Page 1

WWW.GRENSKOERIER.NL

54E JAARGANG NO. 09

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

VERSCHIJNT WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS TE: BUDEL / BUDEL-SCHOOT / BUDEL-DORPLEIN / MAARHEEZE / SOERENDONK / HUGTEN / STERKSEL / GASTEL / HAMONT / HAMONT-LO OPLAGE 13.600 EXEMPLAREN

Burgerparticipatie moet prioriteit krijgen voor gemeenteraad en burgers

• Eerste politieke stelling • Optochtroutes en carnavalsprogramma’s

CRANENDONCK- Als je als burger iets te zeggen wilt hebben in je gemeente dan moet je de koe gewoon bij de horens pakken. ‘Gewoon beginnen, aanpakken!’ luidde het advies van een toehoorster die uit persoonlijke ervaring sprak over het project ‘Samen mee naar de A2’, een voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief. De discussie in de Smeltkroes ging afgelopen dinsdag over burgerparticipatie. De hele Cranendonckse politiek was daartoe uitgenodigd door de dorpsplatforms.

Maar dan die burger! Want hoe maak je mensen, die vaak de moeite nog niet nemen om een- of tweemaal per jaar naar het stemhokje te lopen, enthousiast voor zaken die zich binnen hun gemeente afspelen? Zelfs zo enthousiast dat ze bereid zijn er tijd en energie in te

• Officiële gemeentenieuws • Jo Coenen supervisor HvC

Vooral belangrijk bij majeure projecten

Hennie Driessen zei het aan het begin van de avond al: de dorpsplatforms hadden de avond georganiseerd vanuit een negatieve ervaring. Bestuurders vinden het namelijk lastig wanneer burgers zich met hun zaken gaan bemoeien. Zij weten wel wat goed is voor de burger, dat hoeft niemand hen te vertellen! Ook in Cranendonck zijn er al jaren geleden (in 2008) rapporten opgesteld met betrekking tot burgerparticipatie. De politiek moest beschaamd toegeven dat daar weinig mee gebeurd was. Er moet dus iets drastisch veranderen bij de instelling van bestuurders. Het is tijd voor een omslag in denken. Niet de bestuurder bepaalt wat goed is voor de burger maar de burger zelf maakt dat uit.

DEZE WEEK

• Tuincolumn prins Jack • Politiek bij Cranendonckse senioren • Twee miljoen voor saneren wegen

Openingstijden

Carnaval Vrijdag 28 februari Zaterdag 1 maart 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur Zondag 2 maart 10.00 - 18.00 uur

Maandag 3 maart 08.00 - 18.00 uur

Dinsdag 4 maart 08.00 - 13.00 uur

C1000 HESSELBERTH Herm Meeuwissen was de coördinator tussen buurtbeheer en de gemeente. Claire Hermans is zijn opvolgster. Hier op de foto met de presentator van deze avond Hennie Driessen steken? Ook bij hen moet er dus een omslag in denken komen; een besef dat het niet de overheid is die alles voor hen regelt maar dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Hoe krijg je die burgers zo ver? ‘Zelf de wijken en de buurten ingaan,’ zo verwoordt een SP-aanhanger het typische standpunt van zijn partij en ook het woord ‘communicatie’ valt aan alle kanten. Wethouder Patrick Beerten stelt dat burgerparticipatie hoe dan ook pri-

oriteit moet hebben: ‘In het begin zullen we er flink in moeten investeren maar op de langere termijn plukken we er de vruchten van. Vooral bij majeure projecten zoals het Hof van Cranendonck en het DIC zou dit de manier van werken moeten zijn.’ Met andere woorden: de inwoners moeten vanaf stap één betrokken worden bij een nieuw project, ze moeten het als het ware mee ontwikkelen. Het zal dan langzamer tot een voltooiing komen

maar deze manier van werken heeft als groot voordeel dat men niet, zoals nu vaak gebeurt, het hele project weer terug moet draaien (denk aan het gemeentehuis) of heel ontevreden burgers krijgt die het gevoel hebben dat hen iets door de strot wordt geduwd (zoals sommigen dat hebben bij Hof van Cranendonck).

zie ook achterpagina

lees verder op pagina 4

Voor een zaal vol fanatieke fans werd Bibi voorleeskampioen CRANENDONCK- Het was weer een échte vrouwenaangelegenheid (nou ja, meisjes dan…) tijdens de Cranendonckse finale van de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Die werd vorige week woensdag in De Borgh gehouden waar Bibi van Haaren van de Stapsteen uit Maarheeze de oorkonde kreeg van burgemeester Marga Vermue mét zilveren ketting!. Bibi was tot voorleeskampioen van Cranendonck uitgeroepen. En waarom een meisjesaangelegenheid? Nou, omdat er ook dit jaar maar één jongen meedeed: Noah Barkhuysen van OBS Cranendonck. Dapper hoor! De overige acht waren meisjes. Ook dit jaar had elke Cranendonckse basisschool zijn beste lezer(es) weer afgevaardigd naar deze jaarlijkse competitie. Een zaal vol fanatieke fans luisterde naar hun eigen favoriet en de concurrentie. Leuke fragmenten waren het uit kinderboeken waarvan de auteurs merendeels van Nederlandse bodem waren. In de pauze was het meester Marcel van Gils van de Boogurt die de hele zaal uit z’n bol liet gaan door luidkeels een paar meezingers de zaal in te slingeren. Daar is meester Marcel een meester in! Een hele deskundige jury met daarin ook een aantal meesters en juffen moest beslissen wie de aller-

kunnen halen. ‘Leesvoer’ ja, want voor de echte lezer zijn boeken (bijna) net zo belangrijk als echt voedsel. En waar haal je die? Op de bieb natuurlijk! Maar niet alleen voor de goeie lezers, zoals die negen kandidaten daar in De Borgh, is er een bibliotheek. Ook -en heel belangrijk!- is de bieb voor al die kinderen en volwassenen die wat meer moeite hebben met lezen. Zij kunnen er boeken halen in allerlei niveau’s. Maar de biebs doen ook speciale projecten voor mensen die heel slecht kunnen lezen. Want goed kunnen lezen is de basis voor het verwerven van alle kennis. De bieb is daarom een basisvoorziening die nooit of te nimmer mag ontbreken in een dorp. Met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht dit nog maar eens gezegd hebbende.

Nieuw in Budel Een gelukkige winnares: Bibi van Haaren van De Stapsteen beste voorlezer van heel Cranendonck zou worden. Wie zou er op 8 maart naar de provinciale finale in het cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle gaan? Het werd Bibi van Haaren. Van al die kanjers van voorlezers was zij de beste. Tweede werd Vera Feijen van de St. Joan uit Soerendonk en de gedeelde derde

plaats was voor Piecke van Cranenbroek van ‘t Lange en Eline Kees van De Wereldwijzer. Het belang van de bieb! Allemaal hartstikke goeie lezers natuurlijk, net als de andere vijf. Voor hen is het uiteraard fijn dat er een bibliotheek is waar zij hun ‘leesvoer’

K I N D E R D A G V E R B L I J F

• Wisselende werktijden? OPENING Bij Mira passende opvang! Zondag 27uur* april • Open vanaf 6.30

Willie weensen ullie unne goeje carnaval. Moandig en deenzig zien we open van 8.00 tot 18.00 uur.

Inschrijven/offerte: 13.00 - 16.00 uur 0495-494384

(meer info zie advertentie (*bij voldoende ruimte) in dit blad)

BUDEL


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

WEEKENDDIENST

Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur WEEKENDDIENST:

APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. 495344. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE Vanaf maandag 12 augustus gelden voor Apotheek Maarheeze de volgende openingstijden: ma t/m vrij 08.30-12.30 en 13.00-18.00 uur zaterdag van 10.00-12.00 uur

De rubriek ‘Die verdient een bloemetje!’ is een initiatief van De Grenskoerier samen met Bloemsierkunst Rutten. Elke week wordt er iemand uit ons verspreidingsgebied in de bloemetjes gezet. U kunt dus de persoon van uw keuze nomineren. Zo doet u dat: U stuurt een mailtje naar info@grenskoerier.nl. Daarin vermeldt u de naam, adres en het telefoonnummer van de persoon van uw keuze en natuurlijk uw eigen naam. Bovendien omschrijft u in het kort (±35 woorden) waarom hij/zij een bloemetje verdient. Misschien krijgt degene die u voordraagt dan het boeket van die week. Uiteraard behoudt de Grenskoerier zich het recht voor bij meerdere nominaties zelf de keuze te maken. Degene die het bloemetje deze week verdient kan dit tot en met a.s. zaterdag ophalen bij:

Bezorging medicijnen

De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus! PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie Budel, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Pastorie Maarheeze, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer: 011 - 604060 THUISZORG ZUIDZORG: Hulp in de huishouding, hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op: 040 2 308 408 info@zuidzorg.nl / Uitleen hulpmiddelen: Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel maandag t/m vrijdag Van 8.30 tot 12.30 en van 17.00 tot 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg: 040 – 2 308 408 / info@zuidzorg.nl Consultatiebureau ZuidZorg: De Dam 1, 6021 KM Budel Inloopspreekuur: woensdag van 11.00 - 12.00 uur Op afspraak via 040 2 308 408: woensdag van 9.00 - 10.30 uur THUISZORG STICHTING LAND VAN HORNE

Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 14 uur, Graafschap Hornelaan 2A in Budel, T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur in zorgcentrum Mariënburght in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. www.landvanhorne.nl .

pen

ing afgelo ouwen ontv -N en w u ee L metje Nellie van week het bloe

Deze week verdient Piet Umans het bloemetje. Zij kan het boeket ophalen t/m zaterdag a.s.

Wij vinden dat dhr. Piet Umans een bloemetje verdient. Hij gaat 2 keer in de week boodschappen doen samen met Greet, zijn buurvrouw. Hij zorgt ervoor dat Greet niets te kort komt. Na het boodschappen doen nog even een bakkie koffie bij de infobalie, en dan weer naar huis. van de dames van de kaas en broodafdeling van Albert Heijn Budel

Cranendonck in beeld

BUURTZORG MAARHEEZE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL/LEENDE

Buurtzorg Maarheeze( 06-22331266) en Buurtzorg Leende(06 83222805) 24 uur direct bereikbaar voor mensen in Maarheeze/Soerendonk/Gastel en Leende/Sterksel. Zorg is direct inzetbaar.Ook voor vragen over zorg en/of uitleen van hulpmiddelen. STICHTING EINDZORG

Inloopspreekuur donderdag 13.30 tot 14.30 uur op De Dam 1, Budel (gezondsheidsplein) naast het WMO loket. Telefoon: 06-47140400, mail: info@stichtingeindzorg.nl. Meer info: www.stichtingeindzorg.nl DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) VERLOSKUNDIGEN José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: 06-10122155. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl UITVAARTVERZORGING

Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Wanda Roosen Uitvaartbegeleiding, Uitvaartcentrum Cranendonck, Rubenslaan Budel. Telefoon 0495-519516 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495-430260 Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Fazantlaan 163 / Mgr. Zwijsenlaan 40/ Budel: Dr. Mathijsenstraat 15 (de Borgh)/ Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh)/ Budel: Instraat 5b / Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor). Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) /Stationsweg 76 (Taxi Hompes) St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1 / Poelderhof 33. Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve). Maarheeze:’t Hagelkruis 1a (Marishof)/ Konijnenberg 1/ Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17/ Maarheeze: Ereprijsstraat 20 / Dissel 80. Soerendonk:Heuvel 16 / Zitterd 30 (Schrurs) / Rabobank. Soerendonk:Dorpsstraat 43 (slagerij van Meijl). Uitleenapparaat: voor evenementen Rozenstraat 4 Budel. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl DIERENBESCHERMING; Dierenbescherming Brabant zuid-oost; www.dierenbeschermingbrabantzo. nl, info@dierenbeschermingbrabantzo.nl. / Dierenpolitie; 1 4 4 , bij verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van alle (huis)dieren. / Dierenambulance; 0900-1120000, voor alle gewonde en zieke gevonden (huis)dieren. / Bemiddeling voor overplaatsen, overlast bij particulier en bedrijf, overpopulaties, nestbeheer eenden/ganzen (particulier)vermiste/gevonden (huis)dieren (advisering) en dierenwelzijnsproblemen; Will van Leeuwen, wileninka@ hotmail.com, 06-48120112. Kadavers (langs de weg) worden opgehaald door de gemeente Cranendonck; 0495-431237

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

(Denk aan uw legitimatiebewijs)

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl

Bomen bepalen in hoge mate het Cranendoncks landschap en ze horen erbij, zo ook deze twee prachtige eiken aan de Poelderstraat in Budel. Heeft u ook een mooie landschaps- en/of natuurfoto van of over Cranendonck? Mail deze gerust naar cranendonckinbeeld@gmail.com met vermelding van de locatie, en mogelijk wordt het geplaatst.

Openingstijden: 9.00-13.00 uur. ma: di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: 3,60 per exemplaar. NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven. Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). als JPEG, Aanleveren foto’s weekblad: TIF-, EPS- of Adobe Photoshop-bestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Kat Joris Goed nieuws, hond Gouna heeft een eigen plekje gevonden. Deze week kat Joris. Krasse knar Joris van 16 jaar verblijft sinds 22 januari 2014 in Dierenopvangcentrum De Doornakker. Joris is dan wel wat meer op leeftijd, op het laserlampje reageert hij vol enthousiasme. Ook kopjes geven en dankbaar spinnen kan hij als de beste. Deze knuffelkat laat duidelijk weten op welk plekje van zijn kattenlijfje hij het liefst geaaid wordt: op zijn wangetje! Vanwege een schildklierafwijking moet Joris levenslang speciaal voer (Y/D van Hills) of medicatie (Felimazole). Momenteel wordt hij behandeld aan niesziekte. Dit betekent dat Joris nog even in het opvangcentrum moet blijven tot hij genezen is. Mag Joris zijn laatste jaren bij u doorbrengen in plaats van in het opvangcentrum?

Dan ontmoeten zijn verzorgers u graag! Kijk voor meer informatie op: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl/asieldieren.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

Kinderdagverblijf Mira: leuker, voordeliger én beter!

Kijk voor onze actuele aanbiedingen op:

Werkende ouders opgelet: vanaf 1 mei 2014 breidt het Valkenswaardse Kinderdagverblijf Mira haar succesvolle formule uit in het centrum van Budel! Met uniek maatwerk in opvang; in tegenstelling tot de meeste andere kinderdagverblijven stelt u bij Mira het opvangprogramma voor uw kind zelf samen. Per uur, dus niet per dagdeel. Zonder verplichte afname in de vakantie. Bovendien kunt u rekenen op een maximale vergoeding via de Belastingdienst. Kinderopvang duur? Mira bewijst dat het goedkoper, leuker én beter kan!

Met CARNAVAL zijn wij GESLOTEN van zaterdag 1T.:maart om Budel 13.00 uur t/m zaterdag 8 maart. 0495 491354 • www.bakkerijrooymans.nl

Kijk voor meer informatie over Kinderdagverblijf Mira op www.kinderopvang-mira.nl of volg de verbouwing van het pand aan de Nieuwstraat via Facebook.com/Kinderopvang Mira Budel

Wij wensen jullie allemaal een fijne carnaval! T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Gecertificeerd pedagogisch team Ook oudere kinderen in de buitenschoolse opvang voelen zich prima thuis in de uitdagende en vertrouwde omgeving van Mira. Het bekwame team van gecertificeerde pedagogisch medewerksters biedt hen volop ontplooiingsmogelijkheden op geestelijk, lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. Gunt u uw kinderen ook een fijne, leerzame en stabiele tijd als ze niet onder uw hoede zijn? En wilt u naast het beste voor uw kind ook het beste voor uw portemonnee? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Maar wacht niet te lang, want het aantal startplaatsen is beperkt!

Open dag Op zondag 27 april bent u van harte welkom op de open dag van ons nieuwe kinderdagverblijf in Budel van 13.00 - 16.00 uur. U krijgt de gelegenheid voor een rondleiding, kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en u kunt allerlei informatie ontvangen over onze werkwijze en mogelijkheden. U kunt desgewenst op die dag ook inschrijven. U kunt ons bereiken; mail@kinderopvang-mira.nl of 0495 - 49 43 84.

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Leerzaam en liefdevol Naast opvang op maat en de lage eigen bijdrage biedt Mira hoge kwaliteit in een huiselijke, leerzame omgeving. Uw kind staat volledig centraal en geniet van een uitgebalanceerde dagindeling, liefdevolle opvang en volop ruimte voor zelfontwikkeling. Zo biedt Mira Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) aan de jongste groep voor een optimale voorbereiding op de basisschool.

www.bakkerijrooijmans.nl Vers, Ambachtelijk en Lekker!!

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl Gratis spreekuur voor ondernemers! Elke woensdag van 16.30-17.30 uur

Advies over arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en incasso’s. Aanmelden: gratisspreekuur@abenslag.nl of (0495) 536 138 (Weert) of (0495) 430 431 (Budel).

Schoutlaan 9

Wolfswinkel 4

www.abenslag.nl

Wat kenmerkt Kinderdagverblijf Mira? • Flexibele, goedkope opvang • Contract aangepast aan uw werkomstandigheden • Geen verplichte vakantieafname • Gediplomeerde, deskundige en zorgzame pedagogisch medewerksters • Ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod met Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) • Mogelijkheid geïndiceerde kinderen te plaatsen • Deurbeveiliging d.m.v. pasjessysteem. • Brandbeveiliging en legionellacontrole volgens laatste normen • Vierogentoezicht door aanwezigheid en camera’s • Veel educatief speelgoed, stimulerend spelmateriaal, alle luxe en moderne voorzieningen

Voor het verzorgen van uw administratie, jaarrekening en aangiften tegen gunstige tarieven. SPECIALE TARIEVEN VOOR ZZP-ERS & STARTERS De Zwaluw 1 Budel • Tel. 06-12519047 info@kremersadministraties.nl

Kinderdagverblijf Mira Budel, Nieuwstraat 36B, 6021 HT Budel, tel. 0495 - 49 43 84. mail@kinderopvang-mira.nl, www.kinderopvang-mira.nl

Carnaval Zaterdag om 14.00 gesloten Maandag gesloten Dinsdag gesloten Woensdag gesloten Wij wensen u een prettige carnaval


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

bij’ in September hopen we op een grandioze herhaling (misschien met Rock’n’Roll verkleed publiek) op maandagavond. • De 26ste editie van de KempenOptocht vindt plaats op maandag 3 Maart 2014 rondom het centrum van Hapert. De KempenOptocht biedt wagenbouwers en loopgroepen de gelegenheid om te strijden in de “Champions League” der optochten, waarbij prijswinnaars uit de Kempendorpen strijden om de hoogste eer.

Vrijdag 28 februari • Op 28 februari organiseren ouders en team van De Triolier wederom een kinderoptocht door een gedeelte van de wijk Midbuul. Als de weergoden het toelaten zal de optocht de volgende straten tussen 11.00u en 11.45u aandoen: Fazantlaan,Patrijslaan, De Specht, De Sperwer, De Putter, gedeelte Fazantlaan, Nachtegaalplein, Fazantlaan.

Woensdag 5 maart •

Cinemaatjes presenteert: “Verschrikkelijke ikke 2” (Nederlands gesproken) in cinema Walburg. De film begint om 14.00 uur en drank en chips zijn voor aanvang van de film te verkrijgen. De inkom is 5 euro. Gru heeft het leven als superschurk achter zich gelaten om Margo, Edith en Agnes op te voeden.

• Het 44- jarig bestaan van C.V. de Muuzevangers is het afgelopen jaar uitbundig gevierd.. Als afsluiting van dit jubileumseizoen is aan beeldhouwster Daniëlle Couterier uit Heeze opdracht gegeven om een beeld te maken van de Muus. De onthulling van het stenen beeld vindt plaats op vrijdag 28 februari om 16.30 uur. •

De agenda voor het Toon Hermans Huis Weert ziet er als volgt uit: Woensdag 5 maart 10.00-13.00 uur kookworkshop*. Donderdag 6 maart 09.30-12.30 uur creatief atelier / 10.00-12.30 uur hoofdmassage* / 13.30-15.45 uur ontspanningsmassage*. Vrijdag 7 maart 09.30-12.30 uur creatief atelier / 13.00-16.00 uur Kindercarroussel.

Zaterdag 1 maart • De seniorenzitting van de Teutepeuters is op zaterdag 1 maart en niet op vrijdag 2 maart zoals vorige week per abuis gemeld werd.

Maandag 3 maart • Op (carnavals) maandag 3 maart speelt Punch it Peggy in de feesttent in Budel-Dorplein. Na een succesvol optreden tijdens “de zomer voor-

Donderdag 6 maart •

In de carnavalsvakantie organiseert de Werkgroep Dorpsactiviteiten Dorplein op donderdagmiddag 6 maart weer een kinderbingo middag van 13.30 tot 15.30 uur in gemeenschapshuis de Schakel in BudelDorplein voor alle basisschoolkinderen.

Wie zorgt er voor mij als ik het ziekenhuis mag verlaten? Stel, u heeft een operatie ondergaan en u mag na enkele dagen weer naar huis. Dan is het prettig om in uw vertrouwde omgeving te herstellen. Maar het kan ook spanningen met zich meebrengen, bijvoorbeeld als u niet zo mobiel bent en alleen woont, of als uw partner niet voor u kan zorgen. Gelukkig kunt u vertrouwen op zorg aan huis, bijvoorbeeld van ZuidZorg. De wijkverpleegkundige en het wijkteam verplegenden en verzorgenden is altijd dichtbij, 24 uur per dag. ‘Heeft u een indicatie, dan heeft u na een ingreep gedurende zes weken recht op persoonlijke verzorging aan huis’, vertelt Els van der Heijden manager van ZuidZorg. ‘We helpen u bijvoorbeeld met douchen, wondverzorging en het voorbereiden van de dag. In overleg komen we ook ‘s nachts langs om u te helpen met bijvoorbeeld een toiletbezoek.’ ZuidZorg werkt in kleine wijkteams, wat betekent dat de zorg altijd dichtbij is en u veelal dezelfde verzorgenden en verplegenden heeft. Els van der Heijden ‘Onze zorg is erop gericht dat u zich thuis veilig voelt.’ Gratis inloopspreekuur iedere maandag en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur op de Dam 1 in Budel. Liever een afspraak maken? Belt u dan naar 040-2308408 of mailt u naar wijkzusterbudel@zuidzorg.nl www.zuidzorg.nl

Koffie met de krant: mogelijkheid om te praten over wat er speelt Om de week op de woensdag- en vrijdagochtend is er tijdens Koffie met de krant, in DSP ’t Buuls Trefpunt, een medewerker van de GGzE aanwezig. Met deze medewerker kunt u praten als u met gevoelens rond eenzaamheid, angst of onzekerheid zit of als u kampt met verslavingsdrang of psychische problematiek. Ook kunt u uw verhaal bij deze persoon kwijt als u zich zorgen maakt rond iemand uit persoonlijke kring die met deze kwesties worstelt. Deze medewerker is een ervaringsdeskundige en kan u dus vanuit eigen ervaring verder helpen of door-

verwijzen naar de juiste instanties voor verdere zorg zoals bijvoorbeeld een psycholoog of andere vorm van begeleiding. Er is ook altijd de mogelijkheid of even apart te gaan zitten in een afgezonderde ruimte in de Borgh, als u privéaangelegenheden wilt bespreken. Koffie met de krant is elke doordeweekse dag van 10:30 tot 12:00 in DSP ’t Buuls Trefpunt gevestigd in de Borgh. Zoals eerder gezegd is deze medewerker van de GGzE er de ene week op woensdag en de andere week op vrijdag. Ook is er elke dinsdag, donderdag

en in de even week op vrijdag en de oneven week op woensdag een wijkverpleegkundige aanwezig om te praten over bijvoorbeeld meer lichamelijke ongemakken. Maar u kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend langskomen als u gewoon gezellig een kopje koffie wilt drinken, een praatje wilt maken of een spelletje wilt spelen. Daarnaast kunt u zich hier ook aanmelden als u als vrijwilliger aan de slag wil. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Carrie van Hoef, Coördinator ‘t Buuls Trefpunt via 0495-592557 of carrievanhoef@paladijn-welzijn.nl Vervolg van de voorpagina

Burgerparticipatie moet prioriteit krijgen voor gemeenteraad en burgers

Grijs In een grijs verleden trouwde ik een brunette. Vele jaren mocht ik vervolgens ontwaken met op het kussen naast mij een mahonie acajoukleurig kapsel en inmiddels ga ik al weer enkele jaren gelukkig door het leven aan de zijde van een prachtige blondine. Dat heeft niets te maken met wispelturigheid of anderszins verandering van spijs, maar wel alles met grijsdekking. Dat laatste woord mag dubbelzinnig klinken in dit verband, ik verzin het echt niet: het staat op het flesje in de badkamer. Ik ben wel de laatste om

Sam Sanders er mee te spotten, want de eerlijkheid gebiedt me te melden dat er bij mij zelf steeds minder grijs te dekken valt, maar ik wil U niet onthouden dat deze camouflagetechnieken tot vermakelijke taferelen kunnen leiden. Stel U voor een blonde oppasmoeder met op de achterbank van de grijze auto met grijze bekleding en verder volledig grijs interieur de drie oppaskinderen die ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet…’ spelen. Hebt U het beeld? Als het broertje zegt ‘…en het is… grijs!’ roepen de twee jongere zusjes onmiddellijk in koor: ‘grijze haren!’ Tijd voor de kapper.

Het belang van deze ‘nieuwe politiek’ zien alle Cranendonckse fracties wel in. Hoe men deze omslag denkt te realiseren is een ander verhaal. ‘De burger moet achter de ‘borreltafel’ uitkomen,’ volgens Ton Dijkmans van Cranendonck Actief. ‘Ze worden over het algemeen pas actief wanneer er iets in hun achtertuin gebeurt.’ Of dat laatste zo erg is, is de vraag. Misschien is het juist wel een uitstekend begin getuige het initiatief waarmee we dit artikel begonnen: Samen mee naar de A2. Maarheezenaren en Sterkselnaren die zich al jaren ergerden aan de overlast van vrachtwagens van Reiling en andere bedrijven van het Chijnsgoed sloegen de handen ineen. In samenwerking met de betreffende ondernemers, de twee gemeentes en de Provincie werd een oplossing gevonden die naar ieders tevredenheid is. Zo kan het ook.

Film Cinema Walburg

Film Cinema Walburg

SUZANNE DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014, 20.15 UUR

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 WOENSDAG 5 MAART 2014, 14.00 UUR

Film Cinema Walburg

Circus Cinema Walburg

THE SELFISH GIANT DONDERDAG 6 MAART 2014, 20.15 UUR

CIRCUS KRAK: KUS VRIJDAG 7 MAART 2014, 14.00 UUR

Film Cinema Walburg

Film Cinema Walburg

PADRE PADRONE WOENSDAG 12 MAART 2014, 14.00 UUR

THE LUNCHBOX DONDERDAG 13 MAART 2014, 20.15 UUR

INFO EN RESERVATIES: WWW.HAMONT-ACHEL.BE/AHA WWW.FACEBOOK.COM/AHA.HAMONT-ACHEL 0032 11 44 50 40

info@grenskoerier.nl

TUINCOLUMN

Zet now de Bluumkes mer us boete! (?)

