door het land van Cranendonck wandelt, kan zomaar ineens je aandacht getrokken worden door een rottende berkenstam met daarop beeldschone elfenbankjes en natuurlijk pakje dan je camera om het met iedereen te delen! Heeft u ook een mooie landschaps- en/of natuurfoto van of over Cranendonck? Mail deze gerust naar cranendonckinbeeld@gmail.com met vermelding van de locatie en mogelijk wordt het geplaatst.

kle

De rubriek ‘Gratis bloemetje van verdienste’ is een initiatief van De Grenskoerier samen met Bloemsierkunst Rutten. Elke week wordt er iemand uit ons verspreidingsgebied in de bloemetjes gezet. U kunt dus de persoon van uw keuze nomineren. Zo doet u dat: U stuurt een mailtje naar info@grenskoerier.nl. Daarin vermeldt u de naam, adres en het telefoonnummer van de persoon van uw keuze en natuurlijk uw eigen naam. Bovendien omschrijft u in het kort (±35 woorden) waarom hij/zij een bloemetje verdient. Misschien krijgt degene die u voordraagt dan het boeket van die week. Uiteraard behoudt de Grenskoerier zich het recht voor bij meerdere nominaties zelf de keuze te maken. Degene die het bloemetje deze week verdient kan dit tot en met a.s. zaterdag ophalen bij:

rk

Kelly De

tje

et bloeme

en week h

afgelop s ontving

(Denk aan uw legitimatiebewijs)

Deze week verdient Karel van den Berk het bloemetje. Hij kan het boeket ophalen t/m zaterdag a.s.

Graag zouden we een bloemetje aanvragen voor voor onze trainer van de Timber Badminton Hamont. Na meer dan 20 jaar stopt Karel er mee. Langs deze weg willen alle leden hem nogmaals bedanken voor de jarenlange goede inzet. De timber Redactie: Riny van Gerven Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl

NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl

De Grenskoerier is lid van de brancheorganisatie Nederlandse Nieuwsbladpers

◆ Opgeven van advertenties maandag 13.00 uur.

Openingstijden: ma: 9.00-13.00 uur. di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten

◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven.

vóór

Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als u wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt u uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Itam. Itam is een knappe kater van drieen-een-half jaar oud. Itam is een heerlijke knuffelkater. Tenminste, wanneer hij er zin in heeft om gekroeld te worden. Itam geeft duidelijk aan wanneer hij er genoeg van heeft en wil hierbij zijn klauwtjes wel eens gebruiken. Hierdoor kan hij niet bij jonge kinderen. Interesse? Ga dan snel kennismaken! Kijk voor meer informatie op: www.die-

renasieleindhoven.dierenbescherming.nl/asieldieren.


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte.

Uitnodiging PLAFONDSHOW Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 februari, van 11.00 tot 16.00 uur.

terwijl de meubels blijven staan

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Plafondbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best www.plamecobest.nl • Bezoek onze showroom of bel: 0499 - 399106

JAAR

JAAR

10 10 G

IE GARANT ARANTIE

direct de beste prijs

ur In en m lev eer er ba

Greeploze Designkeuken Kleur: zand Inclusief: Grote lades - luxe glas afwerking Werkblad & spoelbak Vaatwasser RVS inbouw oven Inductie Kookplaat Koelkast - RVS afzuigkap

Landelijke keuken Kleur: Magnolia Inclusief: Krans en lichtlijsten

direct de beste prijs

€ 4999,-

€ 3999,-

GRATIS OOK VOOR AL UW 3D ONTWERP INBOUWAPPARATEN

VOOR UW IDEALE KEUKEN ALTIJD 100 APPARATEN OP VOORRAAD Dinsdag 09.00 - 17.00 Woensdag 09.00 - 17.00 Donderdag 09.00 - 17.00 Vrijdag 09.00 - 20.00 Zaterdag 09.00 - 16.00 ➩’Van Alles Wà Merret’ Zondag 22 Maart 2015 in De Borgh te Budel. Kraampje huren en zelf spullen verkopen? zie www.budelsgemengdkoor.nl of bel 0495-495961 of 06 22475188 Gevraagd: Hulp in huishouding. Ervaren aanpakker die zelfstandig, secuur en vlot kan werken en die ook goed kan strijken. Reacties naar E.Hoefnagels.67@gmail.com ➩Te huur: halfvrijstaand huis in Budel. Tel: 06-53838254

10

NIEUWE WINKEL

IE GARANT

kle

kle

ur In en m lev eer er ba a

ar

r

Keukencentrum Maarheeze bij van Erp Profiteer nu van de openingsactie!

JAAR

verlichting naar wens

• Voor elke interieurstijl. • Verlichting naar wens. • Uit één geheel op maat gemaakt.

Buiten tijden om op afspraak

Luxe glasafwerking - Werkblad & spoelbak - Vaatwasser RVS inbouw oven - 4 pits kookplaat Koelkast - Vlakscherm afzuigkap

Rondven 55, 6026 PX Maarheeze T: 0031 (0)495 595 362 Peter van den Akker: 0031(0)6 22659604 info@keukencentrummaarheeze.nl

Zondag en Maandag gesloten

TILT and Turn Een ideale oplossing voor uw raam. Dit systeem maakt snel van uw buitendraaiend raam een binnendraaiend draaikiepraam. Voordelen: • Gemakkelijk ramen wassen • Bestaand kozijn blijft gehandhaafd • Geen hak en breekwerk • Isolatieglas • Ventilatie mogelijk in combinatie met rolluik • Hang en sluitwerk volgens politie keurmerk • Hardhout Tilt and Turn is een product van:

Het adres voor: Complete nieuwbouw Verbouw of renovatie van uw woonhuis Boschdijkdwarsstraat 14 Budel

0495•496349

www.tiltandturn.nl info@tiltandturn.nl 06•50604370


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

• Zondag 8 februari is de receptie voor het prinsenpaar en het jeugdprinsenpaar van de Pintewippers in Gastel. De receptie begint om 17.30 uur in de tent op het Cornelisplein.

Vrijdag 6 februari • De Bonte Avond van de Heiknuuters in de grote feesttent , die gehouden zal worden op vrijdag 06 februari om 20.00 uur, mag je zeker niet missen.

Zaterdag 7 februari • Zaterdagmiddag 07 februari 2015 staat vanaf 14.11 uur volledig in het teken van de kinder bonte middag van de Heiknuuters in de feesttent. Opgave voor deelname aan deze middag bij Prins Nico. Zaterdagavond 07 februari 2015, 19.11 uur receptie prins Nico en prinses Chantal van de Heiknuuters met aansluitend groot Remixbal om nooit meer te vergeten. Natuurlijk in de feesttent. • Zaterdag 7 februari organiseert Jong Nederland Gastel weer haar jaarlijkse Mini-Boerenbal. Dit jaar is de boer Nik van Rob van Jènus van Juubkes en de bruid Silke van Bas van Piet van Mietskes. Om 18.45 uur zal het Mini-Boerenbruidspaar met paard en koets vertrekken vanuit het Gravenkasteel richting de Schaapskooi.

Zondag 8 februari • Carnavalsbrunch, zondag 8 februari, vanaf 12.00 uur: De welbekende en smakelijke Brunch-op-Zondag, elke tweede zondag van de maand in de Huiskamer. Kosten: 7,50 euro en opgeven kan tot 4 februari. Mis het niet! • In De Borgh begint om 14.11 uur de kinderbontemiddag van de Buulder Buk. Goochelacts, tonpraters, moppentappers, zang of dans, je kunt er van alles zien.

• Maandelijkse Rommelmarkt: zondag 8 februari van 9.00 tot 16.00 uur. Binnen en Buiten cafetaria “de Burg”, burg 34, 3930 Hamont. Inkom Gratis. Standhouders: inl. + inschrijvingen rommelmarkt 8 februari en 2 daagse 18 + 19 april in en rond zaal de Posthoorn, Groenstraat 6, 3930 Hamont. Binnen en Buiten. rina. theuwen@outlook.be - 011/621177 0479208569 org. k.o.t.k. • Op zondag 8 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de locaties van Gilde Opleidingen in Geleen, Roermond, Venlo, Venray en Weert open. Het aanbod van Gilde Opleidingen is gevarieerd en omvat 150 mbo-opleidingen. Ga naar gildeopleidingen.nl en registreer je voor de open dag.

Maandag 9 februari • De agenda voor het Toon Hermans Huis Weert ziet er als volgt uit: Maandag 9 februari 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 10 februari 10.30-11.30 uur wandelen*. Woensdag 11 februari 10.00-12.30 uur kookworkshop*. Donderdag 12 februari 09.30-12.00 uur workshop schilderen* / 10.00-12.30 uur hoofdmassage*. Vrijdag 13 februari 09.3012.30 uur creatief atelier. Maandag 16 en dinsdag 17 februari zijn wij GESLOTEN i.v.m. Carnaval. Open inloop maandag t/m donderdag van 09.00-16.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. (* = op afspraak). Meer info: www.toonhermanshuisweert.nl

Dinsdag 10 februari • Vluchtelingenwerk van Paladijn organiseert, i.s.m. de Bibliotheek De Kempen, op dinsdag 10 februari TaalCafé van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt hier op een gezellige manier meer leren over Nederland en de

Nederlandse taal. Locatie: de Bibliotheek De Kempen, Rubenslaan 1, Budel. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. www.paladijnwelzijn.nl • In NMC De IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 in Weert geeft Ad Havermans op dinsdag 10 februari van 19.30 tot 22.00 uur een lezing over de natuur van Venezuela.Doel van de avond is te genieten van de fantastische natuur van dit land.

Woensdag 11 februari • Cultuurkring Hamont-Achel organiseert een lezing met PowerPointpresentatie op woensdagnamiddag 11 februari van 14.00 tot 16.00 uur in dienstencentrum De Kring over de nieuwe kunststroming: ‘Art deco’1920-1939: door lic.MP.Smets. Belangrijkste kenmerk van ‘art deco’, en tevens het onderscheid met de meer organische’art nouveau’,is de omarming van technologie in aanvulling op traditionele motieven. Iedereen welkom. • Op woensdag 11 februari is er weer een Breincafé in Weert. Deze keer staat NAH en de impact die dit ook heeft op de familie centraal. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Breincafé Weert is in het activiteitencentrum van SGL, Serviliusstraat 190a, 6006 KH in Weert van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Donderdag 12 februari • Op donderdag 12 februari in Discotheek The Energy aan de Deken van Baarsstraat in Budel vindt de sleuteloverdracht plaats aan alle carnavalsprinsen. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren van The Energy open en om 20.00 uur begint het officiële gedeelte. De entree is gratis.

Technasiumleerlingen presenteren rapport aan wethouder Woensdag 11 februari a.s. presenteert een delegatie van de tweedejaars Technasium-leerlingen van Het College de bevindingen van het project ‘Verkeersveiligheid rond de school’ aan wethouder Litjens van de gemeente Weert. In de periode september t/m november 2014 hebben alle tweedejaars Technasium-

leerlingen van Het College gewerkt aan het project. In groepjes hebben ze zich bezig gehouden met onderzoek naar gevaarlijke verkeerssituaties in Weert, het weggebruik van jongeren en het bedenken van een oplossing voor gevaarlijke situaties. Tijdens het bezoek aan de gemeente zullen twee groepen het eindrap-

port aanbieden en de verbeterplannen toelichten. Na het aanbieden en toelichten van het rapport gaan de leerlingen aan de slag met het snoeien op verkeersonveilige plekken in Weert. Op deze manier hopen de leerlingen die plekken alvast verkeersveiliger te maken.

Zonnebloem Loterij 2014 In Soerendonk zijn 2 prijzen gevallen binnen de Zonnebloem loterij. De winnende nummers zijn 937 en 987. Heeft u prijs dan kunt u uw lot, volledig ingevuld opsturen naar:Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

Arian Compen Alles veilig? Er gebeuren rare dingen om me heen. Af en toe snap ik er niets meer van. Zolang het maar veilig is. Toch? Dat we gewoon over straat kunnen lopen zonder steeds om ons heen te hoeven kijken. Kunnen we dan over straat lopen zonder naar links, naar rechts en dan weer naar links te kijken? En dat we gewoon rustig kunnen winkelen, spullen kopen en na het betalen de winkel verlaten. In elke winkel hangen tientallen camera’s, zitten de producten vol magneetstrips en word je erop geattendeerd dat je tas doorzocht kan worden. Gezellig naar de kroeg, waar meters-

brede uitsmijters iedereen controleren. Of genieten van een voetbalwedstrijd nadat je gefouilleerd bent. We gaan er gewoon even tussenuit. Op vakantie met het vliegtuig. Wel nog even door de douane, zonder aanstekers, schaartjes, nagelknippers of flessen vloeistof. Door die poortjes: sleutels, kleingeld, mobieltje, horloge en andere sieraden in het mandje leggend. Dan wordt je laptop ook nog even opengemaakt. En er gebeuren nog altijd rare dingen om me heen. Terwijl het allemaal maar om één oeroude leus gaat: Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet! Alles veilig! Wilt u reageren? Mail dan naar: info@ hondsbrutaal.nl

Zelfstandig thuis met zelfzorg en hulpmiddelen In de maand februari staat het wijkverpleegkundig spreekuur van ZuidZorg in het teken van zelfzorg en hulpmiddelen. Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

De zorg verandert en dit betekent dat mantelzorgers en cliënten steeds meer zelf moeten gaan doen. Om u hierbij te ondersteunen zijn er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld hulpmiddelen bij het zelf aan- en uittrekken van steunkousen. Maria Broers vertelt hierover tijdens de bijeenkomst. Maar er is meer om de zelfzorg te stimuleren, Ingrid van Veldhoven, ergotherapeut van Valkenhof, geeft informatie over hoe u zo goed en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met de beschikbare hulpmid-

delen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ZuidZorg in samenwerking met Ingrid van VeldhovenHegge, ergotherapeut Valkenhof, het MBC Budel en Maria Broers, erkend leverancier van therapeutische elastische kousen. Waar & wanneer? * Woensdag 4 februari in Maarheeze van 13:30 tot 15:00 uur in de Smeltkroes * Dinsdag 10 februari in BudelSchoot van 13:30 tot 15:00 uur in de Huiskamer * Donderdag 26 februari in Budel van 10:30 tot 12:00 uur in de Borgh * Vrijdag 27 februari in Budel-Dorplein van 10:30 tot 12:00 uur in de Schakel

Derde ‘Van alles wa-merret’ Budels Gemengd Koor U kunt zich nog steeds aanmelden voor de derde “Van-alles-wamerret” van B.G.K.: de markt in de Borgh waar U zelf Uw overbodige spullen of huisvlijt kunt verkopen. Een goede formule, zo is gebleken! Geen betere tijd dan het voorjaar om korte metten te maken met uitpuilende kasten en ruimte te maken voor nieuwe dingen. Dat geeft lucht en ruimt lekker op én (niet onbelangrijk) U houdt er zelf een mooi centje aan over! Vaak kunt U een ander heel blij maken met de dingen die U zelf niet meer nodig heeft. Zoals: boeken, C.D.’s, kleding, schoenen, tassen, antiek en curiosa, sieraden, hobbyproducten, verza-

melingen, sportkleding, speelgoed, maar ook zelfgemaakte kunst, jam of honing enz. U huurt een of meer tafels en gaat zelf verkopen. Leuk en gezellig om het samen met een ander te doen, de buurvrouw, vriendin of familielid. De markt wordt gehouden in de Borgh te Budel, Dr. Ant. Mathijssenstraat 15 op zondag 22 maart van 10.00 tot 16.00 u. Kijk op onze website www.budelsgemengdkoor.nl voor de huurprijzen en voorwaarden onder de knop “van alles wa merret”. U kunt ook bellen: 06-22475188 0f 0495-495961. Gewoon doen! Leuk!

Open dag op het Varendonck-College Op zondag 8 februari is het Open Dag op het Varendonck-College in Asten en Someren. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn leerlingen van groep 8, hun ouders en andere belangstellenden van harte welkom. De Open Dag heeft dit jaar als thema: ‘de wereld dichtbij’. In de gebouwen van het Varendonck-College aan de Kanaalstraat 12-14 in Someren kunnen bezoekers terecht voor informatie over de opleidingen VMBO, MAVO-XL en praktijkonderwijs. Alle leslokalen zijn open en er kan een kijkje genomen worden bij allerlei vakken zoals techniek, uiterlijke verzorging, aardijkskunde, wiskunde en nog veel meer. Tijdens de open dag is er ook een modeshow. Leerlingen van leerjaar 3 showen door hen zelf ontworpen en gemaakte kleding. Bezoekers

kunnen genieten van heerlijke cupcakes, gebakken door brugklasleerling Tessa. Wie in de kerstvakantie naar het tv programma CupCakeCup heeft gekeken kent Tessa vast, ze haalde de halve finale. Asten Ook op het Varendonck-College aan de Beatrixlaan 25 in Asten is van alles te doen en te zien. Geïnteresseerden kunnen er terecht voor informatie over gymnasium, technasium, TTO (tweetalig onderwijs), VWO/HAVO en HAVO-kansklas. Er is o.a. een muziekquiz, informatie over het TOM-project voor begaafde leerlingen en presentaties van projecten van het Technasiumvak O&O (onderzoeken & ontwerpen). Broertjes en zusjes hoeven zich niet te vervelen. Voor hen is er een filmzaal ingericht.

NL Doet activiteiten in Cranendonck Elf klussen aangemeld voor landelijke vrijwilligersactiviteit Op 20 en 21 maart vindt NL doet plaats, dé landelijke activiteit georganiseerd door het Oranjefonds om mensen bekend te maken met vrijwilligerswerk en organisaties een mogelijkheid te bieden zich te presenteren aan het publiek en klussen opgeknapt te krijgen. Ook vrijwilligersorganisaties in Cranendonck nemen hieraan deel. Op het moment van schrijven zijn er 11 klussen aangemeld op de speciale website www.nldoet.nl, waarvan er al 3 volledig zijn ingevuld.

Heeft u interesse om kennis te maken met vrijwilligerswerk in het algemeen of met een van de deelnemende organisaties in het bijzonder? Ga dan naar de website www. nldoet.nl, klik op “klus zoeken” en geef uw postcode op. Dan vindt u alle klussen die in Cranendonck plaatsvinden. Zit er niet direct iets tussen? Hou de website dan de komende tijd in de gaten, er volgen wellicht nog meer klussen. Er is nog plek bij Gemeenschapshuis De Schakel, Marienburght en

Marishof, Scouting Kizito, Dorpsraad Zurrik en Sterk Schoot, de Imkervereniging en de Wereldwinkel. Deze organisaties zoeken nog vrijwilligers voor actieve activiteiten waar geklust wordt of bewoners verwend. Wilt u hier meer informatie over of heeft u andere vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale Cranendonck: 0495-592557 of kijk op www. vrijwilligerswerkcranendonck.nl.


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

*

* vraag naar de voorwaarden

Rondven 7 Maarheeze • Tel. 0495-592642 • www.beertenhaardendesign.nl

zo. en ma. gesloten • di. en wo. op afspraak • do. geopend van 10.00-17.30 uur • vr. geopend van 10.00-20.00 uur • zat. geopend van 9.00-16.00 uur


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Kim de Clercq met haar playmobil-items op het jeugdjournaal

Uitvinderswedstrijd 2015 voor basisscholen

BUDEL- Samen met presentator Robbie Kammeijer bouwt Kim de Clercq met haar playmobil een item na van het jeugdjournaal van de avond ervoor. Daarna maakt ze er een foto van voor haar facebook. Al maandenlang maakt deze leerlinge van groep 8 van De Boogurt dagelijks een journaalonderwerp van playmobil: van de (overdreven) sneeuwstorm in New York tot een zeehondje dat uit het water wordt gered. Het jeugdjournaal kreeg er lucht van en maakte haar zelf tot item!

In februari gaat voor alle basisscholen in Nederland De Uitvinderswedstrijd weer van start. Nieuw in de editie van 2015 is dat er vier verhalen zijn die leerlingen inspireren om zelf oplossingen te bedenken voor de hoofdrolspelers. Zo mogen de groep 5 leerlingen speelgoed maken van afval. Dat doen ze voor een Afrikaans jongetje die het speelgoed kan verkopen op de markt. In groep 8 wordt nagedacht hoe de directeur van het circus geholpen kan worden met een uitvinding.

Hoe kwam ze op het idee? ‘Ik kende al een facebookpagina van een mevrouw uit België,’ legt Kim uit. ‘Zij deed dat elke dag met het grotemensen journaal. Toen heb ik haar gevraagd of ze het erg zou vinden als ik dat voor het jeugdjournaal in Nederland zou gaan doen. Ze was heel enthousiast!’ Bouwen met playmobil deed ze al graag. Toen ze vervolgens van opa en oma een digitale camera kreeg kon ze aan de slag. Vorige week woensdag kwam presentator Robbie Kammeijer samen met een echte cameraman naar De Boogurt in Budel. In een lokaal waar die ochtend geen les werd gegeven ging het tweetal samen met Kim aan

Het doel van de Uitvinderswedstrijd is kinderen hun affiniteit met techniek en innovatie laten ontdekken. Volgens de organiserende Stichting De Uitvinders kan dat door ze in een belevingswereld te brengen,

de slag. Ze had een hele berg playmobil meegebracht én natuurlijk de camera op statief. De foto’s mogen natuurlijk niet bewegen en moeten heel scherp zijn. Een paar uur lang waren de heren bezig met de opnames. ‘s Avonds om kwart voor zeven op NPO 3 kwam Kim op het jeugdjournaal. Het aantal likes op haar facebookpagina is ongetwijfeld flink gestegen.

