Page 1

www.grenskoerier.nl

53e JAARGANG NO. 52

WOeNSDAG 25 DeCeMBeR 2013

verschijnt wekelijks huis-aan-huis te: budel / budel-schoot / budel-dorplein / maarheeze / soerendonk / hugten / sterksel / gastel / hamont / hamont-lo oplage 13.600 exemplaren

Verkiezingsbeloftes voor de komende jaren

DEZE WEEK

‘Met het oog op de verkiezingen in maart 2014 willen wij u in de laatste krant van dit jaar vast een beetje in de belangstelling zetten. Daarom willen we graag van u weten welke keiharde verkiezingsbelofte u aan het electoraat gaat doen. Wat is uw belofte voor de komende vier jaar?’ Deze vraag kregen de fractievoorzitters van de vijf Cranendonckse partijen een paar weken geleden in hun mailbox. In voorbereiding op de verkiezingen vonden we het wel leuk om u te laten weten waarvoor de diverse fracties écht staan. Het was dan ook niet de bedoeling om een complete lijst te maken maar om dat ene eruit te lichten waarvoor de fractie te allen tijde zal staan.

• Officiële gemeentenieuws • Geen Keyport voor Cranendonck • Nog kaarten voor Boy Jansen • Venice en anderen op Bospop • Mijn Mening • Wie worden er prins carnaval? • Genomineerden Cranendoncks initiatief • Kerstwandeling Bergrunners • Huisarts en dementie

VVD

Cranendonck moet in de toekomst leefbaar blijven! Dit is niet vanzelfsprekend, als er niets gebeurt zal Cranendonck veranderen in een slapende, krimpende gemeente. Om toekomst te hebben moet de lokale economie groeien. Daar zijn goede mogelijkheden voor door de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark Cranendonck en Hof van Cranendonck. Het DIC kan een centrum worden van industriële bedrijvigheid rond metallurgie en energie wat meer dan 1000 arbeidsplaatsen oplevert. HvC kan de aanjager worden van recreatie en toerisme wat meer dan 100 arbeidsplaatsen oplevert en daarnaast een groot aantal bezoekers naar Cranendonck zal trekken. Het DIC en HvC zijn initiatieven van het lokale bedrijfsleven en verdienen alle ondersteuning van de Politiek! De VVD zal zich hier met alle kracht voor inzetten.

De fractievoorzitters van de vijf Cranendonckse partijen, vlnr: Frans Kuppens, Leonie bruggink, Frits van der Wiel, Jan van Tulden en Sjaak den Breejen, foto: DeMeus

ELAN

Verkiezingsprogramma ELAN 2014 – 2018 ELAN is nog volop bezig met het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Een definitieve versie kunnen we u pas presenteren nadat het verkiezingsprogramma is vastgesteld in Algemene Ledenvergadering van 7 januari 2014. U kunt ons tot die datum nog van ideeën

en suggesties voorzien die horen bij een plaatselijke politieke partij met de naam Echte Lokale Aandacht Nu. Wat we u al wel kunnen meedelen is dat ELAN op een realistische en pragmatische wijze aandacht zal blijven schenken aan een leefbaar, sociaal en een economisch gezond Cranendonck met respect voor de identiteit van de (kleine) kernen. lees verder op pagina 6

Burgemeester en Toon Kissen zagen ‘verrassingskoker’ open

een oorkonde, een schamel briefje en zilveren munten BUDEL- Een mooi gekalligrafeerde oorkonde, een schamel briefje en alle gangbare munten waarmee in 1965 betaald werd kwamen uit de loden koker. Zilveren munten met de beeltenis van koningin Juliana. De koker werd open gezaagd door burgemeester Marga Vermue en Toon Kissen. Die laatste heeft hem als jong bouwvakkertje destijds ook ingemetseld.

Nu, als senior van bijna 70, mocht hij hem weer mee uit de muur halen. Dat gebeurde vorige week woensdag onder grote belangstelling van de pers. Het is een oude gewoonte om tijdens de bouw van een gemeentehuis of ander overheidsgebouw iets in een van de muren in te metselen. Een verrassing voor het nageslacht bij de sloop van het gebouw. Toon

Kissen kon zich nog herinneren dat dat in 1965 toen aannemer Vlassak (dezelfde die nu de verbouwing doet!) het gemeentehuis bouwde, ook was gebeurd. Wat er in de geheimzinnige koker zat? Hij wist het niet. Maar… de plek waar hij ingemetseld zat wist hij nog wel aan te wijzen.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie en nominatie het Cranendoncks initiatief Het jaar 2013 loopt op zijn eind, 2014 staat voor de deur. Samen proosten op een nieuw jaar vol nieuwe kansen doen we tijdens de nieuwjaarsreceptie. Via dit bericht nodigen wij alle inwoners en ondernemers van de gemeente van harte uit voor de receptie op 2 januari om 19.00 uur in De Smeltkroes in Maarheeze. Tijdens deze avond wordt ook hét Cranendoncks initiatief bekend gemaakt!