Er lag een briefje op kantoor met de vraag of ik ene Toon terug wilde bellen. Dat deed ik. Een mevrouw nam de telefoon op dus vroeg ik naar haar man. Blijkbaar verstond ze me buitengewoon slecht want ze riep: ,,Toon, ich heb Sjaak van Hapert vanne Formido oan de tillefoon.’’ Ik legde de man dus nog even uit wie ik was en die barste daarna meteen los. Hij nam duidelijk geen blad voor de mond en was zelf iemand met groene vingers. En blijkbaar was het ook een hark van een vent: Of ik misschien gek was geworden? ,,Gillie roept de minse op um de bluumkes boete te zette mer de eishellige zien pas in mei, dae vriest toch allemoal geliek kepot? Ge schrieft altied wel stukskus inne Grenskoerier mer ge het ur hillemaol gin verstand van!’’ Hij liet er geen gras over groeien! Ik legde de beste man uit dat de oproep een carnavalesk karakter had.

,,Het is mijn leus sinds ik de eervolle taak heb Carnavalsprins te zijn van mijn woonplaats Dorplein’’, vulde ik nog aan maar inmiddels hoorde ik alleen nog tuut, tuut, tuut. Toon had de telefoon in de wilgen gehangen. Blijkbaar voelde hij zich door de leus om de tuin geleid. Enthousiasme is een bloem die in weinig tuintjes groeit. En toch zou Toon van een spriet geen tuin moeten maken. Het leven gaat immers niet over rozen. En dus moet je af en toe eens flink uit de band springen: de bloemetjes buiten zetten want anders hou je het niet vol. Voor je het weet heb je een tuintje op je buik! Jack van Haperen (Jack van Haperen is eigenaar van Forma Verde, Tuinontwerpers en Hoveniers in Maarheeze)


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

STEVENS TELEVISIES 040-2260158 info@fiddelaers.nl www.fiddelaers.nl Dag en nacht bereikbaar.

Zeker kan dat. Ook met een bestaande (natura) uitvaartverzekering kunt u de uitvaart door ons laten verzorgen. We leggen het u graag uit. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. Anno Braakhuis uitvaartbegeleider

SAT - DVD - HOME CINEMA

Prijsknaller

Prijsknaller

Samsung UE40EH5000 TV Philips 46PFL4208 TV

102cm, Full HD LED Televisie, 2x HDMi, USB, Scart, AV in, Component, optisch digital out, DVB-T/Ci+ 2 jr garantie van 499,-

“Kunnen jullie toch de uitvaart verzorgen, ondanks een bestaande uitvaartverzekering?”

ACTIEPRIJZEN!

uw LED TV adres

beperkt aantal

€ 345.-

117cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3x HDMi, USB, scart, 20W, Micro Dimming, DLNA, DVB-T/Ci+, 2 jaar garantie

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot - (NL) 0031(0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

ma-wo-do 10.00-18.00 10.00-18.00 uur/di uur/di gesloten gesloten ma-wo-do vr 10.00-20.00 10.00-20.00 uur/ uur/ za za 10.00-17.00 10.00-17.00 uur uur vr

van 899,-

beperkt aantal

€ 465.-

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

meer acties kijk op onze site!

Specialisten voor uw kunstgebit!

Pijn in uw mond? Zit uw prothese los?

Bedankt!

Graag willen wij iedereen bedanken die onze gouden bruiloft tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Het was echt geweldig!

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

Nieuw kunstgebit mét implantaten;

Christ en Margriet de Koning

Nu: €250,-*

TE KOOP

*het resterende bedrag wordt door uw zorgverzekering vergoed!

(Inclusief implanteren)

Groene en rode beuken uit eigen kwekerij Leverbaar van 40 cm. tot 250 cm. Nu ook te leveren speciale beukenpotgrond.

Klein Schoterstraat 2a, Budel T 0495 430 260, www.vdstappen.nl

Martin Horst

Uitvaartverzorger

Verdrietig, maar met vele fijne herinneringen nemen wij afscheid van ons mam en trotse oma

Wilhelmien Teeuwen - Maes echtgenote van

Frits Teeuwen † Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken. Jackie en Gertie Frauke Bart Nelly en Frans ♥ Wendy en René Marcel en Sandra

Boomkwekerij Engelen

Sterkselseweg 28, Maarheeze St. Maartenslaan 41, Weert Tel: 0495 592622

Nieuwendijk 83 te Someren, Tel. 0493-491248, www.boomkwekerijengelen.nl

‘van alles wá merret’ Op zondag 23 maart 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige ‘van alles wá merret’ voor de hele familie in De Borgh te Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer informatie www.budelsgemengdkoor. nl of bel 0495 495961 of 06 224 751 88. ➩Samen, Voor Elkaar Frans Strik lijst 3 plaats 6. CDA-Cranendonck

Miriam en Harry Flor Janne Budel, 22 februari 2014 Corr. adres: Familie Teeuwen Koningin Wilhelminastraat 19, 6024 BG Budel-Dorplein Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van ons mam op vrijdag 28 februari om 10.00 uur in de parochiekerk O.L.V. Visitatie en H. Antonius van Padua, gelegen aan de Grootschoterweg te Budel-Schoot. Aansluitend zal de crematiedienst om 12.00 uur plaatsvinden in Crematorium Heeze, Somerenseweg 120. De avondwake wordt gehouden op donderdag 27 februari om 19.00 uur in De Flank, Zorgcentrum Mariënburght te Budel.

Riool verstopt?

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van alle diensten. Een woord van medeleven kunt u ook achterlaten via www.roosen-uitvaart.nl

Bel (0495) 493590

U kunt na de avondwake persoonlijk afscheid nemen van ons mam op haar kamer in het kleinschalig wonen, Cranendoncklaan 58F KSW 2.07. Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te beschouwen. Voor vragen omtrent de uitvaart: 0495 519 516

www.houben-reiniging.nl Poelderstraat 20 Budel-Schoot

Camera-inspectie Stanklokalisatie Ook vernieuwen en reparatie

Diverse straaltechnieken voor hout en staal


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

‘t Is ongepermeteerd!

Junt

De Nassau-Dietzkazerne in Budel wordt op 28 februari door de Regionaal Militair Commandant overgedragen aan de Dienst Vastgoed Defensie. Hiermee komt een einde aan meer dan 50-jaar aanwezigheid van de Koninklijke Landmacht binnen de Gemeente Cranendonck. Nederlandse en Duitse militairen, maar ook vluchtelingen hebben hier onderdak gehad.

Junioren Dancing Diamonds zoeken nieuwe leden Afgelopen weekend hebben de Dancing Diamonds verschillende optredens gehad. Zo waren de junioren te zien tijdens de bonte avond van de Heiknuuters. En ook de minioren hebben zich laten zien tijdens de kinderzittingen bij de Heiknuuters en de Buulder Buk. Hiermee is het dansseizoen weer aan het einde gekomen. De junioren zoeken komend jaar nog meiden die het leuk vinden om te dansen. Ben je tussen de 10 en 16 jaar, kom dan gerust een kijkje nemen op donderdag avond van 18.30u tot 20.00u in de Schakel in Budel-Dorplein. De eerste drie lessen kun je gratis komen kijken en mee oefenen. Donderdag 6 maart is er geen dansles, ivm carnavalsvakantie. Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met Wendy Cardinaal 06-12648893.

KADO-TIP

Ruim 100 Cranendonckse ondernemers verzamelden zich op vrijdag 21 februari in een bomvol Protestants Kerkje. Reden: de presentatie van directeur Nathalie Pompen over het Hof van Cranendonck. Zij nodigde de ondernemers van harte uit om met ideeën te komen en samen te werken. ‘Terug in de tijd’ Als alles goed gaat, dan kan Hof van Cranendonck over anderhalf tot twee jaar haar eerste gasten ontvangen op het Landgoed Cranendonck. Nathalie Pompen nam de Vrienden van het Schepenhuis enthousiast mee in een virtuele rondleiding door het omvangrijke recreatieproject, waar de thema’s cultuurhistorie, gastronomie en entertainment centraal staan. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor de impact op het gebied en de doorstroming van het verkeer. Alles in het project, van restaurant en theater tot kapel en poortgalerij met winkeltjes, zal de sfeer uitstralen van ‘terug in de tijd’. “Over de doodnormale dingen in het leven”, aldus Nathalie Pompen, “waarbij gezelligheid, een intieme sfeer en respect voorop staan. Onze gasten zijn ook echt onze gasten. Ook mensen die niet bij ons verblijven, zijn welkom. Zo komen er bijvoorbeeld voor wandelaars gratis toiletten en douches”. Goed nabuurschap Goed nabuurschap staat hoog de op de ‘Hofse’ agenda. Niet alleen wordt er zoveel mogelijk gewerkt met producten uit onze eigen streek en krijgt regionaal talent een theaterpodium, het Hof van Cranendonck wil ook graag samenwerken met ondernemers ‘uit de buurt’. Zo is er straks werkgelegenheid voor 280 mensen, op vele fronten. Zoals horeca, tuinonderhoud, schoonmaak, winkeliers. “Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om samen te werken met mensen met een verstandelijke beperking”, antwoordde ze op een -logische- vraag van een van de Vrienden van het Schepenhuis. Ook op korte termijn zoekt het Hof samenwerking met ondernemers. Nathalie Pompen nodigde alle ondernemers dan ook uit om met ideeën te komen. En die kwamen er, met name na de presentatie tijdens het netwerken in het Schepenhuis. Tal van Vrienden hebben inmiddels haar visitekaartje gekregen, samen met het verzoek om een afspraak te maken.

a

J

Dae haaje gillie veurige wêk neturluk óch gezeen. Ze stoond op ‘t veurblaod van de Grenskoerier: Burregemester Marga VermueVermue-Vermue. En dae terwiel ‘t eigenluk hellemaol neet um heur geenk, maer um de meensen die achter heur te zeen wâren. Op die foto wees ze me heur duumkes over hur schouwers nao âchteren, nao die köp op die plaoten. Dao kunnen willie op 19 mert op gôn stimmen. En vur dae stimmen hâw de Grenskoerier veul plak ingeruumd. Alle partijen die mej duun aen de verkiezingen móchten vertellen wurrum dae ‘t vaerreweg ‘t bêste is dae ge op hun partij stimt. ‘t Kumt er op neer dae alle ânder partijen unne râmp vur Buul zien. En óch op dae stuk Grenskoerier stoond medam wer hellemaol vurop. Ze was al ‘n bitje in Carnavalsstimming, want ze hâw ‘n onderscheiding um en vuls te roi lippen. Dae zal in Zeeland wel modern zien. Trouwes ozze Sjang vindt dae hieël moi, hij wél! En in dae stuk schreef ozze burregemester dae we allemaol moeten gôn stimmen. Zoe schreef ze: “Het lijkt misschien niet altijd zo, maar uw stem maakt wel degelijk een verschil!” Dae is neturluk gröte kwats. Stel dae ozze Sjang veer jaor geleejen op de Partij van de Arbeid gestimt hâw, wa hit dan zien stim van toendertiêd oêt gemakt? De Partij van de Arbeid hit toch niks, maer dan óch hellemaol niks in de pap te brokkelen gehad. Nêt zoe min as Cranendonck Actief! Die partijen mochten gen wethawwers leveren en dan haaje óch veer jaor lang gen ieën sodemieter te vertellen. En Marga hâw óch in de Grenskoerier geschreven dae de partijen nao de verkiezingen “met elkaar overleggen en zullen ze water bij de wijn moeten doen”. Zou ze dae zélf geluuëven? Ment ze now écht dae die partijen sâmen gôn overleggen welleke programma’s ‘t bêste bie mekaor passen? Kom op Marga, ge zult toch wel bèter wieëten? Eech wieët ‘t ne hieël zeker, maer eech deenk dae Petterik Berten van ELAN, Frans Strik van ’t CDA en Carola Meuwissen van de VVD allang bie mekaor gezèten hêmmen. En eech deenk dae die me mekaor âfgesproken hêmmen dae, as dae zillie me z’n dreien de meerderheid hawwen, dae ze dan wer veer jaor sâmen vêrder gôn. Dan kunnen die ânder twieë partijen hoeëg en lieëg springen, maer dan wurt ‘t vur hun wer veer jaor op ‘n houtje biêten. Zoe zit dae, Mevrouw de burregemeester. En dae wije gi zêlf óch goe zat! Maer eech snap óch wel dae ge neet in de Grenskoerier kunt schriêven, zoe van: “Mensen van Cranendonck, jullie moeten niet zo gek zijn om te gaan stemmen. Blijf lekker thuis want jullie stem maakt geen bal uit. Alles is allang geregeld.” ‘t Zou hêndig waor kunnen zien, maer dae is now krêk wo dae ‘t in de politiek neet um get. In de Grenskoerier hit ELAN neturluk óch opgeschreven wa dae ze vur Buul van plan zien um te gôn doeën. Maer gen woord over wa zillie vinnen van ‘t plan um de C-1000 neffe ‘t protestânts kerkske te zetten. Now, dan wije ‘t wel. Die zeggen ‘Jao’ tiggen ‘t plan um de C-1000 nao die historische plak te verplaetsen. Durrum deenk eech dae iederieën die de C-1000 neet op die plak wil hêmmen, neet op ELAN zal stimmen. De Partij van de Arbeid is duudeluk: “Behoud het groene gebied naast de protestantse kerk in Budel”. Dus dae zit dan wel wer goe. Allieën snap eech Frits van der Wiel neet as hij schrieft dae de C-1000 maer op de plak van de Borgh moet komen. Dae’s wer onnoeëzele praot van unnen ambtenaar die op de stoeël van unnen ondernemer get zitten. Trouwes eech snap neet wurrum dae de hieël gementeraod zich druk ligt te mâken wa dae er me de supermaerreten moet gebeuren. De bestimmingsplannen zien duudeluk en die zien vur alle winkeliers, dus óch vur de supermerreten. ‘t CDA schrieft dae ze ‘n ‘dorpspark in ‘t centrum van Budel’ willen. Dao zullen ze dan wel dae stukske groond neffen ‘t protestânts kerkske me bedoelen. Trouwes, ‘t CDA kan, as de politieke partij van Jezus zêlf, ‘t nöit goe vinnen dae ze dao unne supermaerret neerzetten. En dan “Cranendonck Actief”. Nêrreges niks over unne supermaerret neffen ‘t protestânts kerkske! Ze schriêven wél: ‘Dankzij onze initiatieven - samen met actieve medeburgers - werd ons monumentale gemeentehuis behouden.” Dae zal!! Miel Verwaaien en zien mannen hêmmen as luwwen gevôchten vur ‘t behâwd van ‘t gementehoês. En toen ‘t er nao oêt zâg dae ‘t geenk lukken, zien die van Cranendonck Actief âchter bie Miel op de fiets gesprongen. En now proonken ze me de urste priês. Effe tuffen. En de VVD van Carola Meuwissen hit ‘t er me gen woord over of de C-1000 neffen ‘t protestânts kerkske moet komen of neet. Wél over de “Doorstroming op de A2.” Asof ze dao in Buul over gôn! Eech schei er over oêt. Eech goi carnaval vieren. Eech hoop dae eech en ozze Sjang Marga me die dâg nog tegen komen. En dae ozze Sjang dan ne te veul op hit. Want ozze Sjang me unne peent op en Marga...

Nassau-DietzOndernemerscafé 21 februari kazerne wordt druk bezocht overgedragen Hof van Cranendonck aan Dienst Vast- biedt kansen voor ondernemers goed Defensie

van de we e g ek ri

Het nieuwe boekje van Junt

‘t is ongepermeteerd deel 3

Sandra Martin Noguera Proficiat met je 30e verjaardag op 3 maart!!! van Stefan, Jovi en Mila

Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een HEERLIJKE TAART, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De groeten van Junt Voor e 12.50 verkrijgbaar bij: • Bruna Budel • ‘t Schepenhuis • Sprankenis Maarheeze

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.:


ek

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7

Een nieuw plafond in 1 dag!

Bezoek onze showroom:

ma: 13.30-16.00 di t/m vr: 09.00-16.00 za: 10.00-15.00

Team CDA Cranendonck Plafonds • Sierlijsten • Verlichting terwijl de meubels blijven staan

ELAN

PLAMECO-vakbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best Tel. 0499-399106, www.plamecobest.nl, info@plamecobest.nl

Lijst 1

Echte Lokale Aandacht Nu!!

Nr. 3 Jos Derks

Echte aandacht voor iedereen!!

www.elan-cranendonck.nl

Wij zijn gesloten van maandag 3 t/m zaterdag 8 maart!!

u wij wensen fijne agen carnavalsd Slagerij Twan Ras

Vlassloot 13, Soerendonk - (0495) 591181

Vanwege carnaval zijn wij gesloten van zaterdag 1 maart t/m woensdag 5 maart VLASSAK

Fabrieksstraat 25 · Budel & 0495 491635 · www.fietswereldvlassak.nl

Samen, Voor Elkaar!

√ Ondersteuning vrijwilligers HET VERENIGINGSLEVEN √ Eenvoudige subsidies √ Initiatieven burgers Cement van de samenleving ondersteunen


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8

Singing with an Big Band Hier weer twee zangeressen die mee gaan doen aan Singing with an Big Band: Fabienne van Heesewijk en Martina Ermens. Fabienne van Heesewijk

Hallo allemaal. Ik ben Fabienne van Heesewijk en ben 14 jaar. Naast mijn hobby streetdance is mijn allergrootste passie zingen. Toen ik negen jaar was zong ik als soliste samen met mijn klasgenoten in de kerk tijdens mijn commu-

nie. Ook tijdens mijn lagere school mocht ik regelmatig optreden wat ik erg leuk vond. Als tienjarige werd ik tijdens een concert bij Anita Leenders gevraagd om in Gemert samen met de dansschool in het theater op te treden met het nummer Ben van Michael Jackson. Daar mocht ik alleen in de spotlight staan en dat was een hele mooie ervaring. Samen met mijn moeder heb ik al zo’n zes jaar zangles en zing ik samen met haar kerst en promsconcerten. Ook op mijn huidige school “Philips van Horne in Weert” werk ik graag mee aan muziekprogramma’s. Onlangs heb ik meegedaan aan Unplugged, en in april mag ik drie avonden met het muziekgala meedoen in het Munttheater. Mijn grote idool is zangeres Beyonce en daarom zing ik graag haar nummers. Met de Big Band zingen is voor mij weer iets heel nieuws en zo leer ik weer andere nummers kennen, dit lijkt mij een mooie uitdaging. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat jullie dat ook hebben. Dan zie ik jullie graag op zaterdagavond 22 maart in de Smeltkroes.

Martina Ermens

Mijn naam is Martina Ermens en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Budel en momenteel volg ik de opleiding Administratief Medewerker. Mijn grootste hobby is zingen , ik heb geen zanglessen gehad maar leer het mezelf allemaal aan. Ik heb me opgegeven omdat het me een hele leuke ervaring lijkt en ik was wel benieuwd wat mensen van mijn stem zouden vinden. Nu dat ik mee mag doen met SWABB ben ik daar best wel dankbaar voor en hoop ik dat iedereen het mooi zal vinden. Graag tot ziens op 22 maart bij de Smeltkroes in Maarheeze!

Senioren Vereniging Budel-Schoot Op 14 februari 2014 hielden het bestuur en de leden van de Senioren Vereniging Budel-Schoot hun jaarvergadering en meteen ook hun carnavals viering. Omstreeks 14.00 uur werd er gestart met koffie en vlaai, hierna stonde de DJ´s van DuoSound al klaar om er een mooie muzikale middag van te maken. Eerst werden er een Prins en Prinses gekozen uit de aanwezige leden, als eerste was Reneé Kees aan de beurt als Prins . Als Prinses kwam Mariet Verheggen uit de bus. Groot was de verrassing toen Prins John en Prinses Silvia samen met Jeugdprins Cas en Jeugdprinses Britt samen met hun Adjudanten en de Vorst van de Toeters de Reinder binnen kwamen om de Prins en de Prinses van de senioren de steek en het kroontje op hun hoofd te plaatsen. Maar nog veel groter was de verrassing toen bleek dat de senioren Prins de vader is van Prins John en Prinses Mariet de peettante van Prinses Silvia. Deze middag kon van af nu niet

meer stuk, de dansvloer bleef bezet en de polonaises volgden mekaar op. Omstreeks 17.00 uur werd er dan gestart met de jaarvergadering die alleen maar positieve klanken opleverde, vooral toen de penningmeester bekend maakte dat de con-

tributie zeker in de toekomst niet moet verhoogd worden. Onder luid applaus werd deze vergadering beeindigd en kon men overgaan naar de trekking van de tombola. En om deze fine middag af te sluiten werden alle leden nog getrakteerd op een heerlijke koffietafel.

WIN!!! Maak carnauw leukst valsfo e to!

s maakt Met deze lentomatisch u U foto’s die ageslagen p o n worde n op uw telefoo

Deze Sony lens DSC-QX10 Hoe te winnen Mail je leukste en grappigste carnavalsfoto vóór woensdag 5 maart naar info@grenskoerier.nl of stuur hem naar De Grenskoerier, Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Vergeet uw naam, adres en telefoonnummer niet te vermelden. Vrijdag 7 maart wordt de prijswinnaar van de leukste foto bekend gemaakt!

t.w.v

e199,r

Niet inwisselbaa

UW LED-TV ADRES!! Deze actie is mogelijk gemaakt door

LED-TV acties!

In 95% de goedkoopste!

Kijk op onze site

Voorbereidingen Zurrik Live in volle gang Prins John en Prinses Silvia samen met prins Renée en Prinses Mariet

Eerste schooldag op de nieuwe Boogurt Woensdag 12 maart zullen alle kinderen van basisschool De Boogurt én de peuters van peuterspeelzaal Hummelhonk voor het eerst gaan spelen en werken in hun gloednieuwe schoolgebouw. Om deze dag een feestelijk tintje te geven, gaan alle kinderen gezamenlijk omstreeks 08.45 uur in optocht van hun oude naar hun nieuwe school. Nadat meester Huub en juf Carla de school officieel geopend hebben, krijgen alle kinderen, juffen en meesters de gelegenheid om hun nieuwe school te verkennen. De ouders van de leerlingen zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar dit mooie nieuwe gebouw. Zij zijn daarom tussen 12.30-13.30 uur van harte welkom om de school te bezichtigen. Op woensdag 12 maart vindt tussen 10.00-12.00 uur tevens de Open Dag op De Boogurt plaats. Deze Open Dag is speciaal bedoeld voor ouders van nieuwe leerlingen.

De voorbereidingen voor ‘ Zurrik Live’ , georganiseerd door het Soeriks Muziek Gezelschap op 9 en 10 mei 2014, zijn in volle gang. In de nieuwe gymzaal van gemeenschapshuis ‘ den Donck’ zal Het Soeriks Muziek Gezelschap samen met muzikaal talent uit Soerendonk en omgeving een spetterende show neer gaan zetten. Het Soeriks Muziekgezelschap bestaat in 2014, 25 jaar en dat is een goede reden om weer eens flink uit te pakken. 5 jaar geleden organiseerde het SMG voor de eerste keer Zurrik Live. De reacties van deelnemers en bezoekers waren zo enthousiast dat werd besloten dit succes nogmaals te herhalen. Dit jaar wordt het evenement daarom op twee avonden georganiseerd; op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei 2014.

Het interieur van De Boogurt is helemaal in de kleuren licht groen en lila Het Soeriks Muziek Gezelschap

Ook deze keer staat er een uitgebreid programma, waarbij muzikaal talent uit Soerendonk en omgeving, begeleid door het SMG, van zich laat horen. Daarnaast zal ook een projectkoor deelnemen en is er speciaal voor deze gelegenheid een band samengesteld. In totaal zullen 9 zangers en zangeressen hun nummers laten horen. Daarnaast zijn ook het jeugdorkest van het SMG, genaamd ZMG, de blokfluiters en de drumgroep van de partij. Natuurlijk wordt er ook een flinke afterparty georganiseerd waarvoor partyband L!nk is gestrikt. In de komende weken zult u meer lezen over het programma en de deelnemers. Wilt u alvast meer informatie, kijk dan op de website van het Soeriks Muziek Gezelschap: www.soeriksmuziekgezelschap.nl


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

H. Corneliusparochie Cranendonck Parochie centrum Kerkstraat 27, 6021 CH Budel, Telefoonnummer: 0495-491215 e-mailadres: info@corneliusparochiecranendonck.nl kerk O.L.V. Visitatie Budel Telefoonnummer: 0495-499204 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Adres: Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Openingstijden: ma. t/m vr. 09:00 tot 12:00 uur . MARIAKAPEL is dagelijks geopend van 9:00 tot 17:30 uur.. DOORDEWEEKSE EUCHARISTIEVIERINGEN VANAF JANUARI 2014 IN MAARHEEZE EN BUDEL Ma: geen vieringen Di: 08:30 uur morgengebed in Budel 09:00 uur eucharistieviering Wo: 08.30 uur morgengebed in Budel; 09:00 uur eucharistieviering in Budel 19.00 uur eucharistieviering in Maarheeze Do: 08:30 uur morgengebed Budel 18.00 uur aanbidding 18:30 uur avondgebed 19.00 uur eucharistieviering Vr: 08:30 uur morgengebed in Budel 09.00 uur eucharistieviering in Maarheeze (eerste vrijdag van de maand ipv 09.00 uur om 19:00 uur Voorafgaand: 18:00 uur aanbidding; 18:30 uur avondgebed Geloofscursus 26 februari, 19 maart, 2 april, 9 april, 7 mei telkens aanvang om 19:30 Doopgesprekken 25 februari, 1 april, 29 april, 27 mei Doopdata 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni,

Grote kerk Kerkstraat 10 6021CH Budel Donderdag 27 februari 19:00 Paula Kuppens -Davids en zoontje Reinhard(verj.) Zaterdag 1 maart 19:00 uur Pater Harrie Ulenaers; Mathieu en Petronella Slegers –van de Wildenberg; Harry en Maria Hendrikx – Broers; Driek Damen en overleden familie; Johannes Slenders en Elizabeth Meeuwissen(jgt.) Lectoren: Annie Neijssen en Lènemiek Scholten Acolieten: Jeff Mennen Zondag 2 maart 10:30 uur Eucharistieviering Pater Harrie Ulenaers; Mien Claassen en overleden familie; Sjef en Hendrina Das -Staals(jgt.); Herman Vlassak; Pier en Lies Vlassak – Verhoeven(jgt.) en overleden familie; Lambertus en Elisabeth Genevasen –Govers, overleden kinderen en kleinkinderen;Adam en Helena van Moorsel –Vlassak (jgt.), kinderen en schoonzoon; Leen en Franciscus Compen –Noten; Pater Sjang Tijsen (verj.) als ook voor alle priesters die nu in ons land werkzaam zijn! Lectoren: Francien Verhees en Myrna Stals Acolieten: Rein Vos Kapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Zaterdag 1 maart 17:30 uur carnavalsmis in de feesttent van de Pintewippers Frans van Cranenbroek en overleden familie (jgt.); Jan en Mina Jaspers –Clement, dochters Annie en Elly en Peter van de Bosch –Jaspers;Neel Meeuwissen (verj.), zoon Tonnie en overleden familie; John Claes St. Getrudis Maarheeze Pastorie Kerkstraat 27, 6021 CH Budel, Tel: 0495-491215 Website: www.parochiemaarheeze.nl Voor Misintenties in Maarheeze: Parochie-kantoor: Maandag 09.30 -11.30 uur Donderdag 15.00 –17.00 uur Vrijdag 09.30--11.30 uur