De uitvinderswedstrijd is bestemd voor basisschoolgroepen 5 tot en met 8. Ze kunnen hun uitvindingen tot en met 30 mei insturen. Scholen kunnen zich aanmelden via www. deuitvinders.com. Meedoen is voor hen gratis en de beste uitvinders mogen hun ontwerpen presenteren in de grote finale op 25 juni 2015. Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Brabant voor Techniek en diverse sponsoren uit het bedrijfsleven.

Boven: Kim laat haar ‘jeugdjournaal’ zien Onder: Kim wordt geholpen door presentator Robbie Kammeijer, foto’s De Meus

Love Life Festival 2015: kinderen met hartspierziekte staan centraal Op zaterdag 7 maart a.s. zal het Love Life Festival alweer voor de derde keer haar tenten opslaan in de Bout in Soerendonk. Het thema van dit jaar staat volledig in het teken van een revolutie. Een revolutie die volledig in het teken zal staan van het verspreiden van liefde en respect in de wereld. Tijdens het festival zal je ondergedompeld worden in een liefdevolle en revolutionaire sfeer die je bloed sneller doet stromen. In 2 tot de verbeelding sprekende area’s zullen 9 DJ’s hun muzikale kunsten vertonen. Zorg dat je erbij bent, want de volledige opbrengst van elk ticket gaat naar Stichting Hartedroom. Een stichting die onderzoek mogelijk maakt naar kindercardiomyopathie (www.hartedroom.nl).

die past bij hun leeftijd. De verhalen van De Uitvinderswedstrijd zorgen voor deze beleving en inspireren de kinderen om op onderzoek uit te gaan, samen te werken en creatieve oplossingen te bedenken voor de hoofdrolspelers uit de verhalen.

Het enthousiast team van Stichting Love Life Festival heeft de afgelopen maanden weer hard gewerkt om er een onvergetelijke benefietavond van te maken. Chiara Bartmann, één van de initiatiefnemers, vertelt enthousiast over de laatste voorbereidingen: “Na alle leuke reacties van vorig jaar hebben we ook nu de lat weer erg hoog gelegd. We gaan er dan ook weer alles aan doen om de bezoekers een onvergetelijke avond te bezorgen.” “De bezoekers zullen zich in een andere wereld wanen en de programmering staat weer als een huis” voegt Ruud van Rooij eraan toe. In de zaal zullen Rene Kuppens, Bram van Helden, Razzo, en Stijn Beerten elkaar afwisselen, terwijl in het café Ferreck Dawn, Marc Creemers, Rubi K, Bassie-O en Sander Bartmann voor een prachti-

ge sfeer gaan zorgen. Daarnaast zal VJ Artifact dit jaar zorg dragen voor prachtige visuals. ‘Love Life Festival’ opent haar deuren om 21:00 uur en mede organisator Bas Glasny van de Bout heeft nog een advies voor de bezoekers: “Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Het festival wordt geopend door oudtennisser John van Lottum, ambassadeur van Stichting Hartedroom en daarnaast hebben we een verrassing in petto voor de eerste 100 bezoekers”. Kaarten kosten 15,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij Café de Bout in Soerendonk, ZuidepoortCafé en Cambrinus Bar in Budel. Voor een donatie of voor meer informatie, kijk op www.lovelifefestival.nl of houd Facebook in de gaten.

Jochem van Gelder is de presentator van de Uitvinderswedstrijd

Iets kapot? Kom naar het Repaircafé in Budel Het Repaircafé in De Borgh heeft tot nu al veel mensen kunnen helpen met het repareren van spullen, zoals een stofzuiger, diverse fietsen, föhn, weegschaal en een heggeschaar. Maar ook het repareren van klokken en horloges en kapotte kleding behoort tot de mogelijkheden. Op 7 februari vindt het volgende Repaircafé plaats in De Borgh van 10.00u tot 12.00u. Samen met de vrijwilligers wordt het artikel gerepareerd. Er zijn geen kosten aan verbonden, tenzij er materiaal nodig is.

Het Repaircafé in Budel vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats. Heeft u niets te repareren, maar vindt u het leuk om anderen bezig te zien en wellicht iemand ook te helpen? Loopt u dan gerust binnen. Voor meer informatie over het Repaircafé of andere activiteiten van Dorpssteunpunt ’t Buuls Trefpunt neem u contact op met Carrie van Hoef via 0495-592557 of carrievanhoef@paladijn-welzijn.nl.

Jos Meusen met zijn danspartner Truus Jorissen Normaal gesproken vind je Jos Meusen achter de fotocamera, maar deze keer staat hij in het middelpunt. Jos vindt het een hele eer dat hij gevraagd is om als Star mee te doen aan Dancing With The Cranendonck Stars. Stiekem heeft hij er al vaker van gedroomd. “ Het is zo’n fantastisch feest”, zegt hij. “ Ik ben als fotograaf al vanaf de eerste editie in 2007 betrokken en weet dus hoe geweldig het is.” Zijn vrouw Francien en zijn kinderen zijn ook erg enthousiast over zijn deelname aan DWTCS, al dachten ze in het begin: waar begint hij aan! Trots is Jos ook wel een beetje; hij is nl de oudste Star is die ooit heeft meegedaan. “Nou, daar merk je niks van hoor zegt Truus Jorissen.” Hij weet niet van ophouden en gaat tijdens het trainen maar door!”

Jos Meusen met zijn danspartner Truus Jorissen

Jos danst met Truus de tango en de samba. De tango vindt Jos een hele mooie dans, maar ook een moeilijke. “Bij zaal Bakens was de tango vroeger op een vierkante meter, maar nu moet ik de hele vloer gebruiken”, zegt Jos. “ De samba is super leuk, daar zit zoveel techniek in”, zegt Jos. “ Mooie pasjes en vlug.”“En je moet

bouncen bij de samba”, zegt hij. “ Jos is zó fanatiek dat hij zelfs danst in de badkamer”, zegt Truus. Dat is de plek waar Jos thuis het beste rustig kan oefenen. “Maar soms haalt hij de pasjes nog weleens door elkaar”, zegt Truus. “ Dan bouncet hij op de tango”, lacht ze. Maar dat komt uiteindelijk allemaal goed. Jos heeft er heel veel zin in en straalt van oor tot oor als hij erover vertelt. Toch vindt hij het ook wel spannend. “Nu zie ik het niet meer vanuit de zaal”, zegt hij. “ Nu moet ik het zelf doen èn ik moet ook nog eens leiden.” “ Maar meedoen is belangijker dan winnen”, zoals hij zelf zegt. Hij ziet het als een enorme uitdaging en is van plan er met Truus een geweldige show van te maken. Wilt u zien of Jos bouncet over de dansvloer en er een geweldige show van maakt? Zorg dan dat u erbij bent op zaterdag 21 maart in de Zuiderpoort! Je steunt Jos nu al op www.thecranendonckstars.nl of op Facebook. com/dancingwiththecranendonckstars. Like ons op Facebook en maak kans op 2 gratis toegangskaarten.

Baby van de maand

FEBRUARI

Is uw baby geboren in de maand februari Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 2 maart naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Martinique Lingerie • Eigenwijs · van de Ven - Verest • Klikkelstein

Bekendmaking: woensdag 4 maart


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7

Gymnasium, Technasium, en TTO (tweetalig onderwijs), VWO-HAVO en HAVO-kansklas BEATRIXLAAN 25, ASTEN 12.00-16.00 UUR

WWW.VARENDONCK.NL NCK N

VARENDONCK-COLLEGE SCHOOL MET EEN PLEK VOOR IEDEREEN! VMBO (techniek-breed, dienstverlening & commercie), MAVO-XL en Praktijkonderwijs KANAALSTRAAT 12-14, SOMEREN 12.00-16.00 UUR

BEZOEK DE OPEN DAG OP ZONDAG 8 FEBRUARI 2015

STEVENS TELEVISIES

uw LED TV adres

Prijsknaller

Prijsknaller

ACTIEPRIJZEN! FHD - UHD - CURVED - OLED

Philips 42PFK6309 TV Sony KDL50W829 TV 107cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Ambilight 2, Wifi Smart TV, USB, 3D incl. 4x bril, DVB-T/Ci+/S, 3x HDMi, Scart, Component, Dual Core, 2 jaar garantie van 599,beperkt aantal

€ 419.-

127cm, 800 Hz, Full HD LED TV, Bravia, X-Reality PRO, USB, Wifi Smart TV, 3D incl. 2x 3D bril, 4x HDMi, Scart, DVB-T/Ci+/S, 2 jaar garantie van 999,beperkt aantal

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot - (NL) 0031(0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

ma-wo-do 10.00-18.00 10.00-18.00 uur/di uur/di gesloten gesloten ma-wo-do vr 10.00-20.00 10.00-20.00 uur/ uur/ za za 10.00-17.00 10.00-17.00 uur uur vr

boxsprings GORDIJNEN ZONWERING DE GROOTSTE BOXSPRING COLLECTIE MET DE GROOTSTE COLLECTIE

€ 739.-

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG

persoonlijk lendeigt ku esp eCnodm iets dve am

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

meer acties kijk op onze site!

tmoapakptter splgoieptm aa Gentiaanstraat 14 6026 VK MAARHEEZE 06-48254948 medisch@pedicuregermien.nl www.pedicuregermien.nl

➩Oud ijzer en loop- en sloopauto’s. Bel en wij halen het wel. Gastel T. 0495-492674 b.g.g. 0627318671 ➩’Honing uit gemeente Cranendonck, uit uw omgeving. Waar? Imkerij ‘t Inne Mulkstraat 1, Budel Tel: 0495-492134 ➩’Woonruimte te huur in Budel, per 1 maart. ± 60m2. Woonkamer/slaapkamer/badkamer. Eigen ingang. Tel: 06-51415907

➩Gevraagd: Enthousiaste zeer ervaren strijkster. Reacties naar FloorJ65@ gmail.com

hettotale totale NU: KORTING opSHCopSWBhetprogramma programma NU: €700,-20% KORTING Houtvinyl Elektrisch verstelbaar

• 10 jaar garantie • 7x sterkere bovenlaag, krasbestendig • vergelijkbaar met een hoogwaardig laminaat • voetwarm • geluiddempend

• 1 x hoofdbord Hilton 1.80 m • 2 x elektrische boxspring 2-motorig • 2 x 7-zones pocket mee gestoffeerd • 2 x voetbeugel • 1 x splittopper 180-200

9 4 , €12 2 m r pe

€2470

€1750,-

Normale prijs

2

€ 19,50/m

2500 m2 WOONPLEZIER

RiveRdale inspiration shop RIVERDALE inspiratie shop

BURG. VAN HOUTSTRAAT 71

VARIATIE IN WONINGDECORATIE

BUDEL

TELEFOON +31 495 431480


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8

H. Corneliusparochie Cranendonck Parochie centrum Telefoonnummer: 0495-499204 e-mailadres: info@corneliusparochiecranendonck.nl Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 12.00 MARIAKAPEL is dagelijks geopend van 09:00 tot 17:30 uur. Telefoonnummer parochie: 0495-491215 Actuele informatie kerk O.L.V. Visitatie: www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. NL77RABO0109581024 DOORDEWEEKSE EUCHARISTIEVIERINGEN IN MAARHEEZE EN BUDEL Maandag t/m Vrijdag: Morgengebed om 08:30 uur Avondgebed om 18:30 uur Maandag: Geen eucharistievieringen Dinsdag: 19:00 uur eucharistieviering in Budel Woensdag: 09:00 uur eucharistieviering in Budel 19.00 uur eucharistieviering in Maarheeze Donderdag: 18.15 uur aanbidding 19.00 uur eucharistieviering Vrijdag: Geen eucharistieviering in Budel 18:15 uur aanbidding (alleen 1ste vrijdag v.d. maand) in Maarheeze 18:30 uur rozenkransgebed in Maarheeze 19.00 uur eucharistieviering Weekend: Gastel Zaterdag: 17:30 uur Soerendonk Zaterdag: 19:00 uur Maarheeze Zondag: 10:00 uur Budel Zaterdag: 19:00 uur Zondag: 10:30 uur

Doopgesprekken (aanvang 19:45 uur) 24 februari, 31 maart, 28 april, 2 juni, 28 juni Doopdata 8 februari, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli

Kerk OLV Visitatie Budel Kerkstraat 10 6021CH Budel Misintenties zijn voortaan vanaf nu 11,00 Donderdag 5 februari 10.30 uur uitvaart mevrouw Marie Cox.-Stevens Zaterdag 7 februari 19:00 uur Mathieu en Petronella Slegers -v.d. Wildenberg; Leen Govers en overleden familie; Driek Damen en overleden familie; Mathieu Kuipers en Johanna Rutten, overleden kinderen en Theo Laans (jgt); Alida Dreezen -Martijn en overleden familie (jgt); Pierre Martens (verj.); Wim en Christien Noten -Broers (jgt); Ceel Meeuwissen (jgt en verj.). Lectoren: Peter Vos en Lènemiek Scholten Zondag 8 februari 10:30 uur overleden Familie Claassen -Verhoeven; Albert Veldman en Johanna Schilder en overleden familie; Rene Verhees (jgt) en Willem en Anna Geven -Spee en overleden kinderen; Paul Davids (jgt); Sjang Goyens (verj.). Lectoren: Mariet Schneider en Sanne Kuppens Acoliet: Joey Kemp

Ook het medeleven dat we mochten ontvangen en de vele kaarten hebben ons gesteund in ons verdriet.

Opbaring is mogelijk bij een rouwcentrum naar ùw keuze.

040-2260158

Dag en nacht bereikbaar info@fiddelaers.nl www.fiddelaers.nl

WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. 495344. Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus! APOTHEEK MAARHEEZE Openingstijden:: ma t/m vrij 08.30-12.30 en 13.0018.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur ST JANS APOTHEEK Vogelsbleek 5 Weert (in ziekenhuis) tel. 549720 zaterdag geopend PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie Budel, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Pastorie Maarheeze, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215

Vrijdag 6 febr 19.00 uur H. Mis Voor het welzijn van alle parochianen Zondag 8 febr 10.00 uur Hoogmis Voor het welzijn van alle parochianen Johannes Valkenburg, Leen Fiddelaers en dochter Tonnie Woensdag 11 febr 19.00 uur H. Mis Voor het welzijn van alle parochianen

Kerk St. Jan Onthoofding Soerendonk

Groot is de leegte en het verdriet, Mooi zijn de herinneringen die je achterliet Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma

Heilige mis: Zaterdag: 19.00 uur. Misintenties kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe met de intentie, datum en het benodigde geld, in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk, te doen. Misintenties zijn voortaan vanaf nu 11,00 Zaterdag 7 februari 2015. Rica en Toon Govers-Tromp en schoondochter Mia Govers-van Geneijgen Gerrit Stevens Wilhelmus Martinus Groenen en echtgenote Maria Gertruda Lammers en overleden familieleden

Kerk OLV Visitatie en H. Antonius Padua Budel-Schoot/Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT Budel-Schoot telefoon: 0495-491315 Misintenties zijn voortaan vanaf nu 11,00 Ook voor de Heiknuuters nadert het moment van de waarheid. En dat zo vroeg op het jaar, van lente toch nog geen sprake. Daarom als nest een tent? Wat zal daar allemaal uitgebroed worden?! Januari, actie Kerkbalans? Gezinsbijdrage? Niet van gehoord? Toch even de iBannummers (als carnaval nog wat geld overlaat): R.K. Kerkbestuur Budel-Schoot: NL 08 Rabo 0109 5814 90 Parochie St. Jozef Budel-Dorplein: NL 74 Rabo 0109 5998 96. Volgende diensten: * zat. 7 febr. 18.30 uur in Mariënburcht. * zat. 14 febr. om 19.00 uur carnavalsmis m.m.v. de jeugdharmonie. * misintenties, ook doopafspraken, ev. via math.cornelissen@online.nl

Christelijk Centrum Hamont Contactadres:Transistorstraat 1 3930 Hamont – Achel Henk en Martha Hoeben tel. 0031 (0)495 519933 NL Paul en Rita de Meester 0032 (0)14 815619 BE www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Woensdag 4 februari: Bijbelstudie. Deze vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel, en ‘t Routje 7 in Budel Dorplein. Beiden beginnen om 20.00 uur. Zaterdag 7 februari: Op deze zaterdag wordt u van harte uitgenodigd voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Daarna een gezellig samenzijn met eventueel een spelletje of een kaartje leggen. Aanvang 12.00 uur tot 16.00 uur aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel. Voor inlichtingen en/of opgave kunt u terecht bij: Viviane Duisters tel. 0032 11 622712 of Franca van de Ven: tel. 0031 85 7856673. Zondag 8 februari: Eredienst met als spreker Mark Breemans. Deze dienst begint om 10 uur en vindt plaats aan de de Transistorstraat 1, Hamont Achel Woensdag 11 februari: Bijbelstudie. Deze vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel, en ‘t Routje 7 in Budel Dorplein. Beiden beginnen om 20.00 uur.

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

Mia Heijmans – Elferink weduwe van Jan Heijmans

Een speciaal woord van dank aan het personeel van Mariënburght. Familie Heijmans

Klein Schoterstraat 2a, Budel T 0495 430 260, www.vdstappen.nl

Martin Horst

Uitvaartverzorger

Pelgrimreis naar Rome Op veler verzoek wordt er een reis naar Rome georganiseerd vanaf 13 november 215. Het wordt een 8-daagse busreis, met een overnachting nabij Luzern in Zwitserland, op de heen- en terugreis. Het wordt een reis ‘van toerist tot pelgrim’ naar Rome.

WEEKENDDIENST WEEKENDDIENST: Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677

Misintenties in Maarheeze: in de brievenbus van het parochiecentrum of tijdens kantooruren: Openingstijden: ma 09.30 tot 11.30 do 15.00 tot 17.00 vr 09.30 tot 11.30 Website: www.parochiemaarheeze.nl Misintenties zijn voortaan vanaf nu 11,00

- Dankbetuiging -

Kinderen en kleinkinderen

Kantoor en Rouwcentrum Spoorlaan 9c 5591 HT Heeze

Kerk St. Gertrudis Maarheeze Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze, 591215 Pater Jozef: 0495–499207 06–33305505 Kapelaan van der. Donk en pastorie: 0495-491215 Administratie Maarheeze: 0495-591215

0495–499207 06–33305505 Kapelaan van der. Donk: 0495-491215 Dorpsstraat 25, 6027 PD Soerendonk

Sjef Govers Wij willen iedereen hartelijk danken voor de aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst van ons pap en opa Duif.

Zaterdag 7 januari om 17:30 uur Peter en Hendrika van den Dungen en zonen Jo en Frans.

Pater Jozef:

Dopen: 12.00 uur Mila Ruys 12.30 uur Yara Bennenbroek

is begonnen aan zijn laatste vlucht.

Kapel H. Cornelius Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Misintenties zijn voortaan vanaf nu 11,00

WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer: 011 - 604060 THUISZORG ZUIDZORG: Hulp in de huishouding, hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op: 040 2 308 408 info@zuidzorg.nl Uitleen hulpmiddelen: Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel maandag t/m vrijdag Van 8.30 tot 12.30 Kraamzorg ZuidZorg: 040 – 2 308 408 / info@zuidzorg.nl Consultatiebureau ZuidZorg: De Dam 1, 6021 KM Budel Inloopspreekuur: woensdag van 11.00 12.00 uur Op afspraak via 040 2 308 408: woensdag van 9.00 - 10.30 uur THUISZORG STICHTING LAND VAN HORNE Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 14 uur, Graafschap Hornelaan 2A in Budel, T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur in zorgcentrum Mariënburght in Bu-

Er gaat ook een priester mee. Theu van Meijl is de reis-/groepsleider die deze reis gaat coördineren. Heeft u interesse om mee te gaan? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar: theuvan-

del en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. www.landvanhorne.nl . BUURTZORG MAARHEEZE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL/LEENDE Buurtzorg Maarheeze( 06-22331266) en Buurtzorg Leende(06 83222805) 24 uur direct bereikbaar voor mensen in Maarheeze/Soerendonk/Gastel en Leende/Sterksel. Zorg is direct inzetbaar.Ook voor vragen over zorg en/of uitleen van hulpmiddelen. SOCIAAL MAKELAAR SCHOOT VOOR ELKAAR BUDEL-SCHOOT Mariëtte Claessens, heeft elke woensdag van 10:00-12:00 spreekuur in “de Huiskamer” in de Reinder te Budel-Schoot. STICHTING EINDZORG Inloopspreekuur donderdag 13.30 tot 14.30 uur op De Dam 1, Budel (gezondsheidsplein) naast het WMO loket. Telefoon: 06-47140400, mail: info@stichtingeindzorg.nl. Meer info: www.stichtingeindzorg.nl MAATSCHAPPELIJK WERK: LUMENS CRANENDONCK Inloopspreekuur op maandag van 10.30u tot 12.00u in Dorpssteunpunt de Borgh. Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen via email aanmeldingencranendonck@lumensindebuurt.nl of via tel: 040-219 33 00. DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) VERLOSKUNDIGEN José van Niel, Simone Pauëlsen en Pas-

meijl@hotmail.com. Bellen kan ook: 06-511 22 711 of 0495-521 988 (na 19.00 uur). De reis gaat zeker door, maar er zijn nog 10 plaatsen vrij. Deze reis is bedoeld voor mensen die goed en zelfstandig kunnen lopen. Geef u snel op, want vol is vol.

calle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: 0610122155. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl UITVAARTVERZORGING Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Wanda Roosen Uitvaartbegeleiding, Uitvaartcentrum Cranendonck, Rubenslaan Budel. Telefoon 0495-519516 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495430260 AED Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Fazantlaan 163 / Mgr. Zwijsenlaan 40/ Budel: Dr. Mathijsenstraat 15 (de Borgh)/ Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh)/ Budel: Instraat 5b / Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor). Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) / Stationsweg 76 (Taxi Hompes) St. Barbaraweg 2

Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1 / Poelderhof 33. Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve). Maarheeze:’t Hagelkruis 1a (Marishof)/ Konijnenberg 1/ Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17/ Maarheeze: Ereprijsstraat 20 / Dissel 80. Soerendonk:Heuvel 16 / Zitterd 30 (Schrurs) / Rabobank. Soerendonk:Dorpsstraat 43 (slagerij van Meijl). Soerendonk: Gemeenschapshuis Den Donck Uitleenapparaat: voor evenementen Rozenstraat 4 Budel. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl DIERENBESCHERMING; Dierenbescherming Brabant zuid-oost; www.dierenbeschermingbrabantzo.nl, info@dierenbeschermingbrabantzo.nl. / Dierenpolitie; 1 4 4 , bij verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van alle (huis)dieren. / Dierenambulance; 09001120000, voor alle gewonde en zieke gevonden (huis)dieren. / Bemiddeling voor overplaatsen, overlast bij particulier en bedrijf, overpopulaties, nestbeheer eenden/ganzen (particulier)vermiste/ gevonden (huis)dieren (advisering) en dierenwelzijnsproblemen; Will van Leeuwen, wileninka@hotmail.com, 0648120112. Kadavers (langs de weg) worden opgehaald door de gemeente Cranendonck; 0495-431237

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is)


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

GRATIS OFFERTE

REHAU

Raam Design

www.hg-dak.nl

HR

Verbakel Montagewerken Budel

ALUMINIUM HORRAMEN & HORDEUREN Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

VACATURES Wij danken iedereen voor de grote belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van

is op zoek naar enthousiast personeel (m/v)

Gezocht Weekendhulp

René Toemen Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in het crematorium. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat René in zijn leven voor velen zoveel betekend heeft.