Gewijzigde openingstijden c1000 hesselberth Oud & Nieuw Dinsdag 31 december 08.00 - 18.00 uur Woensdag 1 januari 10.00 - 18.00 uur EN VOLOP VERS BROOD

zie ook achterpagina

opening nieuwe zaak!

Meer informatie vindt u in de advertentie in de krant

lees verder op pagina 2

GewijziGde aanlevertijden

Voor de Grenskoerier van woensdag 1 januari dienen copy en advertenties uiterlijk vrijdag 27 december om 12.00 uur aangeleverd te worden. Zie onze advertentie binnenin

De wethouders Beerten en Strik kijken over de schouders mee van Toon Kissen en burgemeester marga Vermue, foto: DeMeus

Onze dank hiervoor

rwisseling!! Wij wensen u een prettige jaa TEAM


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

WEEKENDDIENST Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur WEEKENDDIENST:

De rubriek ‘Die verdient een bloemetje!’ is een initiatief van De Grenskoerier samen met Bloemsierkunst Rutten. Elke week wordt er iemand uit ons verspreidingsgebied in de bloemetjes gezet. U kunt dus de persoon van uw keuze nomineren.

APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. 495344. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE Vanaf maandag 12 augustus gelden voor Apotheek Maarheeze de volgende openingstijden: ma t/m vrij 08.30-12.30 en 13.00-18.00 uur zaterdag van 10.00-12.00 uur

Zo doet u dat: U stuurt een mailtje naar info@grenskoerier.nl. Daarin vermeldt u de naam, adres en het telefoonnummer van de persoon van uw keuze en natuurlijk uw eigen naam. Bovendien omschrijft u in het kort (±35 woorden) waarom hij/zij een bloemetje verdient. Misschien krijgt degene die u voordraagt dan het boeket van die week. Uiteraard behoudt de Grenskoerier zich het recht voor bij meerdere nominaties zelf de keuze te maken. Degene die het bloemetje

Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus!

deze week verdient kan dit tot en met a.s. zaterdag ophalen bij:

PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie Budel, pastor Mutsaerts en pastoor Spooren Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 / Kapelaan Mervin, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 Pastoor Cornelissen, Collegestraat 25, Hamont-Achel, tel. 0032 11 440222 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer: 011 - 604060 Thuiszorg ZuidZorg: Hulp in de huishouding, hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op: 040 2 308 408 info@zuidzorg.nl / Uitleen hulpmiddelen: Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel maandag t/m vrijdag Van 8.30 tot 12.30 en van 17.00 tot 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg: 040 – 2 308 408 / info@zuidzorg.nl Consultatiebureau ZuidZorg: De Dam 1, 6021 KM Budel Inloopspreekuur: woensdag van 11.00 - 12.00 uur Op afspraak via 040 2 308 408: woensdag van 9.00 - 10.30 uur

Zij kan het boeket ophalen t/m zaterdag a.s.

Ik zou graag willen dat mijn moeder een bloemetje krijgt. Ze doet alles voor iedereen. Ze zorgt ervoor dat mijn oma elke week schone was heeft, ze draait haar haren in, helpt ook nog mee met de snackmiddag. Daarnaast past ze wekelijks met veel plezier op onze beide kinderen. Ondanks dat het nu een zware tijd is voor haar (haar schoonvader is overleden en haar eigen moeder is ernstig ziek) staat ze voor iedereen klaar. Dat verdient een bloemetje! Namens haar dochter Anke Richter.

Cranendonck in beeld

Het blijft een mooi onderwerp: de magie van een zonsondergang met een mooie weerkaatsing van de kleuren in het water aan de Havenweg in Budel-Dorplein. Een ingestuurde foto, gemaakt door Henry de Haas. Heeft u ook een mooie landschaps- en of natuurfoto van Cranendonck, mail het gerust met vermelding van plaats naar cranendonckinbeeld@ gmail.com en mogelijk wordt het geplaatst.