Zondag 2 maart…… 10.00 uur: Voor het welzijn van alle parochianen Ouders Verbruggen-den Ouden en kinderen; Pien Bautista en Jan den en Ciska den Ouden; Thomas en Sjef den Regter Woensdag 5 maart Aswoensdag …19.00 uur: H. Mis Vrijdag 7 maart Eerste Vrijdag v/d maand 18.00 uur Aanbidding Allerheiligste 19.00 uur: H. Mis Parochie Soerendonk Pastor Hans van der Donk en pater Jozef. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Heilige mis: Zaterdag: 19.00 uur. Misintenties kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe met de intentie, datum en het benodigde geld, in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk, te doen. Voor de inmiddels overleden prinsen: -Michel Feyen -Wim Groenen -Frans van der Kruys -Wim Lammers -Jan Boelens -Sjef Briels -Jan van Gennip -Wim van der Heyden Sjaak Verhoeven en Mina van den Wildenberg Riek en Luc Meyer Jan en Drika van der Sanden-Vos, zoon Toon, kleinzoon Erik Dirks Christelijk Centrum Hamont Contactadres:Transistorstraat 1 3930 Hamont – Achel Henk en Martha Hoeben tel. 0031 (0)495 519933 NL Paul en Rita de Meester 0032 (0)14 815619 BE www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be ‘Wat moet je doen om vergiffenis van zonde te krijgen?’ ‘Eer Kerk Schoot-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315

Alzheimer Café Maarheeze over levenseinde en dementie

De wet staat het toe, echter in de praktijk blijkt euthanasie bij dementie lastig te zijn. In het Alzheimer Café van woensdag 12 maart gaat men in gesprek over vrijwillig levenseinde bij dementie. Een weduwnaar die het proces van binnenuit heeft meegemaakt met zijn vrouw, vertelt over hun ervaringen. De weg ernaar toe en hun overwegingen om te kiezen voor het levenseinde. Zal antwoord geven op juridische en ethische vragen. Wanneer is iemand niet meer wilsbekwaam? Alleen artsen mogen euthanasie en hulp bij zelfdoding toepassen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wat, als je eigen huisarts zelf geen euthanasie wil uitvoeren? Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp. Het Alzheimer Café Maarheeze is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze en is geopend van 19.00 uur tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Toegang tot het Alzheimer Café is gratis. Indien u niet beschikt over eigen vervoer, dan kunt u binnen de gemeente Cranendonck tegen een vergoeding van 2 euro in Maarheeze en 4 euro buiten Maarheeze, thuis worden opgehaald en weer teruggebracht. Laat het ons via onderstaande telefoonnummers even weten. Inlichtingen Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met: • Trudy Baselmans, psycholoog, Stichting Land van Horne, tel. 0800 3333 888 gcj.baselmans@landvanhorne.nl • Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE, tel. 040 2973100 cm.pont@ggze.nl

Al is de carnavalsgekte explosief en fel, ontnuchtering volgt onstuitbaar snel. Het móet geen ontnuchtering worden, het kan ook vrolijk herinneren zijn. Volgende diensten: * vrijdag om 10.00 uur uitvaardienst van Wilhelmien Teeuwen-Maes * zat. 1 maart 18.00 uur carnavalsmis in de tent van de Heiknuuters m.m.v. de Heikneuters en ons zangkoor: overl. K.S. De Heiknuuters. * zat. 1 maart 19.30 uur carnavalsmis mmv de jeugdharmonie: overl. De Toeters; Mia de Goeij-Duisters (jrgt.) en Thieu de Goeij; Chris vDeelen; Jack Kuppens (fam. Stals); ouders Vaneerdewegh-Achten en overl. kl.kk. * zon. 2 maart 10.30 uur gregoriaans gezongen mis: Leen Vreijsen-Zentjens; To Roost-vLishout (jrgt.), dochter Corrie (jrgt.) en fam.; Mien (jrgt.) en Toontje Somers; Leo vTongerloo (jrgt.); Pierre, Anna, Driek, Gerard vDeurzen en overl. fam. vMierlo; Sjaak Stals (verj.) en Stien Stals-Theuws (jrgt.); Marij Teeuwen-Verbakel (verj.); Antoon Vlassak, Maria vMoorsel en fam. * zat. 8 maart om 18.00 uur mis in de Flank met het koor van Dorplein. * Misintenties op de pastorie of via mail math.cornelissen@online.nl.

op kanaal 35 voor het nieuws uit Cranendonck

De Theresiakapel op de Mulk in Hamont In Hamont staan 5 kapellen: de Mariakapel op de Hees, de kapel O.L.Vrouw der Armen op de Haart, de Lourdeskapel van de Keunenlaan, de kapel van het H. Hart aan de Achterhoek en op de Mulk de Theresiakapel. Van al die bedehuisjes is het Treeskapelletje in de slechtste staat. Onder de kordate impuls van Luk Van de Sijpe., secretaris van de kerkfabriek, eigenaar van de kapellen, staken de naaste buren van de kapel, Jaak Truyens en Harry Royackers, samen met de stedelijke groendienst de handen uit de mouwen. Op enkele dagen tijd onderging de omgeving van de kapel een ware metamorfose. De wildernis werd een plantsoen met voor- en middenin een lieflijk perkje rozen, de

lievelingsbloemen van de Heilige Theresia. Tegen de verwachting in: “Twiej man en unne pèèrdekop,” verschenen meer buren op de infovergadering in de lokalen van de Heemkundig Kring, Wal 18. Trouwens, de ontvangst was er hartelijk. Meer nog dan het aantal aanwezige buren verraste hun engagement. Voor het poetsen, de houtbehandelingen, de metsel-, dak- en verfwerken staan verschillende buren borg. Alleen het pleisterprobleem bleef die avond onopgelost. Bij deze: helpende handen, voor welk karweitje dan ook, blijven altijd welkom…! Het mag, het moet gezegd: zowel vanuit zuidelijke als westelijke invalshoek oogt de kapel weer fris en monter.

De kapel oogt weer fris en monter

Gregoriaanse zang in Budel-Schoot

Er zijn momenteel maar weinig kerken, waar op zondag gregoriaanse missen gezongen worden. Bent u geïnteresseerd in deze stemmige en sfeervolle muziek, dan kunt u aanstaande zondag in de kerk van Budel-Schoot terecht. Door de zeer goede akoestiek van deze kerk komen de gregoriaanse gezangen hier bijzonder goed tot hun recht, ook van een koor met een kleine bezetting.

De mannen van het kerkkoor van Budel-Schoot zingen op 2 maart in de Hoogmis van 10.30 uur de wisselende gezangen van de Missa “Factus est Dominus” en de vaste gezangen uit de bekende “Missa Octava “ van het Graduale Romanum. Celebrant is Pastor M. Cornelissen. Organist is de Hamonter musicus Corneille Driezen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Lezing over voedingssupplementen in ‘t Pleintje In het dagelijks leven komen we steeds meer vitamines en mineralen tekort in onze voeding. Dit geldt voor mens en dier . Hierover houdt de heer P. Mertens een lezing op de maandagen 17 en 24 maart bij Brasserie ’t Pleintje aan de burgemeester Remmenstraat 1 in Budel. De gewassen worden tegenwoordig in een rap tempo geteeld en veel vitamines en mineralen gaan verloren. Helaas kunnen we daar weinig aan doen, maar we kunnen ze wel aanvullen. Men heeft deze stoffen nodig om te kunnen functioneren, om een gezond lichaam en geest te kunnen opbouwen. Dit geldt eveneens voor

de dieren, steeds meer hondenrassen hebben problemen zoals huidproblemen, darmproblemen, gedragsproblemen enz….. In de voeding wordt steeds meer met synthetische stoffen gedaan, die niet goed zijn voor mens en dier. Uit ervaring van de heer Mertens kunnen deze problemen op een simpele manier opgelost worden door zuivere natuurproducten te gebruiken. Er worden 2 avonden georganiseerd: op maandag 17 maart om half 8 gaat het over de mens en op maandag 24 maart om half 8 gaat het over de dieren. Onder het genot van een kopje koffie of thee bent u van harte welkom. Er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden

Huiskamer Schoot zoekt enthousiaste dorpsgenoten

De laatste werkzaamheden voor de inrichting van de ontmoetingsruimte in De Reinder zijn voorbereid en worden uitgevoerd. Men last met Carnaval heel even een pauze in. Er zijn zeker twintig suggesties gekomen waarmee een mooi programma kan worden ingevuld voor de huiskamer. Het zou fantastisch zijn als alle ideeën uitgewerkt kunnen wor-

den. Daarvoor heeft men mensen met tijd en energie nodig die het fijn vinden om leuke dingen mee te organiseren. Zo ben je betrokken bij de inwoners van Schoot en verhoog je de leefbaarheid door je zelf in te zetten. Bovendien is het leuk om samen iets te organiseren. Met een huiskamer op Schoot probeert het Dorpsplatform de leef-

baarheid te versterken. De Huiskamer wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Oranje Fonds. Ben je enthousiast en wil wat tijd besteden aan leuke activiteiten dan kun je contact opnemen met Leonie Bruggink, voorzitter Dorpsplatform Budel-Schoot, 0495-494524 of l.brugginkvandersteen@upcmail.nl. www.sterkschoot.nl


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

P VD A - Cranendonck

1 Frits van der Wiel Budel

2 Marie Beenackers Maarheeze

3 Henk van Lint

4 Ton Rijnbeek

Budel

Maarheeze

5 Azar Rezaie Budel-Dorplein

6 Miranda Vossen Budel

deskundig - betrouwbaar - doelgericht In het verleden behaalde resultaten De PvdA heeft hier de afgelopen periode bijgedragen aan diverse projecten, soms op de voorgrond, soms op de achtergrond. En met succes: we noemen de inspanningen van Frits van der Wiel in de stichting Station Maarheeze, van Marie Beenackers voor het behoud van de bibliotheek in Maarheeze en van onze raadsfractie voor het behoud van het gemeentehuis. Kijken we iets verder terug, dan stellen we vast dat lastige projecten als brede school De Muzenberg in Maarheeze, sportcentrum De Zuiderpoort en wooncomplex de Kloostertuin in Budel mede (en soms: vooral) door de inzet van de PvdA gerealiseerd werden. Als het er op aankomt maken we hier echt het verschil!

De PvdA maakt lokaal het verschil! Een basisschool ook in de kleinste kernen Wethouder Strik heeft herhaaldelijk beloofd er alles voor te zullen doen om de basisscholen in onze kleine kernen open te houden. Maar toen de Andreasschool vorig jaar bij hem aanklopte om een peutergroep te kunnen starten, toen gaf hij niet thuis. Onbegrijpelijk, vinden wij: een peutergroep is immers een prima kans om nieuwe leerlingen binnen te halen. Dankzij de inspanningen van Stichting Vocaal krijgt het Junior College weer een volledige MAVO-opleiding; de wethouder heeft daar niet veel voor gedaan. Hoe moet dat volgend jaar met de invoering van passend onderwijs? De PvdA vindt het hoog tijd dat we weer een wethouder met passie voor het onderwijs krijgen.

Vinger aan de pols bij Hof van Cranendonck Toegegeven: voor Cranendonck is dit een project van ongekend formaat. Toch steunen we het, omdat het kansen biedt voor recreatie, toerisme en economie. De omvang houdt ook risico’s in, zoals de verwachte verkeersdrukte, de impact op het landschap of de gevolgen van een onverhoopt fiasco. De gemeente moet daarom de regie strak in handen houden, zodat de nadelige effecten voorkomen of beperkt worden. Zorg er vooral voor dat de schaal van het totale complex past bij die van de omgeving, dat het geheel goed ingepast wordt in het gebied en dat het definitieve plan kan rekenen op voldoende draagvlak. Voor dit laatste is cruciaal hoe het verkeer wordt afgewikkeld. We zullen daar scherp op letten.

Kijk voor ons verkiezingsprogramma op cranendonck.pvda.nl


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Optochtroutes

carnaval Onthulling beeld De Muus Het 44-jarig bestaan van C.V. de Muuzevangers is het afgelopen jaar uitbundig gevierd. Als afsluiting van dit jubileumseizoen is aan beeldhouwster Daniëlle Coeterier uit Heeze opdracht gegeven om een beeld te maken van de Muus. De Muuzevangers zijn trots op het eindresultaat en nodigen alle Muuzevangers en Muuzevangerinnekes uit om de onthulling bij te wonen. De carnavalsvereniging schenkt het beeld aan de gemeenschap in Maarheeze als dank voor de afgelopen 44-jaar. Want dankzij alle carnavalsvierders wordt carnaval levend gehouden in het dorp. Om te zorgen dat het beeld zichtbaar is voor iedereen, is in samenspraak met de gemeente Cranen-

donck gekozen voor de locatie op de hoek van de Stationsstraat en de Smits van Oyenlaan. De onthulling van het stenen beeld vindt plaats op vrijdag 28 februari om 16.30 uur. Dit doen we in aanwezigheid van Prins Twan, Prinses Bertie, Adjudant Chris, Jeugdprins Roan, Jeugdprinses Fleur en Jeugdadjudant Jaron en de mensen die hun medewerking hebben verleend aan het beeld. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Groot Niet Te Vermijden Mareser Bras en Show Orkest, een samengesteld orkest waarin alle orkestjes uit Maarheeze vertegenwoordigd zijn. Iedereen is van harte welkom om bij deze feestelijke onthulling aanwezig te zijn.

Vergulde Knuuter 2014 voor Paul Coenegracht

Muuzevangers Maarheeze De optocht van CV De Muuzevangers uit Mares start om 14.11 uur. De deelnemers stellen zich op en starten vervolgens in de Stationsstraat, het gedeelde tussen de Puttenstraat en het spoor. Dit gedeelte zal voor doorgaand verkeer zijn afgesloten tussen 10.00 uur en 17.00 uur. De route is dan als volgt: StationsStations straat, Puttenstraat, Floralaan, Smits van Oyenlaan, Stationsstraat, Moonslaan, Vogelsberg, Kijkakkers, Neerlanden Kinderoptocht Buulder Buk De optocht start om 14.11 uur precies. De jeugdoptocht trekt langs de achterkant van zorgcentrum Marienburght via de Cranendoncklaan naar de Nieuwstraat. Vervolgens via De Markt en Dr. Ant. Mathijsenstraat naar de Deken van Baarsstraat. Bij De Bonte Os wordt de jeugdoptocht ontbonden.

Zondag 2 maart

Heiknuuters, Budel-Dorplein Vertrekt om 14.00 uur volgens de route: St. Jozefplein, Hoofdstraat, Stationsweg, St. Eloystraat, St. Paulusstraat, Pr. Beatrixstraat, Kon. Wilhelminastraat, St. Barbaraweg einde Pr. Irenestraat. Pintewippers Gastel Opstellen om 13.30 uur, vertrek om 14.30 uur. Route: Kouwbergen - Gravenkasteel - Cornelisplein - De Dijk - Kluisweg - Vennenweg - Heistraat - Cornelisplein - Grensweg Carnavalsstoet De Teutepeuters, Hamont-Achel Zondag 14.11 uur De opstelling is in de Molenstraat, vandaar trekt men richting de Bosstraat, Rodenbachstraat, Kapelstraat, Achelpoort richting de Burg, Pastoor Lemmensstraat, Deken Dolsstraat, Abdijstraat richting de stad in, Stadswaag en de Stationsstraat. De ontbinding van de stoet is op het Stationsplein.

maandag 3 maart

Toeters Budel-Schoot Maandag staat alles in het teken van de Grote Bonte Optocht welke vanaf 14.11 over de Grootschoterweg zal trekken. Opgesteld vanaf molen Janzona zal de stoet, met daarin héél veel eigen jeugd uit Schoot, richting het vernieuwde centrum van Toeterland trekken om zich te ontbinden bij de Plus.

Op vrijdag 21 februari jl tijdens de Bonte avond ontving Paul Coenegracht de hoogste onderscheiding welke carnavalsstichting de Heiknuuters uitgeeft uit handen van Jos Rademaekers Deze onderscheiding kreeg Paul voor zijn jarenlange inzet voor het Carnaval in Dorplein. Hij maakt nu 19 jaar deel uit van de Bonte avondcommissie als voorzitter / presentator en houdt zich binnen de commissie m.n. bezig met het aantrekken van de artiesten. Hij 6 jaar lid van Ks. de Heiknuuters waarvan 3 jaar als voorzitter een taak die hij op zich nam in een periode waar vernieuwing noodzakelijk was. In 1996 vormde hij samen met zijn partner Annelies het prinsenpaar van Dorplein.

Roesdonkers Soerendonk De route van de optocht van de Roesdonkers zal als volgt verlopen: start Zitterd – Dorpsstraat – Molenheide – Heuvel – Kruisstraat – Dorpsstraat – ontbinding Jan Maasplein. Aanvang 14.00 uur.

dinsdag 4 maart

Buulder Buk Budel • Vanaf 10.30 uur zal de optocht zich opstellen aan de Maarheezerweg die daarvoor vanaf 9.00 uur wordt afgesloten voor het verkeer. De optocht vertrekt stipt om 13.30 uur. De route is als volgt: Start bij de rotonde - Dr. Ant. Mathijsenstraat – Markt – Nieuwstraat – Cranendoncklaan – Rubenslaan. Ná de Rubenslaan, voorbij zorgcentrum Mariënburght, wordt de optocht ontbonden. De prijsuitreiking vindt plaats om 19.30 uur in discotheek &RG aan de Deken van Baarsstraat.

Carnaval 2014 in Muuzegat

Paul Coenegracht

Arie Ribbens in Soerendonk Op carnavalszaterdag wordt ieder jaar op originele wijze een nieuwe prins bekendgemaakt bij carnavalsvereniging Nè Lullen uit Soerendonk. Wie wordt in 2014 de eervolle opvolger van prins Pallet d’n Urste?Tevens treedt speciaal voor deze bijzondere avond Arie Ribbens op, bekend van zijn carnavalskrakers zoals ‘Polonaise Hollandaise’ en ‘Brabantse nachten zijn lang’. Dus wees erbij op zaterdag 1 maart vanaf 21.00 uur bij Café de Bout in Soerendonk!

Wie is de opvolger van Prins Pallet?

Prinsenpaar Roesdonkers legt bezoeken af Op vrijdag 28 februari zal ons prinsenpaar alle mensen een bezoek brengen die tijdens carnaval niet aanwezig kunnen zijn. Om er zeker van te zijn dat ze niemand vergeten

Zaterdag 1 maart

vragen ze jullie om deze mensen aan te melden bij Maria van Meijl (06-13282204). Alvast bedankt voor de medewerking.

Vrijdag Op Vrijdag starten De Muuzevangers om 16.30 uur met het onthullen van het beeld De Muuzevangers op de hoek van de Smits van Oyenlaan en de Stationsstraat. Om 19.00 uur wordt het officiële startsein gegeven in de St. Gertrudisparochie met de traditionele carnavalsmis. Aansluitend gaat de Maarheezer jeugd carnaval vieren in JC Harlekyn. Daarover leest u elders meer. Zaterdag De aftrap onder de carnavalsoptochten in de gemeente Cranendonck is zoals gebruikelijk op carnavalszaterdag, dit jaar op zaterdag 1 maart . (zie optochtroutes) De deelnemende wagens aan de optocht zullen na afloop worden afgebouwd op de Neerlanden. Dit houdt in dat de Neerlanden tussen ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Het zou fijn zijn als aanwonenden van de route hiermee rekening houden met het parkeren van personenauto’s. Vanaf 20 uur vindt de uitreiking van de prijzen plaats in De Smeltkroes. Dit feest gaat tot in de kleine uurtjes door. Zondag Na de eerste dag is het fijn om een goede bodem te leggen voor dag 2. Dat doen de Muuzevangers traditioneel bij het Koppienbal. Dit start om 11 uur in De Smeltkroes. Net als voorgaande jaren is het ontbijt weer

gratis. Koffie en thee kosten een consumptiebon. Maandag Op maandag wordt er zoals elk jaar gedweild door De Muuzevangers. De verschillende kroegen worden bezocht door de Prinsenparen en hun gevolg. Dinsdag Dinsdag wordt er traditioneel getoept in Maarheeze. Dit jaar wordt er gekaart bij de Residentie, Bruin Café ’t Hof. Het toepen is inmiddels in de hele regio bekend, vorig jaar was zelfs Maud Hawinkels van Omroep Brabant van de partij om mee

te kaarten. s Middags vanaf 14 uur zijn de kinderen weer aan de beurt. Tijdens de Muuskesrally strijden de jongste Muuzevangers om mooie prijzen. Ook het mooist verklede Muusje wint een prijs. Om 23 uur wordt carnaval afgesloten. De Muus zal worden neergehaald bij de Residentie. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Muuzevangers? Kijk op www.muuzevangers.nl of volg hen op Twitter of Facebook. CV De Muuzevangers wenst iedereen een fijne carnaval. Alaaf!

De aftrap van het carnaval is bij de Muuzevangers de optocht op zaterdag


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Carnaval met de Buulder Buk Carnavalsontbijt Het carnaval van De Buulder Buk wordt ingezet op zaterdag 1 maart om 10.30 uur met het carnavalsontbijt in De Bonte Os. Prins Jean-Pierre I en Prinses Harriëtte, maar ook Jeugdprins Jens en Jeugdprinses Pleun nodigen alle bokken en geiten uit om mee te komen eten. Voor e 9,99 per persoon wordt er voor u een plaatsje aan de ontbijttafel gereserveerd. Geef uw komst vóór vrijdag 28 februari even door aan: carnavalsontbijt@buulderbuk.nl Jeugdoptocht Op zaterdagmiddag 1 maart trekt de leukste jeugdoptocht van de regio door de straten van Budel. De opstelling vindt plaats vanaf 13.00 uur aan de rand van het Burgemeester Boudriepark aan de Europalaan. (zie optochtroutes) Er worden 25 startnummers uitgereikt. De prijzen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt in De Bonte Os. Tevens wordt dan ook de uitslag van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. De organisatie doet op alle automobilisten de oproep om gedurende de jeugdoptocht de route autovrij te houden. Dus ook niet parkeren! Frühshoppen Op zondag 2 maart vindt vanaf 11.00 uur het frühshoppen plaats in de zaal van Café De Bellevue aan de Maarheezerweg.. Het is een fantastische carnavalshappening voor de hele familie. Het hoogtepunt is natuurlijk het optreden van Hofkapel De Bloasbuk, dat het frühshoppen ieder jaar opnieuw zo bijzonder maakt. De grote optocht van De Buulder Buk Op dinsdag 4 maart vindt het absolute hoogtepunt plaats van het Budelse carnaval. Dan zal de grote optocht van De Buulder Buk door de straten van Budel trekken. Er hebben zich 17 kleine en grote groepen aangemeld. 19 Startnummers zijn er voor individuelen en er zullen maar

Een van de prachtige wagens van vorig jaar liefst 28 grote wagens aan u voorbij tochtdeelnemer kan in aanmerking komen voor deze hoogste optochttrekken. (zie optochtroutes) Samen met andere optochtvolgers onderscheiding. Het is een wisselzullen er 72 startnummers uitge- onderscheiding en blijft eigendom reikt worden. De optochtcommis- van De Buulder Buk. Wel wordt de sie van De Buulder Buk doet een naam van de ontvanger op ‘t Gouwe dringende oproep aan alle omwo- Getje gegraveerd, zodat eeuwige nenden van de route om er voor te roem er aan verbonden blijft. De zorgen dat ze hun auto’s niet aan de winnaars van het vorige jaar waren straat parkeren. Ook zou het mooi De Jeugdbuk. zijn als aan alle aanliggende panden een vlag wordt uitgestoken. Extra aandacht! Alle toeschouwers ontvangen een Extra aandacht vraagt CV De Buuloptochtprogramma, dat ook dit der Buk voor startnummer 21 van de jaar door de Schoemhappers gratis grote optocht. Als deze aan u voorbij wordt uitgedeeld. Wie extra van de trekt wordt er een collecte gehouoptocht wil genieten kan terecht op den voor de bestrijding van de hoge een verwarmde tribune die op De onkosten die de optochtdeelnemers Markt staat opgesteld. Voor slechts moeten maken. Gehoopt wordt dat e 5,00 kunt u daar plaatsnemen en iedere volwassene minimaal e 1,00 onder het genot van een drankje in het collectezakje zal stoppen. Het en/of een hapje genieten van al het blijft uiteraard een vrijwillige bijdrage. moois dat aan u voorbij trekt. Extra onderscheiding in Budelse optocht! Ook dit jaar wordt er een unieke onderscheiding toegekend. Dat is ‘’t Gouwe Getje’. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan de optochtdeelnemer die het hoogste aantal punten behaald heeft. Iedere op-

Bokverbranding Als carnavalsdinsdag overgaat op Aswoensdag zal voor de residentie van De Buulder Buk, De Bonte Os, de bok verbrand worden en is het carnaval weer afgelopen, voorbij, over en uit. Nao hoês gaon en slaopen!

Kinder Bonte avond Heiknuuters was top! Het is zeker gelukt , maar liefst 125 verschillende kinderen hebben deelgenomen aan de kinderbonteavond van de Heiknuuters. Dit jaar waren er enkele live gezongen liedjes van Mara&Tess, Merle&Romy en Tom en werd er veel gedanst door Floor Burning met een geweldige show, Dancing Diamonds met veel aankomend talent en Turnlust met hun mooie dans vormen en dan de kinderen van de St.Andreasschool die in groten getale diverse optredens verzorgden van hoog niveau, maar ook de DJ party viel goed in de smaak een lange polonaise door de tent was het gevolg. Als Sluiter waren daar de prinselijke hofzangers die met hum lied Zet nou de blumkes mer us boete er samen met het jeugdprinsenpaar de jeugdraad van 11 en de Lamawaaie kinderen de blumkes letterlijk en figuurlijk buiten zetten. De avond werd muzikaal begeleid door boerenkapel de Heikneuters, na de de

Enkele jonge artiesten zongen hun liedje live optredens heeft Joske er weer een geweldig feest van gemaakt samen met jeugdprins Jelte,jeugdprinses Sophie en alle andere kinderen en ouders als verrassing kwamen de

foute jongens ook nog een optreden geven en ging de hele tent mee in de polonaise. . Voor foto’s en het verder programma van de Heiknuuters zie www.heiknuuters.nl

Voor carnaval moet je bij de Heiknuuters zijn! De Heiknuuters hebben tijdens het Carnaval van 28 februari t/m 4 maart een programma met veel variatie. Op vrijdag 28 februari trekt al vroeg in de morgen (9.00 u) de kinderoptocht door de straten van Dorplein. Vertrek vanaf de St Andreasschool eindpunt gemeenschapshuis de Schakel. Om 19.11 u Receptie van Prins Jack 1 in de feesttent aan de Irenestraat . Alle Heiknuuters en Heiknuuterinnenkes worden hiervoor uitgenodigd. Aansluitend rond 21.30 u Groot Remix-bal van extreem niveau. Voor iedereen die van extremen houdt! Zaterdag 1 maart carnavalmis ivm

het sluiten van de kerk in de feesttent. De Heiknuuters hopen dat velen Dorpleiner ivm het sluiten van de kerk de weg naar de tent zullen vinden om samen een ludieke vuist te maken en ons miniboerenbruidspaartje een onvergetelijk avond te bezorgen. Aansluitend aan de mis zal voor de eerste keer dan het miniboerenbal plaats vinden met natuurlijk krentenbrood en roggenbrood met zult. Vanaf 21.30 u start het Carnaval met een Dikke-bal. Zondag 2 maart staat vanaf 14.11 u volledig in het teken van de grote optocht. Er trekken maar liefst 5 grote wagen mee in de stoet een

unicum in de geschiedenis van de Heiknuuters. Aansluitend aan de optocht carnavalsbal in de tent. Om 19.30 u vind dan de prijsuitreiking optocht plaats in de feesttent met aansluitend groot optochtbal. Maandag 3 maart vanaf 14.11 u kindermiddag in de feesttent met om 18.11 u receptie van de jeugdprins Jelte en Jeugsprinses Sophie . Om 20.11 Rock en Roll-avond met Punch it Peggy. Dinsdagavond 4 maart om 20.11 u sluitingsbal in de Schakel met verbranding van de Knuuter. Voor het volledige programma kunt U ook terecht op de Website van Ks de Heikuuters www.heikuuuters.nl.