Keukens - Badmeubels - Maatwerk

Naar ieders wens en op maat gemaakt. Ook voor renovatie en · 6028 RJ Gastel Dijk 6apparatuur. van Meijl · De van C.vervangen Tel. (0495) 493350 Fax (0495) 430364 showroom: onze Bezoek E-mail: c.vanmeijl@chello.nl De Dijk 6, Gastel Op afspraak ook in de avonduren Bel voor een afspraak: tel. 0495-493350 / 06-21845709 info@mardykeukens.nl www.mardykeukens.nl

BUDEL (0495) 49 11 02 06 53 792 452 Voor het graven van OPRIT, TERRAS, SLEUVEN, VIJVERS. SPITTEN en GRONDVERZET in (achter-) tuinen en het beladen van CONTAINERS Tevens HYDRAULISCHE BREEKHAMER, VEEGMACHINE en PALLET-LEPELS

Mail je brief met cv naar: info@slotcranendonck. nl Kijk voor meer informatie op de website: www.slotcranendonck.nl Recreatiepark Slot Cranendonck T.a.v.: Ria van de Stadt Strijperdijk 9 6027 RD SOERENDONK 0495-591652

GRATIS PUBLICITEIT

Maak dan een paar leuke foto’s, schrijf we een paar zinnen bij en mail het naar info@grenskoerier.nl Wij zorgen ervoor dat er dan gratis een mooie reportage op Grenskoerier TV komt!

OPEN LES WEEK

Double D Dance Academy

➩’Van Alles Wà Merret’ Zondag 22 Maart 2015 in De Borgh te Budel. Kraampje huren en zelf spullen verkopen? zie www.budelsgemengdkoor.nl of bel 0495-495961 of 06 22475188

Omwille van het 1-jarig bestaan, organiseert Double D Dance Academy een “open les week”. Van 9 t/m 14 Februari bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de danslessen. Double D Dance Academy is een vooruitstrevende dansschool onder leiding van de professionele dansdocente Sanne Thijs.

NIEUW KLIKGEBIT? Tandprothetische Praktijk VAN DE BROEK Nieuwstraat 48b, 6021 HT Budel

Kunstgebitherstellingen

VERGOEDINGEN VIA BASISVERZEKERING

Profiel van de enthousiaste kandidaat: • Flexibel, representatief, accuraat, verantwoordelijk, zelfstandig en gezellig • Geen negen tot vijf mentaliteit, ook werken in de weekenden en schoolvakanties • Aanpakker.

Is er een schooluitstapje, sportdag, verenigingsfeestje, reünie, muziekvoorstelling of een kleuterklas die naar de bakker gaat?

➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. www.vermeulen-bandenservice.nl. Gravenkasteel 39, Gastel (0495) 47 00 51 open ma-vr.: 14.00-18.00 za.: 9.00-16.00

MINI GRAAFWERKEN

Receptionist(e)

Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en C.V. naar info@osmoen.nl en wie weet kom jij ons team versterken.

- Maatwerk - Badmeubels Keukens RJ Gastel · De Dijk 6 · 6028 van Meijl C. Tel. (0495) 493350 Fax (0495) 430364 E-mail: c.vanmeijl@chello.nl

JOS BOUDRIE

Voor aankomend kampeerseizoen zijn wij op zoek naar een oproepkracht:

Ben jij tussen de 16 en 18 jaar, een vrolijk typ en ga je graag met mensen om? Zoek je een leuke bijbaan in de bediening en/of keuken? Vind je het niet erg om in je vakantie extra uurtjes te maken?

Mia Toemen kinderen en kleinkinderen Met een extra blijk van dank aan Anno Braakhuis van Uitvaartbureau Jan Fiddelaers.

Keunenhoek Carla 14 Verbakel 6021 CX Budel KvK 61065528 Keunenhoek 14 Tel: 06 16 76 32 90 6021 CX BUDEL BTW nr NL1426.65.563.B01 IBAN NL61E-mail: RABO info@verbakelmontage.nl 0187 4130 45 Tel.:06 16763290 www.verbakelmontage.nl www.verbakelmontage.nl verbakelmontage@hotmail.com

Abdijstraat 16, Hamont

UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

0032 11 44 64 43 • 0495 430725 • 0031 (0) 6 13957485

Maandag: 16u: kinderdans/klassiek ballet vanaf 4jaar 17u: jazz/moderne dans 13+ 18u: jazz/moderne dans DEMO-groep 16+ Woensdag: 16u: klassiek ballet vanaf 10 jaar 17u: klassiek ballet/spitzen 13+ 18u: klassiek ballet/spitzen 18+ Vrijdag: 19u: jazz/moderne dans volwassenen Zaterdag: Iedereen is welkom! Hopelijk tot dan! 9u: jazz/moderne dans vanaf 18jaar De danslessen vinden plaats in de danszaal bij Sportivo, Sportlaan 1 Budel.

info: DoubleDdance@hotmail.com


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Crisis? Van angst naar creatief denken en actie!

Top vraag afgelopen week: Hoe kan ik nu positief blijven denken als de omstandigheden tegen zitten? “Ik sta volgende maand op straat en dan krijgen we onze lasten niet meer betaald. Ons huis staat ‘onder water’ dus verkopen is ook geen optie. Ik kan er niet van slapen. Hoe verder?” Zo’n omstandigheid verankert zich steeds vaster in het hoofd als feit:

“Het verlies van de baan zal leiden tot financiële problemen.” Hier steeds vaker aan denken werkt verlammend en levert zoveel stress op dat je er niet meer van kunt slapen. Wie wordt er niet moe, neerslachtig en apathisch van onvoldoende nachtrust? Het tast je levenskwaliteit aan en je voelt je kwetsbaar. En dat is logisch want de afgelopen decennia waren we er met z’n allen toch van overtuigd dat we het voor elkaar hadden als we een vast inkomen, een vaste baan, een vaste woonplek, een vaste relatie, gezin en kinderen hadden? Hoe kun je dan de angst voorblijven om die zekerheden te verliezen? Hoe kun je juist inzien dat deze omstandigheden je situatie positief kunnen beinvloeden? De huidige maatschappelijke, economische situatie leert ons dat niets meer zeker is en het hoopvolle daaraan is dat morgen alles weer mogelijk wordt. Misschien ben je onbewust deze baan al lang ontgroeid en mijmerde je stiekem al vaker over een nieuwe uitdaging. Maar allerlei redenen weerhielden

je om actie te ondernemen. Dus nu mag je hardop, vaak met de hulp van een outplacementbureau of extra begeleiding, denken over een baan die nóg beter bij je past! Worden hobby’s en passies weer belangrijk. Trek je er wat vaker op uit om inspiratie op te doen. Leer je weer nieuwe mensen kennen en breek je uit je vaste structuren. De gezondheid, gemoedsrust, vreugde en gemeenschapszin mogen weer hoogtij vieren. En wat betreft eventuele financiële problemen? Weer bewust met geld omgaan maakt ons duidelijk wat echt van waarde is in ons leven en wat niet. Creatief huishouden levert ook een heleboel op. De huidige tijd vraagt om bezuinigingen en het terugbrengen van de kosten. En niemand hoeft zich te schamen om het hier open met elkaar over te hebben, elkaar te inspireren en te helpen en samen creatief in mogelijkheden en oplossingen te denken. Wij doen dat iedere zaterdag. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Wellure • De Pompers 1a • 6027 RN Soerendonk • 0495-595759 • www.wellure.com

Vier generaties

Alle piraatjes welkom tijdens het voorlezen in de bieb!

Kom op woensdag 11 februari met je peuter(s) en of kleuter(s) naar het voorlezen in een van de vestigingen van de bibliotheken in Cranendonck. Verkleed als piraat wordt het natuurlijk nog veel leuker om naar die spannende verhalen over piraten te luisteren. En er zijn heel veel prentenboeken met piraat als thema. Het voorlezen in Maarheeze begint om 10.30 uur. Het voorlezen in Budel begint om 15.30 uur. Aansluitend aan het lezen is er nog een leuke activiteit. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

tijden Opening s kanto or

Overgrootmoeder Iet-Rooyakkers-Damen (85,Marishof), Oma Ria van Exel-Rooyakkers 56 jaar (Budel), Moeder Kelly van Exel 24 jaar (Budel), 6 weken oude baby Vayenne van Mierlo.

DAG MAAtN/m 13:00 09:00 t/m VRIJ0D0AG G 12: DINS0D9A:00 t/m LOTEN S DAG GE S N E O W

jarige van de week Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een HEERLIJKE VLAAI MET SLAGROOM, ter beschikking gesteld door:

De Jong

de ECHTE bakker Dr. A. Mathijsenstraat 28 Budel Tel: 0495-491464

Ambulant kapster Veerle van der Wiel levert vakwerk tegen een aantrekkelijke prijs

Veerle komt aan huis om te knippen (dames en heren) maar ook om te kleuren MAARHEEZE- Veerle van der Wiel komt bij haar klanten aan huis. Ze is ambulant kapster. Gewoon helemaal officieel met een prima opleiding en heel veel ervaring in het kappersvak. U belt, maakt een afspraak en Veerle komt wanneer het u uitkomt. Als ambulante kapster levert ze vakwerk tegen een heel aantrekkelijke prijs. Knippen, kleuren, extensions, alles is mogelijk! Heren, dames, kinderen, ze knipt ze allemaal. ‘En dat is natuurlijk het gemak van een ambulante kapper,’ legt Veerle uit. ‘Je komt aan huis en kunt in één keer meerdere personen van het gezin knippen of kleuren. In een paar uurtjes tijd is iedereen weer bij de kapper geweest en je hoeft er de deur niet voor uit. Ook als je alleen bent is dat laatste trouwens heel gemakkelijk.’ Omdat je als ambulant kapster veel minder vaste lasten hebt kun je goedkoper werken. Daar profiteert de klant dus direct van. Daarbij werkt ze met de uitstekende producten van Schwarzkopf professional, een merk dat ze al haar hele kappersleven gebruikt en waarover

Proficiat met je 30e verjaardag op donderdag 5 februari!!! van je vrienden

Deskundige uitleg over de natuur en het historisch verleden in deze omgeving door Jan Houben (Okrabestuurslid en Natuurgids) was voor Okra – trefpunt Hamont een geslaagde activiteit. De Boshoverheide is een natuurgebied in de gemeente Weert tussen Weert en Budel. De heide is ruim 200 ha groot en sluit aan bij de Loozerheide en de Weerter- en Budelerbergen. Tussen dit gebied en de Weerterbergen loopt het tracé van de IJzeren Rijn. Op de heide ligt een uitgebreid, redelijk bewaard gebleven urnenveld uit de late bronstijd, dat te bezichti-

Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één vlaai met slagroom. De jarige wordt verzocht de vlaai zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de vlaai ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij.

Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Veerle is allround kapster. Na haar opleiding in Eindhoven deed ze zes jaar lang ervaring op in de kapsalon. ‘In die tijd heb ik eens een Award gewonnen voor de perfecte bobline. Dat was een hele eer maar ik wil natuurlijk ook nu up-to-date blijven. Daarom volg ik voortdurend cursussen en workshops om op de hoogte te blijven van de laatste trends op het gebied van kapsels.’ Met andere woorden, u kunt bij haar terecht voor een gewoon goed geknipt kort kapseltje maar ook voor een flinke volle bos lang haar. En hebt u niet zo’n volle bos dan maakt Veerle dat: ‘Je kunt bijvoorbeeld werken met clip-in-extensions. Die gaan wel jaren mee. Je kunt ze gemakkelijk zelf aanbrengen en ik maak ze helemaal op maat.’ Wie meer informatie wil kan eens kijken op website www.hairstylingveerle.nl. Daar vindt u ook de prijslijst. U kunt ook bellen naar 0623843403.

Ontdekkingswandeling Okra op de Boshoverheide

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar: De Grenskoerier, Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’.

Corinne van Meijl

ze erg tevreden is: ‘Bij het verven bijvoorbeeld weet ik met Schwartzkopf exact welke kleur eruit komt. De klant staat dus nooit voor een verrassing.’

Tel.: De Okra-leden kregen deskundige uitleg

gen is voor wandelaars.Waarschijnlijk was het een kleine groep mensen die het urnenveld enkele eeuwen (1100 - 700 v.Chr.) lang gebruikt hebben. Zij pleegden waarschijnlijk op ladang-achtige wijze landbouw. Op het eind van de negentiende eeuw waren er wellicht nog tweehonderd heuveltjes aanwezig, maar urnenprikkers hebben veel urnen geroofd. Na 2000 is een groot deel van het urnenveld archeologisch onderzocht. De grafheuveltjes zijn daarna weer gerestaureerd. Een deel van de vondsten is te zien in Museum De Tiendschuur in Weert. (Wikipedia).


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

ELKE ZONDAG OPEN

aanbieding hoekbank: € 2175

45 relaxfauteuils € 1495

Prijs per stoel in topkwaliteit leder, kleur naar keuze, verstelbare rug en voet (standaard)

GRATIS LEVERING !

Hamonterweg 143, Achel BELGIË, +32(0)11/64 05 59 www.winzo.be M E U B E L E N Ook op ZONDAG S L A A P C O M F O RT OPEN 13.00-18.00 u.


WOENSDAG4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Geef dit dan altijd door aan gemeente. Aangifte bij de gemeente is verplicht wanneer u een voorwerp aantreft wat onbeheerd is achtergelaten. Het melden van een verloren of gevonden voorwerp kan eenvoudig via het verloren/gevonden formulier op onze website www.cranendonck.nl. Verloren voorwerp? Hebt u iets verloren in onze gemeente? Meld dit dan bij de gemeente. Ook als het gaat om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Verloren (en gevonden) voorwerpen meldt u niet meer bij de politie. U moet wél melding doen bij de politie als het gaat om alles wat gestolen is. Een voorwerp teruggevonden? Op de gemeentelijke website vindt u een overzicht van alle gevonden voorwerpen. Iets teruggevonden? Maak dan een afspraak voor het ophalen van een verloren voorwerp. Een afspraak maakt u op www.cranendonck.nl of telefonisch via 14-0495.

Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14-0495. Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur • Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Kabeltv/radio: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 0900-1580 073-6838000 06-23011901

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) Sociaal team: • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. Centrum Jeugd en Gezin: • Tel.: 0495-431234 • E-mail: cjg@cranendonck.nl Op werkdagen van 10.00 – 16.00 uur Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

week

06

Glasvezel op bedrijventerreinen in Cranendonck Informatiebijeenkomst voor ondernemers op 10 februari 2015 Op initiatief van Ondernemers Contact Cranendonck (OCC) en gemeente Cranendonck is een groep ondernemers bezig met een glasvezelproject voor alle ondernemers op onze bedrijventerreinen. Na ruim een jaar voorbereiding is het nu zover. Onze Coöperatie Cranendonck//Net U.A. is in oprichting, de businesscase voor Rondven, Engelsman, Airpark, Fabrieksstraat en Meemortel is rond, de financiering is in aanvraag en de keuze voor de aannemer kan worden gemaakt. Op 10 februari 2015 houden we daarom een informatiebijeenkomst over dit project, voor alle Cranendonckse ondernemers.

Coöperatie voor en van u Coöperatie Cranendonck//Net is een initiatief van, door en voor Cranendonckse ondernemers, want glasvezel wordt steeds belangrijker, voor alle bedrijven. Sinds duidelijk is geworden dat Coöperatie Cranendonck// Net daadwerkelijk van start gaat, benaderen diverse commerciële providers ondernemers met aanbiedingen. Deze worden niet door de gemeente ondersteund en zijn, in tegenstelling tot onze coöperatie, commercieel. Wij bieden u graag alle informatie en geven u de gelegenheid vragen te stellen. Het initiatief wordt gegarandeerd succesvol als we er samen de schouders onder zetten en allemaal meedoen: ook u. We gaan samen zorgen dat er glasvezel komt, op

onze voorwaarden, in ons belang en zonder (woeker)overeenkomsten met commerciële partijen. Informatiebijeenkomst 10 februari 2015 Op 10 februari bent u als ondernemer vanaf 16.00 uur welkom in de Smeltkroes in Maarheeze. Daar leggen we nog eenmaal het verhaal goed uit en beantwoorden de initiatiefnemers al uw vragen. Als u al uw huidige telefonie- en internetfacturen heeft ingeleverd of dat vóór 1 februari nog doet, ligt dan bovendien uw persoonlijke voorstel voor u klaar. Op www.cranendonck.nl vindt u alle informatie over het glasvezelproject, inclusief de uitnodiging.

Bedrijfsgegevens Zondag 1 maart: open dag trouwlocaties controleren/wijzigen Bericht voor ondernemers in Cranendonck

Sinds 1 januari 2015 zijn overheden verplicht om gebruik te maken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waar uw bedrijfsgegevens en correspondentieadres in geregistreerd staan. Dat betekent dat wij voortaan gebruik maken van de (adres)gegevens zoals die bij de Kamer van koophandel bekend zijn. Gegevens controleren/wijzigen Om ervoor te zorgen dat uw post op het juiste adres en bedrijfsnaam aankomt, vragen we u om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op juistheid te controleren. Als de gegevens in het handelsregister kloppen, dan hoeft u niets te doen. Wilt u de aanschrijfnaam van uw bedrijf of de adressering wijzigen? U vindt op de website http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ formulieren de formulieren om uw registratie aan te passen. Deze gegevens worden dan automatisch ook bij andere overheden aangepast. In de komende periode wordt de informatie in onze systemen gecorrigeerd.

Op zondag 1 maart staan de deuren van het kasteel Cranendonck te Soerendonk weer open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen op deze unieke, romantische trouwlocatie. Het is sinds 1 januari 2015 niet meer de enige trouwlocatie in Cranendonck. Ook het gemeentehuis te Budel beschikt over een mooie trouwlocatie: de Baronie Cranendonckzaal.

Beschikbaarheid startersleningen in 2015 De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk om starters te helpen bij het kopen van hun eerste woning. De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. Op 3 november 2014 heeft de provincie meegedeeld dat de bodem van het provinciale budget is bereikt. De bodem van het Rijksbudget is in zicht en zal daarmee ook voor dat deel eindigen. Op dit moment kun u nog een aanvraag doen! De starterslening De starterslening is een aanvullende lening op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper. In aanmerking komen huishoudens van verblijfgerechtigde

personen die op het moment van de aanvraag 35 jaar of jonger zijn en niet eerder een woning in eigendom hebben gehad. In geval van twee aanstaande eigenaren gelden deze voorwaarden voor beide personen afzonderlijk. De kosten voor het kopen van een nieuwe of bestaande koopwoning in Cranendonck mogen in totaal (dus inclusief verwervings- en eventuele meer- en verbeterkosten) niet hoger zijn dan €225.000. Actuele ontwikkelingen Op 3 november heeft de provincie meegedeeld dat de bodem van het provinciale budget is bereikt. Ook het Rijk heeft aangegeven te stoppen in 2015. Op dinsdag 2 december heeft het college besloten dat zij het beschikbaarstellen van startersleningen in 2014 in ieder geval nog wil continueren. Afhankelijk van het standpunt van het Rijk, besluit Cranendonck in 2015 over verdere beschikbaarheid. Op dit moment probeert Cranendonck, samen met andere gemeenten, bij de provincie en het Rijk te bewerkstelligen dat de starterslening ook in 2015 wordt voortgezet. Meer informatie over de starterslening en de actuele ontwikkelingen vindt u op www.cranendonck.nl.