Buurtzorg Maarheeze/Soerendonk/Gastel/Sterksel/Leende Buurtzorg Maarheeze( 06-22331266) en Buurtzorg Leende(06 83222805) 24 uur direct bereikbaar voor mensen in Maarheeze/Soerendonk/Gastel en Leende/Sterksel. Zorg is direct inzetbaar.Ook voor vragen over zorg en/of uitleen van hulpmiddelen. stichting eindzorg Inloopspreekuur donderdag 13.30 tot 14.30 uur op De Dam 1, Budel (gezondsheidsplein) naast het WMO loket. Telefoon: 06-47140400, mail: info@stichtingeindzorg.nl. Meer info: www.stichtingeindzorg.nl DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood)

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl Openingstijden: 9.00-13.00 uur. ma: di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten

verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: 06-10122155. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl

Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: 3,60 per exemplaar.

KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl uitvaartverzorging Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Wanda Roosen Uitvaartbegeleiding, Uitvaartcentrum Cranendonck, Rubenslaan Budel. Telefoon 0495-519516 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495-430260

NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven.

/

DIERENBESCHERMING; Dierenbescherming Brabant zuid-oost; www.dierenbeschermingbrabantzo.nl, info@dierenbeschermingbrabantzo.nl. / Dierenpolitie; 1 4 4 , bij verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van alle (huis)dieren. / Dierenambulance; 09001120000, voor alle gewonde en zieke gevonden (huis)dieren. / Bemiddeling voor overplaatsen, overlast bij particulier en bedrijf, overpopulaties, nestbeheer eenden/ganzen (particulier)vermiste/gevonden (huis)dieren (advisering) en dierenwelzijnsproblemen; Will van Leeuwen, wileninka@hotmail.com, 06-48120112. Kadavers (langs de weg) worden opgehaald door de gemeente Cranendonck; 0495431237

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

(Denk aan uw legitimatiebewijs)

Deze week verdient Diny Zentjens het bloemetje.

Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 14 uur, Graafschap Hornelaan 2A in Budel, T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur in zorgcentrum Mariënburght in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. www.landvanhorne.nl .

Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Fazantlaan 163 / Mgr. Zwijsenlaan 40/ Budel: Dr. Mathijsenstraat 15 (de Borgh)/ Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh)/ Budel: Instraat 5b / Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor). Budel-Dorplein:  Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (Taxi Hompes) St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1 / Poelderhof 33. Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve). Maarheeze:’t Hagelkruis 1a (Marishof)/ Konijnenberg 1/ Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17/ Maarheeze: Ereprijsstraat 20 / Dissel 80. Soerendonk:Heuvel 16 / Zitterd 30 (Schrurs) / Rabobank. Soerendonk:Dorpsstraat 43 (slagerij van Meijl). Uitleenapparaat: voor evenementen Rozenstraat 4 Budel. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl

etje

pen week het bloem

ontving afgelo Ria La,,ers-Rutten

Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). als JPEG, Aanleveren foto’s weekblad: TIF-, EPS- of Adobe Photoshop-bestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Burgemeester en Toon Kissen zagen ‘verrassingskoker’ open vervolg van de voorpagina Het eerst kwamen er de muntjes uitgerold. Daarna een klein, heel vriendelijk briefje waarop de bouwvakkers lieten weten dat het een regenachtige dag was toen de koker de muur in ging. Als laatste het gekalligrafeerde document. Heel officieel begon het met ‘Op de dag

De laatste Goed GeBext. Ik blader door bijna 200 Goed GeBextjes. De rode draad is snel gevonden: verwondering, bewondering, humor, nostalgie en “veul Buul”. Aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen en bespiegelingen. Ik kan het niet mooier zeggen dan Gerard van Maasakkers het ooit zei: “Hie huur eech thoes”. Of zoals Ome Willem van de Buulderberg altijd afscheid nam: ”Klöt er mej aon!”.

des heren…’ . Het was opgemaakt door burgemeester Harrie Derckx, de wethouders Bert van Gils en Glaudemans en gemeentesecretaris Kees. Een fraai document waarin zij het nageslacht het allerbeste wensten.“Mooi in laten lijsten!’ luidde het advies van wethouder Frans Strik aan de burgemeester.


WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken effectiever en goedkoper dan een advocaat inclusief uitgebreid financieel advies één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

er iS toekomSt nA de Scheiding!

Voor vragen over alle “grensgevallen” tussen Nederland en België op het gebied van belasting, pensioen of sociale zekerheid, mailt u of belt u voor een afspraak met Rob Keeris RBA, financieel analist bij Grenzeloos Fiscaalzijdig! E-mailadres: robkeeris@skynet.be GSM: (0031) 6 34 94 86 08

Nog tot 31 december:

13.95! 1.0000! 5. !

Christoffeltaart van 15.71 voor ..........

Oudjaarsdag hebben wij weer heerlijke Appelbeignets per stuk ................................... T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

6 stuks ..................................