Mini boerenbruidspaar in optocht naar trouwlocatie Afgelopen zaterdag 22 februari vond het jaarlijkse Mini-Boerenbal weer plaats in Gastel. Dit bal wordt elk jaar georganiseerd door Jong Nederland Gastel, waardoor het Mini-Boerenbruidspaar bestaat uit twee jeugdleden. Dit jaar was Esmée Claes de bruid en Niels Oor de bruidegom. Nieuw dit jaar was dat het Mini-Boerenbruidspaar met een optocht naar de trouwlocatie ging. De feestelijke stoet werd voorafgegaan door een aantal leiders van Jong Nederland die de blaaskapel imiteerden, gevolgd door de koetst waarachter familie en vrienden te voet volgden. De koets werd verzorgd door Perry en Helmi Hendriks.

Na de optocht werden deze twee tortelduifjes in het on-echt verbonden door pastoor Eric de Laat. Aansluitend was er een drukbezochte receptie, waarbij Bakkerij Teeuwen voor een lekker stukje krentenmik zorgde. Vervolgens hebben alle leden van Jong Nederland nog leuke optredens op de planken gezet. DJ Joey en Roy brachten de stemming erin met hun muziek en samen met de ouders, familie, vrienden, clubleden… barstte het bruiloftsfeest los tot in de late uurtjes. Kortom: we kunnen spreken van een geslaagde avond met Gastelse gezelligheid!

Esmée en Niek waren de gelukkigen

Feestavond voor de jeugd!

Op vrijdag 28 februari van 19.30 tot 23.00 uur organiseert de jeugdcommissie van de Muuzevangers een Feestavond bij J.C.Harlekyn aan de Hoge Weg te Maarheeze. Een Discoavond waarbij alle jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot/met 14 jaar van harte welkom zijn. Lekker dansen en hossen want D.J.

Remy is er weer bij en hij gaat er zeker weer een knalfeest van maken. Onder het motto: Carnaval in Maarheeze kun je deze avond lekker swingen dus kom zeker verkleed en maak dit mee. Uiteraard zal er deze avond géén alcohol geschonken worden. De entree is gratis en een consumptie kost 1,10 euro.

Kinderoptocht brede school Muzenberg MAARHEEZE – Alle kinderen van brede school De Muzenberg in Maarheeze doen vrijdag 28 februari mee aan de Muzenbergoptocht door de kern van Maarheeze.. Naast alle kinderen lopen ook prins Twan, prinses Bertie en hun adjudant Chris en het jeugdprinsenpaar prins Roan, prinses Fleur en adjudant Jaron mee. Een gelegenheidsorkest van muzikanten van de verschillende Maarheezer dweilorkesten zorgt voor de muzikale inbreng tijdens de optocht. De optocht vertrekt om 10.30 uur vanaf het schoolplein aan

’t Bergske en om 12.00 uur is iedereen daar weer terug. Voorafgaand aan de optocht zijn de prinsenparen van de Muuzevangers te gast op obs Cranendonck. Na afloop bezoeken ze bs De Stapsteen. Route: ’t Bergske, Smits van Oyenlaan, Brink, Willem Alexanderlaan, Lavendelstraat, Hagelkruis, Floralaan, Smits van Oyenlaan, ’t Bergske. Tijdens de optocht zijn de winkels aan de Smits van Oyenlaan met de auto moeilijk bereikbaar. De parkeerplaats achter de C1000 is bereikbaar via de Anjerstraat.

Aanstaande vrijdag 28 februari vanaf 20.30 uur organiseren CV de Taphangers en café ’t Hof de aftrap van carnaval; Hoffelijk Hangen De laatste jaren is het een ware traditie geworden om de vrijdag voor carnaval alvast goed in de stemming te raken in café ’t Hof. Voor het eerst dit jaar hebben CV de Taphangers deze avond verzorgd, mede

ingegeven door hun 11 jarig jubileum en het prinsenpaar van CV de Muuzevangers uit hun midden. DJ Hubert zal zorgen voor de nodige carnavalskrakers en feestnummers. Tussendoor zullen de PartyfrieX de aanwezigen verder opzwepen met hun carnavals kneiters. Ook zijn er tijdens de avond fantastische prijzen te winnen met Radje Draaien.

De Taphangers trappen carnaval af!

Programma De Pintewippers Vrijdag 28 februari: Brouwersbal om 21.00 uur Zaterdag 1 maart: carnavalsmis om 17.30 uur. Zondag 2 maart: Optocht om 14.30

uur en de prijsuitreiking om 20.00 uur. Aansluitend is het optochtbal. Dit alles vindt plaats in de feesttent op het Cornelisplein in Gastel.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Cranendonck Nieuws 09

week

Sleuteloverdracht: De Toeters, Budel-Schoot Op donderdag 27 februari aanstaande draagt burgemeester Vermue traditiegetrouw de sleutel over aan een carnavalsvereniging, dit jaar De Toeters uit BudelSchoot. De sleuteloverdracht vindt plaats in de Reinder aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot. De sleuteloverdracht begint om 20.00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

Gemeentehuis

Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

• Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info

WOZ-beschikking/aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) 2014

Gewijzigde openingstijden

Afgelopen week ontving u de WOZbeschikkingen/aanslagen OZB 2014. Op deze beschikking vindt u de WOZ-waarde van uw woning en de onroerende zaakbelasting (ozb) die u moet betalen. De WOZ-waarde 2014 is vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2013.

Gemeentehuis en Wmo-loketten In de carnavalsweek zijn het gemeentehuis en de Wmo-loketten op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart gesloten. Daarna staan wij weer volgens reguliere openingstijden voor u klaar.

Waarom moet ik meer ozb betalen, terwijl de waarde van mijn woning lager is? In de gemeente Cranendonck is de waarde van de woningen in de periode 2012-2013 gedaald. Maar de ozb-tarieven zijn verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent dat u de meeste huiseigenaren meer ozb betalen dan vorig jaar. Tegen de ozbtarieven kunt u geen bezwaar maken.

Een taxateur neemt binnen de bezwaartermijn telefonisch contact met u op. Hij kan uitleggen hoe de waarde is bepaald en verwerkt direct eventuele wijzigingen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller (binnen zes weken na dagtekening van de WOZbeschikking) een reactie van ons krijgt. Het formulier vindt u op onze website www. cranendonck.nl. Bezwaar maken Het is natuurlijk mogelijk dat u het niet eens wordt over de beschikking. U kunt dan alsnog bezwaar maken. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van het standaard bezwaarformulier op onze website www. cranendonck.nl. Zorg er wel voor dat dit binnen de bezwaartermijn gebeurt.

Niet eens? Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning, bekijk dan eerst het taxatieverslag goed. Hierin leest u welke onderdelen van uw woning zijn meegenomen in de taxatie. Voor uw gemak staat alle informatie over de WOZ en ozb op onze website overzichtelijk bij elkaar.

Aangifte van geboorte of overlijden Voor de aangifte van geboorte of overlijden kunt u op maandag en dinsdag tussen 09.00- en 10.00 uur bellen met een medewerker van de burgerlijke stand via het telefoonnummer 06-22274850. Milieustraat In de carnavalsweek zijn de openingstijden van de milieustraat als volgt: zaterdag 1 maart: van 10.00 tot 17.00 uur woensdag 5 maart: van 13.00 tot 17.00 uur vrijdag 7 maart: van 13.00 tot 17.00 uur zaterdag 8 maart: van 10.00 tot 17.00 uur Zwembad Het zwembad is van zondag 2 maart tot en met dinsdag 4 maart gesloten.

No cure no pay

Snelle werkwijze Als u overweegt om bezwaar in te dienen, vul dan eerst het reactieformulier in. Dit formulier is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u een bezwaarschrift schrijft.

Onderzoek naar wateroverlast in Maarheeze

In de pers verschijnen regelmatig berichten over bureaus die namens de burger een WOZ-bezwaarschrift indienen. U kunt hen kosteloos (op basis van ‘no cure no pay’) inschakelen voor het indienen van een bezwaarschrift.

in de woonkern Maarheeze. U medewerking is nodig! Om een goed beeld te krijgen van de wateroverlast in de kern Maarheeze vragen wij alle inwoners van deze kern om deel te nemen aan de digitale enquête. Met deze input kunnen wij voor de volgende fasen van het onderzoek de juiste stappen zetten.

Wel kosten Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus een kostenvergoeding krijgen als het bezwaar is toegekend. De gemeente betaalt een vastgestelde kostenvergoeding van € 243 voor het indienen van een bezwaarschrift en € 243 voor het verschijnen op een hoorzitting. Deze kosten worden weer gedekt door de belastingen (ozb). Uiteindelijk betaalt de u de kosten dus alsnog.

In juli 2013 is de regio getroffen door een zeer zware regenbui. In de gemeente Cranendonck heeft deze bui geleid tot ernstige wateroverlast, met name in de kern Maarheeze. Straten stonden blank en de kelders van een aantal huizen en garages stroomden vol. Diverse brandweerkorpsen rukten uit om op zoveel mogelijk plaatsen hulp te verlenen. De gemeente constateert dat de kern Maarheeze de laatste jaren vaker is getroffen door zware regenbuien. De overlast die dit veroorzaakt zien wij met lede ogen aan. Ondanks dat het gehele rioolsysteem nooit volledig voorbereid kan zijn op extreme situaties willen wij als gemeente proberen de overlast te beperken. De gemeente voert daarom een onderzoek uit naar de wateroverlast

Digitale enquête via www.cranendonck.nl De digitale enquête kunt u via de gemeentewebsite invullen. U kunt hierbij ook een foto van de overlast/schade uploaden. Kunt u geen gebruik maken van de website, maar wilt u toch graag de enquête invullen? Kom dan een analoge versie van de enquête invullen bij de gemeentebalie.

Het kan ook anders! Net als u, wil ook de gemeente dat de WOZwaarde juist is. De gemeente heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Wilt u bezwaar maken? Vul dan eerst ons ‘reactieformulier’ in op www.cranendonck.nl. Als blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan passen we de waarde natuurlijk aan. Gratis!

• Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0495-431168 voor het maken van een afspraak. Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Inspraakreacties op voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’ De gemeente heeft 28 inspraakreacties en 6 vooroverlegreacties ontvangen op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’. Het voorontwerp heeft tot en met donderdag 13 februari ter inzage gelegen. Graag informeren wij u over de verdere procedure.

sing van het ontwerp bestemmingsplan melden wij dat. Vindt u dat u niet voldoende bent gehoord of bent u het niet eens met de beantwoording van uw inspraakreactie, dan kunt u tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan een zogenaamde zienswijze indienen.

Vervolg procedure De gemeente beantwoordt de ingediende inspraakreacties en neemt ze op in een ‘Nota inspraak en vooroverleg’. Het college van B&W stelt deze nota vast en stuurt hem naar de indieners van een inspraakreactie. Als de inspraakreacties leiden tot aanpas-

Meer info? Wilt u weten wat de strekking was van de inspraakreacties? Kijk dan op de website van de gemeente: www.cranendonck.nl > landelijke klasse >Hof van Cranendonck > Nieuws.

Open dagen bij basisscholen in Cranendonck Binnenkort hebben de verschillende basisscholen in Cranendonck hun open dagen. Tijdens deze open dagen kunt u informatie krijgen over de school en eventueel uw kind inschrijven. Wilt u weten welke school een open dag organiseert en op welke dag? Kijk dan eens op www.cranendonck.nl.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Maak carnaval geen feest voor inbrekers

Praat mee over de Kanteling in de maatschappelijk ondersteuning!

Traditioneel stijgt het aantal woninginbraken in de week voorafgaande aan de carnaval en tijdens dit festijn. Ook gaan veel mensen in deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, net als de politie, extra alert te zijn op verdachte situaties in hun woonomgeving en deze ook bij de politie te melden. Meldingen doorgeven Als inwoner heeft u ook een belangrijke taak bij het stoppen van inbrekers. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie. Bent u getuige van een woninginbraak? Bel u dan het alarmnummer 112 bellen, daar vangen we boeven mee. Aan de hand van de melding wordt de inzet bepaald. U be¬grijpt dat op een melding “Er wordt nù ingebroken” door de politie anders gerea¬geerd wordt dan op “Er is afgelopen nacht inge¬broken”. In dat laatste geval kunt u 0900-8844 bellen. Ziet u iets verdachts, dan kunt u dit ook vastleggen met uw mobiele telefoon. Mogelijk kunnen we met behulp van uw beelden, verdachten opsporen. Neem preventiemaatregelen Een inbreker kijkt naar de mogelijkheden;

Vanaf 2015 gaan verschillende taken van de rijksoverheid naar de gemeenten. Met de komst van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) werd de Kanteling al in 2007 ingezet. Wat betekent dit voor u en uw omgeving? Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 25 maart. De Kanteling: anders denken, samen doen! Met de komst van de Wmo heeft een omslag plaatsgevonden in de manier van denken over de kracht van de samenleving. In plaats van ondersteuning die georganiseerd wordt vanuit de overheid, kijken we steeds meer naar wat u zelf nog kunt. Of welke zorg u zelf binnen uw omgezing kunt organiseren. Het voordeel is dat de zorg zo vertrouwder wordt en dichtbij u staat.

waar zijn mensen niet thuis en waar kom ik makkelijk binnen. De gelegenheid maakt de dief. Versiert u uw huis met carnaval? Wees u er dan van bewust dat inbrekers dit zien als een teken dat u waarschijnlijk veel van huis bent tijdens de carnavalsdagen. Uw huis versieren is prima, als u dan ook zorgt voor extra preventiemaatregelen. Kijk voor meer informatie ook eens op http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html.

De Kanteling gaat niet vanzelf Deze verandering gaat natuurlijk niet vanzelf. Vandaar dat de gemeente in 2013 begonnen is met een groot aantal bijeenkomsten om met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over de nieuwe ontwikkelingen in de Wmo. En daar willen we het niet bij laten. We willen ook met u als inwoner in gesprek! Bijeenkomst op 25 maart in de Borgh Daarom organiseren we samen met KBO Budel een informatiebijeenkomst in de Borgh op dinsdag 25 maart van 13.30 tot

College op bezoek bij Beerten haardendesign & tegelhandel

Levenseinde en dementie

Vorige week bracht het college van burgemeester en wethouders een bedrijfsbezoek aan Beerten Haardendesign & tegelhandel in Maarheeze. Het familiebedrijf Beerten is al 30 jaar specialist in houthaarden, openhaarden, inbouwkachels losstaande hout- en gas kachels en de levering van wand- en vloertegels.

De wet staat het toe, echter in de praktijk blijkt euthanasie bij dementie lastig te zijn…

Het college was onder de indruk van het groot assortiment van dit bedrijf en de aanwezige kennis bij de medewerkers. Voor ieder budget is een geschikte haard te vinden. Daarnaast is het opvallend hoeveel persoonlijke aanpassingen er nog aan een ontwerp gedaan kunnen worden.

Op woensdag 12 maart wordt in het Alzheimer Café gesproken over vrijwillig levenseinde bij dementie. Een weduwnaar die het proces van binnenuit heeft meegemaakt met zijn vrouw, vertelt over hun ervaringen. De weg ernaar toe en hun overwegingen om te kiezen voor het levenseinde. Het Alzheimer Café Maarheeze (de Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze) is geopend van 19.00 uur tot 21.30 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Inlichtingen Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met: • Trudy Baselmans, psycholoog, Stichting Land van Horne, tel. 0800 3333 888 gcj.baselmans@landvanhorne.nl • Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE, tel. 040 2973100 cm.pont@ggze.nl

Geen aanvragen paspoorten en identiteitskaarten mogelijk op 5, 6 en 7 maart Zondag 9 maart worden de paspoorten en identiteitskaarten met een geldigheidsduur van tien jaar voor volwassenen (vanaf 18 jaar) ingevoerd. Op dit moment zijn de reisdocumenten vijf jaar geldig. Om de overheidssystemen hierop te kunnen aanpassen is het op woensdag 5 maart, donderdag 6 maart en vrijdag 7 maart niet mogelijk om paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Geen aanvragen, wel afhalen Op woensdag 5 maart, donderdag 6 maart en vrijdag 7 maart is het niet mogelijk om nieuwe paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Documenten die al eerder zijn aangevraagd kunnen wel worden afgehaald op deze dagen. Alle andere producten zoals rijbewijzen en uittreksels kunnen gewoon worden aangevraagd en afgehaald.

Tarieven Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten vanaf 9 maart stijgen de maximale tarieven. De documenten zijn dan wel twee keer zo lang geldig. Identiteitskaarten voor jongeren onder de 18 worden goedkoper, maar blijven 5 jaar geldig. In de tabel vindt u de te verwachten leges. Vanaf 18 jaar Paspoort (10 jaar) Identiteitskaart (10 jaar) Paspoort (5 jaar) Identiteitskaart (5 jaar) Tot 18 jaar Paspoort (5 jaar) Identiteitskaart (5 jaar) Identiteitskaart (t/m 13 jaar) Spoedtoeslag

Drukte op maandag 10 maart Wij verwachten dat veel mensen het aanvragen van hun reisdocument uitstellen tot na 9 maart. Hierdoor is het op maandag 10 maart en in de maanden maart/april extra druk. Wilt u niet in de rij staan? Maak dan een afspraak via onze website www.cranendonck.nl.

Tot 9 maart

Vanaf 9 maart

NVT e 66.95 NVT e 52.95 e 50.35 NVT e 41.90 NVT e 50.35 e 51.05 e 41.90 e 28.35 e 31.85 NVT e 46.60 e 46.60

16.00 uur over het thema Kantelen doen we samen! Alle inwoners van Budel zijn welkom bij deze informatiemiddag, dus ook niet KBO-leden. Samen met u gaan we die middag graag in gesprek over de manier waarop we met elkaar kantelen naar een Cranendonck, waar mensen meer oog voor elkaar hebben. Daarbij worden vragen gesteld als: “Wat kan ik zelf nog?“ en “Wat kan mijn buurvrouw voor mij betekenen?” of “Wat kan ik zelf voor mijn buurvrouw betekenen?”. De bijeenkomst vindt plaats in Programma 25 maart 13.30 - 14:00 uur Inloop 14:00 - 14:15 uur Opening door Gerard van Dommelen, voorzitter KBO Budel 14:15 - 16:00 uur Presentatie gemeente over Wmo en de Kanteling in de Wmo 14:45 - 15:00 uur Pauze 15:00 - 15:55 uur Uw mening wordt gevraagd 15:55 - 16:00 uur Samenvatting en afsluiting Wij hopen u te zien op 25 maart!

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen •  Floralaan 4, Maarheeze Realiseren aanbouw woning • Wolfswinkel 9c, Budel Uitbouwen garage • Pr. Margrietstraat 19, Budel-Dorplein Kappen eik • Fabrieksstraat sectie L nr. 397, Budel Oprichten woonhuis, kappen 2 bomen, aanleg inrit •  Teeuwenweg 5, Gastel Uitbreiden woonhuis • Meemortel 70, Budel Oprichten vleesvarkensstal •  Hoofdstraat 1, Budel-Dorplein Ontheffing strijdig gebruik • Loozerdijk 10, Budel-Schoot Kappen bomen Omgevingsvergunning – verleend • Sepulchrestraat 173, Budel-Dorplein Vervangen dak • ’t Hool 4, Soerendonk Verbouwen woonhuis Maarheezerweg 50, Budel Kappen •  bomen •  Nieuwstraat 36b, Budel Verbouwen t.b.v. kinderdagverblijf • Dorpsstraat 39, Soerendonk Ontheffing uitbreiden café Sloopmelding • ‘t Hool 4, Soerendonk Slopen bijgebouw • Ontginningsweg 2a, Slopen dak Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

Vraag 1 aan de Cranendonckse politiek! Het DIC en Hof van Cranendonck zullen werkgelegenheid opleveren voor de inwoners van onze gemeente. Beide projecten zullen echter ook voor overlast zorgen onder andere op het gebied van milieu en verkeersveiligheid. Dat valt niet te voorkomen en ook niet te ontkennen. Wat heeft voor u prioriteit?

Patrick Beerten

Een gezonde economie en voldoende werkgelegenheid is een belangrijke voorwaarde voor een leefbare gemeente. Het DIC en het Hof van Cranendonck kunnen daar voor de gemeente Cranendonck een belangrijke bijdrage aan leveren. Wel geldt voor beide projecten, om overlast te voorkomen, dat ze op een juiste wijze worden ingepast in de directe leefomgeving. Voor het DIC zullen wij in onze uiteindelijke afweging bijzondere aandacht blijven schenken aan de infrastructuur, geluidsoverlast, de (externe) veiligheid en de leefbaarheid van de inwoners van Dorplein! Om geluidsoverlast in de toekomst te voorkomen is het van belang dat tijdens het proces naast de duurzame ontwikkeling van het DIC er ook wordt gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden en de uitvliegroutes van Kempen Airport. ELAN verwacht van Nyrstar dat zij in gezamenlijk overleg met de verschillende belanghebbenden werken aan een duurzame oplossing! Voor het Hof van Cranendonck is met name de verkeersafwikkeling essentieel om overlast voor de inwoners van Soerendonk en Maarheeze te voorkomen. Het bestemmingsverkeer voor het Hof van Cranendonck moet door het nemen van verkeersregulerende maatregelen, direct van en naar de A2 worden geleid. Verkeersremmende maatregelen moeten het doorgaand verkeer met bestemming Hof van Cranendonck en het sluipverkeer (als gevolg van flilevorming op de A2) via de kernen ontmoedigen.

Frits van der Wiel

Dit is de vraag die wij deze week stellen aan alle vijf de politieke fracties die op 19 maart aan de verkiezingen deelnemen. Hier volgen hun antwoorden:

Milieu en verkeersveiligheid zijn voor de PvdA van het grootste belang. Daar doen we dus alles aan. Zo is voor ons een verlegging van de startbaan van Kempen Airport cruciaal in het bestemmingsplan voor het DIC, omdat daarmee zowel de leefbaarheid van Dorplein als de veiligheid van het vliegverkeer zal verbeteren. Er moeten ook strenge milieueisen vastgelegd worden: het DIC is immers niet bedoeld als algemeen zwaar industrieterrein. Er mogen alleen bedrijven komen, die een nauwe samenhang met elkaar hebben (synergie) en duurzaam, dus energie- en milieuvriendelijk produceren. De grootste uitdaging bij Hof van Cranendonck zal het beperken van de verkeersoverlast zijn. Ook daar zullen we scherp op letten. We stellen vast dat bezoekers vanuit België alleen maar om Soerendonk heen zullen rijden als de Randweg-Zuid is aangelegd. Reden te meer voor de PvdA om voor de aanleg van dat ontbrekende stuk weg van 2200 meter te blijven ijveren. Als aan genoemde voorwaarden voldaan wordt, staan we positief tegenover het DIC en Hof van Cranendonck. Dan hoeft het geen keuze te worden tussen werkgelegenheid of milieu, maar kunnen de voordelen van beide in Cranendonck gecombineerd worden.

Sjaak den Breejen

Andre Oud

Frans Kuppens

Cranendonck

Wij zijn voorstanders van het DIC en Hof van Cranendonck mits deze, zeker wat betreft het milieu en de verkeersveiligheid, goed zijn ingepast in de omgeving. We kijken namelijk naar de lange termijn: hoe willen we dat Cranendonck er over 15 jaar uit ziet? We lopen een groot risico te krimpen: minder inwoners, minder ondernemers en daardoor, als logisch gevolg, ook teruglopende voorzieningen. Dat willen we niet, Cranendonck moet een prettige gemeente zijn om in te wonen, werken en recreëren en dat ook blijven! Met deze projecten geven we daarom leefbaarheid op de lange termijn een impuls qua werkgelegenheid, toerisme, economie en recreatie. Inpassing qua milieu, omgeving en verkeer zijn voor ons voorwaarden voor de ontwikkeling van beide projecten. Wij denken dat dat ook mogelijk is door met betrokkenen in overleg te gaan, en niet enkel informatie te geven zoals nu vaak gebeurt. Met de mogelijkheden en ondernemingsdrang van de initiatiefnemers van beide projecten en de betrokkenheid en inzet van burgers moet het lukken tot passende oplossingen te komen. Samenwerking is essentieel. En hiermee bedoelen we echt samen aan de slag, als gelijkwaardige gesprekspartners, geen eenrichtingsverkeer!

We geloven niet dat er bij deze projecten sprake zou moeten zijn van kiezen voor het één of ander. Volgens ons is het juist zaak een goede balans te vinden. En dat is op zich niet zo moeilijk. Als er mensen/bedrijven zijn die voordeel ondervinden van een bepaalde ontwikkeling, moeten die bereid zijn een deel van dat voordeel in te leveren om anderen die nadeel ondervinden van die ontwikkeling, zoveel mogelijk te compenseren. Met andere woorden: zowel in de casus DIC als HvC zullen de ontwikkelaars voldoende geld vrij moeten maken voor adequate verkeers-, milieu- en andere overlastmaatregelen. Hoe ver dat gaat, is deels in de wet vastgelegd maar zal ook deels maatwerk zijn. Pas als het hele plaatje compleet is, kan de raad een deugdelijke afweging maken. Bij beide projecten is het plaatje nog niet compleet. Kwaliteitsbestuurders begrijpen hoe het werkt en zullen zich vanaf dag 0 inzetten om die noodzakelijke balans aan te brengen. Niet alleen bij DIC en HvC, maar bij alle projecten die ons nog te wachten staan.

Beide projecten zijn zeer belangrijk voor de toekomst van Cranendonck, gezamenlijk zullen zij volgens plan meer dan 1100 directe arbeidsplaatsen opleveren. Daarnaast is er indirect voordeel voor de ondernemers in Cranendonck. door de bedrijvigheid waar DIC en HvC voor zorgen. Zonder deze projecten zal Cranendonck vergrijzen en krimpen en het niveau van de voorzieningen zal dalen. Er zijn ook nadelen, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Natuurlijk moet goed bestudeerd worden wat de nadelen zijn. Als de problemen groot zijn moeten de plannen aangepast worden om de overlast te verminderen. Dat is ook gebeurd en er wordt nog steeds aan gewerkt. De plannen voor HvC zijn compacter geworden en zijn beter ingepast in de groene omgeving. Aan de verkeersoplossing wordt nog gewerkt, maar één ding is zeker; als er problemen komen zijn die tussen de A2 en HvC. Ook de plannen voor het DIC zijn meermaals aangepast om aan de bezwaren van de bewoners van Dorplein te voldoen. De driehoek wordt niet bebouwd om het geluid verder van de kern te houden en het historisch dorpsgezicht te behouden. Het vrachtverkeer zal over randweg gaan, niet door Budel en Maarheeze. In beide gevallen zijn de voordelen groter dan de nadelen. De VVD kiest voor de voordelen en de toekomst van Cranendonck.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

Winnaar ‘kampeerautobedrijf van het jaar 13/14’ Finalist ‘caravavanbedrijf van het jaar 14/15’ Kampeercentrum Budel is een gerenommeerd bedrijf dat zich kenmerkt door haar kwaliteit en service. Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ter uitbreiding van ons team zijn op zoek naar:

Enthousiaste Caravan/Camper monteur (Fulltime)

Wij bieden: • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf • Een werkweek van dinsdag tot en met zaterdag Wij vragen: • Geen 9.00 uur tot 17.00 uur mentaliteit • Servicegericht, proactief en zelfstandig • Goede technische vaardigheden en creativiteit Zin in meer uitdaging? Richt dan uw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV, binnen één week, aan Kampeercentrum Budel t.a.v. dhr. Ralph van Horne Meemortel 34 6021 AE Budel of info@kampeercentrumbudel.nl.