Mogelijkheden huwelijksceremonie Op zondag 1 maart van 12.00 tot 15.00 uur staan onze bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand (babs’en) zowel in Soerendonk als in Budel klaar om te vertellen over de mogelijkheden voor de huwelijksceremonie. U kunt zelf rondkijken, maar ook rondgeleid worden door een van de trouwambtenaren.

Openingstijden milieustraat tijdens carnaval In de week van carnaval zijn de openingstijden van de milieustraat als volgt: • Zaterdag 14 februari: 10.00 tot 17.00 uur • Dinsdag 17 februari: 13.00 tot 17.00 uur • Woensdag 18 februari: 13.00 tot 17.00 uur • Vrijdag 20 februari:13.00 tot 17.00 uur • Zaterdag 21 februari: 10.00 tot 17.00 uur Op vertoon van de milieupas kunt u gebruik maken van de milieustraat. Betalen is alleen mogelijk per PIN.


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Alzheimer Café op 11 februari 2015

Tips voor een brandveilige carnaval

Dementie komt steeds vaker voor, maar wat is het nou precies? Wat gebeurt er in de hersenen van iemand die lijdt aan dementie? Welke vormen van dementie zijn er en welke verschijnselen horen er bij? Zijn er behandelingen of medicijnen die dementie kunnen voorkomen of genezen? Op woensdag 11 februari is dementie het onderwerp van gesprek in het Alzheimer Café te Maarheeze.

Feest vieren op straat of in de kroeg. Carnaval is leuk en gezellig, maar het is ook goed om stil te staan bij de risico’s: ben jij op de hoogte van de brandbaarheid van kleding en wat kun je doen wanneer kleding in brand vliegt? Door eenvoudige maatregelen kunt je ervoor zorgen dat het carnavalsfeest veilig verloopt. De brandweer helpt je graag brandveilig feest te vieren.

In gesprek over dementie André Meulendijks en Jolanda Hermans zijn specialist ouderengeneeskunde. Zij zijn op woensdag 11 februari te gast in het Alzheimer Café om uitleg geven over dementie en de laatste inzichten. Uiteraard krijgen bezoekers van het Alzheimer Café gelegenheid tot het stellen van vragen en kan men met lotgenoten of met de aanwezige vrijwilligers en deskundigen hierover van gedachten wisselen.

seerd is in het onderwerp. Het Alzheimer Café Maarheeze is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze. De zaal is geopend van 19.00 uur tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. Toegang tot het Alzheimer Café is gratis. Meer informatie? Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met: Sylvia van Rijsingen, psycholoog, Stichting Land van Horne, tel. 0800 3333 888, mail: sej. vanrijsingen@landvanhorne.nl of met Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE, tel. 040 2973100, mail: cm.pont@ggze.nl. Tot ziens in het Alzheimer Café!

Voor wie? Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteres-

Je onderhoudt materialen en materieel en houdt toezicht op het gebruik van gebouwen, terreinen, materiaal, en materieel. Daarnaast bestuur of gebruik je voertuigen, gereedschappen, hulpmiddelen en apparaten ten behoeve van de werkzaamheden. Je handelt klachten zoveel mogelijk zelfstandig af. Je verstrekt informatie aan burgers/klanten over het doel van de werkzaamheden. Tevens verricht je storingsdiensten en ben je beschikbaar voor calamiteitenbestrijding. Verder verricht je werkzaamheden passend binnen de doelstelling van onze organisatie.

Van de medewerker wordt een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en inzet gevraagd. Daarom is het belangrijk dat je al ervaring hebt in de groenvoorziening en ook gemotiveerd de werkzaamheden uitvoert. Ben jij onze nieuwe collega? Ben je werkzoekende en herken jij je in deze vacature? Op www.cranendonck.nl lees je hoe je kunt solliciteren op deze functie. Heb je vragen? Neem dan contact op met Gerard van Hooff, coördinator Buitendienst, tel. 06-20774727 of 0495-594185, e-mail: g.vanhooff@ cranendonck.nl of met Monique van Horrik, HR-adviseur, tel. 06 49291853, e-mail: m.vanhorrik@cranendonck.nl. Reageren kan tot 10 februari 2015.

Veegwerkzaamheden tijdens carnaval

De gemeente Cranendonck verpacht per 1 februari 2015 landbouwgronden op basis van inschrijving. De landbouwgronden worden verpacht door inschrijving tegen de hoogst ingeschreven prijs met een minimale inschrijving van r 650 per hectare. Voor de percelen wordt een overeenkomst aangegaan in de vorm van geliberaliseerde pacht van los land op grond van artikel 7:397 lid 1 BW. De pachtovereenkomst wordt ter goedkeuring verzonden aan de Grondkamer. Pachtperiode De pachtperiode betreft 1 februari 2015 tot en met 31 december 2015 en wordt, waar mogelijk en behoudens onvoorziene omstandigheden, jaarlijks opnieuw aangeboden voor een kalenderjaar met een maximum van drie keer. De landbouwgronden kunnen derhalve maximaal vier jaar aaneengesloten aan dezelfde pachter worden uitgegeven op basis van één inschrijfmoment. Inschrijfprocedure Bent u geïnteresseerd in het pachten van landbouwgrond? Inschrijven kan vanaf 4 februari 2015 tot en met 18 februari 2015. Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier dient uiterlijk op 18 februari 2015 om 17.00 uur door de gemeente Cranendonck te zijn ontvangen in een gesloten envelop, waarop u aan de buitenzijde vermeldt dat het om de inschrijving

Uitnodiging Sleuteloverdracht 12 februari 2015 Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar de regie over Cranendonck tijdens de carnavalsdagen weer volledig overgedragen aan de carnavalsverenigingen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Sleuteloverdacht: inmiddels een bekend en feestelijk evenement in onze gemeente.

Tijdens de carnaval zijn er in alle kernen weer optochten. De gemeente zal dit jaar de route van de carnavalsoptocht aansluitend vegen. We proberen direct na de optocht de route schoon te maken waar die middag de optocht is geweest. Hier onder het schema van de geplande veegwerkzaamheden: Zaterdagmiddag: optocht Maarheeze Zondagmorgen: eventueel Maarheeze afmaken Zondagmiddag: Gastel Zondagmiddag: Budel-Dorplein

Voor meer tips en het voorkomen van brand, kijk op www.cranendonck.nl.

Gemeente verpacht landbouwgronden

Vacature gemeente Cranendonck: medewerker Buitendienst m/v De gemeente Cranendonck is op zoek naar een aanpakker die ongeveer drie jaar ervaring heeft. Als medewerker buitendienst werk je zelfstandig bij het onderhoud van het gemeentelijke groen. Daarnaast verricht je zelfstandig vaktechnische werkzaamheden van uiteenlopende aard.

Kleding en versiering Let bij carnavalskleding en -versiering op dat deze, helaas vaak van brandbaar materiaal gemaakte stoffen, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Ook slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen raken makkelijk in brand en zijn veelal bepalend hoe snel een brand om zich heen grijpt. Voor kleding geldt dat des te strakker de kleding om het lichaam zit des te

moeilijker een brand zich kan voortplanten. Bij loszittende kleding komt er makkelijker zuurstof bij waardoor het vuur zich sneller verspreidt. Probeer nooit in paniek te raken als kleding in brand staat. Ga nooit rennen, dat wakkert de vlammen juist aan. Doof de vlammen met water, door over de grond te rollen of met een blusdeken. Daarnaast is het belangrijk dat direct wordt begonnen met het - ten minste vijf minuten - koelen van de wond met zacht stromend en lauw kraanwater. Als dit niet bij de hand is, kan er ook worden gekoeld met natte doeken.

Maandagmorgen: eventueel Budel-Dorplein afmaken Maandagmiddag: Soerendonk Maandagmiddag: Budel-Schoot Dinsdagmorgen: eventueel Budel-Schoot afmaken Dinsdagmiddag: Budel Woensdagmorgen: eventueel Budel afmaken Bij deze werkzaamheden zijn we natuurlijk afhankelijk van het weer. Is er tijdens de carnaval een vorstperiode, dan stellen we de werkzaamheden uit.

Tijdens de sleuteloverdracht worden de sleutels en de daarbij behorende macht overgedragen aan de prinsen en prinsessen van de vorstendommen Buul, Heiknuuterrijk, Muuzegat, Pintewippersrijk, Roesdonk en Toeterland. Dit jaar vindt de Sleuteloverdracht plaats op donderdag 12 februari in de En&rgy in Budel. De Buulder Buk is gastheer. U bent van harte uitgenodigd om vanaf 20.00 uur bij deze sleuteloverdracht aanwezig te zijn en carnaval 2015 mee in te luiden.

voor de pacht gaat. Inschrijfformulieren die na die datum binnen komen, worden niet meegenomen. Inschrijvingsformulieren en informatie (de te verpachten percelen, inschrijvingsvoorwaarden, voorbeeld modelpachtovereenkomst en de algemene voorwaarden) zijn verkrijgbaar op www. cranendonck.nl. Uitkomst inschrijvingen Met het indienen van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich bij gunning tot het tekenen van de pachtovereenkomst. De inschrijfformulieren worden na de uiterlijke inschrijfdatum in het openbaar geopend in de Maarheeze Zaal op het gemeentehuis op 19 februari 2015 om 9.30 uur. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving. De volgende kosten worden bij de pachter in rekening gebracht: a. 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten; b. kosten grondkamer (prijsniveau 2015 is r 126,00 per contract). Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters, telefoonnummer 0495 – 431 243, e-mail: j.vanderloo-peters@cranendonck.nl. Of u bezoekt de website: www.cranendonck.nl.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Burg. Van Houtstraat 3, Budel. Vergroten woning • Strijperdijk 9, Soerendonk. Bouwen serre Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Bibliotheek De Kempen neemt ook haar Wat wordt het Cranendonckse beleid voor winkelcentra en sociale verantwoordelijkheid Op de bieb was heel veel te kiezen voor de drie- en vierjarigen BUDEL- Ze bewezen het afgelopen zaterdagochtend weer eens: de bibliotheek heeft veel meer te bieden dan boeken. Het was er hartstikke gezellig; peuters en kleuters waren druk in de weer met verf, schaar, plakplaatjes, glitters en allerlei andere creatieve zaken, er was poppenkast, er werden liedjes gezongen en er werd voorgelezen. En voor hun ouders en grootouders was er uitgebreide voorlichting over kinderopvang en jeugdzorg. Er viel hééél veel te kiezen als je er als drie- of vierjarige binnenkwam: ga ik een tas versieren? Een masker maken of een heleboel mooie roze glitters opplakken? Een lekkere prikker maken met kaas en fruit? Intussen zat Boer Boris al weer op zijn tractor om een aantal enthousiaste luisteraars te vertellen over zijn vakantie aan zee. ‘Een aapje wou eens lollig zijn’ klonk het even later en allemaal zongen ze mee en toen Raai de Kraai, de stiekemerd, zijn streken uithaalde in de poppenkast werd hij keihard verraden door een luidruchtig meelevend publiek. Behalve als je moest plassen natuurlijk, dan ging je er even tussenuit. Dat kinderopvang in Budel geen probleem is werd zaterdagochtend wel duidelijk. Niet alleen de ‘grote jongens’ als Klikkelstein en Kiekeboe presenteerden zich maar er zijn ook nog tal van andere initiatieven

Alle kinderen zongen enthousiast mee met dit optreden zoals Mira en de Vlindertuin die ook lieten zien wat ze de Budelse peuters te bieden hebben. En dan zijn er natuurlijk ook nog altijd de vertrouwde peuterspeelzalen die allemaal functioneren onder de paraplu van Peuterdorp. Zuidzorg was aanwezig, waar iedereen terecht kan voor hulp op het gebied van gezondheid, opvoeding en zorg en de medewerkers van Lumens staan voor u klaar wanneer de problemen u even boven het hoofd groeien. Allemaal

waren ze op de bieb om voorlichting te geven over hun organisatie. Een druk bezochte ochtend die eens te meer liet zien dat de bibliotheek meerdere taken heeft in een gemeenschap. Bibliotheek De Kempen liet afgelopen zaterdag weer eens haar sociale gezicht zien maar ook op het gebied van cultuur zetten ze voortdurend hun beste beentje voor onder andere met lezingen en exposities.

nen, zorg en welzijn betrokken zijn, zo kort mogelijk zijn. Binnen het Virtuele Zorghuis kunnen cliënten, mantelzorgers en professionals via een beveiligde site hun vragen, opmerkingen en gemaakte afspraken delen, maar ook een gericht signaal afgeven als er iets mis dreigt te gaan. “Doordat iedereen in het digitale netwerk steeds de beschikking heeft over dezelfde informatie, is de kans op hiaten of vervelende doublures in de zorg veel kleiner en kan er veel sneller en adequater op signalen worden gereageerd”, vertelt initiatiefnemer Thieu Heijltjes, secretaris van de stichting SCZW. De cliënt en zijn mantelzorger behouden steeds de regie over de zorg. Onder begeleiding van vrijwilligers richten cliënten zelf hun persoonlijke netwerk in en bepalen ze ook zelf wie toegang krijgt tot welke informatie in het systeem. De wortels van het Virtueel Zorghuis

liggen in Nederweert. Voormalig huisarts Thieu Heijltjes nam ruim zeven jaar geleden het initiatief voor dit project dat werd ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Ouderenzorg Nederweert. Sinds 2013 is de organisatie van het Virtueel Zorghuis in handen van de Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn. Deze kent geen betaalde medewerkers. Zes speciaal getrainde vrijwilligers fungeren binnen het zorghuis als regelaars. Zij helpen de cliënt om zijn persoonlijk netwerk in te richten en zorgen ervoor dat het digitale systeem optimaal werkt. Om te kunnen profiteren van de voordelen van het digitale netwerk dienen mensen lid te zijn van de Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis. Deze behartigt de belangen van cliënten in de brede zin van het woord. De vereniging verzorgt bijvoorbeeld informatieavonden en lezingen over wonen, zorg en welzijn.

Winterborrel KDV Kiekeboe en BSO de Pretflat Ook dit jaar werd er weer een winterborrel georganiseerd voor alle ouders en kinderen van KDV Kiekeboe en BSO de Pretflat in Maarheeze. Buiten was alles koud en nat maar binnen was het warm en gezellig. Er kon gedanst worden op muziek van de band “Reintje en haar Voskes” en er werd volop meegezongen want de meeste nummers waren voor de kinderen heel herkenbaar. In het handenarbeidlokaal konden de kinderen met allerlei materialen dennenappels omtoveren tot de meest kleurrijke creaties! Voor de ouders was er volop gelegenheid om bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom een zeer geslaagde middag voor alle kinderen en hun ouders.

Supermarkten in het centrum en geen detailhandel op bedrijventerreinen CRANENDONCK- De supermarkten van Budel zijn te klein en AH ligt ook nog eens buiten het centrum. In de Nieuwstraat is teveel leegstand en de uitstraling van het Capucijnerplein is onder de maat. In Maarheeze zijn weliswaar twee prima supermarkten en er is goede parkeergelegenheid, echter de andere winkels liggen veel te verspreid om een echt centrum te kunnen vormen. Het zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat werd gedaan om te komen tot een detailhandelsvisie voor de drie A2gemeenten.

Eén platform voor de beste zorg aan de cliënt Hulpbehoevende inwoners van deze regio moeten zo lang mogelijk zelfstandig en met plezier in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met dat doel voor ogen werd woensdag 28 januari het Virtueel Zorghuis Weerterland en Cranendonck gelanceerd. Binnen dit digitale netwerk stemmen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers op een veilige manier alle belangrijke informatie op elkaar af en organiseren ze de zorg volledig rond de cliënt. Het nieuwe communicatieplatform is een initiatief van de Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn (SCZW) en de Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis en wordt mede gefaciliteerd door Rabobank Weerterland en Cranendonck. Het is vooral bedoeld voor inwoners die veel zorg en ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Voor hen is het van groot belang dat de lijnen tussen alle partijen die bij wo-

industrieterreinen?

De ouders konden bijkletsen en de kinderen spelen!

Hoe gaan we om met onze detailhandel? luidde dan ook de vraag die afgelopen donderdag gesteld werd aan een dertigtal ondernemers die in De Borgh bijeen waren gekomen op uitnodiging van de gemeente. Zowel de landelijke als de provinciale overheid eisen namelijk een duidelijk detailhandelsbeleid dat in iedere regio vastgelegd moet worden in een nota. Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard moeten dus samen afspreken waar de supermarkten moeten liggen, of ze een compact centrum willen en welke ontwikkelingen ze in dat centrum wel of niet willen. Wat mag wel en wat mag niet op de industrieterreinen en hoe gaan ze om met webwinkels en afhaalpunten? De laatste acht jaar, zo wees het onderzoek uit, is er in Cranendonck een afname van het winkelaanbod van 7 procent en de leegstand is in die periode verdubbeld. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde scoort Cranendonck daarin erg hoog. Ook de punten die we in de inleiding al noemden zijn niet erg positief. Hoe moet het dan wel? Supermarkten wil men in het centrum houden mits er voldoende parkeergelegenheid is. Zij zorgen dat er klanten naar het centrum worden getrokken zodat de andere winkeliers daarvan

mee kunnen profiteren. Dan moet er echter, volgens franchise-ondernemer Wil Hesselberth, wel iets gebeuren met zijn C1000. Zijn winkeloppervlakte is te klein waardoor ook het assortiment te beperkt is. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet. ‘En het parkeren is belabberd,’ aldus de C1000 ondernemer. Hij wil dus een andere lokatie. Het centrum moet compact zijn, een geclusterd winkelgebied, met een compleet aanbod en gratis parkeren. Door een persoonlijke benadering van de klanten kan men zich bovendien onderscheiden van steden als Eindhoven en Weert. Ook kan men hier profiteren van recreatie en toerisme. Het feit dat er in het Budelse centrum aan centrummanagement wordt gedaan is eveneens een pluspunt. Detailhandel op het industrieterrein? Een grote meerderheid van de aanwezige ondernemers vindt dat geen goede ontwikkeling. Detailhandel van kleine goederen hoort gewoon in het winkelgebied thuis. Natuurlijk hoort de verkoop van zaken als auto’s, boten, badkamers en keukens wel op een industrieterrein en daarbij horen ook de kleine producten (onderdelen) die daarmee samenhangen. Wat de aanwezige ondernemers wel als probleem zien is de zogenaamde branchevervaging. Pampers bij de Gamma en snoepjes bij de Formido. Internet is natuurlijk enerzijds een bedreiging voor winkeliers maar anderzijds biedt het, volgens gespreksleider Stefan van Aarle, ook kansen. Afhaalpunten -Van Aarle wees daarbij nog op de Pakketautomaten die overal uit de grond schieten- die centraal liggen zorgen er ook weer voor dat er mensen naar het centrum worden getrokken. Hierover was men overigens verre van eensgezind. Terwijl de een graag een afhaalpunt in het centrum zou zien vond de ander het een grote belasting voor het verkeer en het parkeren.

Foto’s van het Interneringskamp Dorplein Tijdens de eerste wereldoorlog 1914 - 1918 behoorde Nederland tot de neutrale staten. België was bezet door de Duitsers. Van het begin tot het einde van deze wereldoorlog kwamen Belgische vluchtelingen de grens over naar Nederland. Zij werden o.a. geïnterneerd in Budel-Dorplein. Daar konden zij wonen, en ook meewerken aan de ontwikkeling van een “KZMlandbouwproject”, dat in eerste instantie was opgezet voor en door de werkloze KZM’ers. Uit het fotoarchief van de familie Dor ( dat bestaat uit o.a. 3-dimensionale glasplaat-negatieven) doken een aantal foto’s op waarop dit Kamp te zien is. In de tussenliggende tijd van toen naar nu is het internerings-verblijf

Een foto uit het archief van de familie Dor

omgetoverd tot woningen die zich bevinden langs de Hoofdstraat, tussen de Sepulchrestraat en de Liedekerkestraat. Een aantal oud-medewerkers van de Zinkfabriek hebben een website gebouwd over De Zink en Dorplein. Daarin staan ook artikelen uit de “Aa-Kroniek” die betrekking hebben op de Zink en Dorplein. Voor meer informatie over “Het Kamp” en de gevonden foto’ kunt u terecht op www.historiekzm.nl. Op de homepage klikt u in de zwarte kolom op Aa-kronieken. Zoek “Het interneringskamp Budel”, klik, en de tekst van Harrie Jaspers + de gevonden foto’s liggen voor u .