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Scheiden doe je samen

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

Donderdag 2 januari zijn wij de hele dag gesloten

➩‘van alles wá merret’ Op zondag 23 maart 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige ‘van alles wá merret’ voor de hele familie in De Borgh te Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer informatie www.budelsgemengdkoor. nl of bel 0495 495961 of 06 224 751 88.

PAtRIJSlAAn 6 Budel

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

In PRIJS VeRlAAGd! Prachtige luxe villa in Spaanse stijl

De Nieuwe standaard is

SCHOON!

• Inhoud: 520m³. Perceel 304m². Bwj 1995; • Ruime living van ca. 32 m²; • Luxe woonkeuken v.v. diverse apparatuur; • Mediterrane badkamer met hoek ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel en toilet; • De woning is volledig geïsoleerd en v.v. kunststofkozijnen met roedeverdeling met dubbele beglazing; • Luxe afgewerkte instapklare woning. VRAAGPRIJS: € 439.000,= K.K.

CASA Tel: 0495-495710

NOSTRA MAKELAARDIJ www.casanostra.nl

Ons aanbod vindt u ook op: www.vastgoedpro.nl

biedt een nieuwe dimensie in wassen met de nieuwe W1-wasautomaten

Fijne Feestdagen

Verlichting

leverbaar in led en halogeen

Slenders

ienst

tied eigen repara

D. v. Baarsstraat 11 · Budel • Tel. 491381 • www.witgoedspecialist.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2014


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

• Vrijdag 27 en zaterdag 28 december: Kunst in de winkel. Expositie van schilderijen, beeldhouwwerk en tekeningen van 13.00 u – 17.00 uur. Locatie : Nieuwstraat 5 Budel.

Zondag 29 december

• In de St. Josephkerk in KeentWeert (St. Josefskerkplein 2, 6006 ZH Weert) wordt een bijzondere kerstgroep geëxposeerd. De expositie is te bezichtigen van zondag 22 december tot en met zondag 5 januari . Toegang gratis. Zondagen en Kerstdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Weekdagen van 14.00 tot 17.00 uur. Nieuwjaarsdag gesloten.

• Op Zondag 29 december tussen Kerstmis en Nieuwjaar, houden de Bergrunners weer hun jaarlijkse Kerst / Winter wandeling. De wandelaars kunnen kiezen tussen een lange wandelroute van 20 kilometer en de korte van 10 kilometer. Startplaats is Manege de Auw Meulen Hoenderstraat 7 Budel. Inschrijven voor 20 km. tussen 9.00 – 10.30 uur en voor de 10 km. tussen 9.00 – 12.00 uur. De inschrijfkosten zijn € 2, jeugd t/m 12 jaar gratis.

• Door de grote belangstelling voor de oudejaarsconference van Boy Jansen zijn alle kaarten voor de oudejaarsvoorstelling van 28 december uitverkocht. Voor de extra voorstelling op vrijdag 27 december om 20.30 uur zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Tijdens en na de Oudejaarsconference zal de band Strafwerk een optreden verzorgen.

• Op zondag 29 december a.s. om 19.00u vindt er in de St. Josephkerk van Keent te Weert een winterconcert plaats, waaraan alle koren van dirigente Rita Scheffers deelnemen. De prijs voor dit concert bedraagt 5 euro per persoon, inclusief 1 kop koffie of thee in de pauze. Kaarten voor het winterconcert kunt u bestellen via telefoonnummer 0615267693.

Vrijdag 27 december

Kerkberichten O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl actuele informatie: www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Telefoonnummer: 0495-499204 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Adres: Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Openingstijden: ma. t/m vr. 09:00 tot 12:00 uur . MARIAKAPEL is dagelijks geopend van 9:00 tot 17:30 uur. DOORDEWEEKSE EUCHARISTIEVIERINGEN VANAF JANUARI 2014 IN MAARHEEZE EN BUDEL Maandag: geen vieringen Dinsdag: 19.00 uur in Budel Woensdag: 08.30 uur in Budel 19.00 uur in Maarheeze Donderdag: 18.00 uur Aanbidding Budel 19.00 uur eucharistie in Budel Vrijdag: 09.00 uur in Maarheeze Geloofscursus 15 jan. 19:30 uur AlphaPlusgroep 23 dec. van 13:30 tot 15:30 uur.