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

UW KIND NAAR SCHOOL IN KINROOI OF MAASEIK? Reserveer nu een plaats in onze touringcar! Kies voor kwaliteit, service en vooral veiligheid, door uw zoon / dochter op te geven voor onze dagelijkse lijndienst naar Kinrooi en Maaseik. In de ochtend heen en in de middag retour om 16.20 uit Maaseik en 16.35 uit Kinrooi. In proefwerkweken gratis extra dienst bij voldoende animo.

Prijs slechts € 110,= per maand! Opstapplaatsen in Cranendonck: Gastel, Soerendonk, Maarheeze, Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein

Bel 0495-456600 of kijk op www.kupers.nu voor meer informatie!

E-mailadres van de Grenskoerier

info@grenskoerier.nl Wil jij bezorger worden? Het betreft de wijk, omgeving Het Laar, Kerkstraat in Maarheeze (± 70 kranten) Ploos van Amstel Milieu Consulting is een organisatie, welke op basis van eigen unieke webbased applicatie, inzicht biedt op het gebied van energie. Ploos levert dit inzicht aan o.a. multisites, energiecoöperaties en branches. Als

aanvulling op ons ontwikkelteam zijn we per direct op zoek naar een

ambitieuze junior .net-ontwikkelaar standplaats Maarheeze

Wij vragen • Minimaal aantoonbaar HBO niveau • Kennis van onder andere WCF (Windows Communication Foundation, Webservice), .NET, ASP.NET MVC (Model – View Controller), SQL Server, Javascript, CSS (Cascading Style Sheet), Unit testen -> Testen van projecten, Visual Studio 2012 (Binnenkort 2013) en SQL Server • Flexibele instelling, werkzaamheden bestaan uit o Nieuwe ontwikkelingen van applicatie-onderdelen o Ondersteunen/ontwerpen architectuur o Beheer/optimalisaties bestaande applicatie-onderdelen o Lokale ondersteuning van medewerkers o Afhankelijk van de capaciteiten commerciële support • Autonome werkhouding Wij bieden een • Kleinschalig ontwikkelteam • Open en transparante organisatie in een dynamische omgeving • Ruimte voor eigen inbreng van ideeën en optimalisaties • Uitdagende opdrachten • Marktconform salaris Belangstelling? Indien u belangstelling heeft in onze vacature, verzoeken wij u te mailen naar werkenbij@ploos-energie.nl, t.a.v. HRM Manager mevrouw M van de Vorst.

Interesse? Neem dan contact met ons op.

Jacky Distribution

jjwilmsen@gmail.com of bel Jacqueline 06-50215917


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

Carnavalsfeest barst los in Toeterland Donderdag 27 februari Donderdag 27 februari zullen alle prinsenparen van Crannedonck,de sleutel overhandigd krijgen van burgemeester Vermue. Dit jaar vindt deze sleuteloverdracht plaats in Budel-Schoot. Dit alles vindt plaats in De Reinder. Presentator Boy Jansen zal via een spelelement alle prinsenparen in het zonnetje zetten waarna de burgemeester over zal gaan tot het uitreiken van de befaamde sleutels. DJ Frank Groenen zal daarna vast en zeker de boel in de polonaise krijgen en barst het carnaval in Cranendonck pas echt los! Dit alles start stipt om 20.00 uur!

landbal gepland waarna De Zuipschuiten het overnemen en door zullen gaan tot in de late uurtjes.

Vrijdag 28 februari Vandaag staat het Schoolcarnaval van basisschool De Wereldwijzer op het programma. Hier zullen Jeugdprins Cas, Jeugdprinses Eline en Jeugdadjudante Britt laten zien dat zij héél goed weten hoe een feestje te vieren. Later op deze dag staat in De Reinder ook het Jong Neder-

Zondag 2 maart De Toeters starten deze dag met een gezond ontbijtje tijdens het “Kiekt nè zoe noaw ontbijt.”Vanaf 10.11 uur is De Reinder gevuld met broodjes, eitjes, spek, beleg, koffie, melk, etc. Wil je hier aan deelnemen dan hoef je maar één ding te doen, jezelf namelijk aanmelden via etenbijdetoe-

Zaterdag 1 maart Om 19.30 uur (op de flyer staat 19.00 uur maar het is echt 19.30 uur) zal “pastoer Thieu” in de kerk weer zijn uiterste best doen om iedereen die Toeterland een warm hart toedraagt een fantastische carnaval toe te wensen. Daarna gaat het “feest” verder in De Reinder waar vanaf 21.00 uur het Zaterdagavondbal plaats vindt. Ook dit jaar weer live muziek van de band “Op de vlucht.” Natuurlijk zijn de frikadelletjes en nutjes” dit jaar ook weer aanwezig!

ters@live.nl en op die zondag zelf 2 penningen te betalen voor volwassenen en één penning voor eters onder de 16 jaar. De kimnderen kunnen knutselen en tekenen en is er een springkussen in De Reinder opgesteld. Het een en ander wordt opgeluisterd door live muziek van een Frühshop-band. Maandag 3 maart Vandaag staat alles in het teken van de Grote Bonte Optocht . (zie optochtroutes). Aansluitend zal het feest zich verplaatsen naar De Reinder waar het optochtbal gestart is en waarbij de spanning zal oplopen naar de finale vanaf 20.00 uur. Dan start namelijk de prijsuitreiking . Daarna zal het feest tot in de nacht doorgaan. Let op! Op maandag wordt er in De Reinder met een bandjessysteem gewerkt. Iedereen van 18 jaar of ouders krijgt een bandje. Let er dus op dat je jezelf kunt legitimeren!

Bonte Avond Heiknuuters van hoog niveau Carnavalsvereniging de Heiknuuters uit Budel-Dorplein had haar zaakjes afgelopen vrijdag weer goed voor elkaar. Het publiek kreeg een gevarieerde bonte avond voor geschoteld. Met een keur aan artiesten van eigen bodem en absolute toppers uit de regio werd bij vlagen een hoog niveau gehaald vooral de 3 buuts waren van absurd hoog niveau. De Boerenkapel de Heikneuters verzorgde de muzikale omlijsting. De presentatie was voor de 19de keer in handen van Paul Coenegracht. Een heel dikke pluim mag gegeven worden aan Peter Verberne voor het geluid wat van prima kwaliteit was. Swiss Tim Rutten deed het voor de tweede keer weer voortreffelijk. Dorplein kan trots zijn op een dansgarde als The Dancing Daimonds. Er werd met bewondering naar 2 flitsende optredens gekeken. De dames lieten zien dat een vol jaar oefenen niet voor niets is geweest. We Méle uit buurdorp Schoot was speciaal binnen gehaald om het publiek in de juiste conditie te krijgen. De liedjes vielen goed in de smaak vooral het Dorpleins volkslied . De tri-Jo’s Jos en Johan Rademaekers en John Kees waren weer in een super vorm. Mimiek en afstemming op elkaar waren prima. Als stratenmakers wisten ze het publiek te vermaken met de plaatselijke dorpspolitiek, natuurlijk op hun eigen wijze. Het optreden van cabaret duo de twopetjes lieten zich kenmerken door een grote interactie met het publiek en gortdroge

De Twopetjes zorgden voor veel interactie met het publiek vondsten. Meester-tonpraters Frank Schrijen , Berry Knapen en Eric Mulder bewezen dat zij de aankondigingen van de afgelopen weken meer dan waard waren. De drie buuts waren subtiel en van zeer grote klasse. Waarbij gezegd moet worden dat Eric Mulder in een super vorm was. Van Super niveau was Peggy uc Dance. Peggy Bouchems uit Dorplein trad hier op als zangeres me de dansgroep uc Dance uit Geldrop. Muziek en dans uit de film Greece uit de jaren 50 keerde terug op het podium in Dorplein. Prins jack ,Prinses Marian, Adjudant Rob en hofdame Peggy als

de prinselijke hofzangers sloten de Bonte avond af met hun liedje zet now de Bluumkes mer us boete. De vergulde Knuuter 2014 ging naar voorzitter Paul Coenegracht. Orde van verdienste werd uitgereikt aan Johan Bekaert. Johan verzorgt al 28 jaar de belichting.Hij heeft de eerste jaren Bonte avond in gemeenschapshuis de Schakel nog meegemaakt. Tevens werd Remco Klootwijk gehuldigd voor 22 jaar bewezen diensten binnen de Bonte avondcommissie Vrijdag 28 februari 19.11 uur receptie van prins Jack en prinses Marian met aansluitend groot remixbal. Voor het programma tijdens de carnavalsdagen zie www.heiknuuters.nl

De Roesdonkers op weg naar de grote finale

Het aftellen is begonnen. Nog een paar dagen en dan is het CARNAVAL!!! Hieronder een overzicht met de laatste activiteiten van Carnavalsseizoen 2014 Vrijdag 28 februari: Schoolbezoek: Ook dit jaar zal prins Thomas, prinses Coby en hun gevolg een bezoek brengen aan Basisschool St. Joan. Vanaf 09.30 uur zal de polonaise in gang gezet worden. Prinsenbezoek: Ons prinsenpaar zal alle mensen een bezoek brengen die tijdens carnaval niet aanwezig kunnen zijn. Om er zeker van te zijn dat we niemand vergeten vragen we jullie om deze mensen aan te melden bij Maria van Meijl (0613282204). Wagenbouwersbal: Dit vindt dit jaar plaats bij Partycentrum Antoine van 21:30 uur tot 01:30 uur. De entree bedraagt € 15,- per persoon. Zaterdag 01 maart: Carnavalsmis:

De heilige mis begint om 19:00 uur en zal voorgegaan worden door Pater Joseph. Het Soeriks Muziek Gezelschap zorgt voor de muzikale omlijsting. Zondag 02 maart: Kindermiddag: De commissie heeft weer een leuk programma in elkaar gezet. Er worden leuke spelletjes georganiseerd, er is een springkussen aanwezig, de muziek is van DJ Frank. Alle ingrediënten om er een fantastische middag van te maken. Maandag 03 maart: Optocht: Deze start om 14:00 uur in de Zitterd, Via de Dorpsstraat, Molenheide, De Heuvel, Kruisstraat en Dorpsstraat zullen we een geweldige stoet voorbij zien trekken. Zoals iedereen al jaren gewend is zullen er ook dit jaar in Roesdonk weer fantastische creaties voorbij trekken. Prijsuitreiking: Om 19:00 uur worden in Partycentrum Antoine de

Wilt u hierop reageren ga dan naar www. grenskoerier.nl en reageer via “opinie” Een bijdrage voor de rubriek ‘Mijn Mening...’ kunt u sturen naar de redactie van de Grenskoerier, Dr.A.Mathijsenstraat 34, 6021 CL in Budel of info@grenskoerier.nl. De redactie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen of in te korten. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de verkondigde mening eens is.

prijzen verdeeld. Wie gaat er met de eerste prijs naar huis? Het za spannend worden. Dinsdag 04 maart: Om 01:00 uur zal Prins Thomas, prinses Coby en het hele gevolg afscheid nemen van Carnaval 2014. Door het verbranden van de Roesdonker sluiten we weer een fantastisch seizoen af.

Hof van Cranendonck en Kazerneterrein: verandering van spijs doet eten! In de (lokale) media verschijnen vele artikelen betreffende Hof van Cranendonck. De inhoud betreft telkens ‘voor’ of ‘tegen’ en daarvoor worden wisselende argumenten aangevoerd. Wat speelt hier nu echt? Te beginnen met de grootste lokale ondernemer, die iets terug wil doen voor de kern en de regio waarin hij groot is geworden. Door ondernemerschap. Iets terug doen voor de maatschappij is een karaktereigenschap die veel gearriveerde ondernemers gemeen hebben. In de voorliggende plannen van Hof van Cranendonck is echter geen sprake van een non-profit doelstelling, maar van een commercieel bedrijf. Er wordt dus niet alleen geld ‘gedoneerd’ aan de regio, het moet ook geld opleveren. Hoewel dit winstoogmerk bij menigeen jaloezie en afgunst zal oproepen, is het toch een gezonde doelstelling. Niemand zit te wachten op een verlieslatend project want dat stimuleert de regio niet. Waarvan rekenschap moet en mag worden genomen (door de ondernemer, de politiek en door uzelf), is dat mensen van nature tegen verandering zijn. Ook hebben we met zijn allen last van het Nimby-syndroom (‘not in my back yard’, ofwel ‘niet in mijn achtertuin’). We willen vooruitgang, maar dan wel graag in de achtertuin van een ander. Aan genoemde eigenschappen kunnen wij met zijn allen niets doen en dit natuurlijke gegeven dient dus met respect benaderd te worden. Wel ziet de een eerder kansen dan de ander, dat zijn vaak de ondernemers die de kar trekken. Ondernemers creëren werkgelegenheid. Met een groeiende (wereld)bevolking, die op andere plaatsen werkt, winkelt en recreëert dan hij woont, is er bij ontwikkelingen altijd een ‘achtertuin’ die in het te ontwikkelen gebied valt. Zo werkt u wellicht in een kantoor of fabriek, waar vroeger nog weiland was (zie ASML), vliegt u vanaf Eindhoven naar uw vakantiebestemming (zowel hier als daar een vliegveld, hotels, etc.), gaat u een dagje naar een pretpark in een dorp

(Kaatsheuvel) of winkelt u in het outletcentrum bij een aantrekkelijke stad die 30 jaar geleden nog maar een groot dorp was (Roermond). Tegenstand helpt een project beter te worden (Gemeentehuis), maar mag een project niet blokkeren. Stilstand is achteruitgang. Als er niets meer gebouwd wordt, heeft de bouwsector het zwaar. Dat is ook in Cranendonck gebleken. Kijk naar de leegstand in Budel-Centrum, die wordt echt niet opgelost als niemand initiatieven ontplooit. Van Hof van Cranendonck kan net als in Roermond een aanzuigende werking uitgaan. Ook in Roermond was de middenstand in het centrum aanvankelijk niet blij met de komst van het outlet. Er is echter gebleken dat het centrum meer dan profiteert van het toegenomen (winkel)toerisme. Een positief kritische houding werkt dan ook beter. Kijk hoe u zelf de vruchten kunt plukken van het project. U kunt er recreëren, wellicht werken of een samenwerking aangaan, meeliften op de activiteiten die Hof van Cranendonck initieert, etc., zowel in de bouwfase als daarna. Het is goed dat de initiatiefnemer vasthoudt aan de omvang van het project. Waar tegenstanders het plan risicovol noemen, stelt de directie dat tal van studies en analyses ten aanzien van de haalbaarheid zijn uitgevoerd. Kortom, kijk eens om u heen. Tal van steden en projecten rondom Cranendonck hebben de afgelopen 15 jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Cranendonck is ver achtergebleven en heeft een inhaalslag te maken. Projecten als Hof van Cranendonck zijn daarbij zeer welkom en mijns inziens zelfs noodzakelijk. Worden ook het kazerneterrein (recreatiepark?) en het DIC nog goed ontwikkeld dan staat Cranendonck over 5 tot 10 jaar weer op de kaart en kunt u wonen, werken, recreëren en blijven winkelen in uw eigen omgeving. Bepaalt u zelf wat dat u waard is … Wim Bremmers

Twee miljoen subsidie voor saneren wegen buitengebied CRANENDONCK- De gemeente heeft 2,1 miljoen euro subsidie ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het saneren van een aantal wegen in het buitengebied. Wethouder Patrick Beerten is heel tevreden met dit geld: ‘We kunnen er tussen de 20 en 30 wegen in het buitengebied mee saneren, in totaal ongeveer 9 à 10 kilometer. Het wordt een van de laatste projecten van Actief Bodembeheer de Kempen in Cranendonck (ABdK).’ Welke wegen er gesaneerd gaan worden kan hij nog niet zeggen. De met zinkassen vervuilde wegen vind je namelijk door heel Cranendonck.

Net zo goed in Maarheeze als in Dorplein. De wethouder denkt met de ruim 2 miljoen euro het project echter te kunnen bekostigen. Wat wel een probleem blijft zijn de zinkassen onder de wegen die bestraat zijn. Met name wanneer daar glasvezel of andere kabels aangelegd moeten worden geeft dat problemen en extra kosten. Er kan dan namelijk een asbestverdenking zijn waardoor ABdK een extra bodemonderzoek moet doen. Blijkt er inderdaad asbest in de bodem te zitten dan zal er een speciaal team moeten komen om een dergelijke sanering te doen.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

Wilt u hierop reageren ga dan naar www.grenskoerier.nl en reageer via “opinie” Een bijdrage voor de rubriek ‘Mijn Mening...’ kunt u sturen naar de redactie van de Grenskoerier, Dr.A.Mathijsenstraat 34, 6021 CL in Budel of info@grenskoerier.nl. De redactie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen of in te korten. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de verkondigde mening eens is.

Gemeenschapshuis voor de gemeenschap ? Niet in Budel-Schoot! De laatste jaren zijn er in BudelSchoot goede intiatieven gestart om weer een verbinding te krijgen tussen de mensen van Schoot. De verenigingen leveren binnen een dergelijke gemeenschap al sinds jaar en dag hun aandeel daarin. De harmonie Sint Antonius is een van de oude verenigingen. De laatste jaren waren niet makkelijk zoals voor wel meer verenigingen, maar er is hard gewerkt door een aantal mensen om de harmonie te behouden voor het dorp. Zo floreert de jeugdharmonie al jaren in een samenwerking met de harmonie van Hamont. En sinds 2013 is ook de grote harmonie een samenwerking met de Belgische buren aangegaan om het voorbestaan zeker te stellen. In 2013 is ook een kleiner orkest gestart (SOS) dat intussen steeds beter vorm krijgt en binnenkort dus ook voor het eerst naar buiten zal treden. De Reinder is altijd de thuisplek voor de harmonie geweest en wij dachten dat dat ook zo zou blijven. Toen de voorzitter van Stichting de Reinder het

bestuur van de harmonie benaderde omdat de ruimte in de Reinder, door heel positieve ontwikkelingen als een huiskamer, krapper wordt , konden wij goed begrijpen dat we moeten inschikken. Wij zijn dus op zoek gegaan naar oplossingen voor opslagruimte. Wij hebben de voorzitter aangegeven dat wij flink zouden opruimen en dat we dachten nog ongeveer 1/3 van de ruimte die we nu gebruiken nodig te hebben als we echt alles zo goed mogelijk bij elkaar opbergen. De voorzitter gaf aan dit een redelijk voorstel te vinden en het te bespreken in het bestuur van de Reinder. Na een bestuursvergadering werd ons door de voorzitter meegedeeld dat het bestuur hier niet mee kon instemmen en wij onze spullen ergens anders onder moeten brengen. Wij hebben vanaf het begin van het bestaan van de Reinder opslagruimte en repetitieruimte in dit gemeenschapshuis gehad. Ook mensen die geen lid zijn van een harmonie kunnen zich denk ik

wel voorstellen dat er instrumenten en reserve uniformen zijn die je niet zomaar ergens op een zolder kunt gooien. Wij zijn erg teleurgesteld als bestuur dat een oude vereniging die echt bij dit dorp hoort op deze manier de deur gewezen wordt. Wij willen alles doen als bestuur om de muziek voor Budel-Schoot te behouden maar het zou fijn zijn als we daar ook een beetje bij geholpen worden in plaats van op straat gezet. Ik denk dat het ook alleszins redelijk is om de ruimtes die we nu huren voor muzieklessen ook ergens anders te gaan zoeken dus daar loopt de Reinder dan ook inkomsten mis; maar dat is een consequentie van de keuzes van het bestuur. Een bestuur waarvoor schijnbaar de verbinding in Budel-Schoot tussen mensen en het verenigingsleven en in dit geval de muziek helemaal niet belangrijk is. Namens het Bestuur van Harmonie Sint Antonius, Budel-Schoot, de voorzitter Tonnie van de Burgt

Brief aan de burgemeester Bijgaand sturen we u een mail door, die we zojuist aan de burgemeester van onze gemeente Cranendonck hebben gestuurd. Geachte mevrouw Vermue, Gaarne breng ik bij u onder de aandacht dat in het afgelopen half jaar tot driemaal toe de fiets van mijn oudste zoon Joost is gestolen op het station te Maarheeze. De laatste keer was afgelopen nacht, waarbij de fiets slechts één week oud was. Ik had de nieuwe fiets zelfs nog niet gezien, zo nieuw was hij. De eerste diefstal was in september vorig jaar. Toen dachten we dat we nog geluk hadden. De fiets was bijna vier jaar oud en de verzekering zou binnen een paar weken aflopen. Toch keerde de verzekering op basis van nieuwwaarde uit en kregen we via de fietsenhandel in Maarheeze een nieuwe fiets ter waarde van 830 euro. Wel meteen een nieuwe verzekering afgesloten voor 130 euro. De nieuwe fiets kon pas geleverd worden begin januari en twee weken later werd deze nieuwe fiets ook weer gestolen op het station. We vonden het achteraf niet echt handig dat we de fiets een nacht op het

station hadden laten staan met een enkel slot. De verzekeringsprocedure herhaalde zich weer (voor 830 euro nieuwe fiets, 130 euro nieuwe verzekering en nu ook het zwaarste kettingslot, dat we bij de fietsenmaker konden kopen als extra beveliging op de fiets). Ook hadden we geleerd dat we zo’n nieuwe fiets niet een hele nacht op het station moeten laten staan. Niettemin werd de fiets gisterenavond gestolen, nog geen week oud, toen onze zoon voor een avondje met de trein naar vrienden in Eindhoven was gegaan. Inmiddels hebben we weer aangifte gedaan bij de politie en hebben we net een gesprek gehad op het politiebureau in Maarheeze. Daar werd ons te kennen gegeven dat het dweilen met de kraan open is. De dienstdoende politieagenten gaven aan dat er eigenlijk op het station camera beveiliging zou moeten komen, zoals dat ook in Heeze is aangelegd. Verder zouden ze graag een lokfiets inzetten, maar blijkbaar moet de gemeente hier in actie komen c.q hier middelen voor vrij maken. Naar aanleiding van deze ervaringen hebben we een aantal vragen: 1. Is het toeval dat we binnen een halfjaar tot driemaal toe slachtoffer van

fietsendiefstal zijn geworden op het station van Maarheeze of is hier sprake van een structureel probleem? We konden via de politie geen inzage krijgen in het aantal fietsen diefstallen bij het station in het afgelopen jaar. We zouden het op prijs stellen als we die informatie krijgen; 2. Als er sprake is van een groter probleem dan ons individuele geval willen we graag weten wat het beleid is van de gemeente Cranendonck om hier wat aan te doen. Zijn er mogelijkheden om camera toezicht in te voeren en/of met een lokfiets de daders in de kraag te pakken. 3. Is er overleg mogelijk met Prorail om te vragen of de beheerder van het station maatregelen kan nemen? We zullen onze vragen ook aan de politieke partijen voorleggen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen moeten wat ons betreft dit soort veiligheid en openbare orde niet vergeten worden. Met vriendelijke groet Cees van de Kreeke Tel 04955595491/0615822766

Hof van Cranendonck Ik wil stemmen ,maar weet niet waarop. Ik heb eens nagezocht over otwikkelingsmaatschappij de Raekt Bv. Klopt het dat dit gewoon een investeringsmaatschappij is die zetelt in Luxemburg? Waarom zetelt die in Luxemburg.? De Budelse politiek is in mijn ogen afwachtend en onduidelijk. Ik zie zeker geen daadkracht. Niemand die zijn nek uitsteekt en zegt: Dit ondersteunen wij niet in deze vorm en op deze locatie. Het hele project wordt een groot debacle: 90% van alle musea in Nederland zijn noodlijdend, de Amerikanen en Chinezen komen niet verder dan De Nachtwacht, de Beurs van Berlage en Anne Frank. Het zal van de Duitsers moeten komen deze keer. Om dit te streekmuseum te behouden zal de gemeente op termijn moeten bijspringen. Streekprodukten: Welke dan, of komt heel Maastricht hier de wortelen kopen? Een hotel: Op 2 kilometer van wat

vroeger Jagerhorst heette. Ze moeten dus de concurrentie aan op kwaliteit, prijs etc. Noem mij eens een reden waarom je hier zou gaan overnachten, of je moet die uitbating in handen geven van het van Der Valk concern ,die maken van de Achelse kluis nog een toplokatie. Het theater: Als je een toezegging van Albert Verlinde op zak hebt zit het wel goed, kan ie meteen reclame maken bij RTL Boulevard. Als hier producties komen die in Veldhoven, Eindhoven, Weert ,Den Bosch ook gaan lopen is dit een aanwinst voor de lokalen, maar daar zal geen enkele overnachting extra voor geboekt worden. Waarom stop hij zijn geld niet in een bungalowpark, die zijn uit te zoeken bij Harrie Mens RTL7 10.30 uur, ieder Zondag Bussssinessss Class. Snowworld, een overdekt ski oord in Landgraaf, uniek in de omgeving, trekt 500.000 bezoekers per jaar. Hof van Cranendonck wil naar 370.000. Wie helpt mij en kan mij overtuigen

dat die 370.000 bezoekers nog aan de magere kant zijn. Om alles kracht bij te zetten hier de slogan van Leo zelf: We gaan terug in de tijd. Cor van Mierlo Doe mee en sponsor CliniClowns

New York Marathon 2014

november

Meld je nu aan!

LoopVoorCliniClowns .nl

Jo Coenen is supervisor voor ontwerpen Hof van Cranendonck CRANENDONCK- Jo Coenen, een van de vier leden van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) van Hof van Cranendonck, krijgt de supervisie over de bouw van dit project. Architect Coenen is een van de bekendste architecten van Nederland. Van 2000 tot 2004 was hij Rijksbouwmeester bovendien is hij hoogleraar aan technische universiteiten in Nederland, Duitsland en Zwitserland. In het project Hof van Cranendonck heeft de gemeente weer een aantal stappen gezet, aldus wethouder Carola Meuwissen. Zo zal de gemeenteraad binnen afzienbare tijd het beeldkwaliteitsplan voorgelegd krijgen. Binnen dit plan moeten de bouwplannen van Hof van Cranendonck passen, het geeft als het ware de kaders aan. Jo Coenen gaat met de architecten van Atelier Denessen uit Roermond meekijken of hun ontwerpen voldoen aan de eisen van dit beeldkwaliteitsplan. Door een supervisor aan te stellen

willen gemeente en Hof van Cranendonck de vaart in het project houden. Door over de schouders van de architecten mee te kijken kan Coenen voorkomen dat er tijd verspild wordt aan ontwerpen die -naar later blijkt- niet binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan vallen. ‘Normaliter kom je met je plan één keer voor een welstandscommissie,’ aldus directeur Hof van Cranendonck Nathalie Pompen. ‘Daarbij krijg je één kans om je plan in te dienen, vervolgens wordt het goedgekeurd of niet. Als het afgekeurd wordt kun je helemaal opnieuw beginnen. Daarom hebben wij gekozen voor dit TRK dat bestaat uit Piet Zielissen (voormalig bestuurder), Kees Peterse (cultuurhistoricus), Frank Meijer (landschapsarchitect) en de eerder genoemde Jo Coenen. Op deze manier kan er tijdens het proces van ontwerpen meegekeken worden zodat men onmiddellijk kan ingrijpen en bijsturen. Op die manier voorkom je onnodig meerwerk.’

Goede Doelen Week in Soerendonk In navolging van andere dorpen is ook in Soerendonk een werkgroep gestart met de organisatie van een zogenaamde ‘Goede Doelen Week’ De opzet van deze ‘Goede Doelen Week’ is om collectes van landelijke fondsen te bundelen in een week. Van de 11 fondsen die in Soerendonk actief zijn, hebben er 10 toegezegd aan dit initiatief mee te gaan doen. In de week voorafgaand aan de ‘Goede Doelen Week’ krijgen alle bewoners een bijdrage lijst met envelop in de bus. Hierop kan anoniem worden ingevuld welk bedrag men wil doneren aan elk goed doel. Het totaalbedrag wordt samen met de ingevulde lijst in de bijgeleverde envelop gedaan, die vervolgens in de collecteweek wordt opgehaald. Vervolgens zorgt de werkgroep dat de fondsen de bedragen gestort krijgen zoals in de lijsten is aangegeven.