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Goud en zilver voor Turnlust tijdens regiokampioenschappen Op zaterdag probeerden Dante Frey, Dana Meppelink, Britt Dirks, Juul Glasny, Mijna Vos, Ailish Meijers, Vere van Breugel, Nienke Duisters en Maartje van Ool een plaatsje te veroveren voor de landelijke halve finales. De pupillen 1 beten het spits af voor Turnlust. Dante, Dana, Britt en Juul hebben een nette wedstrijd geturnd. Ze hebben zich allemaal verbeterd ten opzichte van hun vorige individuele wedstrijd. Helaas waren ze op de balk erg streng voor de meiden waardoor een plaats voor de halve finale al uit het zicht was. Dante eindigde op een nette 12e plek, Dana werd 25e, Britt en Juul werden 30e en 31e. In de derde wedstrijd turnden de junioren en senioren. Deze meiden lieten zien dat zij in de top van dit niveau mee kunnen turnen. Aan het einde van de wedstrijd kreeg Mijna Vos bij de junioren, geheel onverwacht, de gouden medaille omgehangen. Ailish Meijers mocht naast Mijna op het podium gaan staan met een geweldige 2e plaats. Verder heeft juniorturnster Vere(10e) zich eveneens geplaatst voor de landelijke halve finale. Bij de senioren turnde Maartje een foutloze wedstrijd en werd knap 7e. Kers op de taart was een schitterende vloeroefening. Nienke liet vooral op balk de nodige punten liggen, waardoor het spannend werd voor de doorplaatsing. Door te knallen op vloer en een score van ruim 12 punten neer te zetten, heeft Nienke zich toch ook nog als 12e geplaatst voor de landelijke

Dewi Corstjens plaatste zich voor alle toestelfinales in de tweede divisie

wedstrijden.

Zondag stonden voor de 2e divisieturnsters de toestelfinales op het programma. In de catergorie jeugd N3 wisten Merel van Breugel, Jessie Kissen, Janne Schrurs en Lieke Broers zich voor diverse toestellen te plaatsen, waardoor Turnlust in deze categorie op alle toestellen met meerdere turnsters vertegenwoordigd werd. Op sprong turnden alle vier de meiden. Lieke werd knap 2e, met een eindcijfer van 11.55. Jessie eindigde net naast het podium op plek 4, Merel werd 5e en Janne 8e. Op brug lieten Janne en Jessie mooie oefeningen zien. De concurrentie was hoog, waardoor een podiumplaats er voor Jessie en Janne helaas niet in zat. Merel en Lieke kwamen op balk in actie. Ze hebben mooie oefening laten zien met een paar kleine foutjes, die ze zich voor een podiumplek niet konden veroorloven. Lieke werd 4e en Merel volgde op de 5e plaats. Op vloer mochten Jessie, Merel en Lieke laten zien dat ze dit goed kunnen. Ook hier een paar foutjes, waardoor dit keer Merel 4e werd en Lieke 5e. Jessie schitterde tijdens haar oefening en werd beloond met een 13.70 en een gouden medaille! Omdat Jessie jeugdprinses van de Toeters is, kon zij niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Janne nam de prijs in ontvangst en heeft, als jeugdadjudante van de Roesdonkers, Jessie tijdens haar receptie alsnog de gouden medaille omgehangen. Ook Liv Schellekens (instap N2) heeft in de kwalificatiewedstrijd een plekje voor de toestelfinale op balk bemachtigd. Liv liet een mooie oefening zien, die beloond werd met 12.65 punten. In een heel sterk deelnemersveld werd ze hiermee 9e. Dewi Corstjens heeft zich als enige juniorturnster in de tweede divisie uit de regio geplaatst voor alle toestelfinales. Helaas gingen balk en vloer niet helemaal zoals gehoopt en was op sprong haar moeilijkheidswaarde niet hoog genoeg om in aanmerking te komen voor eremetaal. Op brug liet Dewi een hele strakke oefening zien, waarvoor zij de zilveren medaille kreeg omgehangen!

Instraat 6a BUDEL • Tel. 0495 499955 Open: ma. t/m vr. 8-20 uur; za. 8-17 uur. www.formido.nl/budel


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

Gouden Bondsspeld voor Theu van Meijl Tijdens de afgelopen bijeenkomst van sponsoren en vrijwilligers van TWC De Kempen in Valkenswaard is aan Theu van Meijl de Gouden Bondsspeld van de KNWU Nederland toegekend. Theu zet zich al meer dan 40 jaar in voor zijn club. Hij heeft onder andere, samen met zijn broer, 15 jaar lang de jeugdwielerwedstrijd in Gastel georganiseerd, in samenwerking met TWC De Kempen en De Pintewippers. Hij heeft altijd het jeugd-wielrennen een warm hart toegedragen, hij is vele jaren sponsor geweest en ook de grote Profronde van Valkenswaard kon op hem rekenen. Op de 4-daagse en 6-daagse was hij met zijn ploeg altijd present. Hij was ook als vrijwilliger de leidinggevende bij het bouwen van de eerste kantine op een prachtig verkeersvrij parcours nabij Eurocircuit in Dommelen. Ook de naam ‘t Verzetje heeft hij bedacht. Bij de interclubwedstrijden is hij alweer 29 jaar voorzitter. Hier worden zo’n 10 wedstrijden per jaar gehouden. Hij is hier niet alleen voorzitter, maar ook EHBO-er en natuurlijk jury. Ook dat doet hij alweer vele jaren. Samen met zijn vrouw Marga heeft hij ook jaren de kantine beheerd. Verder is Theu bij veel activiteiten aanwezig om de club op allerlei manieren te helpen

Theu van Meijl en is geen klus teveel voor hem. Daarom heeft hij uit handen van de KNWU-consul de Gouden Bondsspeld ontvangen. Programma interclubwedstrijden 2015:

zaterdag 7 en 28 aart om 13.00 uur. Dinsdag 14 en 28 april, 12 en 19 mei en 3 juni om 19.30 uur. Deelname is voor iedereen vanaf 15 jaar, en volgens KNWU-richtlijnen. Er wordt in twee groepen gestart: Groep B voor de wat langzamere en groep A voor de wat snellere fietsers. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.

IVN-lezing: De bomenwereld in kaart gebracht

Woensdag 11 februari organiseert IVN Heeze-Leende een lezing over bomen. De presentatie wordt gehouden in de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze en begint om 20.00 uur. Ivo Rothuizen neemt je op deze avond mee naar de bomenwereld. Hij maakt je deelgenoot van de geslachten Populier tot en met Olijf. Je wordt voorgesteld aan de hele Dennenfamilie. Verder zoekt hij ter plekke de waarheid achter de Tweezaadlobbigen. In de presentatie zal Ivo Rothuizen een indeling geven van de verschillende boomsoorten, oftewel een classificatie van boomsoorten binnen het plantenrijk: de taxonomie.

Ivo Rothuizen heeft biologie & milieukunde gestudeerd en heeft les gegeven op het Strabrechtcollege in Geldrop. Hij is lid geweest van de plantenwerkgroep bij KNNV afdeling Eindhoven en maakt momenteel deel uit van de floragroep van IVN Heeze-Leende. Als het onderwerp je nieuwsgierigheid prikkelt, kom dan op woensdag 11 februari om 20.00 uur naar de Sleutelbloem. Iedereen is van harte welkom. Graag aanmelden via website www.ivn.nl/afdeling/ heeze-leende De toegang is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie.

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

ZZ Top, Dream Theater en meer op Bospop 2015 WEERT – Met de bevestiging van ZZ Top, Anastacia, Fish, Band of Friends en Layla Zoe is de toon voor de zaterdagprogrammering van Bospop 2015 gezet. En ook Dream Theater, Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra, Anathema, Danko Jones, Thunder, The London Souls en Dizzy Mizz Lizzy weten in juli hun weg naar Weert te vinden, maar dan op zondag. De 35e editie van Bospop vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 juli op Evenemententerrein A2 Weert Noord. De kaartverkoop begint aanstaande zaterdag 31 januari om 10.00 uur via www.bospop.nl en 0900 - 300 1250 (60 cpm). Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard en zijn mannen sluiten de zaterdag van Bospop 2015 uiteraard niet voor niets af. De bluesrock van de grootheden van ZZ Top is niet alleen tijdloos, maar ook ongeëvenaard. Dezelfde avond: Anastacia. Ze brak door als tiener op MTV en verkocht een stevig aantal popalbums. Inmiddels is ze al wat jaren teruggekeerd naar haar basis; rock zonder opsmuk. Verder viert voormalig Marillion-frontman Fish dit jaar het

30-jarig jubileum van de klassieker ‘Misplaced Childhood’. Sinds hij de band in 1989 verliet is hij twaalf studio-albums verder en de sleet zit er nog steeds niet op. Dat geldt ook voor de muziek van Rory Gallagher, die springlevend wordt gehouden door Band of Friends. Niet zomaar een coverbandje; de formatie heeft ook prachtig eigen werk en werd bovendien uitgeroepen tot beste live band op de Europese Blues Awards in 2013. Ook Layla Zoe is aanwezig op Bospop. De Canadese is de status van talent al een tijdje ontstegen en wordt regelmatig vergeleken met Janis Joplin. Op zondag 12 juli staat de Amerikaanse symfonische rockgroep Dream Theater op Bospop. De band heeft meer dan tien miljoen albums verkocht en nog steeds zijn gitarist John Petrucci en de mannen hongerig. Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra zijn even daarvoor aan de beurt. Met onder andere Gilson Lavis en gastvocalisten Ruby Turner & Louise Marshall zal dit een bijzonder optreden worden op Bospop. Weert verwelkomt ook de progressieve rockers van Anathema. De lads uit Liverpool zijn ondertus-

sen al een kwart eeuw onderweg en brachten vorig jaar nog het album ‘Distant Satellites’ uit. Vergeet ook de hardrock van Danko Jones en zijn gelijknamige band niet. Thunder kan daarover meepraten. Al vanaf 1990 keihard aan de weg timmerend, and still going strong. Ook The London Souls zullen in Weert keihard uitpakken, maar dan met catchy rock and roll. En de leden van Dizzy Mizz Lizzy uit Denemarken zijn na een pauze van meer dan tien jaar gelukkig ook gewoon weer bezig met waar ze goed in zijn: tenten op hun kop zetten, figuurlijk dan. Laten ze daarvoor juist op Bospop aan het juiste adres zijn. Op Bospop treden ruim twintig bands op, verdeeld over twee podia: het hoofd- en een tentpodium. Op Bospop bevindt zich verder een gezellige camping met de benodigde faciliteiten, een 24-uurs tent en een sfeervolle festivalmarkt. Op de website www.bospop.nl staat alle beschikbare informatie over het festival, de artiesten en de kampeermogelijkheden. Binnenkort worden er meer namen aangekondigd voor het festival.

Bergbosloop vanaf de blokhut van Jong Nederland Zondag 22 februari gaat alweer voor de vier en twintigste keer de Bergbosloop van start in Budel. Tijdens dit sportevenement staat de Bolkhut van Jong Nederland centraal voor alle activiteiten rondom de trimlopen op deze zondagmorgen. De start en finish vinden plaats voor de blokhut en binnen kun je inschrijven, startnummers afhalen, tombolaprijzen, omkleden, prijsuitreiking en thee/koffie/fris met cake. De Stg: Lopersgroep Budel heeft aan iedereen gedacht, zo zijn er hardloopwedstrijden voor alle leeftijden groot of klein. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 500 meter jongens/meisjes t/m 6 jaar, 500

meter jongens/meisjes van 7 t/m 9 jaar en 1200 meter voor de jongens en meisjes van 10 t/m 15 jaar en de overige deelnemers kunnen kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Het parkoers bestaat uit een ronde van 5 km. en een grote ronde van 10 km. elke kilometer is aangegeven en elke afstand wordt voorafgegaan door een fietser. De start is om 10.30 uur voor de 5 en 10 km. De 500 en 1200 meter starten om 10.15 uur. Inschrijven kan vanaf 9.00 uur in de Blokhut op de Berg (Berg 21 6021 RW Budel) De inschrijfkosten zijn 4,00 (jeugd t/m 15 j. gratis) Omkleden kan in de blokhut. Voorinschrijven is mogelijk via leocor@kpnmail.nl. Elke deel-

nemer ontvangt een actiefoto met opdruk “Bergbosloop 2015 Budel” en de gelopen afstand en tijd. Ook dit jaar worden weer de eerste drie aankomende dames en heren van elke afstand in de bloemetjes gezet door bloemsierkunst Rutten. Alle jeugdige deelnemers ontvangen een passende herinnering en voor de eerste drie aankomende zijn er ere - prijzen. Onder de deelnemers van de 5 en 10 kilometer is er een tombola met mooie prijsjes. Na afloop is er voor elke deelnemer thee/koffie/fris met cake in de blokhut. Voor meer info zie www.bergbosloop.nl

ZPK Budel verovert 17 medailles tijdens ONMK Heerenveen! Van vrijdag 23 t/m zondag 25 januari waren de Masters van Zwem- en Poloklub Budel te vinden in Heerenveen, voor de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen. In het Friese zwemstadion waren maar liefst 860 zwemmers van 20 jaar of ouder, aanwezig. ZPK Budel behoorde tot een van de grootste teams, met maar liefst 16 deelnemers: JanPieter Broos, Joost van Eerdt, Dyon de Greef, Rick de Greef, Judith van der Heijden, Carola Hompes, Ruud Kennis, Wiljo Mackus, Edward van Nijmweegen, Ingrid Noten, Joyce Raemaekers, Albert Roosenboom, Elly Scheepers, Karin Smolders, Miriam Stevens en Jos Zentjens. In totaal waren zij goed voor 47 persoonlijke starts en 15 estafettes. Zij werden daarin gecoacht door trainster Marlie van den Heuvel. De wedstrijd werd vrijdagochtend geopend door Carola Hompes, die aan de startblokken mocht verschijnen voor de 1500m vrije slag. Ze wist ruim 40 seconden van haar tijd af te zwemmen en behaalde met haar 23:59.64 een nieuw clubrecord én een vijfde plaats in het klassement. Ook voor de heren stond er die dag een lange afstand op het programma; de 800m vrije slag. Hierop kwam Albert Roosenboom uit. Hij haalde maar liefst 22 seconden van zijn tijd en zijn 11:26.13 werd beloond met brons. De eerste medaille voor ZPK Budel was binnen! Ook Rick de

Greef werd de eerste dag al meteen een medaille te behalen. Dankzij zijn 2:17.40 op de 200 meter wisselslag, wist hij na een zeer spannende race een mooie zilveren plak te veroveren! Ter afsluiting van de eerste wedstrijddag wisten Judith van der Heijden, Ingrid Noten, Miriam Stevens en Karin Smolders ieder nog eens een mooie zilveren medaille binnen te slepen op de estafette 4 x 50 meter wisselslag dames. ’s Zaterdags waren het Jos Zentjens, Joyce Raemaekers en Elly scheepers die het spits mochten afbijten op de 50m rugslag. Jos en Joyce behaalden een mooie plaats in de top 10 en Elly wist maar liefst twee seconden van haar tijd af te zwemmen. Ook op de 100m vrije slag werd er goed gepresteerd. Wiljo Mackus, Ruud Kennis, Karin Smolders en Miriam Stevens doken onder hun persoonlijke record en Jos Zentjens snoepte zelfs zes seconden van zijn tijd af. Het bleek aanstekelijk te werken, want tijdens de 50m schoolslag was het vervolgens Jan-Pieter Broos die ruim acht seconden van zijn tijd af wist te halen. Tevens wist Rick de Greef op dezelfde afstand zijn concurrenten met 0:30.64 ruim voor te blijven, waarna hij zijn eerste gouden medaille uitgereikt kreeg! Tenslotte eindigde de zaterdag met de estafette 4 x 50m wisselslag gemengd, waarbij Elly Scheepers, Jan-Pieter Broos, Edward van Nijmweegen en Judith van der Heijden

samen maar liefst vijf seconden van hun inschrijftijd af wisten te halen. ’s Zondags was de laatste wedstrijddag, maar ondanks de vermoeidheid werd er toch nog flink geknald door de zwemmers. Dat begon al met de 1500 meter vrije slag, die zondagochtend voor de heren op het programma stond. Dyon de Greef en Albert Roosenboom mochten het in dezelfde serie tegen elkaar

opnemen. De onderlinge race werd gewonnen door Dyon. Hij tikte aan in 21:55.07, verbeterde 28 seconden en eindigde op de 5e plaats in zijn leeftijdscategorie. Het was daarentegen Albert, die weer een mooie medaille wist binnen te slepen! Hij tikte aan in 22:00.73, verbeterde ruim 18 seconden en behaalde de tweede plaats in zijn leeftijdscategorie. Gelukkig volgde voor Dyon niet veel

Het team van ZPK dat heel goede resultaten behaalde in Heerenveen

later nog een moment van revanche. Samen met Carola Hompes, Joyce Raemaekers en Wiljo Mackus mocht hij starten op de estafette 4 x 100 meter vrije slag, waarvoor een podiumkans was. Het team maakte van deze mogelijkheid realiteit. Ze finishten in 4:32.68 en namen een mooie zilveren medaille mee naar huis! Maar ook de tweede estafetteploeg van ZPK Budel liet zich van haar beste kant zien! Judith van der Heijden, Edward van Nijmweegen, Elly Scheepers en Ruud Kennis tikten aan in 5:13.69 en wonnen het brons. Toch bleef het hier niet bij, er stonden immers nog een aantal persoonlijke starts op het programma. Zo kwamen bijna alle zwemmers uit op de 50 meter vrije slag, waarop ze allen nog uitstekend wisten te presteren. Uitschieters daarin waren Karin Smolders en Jan-Pieter Broos, die aan het einde van het toernooi allebei toch nog bijna vier seconden van hun inschrijftijd af wisten te halen! Als kers op de taart mocht Rick de Greef nog een keer knallen op de 100m wisselslag. Hij zwom een 1:00.71, kreeg het goud omgehangen en werd ook op deze afstand beloond met de titel Nederlands Kampioen heren 30+. Een mooie afsluiting van een geweldig toernooi! Met in totaal maar liefst 17 medailles op zak reisden de zwemmers dan ook trots terug naar Budel! Voor de complete uitslag van de ONMK Heerenveen, kijk op www.zpkbudel.nl


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

Ledûb dames 1 verslaat directe concurrent De topper tussen de nummer drie en nummer vier van de competitie stond afgelopen zaterdag op het programma in Velden. Ledûb Volleybal dames 1 wachtte de belangrijke uitwedstrijd tegen Velden dames 1. Evenals de voorgaande confrontatie wist Ledûb ook deze keer als winnaar van het veld af te stappen, door Velden te verslaan (in wederom) een vijfsetter. Voor het publiek werd in de eerste drie sets een spannend volleybalgevecht afgeleverd. Elke set werd met een verschil van twee punten beslist. Waarna na drie sets er een voorsprong van 2-1 op het scorebord stond voor Velden. Vooral het verlies van de tweede set was zuur voor de Budelse dames, aangezien het team in deze set zichzelf tekort deed door het maken van een aantal onnodige fouten. Vanaf set vier was het devies dan ook zeer duidelijk, ‘in elk punt energie leggen

om het eigen favoriete spel te kunnen spelen’. Saskia Slenders gaf hierin het juiste voorbeeld. Met een keurige serviceserie van maar liefst tien punten werd het begin gelegd van een nieuwe opmars van Ledûb. Op de stand van 15-5 voor Ledûb was de wedstrijd ‘gespeeld’. De vierde set werd ruim gewonnen met 25-14. Ledûb gaf haar goede spel een vervolg en zo werd ook de vijfde set met 15-7 ruim gewonnen. Op basis van de stand van de ranglijst leverde Budel een prima resultaat. Echter gezien het krachtsverschil in de vierde en vijfde set was het wellicht onnodig om twee sets te verliezen in Velden. Komende weken spelen we geen wedstrijden, op 21 februari wordt de competitie met een thuiswedstrijd om 17:00 hervat tegen VC Sittardia.

Slotweekend zaalhockey komt eraan Komend weekend vinden alweer de laatste wedstrijden van de zaalcompetitie plaats. Nog één keer komen de teams van hockeyclub Cranendonck in actie in de zaal. Daarna is er even een korte pauze en vanaf 23 februari starten de veldtrainingen weer, zodat de teams vanaf 28 februari klaar zijn voor de voorjaarscompetitie op het veld.

Afgelopen weekend werden van de 13 wedstrijden er maar liefst acht gewonnen. Meisjes A1, A2, B1, C1, D1 en D3 wonnen, net als jongens C1. Bovendien zijn er nog twee teams in de race voor het kampioenschap. Komende weekend kunnen zowel meisjes C1 als meisjes D1 beide thuis kampioen worden.

Meisjes D1 in actie – foto: Bart van der Steen

Pupil vd Week - Leveroy Pupil van de Week bij sv Budel - Leveroy is Aimee van der Looij. Aimee is 10 jaar oud, is keeperster van het meiden E-team en is al vijf jaar lid van sv Budel. Haar favoriete speler bij sv Budel is doelman Don Driessen. Aimee is naast sv Budel fan van PSV en Memphis Depay, Georgino Wijnaldum en de keepers Jesse en Nigel Bertrams zijn haar favoriete spelers daar. Naast keepen vindt Aimee het ook leuk om te dansen, is ze gek op haar hond Does, spreekt ze graag af met haar vriendinnen en (zoals alle meiden en vrouwen) vindt ze het leuk om te shoppen. Sinds dit seizoen speelt Aimee niet alleen voor sv Budle, maar gaat ze ook met teamgenoot Maxime naar een selectieteam van de KNVB. Om nog beter te worden in keepen, gaat Aimee op zondags naar een kee-

persschool in Eindhoven. Aimee, wat een passie voor het keepen heb jij. We hopen dat je veel geluk brengt en dat je veel plezier hebt als Pupil van de Week!