Grote kerk Kerkstraat 10 6021CH Budel Dinsdag 24 december 18:00 uur Familieviering mmv the Happy Voices Frans en Tilly Bax -Duisters en overleden familie Duisters; Sjaak en Dora Kuijpers -Duisters en Petrus en Gertruda Lenders -Gubbels (jgt); Huub Timmermans, Sjang en Cor Soors –Meurkens en Joep Gooren; Sjaak Tijsen(verj); Harrie Geers; Henri Nouwen en zijn opa’s en oma’s; Harrie Lammers; Johanna Janssen- Spee (verj); Volker Braun (jgt) Lectoren: kinderen Acoliet: Teun v.d. Linden en Lisa Rooijakkers Dinsdag 24 december 20:30 uur jongerenviering Driek Damen en overleden familie; Sjef Lammers –Lucas; Renier Davids en Petronella Davids -Damen,dochter Paula, zoon Paul en schoonzonen Coen,Harrie en Jo.; Ceel en Mina Lammers van Dijk. Lectoren: Frank Gerlings en Myrna Stals Acoliet: Koen en Rein Vos Dinsdag 24 december 22:30 uur mmv meerstemmig koor (vanaf 22:00 uur samenzang van kerstliederen) Overleden ouders van Kessel -Govers,dochter Nellie en zoon Jan; Coop en Toke Umans -van Cranenbroek; Dorus en An Broers -v.d. Broek; Frans Umans en Hendrina

Damen; Christ van Meijl; Joan en Marie Hegge –Compen en zoon Jan; overleden familie van der Straaten van Dalen; overleden ouders Tinus en An Compen -Beerten. Lectoren: Francien Verhees en Stephanie Meeuwissen Acoliet: Lincy van Middelaar en Dyon de Greef KERSTCOMMUNIE Parochianen van Budel -Gastel die b.g.v Kerstmis thuis de heilige communie willen ontvangen, kunnen dat telefonisch te kennen geven: 0495-491215. De pastores E. Mutsaerts en F. Spooren overleggen met U op welk moment dit zal plaats vinden. Woensdag 25 december 1ste Kerstdag 10:30 uur mmv Harmonie EMM en meerstemmig koor Paul en Johanna van Meijl -Vlassak en overleden kinderen; Hendrikus en Gertruda Broers -Steyvers; Peter en Elisabeth Slenders -van Hunsel: Truus en Sjef van Zon -Huijers(verj); Mariet Bogers -van Meijl; Pater Harrie Ulenaers; Heinz Dieter Schneider, Katharina Schneider Clemens en Tiny Dautzenberg en overleden familie: Thieu van Mierlo(verj); Paula v..d. Wiele; Sjef Kooken en dochter Nelly; overleden familie Claassen -Verhoeven; Jan en Sien Vlassak- Saanen(jgt); Ceel Meeuwissen en overleden familie en overleden familie Somers, Toon de Werdt en zoon Jos;Pier Nijssen; Joan Teeuwen; Maria en Giel Feijen –Jacobs; Jan en Lies Slenders –Kiggen; Sjang en Fien Beliën -Stevens . Lectoren: Kris Rooijakkers en Sanne Kuppens Acoliet: Joey Kemp en Jeff Mennen Donderdag 26 december 2de kerstdag 10:30 uur mmv Dameskoor Jacobus Meurkens en Maria van Hees, zoon Sjef en schoonzoon Harrie; Hendrikus en Petronella Davids- Heesakkers en kinderen Anny,Renée en Gerard en schoondochter Annie Veldman; Gerardus en Maria van Ool- Kees, overleden kinderen en kleinkind Desireë. Lectoren: Ben Kursten en Lènemiek Scholten Acoliet: Jordy Drieman en Bart Vlassak Vrijdag 27 december 08:30 uur Morgengebed 09:00 uur Eucharistie Zaterdag 28 december om 19:00 Antonius Cox en Maria Verhees (jgt): Reinier en Anneke Broers -Bax (jgt);en overleden kinderen; Mia Rutten -Lambers; Paul en Aloys van Rooy –van Gompel(verj)

Donderdag 2 januari • Tijdens nieuwjaarsreceptie wordt de winnaar van de titel ‘Cranendoncks initiatief van het jaar 2013’ bekend gemaakt. Alle inwoners van Cranendonck zijn hierbij welkom. De receptie vindt plaats op donderdag 2 januari 2014 in de Smeltkroes in Maarheeze. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. • Donderdag 2 januari is er in het Toon Hermans Huis in Weert van 09.30-12.30 uur een kinder kerstprogramma voor kinderen van groep 3 t/m 8. • Rick organiseert in de kerstvakantie verschillende workshops met als thema ‘Overwinteren’. De workshops zijn voor kinderen van 4 tot 8 jaar en voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De workshops zijn ook toegankelijk voor groepen van de Buiten Schoolse Opvang. Je kunt bij Rick terecht op donderdag 2 januari van 10:30 - 14:40 uur. In de pauze is er tijd voor het eigen lunchpakketje.