Omdat het aantal collectanten per fonds terugloopt en het steeds moeilijker wordt om nieuwe collectanten te vinden is er voor dit concept gekozen. Alle fondsen hebben uw financiële steun hard nodig. En in plaats van 10 collectanten aan de deur komt er nu nog maar een keer een collectant aan de deur. De ‘Goede Doelen Week’ in Soerendonk zal gehouden worden in de tweede week van juni: van 9-13 juni. De deelnemende fondsen zijn: Fonds Gehandicapten Sport, Hartstichting, Longfonds, Nationaal Epilepsie Fonds, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Prinses Beatrix Spierfonds, Nierstichting, Nederlandse Brandwonden Stichting, NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Voor informatie: Frank Stevens, tel. 06 13702451

Open dag op BS de Schatkist Woensdag 12 maart van 9.00 tot 12.00 heeft bs de Schatkist, Open Dag. Niet alleen de ouders, opa’s en oma’s van de huidige leerlingen zijn welkom om een kijkje te nemen, maar iedereen die interesse heeft om kennis te nemen van de werkwijze van de Schatkist, is van harte welkom. Directie, ouders van de OR, en MR zullen aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Wilt u alvast weten hoe basisschool de Schatkist werkt en welke andere zaken wij nog heel belangrijk vinden voor kinderen, dan kunt u een

kijkje nemen op de site van onze school; www.bs de Schatkist. Op de site van onze school kunt u onze schoolgids inzien. Daarnaast kunt u ook zien wat er in de diverse groepen gebeurd, en krijgt u via de journaaltjes (de schoolkrantjes) een indruk van de dagelijkse gang van zaken. Is het voor u niet mogelijk om op deze dag aanwezig te zijn, dan mag u uiteraard altijd een afspraak maken voor een rondleiding en informatie.

Workshop ‘Jouw leven in balans’ Op dinsdag 18 maart organiseert Paladijn, organisatie voor welzijn samen met Zorg voor je hoofd (GGzE) de workshop JOUW leven in balans! Het overkomt iedereen wel eens dat je leven even uit balans is, vooral voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers kan de last te groot worden. Zowel op het werk als privé is het druk, druk, druk…Je maakt je zorgen over diegene waar je voor zorgt, de kinderen of om je eigen gezondheid. Je loopt te veel te piekeren, hebt last van spanningen, je voelt het aan je

lichaam. Wat kun je doen om weer in balans te komen? In de workshop Jouw leven in Balans leer je eenvoudige oefeningen en vaardigheden om met de drukte van alledag om te gaan en je weer lekker in balans te voelen! De workshop vindt plaats op dinsdag 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur in gemeenschaphuis De Borgh, dr. Ant. Mathijssenlaan 15 Budel U kunt zich hiervoor aanmelden voor 14 maart bij Marieke van Manen 06-19373372 of via de website www.paladijn-welzijn.nl


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

De politiek op bezoek bij de Cranendonckse senioren CRANENDONCK- De Cranendonckse seniorenverenigingen zijn er al lang niet meer alleen om te biljarten, te kaarten en te koersballen. Zij willen ook zeggenschap over zaken die hen aangaan zoals ouderenhomes, seniorenwoningen en de uitvoering van de Wmo. Afgelopen donderdag waren vertegenwoordigers van alle Cranendonckse fracties naar De Borgh gekomen om hun ‘speerpunten’ aan te horen. Geert van Dommelen zat voor en deed dat met verve. Politici die voor hun beurt spraken werden resoluut de mond gesnoerd. Wat kunnen we als ouderen van jullie verwachten? luidde Van Dommelens eerste vraag. Fout! vond Frans Kuppens (CDA): ‘We gaan helemaal andersom werken. De vraag is`: wat willen júllie en hoe kunnen wij jullie daarin ondersteunen?’ Daarmee gaf hij meteen aan dat het er in de participatiesamenleving heel anders uit zal gaan zien. Ouderen gaan gewoon weer de dingen doen waar ze zelf goed in zijn, vond Jan van Tulden (Cranendonck Actief). Zelf doen, zelf realiseren wordt de toekomst. Zodoende kwam uiteraard ook het ouderenhome in Maarheeze ter

werken. Zo komt in juni het beleidsplan van de A2 en heeft men vervolgens nog een half jaar (tot 1 januari 2015) om er aan te schaven. Het CDA wilde ook niet negatief zijn en stelde: we gaan eerst eens inventariseren wat we nodig hebben én wat we hebben. Bovendien, zo stelde Frans Kuppens, moet er ‘gekanteld’ worden. Hetgeen betekent dat er een andere manier van denken moet komen: Niét: wat kan de gemeenschap voor mij doen maar: wat kan ík doen voor de gemeenschap? Een vrije bewerking van Kennedy’s meest bekende uitspraak. Niet voor alle zorg bij de overheid aankloppen. Dat is geen vanzelfsprekendheid meer!

Alle politieke fracties waren aanwezig om de speerpunten van de ouderen te horen, foto: DeMeus sprake waarvoor de plaatselijke KBO zich enorm sterk had gemaakt. Een onderwerp waarover de gemeentepolitiek altijd verdeeld is geweest. De belangen van ouderenhomes ziet men allemaal in maar om die te vestigen in een voormalige school zag men niet als vanzelfsprekendheid. Daar moest, volgens Sjaak den Breejen (VVD), een goed plan aan ten grondslag liggen, ook

Algo zet een echt Junt Menu met streekproducten op tafel Het beste van het beste uit Buul en omgeving bij Le Cornet BUDEL- Ze schrijven allebei een column voor De Grenskoerier. Geen wonder dus dat ze elkaar op een goeie dag tegen kwamen aan de balie. ‘Ha,’ zegt Junt, ‘dao hêmmen we dae mênneke van de Cornet. Wij-je wa gi ‘s zôt moeten doeën? Gi zôt ‘s moeten gôn koken mej alle goei spullen oet Buul.’ En omdat Algo van Le Cornet altijd heel braaf naar Junt luistert, togen ze de volgende dag met z’n tweeën op pad. Junt met twee grote manden aan de arm. Op zoek naar het beste wat Buul en omgeving te bieden heeft. ‘Het beste van Bourgondisch Budel,’ zegt Algo van Grootel. ‘Dat wil ik mijn klanten met dit Junt Menu voor zetten. Drie weken in maart, van de 8ste tot en met de 31ste, kunnen ze hier voor kiezen. Samen met Junt heb ik daarvoor inkopen gedaan op allerlei plaatsen waar ze de beste van de beste streekproducten verkopen.’ En om de daad bij het woord te voegen begint Junt haar manden uit te pakken: ‘Kiekt, de balkenbrij en de vèrrekeslende van Ras en die sappige appels van Smits, allebei oet Zurrik. En wa deenkde van de bosbessen van Janssen op de Berg, de êrrepels van Muwwissen op Gastel en de bijenhoning van Jan Moers van de Mulk. Dae get Algo allemaol gebruêken in zien Bourgondisch menu.’ ‘En Junt, vergeet niet dat we ook nog paling hebben gekocht bij palingkwekerij De Hooge Peel van de familie Valkenburg uit Maarheeze,’ vult Algo haar aan. ‘En last

but not least wil ik natuurlijk gaan werken met ons eigen Buulse bier. Ik heb gekozen voor een saus met Buulse Kolos, heerlijk!’ Intussen is Junt druk bezig in het restaurant. Daar moet wel het een en ander aan veranderd worden, vindt ze: ‘Het moet er gezellig Brabants oêtzeen. Mej geblokde kleedjes en seempel bluumkes op toffel. En mien buukskes Algo! Deenkt er um mênneke, die gôn willie óch verkoeepen.’ Daarom staan de boekjes van Junt op tafel. U kunt ze natuurlijk gaan lezen terwijl u zit te genieten van die heerlijke Brabantse maaltijd, maar u kunt ze ook kopen. Bij het Junt-menu krijgt u 2 euro korting op een boekje! Le Cornet, restaurant en dans- & partycentrum is gevestigd aan de Nieuwstraat 51 in Budel, telefoon +31 (0)495-491118 of info@lecornet. nl. U kunt het ook bekijken op www. lecornet.nl.

financieel. Zo voelde de VVD meer voor een lokatie als De Smeltkroes, eventueel met een verbouwing. De PvdA was dat met hem eens. Ook vreesden meerdere raadsleden voor precedentwerking: als Maarheeze een eigen ouderenhome krijgt willen wij het ook! En wie zal dat betalen? Eens was men het wel over het feit dat elke dorpskern een dorpssteunpunt moet hebben. ‘Sterke

seniorenverenigingen en sterke dorpssteunpunten,’ aldus Marie Beenackers (PvdA). Ook de Wmo kwam aan de orde. Onduidelijk hoe de uitvoering gaat zijn en reden tot ongerustheid bij veel ouderen, vond Jan van Tulden. VVD en PvdA hadden er meer vertrouwen in. Met name omdat men op A2-niveau (met Valkenswaard en Heeze-Leende) hierin samen gaat

Voor je nieuwe seniorenwoningen gaat bouwen kijk eerst eens naar wat je hebt, vond Marie Beenackers. Misschien kun je met kleine aanpassingen huizen heel geschikt maken. Men was het eens over het feit dat de tegenwoordig te bouwen huizen levensloopbestendig moeten zijn. Ook pleitte Gerrit van Hees (Elan) voor de mogelijkheid dat ouderen bij hun kinderen gaan wonen in een aanbouw. De overheid zou de regels hiervoor best mogen versoepelen. Particulier initiatief moet worden aangemoedigd vindt de VVD en de PvdA wil heel kritisch kijken naar de herinrichting van wijken.

Tweede plaats voor leerlingen Het College op Technasium Top Award Dinsdag 19 februari wisten de tweedejaars leerlingen van het Technasium de eerste plaats te behalen tijdens de jaarlijkse regiofinale van de Technasium Top Award. Vanuit het College waren twee groepen geselecteerd om hun idee, tijdswinst voor minder zelfredzame mensen bij brand, te presenteren Samen met drie andere scholen hebben ze gestreden om een plek in de landelijke finale. Niek, Stan, Matthijs en Mieke wisten de eerste plaats te behalen. De jury was zeer tevreden over hun idee: de oplichtende deurknop. “Als er brand uitbreekt in huis hebben wij een deurknop ontwikkelt die groen of rood kleurt. De deurknop kleurt groen als je veilig door de deur naar buiten kunt. De deurknop kleurt rood als je de deur niet kunt gebruiken. Door middel van warmtesensors kleuren de deurknoppen rood of groen. Rood als aan de andere kant brand is. Groen als het

Leerlingen van het technasium presenteren hun idee veilig is. We gebruiken ledstrips om gaan bouwen. Daarnaast strijden ze op deze dagen tegen alle regiofinade kleuren te laten zien”. De winnaars gaan op 11 en 12 april listen om de uiteindelijke winnaar naar Arnhem om hun prototype te van Nederland te worden.

Voorstel CDA: invloed burger beter vorm geven CRANENDONCK – Er moeten meer mogelijkheden komen voor burgers om invloed te hebben op gemeentelijk beleid. Ook moet er door de politiek beter geluisterd worden naar wat de burger graag aan concrete ideeën gerealiseerd ziet. Hiervoor moet de gemeente in een werkgroep met maatschappelijke organisaties, actieve burgers, ondernemers, ambtenaren en raadsleden een plan opstellen en dit voor de zomervakantie aan de gemeenteraad ter bespreking aanbieden. Het CDA heeft daartoe het initiatiefvoorstel burgerparticipatie “Cranendonck, Krachtige Kernen” aangeboden, dat waarschijnlijk in de eerstvolgende raadsvergadering van 11 maart besproken wordt. Aanleiding tot het voorstel is dat de afstand van de politiek tot de burger steeds groter dreigt te worden. De burger van nu is mondiger dan vroeger. Mensen hebben goede ideeën en willen vaak meedoen. Dat signaal moet je serieus nemen. Door veel eerder in gesprek te gaan met belanghebbenden kan er bij de

planvorming en realisatie meer rekening gehouden worden met hun wensen. Bij grote projecten kan tijdwinst en meer kwaliteit behaald worden door vooraf de burgers bij de ontwikkeling van plannen te betrekken. Nu stranden plannen soms al tijdens een eerste behandeling in de commissie omdat er rumoer onder de bevolking ontstaat. En dat zorgt voor veel onnodige negatieve publiciteit. Als voorbeelden kunnen genoemd worden het gedoe rond het gemeentehuis, de ontwikkeling van het centrumplan Budel, het DIC en Hof van Cranendonck. Plannen als het DIC en Hof van Cranendonck riepen weerstand op onder de bevolking. Als je de burger ‘aan de voorkant’ laat meepraten, kun je als politiek rekening houden met de grootste gemene deler. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en dan is het belangrijk dat je weet wat er leeft. Bij alle zaken die grote impact hebben op de burger moeten we hem in een vroeg stadium betrekken. De werkgroep moet zich er over

buigen hoe we burgers kunnen laten meedenken over beleid. En, hoe we initiatieven uit de samenleving kunnen ondersteunen. We zien enorm veel goodwill onder de burgers. Er zijn immers in onze gemeente al mooie zaken gerealiseerd zoals de grondwatermeter en zonnewijzer in Budel Schoot, de brinkenwandeling in Soerendonk en het trapveldje in Gastel. In de nieuwe structuur blijft dan ook zeker een rol weggelegd voor de huidige buurtplatforms.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 21

Zwaarbevochten overwinning voor Rood Wit’67/ Nyrstar In een weging verheffende wedstrijd heeft Rood Wit’67/Nyrstar uiteindelijk aan het langste eind getrokken en boekte het de eerste uitoverwinning van dit seizoen. Mede daardoor is Rood Wit even van de laatste plaats verlost en heeft dus toch nog een strohalm om degradatie te ontwijken. Rood Wit en scheidsrechters, dat schijnt geen gelukkig huwelijk te zijn, want niet dankzij maar ondanks een zeer warrig fluitende scheidsrechter heeft Rood Wit’67/Nyrstar eindelijk weer eens een overwinning behaald. Een overwinning die op basis van inzet volledig verdiend was. Het zijn de gastheren die vanaf het begin het initiatief nemen en na 10 minuten moet doelman Frank van Hooff al met een uitstekende reflex redding brengen. Rood Wit recht echter de rug en knokt zich uiterst verdienstelijk terug in de wedstrijd. In de 17e minuut pikt Jeroen Blokx op het middenveld de bal op en hij zet met een slimme steekpass Youri van Gils vrij voor de RKMSV doel-

man. Met een lage en harde schuiver laat Youri de Meijelse doelman kansloos: 0 – 1. Even later komt Rood Wit goed weg als een bal van de doellijn wordt gehaald. Het spel golft heen en weer waarbij RKMSV weliswaar een veldoverwicht opbouwt maar tegelijkertijd ook geen echte kansen weet te creëren. Na een half uur is er toch een dwaling van de scheids welke behoorlijk van invloed is op de wedstrijd. In een duel, waarbij Anton van Kessel grof onderuit gehaald wordt, ziet de leidsman het precies andersom: hij geeft een vrije schop tegen Anton en daarbovenop ook nog eens een gele kaart. Rood Wit laat zich gelukkig niet van de kaart brengen en speelt de eerste helft beheerst uit. De tweede helft geeft eenzelfde spelbeeld: een optisch sterker RKMSV heeft een duidelijk veldoverwicht en creëert diverse kansen, maar het vizier staat niet bepaald op scherp. Rood Wit’67/Nyrstar profiteert hiervan door uit de enige counter de 0 –2 aan te tekenen. Mart Tunissen zet in de 70e minuut uitstekend door na

een dieptepass van Youri van Gils en scoort de 0 –2. Daarna is het weer RKMSV dat de druk opvoert en in de 75e minuut krijgt het een dubbel cadeautje . Bij een scrimmage voor her Rood Wit doel ziet de scheids als enige een overtreding van Rood Wit zijde , mede dankzij een hoop gejammer van de Meyel spelers. Hij geeft een penalty en daarbij ook nog eens een tweede gele kaart aan Anton van Kessel en Rood Wit moet dan met 10 man verder. Gelukkig brengt doelman van Hooff redding door de penalty te stoppen . Rood Wit put hier de nodige moed uit en ondanks dat RKMSV twee minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer weet te scoren komt het niet meer in gevaar. Een zwaarbevochten overwinning is dan een feit. Minpunt is toch weer dat een aantal gele kaarten de tomeloze inzet van Rood Wit moeten bederven. Voor Rood Wit echter toch een opsteker van jewelste aangezien het heeft aangetoond dat er met veel inzet toch nog wel het een en ander te winnen valt.

Sanne Lukken Nederlands Kampioen op 50m vlinderslag! Op zaterdag 22 en zondag 23 februari werden in Leiden de Speedo Jaargangwedstrijden 2014 georganiseerd. Om aan deze Nederlandse Kampioenschappen voor minioren (zwemmers tot en met 12 jaar) deel te mogen nemen, moet je tot de snelste zwemmers van Nederland behoren. De 9-jarige Sanne Lukken was een van de weinigen, en ook de enige van Zwem- en Poloklub Budel, die dit voor elkaar had gekregen! Ze mocht tijdens deze kampioenschappen vier keer aan de startblokken verschijnen: op de 50m vlinderslag, de 100m wisselslag, de 100m schoolslag en de 50m vrije slag. ’s Zaterdags was het de spannendste dag voor Sanne. Ze stond als tweede opgesteld voor de 50m vlinderslag, maar was vastberaden om met het goud naar huis te gaan. Zodra ze het startsignaal hoorde ging ze er dan ook direct vandoor. Maar goed ook, want haar directe concurrenten lagen haar behoorlijk op de voeten! Gelukkig wist Sanne hen voor te blijven! Ze haalde ruim één seconde

van haar inschrijftijd af en eindigde in een tijd van 0.37.54 op de eerste plaats! Daarmee mag zij zichzelf nu in haar leeftijdscategorie de Nederlands Kampioen op de 50m vlinderslag noemen! Sanne, van harte gefeliciteerd met deze mooie titel! Met de grootste buit al op zak stond Sanne ‘s zondags nog drie afstanden te wachten. Allereerst mocht ze aan de startblokken verschijnen voor de 100m wisselslag. Sanne wist te eindigen in een tijd van 1.26.81. Ze haalde daarmee ruim twee seconden van haar persoonlijke record af en behaalde een keurige 7e plaats. Vervolgens mocht ze de 100m schoolslag zwemmen. Ze finishte in 1.41.21 en wist daarmee wederom ruim één seconde van haar inschrijftijd af te halen. Ook steeg ze daarmee van de 15e naar de 11e plaats. Tenslotte mocht ze haar kampioenschappen afsluiten met de 50m vrije slag. Hierop stond ze als 16e opgesteld, maar doordat ze haar persoonlijke record weer met bijna een halve seconde wist te verbeteren en ze aantikte in

Speciale Valpoli voor ouderen in SJG Weert Sinds begin februari kunnen patiënten doorverwezen worden naar de Valpoli. Ouderen die zijn gevallen en bang zijn dat dit opnieuw gebeurt, krijgen tijdens het spreekuur de volle aandacht. Een klinisch geriater, geriatrie verpleegkundige en geriatrie fysiotherapeut onderzoeken samen binnen één dag de oorzaak. Als er geen aanvullend onderzoek nodig is, volgt direct de uitslag. Tevens krijgt de patiënt handvatten mee, die hem meer vertrouwen geven om te bewegen en mogelijk een valpartij met vervelende gevolgen voorkomen. Bij de nieuwe Valpoli kunnen ouderen op verwijzing van de huisarts of specialist elke donderdag terecht. Een op de drie thuiswonenden ouderen en de helft van alle bewoners in een verpleeghuis komt minstens een keer per jaar ten val. Klinisch geriater Marieke Lammers daarover: “De oorzaken zijn divers en vaak is het een combinatie van factoren. Denk aan niet goed zien, slecht schoeisel, gebrek aan spierkracht, hartritmestoornissen, geheugenverlies, somberheid of het ontbre-

ken van aanpassingen in huis. Een aantal van die oorzaken kan met een gerichte aanpak of behandeling worden opgelost waardoor ouderen kunnen blijven bewegen. Immers minder bewegen is slecht voor hun gezondheid en maakt de kans op vallen alleen maar groter”. De komst van de Valpoli maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen binnen SJG Weert om ouderenzorg verder uit te breiden en nog meer af te stemmen op de behoefte van ouderen. Dat is ook nodig omdat in 2025 een kwart van de bevolking in deze regio ouder is dan 65 jaar.

De medewerkers van de valpoli

een tijd van 0.35.99, steeg ze naar de 13e plaats. Met vier mooie verbeteringen en de titel Nederlands Kampioen op de 50m vlinderslag op zak, kunnen wel stellen dat deze kampioenschappen een groot succes voor Sanne waren!

Buurtbeheer

Buurtbeheer Sterk Schoot Donderdag 6 maart 2014 vergadert het Dorpsplatform Budel-Schoot (Buurtbeheer Sterk Schoot) van 19.30 tot 20.30 uur in De Reinder in Budel-Schoot. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: Opening Huiskamer op zondag 16 maart en de Opening van de Grootschoterweg op zaterdag 5 april. Wilt u iets inbrengen op de platformvergadering, of biedt u uw hulp aan om initiatieven verder uit te werken, of wilt u het platform administratief ondersteunen, of heeft u in het algemeen belangstelling, dan bent u van harte welkom. De volledige agenda wordt ter vergadering uitgereikt. Meer informatie kunt u aanvragen op l.brugginkvandersteen@upcmail. nl en www.sterkschoot.nl

De Mijl van Mares

Het wielerevenement van Maarheeze wordt weer voorbereid, foto DeMeus Heb je vakantieplannen? Houd dan wel in gedachten, dat dit jaar de Mijl op 8 augustus 2014 valt. Dit is de 2e vrijdag ná de Tour de France. En heb je al geboekt … ? Check dan even je annuleringsverzekering. Nu de winter (nou ja winter!?) en de carnaval er bijna opzitten, gaat bij de bestuursleden en vele vrijwilligers van de Mijl van Mares de focus weer op de voorbereiding van dit gezellige dorps- en wielerfeest. Ook dit jaar zal het geheel weer in het teken staan van wielrennen voor jong en oud, voor amateurs en professionals,

mannen en vrouwen, maar bovenal ook in het teken van de Brabantse gezelligheid! Natuurlijk is er voor elk wat wils mét daarbij ook de nodige muziek. En dit alles is dan, zoals gebruikelijk bij De Mijl, gratis toegankelijk! De komende maanden zul je in de regionale kranten, op borden in het dorp, op de website (www.mijlvanmares.nl), via diverse media en op andere verrassende plaatsen informatie over de, alweer 53e editie van de Profwielerronde in Maarheeze tegenkomen. Zet je wel vast de datum in jouw agenda!?

Lentecompetitie gestart voor jeugdteams hockeyclub Cranendonck Zaterdag 22 februari was het zo ver ... de eerste wedstrijddag van de voorjaarscompetitie voor de junioren. “We mogen weer”, dat is het gemeenschappelijke gevoel van de jeugd van hockeyclub Cranendonck. In maart start ook de competitie voor de senioren. Op zaterdag en zondag is het een gezellige drukte op en langs het veld en in het clubhuis van de hockeyclub. En niet alleen vanwege de wedstrijden. Op zaterdagmorgen trainen de allerjongste leden van HCC. Tussen 9 en 10 uur trainen namelijk de Funkeygroep (4 en 5 jarigen) en de Hockeyschool-kids (6 jarigen). Een drukte van belang: eekhoorns brengen walnoten naar hun hol, boeven brengen gouden ballen naar de overkant van de sloot en politieagenten proberen de boeven te vangen, druk bij de goal… snel naar de andere kant… Lekker samen met andere kinderen buiten sporten. Plezier hebben, lopen, rennen, draaien, gooien, vangen, klimmen en springen, wie wil dat nu niet? Hockeyclub Cranendonck vindt het belangrijk dat kinderen ontdekken hoe leuk sporten en bewegen is. Daarom organiseert de hockeyclub voor alle basisscholen in Cranendonck ´Schoolhockey´. Afgelopen weken hebben ruim 1700 kinderen hun eerste hockeyles tijdens de gymles op school gehad. Na de meivakantie komen ze ook allemaal nog een keertje naar het hockeyveld. En

daarnaast neemt HCC deel aan het initiatief ´Sjors Sportief´. Afgelopen najaar hebben kinderen van de basisscholen een boekje meegekregen met daarin het aanbod van sportieve en creatieve mogelijkheden in Cranendonck. Hockeyclub Cranendonck biedt via Sjors In de week van 12 maart start de periode van de Sjors Sportief proeflessen. Wil jij ontdekken hoe leuk hockey is? Meld je dan aan via www. sjorssportief.nl. Via de site kun je zoeken op hockey en de juiste leeftijdsgroep kiezen. Je ziet dan meteen wanneer jouw leeftijdsgenoten trainen en je kunt je aanmelden voor de proeftrainingen. Kom ook! Uiteraard is iedereen van harte welkom om de prestaties van de teams van hockeyclub Cranendonck te volgen. Gedurende de gehele zaterdag gaan teams de sportieve strijd aan. Op zondag is het hockeyveld voornamelijk in gebruik door de Heren Veteranen, Dames 1 en Heren 1 en soms één of meerdere naar de zondag uitgeweken jeugdteams. Hockeyclub Cranendonck groeit hard en daarmee is de capaciteit van één veld ontoereikend. Gelukkig heeft de gemeente Cranendonck het besluit genomen dat het tweede veld er komt. HCC kijkt uit naar het moment dat er daadwerkelijk begonnen wordt met de aanleg. Zodat de club kan blijven ontwikkelen en ruimte heeft om door te gaan met alle activiteiten en de ingezette groei kan voortzetten.

De jongste jeugd in aktie tijdens de eerste wedstrijd na de winterstop


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 22

Zilveren prijswinnaars karateschool Yin Yang Doelpuntloos gelijkspel voor sv Budel tegen Baarlo

Afgelopen zondag, 23 februari, wonnen Sensei Sandra van Ham en de 12-jarige Alexander Gimblett van karateschool Yin Yang uit Budel beide Zilver tijdens het Open Belgisch Kampioenschap 2014 Kyokushin Karate in Averbode, België. Aan dit internationale Full Contact gevechtstoernooi voor junioren en senioren namen zo’n 240 karateka’s deel uit o.a. België, Duitsland, Frankrijk, Canada en Nederland. Alexander stond door loting binnen zijn poule in z’n eerste partij gelijk tegenover de latere winnaar. Alexander wist zich goed te weren, maar moest evengoed deze partij verloren zien gaan. In de rest van het toernooi wist hij zich echter te revancheren en stelde in z’n laatste 2 partijen met 3 keer een wazari (half punt) zijn zilveren beker veilig. Sensei Sandra van Ham zette een mooie eerste wedstrijd neer, die na verlenging in haar voordeel werd beslist en haar naar de finales loodste. In haar gevecht om het goud kwamen haar technieken niet tot hun recht en beslisten de scheidsrechters helaas in het voordeel van haar tegenstander. Haar Zilveren prijs was een originele katana (samurai zwaard). De overige drie vechters, Tom Bakens, Arend van Eerd en Fred Buch lieten goede gevechten zien, maar vielen helaas niet in de prijzen. Shihan Gerard van Kessel en sempais Jet Groot Kormelink en Twan Smolders waren trots op de vechters en tevreden met het resultaat. Ze

sv Budel en Baarlo hielden elkaar afgelopen zondag gedurende 90 minuten in evenwicht. Zowel de thuisploeg als de bezoekers hadden moeite om de bal in de ploeg te houden in deze matige voetbalwedstrijd. Toch waren er aan twee kanten ook wat kleine kansen te noteren, maar een winnaar kwam er deze middag niet. 0-0 was een terechte uitslag, maar het was ook direct duidelijk dat sv Budel en Baarlo allebei weinig opschieten met deze puntendeling.