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

Gezocht: 50 enthousiaste sporters! Ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud en vind jij het leuk om te sporten? Dan zijn de Europese Jeugdsportdagen echt iets voor jou! Op 15, 16 en 17 mei worden in Blankenberge (België) voor de 48e maal de Europese Jeugdsportdagen georganiseerd en om in Bitburg goed voor de dag te komen zijn de coaches van de vijf sportteams op zoek naar 50 enthousiaste jongens en meisjes uit Cranendonck! Heb jij je al ingeschreven? De Europese Jeugdsportdagen staan in het teken van strijd en sportiviteit in vijf takken van sport tussen vijf gemeenten uit vijf verschillende landen. Naast Cranendonck doen ook Blankenberge (België), Rethel (Frankrijk), Differdange (Luxemburg) en Bitburg (Duitsland) mee aan de Europese Jeugdsportdagen. De vijf sporten zijn zoals gewoonlijk

atletiek, basketbal, voetbal, volleybal en zwemmen. Atletiek: 6 jongens en 6 meisjes (Drie categorieën: Geboren in 1999/20002001/2002 of later). Basketbal: 7 meisjes (Geboren in 1999 of later). Voetbal: 12 jongens (Geboren in 2001 of later). Volleybal: 7 meisjes (Geboren in 1999 of later). Zwemmen: 6 jongens en 6 meisjes (Drie categorieën: Geboren in 1999/2000-2001/2002 of later). Heb jij je nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel voor één of meerdere sporten, want dit kan tot en met 13 februari 2015 via onze website www.jeugdsportdagen.nl. Je wordt dan uitgenodigd om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden en wie weet mag jij mee naar Blankenberge om daar de Cranendonckse

Luud de Jager blijft trainer bij RKSV Sterksel In de voorbije winterperiode heeft RKSV Sterksel het contract met Luud de Jager weer met een jaar verlengd. Luud wil in zijn vierde periode bij RKSV Sterksel meer bereiken dan in dit lopende seizoen wat gekenmerkt wordt door vele blessures. Tevens zijn Luud’s aanbevelingen bij het op te richten dames voetbal bij RKSV Sterksel zeer welkom. Luud de Jager (l) met voorzitter Edwin Broekman.

COA Budel informeert

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Een heel groot deel met gegronde redenen. Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) vangt deze mensen op. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocaties in Budel zullen we u elke twee weken informeren met berichten in de Grenskoerier.

De eerste sneeuw op azc Cranendonck. Met dikke handschoenen en een warme sjaal een frisse neus halen of met een kopje warme choco op de bank, voor Nederland een bekend gegeven in de wintermaanden. Voor sommige van de bewoners van azc Cranendonck is de hollandse winter even wennen. Maar de sneeuw, die afgelopen weken af en toe viel, heeft op azc Cranendonck voor blije gezichten bezorgd. Voor sommige bewoners was dit de eerste sneeuw die ze zagen! Toen de sneeuw begon te vallen liepen meerdere bewoners met een verbaasd en stralend gezicht buiten. ‘This is beautiful, this white powder’ aldus de bewoners. Het duurde ook niet lang of de eerste sneeuwbal vloog

Aimee van der Looij

Voor het verzorgen van uw administratie, jaarrekening en aangiften tegen gunstige tarieven. SPECIALE TARIEVEN VOOR ZZP-ERS & STARTERS De Zwaluw 1 Budel • Tel. 06-12519047 info@kremersadministraties.nl

eer te verdedigen!

door de lucht al snel gevolgd door een heus sneeuwbal gevecht tussen bewoners en COA medewerkers. Na een kort gevecht werd onder het genot van een warm kopje thee in de recreatieruimte nagepraat en vooral gelachen over de sneeuwballen die zojuist om de oren waren gevolgen. Naast het sneeuwballen gevecht zijn er ook heuze sneeuwpoppen gemaakt door de bewoners. Ook de kinderen beleefde veel plezier aan de sneeuw. Sneeuwpoppen, iglo’s en andere creaties waren her en der op de locatie te bewonderen. Zo heeft jong en oud de afgelopen weken kunnen genieten van een mooi wit landschap op azc Cranendonck.


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

Carnaval

s w u e i N

Burgemeester van Cranendonck geeft macht weer uit handen Voor mevrouw Marga Vermue, de burgemeester van Cranendonck breken er even een paar vervelende dagen aan. Want je zult maar burgemeester zijn en vervolgens, met heel veel plezier, van je macht worden ontheven. En als dat gebeurd is gaan je onderdanen ook nog eens dagenlang feestvieren. Zou ze dat leuk vinden? Misschien dat een paar dagen aan de Zeeuwse kust haar pijn wat kan verzachten. Maar het gaat gebeuren! Op donderdag 12 februari in Discotheek The Energy aan de Deken van Baarsstraat in Budel. Alle zes de Carnavalsprinsen met hun Adjudanten en Raad van Elf van alle Cranendonkse kernen zullen aanwezig zijn. Uit handen van bur-

gemeester Marga Vermue zullen zij de sleutel, het symbool van de macht, in ontvangst nemen. En natuurlijk zijn ook de Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen met hun aanhang van de partij om getuige te zijn van deze fantastische gebeurtenis. Het wordt een ongekende muzikale verrassing waarvan de organisatie zelfs nog geen ‘slipje’ van de sluier wil lichten. Alle Cranendonckers en iedereen die dat graag zou willen zijn, is meer dan van harte welkom. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren van The Energy open en om 20.00 uur begint het officiële gedeelte. De entree is gratis, dus iedereen mag voor niks naar binnen.

Muuzevangers presenteren: Muuskesrally 2.0 Nog maar even en het is carnaval. Ook voor de jongste Muuzevangers betekent dit een groot feest. Dit jaar met de bekende activiteiten, maar ook een evenement in een nieuw jasje! Uiteraard is er ook dit jaar weer een Kinderbontemiddag. Veel talenten van basisschoolleeftijd zullen hun kunsten vertonen op het grote podium van de Smeltkroes. Iedereen is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Op vrijdag 13 februari zullen de Prinsenparen van de Muuzevangers de Maarheezer basisscholen bezoeken. Dan vindt ook de Kinderoptocht weer plaats. Muuskesrally 2.0 De Muuskesrally is dit jaar echt een carnavalsmiddag voor jong èn oud. Ook dit jaar weer een gezellige Muuskesrally, maar net iets anders dan anders. Er kan worden deelgenomen aan: • Spellencircuit (met vernieuwende spellen!!) • Voetbalworkshop • Dansworkshop • Carnavalsdisco Natuurlijk is er ook weer de speelhoek voor de kleinste Muuskes on-

der ons, maar er kan ook getekend worden, je kan films kijken en geschminkt worden. Voor het eerst dit jaar ook een prinselijke act van Pim Donkers en een spetterende afsluiting met de carnavalsdisco. Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer prijzen te winnen op verschillende manieren. Hierbij zijn behendigheid, inzicht en sportiviteit zeker niet onbelangrijk. Vergeet niet je ouders mee te nemen. Want ook voor hun wordt het een leuke middag in een te gekke carnavalssfeer. Let op: wel verkleed, want voor hun valt er ook iets te winnen. Als je jezelf ook leuk verkleedt dan maak je nog eens extra kans op een mooie prijs! Naast dit alles is er dit jaar ook een spetterende afsluiting; De Carnavalsdisco. Heb jij er ook net zoveel zin in? Kom dan op dinsdagmiddag 17 februari naar de Muuskesrally om deel te nemen aan dit gratis feestfestijn. Deze gezellige middag vindt plaats in “De Smeltkroes” te Maarheeze vanaf 14.11 uur tot ca. 18:30 uur.

Veel talenten van de basisscholen vertonen hun kunsten op de kinderbontemiddag

Fantastische Bonte Avonden van de Roesdonkers De bonte avonden van De Roesdonkers staken weer voortreffelijk in elkaar, een compliment voor de bonte avond commissie. De avond startte met een verassend optreden van de dansgroep Femme Line. Op zich niets verrassend aan een dansgroep alleen deze artiesten waren in de leeftijd van 4 jaar tot 6 jaar. Fantastisch om te zien hoe zij, zonder zenuwen, de beentjes van de vloer gooiden. Nieuwkomer dit jaar in de ton was Jan Bax, in ieder geval in de ton in Roesdonk. Jan de Klusjesman had verschillende baantjes gehad, van vroedvrouw tot politieagent. Als politieagent stond hij een keer te controleren bij het sportpark in Soerendonk. Daar hield hij Frans Rampen aan en vroeg of hij mee wilden werken aan een alcoholcontrole. Dat was geen probleem voor Frans, “Geef maar een bonnenboekje en een pet, dan kan ik wel een paar uur mee werken”. Zeker niet nieuw op de bonte avonden in Roesdonk is We Méle. Zij stonden dit jaar voor de elfde keer op de planken en werden hier uiteraard voor gehuldigd. Het optreden startte direct met een polonaise dus de stemming zat er meteen in. Hoe het leven er vanaf 50 jaar uitziet wisten zij op een humoristische wijze en met veel zelfspot te vertellen. Natuurlijk sloten zij af met weer een polonaise. De lachspieren konden even bijkomen tijdens het optreden van de dansmarietjes. Onder leiding van Miriam van de Moosdijk en Pleun Driessen hadden zij een wervelende dans ingestudeerd. Frank Stevens alias Harry van de Sunweb gaf nog een slotakkoord voor de pauze. Prachtig hoe

hij de verhalen tijdens zijn werkzaamheden op Ibiza over diverse Zurrikse vakantiegangers wist te vertellen. Ook Prins Willem en Prinses Carina waren van de partij. Willem had zich flink verbrand op het strand. Harry is er voor de mensen en had dus ook een middeltje voor Willem. Een blauw pilletje (Viagra) zou hem wel de nacht door helpen. Op deze manier had

vertellen wat hij zoal meegemaakt had tijdens de Sinterklaas dagen. Zo vond hij onder anderen een verlanglijstje in de schoen waarop stond: “Beste Sint, graag zou ik dit jaar een dikke bankrekening en een slank lichaam willen. Ik hoop dat U het dit jaar niet weer door elkaar haalt”. Hendrik stond dit jaar al weer voor de elfde keer in de ton en werd hiervoor gehuldigd. Hopelijk

Femme Line beet het spits af, foto Riek Groenen geen schurende lakens op zijn ver- gaat hij nog jaren door. brande lijf als hij op zijn rug bleef Hoogtepunt van de avond was de liggen. Fijn Harry, Bedankt! groep Zonder Erg. De nieuw balieHet tweede bedrijf startte met een medewerkster Conchita Wurst van speciaal optreden van het SMG. het nieuwe gemeentehuis, de inteSamen met Prins Willem, Prin- rieurverzorgsters Koosje en Toosje ses Carina en de zangkunsten van en Wethouder Carola Meuwissen. Carlijn Leijssen brachten zij er de Zij allen zorgde voor hilarische mostemming weer direct in. De Roes- menten op het podium met als abdonkse Showdansgroep zorgde solute klapper de verhalen van de weer voor spektakel met een prach- drie bejaarde mannen in de wachttige dans. De laatste tonprater van kamer van het gemeentehuis. Zo zat de avond was Hendrik Verhoeven een van hen met zijn vrouw in de alias Zwarte Hendrik. Hij had de kerk en zij vertelde hem dat ze een boot op 6 december gemist en kon “zacht” scheetje had gelaten. Zijn dus op de bonte avonden komen antwoord was dat hij straks thuis wel een nieuw batterijtje in haar hoorapparaat zou doen. De ander zijn hond was kapot, nou moest hij voortaan zelf op de stoep van de buurman zitten schijten. Simpele grappen maar op een sublieme manier uitgebeeld. Afsluiter van de avond was Marcel Groenen. Met enkele meezingers ging het dak er nog een keer af. De presentatoren van de avond, Willian van Eerd en Klaas van de Wildenberg, de muzikale omlijsting van het SMG en de toneelmeesters hebben zeer zeker ook bijgedragen aan deze avonden. Kortom, drie fantastische avonden waar we als Roesdonkers trots op mogen zijn.

Frank Stevens als Harry van de Sunweb, foto Riek Groenen

Er zijn nog plaatsen vrij in de Buulse jeugdoptocht Het duurt nu niet lang meer voordat het carnaval van De Buulder Buk in al zijn hevigheid zal losbarsten. Volgende week zaterdagmiddag zal het de jeugd zijn die de aftrap verricht met de altijd verrassende Jeugdoptocht. Ook voor de deelnemers aan de Jeugdoptocht zijn natuurlijk mooie prijzen te winnen. Toch moet nadrukkelijk gesteld worden dat het in deze optocht zeker niet om de prijzen gaat, want alle deelnemers gaan met een prijs naar huis. Als ooit de uitdrukking: ‘Mee doen is belangrijker dan winnen’ van toepassing is, dan is dat met de Jeugdoptocht het geval. Het plezier voor de deelnemers begint al met de voorbereidingen. Samen met mama’s en papa’s, maar ook met oma’s en opa’s wordt er volop gewerkt aan de jeugdige creaties. En als het dan bijna klaar is komt er altijd wel een oom of buurman vertellen dat het heel mooi is, maar dat het volgens hem toch wel an-

ders had gekund. En als het dan zover is kan iedereen in Budel genieten van een prachtige optocht met vele blije kindersnoetjes. Een fijne herinnering die de kinderen nog hun hele leven met zich mee dragen. Er zijn nu nog plaatsen vrij voor deelnemers aan de Jeugdoptocht.

Vooral kleine groepjes, maar ook individuele deelnemers zijn nog hartelijk welkom. En laat niemand zich afschrikken door anderen. De organisatie heeft, in tegenstelling tot wat in ‘t Bokkenblaaike staat, de inschrijving voor de Jeugdoptocht met enkele dagen verlengd tot en met zaterdag 7 februari.

Meedoen is belangrijker dan winnen, dus geef je op


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

Nefit Trendline HR-ketel + slimme thermostaat Nefit Easy

■ Unieke nieuwe technieken, zoals een Low Energy cv-pomp en zelflerende software ■ Optimale balans tussen comfort en energiebesparing ■ Makkelijk te bedienen via de Easy app, waar u ook bent

ACTIE: Kies deze of één van de andere slimme combinaties en otnvang nu tijdelijk tot 350,- retour van Nefit! Vraag ons om een vrijblijvende offerte.

Waterstraat 1 Leende Tel: 040-2061516 www.vdijkinstallatie.nl

Dr. Anton Mathijssenstraat 33 Budel • Telefoon 0495 491252 • www.decorette.nl

Instraat 6a BUDEL • Tel. 0495 499955 Open: ma. t/m vr. 8-20 uur; za. 8-17 uur. www.formido.nl/budel


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

Prinsenparen Toeterland bedanken iedereen! Wat was het druk op de eerste februari in De Reinder op Schoewet. Veel mensen waren uitgelopen om Prins Chris I, zijn prinses Petra, Jeugdprins Rens, Jeugdprinses Jessie en Jeugdadjudante Jasmijn de hand te schudden. Vele cadeaus werden overhandigd, veel speeches gegeven, er werden herinneringen opgehaald maar bovenal werd iedereen een fantastische carnaval toegewenst. Een dag voor de hoogheden en hun adjudanten om nooit te vergeten! Bedankt! Nog een weekje slapen en dan is het zo ver. Het carnavalsweekend staat dan voor de deur. Startend met de Carnavalsmis op zaterdag 14 februari om 19.00 uur, om aansluitend richting De Reinder te gaan om nog eens lekker ouderwets te carnavallen. De Toeters staan bekend om hun zaterdagavondbal waar menigeen al jaren lang lekker carnaval viert. Dit jaar met een speciale discjockey die zijn

repertoire compleet zal afstemmen op het aanwezig publiek. Van moderne carnavalsmuziek tot muziek uit de zeventiger jaren. Kom gezellig vanaf 21.00 uur naar De Reinder! Dit feest zal tot een uur of twee ’s nachts doorgaan waarna de zaal compleet wordt omgetoverd …. immers…. Op zondag 15 februari organiseren De Toeters ook weer het gezelligste ontbijt van het jaar. Vanaf 10.11 uur is het in De Reinder weer broodjes-, eieren- en spektijd. Iedereen is welkom, er is echter één spelregel. Je moet je vooraf aanmelden via ontbijt@cvdetoeters.nl . De organisatie heeft ook dit jaar weer gezorgd dat het mogelijk is om deelnemende carnavalsgroepen ook in De Reinder te laten schminken. Aan de kinderen is zeer zeker ook gedacht en voor muziek is natuurlijk ook gezorgd. De band van vorig jaar is ingeruild voor onze eigen Sound of Schoewet (S.O.S.).

En dan nu het aller, aller belangrijkste. De kosten van dit ontbijt met zeer gezellige ambiance! Voor iedereen tot 16 jaar vraagt men 1 Toeterpenning, iedereen van 16 jaar en ouder rekent 2 Toeterpenningen af! Als je weet dat een Toeterpenning € 1,85 kost dan moge het duidelijk zijn dat c.v. DeToeters trots is dat ze deze activiteit voor Schoewet kunnen organiseren. O ja… het eerste kopje koffie/thee is dan ook nog bij de prijs inbegrepen! Dus aanmelden voor het” Kiekt nè zoe noaw ontbijt!” Voor nog meer info over deze en andere activiteiten kijk je vlug op de site van De Toeters, www.cvdetoeters.nl Natuurlijk blikken ze ook al even vooruit naar maandag 16 februari, de dag dat de Bonte Optocht vanaf 14.11 uur door Toeterland trekt. Opgeven kan nog steeds, bekijk daarvoor de site van De Toeters!

Receptie Jeugdprins Jori & Jeugdprinses Pascalle

Aanstaande zondag 8 februari zal na afloop van een geweldige kinderbontemiddag in gemeenschapshuis de Borgh te Budel de receptie plaatsvinden van: Jeugdprins Jori & Jeugdprinses

Pascalle De receptie zal starten vanaf 16:30, na afloop van de kinderbontemiddag. Iedereen is uiteraard uitgenodigd en van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Zuipschuitenbal, editie 12!

De prinsenparen van de Toeters: vlnr. Chris I, Jessie, Petra en Rens en de adjudanten Jasmijn (links) en Gerard (midden)

Marijn en Jan vieren hun boerenbruiloft bij Antoine Marijn van Marianet van Jan Lip hebben de eer aan te kondigen dat zij, bij gelegenheid van de boerenbruiloft op zaterdag 7 februari in het on-echt met elkaar worden verbonden. Nadat zij met de feestelijke optocht naar Partycentrum Antoine zijn gebracht, zal daar op feestelijke wijze het huwelijk worden voltrokken. Mede namens Prins Willem, Prinses Carina, Vorst Frank en Adjudant Thomas nodigen zij u van harte uit

Marijn van Marianet en Jan Lip

aanwezig te zijn bij de bruiloft. Natuurlijk wordt er een heerlijk bruiloftsmaal geserveerd met krentemik van Bakker de Jong en roggebrood met zult van Slagerij Jan en Marleen van Meijl. De optocht start om 19.30 uur vanaf Partycentrum Antoine. De feestzaal is open vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom. Na het officiele gedeelte zal het feest losbarsten met de Belgische band Nerveus.

Het traditionele begin van de Cranendonckse carnaval is natuurlijk het Zuipschuitenbal in BudelSchoot. Op vrijdag 13 februari 2015 om 20.30 barst in feestlocatie, ‘De Reinder’, de carnaval los! Evenals voorgaande jaren gaan ze ook dit jaar zorgen voor een knalfeest voor jong en oud. Meteen na het jeugdbal van Jong Nederland Budel-Schoot gaat het carnavalsfeest gezellig tot in de vroege uurtjes verder. Dit jaar zal DJ Willem (Smits) zorgen voor knallende carnavalsmu-

ziek. Daarnaast zullen ‘Die Toelies’ het podium bestormen met feestmuziek/schlagers van onze oosterburen! Kortom, zorg dat je ook dit jaar de carnavalsopening niet mist en kom vrijdag de 13e gezellig naar De Reinder voor een spetterend begin van carnaval 2015. Let op: Er wordt alleen alcohol geschonken aan carnavalsvierders van 18 jaar en ouder. En zorg dat je niet te laat bent, want vol = vol. Alaaaf en tot dan!

Carnaval in Olleke Bolleke Vorige week een gezonde fruitdag in Olleke Bolleke dus volgende week maken ze er een carnavalsfeestje van! Woensdag 11 februari gaan ze bij Olleke Bolleke gezellig knutselen voor de carnaval, een masker maken. Lijkt je dat leuk? Kom dan ook naar Olleke Bolleke, het is na-

tuurlijk heel leuk als je verkleed komt. Elke woensdagochtend (behalve tijdens schoolvakanties) zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met mama, papa, oma en of opa welkom in zaal 1 van de Borgh in Budel om met elkaar te spelen. Olleke Bolleke is woensdagochtend van

9.30 tot 11.00 uur, ze sluiten altijd iets vóór elven af in een kring met het aloude rijmpje olleke bolleke rebusolleke waarbij ze de vuistjes op elkaar stapelen. Voor de kinderen is het gratis, de volwassenen betalen € 2,50 pp inclusief koffie of thee.