Zondag 29 december 10:30 uur mmv alle koren afscheidsviering Pastores overleden familie Claassen –Verhoeven;Harrie Damen (jgt) Dinsdag 31 december 08:30 uur Morgengebed 18:00 uur Eucharistie Woensdag 1 januari 10:30 eucharistie Elisabeth en Adrianus Broers van Cranenbroek en overleden familieleden De Flank in Marienburght Graafschap Hornelaan 2 6021 XL Budel Maandag 23 december 19:00 uur Woord en Communieviering Kerstviering Geen intenties Woensdag 25 december 19:00 uur Geen viering Maandag 30 december 19:00 uur Woord en Communieviering Geen intenties Woensdag 1 januari 19:00 uur Geen viering Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Zaterdag 21 december 17:30 uur Eucharistieviering 4de advent Francien van Cranenbroek:en overleden familie(jgt);Peter en Hendrika van den Dungen en zonen Jo en Frans; Treesje van Happen -van Gog Zondag 22 december 08:30 uur Eucharistieviering 4de advent geen intenties Maandag 23 december 12:15 uur Rozenkransgebed 12:30 uur Eucharistieviering Dinsdag 24 december 24:00 Nachtmis in de Schaapskooi Bert Broers, Johan en Antoinetta v.d. Broek –Bergmans en overleden kind; Jo v.d. Dungen en overleden familie (jgt.); Robin Beliën; Neel Meeuwissen; Renee Verhees; Theo Vermeulen; Dries Martens; Frans Martens; André Claes; David Broers; Treesje van Happen-van Gog; Tiel Smets; John Claes Woensdag 25 december 08:30 uur Geen intenties Donderdag 26 december 08:30 uur Geen intenties Zaterdag 28 december 17:30 uur Geen intenties Zondag 29 december 08:30 uur Geen intenties Maandag 30 december 12:10 uur Rozenkransgebed 12:30 uur Eucharistie

Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315 ZJezus = de Heer redt. Ik gered? Van wat? Voor wat? Een kind = nieuw Leven! Diensten en intenties: * 24 dec. om 18.00 uur: Marieke en Koop Lamers-Stevens; Riek en Jack Dorssers, Gradje vMoorsel; Piet en Marietje Fransen-te Boekhorst; Jan en Henny vEersel; Jan en Tonnie Verkooijen; Sjang Beliën, Drieka vDeurzen, zonen Harrie en Willy, schoonzoon Pierre. * 24 dec. om 22.00 uur: Sjef en Marie Hegge, Theo Hegge; Drieka en Bert Cornelissen; Toon en To Roost, overl. kinderen en kleinkind. * 25 dec. om 10.30 uur: Opa en oma vHunsel en Mia de dochter; fam. Pierre, Anna, Driek en Gerard vDeursen en ouders vMierlo; To Saanen-Duisters; Frans Das; Joep Kerkhofs; Els vMensvoort-Vos (buurt) * 26 dec. om 10.30 uur: Marieke en Louis Stals; Driek en Lies vCranenbroek-Steijvers en kleinzoon Roy. * 28 dec. om 19.00 uur: uit dankbaarheid * 29 dec. om 10.30 uur: het welzijn van onze parochie Parochie Soerendonk Kapelaan Mervin. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.30 uur. Dinsdag: 9.00 uur. Misintenties kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe met de intentie, datum en het benodigde geld, in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk, te doen. Dinsdag 24 december 2013. 21.00 uur. M.m.v. parochiekoor. Woensdag 25 december 2013. 11.30 uur. M.m.v. kinderkoor. Donderdag 26 december 2013. GEEN MIS. Frans en To van Mierlo-Schonkeren Toon en Miet Schonkeren-Bakker; Jan, Ria en Jose de kinderen; Fam. Van Eerd-Verkuylen; Harrie Roefs en To Nijssen; Jan Verhoeven; Jan van Hooff; Adrianus en Miet Vos-Ras; Antoon en Elizabeth Juybers-van Zon; To en Broer de Laat Familie de Laat; Wim, An, Wiel en Mieke Groenen; Henk de Greef Hendrikus van Lievenoogen en Marieke van Lievenoogen-Cox Zaterdag 28 december 2013. 19.00 uur. Aansluitend afscheid Pater Mervin. Zondag 29 december 2013. GEEN H. MIS. Dilianus Adams, Anna Vos en kinderen Woensdag 1 januari 2014. GEEN H. MIS. Christelijk Centrum Hamont Contactadres:Transistorstraat 1 3930 Hamont – Achel Henk en Martha Hoeben tel. 0031 (0)495 519933 NL Paul en Rita de Meester 0032 (0)14 815619 BE www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Woensdag 25 december: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Dat zegt ons de bijbel. Jesaja 9:5. Op deze dag vieren we dus ook de verjaardag van onze Here Jezus. We mogen stilstaan bij het feit dat Hij de wereld verlost heeft van zonde en schuld. De spreker is: Izaak Venema. Deze viering gaat door aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel, en begint om 10.00 uur.