Sensei Sandra van Ham en Alexander Gimblett bedanken de supporters die vanuit Eindhoven en Budel en omgeving naar de wedstrijden zijn komen kijken. Voor meer foto’s en informatie: Ka-

rateschool Yin Yang Budel/Eindhoven, Shihan Gerard van Kessel (5e Dan), tel: 06 227 71 798, www.kyokusyinyang.nl, gerardvankessel1@ gmail.com

VV Maarheeze wint overtuigend van Bruheze

De keeper van Bruheze kreeg het zwaar te verduren, foto Mieke Mulder vv Maarheeze moest voor zijn eerste competitiewedstrijd na de winterstop afreizen naar het mooie sportcomplex van Buheze in Helmond. Onder een aangenaam voorjaarszonnetje trok Maarheeze direct vanaf de aftrap aanvallend ten strijde. Een slimme lage voorzet van Mike vd Bragt werd door Rick vd Linden op doel getikt. Diens inzet werd nog maar net door de doelman van Bruheze van de lijn gehaald. In de 8e en de 9e minuut was Maarheeze wederom dicht bij de openingstreffer door schoten op goal van achtereenvolgens Lesly Daams en Mike vd Bragt. In de 28e minuut wist middenvelder Robert vd Broek met een

mooie voorzet het hoofd van spits Nissandro Estanista te bereiken. Zijn kopbal in de verre hoek was onbereikbaar voor de doelman van Bruheze waardoor vv Maarheeze verdiend op voorsprong kwam, 0-1. Amper 2 minuten later zorgde Ralf v Beek met een strakke voorzet voor de 0-2 nadat zijn voorzet door een verdediger van Bruheze keihard in eigen doel werd gekopt. In de 39e minuut kreeg Mike vd Bragt een niet te missen kans op 0-3, echter zijn inzet raakte de paal. Bij de enige aanval uit de eerste helft van Bruheze werd na onnodig slecht uitverdedigen doelman Dennis van Esch in de 42e minuut verrast. Aswin Christina

van Bruheze wist hierdoor de 1-2 ruststand aan te tekenen. Na rust heeft Maarheeze met technisch veel beter veldspel de tegenstander volledig vast gezet. Rick vd Linden had de 1-3 op zijn voet toen hij vrij voor de keeper van Bruheze kwam. Zijn inzet ging echter voorlangs. In de 60e minuut werd Mike vd Bragt met een lange bal bereikt. Deze bal nam hij op een prachtige wijze direct mee en met een geplaatste bal in de verre hoek liet hij de 1-3 aantekenen. Een soortgelijke aanval leidde in de 74e minuut tot de eindstand van 1-4. Ditmaal was de hoofdrolspeler wederom spits Nissandro Estanista. Met zijn 2e goal behaalde vv Maarheeze een dikverdiende 1-4 overwinning, een goed begin van de 3e periode.   Aanstaand weekend staat in het teken van carnaval en dan is er geen competitievoetbal. De eerstvolgende  competitiewedstrijd voor vv Maarheeze staat gepland op zondag 9 maart, wanneer het in de uitwedstrijd  tegen Liessel moet aantreden. Voor de liefhebbers speelt vv Maarheeze as donderdag 27 februari een oefenwedstrijd tegen 3e klasser RPC uit Eindhoven. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur op het sportpark van RPC in Eindhoven.

Dames FCC lijden eerste nederlaag in voorjaarscompetitie Op zondag 23 februari stond voor de dames van FCC de uitwedstrijd tegen Helden op het programma, eerdere resultaten wezen er al op dat de dames fel van start moesten gaan om de punten mee naar huis te nemen. Dit was echter niet direct het geval, al na enkele minuten kreeg Helden een grote kans om het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken, maar de bal ging naast. Na 7 minuten voetbal werd door simpel spel van Helden toch gescoord waardoor de dames van FCC al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 achterstand stonden. Kleine kansjes over en

weer, zo ook in de 20ste minuut. Een goede corner van Vicky, waarop het schot van Irina volgde dat maar net over vloog. Ook Very kreeg voor rust nog een paar kleine kansjes maar ook deze konden helaas niet afgemaakt worden. Het kleine veld in Helden hielp de dames van FCC ook niet echt. Waar de dames van FCC het net niet wisten te vinden was het aan de andere kant wel raak, waardoor er met een stand van 2-0 de rust in werd gegaan. In de tweede helft kwamen de dames feller uit de startblokken, maar het bleef bij kleine kansen. in

de 75ste minuut werd door sterk spel van Jessy die zich vrij maakte van 2 man toch gescoord, een mooie bal op Very die kon uithalen met links en daarmee de keeper van Helden het nakijken liet 2-1. Het spelbeeld veranderde niet, er werd veel gewisseld en de kansjes bleven aan beide kanten. Na 90 minuten plus wat extra tijd klonk het laatste fluitsignaal waardoor de eerste nederlaag in de voorjaarscompetitie werd geleden. De volgende competitiewedstrijd is op 9 maart, dan staat de inhaalwedstrijd tegen Roggel gepland.

Voor de wedstrijd stond een grote groep spelers te kijken naar de warming-up van de spelers van Wim van Dongen. Tom Kooken incasseerde vorige week zijn 4e gele kaart en moest geschorst toekijken, terwijl Jeroen Bogers, Don Driessen en Mikel de Windt met een blessure langs de kant zaten. Ruben Barten was de gehele week ziek geweest en begon daarom vanmiddag op de bank. Opvallend was de basisplek die ingeruimd werd voor Leon van Exel. Voor het eerst sinds 25 november 2012 zat hij weer bij de wedstrijdselectie nadat hij lange tijd moest herstellen van de ziekte van Pfeiffer. De wedstrijd begon wat rommelig en door het vele balverlies kwam de wedstrijd niet echt op gang. Het eerste echte wapenfeit was een bal die na 23 minuten over van Gils op de lat viel. De rebound was niet besteed aan de aanvaller van Baarlo, mede door goed ingrijpen van Bas van Dooren. Na een half uur leek Baarlo opnieuw op voorsprong te komen, maar met een schitterende redding hield Dennis van Gils zijn doel schoon. Achteraf was het niet nodig, want de scheidsrechter had al gefloten voor buitenspel. Aan de andere kant was het Jasper Beerten die met een goede schot doelman Schroemges tot een redding moest dwingen. Na 38 minuten kreeg Baarlo een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, maar deze ver-

dween via de buitenkant van de paal over de achterlijn. Baarlo was voor rust de gevaarlijkste ploeg, maar gescoord werd er niet. sv Budel moest in de rust noodgedwongen wisselen. Roy Claassen moest geblesseerd afhaken en Ruben Barten kwam voor hem in de ploeg. Opnieuw werd de bal niet goed rondgespeeld en was er aan twee kanten teveel balverlies. De wedstrijd bleef daardoor wel spannend, maar het niveau was niet goed te noemen. Na 58 minuten kreeg de moegestreden Leon van Exel een staande ovatie en werd hij vervangen door A1-speler Koen Bogers. Met Koen Bogers aan de linkerkant en Jasper Beerten aan de rechterkant kwam er van allebei de zijkanten voldoende gevaar. De twee 18-jarige buitenspelers wisten geregeld de achterlijn te halen en een voorzet af te levere, maar het leverde sv Budel geen treffer op. sv Budel werd gedurende de tweede helft wel de bovenliggende partij en met nog tien minuten op de klok werd Dennis Verstraeten ingebracht om de winnende treffer te forceren. Baarlo, dat voor het eerst sinds de winterstop weer een competitiewedstrijd speelde, leek conditioneel zwakker dan sv Budel en de druk op het doel van de teruggekeerde doelman Rene Schroemges nam toe. Jasper Beerten schoot nog eenmaal in het zijnet en de verschillende corners zorgden ook niet voor voldoende gevaar. Het veld werd steeds groter en in één van de tegenaanvallen was Wouter Peeters wellicht nog het dichtste bij een treffer, maar zijn al dan niet bewuste hakbal verdween naast het doel van Dennis van Gils. Na 90 minuten spelen floot scheidsrechter de Graaf, die het helaas nodig vond om vijf gele kaarten te trekken tijdens deze felle maar sportieve wedstrijd, voor het laatst en moesten sv Budel en Baarlo genoegen nemen met een punt.

Aanmelding leden SV Budel voorjaar 2014 Jeugd (jongens/meisjes) die graag willen komen voetballen bij SV Budel, nodigen we uit om zich nu aan te melden. Als je nu aanmeld, kun je trainen en mogelijk nog bij een team worden ingedeeld en meteen gaan voetballen. Voor informatie kun je contact opnemen met een van onderstaande leden van de jeugdcommissie. - Meisjes alle leeftijden, met Ad Lammers, (ad.lammers@chello.nl). - E jeugd geboren in 2003/2004, Jo-

han Mennen, (johanmennen.jm@ gmail.com) - F jeugd geboren in 2005 of later, Peter Martens, (pammartens1994@ kpnmail.nl) - Oudere jeugd Ad v. Weert, ( a.van. weert42@kpnmail.nl) Ook senioren mannen kunnen zich nog aanmelden, (robvantongeren@svbudel.nl). Senioren dames bij Ad Lammers. Laat zo snel mogelijk iets van je horen. Zie ook onze website www. svbudel.nl

Scholenvoetbaltoernooi 2014 Evenals de voorgaande 2 jaren organiseert Fc Cranendonck op woensdag 23 april weer het scholen voetbaltoernooi . Het is een voetbaltoernooi voor alle groepen 7 en 8 van ale basisscholen van de gemeente Cranendonck. We spelen weer een recreatief en een prestatief toernooi, in welk toernooi je uitkomt beslissen we via een poulesysteem. Je kunt je inschrijven met een jongens, meisjes of met een gemengd team. Per school mogen meerdere teams

ingeschreven worden. In het prestatietoernooi zal gestreden worden om de Cranendonck wisselbeker die de afgelopen 2 jaren is gewonnen door cv De Klunzen van de Triolier. We hopen weer op veel aanmeldingen zodat we er samen weer een sportieve en gezellige middag van kunnen maken. Voor meer informatie kijk je op de poster die de komende weken op je school komt te hangen, of kijk op www.fccranendonck.nl

Hoortrunners in bergbosloop Tijdens de Bergbosloop in Budel hebben de Hoortrunners er weer een mooie wedstrijd van gemaakt. Ze liepen allemaal de 5 km op het parcours door het Buulderbos. Het werd het een mooi trainingsrondje met Willem Haitsma, Ruud van der

Pasch, Annemie Sools, Teun Duisters 1e, Jorn Berndsen 3e, Jorine Berndsen 3e en Tonnie Duisters. Met drie ereprijzen op de 5 km en twee vlaaien en een bos bloemen was een geweldige Hoortrunners-dag.


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 23

Mooi weer tijdens de Bergbosloop De 23 ste Bergbosloop is goed geslaagd. De weersomstandigheden waren dit jaar bijzonder goed. Droog weer, goede temperatuur en een zonnetje dat de hele sfeer goed maakte. De deelnemers van de loopgroepen van Cranendonck maakten er een er een onderlinge strijd van. De Loopgroep Cranendonk was het meest succesvol met 4 podium plaatsen op de 5 en 10 kilometer. De Hoortrunners moesten het met een podium plaats minder doen terwijl de Bergrunners genoegen moeten nemen vierde en vijfde plaatsen. Om 10.30 uur werden de lopers weg gefloten voor hun 5 of 10 kilometer. Teun Duisters nam meteen de leiding op de 5 kilometer, deze stond hij niet meer af en kwam met grote voorsprong over de finish. Bij de dames was Helen de laat de sterkste voor Liesbeth Groenen. Op de 10 kilometer nam Renee v d Meer de eerste kilometers een 50 tal meters voorsprong maar in het verloop van de wedstrijd werd die voorsprong steeds kleinere en Eric de Laat ging hem voorbij en finishte met ruime voorsprong als nummer een op deze afstand. Bij de dames was Linda v d Einden de snelste met grote voorsprong op Hilde v Diepen ging ze over de finish. Om 11.30 ging de jeugd van start voor hun 500 en

FC Cranendonck haalt 3 punten na een moeizame wedstrijd. Op een moeilijk bespeelbaar veld begon FC Cranendonck goed.Het zette ASV Aarle Rixtel al direct goed vast en maakte het de ASV defensie moeilijk om uit te verdedigen. Na 10 minuten resuleerde dit in een 1ste kans voor Klaas vd Wildenberg. Een goede voorzet van de telkens goed opkomende Daan Kooken vanaf rechts werd door Klaas nog net naast gekopt. Enkele minuten later was het echter wel raak. Alweer kon

1200 meter. De 500 meter t/m 6 jaar leverde een overwinning op voor Romy v d Linden en Jordy Keijsers. Bij de categorie 7 t/m 9 jaar waren Davo Lippuner en Simone Kiggen de anderen te snel af. Op de 1200 meter  ging Daan Moons als eerste over de finishstreep en bij de meisjes was dit Demi v d Linden. Na afloop werden de eerste drie dames en heren van de 5 en 10 km. in de bloemetjes

gezet door Bloemsierkunst Rutten. De jeugd ontving een standaardje en een hangertje in het teken van de Bergbosloop. Na afloop was er voor iedereen een warme kop thee met cake. De Stg: Lopersgroep dankt alle vrijwilligers die meegewerkt hebben om deze loop mogelijk te maken. Voor de totale uitslag en foto’s zie www.bergbosloop .nl. Voor de uitslagen zie de uitslagenpagina.

controle. Ondanks het enorme verschil aan fysieke kracht, was het dus ook Ledûb die het gevaarlijkst was met haar aanval. Dit leidde tot een voorsprong van 18-12. Bij deze stand kreeg Ledûb het zoveelste pechmoment te verwerken. Fleur Hermans, vorig en dit seizoen een bepalende speelster op midden, kreeg acute last van haar rug en kon niet verder spelen. Lotte Knechten (dames 2) verving haar met verve. Op de stand van 24-21 voor Ledûb, was het moment daar om de eerste set te winnen. Echter ontbrak op dat moment de volle overtuiging om door te drukken. Persoonlijke fouten en plots onzeker spel aan Budelse

zijde, was voor PDK een prooi. We verloren deze set nipt met 27-29. Na de eerste set was de wedstrijd geen wedstrijd meer. PDK was wakker geschud en Ledûb was niet meer bij machte om het niveau van de eerste set op te pikken. De mentale dreun, door het niet winnen van de eerste set, wakkerde de gehele wedstrijd door. Helaas geen punten kunnen pakken tegen de koploper terwijl één punt meer dan terecht was geweest. We kunnen ons nu gaan opmaken voor de laatste fase van de competitie. De volgende wedstrijd, zaterdag 8 maart, mogen we ons revancheren bij en tegen VV Utrecht.

Nibevo Int B.V. verlengt sponsorcontract met Heren 2 van Ledûb Volleybal Deze maand zette Charles Bouwer van Nibevo International zijn handtekening onder een nieuw 3-jarig sponsorcontract met Ledûb Volleybal. De komende jaren prijkt het logo van Nibevo Int. op de wedstrijdshirts van het Heren 2 team, dat afgelopen zaterdag ook verantwoordelijk was voor het themafeest ‘Gooische Vrouwen’ in het Zuiderpoortcafe. Nibevo

Int. houdt zich bezig met de verkoop van bad- en cosmetica producten aan drogisterijen, parfumerieën en warenhuizen op de Benelux markt. Met name in het ontwikkelen van geschenksets voor Moederdag, Sinterklaas en Kerstmis is zij gespecialiseerd. Daarnaast houdt Nibevo Int zich ook bezig met het leveren van diverse home&design en badpro-

ducten voor de kerstpakketten. Makro, Hanos en Sligro behoren tot haar afnemers.Ledûb Volleybal is zeer vereerd met deze zeer actieve sponsorrelatie. Op bijgaande foto is het team van Heren 2 te zien met hun sponsor Charles Bouwer in hun midden.Nibevo Int. is bereikbaar onder het telefoonnummer 0495-499749.

Bart Verhoeven in actie Daan over rechts goed opkomen en zijn voorzet belandde keurig voor de voeten van Klaas vd Wildenberg, die de keeper met een lage schuiver het nakijken gaf. De 1-0 stond op het scorebord. FC Cranendonck probeerde hierna met korte combinatie’s de baas te blijven, maar dat was op een hobbelig veld erg moeilijk. ASV probeerde met snelle counters om het de FC Cranendonck verdediging moeilijk te maken, maar onze verdediging gaf deze middag geen krimp. Na 30 minuten kantelde de wedstrijd ietwat. ASV kreeg meer balbezit en het spel begon zich meer op de helft van FC Cranendonck af te spelen. Tot aan de rust kwam FC Cranendonck niet meer in de problemen. Na de pauze kwam de wedstrijd mooi in evenwicht. Van beide kanten werd er hard gestreden en zodoende speelde het meeste van het spel zich af op het middenveld. In de 55sste minuut kreeg de wedstrijd echter een andere wending. Een steekballetje op de ASV spits kon door Driek vd Vorst alleen ongevaarlijk gemaakt worden door de spits een klein beetje bij zijn shirt te pakken.De scheidsrechter kon niet

Biljart Pentathlon toernooi les per spelsoort. -Tijdig inschrijven vóór 17 maart 2014, aangezien het maximale aantal spelers 72 is. -Het toernooi start op vrijdag 28 maart 2014. -De finale is op vrijdag 25 april 2014. -Het inschrijfgeld per deelnemer is 10,00 euro Inschrijven bij; -Wiel Nouwen, Jan van Schoon-

vorststraat 9, 6021 BP Budel, tel. 0495-492103 -Alfred Sprankenis, Erkstraat 10, B3930 Hamont, tel. 06-53913750 of stuur een e-mail naar a.sprankenis@ skynet.be -Cafe de Meulen - Burg.van Houtstraat 51 - 6021 AR Budel - tel. 0495494537

het verschil te maken en FC Cranendonck kon nog maar moeizaam op de ASV speelhelft komen. De FC Cranendonck verdediging, met aan het hoofd keeper Bart Verhoeven, gaf niets meer weg en daarmee was Bart eigenlijk de matchwinnaar. Vijf minuten voor tijd werd het evenwicht weer hersteld, toen de scheidsrechter ook een speler van ASV, met 2 keer geel, het speelveld mocht verlaten en er met 10 tegen 10 weer verder gespeeld kon worden.

Pupil Quinten Aarts met Niels Rutten

Kim Noordijk en Viva La Bam overtuigend kampioen Zondag 16 febr zijn in Delft de Zuid Hollandse kampioenschappen dressuur verreden. De hengst Viva La Bam van de familie Lamers uit Hamont deed ook mee in de klasse M2 onder Kim Noordijk van dressuur-

Biljartvereniging De Meulen organiseert voor de 25ste keer het Pentathlon Toernooi, waarbij deelname door leden van Uw biljartvereniging zeer op prijs wordt gesteld. Onderstaand enkele mededelingen omtrent het toernooi; -Dit toernooi geldt alleen voor spelers met een handicap van maximaal 6 carambo-

anders dan Driek rood te geven en ASV een directe vrije trap vanaf 20 meter. De vrije trap werd door de ASV aanvoerder loeihard in de uiterste kruising gemikt, maar hij had daar even onze keeper Bart Verhoeven over het hoofd gezien. Bart kon met een prachtige safe de bal nog net uit het doel tikken en naar later zou blijken, daarmee de wedstrijdpunten in Soerendonk/Gastel houden. Hierna spon zich een heftige strijd op het middenveld. ASV was onmachtig om met een speler meer

Winnende jeugd t/m 6 jaar van 500 meter

Ledûb dames 1 laat de koploper slechts één set zweten Ondanks dat de wedstrijd tegen de koploper op het programma stond, had Ledûb dames 1 veel zin in deze wedstrijd. Vrijuit spelen en door het eigen niveau naar een hoger level te tillen, eens kijken of we het Prima Donna Kaas Huizen – de meer dan terechte koploper in de eerste divisie – moeilijk konden maken. In de eerste set slaagde Ledûb grotendeels in haar missie, echter wisten we ondanks vier setpoints deze set helaas niet te winnen. Startend vanuit een zeer sterke servicedruk, werd PDK verrast door het spel van Ledûb. Daarentegen had Ledûb haar pass wel onder

Moeizame overwinning FC Cranendonck op ASV’33

team Cavalière . De combinatie werd overtuigend kampioen met een score van 66%. Op 15 maart mogen ze de Nederlandse kampioenschappen gaan verrijden in Ermelo.

Viva La Bam met de trotse eigenaar en de amazone Kim Noordijk


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 BRIDGE BRIDGE CLUB CRANENDONCK MAARHEEZE Uitslagen van woensdagmiddag 19 febr. Groep A: 1.Miek de Meester&Jan van Heeswijk 59,72% 2.Wiel Bergmans&Harrie Staals 58,33% 3.Riek Bergmans&Toos Teeven 57,29% 4.Riek Staals&Henk van Lith 56,94% Groep B: 1.Francine van de Kruys&Riet Dijkstra 59,03% 2.Sylvia Eekhof&Fred Eekhof 56,94% 2.Trudy Verhagen&Hans Verhagen 56,94% 4.Riky van de Berg&Noor Wenting 55,90%   Eindstand ronde 4 Groep A: 1.Frans Spaas&Harrie Valkenburg 57,40% 2.Wiel Bergmans&Harrie Staals 55,59% 3.Riek Staals&Henk van Lith 54,34% 4Frans van den Hurk&Henk Giller 53,45% Groep B: 1.Sylvia Eekhof&Fred Eekhof 56,67% 2.Trudy Verhagen&Hans Verhagen 56,15% 3.Willy Campman&Gemma Weenink 54,36% 4.Riky van de Berg&Noor Wenting 53,46%

BRIDGECLUB MAARHEEZE

Maandagmiddag sessie cyclus 5 ronde 1: Groep A: 1e Ep. Biemans 61,46% 2e Ds. Van der Aa-Lemmers 59,90% 3e Ep. Giller 58,33% Groep B: 1e Dhr. Kuipers-Rondeel 66,25% 2e Ds. Van Loon-van Horne 56,67% 3e Ds. Hompes-van de Wiel 53,33% Donderdagavond competitie cyclus 4 ronde 1: Groep A: 1e Ds. Van den Elsen-Noll 64,58% 2e Ep. Staals 60,71% 3e Dhr. Bosch-Verhappen 57,14% Groep B: 1e Dhr. Evers-Streuper 67,71% 2e Ep. Ameling 54,86% 3e Ds. Immers-Smeets 53,47%

BRIDGECLUB BUDEL / DE BONTE OS Uitslag van donderdag 20 februari 2014 Groep A 1.Jos v Brink – Henk v Lith 2 Willi Ahrens – Els Kennis 3 Ben en Henk Snijders

Groep B 1 Theo Aarts – Bep Osinski 2 Truus en Harry Vlassak 3 Jean-Marc vdBosch – Aga Hengeveld

69,35 % 58,33 % 57,74 % 61,72 % 57,81 % 57,03 %

BRIDGE BIJ DE WIELERBAAN Uitslag van dinsdag 18 feb. 14. 1.Els Kennis en John Schroeten       74,17% 2.Hen Schepens en Henk van Lith   59,58% 3.Jaan Nijssen en Frans van Asten  59,17%

BRIDGECLUB KBO DE BORGH

Uitslag 19 febr. 2014: 1. Mariet Engelen en Paula Schuiten, 64,58% 2. Nelly Duisters en Jo Voermans, 61,46% 3. Theo Aarts en Wim Bax, 57,29%

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 24

SCHOPPEN & SLAAN

maandag 24 februari 2014 Lijn A: 1e Jean-Marc van den Bosch & Willi Ahrens 2e Frans van Asten & Adriaan Schellekens. 3e Jos Gijsbers & Annie Verhagen-Nobel   Lijn B: 1e Wim Bax & Theo Aarts 2e.Truus Vlassak & Nettie de Werdt 3e Eveline d. Ouden & Annemarie Schellekens Lijn C: 1e.Bianca Groot-Zevert & Kris Rooyakkers 2e.Nelly Beeren & Birgit Roozen.