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 21

Winterwandeling van de Bergrunners Op zondag 8 februari is er een wandeling voor alle wandelliefhebbers die van een winters landschap willen proeven. De weersverwachtingen zijn redelijk, dus het belooft een prachtige tocht te worden. Deze wandeling wordt weer door de Bergrunners georganiseerd. De wandeling van deze zondag gaat langs beide zijden van de grens, door Grevenbeek richting Achelse Kluis en de Leenderbossen. Tijdens

deze wandeling kun je, zoals het laat aanzien, van het winterse landschap in je eigen prachtige omgeving genieten. Iedereen is uitgenodigd om aan deze wandeltocht deel te nemen. Het startpunt is aan het einde van de Bergbosweg richting Achelse kluis. Dit is de Katteput bij de twee grenspalen en het begin van het rode fietspad. De wandeling begint om 9.00 uur en duurt ongeveer twee uur en gaat over goed begaanbare

wegen voor zowel wandelaars als Nordic Walkers. Er wordt rekening gehouden met het wandeltempo zodat iedereen zijn of haar eigen tempo kan bepalen. Na afloop is er voor iedereen een welverdiende kop koffie/thee/fris.   Voor uitgebreide informatie zie internet: www. bergrunners-budel.nl  of Tel: 0495 492030 

Winterdip? Start tot Run! Het is begin februari. Die eerste paar dagen van het nieuwe jaar hebben plaatsgemaakt voor verveling, enorme drukte of slechts een kwellend verlangen naar de zomer. Het is koud, het waait en het is nog steeds donker. Iedereen snottert. En tot overmaat van ramp komt er van je goede voornemens bar weinig terecht. Renate Wennemars, Running Coach van de Atletiekunie, heeft met de hardloop beginnerscursus Start to

Run, dé oplossing gevonden. Gezamenlijk en onder begeleiding van een specialist leren hardlopen in 7 weken. De Start to Run-groep treft elkaar één keer per week. Het is de bedoeling om ook zelf een keer te gaan trainen. Over die training die je in je eentje hebt gedaan, kun je dus later je verhaal kwijt bij de rest van de groep of bij de trainer, als je dat graag wilt delen. Bovendien, is samen ergens naar toe werken veel

leuker! Zet je over je drempelvrees heen; maak een begin. Ga gewoon eens een stukje hardlopen en zie dat heel veel andere mensen dat ook doen. Als je er moeite mee hebt dat andere mensen jou zien hardlopen, misschien hijgend met een hoofd als een tomaat, denk dan maar: Ik loop! Ik doe het!’ Voor meer informatie: kijk op www. starttorun.nl. Inschrijving is mogelijk tot en met 7 maart.

SPORTUITSLAGEN BRIDGE BRIDGE CLUB MAARHEEZE Maandagmiddag competitie cyclus 4 ronde 3: Groep A: 1e Ds. Caris-Gielissen 63,89% 2e Dhr. Baks-Cremers 63,54% 3e Ep. Biemans 62,50% Groep B: 1e Mevr. Wijen-Dhr. van der Linden 60,94% 2e Ep. van Lith 56,77% 3e Mevr. Rondeel-Dhr. Baten 56,25%   Donderdagavond competitie cyclus 3 ronde 4: Groep A: 1e Ds. van den Elsen-Noll 68,06% 2/3e Dhr. van den Elsen-Noll 57,64% 2/3e Ep. Julien 57,64% Groep B: 1e Ep. Staals 71,53% 2e Mevr. Ludoph-Dhr. Schoenmakers 61,46% 3e Ds. Dijkstra-Meurkens 56,25%   

SCHOPPEN & SLAAN

Lijn A: 1) Willi Ahrens & Els Kennis 71,70% 2) Jo Bosch & Toon Verhappen 63,57% 3) Marie-Jeanne Wieching & Mieke van Weelden 63,36% Lijn B: 1) Gerrie Royackers & Sjef Vlassak 63,69% 2) Wil Looise & Netty Wijnen 61,31% 3) Mien van den Broek & Irene Houtman 59,23%

KBO DE BORGH

1 Mathieu & Jose van der Heijden 69,27 % 2 Thea van Rooij & Lucie vdKruijs 62,50 % 3 Mariet Engelen & Paula Schuiten 55,21 %

BRIDGE BIJ DE WIELERBAAN

Uitslag van 27 januari 15 1.Mien vd Broek & Adriaan Schellekens 63,75% 2.Els Kennis & John Schreten 63,13% 3.Mariet de Brouwer & Annie Verhagen57,81%

BRIDGECLUB BUDEL / DE BONTE OS

Uitslag van donderdag 29 januari 2015 5e speelavond in de 3e competitiecyclus Groep A 1 Mariet de Brouwer – Jos Gijsbers 67,36 % 2 Willi Ahrens – Els Kennis 55,56 % 3 Sjaan Nijssen – Henk Snijders 55,21 % Groep B 1 Truus en Harry Vlassak 63,02 % 2 Net Maas – Corrie Willeme 58,33 % 3 Nel Peeters – Harrie Smolders 57,81 %

BRIDGE CLUB CRANENDONCK MAARHEEZE

Uitslagen van woensdagmiddag 28 jan. 2015 Zitting 2 van ronde 4 Groep A: 1.Frans Spaas&Harrie Valkenburg 72,50% 2.Annie Verhagen&Jetty van Heeswijk 58,75% 3.Riek Staals&Henk van Lith 53,75% Groep B: 1.Leny Bos&Wout Bos 60,07% 2.Francine van de Kruys&Riet Dijkstra 56,60% 3.Annie Romme&Annie Lemmers 56,25% Stand ronde 4 na zitting 2 Groep A: 1.Frans Spaas&Harrie Valkenburg 60,63% 2.Annie Verhagen&Jetty van Heeswijk 59,79% 3.Wiel Bergmans&Harrie Staals 57,92% Groep B: 1.Rikie van Lith&Mia van Gils 55,63% 2.Leny Bos&Wout Bos 55,04% 3.Frans de Leijer&Leendert Streuper 52,23%  

KAARTEN KAARTCLUB 50+ Jokeren 1e Mw Dekkers 2e Mw v Zon 3e Mw M. v. Oosterhout 4e Mw Kip 5e Mw G. v Oosterhout

98 ptn 83 ptn 55 ptn 40 ptn 36 ptn

Rikken 1e Mw Rutjes 2e Hr Snelders 3e Mw Gijsbers 4e Hr Kirkels 5e Hr Wijnen 6e Hr v Gansewinkel 7e Hr Meulman 8e Hr v Beek 9e Mw Vrijsen 10e Mw Rijkers 11e Hr Rijkers

84 ptn 68 ptn 56 ptn 55 ptn 50 ptn 38 ptn 29 ptn 28 ptn 27 ptn 26 ptn 17 ptn

BILJART

Senioren Biljart Dorplein

Gespeelde partijen 2è ronde tegen Jos Hoeben zijn wegens blessure komen vervallen. Jan Hoeks gaat die plaats in de 3è ronde innemen. Wim vd Dungen: weer zeer goed, maar pakte nu de volle winst tegen koploper Christ Dirks in maar 13 beurten. Ook Janus Goossens – Jan Nouwen was een zeer spannende partij en ging gelijk op tot de eindsprint van Janus. Jan Horijon laat zien dat hij nog steeds meedoet voor de eerste plaats. W. vd Dungen - Christ Dirks 3-0 13 brt. 175% J. Goossens - Jan Nouwen 3-1 15 brt. 169% Jan Horijon - T.Janssen 3-0 16 brt. 142% Jan Nouwen - J. Willems 3 -0 20 brt 123% Jan Horijon - Christ Dirks 3-0 20 brt. 120% T.Janssen - Jo Noten 3-0 21 brt. 112% Jac Zentjens - Ad Key 3-0 21 brt. 107% W. vd Dungen - Jan Hendriks 2-0 24 brt. 95% Stand SBD per: 29 - 1 – 2015 Part. Pnt. % 1 Christ Dirks 20 40 111 2 Jan Horijon 21 36 96 3 Jan Nouwen 21 35 100 4 Jos Willems 20 34 95 5 Toon Janssen 21 33 98 6 Jac Zentjens 20 32 101 7 Wim vd Dungen 21 26 101 8 Jo Noten 20 25 104 9 Jan Hendriks 20 25 98 10 Ad Key 20 23 97 11 Janus Goossens 21 19 91 12 Jos Hoeben 11 23 94 13 Jan Hoeks 00 00 00 Kortste partij : Christ Dirks en W.vd. Dungen 11 Brt. Hoogste serie: Jo Noten 55%

BILJARTKRING CRANENDONCK Uitslag 1ste Klasse: Wapen v Budel 2-De Wielerbaan 16–3 Wapen v Budel 1-THOF-btM 2 8–0 De Meulen 2-Bellevue 1 3–6 THOF-btM 1-Van Horne 1 5–2 De Sport-Wapen v Budel 1 5–3 De Poedels 1-De Meulen 1 8–0 Tussenstand Kampioenschap: 1 Thof-btM 1 2 De Sport 2 De Poedels 1

19–104 19–99 19–99

4 Het Wapen van Budel 1 5 Van Horne 1 6 De Bellevue 1 7 De Meulen 2 8 Thof-btM 2 9 Het Wapen van Budel 2 10 De Wielerbaan 1 11 De Meulen 1

19–97 19–90 19–75 19–74 19–68 18–65 19–61 19–60

Kortste Partij: H.J. Gutensohn (De Sport) 11 Beurten. Hoogste Serie: J. Slenders (De Sport) 49,41 % (42 v/d 85). Rel. Hoogste Partijmoy.: H.J. Gutensohn (De Sport) 288,25 % Beste Pers. Moy.: H.J. Gutensohn (De Sport) 2,636/2,05 = 128,58 %. Hoogste Puntenscore: H. Geilenkirchen (THOF-btM 1) 40 Punten (18 Partijen) Uitslag 2de Klasse: Van Horne 2-Nooit Volleerd5–6 Bellevue 2-Gastel 2 Wielerbaan 2-De Borgh D.V.S. -Meulen 3 Tussenstand Kampioenschap: 1 De Wielerbaan 2 2 De Bellevue 2 3 Nooit Volleerd 4 B.V. Gastel 2 5 Van Horne 2 6 K.B.O. De Borgh 7 De Meulen 3 7 De Poedels 2 9 B.V. Gastel 1 10 D.V.S.

9–3 11–1 2–8 17–117 17–109 17–103 17–101 17–100 17–99 17–97 17–91 17–86 17–83

Kortste Partij:R. v. Cranenbroek (De Wielerbaan 2) 15 Beurten. Hoogste Serie:L. Brouns (Meulen 3) 43,90 % (18 v/d 41) Rel. Hoogste Partijmoy.: R. v. Cranenbroek (De Wielerbaan 2) 218,39 %. Beste Pers. Moy.: B. Aarts (Nooit Volleerd) 3,598/2,91 = 123,64 %. Hoogste Puntenscore: B. Aarts (Nooit Volleerd) 42 Punten (15 Partijen) Topscores Week 05: Klasse 1: Kortste Partij:P. Brandts (Wapen 1) 15 Beurten. Rel. Hoogste Serie: R. Clauwers (Meulen 2) 37,64 % (32 v/d 85). Rel. Hoogste Partijmoy.: P. Brandts (Wapen 1) 184,16 % Klasse 2: Kortste Partij:B. Aarts (Nooit Volleerd) 21 Beurten. Rel. Hoogste Serie: D. Schellekens (Van Horne 2) 31,03 % (9 v/d 29). Rel. Hoogste Partijmoy:D. Schellekens (Van Horne 2) 141,18 % VOETBAL

SV BUDEL

Hoensbroek A 1-S.V.Budel A 1 S.V.Budel B 1-Ceasar B 1 S.V.Budel C 1-Eijsden C 1 S.V.Budel D 1-Venlo  D 1

15:15 15:30 13:00 11:00

Beker Reuver D 2-S.V.Budel D 2

12:00

Oefenwedstrijden: S.V.Budel A 3-Someren A 3 Lierop B 1-Budel B 2 kunstgras Someren B 4-Budel B 3 Someren C 3-S.V.Budel C 2 S.V.Budel D 3-Someren D 3 Someren D 5-S.V.Budel D 5 Rood-Wit’62  E 1-S.V.Budel E 1 kunstgras Someren E 2-S.V.Budel E 2

15:30 14:30 15:00 13:00 11:00 12:30 10:00 10:30

Loopgroep Cranendonck op Volksloopcompetitie De opkomst bij de Volksloopcompetitie 2015 zondag 1 februari 2015 van Loopgroep Cranendonck viel een beetje tegen. Dat kwam vooral omdat er diverse personen ziek en/of geblesseerd waren. De prestaties van de aanwezige lopers en loopsters was er niet minder om. Jolanda van Tuijl verraste met een 2e plaats en een prima tijd op de 3,5 km. Haar tijd was 16.41 min en was ruim 1 min sneller dan vorig jaar. Een sterke start en een uitstekende tijd! Linda van de Einden werd in deze categorie 1e in een tijd van 16.25 min. Marjan van Mierlo eindigde op de 3e plaats in haar categorie. Heel goed gedaan! Sepp van de Wildenberg liep een tijd van 16.49 min. Snelste man op deze afstand was Rob van Ettinger. Hij werd 1e in zijn categorie in een scherpe tijd van 14.19 min. In de andere leeftijdscategorieën werden Marcel Groenen (3e) en Kees Hermans (2e) in een tijd van 15.38 min (beiden). Op de 7 km verraste Sandra Bernard gemakkelijk lopend met een 4e plaats in een tijd van 36.40 min. En daar zit nog veel meer in. Het was haar 1e volksloop. Deze wedstrijd

Lierop E 2-S.V.Budel E 3 Lierop E 3-S.V.Budel E 4 S.V.Budel E 5-Someren E 6 Someren F 1-S.V.Budel F 1 Lierop F 1-S.V.Budel F 2 S.V.Budel F 3-Someren  F 3 Lierop F 2-S.V.Budel F 4 Someren F 5-S.V.Budel F 5 Someren  F 7-S.V.Budel F 6 Someren F 8-S.V.Budel F 7

kunstgras 10:30 kunstgras 10:30 11:00 9:15 kunstgras 9:15 11:00 kunstgras 9:15 9:15 10:30 9:15

senioren UITSLAG DINSDAG 27 JANUARI 2014 Oefenwedstrijd: Olympia Boys 1 - sv Budel 1 2-8 UITSLAG DONDERDAG 29 JANUARI 2014 Oefenwedstrijd: Lierop 2 - sv Budel 2 2-2 UITSLAGEN ZONDAG 01 FEBRUARI 2015 Oefenwedstrijd: DVS 1 - sv Budel 1 0-3 Competitiewedstrijden: sv Budel 2 is vrij sv Budel 3 - SSE 3 Afgelast VV GKC 2 - sv Budel 4 Afgelast sv Budel 6 - FC Cranendonck 5 Afgelast Someren 12 - sv Budel 7 5-1 Altweerterheide 2 - sv Budel 8 Afgelast sv Budel VR1 - BEVO VR1 Afgelast PROGRAMMA ZONDAG 08 FEBRUARI 2014 sv Budel 1 - Leveroy 1 14.30 uur sv Budel 2 - Haslou 2 11.30 uur sv Budel 3 - Rood Wit ‘67/Nyrstar 2 12.00 uur sv Budel 4 - Rood Wit ‘67/Nyrstar 3 10.00 uur Laar 6 - sv Budel 6 12.30 uu Laar 7 - sv Budel 7 10.00 uur sv Budel 8 - Crescentia 2 10.00 uur RKMSV VR3 - sv Budel VR1 12.00 uur

ROODWIT ‘67/NYRSTAR

Uitslagen week 05 Donderdag 29 januari RoodWit’67/Nyrstar 1 – Fc Cranendonck 1 3-1 Zondag 01 februari DESM 3 - RoodWit’67/Nyrstar 3 1-2 Programma week 06 Zondag 08 februari 14.30 uur: RoodWit’67/Nyrstar 1 – Egchel 1 12.00 uur: Sv Budel 3 - RoodWit’67/Nyrstar 2 10.00 uur: Sv Budel 4 - RoodWit’67/Nyrstar 3 10.00 uur: RoodWit’67/Nyrstar 4 – RKSVO 4

KFC HAMONT 99

vrijdag 06/02 19u30 U15 A - Kattenbos Sp zaterdag 07/02 09u30 Lommel Un - U6 B 09u30 Kadijk SK - U8 B 10u00 Tongeren DV - dames 13u00 U7 A - Hechtel FC 13u00 U8 A - Hechtel FC  13u00 U9 A - U9 B 13u30 FC Maasland NO - U17 15u00 beloften A - E Mechelen ad Maas 15u00 Achel VV - U21 15u00 Sp Grote Heide - beloften B   zondag 08/02   09u30 U6 A - Esp Pelt  09u30 U10 - As VV  09u30 U12 B - Kadijk SK  09u30 GS Beek - U12 A 10u00 Peer SV - U15 B 11u00 Achel VV - U7 B

stond op het programma voor de halve marathon en andere afstanden van Hapert op 15 maart 2015. De loopgroep gaat daar met zo’ n kleine 40 lopers daar naar toe! Vlak achter Sandra kwam André Heesterbeek over de finish in een tijd van 36.35 min. Op de 10,5 km werd Geert Hertogs 3e in een tijd van 45.17 min. Bij de dames kwam Anita van Ettinger als 4e over de streep in een tijd van 52.52 min. Op de langste afstand liep Erik de Laat solide naar een 3e plaats op de 17,5 km. Zijn tijd was 1u 14min en 3 sec. Erik is in training voor een marathon in dit voorjaar. Interesse in lopen? Op de avondtrainingen zit men tot de klok verzet is op het sportpark De Braken en ’s woensdagmorgens trainen en lopen ze in de bossen in van De Vloeten in Soerendonk. Daar ligt ook een mooie trainingsbaan die voor iedereen toegankelijk is! Kom vrijblijvend een paar keer meetrainen of bel 06-12469084. Voor informatie kunt u mailen naar henksnijders@ziggo.nl . Voor meer informatie kunt u ook kijken op website: www.loopgroepcranendonck.nl .

15u00 E Mechelen ad Maas - 1° ploeg ZAALVOETBAL ZAALVOETBAL MAARHEEZE Uitslagen 2 februari is: 19:30 zvv De Bout / FMT-Bouwbedrijf Jos Maas / Borgondia 1-4 20:15 RKD / Sphinx -zvv Soerendonk / Boerenkracht Fruitdrank 1-4 21:00 ssv De Kobbus-M-art / Yoda ICT 11-1 21:45 Cafe ‘t Hof-Varkenshouderij Snelders 10-0 Programma voor 9 februari: 19:30 M-art / Yoda ICT - RW Events / De Smeltkroes 20:15 zvv Soerendonk / Boerenkracht - Cafe ‘t Hof 21:00 Bouwbedrijf Jos Maas / Borgondia Enjoy Fitness / Mulder Hekwerk 21:45 zvv De Bout / FMT - ssv De Kobbus 19:30 RKD / Sphinx - Enjoy Fitness / Mulder Hekwerk VOLLEYBAL

VC LEDÛB

VC Velden DS 1 Ledub DS 1 Fit & Fysio/VC Limac DS 3-Ledub DS 6 Accretos MB 3 Ledub MB 1 Avance DS 1 Ledub DS 2 NVC DS 1 Ledub DS 4 Hajraa HS 1 Ledub HS 1 Tupos HS 1 Ledub HS 3 Peelpush MC 1 Ledub MC 1 VVC Best MB 1 Ledub MB 2 Jokers VC DS 2 Ledub DS 3 Irmato VC Weert / VCB MC 2-Ledub MC 2 Ledub HS 4 VCH Schijndel HS 1 Ledub MB 3 Hovoc MB 2 Spirit JB 1 Ledub JB 1

2-3 0-4 0-4 1-3 3-2 4-0 3-1 1-3 0-4 3-1 3-2 2-3

TAFELTENNIS Budilia 2 - Stiphout 2 Unicum 4 - Budilia 3 Budilia 4 - ATTV 1 ATTC 4 - Budilia 5 Budilia 6 - V’waard 5 ATTV 2 - Budilia 7 Budilia 8 - Taveres 3 Budilia 9 - Bergeijk 8 Budilia 10 - ATTV 3

2-8 3-7 6-4 2-8 4-6 5-5 0-10 5-5 4-6

HARDLOPEN

Loopgroep Cranendonck

De uitslagen van de volksloop 3,5 km:. Rob van Ettinger 14.19 min. (1e) Kees Hermans 15.38 min. (2e) Marcel Groenen 15.38 min. (3e) Linda v d Einden 16.25 min. (1e) Jolanda van Tuijl 16.41 min. (2e) Sepp v d Wildenberg 16.49 min. Marjan van Mierlo 20.47 min. (3e) 7 km:. Sandra Bernard 36.30 min. (4e) André Heesterbeek 36.35 min. 10,5 km: Geert Hertogs 45.17 min. (3e) Anita van Ettinger 52.52 min. (4e) 17,5 km: Erik de Laat 1.14.03 min. (3e)


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 22

Zweten voor Alpe d’HuZes Succesvolle spinningmarathons Sportivo Op 24, 30 en 31 januari hebben bij Sportivo in Budel drie spinningmarathons plaatsgevonden voor Alpe d’HuZes. Onder de bezielende leiding van Ingrid Vaessen en Hans Beks hebben 87 sportievelingen zich flink in het zweet gewerkt. Allemaal met dat ene doel: de strijd tegen kanker! Waar aanvankelijk één marathon het doel was, hebben drie spinning-

marathons geleid tot een prachtige opbrengst van € 2.802,25 voor Alpe d’HuZes en daarmee dus KWF Kankerbestrijding. Tijdens de marathons ontbrak het de deelnemers aan niets. Dankzij de inbreng van verschillende lokale ondernemers werden zij voorzien van een hapje, drankje en een heuse goodybag. Namens ons én namens Alpe d’HuZes enorm bedankt aan de

sponsoren, deelnemers en anderen die van deze spinningmarathons een succes hebben gemaakt. Wil jij Alpe d’HuZes ook ondersteunen? Bezoek dan op zaterdag 21 maart 2015 de sponsordag in Nuenen met diverse activiteiten. QueMas Funorchestra, DJ René Kuppens en Gert Jacobs zullen zorgen voor een muzikale en grappige noot. Voor meer informatie, bezoek www. harten-vier.nl.