Zondag 29 december: Vandaag is er een dankdienst. Dankbaar voor het feit dat God ons Zijn genade heeft gegeven door de Here Jezus.Ook zijn we dankbaar voor de zegeningen van het afgelopen jaar. Deze samenkomst vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel, en begint om 10.00 uur. Woensdag 1 januari: Géén bijbelstudie. Parochie Budel-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315 Emmanuel = God met ons. God met ons? Hoe? Waar? Kom en zie! Diensten en intenties: * 24 dec. om 20.00 uur Kerstnacht met koor en harmonie: Bets en Janus vGils-de Rooy; Frits Teeuwen; Christ vDeurzen (jrgt.); Carolien vDeurzen; ouders Harry vDeurzen en Mia Bergs; ouders vZon-Duijsters; ouders de Werdt-Kuppens; overl. en lev. fam. Janssen-Tromp; bijz. intentie; Annie en Toon Frenken; Dinie Geurts-Antonisse; Mia en Toon Stevens; Harrie vMierlo en Elly vMierlo-Soors; Jeannette Smits-Stevens; Jozef Ariaens en Maria Ariaens-Verkoulen. * 25 dec. om 9.30 uur: Jetty Hoyer; ouders Noten-Abrahams en kinderen Willy, Annie, Harrie en Dinie; Pierre Suylen; Net Smolders (jrgt.); Huub vLeeuwen (jrgt.); Thieu Stals; Riek Bloemen; fam. Verstappen-vdLee. * 28 dec. om 18.00 uur: Jetty en Ernst Hoyer. * 31 dec. om 18.00 uur: Tinus Verstappen (verj.); Jetty en Ernst Hoyer; Annie en Toon Frenken-Hurkmans; Twan vd Meerendonk; Fons en Alda Bongaerts-Driessen; Dinie Geurts-Antonisse; Cees vDuin. St. Getrudis Maarheeze Kapelaan Mervin Pastorie Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze Tel: 0495-591215 In noodgevallen: 06-26054350 Parochie Budel: 0495-491215 Website: www.parochiemaarheeze.nl Zaterdag 28 dec 17.30 uur: Voor het welzijn van alle parochianen Ouders Maas-Vos en kinderen Gerardus Fransen en Maria van Hirtum en overleden kinderen Frans van Mierlo, Nel Jaspers en Marie Bos; Iet van Mierlo-Maas Zondag 29 dec 10.00 uur: Sjef Scheepers (sterfdag) Maria van Tulden-Klumpp Harrie Duisters; Pierre en Anny Kiggen-Verwijlen (verj. Mam) Dinsdag 31 dec 17.30 uur: H.Mis mmv Mw. M. Geilenkirchen en dhr. J. Spoorenberg; Frans en Toos Peters-Backers en schoonzoon Hans Steer Woensdag 1 jan 10.00 uur: H. Mis met Te Deum Zondag 5 jan 2014 10.00 uur: Voor het welzijn van alle parochianen Maria van Tulden-Klumpp (vw T. Duisters) Woensdag 8 jan 2014 19.00 uur: H. Mis Overleden: Cor Cuijten 90 jaar

KVO Budel KVO Budel bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de gezellige kerstavond, in het bijzonder de pastoors Felie Spooren en Ed Mutsaerts en het koor Experiënce.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

GESLOTEN maandag 23 december t/m

➩400 m2 Opslagruimte te huur in Budel, eventueel minder m2 bespreekbaar. (soepele huurvoorwaarden) info 06-53833614 ➩Gourmet compleet verzorgd, zie www.jossaes.nl, tel. 0495-495542.

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

www.hg-dak.nl

donderdag 2 januari 2014

Prijsknaller

ACTIEPRIJZEN!

uw LED TV adres

SAT - DVD - HOME CINEMA

SUNG Uw SAMadres! LED TV

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

"Da Luigi"

➩ Te huur in Budel: woonruimte voor 1 persoon +/- 60 m2. Woonkamer met open keuken, aparte slaap- en badkamer. Tel 0651415907

STEVENS TELEVISIES

Samsung UE32EH5000 TV Samsung UE55F6400 TV

81cm, Full HD LED Televisie, 2x HDMi, USB, Scart, AV in, Component, optisch digital out, DVB-T/Ci+ 2 jr garantie van 349,-

E-mailadres van de Grenskoerier

Moonslaan 15 6026 EH Maarheeze Tel. 0495-592414

info@grenskoerier.nl

Prijsknaller

beperkt aantal

€ 259.-

140cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3D incl 2x bril, 4x HDMi, AV in, Scart, USB, DLNA, Dual Core, VoiceControl, DVB-T/Ci+ 2 jaar garantie

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot - (NL) 0031(0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

ma-wo-do 10.00-18.00 10.00-18.00 uur/di uur/di gesloten gesloten ma-wo-do vr 10.00-20.00 10.00-20.00 uur/ uur/ za za 10.00-17.00 10.00-17.00 uur uur vr

van 1499,-

beperkt aantal

€ 978.-

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

meer acties kijk op onze site!