68,75% 59,72% 55,90% 63,19% 61,68% 54,68% 56,25% 53,13%

KAARTEN KAARTCLUB 50+ Uitslagen op 20 februari 2014 TE MAARHEEZE Jokeren 1e Mw Dekkers 103 ptn 2e Mw v Zon 59 ptn , 3e Mw Winkelmolen 22 ptn, 4e Mw Koller 18 ptn Poedel Dhr vd Broek -80 ptn Rikken 1e Hr de Natris 153 ptn, 2e Mw Vrijssen 69 ptn, 3e Hr Snelders 68 ptn, 4e Hr Heesterbeek 58 ptn, 5e Mw vd Voort 50 ptn, 6e Mw v Hal 33 ptn, 7e Mw Gijsbers 28 ptn, 8e Mw Demarteau 25 ptn, 9e Mw Rutjes 24 ptn, 10e Hr Schenkels 24 ptn 11e Mw Hoeben 20nptn 12e Hr Dekkers 17 ptn Poedel Mw v Eerdt -84 ptn

SENIOREN

Onder de verantwoordelijkheid van de KBO Maarheeze wordt er wekelijks in Marishof  op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. gekaart. Alle 50 plussers uit Maarheeze zijn hierbij van harte welkom BILJART BILJART

Senioren Biljart Dorplein

Stand SBD tot en met 20-2 -2014 Part. Pnt. 1 Jos Willems 23 46 2 Jac Zentjens 24 38 3 Jan Horijon 23 37 4 Jan Hendriks 23 36 5 Christ Dirks 23 34 6 Jos Hoeben 24 32 7 Wim vd Dungen 19 32 8 Jo Noten 24 30 9 Jan Nouwen 24 26 10 Janus Goossens 9 9

MMC Weert A1-SV Budel A1 4-2 SV Budel A2-Panningen A2 2-3 SV Budel A3-Fc Maasgouw/RKHVC A1 0-3 SV Budel B1-Laar B1 5-4 MMC Weert B2-SV Budel B2 Uitgest. 8 mrt Brevendia B2G-SV Budel B3 1-1 Maarheeze B2-SV Budel B4 3-2 DVO C1-SV Budel C1 3-1 SV Budel C2-VV Kessel C1 3-1 SV Budel C3-Crescentia C1 0-0 MMC Weert C3-SV Budel C4 7-3 SV Budel D1-Sparta’18 D1 3-0 BEVO D1G-SV Budel D2 0-1 3-1 SV Budel D3-Roggel D2G SV Budel D4-RKSVO D3G 12-0 SV Budel E1-Reuver E1 1-0 Sp.cl Leeuwen E1-SV Budel E2 Uitgest. 8 mrt 3-6 Laar E2-SV Budel E3 SV Budel E4-RW’67/Nyrstar E1 Uitgest. 8 mrt SV Budel E5-Merefeldia E3 3-1 SV Budel E6-Egchel E1G Uitgest. 8 mrt Eindse Boys E2-SV Budel E7 Uitgest. 8 mrt Panningen E5-SV Budel E8 0-4 Helden F2-SV Budel F2 7-2 Laar F2-SV Budel F3 3-6 SV Budel F4-MMC Weert F2 Uitgest. 8 mrt SV Budel F5-Roggel F3 7-2 MMC Weert F6-SV Budel F6 0-2 Haelen F3-SV Budel F8 - ST BEVO/Egchel MC1-SV Budel MC1 0-3 Sparta’18 D5M-SV Budel D5M 0-3 SV Budel E9M-VV Kessel E5 7-2 SV Budel F7M-RKSVO F5G 6-1

% 105,6 99,0 98,8 96,5 107,4 97,6 96,2 99,1 94,2 98,2

Kortste partij: Jos Willems 8 beurten Hoogste serie Wim v.d. Dungen 26 vd 48 = 154. Jan Horijon – Jos willems was een matige partij, totdat Jos in de 13è en 14è beurt, 2 series maakte en 153.2% speelde. 0 – 3 . Jac Zentjens had geen kans tegen Jan Nouwen ( 0 – 3) die ook van Christ Dirks won 3 – 0 en weer weet wat winnen is . Jos Hoeben – Jo Noten, was de beste partij deze middag 13 beurten 172,7% 3 – 0 . Ook Jan Horion speelde nog een beste partij tegen Jan Hendriks 162,1% en 14 buerten. 3 - 0

VOETBAL

SV BUDEL JEUGD

Uitslag van zaterdag 22 februari:

UITSLAGEN 18 FEBRUARI 2014 4e ronde districtsbeker: Limbricht 4 - sv Budel 4

1-2

UITSLAGEN 23 FEBRUARI 2014 sv Budel 1 - Baarlo 1 MMC Weert 2 - sv Budel 2 sv Budel 3 - MMC Weert 3 sv Budel 4 - EMS 5 sv Budel 5 - DESM 4 MBC ’13 7 - sv Budel 6 sv Budel 7 - FC Oda 4 Laar 7 - sv Budel 8

0-0 4-4 0-1 Afgelast 2-1 Afgelast 2-3 Afgelast

ZONDAG 02 MAART 2014 VRIJ IVM CARNAVAL PROGRAMMA 6 MAART 2014 Kwartfinale districtsbeker: GFC ’33 3 - sv Budel 4

19.00 uur

INHAALPROGRAMMA 09 MAART 2014 sv Budel 1 is vrij sv Budel 2 is vrij sv Budel 3-Merefeldia 3 10.00 uur sv Budel 4 is vrij sv Budel 5-Crescentia 2 10.00 uur sv Budel 6-RKSVN 5 10.00 uur RKSVO 5-sv Budel 7 12.00 uur sv Budel 8 is vrij

ROODWIT’67/NYRSTAR

uitslagen week 07 Zondag 22 februari DESM C1 - RoodWit’67/Nyrstar C1 RoodWit’67/Nyrstar E2 – BEVO E1G RoodWit’67/Nyrstar E3M – Haelen E4M RoodWit’67/Nyrstar E4M – Helden E6M Panningen F2 - RoodWit’67/Nyrstar F1 RKSVN F4 - RoodWit’67/Nyrstar F2 Zondag 23 februari RKMSV 1 - RoodWit’67/Nyrstar 1 RoodWit’67/Nyrstar 2 – RKSVO 3 RoodWit’67/Nyrstar 4 – Leveroy 3

5-1 13 - 5 5-0 3-2 2-1 3-9 1-2 1-1 1-3

ROODWIT’67/NYRSTAR PROGRAMMA WEEK 10 Zaterdag 8 maart 14.30 u Swalmen B1 - RoodWit’67/Nyrstar B1 09.00 u MMC Weert D2G - RoodWit’67/Nyrstar D1

Klein groepje zwemmers behaalt grote prestaties! Op zondag 16 februari vertrok ZPK Budel met slechts 18 zwemmers naar het TU/e zwembad te Eindhoven, voor deel 4 van de E.ON Zwemcompetitie. De wedstrijd startte met de damesestafette 4 x 100m wisselslag, welke bestond uit Lisa Lukken, Carola Hompes, Joyce Raemaekers en Jonie Meurkens. Ze wisten een tweede plaats te behalen. Vervolgens was het aan Neel Steensels, Quint van Rixtel, Ruben Smit en Jasper Thielens om zich te bewijzen op de 4 x 50m vrije slag. Ze verbeterden hun inschrijftijd en behaalden de derde plaats. De jongste zwemmers startten met de 25m schoolslag en de 50m vrije slag. Noor Segers behaalde twee keer een gouden medaille en Britt ging op beide afstanden met de bronzen medaile naar huis. Hierna was het aan de 9 t/m 11 jarigen, zij mochten schijnen op de 100m vrije slag en de 100m schoolslag. Lisa en Sanne Lukken wisten een persoonlijk record te zwemmen en behaalden met hun tijd een zilveren en bronzen medaille. Daarnaast verbeterde Sanne haar tijd op de 100m schoolslag ook flink en werd ze hiervoor beloond met een zilveren medaille. Bij de jongens waren het Tygo van Rixtel en Jesse Thielens die aan de startblokken mochten verschijnen. Tygo wist op beide afstanden ruim 10 seconden van zijn tijd af

te halen en behaalde twee keer een zilveren medaille. Jesse Thielens, die beide afstanden voor de eerste keer zwom, liet zich niet kisten en zetten prachtige tijden neer. Hij werd beloond met twee bronzen medailles. Voor de 11 t/m 13 jarigen stond de 50m rugslag en de 100m wisselslag op het programma. Jonie Meurkens wist op beide afstanden een nieuw persoonlijk record te zwemmen en behaalde ook nog eens twee keer de derde plaats. Bij de heren behaalde Quint een bronzen medaille op de 100m wisselslag en ging Neel met een gouden en een zilveren medail

le naar huis. Tevens behaalde Neel op de 50m rugslag een limiet voor de Brabantse Zomer Kampioenschappen. Als laatste mochten de oudste zwemmers zich van hun beste kant laten zien. Trainers Joyce Raemaekers, Carola Hompes en Dyon de Greef mochten zich bewijzen op de 100m vlinderslag en de 50m rugslag. Carola behaalde een zilveren medaille op de vlinderslag. Joyce greep op de vlinderslag nèt naast het brons, maar kreeg wel een gouden medaille voor haar schitterende 50m rugslag.

08.45 u SV Budel F4 - RoodWit’67/Nyrstar F2 Zondag 09 maart 14.30 u RoodWit’67/Nyrstar 1 – RKAVC 1 10.30 u RoodWit’67/Nyrstar 2 – RKVB 2 11.00 u RoodWit’67/Nyrstar 3 – MMC Weert 5 10.00 u Maarheeze 4 - RoodWit’67/Nyrstar 4

B jeugd Eijckelkorf B1---Kraanvogels B1  1--2 D jeugd  Eijckelkorf D1---Kraanvogels D1  8--2 E jeugd  Kraanvogels E1---Bladella E3   0--15 info.www.kvkraanvogels.nl 

FC CRANENDONCK

UItslagen week4 Budilia 1 - V’hoven 1 Budilia 2 - V’hoven 5 Budilia 4 - Stiphout 5 Flash 7 - Budilia 5 Budilia 6 - Renata 4 Budilia 7 - ATTC 5 Renata 6 - Budilia 8 Budilia 9 - ATTV 1 Budilia 10 - V’waard 6 V’hoven 18 - Budilia 11 Budilia J1 - Budilia J2 - Luto 2

week 08: zo. 23-02 FC Cranendonck 1-ASV’33 1 FC Cranendonck 2-SHH 2 Horn 2-FC Cranendonck 3 Wilhelmina’08 2-FC Cranendonck 4 FC Cranendonck 5-SSE 3 FC Cranendonck 6-RKSVO 7 Helden Da1-FC Cranendonck Da1 week 08: za. 22-02 FC Cranendonck A1-RKSVO A1 FC Cranendonck B1-Rood Wit ‘67 B1 FC Cranendonck C1-SVVH C1 FC Cranendonck C2-Eindse Boys C2 FC Cranendonck D1-FC Oda D2 FC Cranendonck E1-vv Kessel E1 FC Cranendonck E2-Laar E4 FC Cranendonck E3-Merefeldia E5 FC Cranendonck F1-Laar F3 FC Cranendonck F2-DESM F3

1-0 3-0 1-3 2-1 3-4 0-2 2-1 1-1 uitg 0-7 3-4 4-0 1-3 5-3 4-4 5-1 0-7

VV MAARHEEZE

Uitslagen 22 februari 2014 15:00 Maarheeze A1-Desm A1 2-1 14:30 Maarheeze B1-MBC `13 B1 2-4 14:30 Maarheeze B2-Budel D4 3-2 13:00 Maarheeze C1-Bevo C1G afgelast 11:30Maarheeze D1-St Evv/St Joost D1 3-1 12:30 Maarheeze D2-Brevendia D3    3-1 10:30 Maarheeze E1-MMC Weert E3  2-3 10:30 Maarheeze E2-Panningen E4     0-4 09:30 Maarheeze E3-Helden E3   4-1 10:30 Maarheeze E4-Fc Oda E5     1-5 09:30 Maarheeze F1-Fc Oda F  7-1 09:30 Maarheeze F2-MMC Weert F4  5-1 09:30 Maarheeze F3-Rksvn F3G       1-1 10:30 Maarheeze F4-Merefeldia F6 0-8 Programma 15 maart 2014 15:00 Swalmen A1-Maarheeze A1 15:00 RKVB B1-Maarheeze B1 13:30 RKVB B2-Maarheeze B2 13:30 VV Kessel C1-Maarheeze C1 11:30 FC Oda D1-Maarheeze D1 12:00 St Evv/St Joost D3-Maarheeze D2 10:30 Rood Wit 67 E1-Maarheeze E1 10:30 -Maarheeze E2 11:00 RkSVN E2-Maarheeze E3 09:00 MBC E4-Maarheeze E4 09:00 MMC F2-Maarheeze F1 09:30 RKVB F2-Maarheeze F2 10:30 Eindse Boys F3-Maarheeze F3 09:00 Merefeldia F7-Maarheeze F4

ZAALVOETBAL MAARHEEZE

Uitslagen van 24 februari: 19:30 A Cafe ‘t Hof-ssv De Kobbus 4-3 20:15A Bouwbedrijf Jos Maas / Borgondia-Enjoy Fitness / Mulder Hekwerk 6-1 21:00 B zvv Soerendonk / Boerenkracht Fruitdrank-Mart / Yoda ICT 6-1 21:45 B zvv De Bout / FMT- Varkensh Snelders 6-4 Programma van 10 maart: 19:30 B M-art / Yoda ICT-Varkenshouderij Snelders 20:15 A Cafe ‘t Hof-RKD / Sphinx 21:00 A ssv De Kobbus-Enjoy Fitness / Mulder Hekwerk 21:45 B zvv Soerendonk / Boerenkracht Fruitdrank-JC Harlekyn / De Smeltkroes  

KORFBAL

Sen 1    Midako 1---Kraanvogels 1      10--7 Sen 2    Stormvogels 3---Kraanvogels 2    18--5

TAFFELTENNIS 6-4 5-5 3-7 6-4 7-3 6-4 4-6 8-2 2-8 8-2 vrij 2-8

HARDLOPEN Uitslag Bergbosloop 2014 500 m. meisjes t/m 6 jaar 1.     Romy v d Linden 2.     Quinty Keijsers 3.     Feliz Sluismans 500 m. jongens t/m 6 jaar 1.     Jordy Keijsers 2.     Quinn Tillemans 3.     Vince Tillemans 500 m. jongens 7 t/m 9 jaar 1.     Davo Lippuner 2.     Jens de laat 3.     Loek Moons 500 m. meisjes 7 t/m 9 jaar 1.     Simone Kiggen 2.     Iris Kiggen 3.     Evi de Laat 1200 m. jongens 1.     Daan Moons 2.     Siem Govers 1200 m. meisjes 1.     Demie v d Linden 2.     Sani Heesen 3.     Veerle Steels 5 km. Dames 1.     Helen de laat             22.47 min. 2.     Lisbeth Groenen        22.57 3.     Jorine Berndsen        24.14 5 km. Heren 1.     Teun Duisters            18.18 min. 2.     Eddy Moors               18.47 3.     Jorn  Berndsen          19.56 10 km. Dames 1.     Linda v d Einden        46.53 min. 2.     Hilde v Diepen           50.38 3.     Marly v Kessel            51.47   10 km. Heren 1.     Eric de Laat                38.14 min. 2.     Rene v d Meer           38.55 3.     Francis Swinnen        40.24  VOLLEYBAL Ledub HS 1-Triade-VCT HS 2 Ledub HS 2-VC Heerlen HS 1 Ledub DS 5-Livoc Liessel DS 2 Ledub DS 3-PrismaWorx Stravoc DS 2 Ledub DS 1-Prima Donna Kaas Huizen DS 1 Ledub HS 3-COACH/VC Sittardia HS 2 PrismaWorx Stravoc MC 1-Ledub MC 1 Ledub HS 4-PrismaWorx Stravoc HS 2 Ledub DS 6-Civitas DS 2 Ledub MB 1-COACH/VC Sittardia MB 1 Ledub DS 2-COACH/VC Sittardia DS 2 Ledub MB 2-Bach SV MB 2 Ledub JB 1-SV Ludentes JB 1 Ledub MC 2-Bach SV MC 1 Ledub JC 1-S’62 JC 1

2-3 3-1 3-1 1-3 0-4 3-1 0-4 4-0 1-3 2-3 3-1 4-0 2-3 4-0 0-4

Zussen Umans

Ze zijn er allemaal nog: de zussen Umans: Tante Drieka Stevens-Umans is 79, tante Trees de Werdt-Umans is 76, Toos Kraaijvanger-Umans is 83, tante Riet Lammers-Umans is 91 en tante Truus Verschuuren-Umans is 92.

Zeg ‘nee!’ tegen onnodige dierproeven

De 18 zwemmers die allemaal het beste van zichzelf lieten zien

Zeg NEE tegen overbodige veiligheidstests op proefdieren. Met uw hulp kunnen we een einde maken aan de gruwelijke lijdensweg van duizenden dieren! De Dierenbescherming wil geen onnodige dierproeven. Want wist u dat van de 600.000 dierproeven die jaarlijks in Nederland worden gedaan, er circa 100.000 volslagen onnodig zijn? Het zijn tests die worden uitgevoerd om de veiligheid te onderzoeken van stoffen in bijvoorbeeld WCverfrissers, snoepjes of balpennen. Deze tests zijn verplicht. Bovendien

zijn de stoffen vaak al eerder getest.

De Dierenbescherming wil een verbod op deze overbodige dierproeven. En wel snel! Op Wereldproefdierendag, 24 april, willen we dan ook een petitie aanbieden waarin we om een verbod vragen. Zeg ook NEE en zet uw handtekening onder de petitie. Want het is nu echt genoeg geweest! De petitie kunt u tekenen op de website van de Dierenbescherming; www.dierenbescherming.nl


Belg_Anz_Clips_2011_5_Varianten 06.02.12 11:02 Seite 1

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 25

UW

NR.1

REAU- EN RICHTING IN FS IJ BEDR VOOR DE BU

T

el BASE AR

99,– Bureausto

incl. BTW

UNIEK ASSORTIMENT

ALITEIT TOPKtotW ie 5 jaar garant daarom

EN STERKE PRIJZ LGA

E SUPER SERVIC

Nürnberg

G

RIN STIPTE LEVE GE EN MONTA ONLINE-SHOP: delta-v.nl BEZOEK ONZE

OP 1.000 m M O O R W O SH

2

NTOOR N VOOR UW KA CHTINGSIDEEË

RI VELE GOEDE IN

ELAN JOS BOUDRIE

HART E

WELK LIJK OM

Delta-V Lucas NV Bosstraat 189 3930 Hamont-Achel maandag – vrijdag: 8.30 – 17.30 uur Tel. + 32 (0)11 - 440 440 P Direct voor de deur

Lijst 1

Echte Lokale Aandacht Nu!!

MINI GRAAFWERKEN

BUDEL (0495) 49 11 02 06 53 792 452 Voor het graven van OPRIT, TERRAS, SLEUVEN, VIJVERS. SPITTEN en GRONDVERZET in (achter-) tuinen en het beladen van CONTAINERS Tevens HYDRAULISCHE BREEKHAMER, VEEGMACHINE en PALLET-LEPELS

Döner Kebab Safé

De beste Turkse specialiteiten 100% lamsvlees uit Nieuw-Zeeland

Ons kantoor is gesloten van carnavalsmaandag 3 maart t/m aswoensdag 5 maart a.s.

Maarheeze, iedere donderdag van 11.00 tot 20.00 uur bij het Rabobankplein. Heeze, iedere woensdag/zondag van 11.00 tot 20.00 uur bij het Gemeentenhuis-plein.

NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen en reserveringen 06-30931681

Willie weensen eederiejun veul plezeer!

➩Samen, Voor Elkaar Frans Strik lijst 3 plaats 6. CDA-Cranendonck

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. www.vermeulen-bandenservice.nl. Gravenkasteel 39, Gastel (0495) 47 00 51 open ma-vr.: 14.00-18.00 za.: 9.00-16.00 ➩Springkussen, attractie, funfood, feestpoppenverhuur in Maarheeze bij Revando verhuur www.revandoverhuur.nl 06-52310631

Nr. 5 Vincent Kees

Voor welzijn in de Cranendonckse kernen!!

www.elan-cranendonck.nl

CARNAVAL maandag 3 en dinsdag 4 maart

GESLOTEN t! Veel leut toegewens LOODGIETER - GAS - WATER SANITAIR - VERWARMING BADKAMERSPECIALIST INSTALLATIEBEDRIJF

GEBR. VAN DIJK

Waterstraat 1, 5595 XT Leende - Tel. 040-2061516

Openingstijden ma.-vr. 13.00-18.00 uur; zat. 10.00-15.00 uur en volgens afspraak.

www.vdijkinstallatie.nl


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 26

Infonamiddag KBO Maarheeze wordt Seniorenvereniging Maarheeze KBO over Social afd Maarheeze In de goed bezochte Algemene Le- als vrijwilliger inzetten voor de vermedia voor denvergadering van de KBO van eniging. De aftredende voorzitter donderdag 20 febr.jl is de meerder- Piet Baudoin werd nog eens extra van de vergadering akkoord in het zonnetje gezet door de KBO Okra-Trefpunt heid gegaan met de naamswijziging. Brabant. Piet werd door voorzitter Een 25 tal leden van Okra-Trefpunt Hamont volgden met veel belangstelling de informatie over Facebook en Twitter. Frans Motmans aangesteld door Okra provinciaal maakte de aanwezige leden wegwijs in de wereld van de social media en gaf uitleg over de aandachtspunten, de voor- en nadelen van het gebruik van de social media een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het woord “social” zegt al voldoende; Social media zijn omgevingen waar een hoge mate van interactie plaatsvindt . Social media sites zijn vaak erg actueel. Het was een interessante namiddag voor onze okraleden met een lekkere koek en tas koffie.

Belangrijkste reden voor deze aanpassing is : de vereniging is toegangelijk voor alle senioren in de kern Maarheeze. Dat was de vereniging in het verleden natuurlijk ook al maar de belangenbehartiging wordt nu veel duidelijker door de nieuwe naam. Naast de naamswijziging was het agendapunt bestuursverkiezing een belangrijk onderwerp. Er vonden nogal wat mutaties plaats: aftredende bestuursleden Leo Dekkers, Martien Heesterbeek en ElseMarie van Oirschot werden uitvoerig bedankt en in de bloemetjes gezet.Gelukkig blijven zij zich toch

Frans van Beerendonk onderscheiden met de zilveren KBO speld met goud voor zijn vele verdiensten voor de KBO. Nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en wel Arno Baks die de voorzittershamer overneemt, Jan Liebregts gaat het secretariaat bemannen,met ondersteuning van Harrie Biemans die het notuleren van bestuursvergaderingen blijft verzorgen , Andre Meulman neemt de pr voor zijn rekening en Hans van de Akker en Marijke Keizer gaan zich met specifieke projecten bezig houden.

Piet Badoin kreeg de zilveren KBO-speld met goud van voorzitter Frans van Beerendonk

Ooievaars in Gastel

www.hg-dak.nl

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

op kanaal 35 voor het nieuws uit Cranendonck

TE KOOP Gastel kreeg bezoek van een aantal ooievaars. 2 landen er op de mast van het luchtalarm nabij de basisschool, en vier andere streken neer op 2 straatlantaarns. Foto: John Broers

Vrijstaand woonhuis in landelijke omgeving op perceel van circa 17 are met 4 slaapkamers en vrijstaande garage

. Vraagprijs € 259.000,00 Aanvaarding per direct. Voor meer informatie mail naar angeliekvanzon@gmail.com.

k.k.

VISSPECIALITEITEN 4 Lekkere gebakken vis 4 Voor een grote sortering verse vis 4 Onze visslaatjes een ware lekkernij 4 Hollandse nieuwe haring, vers van ‘t mes 4 Elke vrijdag in Budel op ‘t Capucijnerplein voor de C1000. 4 Voor haringhappen tijdig bestellen tel. 0032-11448259 of 06.53.29.13.21

LET OP: Aswoensdag sta an wij de gehele dag voor de C1000 in Bu del van 08.00 tot 18.00 ‘s avonds!

Visspecialist Hollands Roem B.V. Tel.: 0032-11448259 • Mobil 06.53.29.13.21

➩Samen, Voor Elkaar Frans Strik lijst 3 plaats 6. CDA-Cranendonck

!!

sloëten e g g i z n e de ondig en m n e i z Willie

Autobedrijf Driebok, Driebokstraat 2, Budel. Tel: 0495-495473


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 27

Keukens - Badmeubels - Maatwerk

- Maatwerk - Badmeubels Keukens RJ Gastel · De Dijk 6 · 6028 van Meijl C. Tel. (0495) 493350 Fax (0495) 430364 E-mail: c.vanmeijl@chello.nl

Naar ieders wens en op maat gemaakt. Ook voor renovatie en · 6028 RJ Gastel Dijk 6apparatuur. van Meijl · De van C.vervangen Tel. (0495) 493350 Fax (0495) 430364 Bezoek onze showroom: E-mail: c.vanmeijl@chello.nl De Dijk 6, Gastel Op afspraak ook in de avonduren Bel voor een afspraak: tel. 0495-493350 / 06-21845709 info@mardykeukens.nl www.mardykeukens.nl

➩Samen, Voor Elkaar Frans Strik lijst 3 plaats 6. CDA-Cranendonck ➩Schrijf deze datum al in uw agenda 6 april Fancy fair / rommelmarkt in en om BS de Schatkist te Budel. Schrijf deze datum in uw agenda ➩Verloren zaterdag 15 februari in Budel: Goudkleurige armband met Swarovski steentjes merk Dyrberg-kern 06-25574168

Van Tulden Schilderwerken is een jong en energiek bedrijf. U bent bij ons aan het goede adres voor al uw binnen en buiten schilderwerkzaamheden. Wij werken voor zowel particulieren als voor bedrijven. Gedurende de wintermaanden bieden wij u een extra voordelig uurtarief aan.

➩‘van alles wá merret’ Op zondag 23 maart 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige ‘van alles wá merret’ voor de hele familie in De Borgh te Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer informatie www.budelsgemengdkoor. nl of bel 0495 495961 of 06 224 751 88. ➩Oud ijzer en loop- en sloopauto’s. Bel en wij halen het wel. Gastel T. 0495492674 b.g.g. 06-27318671

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of vraag een offerte aan. Bart van Tulden Tel: 0629461219 mail@vantuldenschilderwerken.nl

➩Te huur Opslagruimte ca 100 m2 in Soerendonk. Inlichtingen 06 51899642

info@grenskoerier.nl Café de Bout

Soerendonk

SERVICE voor SCHADE * * * *

Uw schadeformulier wordt ingevuld. Alles wordt geregeld met uw verzekering. Uw auto wordt gepoetst afgeleverd. Wij bieden gratis vervangend vervoer.

Maart 4 i D | | Ma 3 2 o Z | Za 1 Zaterdag 1 maart

arie ribbens

Zitterd 30 Soerendonk Tel: 0495-591870

Iederieën ■ voor aankoop nieuwveul en gebruikt ■ reparatie aan merken, ook plezier enallelol mej bedrijfswagens en lease auto’s carnaval! ■ aircoservice en schadeherstel

Gesloten ■ GRATIS leenauto carnavalsmondig ■ autoverhuur en dinzig!! ■ ruitreparatie

AUTO VLASSAK C ompleet , goed , betaalbaar Burgemeester van Houtstraat 27 - 6021 AR Budel Tel.: (0495) 49 16 22 - www.autovlassak.nl Wij zijn met carnaval gesloten op zaterdag, maandag en dinsdag!

de koning van het feest & de godfather van de polonaise

Zondag 2 maart

fragment

Allround feestband bekend van de Zwarte Cross

Maandag 3 maart Vanaf 12.00 uur

Optochtbal!

Dj carlo 4 dagen door tot aan het einde!

www.debout.nl Dorpstraat 39 | Soerendonk


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

LANG LEVE DE EURO

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 28

elke zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur! EN ELKE ZONDAG VERS BROOD

www.c1000.nl www.c1000.nl

LET OP: DEZE AANBIEDINGEN ZIJN ALLEEN GELDIG BIJ C1000 HESSELBERTH IN BUDEL ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI T/M DINSDAG 5 MAART

MOOIE GROTE

CARNAVALSVLAAI

SHOARMA REEPJES

3.

98

Openingstijden

Carnaval Vrijdag 28 februari Zaterdag 1 maart 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur Zondag 2 maart 10.00 - 18.00 uur

Maandag 3 maart 08.00 - 18.00 uur

Dinsdag 4 maart 08.00 - 13.00 uur

BRAND BIER PILSENER

OP=OP KRAT

6.

99

12X 30 CL

NU 1 + 1 GRATIS OP=OP SMULFRIETEN AVIKO

ZAK 750 GRAM

OUWEHAND

0.

99

OP=OP

ZURE HARING EMMER 900 GRAM

2.

99

99

KILO

PER STUK

MAGERE

AMBACHTELIJKE

RUNDERLAPPEN

WORSTEN- OF SAUCIJZENSAUCIJZEN BROODJES

6.

98

STUNT VAN DE WEEK:

3.

10-12 PERSONEN

1.

KILO

ZAK 4 STUKS

KANT EN KLAAR

3.

ROZIJNEN- OF KRENTENBROOD

0.

KERS VERSE

1.

MALSE

0.

MOOIE

98

KIP-KEBABREEPJES 500 GRAM

SHOARMA BROODJES PAK 8 STUKS

79

BRABANTSE ZULT NORMAAL OF ZUUR BAKJE 140 GRAM

39

BRABANTS OF LIMBURGS

ROGGEBROOD PAK 400 GRAM

89

99

1.

39

PER STUK 500 GRAM

SNIJBONEN ZAK 400 GRAM

0.

99

PREI KILO

TULPEN 2 BOSSEN

1.

49

5.

00

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld is, onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

Slim bezig

WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJNE CARNAVAL!!

Slim bezig

Hesselberth Capucijnerplein 17 Budel Let op! Ook elke zondag geopend van 10.00-18.00 uur.

Onze openingstijden: Ma Di Wo Za van 8.00 - 20.00 uur Do Vr van 8.00 - 21.00 uur Zo van 10.00 - 18.00 uur


WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 28

Openingstijden Carnaval C1000 Maarheeze Zaterdag 1-3 8.00-13.00 Zondag 2-3 12.00-17.00 Maandag 3-3 8.00-18.00 Dinsdag 4-3 8.00-18.00

Carnavalstip!

KANT EN KLARE GOULASH OF HACHEE 500 GRAM van 4.99 voor maar

3.

29

Van onze Limburgse bakker Kessels

KRUIMEL PUDDINGVLAAI PER STUK van 9.95 voor maar

7.

95

C1000 Frank Simonis • Smits van Oyenlaan 2-G • Maarheeze / C1000 Frank Simonis • Ten Borchwardplein • Heeze

Grenskoerier week 09 2014  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you