Maresca Ruiters winnen prijzen op koudbloedenwedstrijd! Afgelopen weekend werd er een dressuurwedstrijd georganiseerd in Geldrop voor koudbloeden. Brechtje Schols wist hier met haar Friese paard Renske uitstekende resultaten te behalen in de klasse L1. Beide proeven wist ze te winnen met 198 en 187 punten! Ook Marga Jansen had haar paard Afke goed aan het lopen in het M2. Ook zij wist de eerste prijs binnen te halen met 190 punten! De tweede proef behaalde ze 186 punten. Nelly van den Dungen startte met Irma in de klasse Z1. Zij wisten samen naar 195 en 199 punten te rijden.

Eveneens werden dit weekend de Brabantse kampioenschappen verreden in Schijndel. Anne van der Kruys en Ivanna Tiemessen mochten hieraan deelnemen. Anne van der Kruys reed 180 en 175 punten bij elkaar in de klasse B. Ivanna Tiemessen wist een goede proef neer te zetten in de klasse L2. Met 192 en 203 punten behaalde zij de 8e plaats, waardoor ze net buiten de prijzen viel. De Maresca Ruiters kunnen weer tevreden terug kijken op de behaalde resultaten dit weekend!

Rood Wit’67/Nyrstar hervat competitie met een topper

Alle spinners die zich in het zweet hebben gewerkt voor de strijd tegen kanker, foto: DeMeus

Loopgroep Cranendonck had goede resultaten in Geldrop Op zondag 25 januari hebben Anneke van de Vorst, Marjo van de Sterre, Sepp van de Wildenberg, Erik de Laat, Evi de Laat, Siem de Laat en Jens de Laat de Schietbergencross in Geldrop (10 km voor de senioren en 2,5 km voor de jeugd) gelopen. Bij de jeugd werd Evi de Laat op de 2.5 km eerste. Zij moest 1 ronde lopen en kwam in een tijd van 14.55 over de finish. De tijd van Siem was 14.43 en die van Jens 16.57. Heel goed gelopen. De rest van de loopgroep moest 4 ronden lopen. Het was een mooi maar zwaar parcours vanwege de klimmetjes en de wisselende ondergrond. Soms losse zand, dan weer stukken met sneeuw/ijs of juist wat drassig omdat de sneeuw daar net gesmolten was. Erik de Laat werd op de 10 km 2e. Nummer 1 was veel te sterk voor hem. Hij liep aanvankelijk de 1e ronde ruim onder de 10 minuten maar kon dit in de andere rondes niet volhouden. Op het einde van de laatste ronde kon hij bij zijn 2 medelopers wegglopen naar een 2e plaats. Anneke van de Vorst was net iets sneller dan Marjo van de Sterre, terwijl Sepp van de Wildenberg weer net daar voor over de finish ging. In Zuid-Limburg hebben Marcel en Liesbeth Groenen meegedaan aan een trailrun van 14 km in Teuven. Hun gelopen tijden waren respectievelijk 1 u 24 en 1u 34. Ook hier was het extra zwaar door de sneeuw en heuvelachtig parcours.

van 1 punt op koploper Obbicht is alles nog mogelijk. Belangrijk dus om a.s. zondag te beginnen met een driepunter om daarmee de concurrentie onder druk te houden. Ook belangrijk om zich met een goed gevoel op het carnavalsgedruis te kunnen storten en daarna even snel de draad weer op te pakken, want bijna elk seizoen hangt of staat met  de manier waarop de winterstop en carnaval verwerkt worden. Dat sport verbroedert zal a.s zondag, voorafgaand aan de wedstrijd te zien zijn. Prins Nico 1 van de Heiknuuters en prins Frank van de Buulder Buk, beiden lid van Rood Wit’67, zullen samen met prins Chris 1 van de Toeters de aftrap verrichten van deze belangrijke wedstrijd. Hopelijk wordt dit de aftrap naar een succesvolle periode. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om zondag naar sportpark D’n Opkikker te komen om deze unieke aftrap mee te maken en daarna de mannen aan te moedigen naar een overwinning, zodat het carnaval met een positief gevoel ingezet kan worden t

Regen van limieten voor jonge zwemmers! Zondag 1 februari reisden 18 jonge zwemmers van Zwem- en Poloklub Budel af naar Nuenen voor deel 4 van de Solocompetitie. Ondanks het zware programma dat in het benauwde zwembad gezwommen moest worden, wisten ze zeer goed te presteren.

Erik de Laat stond tweede op het erepodium Uitslag Schietbergcross: 10 km.: Eric de Laat 40.35 (2e), Sepp vd Wildenberg, 52.23, Anneke vd Vorst 52.35, Marjo vd Sterre 52.43 2.5 km: Siem de Laat 14.43, Evi de Laat 14.55 (1e), Jens de Laat 16.57

Hoortrunners maken goede start In de eerste competitieserie van de Volksloop zijn de Hoortrunners Ruud Julien, Willem Haitsma, Annemie Sools, Teun Duisters, Josien Hoeben en Tonnie Duisters goed van start gegaan op diverse afstanden. Uitslagen: heren 7 km: Willem Haitsma 15e 39.20  heren 3.5 km Ruud Julien  9e 19.39 Tonnie Duis-

Aanstaande zondag wordt de competitie in het amateurvoetbal hervat. Omdat de trainingsomstandigheden de laatste weken niet ideaal waren zal de beslissende fase beginnen met de vraag: hoe komen de verenigingen uit de startblokken? Rood Wit’67/Nyrstar heeft toch goed door kunnen trainen en de mannen van trainer Eric Schroyen kunnen in de eerste wedstrijd meteen vol aan de bak. Het speelt dan een thuiswedstrijd tegen het op de derde plaats staande Egchel. Tegen deze goed voetballende en meest scorende ploeg heeft Rood Wit in de heenwedstrijd met moeite een gelijkspel kunnen behalen en van onderschatting zal dan ook zeker geen sprake zijn. Ook voor de tweede periode is dit een belangrijke wedstrijd. Met drie punten voorsprong op datzelfde Egchel voert Rood Wit’67 deze tweede periode aan. Voor Rood Wit’67 breekt zonder meer de maand van de waarheid aan: binnen 5 weken zal het aan moeten treden tegen de nummers 1 , 3, en 5 op de ranglijst, waarop het zelf trots tweede staat. Met een achterstand

ters 3e 16.01 Teun Duisters 1e 12.36. Dames 3.5 km: Annemie Sools 2e 18.47 en Josien Hoeben 1e 17.39. Op naar de volgende serie op 1 maart. In Venray was Teun Duisters in de vlakwatercrossloop derde geworden op de 4 km in 14.37. Nieuw talent bij de Hoortrunners:  Enrico v Rijsingen.

Heb je ook interesse in lopen? Sluit je dan aan bij Loopgroep Cranendonck. Inlichtingen: Henk Snijders, tel 0612469084 of henksnijders@ziggo. nl . Voor meer informatie van onze loopgroep zie: www.loopgroepcranendonck.nl

Pupil vv Maarheeze op zondag 8 februari bij de wedstrijd vv Maarheeze 1 - DESM 1 is Luuk Wijnen de pupil van de week.

Luuk Wijnen

Zo opende Jonie Meurkens de wedstrijd met de 400m wisselslag. Dat ze deze afstand voor de eerste keer zwom, was niet te zien; ze tikte aan in een keurige 6:29.27. Daarnaast mocht ze later in de wedstrijd nog een keer aan de startblokken verschijnen voor de 200m vrije slag, waarop ze zes seconden wist te verbeteren. Maar ook zussen Kyra en Merlin Meurkens presteerden super. Zo wist Kyra maar liefst 17 seconden van haar tijd op de 200m wisselslag af te halen en verbeterde Merlin ruim vier seconden op de 100m wisselslag. Ook broers Quint en Tygo van Rixtel hadden een goede dag te pakken. Zo verbeterde Tygo in totaal zo’n 15 seconden op de 50m rugslag en de 100m vrije slag en wist Quint op de 200m vrije slag te finishen in 2:29.01, wat hem een nieuw limiet voor de Brabantse Kampioenschappen opleverde. Voor wie het ook een regen van limieten was, was de 11-jarige Kirsten Lenders. Zij wist haar tijden zowel op de 100m vrije slag als op de 200m vrije slag flink te verbeteren en behaalde zo op beide afstanden een limiet voor de Brabantse Kampioenschappen. Daarnaast wist haar

broer Sven Lenders maar liefst elf seconden van zijn tijd op de 200m vrije slag af te halen. Ook de familie Steensels had er flink de vaart in zitten. Zo wist Kaat zo’n vijf seconden van haar tijd op de 100m schoolslag af te snoepen en zetten Neel de grootste verbetering van de dag op zijn naam, door zijn verbetering van 31 seconden op de 200m vrije slag. Maar ook Ruben Smit was aardig op dreef. Hij haalde in totaal circa 20 seconden van zijn tijden op de 100m rugslag en 100m schoolslag. Een mooie dag was het ook voor de broers Jasper en Jesse Thielens. Zo wist Jesse zijn tijden op de 100m vrije slag en 100m rugslag flink te verbeteren en haalde Jasper 24 seconden van zijn tijd op de 200m wisselslag, wat een eerste plaats en een nieuw limiet voor de Brabantse Kampioenschappen betekende. Tevens scherpte hij zijn limiet op de 100m vrije slag aan naar een snelle 1:02.64. Tenslotte wist de 9-jarige Noor Segers het lijstje van nieuw behaalde limieten compleet te maken. Zij wist maar liefst 35 seconden van haar tijd op de 400m vrije slag af te halen, wat haar een startbewijs voor de Brabantse Lange Afstand Kampioenschappen opleverde. Met zes nieuwe limieten en de vele gesneuvelde persoonlijke records, mogen de zwemmers dan ook zeer trots zijn op zichzelf! Voor de complete uitslag, kijk op www.zpkbudel.nl.


i r a u n a j d n a a m e d Baby van

WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

De eerste lichting van 2015 is binnen. Vier geboortekaartjes vielen bij De Grenskoerier op de mat. Vier echte winterbaby’s en dus is het hoog tijd om de papa’s, mama’s, broertjes en zusjes te feliciteren. Proficiat Peter en Wendy Fiedler-Cardinaal met jullie zoon Ryan; Maikel Vandeven en Lenna Clement met jullie dochter Kayley en Nicole en Niels met hun dochter Jill. Broertjes en zusjes waren er in januari niet . Ook niet bij onze baby van de maand. Dat is Tess, de eerste dochter van Henk Hatenboer en Karlijn Duisters.

Wij wensen de ouders van Tess heel veel geluk!

Miryam Ector (0495)518932

www.kraamzorg-homecare.nl

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 23

Tess

Karlijn vertelt: ‘Mijn zwangerschap was niet zo’n gezellige periode. De eerste vijf maanden ben ik constant ziek geweest. Ik ben wel acht kilo afgevallen. Pas rond de dertigste week begon ik me fitter te voelen.’ ‘Ik heb tot de 25ste week gewerkt, op het laatst met halve dagen. Toen kreeg ik ook nog last van m’n bekken en kon de trap bijna niet meer op. Mijn baas vond het toen wel welletjes en stuurde me naar huis.’ ‘De bevalling? Tja, die is eigenlijk wel goed gegaan. Op zaterdagavond voelde ik de eerste weeën. We moesten echter naar de bekendmaking van de nieuwe prins in De Bonte Os. Mijn broer Roel is namelijk adjudant. Toen we ons met de hele familie verzamelden bij Let’s Cook had ik al elke tien minuten een wee. Vandaar ging het naar de Energy waar het wachten begon. Om kwart over elf was de prins gelukkig bekend. Ik had inmiddels om de vijf minuten weeën. Tijd dus om de prins te feliciteren en vlug naar huis te gaan.’ ‘’s Nachts zijn we nog naar het ziekenhuis moeten rijden waar Tess om tien over zes geboren is.’ ‘Inmiddels is ze een maand oud en het is een heel tevreden, vrolijke baby. Ze huilt alleen als ze honger heeft, eet hartstikke goed en ze slaapt al bijna de hele nacht door.’ ‘Voor opa Hatenboer is het zijn eerste kleinkind en datzelfde geldt voor mijn ouders. Ze zijn er allemaal mee in de wolken. Als ik straks weer tweeëneenhalve dag ga werken gaan de opa’s en oma voor Tess zorgen.’ Krijgen jullie een baby in februari, of is hij of zij al geboren? Stuur een kaartje en een foto naar De Grenskoerier, dr. A. Mathijsenstraat 34 in Budel of mail het naar info@grenskoerier.nl.

NIEUW in Cranendonck bij Fysiotherapie van de Ven-Vere

Mama-in-balans

NIEUW in Cranendonck bij Fysiotherapie van de Ven-Verest:

Mama-in-balans

Mama-in-balans zijn trainingen tijdens en na een zwangerschap en bestaat uit 3 pijlers: Fit-zwanger, Mama-in-Shape en Mama-en

Trainingen tijdens en na een zwangerschap bestaand uit 3 pijlers:

Mama-in-balans zijn trainingen tijdens en na een zwangerschap en bestaat uit 3 pijlers: Fit-zwanger, Mama-in-Shape en Mama-energiek.

fit-zwanger mama-in-shape mama-in-shape fit-zwanger mama-energiekmama-energiek • Alle trainingen worden afgestemd

fit-zwanger

mama-in-shape

mama-energiek

niveau van belastbaarheid. vanaf weken zwangerschap herstel training na de bevalling najouw mama-in-shape of vanaf 16 weken16 zwangerschap herstel training na de bevalling training na mama-in-shape of trainingop tot aan de wanneer je al langere tijd moeder bent totbevalling aan de bevalling wanneer je alTrainingen langerevinden tijdbinnen, moeder maarbent wanneer dit mogelijk is, ook buiten plaats.

billen, bekkenbodem, boot• Buik, camp, core-stability, ademhalingsworden gegeven door een • Lessen Zwangerfit erkende fysiotherapeute,

®

starten wanneer j • Jeenkunt doorgaan zolang je wi

• 4 weken voor 35 euro. een aantal zorgverz • Door wordt een deel van de les

www.fysiotherapievandeven.nl

14-11-14 18:53

www.fysiotherapievande info@ fysiotherapievande

Mama in balans

Fysiotherapie van de Ven-Verest

Mama-in-balans zijn trainingen tijdens en na een zwangerschap en bestaat uit 3 pijlers: Fit-zwanger, Mama-in-Shape en Mama-energiek.

• Sterkselseweg 20b, 6026 EB Maarheeze • Tel. 0495-591924 mama-in-shape mama-energiek trainingen worden afgestemd • Alle op jouw niveau van belastbaarheid. vanaf 16 weken zwangerschap herstel training na de bevalling training na mama-in-shape of www.fysiotherapievandeven.nl info@fysiotherapievandeven.nl tot aan de bevalling wanneer je al langere tijd moeder bent Trainingen vinden binnen, maar fit-zwanger

• wanneer dit mogelijk is, ook buiten plaats.

billen, bekkenbodem, boot• Buik, camp, core-stability, ademhalingstraining..., alles komt aan bod.

worden gegeven door een • Lessen Zwangerfit erkende fysiotherapeute, ®

met veel ervaring als sportinstructrice.

starten wanneer jij wilt • Jeenkunt doorgaan zolang je wilt.

• 4 weken voor 35 euro. een aantal zorgverzekeraars • Door wordt een deel van de lessen vergoed.

Fysiotherapie van de Ven - Verest Naamloos-11 1

worden gegeven d • Lessen Zwangerfit erkende fysio

met veel ervaring als spor

• 4 weken voor 35 euro. een aantal zorgverzekeraars • Door wordt een deel van de lessen vergoed.

Naamloos-11 1

plaats.

training..., alles komt aan

®

met veel ervaring als sportinstructrice.

starten wanneer jij wilt • Jeenkunt doorgaan zolang je wilt.

info@ fysiotherapievandeven.nl • Sterkselseweg 20b, 6026 EB Maarheeze • Tel. 0495-591924 • Alle trainingen worden afgestemd op jouw niveau van belastbaarheid • Trainingen vinden binnen, maar wanneer dit mogelijk is, ook buiten plaats • Buik, billen,van bekkenbodem, core-stability, ademhalingstraining, Fysiotherapie de Ven - Verest bootcamp, 6026 EB Maarheeze • Sterkselseweg 20b, • Tel. 0495-591924 alles komt aan bod Naamloos-11 1 • Lessen worden gegeven door een Zwangerfit erkende fysiotherapeute, met veel ervaring als sportinstructrice • Je kunt starten wanneer jij wilt en doorgaan zolang je wilt NIEUW in Cranendonck bij Fysiotherapie van de Ven-Verest: • 4 weken voor 35 euro • Door een aantal zorgverzekeraars wordt - -een deel van de lessen vergoed

vinden binnen • Trainingen wanneer dit mogelijk is, o

billen, bekkenbodem • Buik, camp, core-stability, adem

training..., alles komt aan bod.

Fysiotherapie van de Ven - Verest

trainingen worden af • Alle op jouw niveau van belas

• Sterkselseweg 20b, 6026 EB Maarheeze • Tel. 0495-591924

www.fysiotherapievandeven.nl info@ fysiotherapievandeven.nl 14-11-14 18:53


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 24

Groot ingekocht

Groot voordeel

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 4 FEBRUARI T/M DINSDAG 10 FEBRUARI

STUNT VAN DE WEEK:

OER HOLLANDSE Oer Hollands Boxkussen BOXKUSSEN

O€P49,=OP Adviesprijs

: K E E W N DE

STU NT VA

100% Katoen

Wasbaar op 60 graden

Vulling:

Syndonfill® Polyester Vezel bolletjes

Geschikt voor de droger

Maat:

47 x 57 x 8 cm

Anti-alllergisch

Gewicht: ca. 800 gram

MÉDOC 2011 FLES 0.75 LITER

OP=OP NU VAN €15.99 VOOR

9.

95

NU VAN € 49.00 VOOR Tijk:

CHAPELLE DE POTENSAC

LE AMP Sx(7B3GD1*QQRMRR(

Navulbaar

LIDA

5.

99

ONTBIJTSPEK

0.89

VERS VAN ‘T MES

100 GRAM

REUZE

VARKENSFILET STUKJES, LAPJES OF ROLLADE KILO

5.

98

PLATTE RIBJES HEERLIJK VOOR IN DE ERWTEN- OF BRUINEBONENSOEP

KILO

2.

HEERLIJK GEKRUID KILO

4.

98

500 GRAM

2.

98

KIP-SATÉ SCHNITZELS

3.

ROZIJNENBOLLEN ZAK 4 STUKS

500 GRAM

1.

25

ELSTAR HOLLANDSE HANDAPPELEN

0.

79

98

98

PEPERSTEAKS BOTERMALS

VARKENS GEHAKT

KILO

MAGERE

ACHTERHAM VERS VAN ‘T MES

100 GRAM

1.

KIWI FRUIT

0.

99

29 500 GRAM

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld is, onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

SPAAR VOOR KWALITEITSMESSEN GRATIS ZEGEL BIJ €5.00

Slim bezig Slim bezig

Hesselberth Capucijnerplein 17 Budel Elke zondag geopend en elke zondag vers brood

Onze openingstijden: Ma Di Wo Za van 8.00 - 20.00 uur Do Vr van 8.00 - 21.00 uur Zo van 10.00 - 18.00 uur


WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 24

       

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 4 februari t/m dinsdag 10 februari

Omo  

Runderriblappen Ola Soft & Creamy Vanille of chocolade ijs

Jupiler of Palm pils Krat 24 flesjes

Bak 1500 ml.

 

Normaal 2.09*

Normaal 12.99

Verse worstenbroodjes Looman Pak 4 salades stuks

1

Alle varianten

49

per bakjeNormaal à 150 gram 2.19 Normaal 1.79/2.59

1.79

Oma’s Celavita Rundvleessalade Vers geschept Aardappeltjes    

Per kilo Normaal 7.99

2 zakjes Normaal 2.10/2.38  

Kessels Jumbo Kersenvlaai Per stuk Witte   druiven

1

Zonder pit

99

9.95 Per bak à Normaal 500 gram Nu

1

50

4.99

7.95

1.29

Iglo Bakkerij specialiteit! Vissticks

marmer- of roombotercake

Per pak à 8 stuks

Gesneden of ongesneden Per stuk Normaal 1.79 1.00 Normaal 3.29/3.49

Kessels Bakkerij Kessels Puddingvlaai speciaal

Appelstukjesvlaai

Per stuk

Per stuk Normaal 9.95

Normaal 11.95

9.95

Dagelijks vers bereide Bakkerij Kessels Sushi

2

99

7

95

Puddingvlaai speciaal

Alle soorten

Normaal 6.49 Alleen op zondag 20 juli Sushi dag Per pak 4.99

Per stuk Normaal 11.95

9

Smits van Oyenlaan 2G - 6026 CP Maarheeze Smits van Oyenlaan 2G - 6026/ zo CP12.00-18.00 Maarheeze Openingstijden ma-za 08.00-18.00

95

Openingstijden ma-za 08.00-20.00 / zo 12.00-18.00 Normaal 9.95

7.95

Grenskoerier week 06 2015  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Grenskoerier week 06 2015  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Advertisement