VERSPAANDONK voor Hem en Haar wenst u een modisch, gezond en een gelukkig

nieuwjaar 2014 uw kerstkado van ons

€ 10,-

vrij te besteden aan artikelen met een gele sticker (extra korting bovenop de andere kortingen) geldig t/m 4-1-2014, max. 1 bon per klant

MARKT 1 BUDEL - WWW.VERSPAANDONKMODE.NL Bakkerij de Jong wenst iederee n een fijne jaarwisseling e n lekker 2014!

Zaterdag en Maandag bakken wij oliebollen, buiten

Oliebollen Oliebollen met rozijnen Appelbeignets

1 gratis

10 stuks +

➩Buffetten voor de nieuwjaar, zie www.jossaes.nl, tel. 0495-495542. ➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. www.vermeulen-bandenservice.nl. Gravenkasteel 39, Gastel (0495) 47 00 51 open ma-vr.: 14.00-18.00 za.: 9.00-16.00 ➩Oud ijzer en loop- en sloopauto’s. Bel en wij halen het wel. Gastel T. 0495492674 b.g.g. 06-27318671 ➩Tweedehands carnavalskleding DE Pompers 2, Soerendonk. Wo t/m vrij van 14.00 tot 17.00 uur, za. van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak: 0495-592155, carnavalszolder.nl ➩Te koop: stapelbed 1 mtr. boven, 140 cm onder + matrassen. Tel: 0032-499764677

info@grenskoerier.nl TILT and Turn Een ideale oplossing voor uw raam. Dit systeem maakt snel van uw buitendraaiend raam een binnendraaiend draaikiepraam. Voordelen: • Gemakkelijk ramen wassen • Bestaand kozijn blijft gehandhaafd • Geen hak en breekwerk • Isolatieglas • Ventilatie mogelijk in combinatie met rolluik • Hang en sluitwerk volgens politie keurmerk • Hardhout Tilt and Turn is een product van:

Het adres voor: Complete nieuwbouw Verbouw of renovatie van uw woonhuis Boschdijkdwarsstraat 14 Budel

0495• 496349

www.tiltandturn.nl info@tiltandturn.nl 06• 50604370


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Verkiezingsbeloftes voor de komende jaren vervolg van de voorpagina Neem gerust contact met mij op l.bruggink@cranendonck.nl en houdt onze site www.elan-cranendonck.nl in de gaten. Graag wens ik u allen fijne kerstdagen en een succesvol 2014. Leonie Bruggink-van der Steen, fractievoorzitter ELAN

CDA

Verkiezingsbelofte of anders gezegd wat beloof je de kiezers. Vaak worden hierbij de mooiste zaken aan de inwoners, onze kiezers, voorgespiegeld. In de praktijk is het echter zo dat je als partij alleen zaken voor elkaar kunt krijgen door samen te werken. Het CDA zoekt altijd naar deze samenwerking in het belang van onze inwoners. Net zoals in de afgelopen vier jaar blijft het CDA Cranendonck zich inzetten voor fatsoenlijk verantwoord beleid. Als partij er zijn voor de burgers en niet andersom. Minder regels en meer meedenken en meewerken

met goede initiatieven. In dat kader hebben we ook breed inwoners, verenigingen, organisatie en belangengroepen betrokken bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma wat we de komende tijd breed onder uw aandacht gaan brengen. Voor nu wenst het CDA Cranendonck u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.

PvdA

De PvdA maakt lokaal het verschil ! • Behoud hier goede zorg door samen te werken met vertrouwde zorgaanbieders • Ouderen moeten makkelijk hulp aan huis kunnen krijgen • Glasvezel moet er óók in de kleine kernen en het buitengebied komen • Betrek de burgers vroegtijdig bij het maken van plannen • Geen vrachtverkeer door onze kernen, dus Randweg-Zuid (Budel) en omleiding Reiling/ Chijnsgoed (Maarheeze) snel realiseren

Behoud het groene gebied naast de gereformeerde kerk in Budel Versterk elk centrum door het benutten van kansen Voor Dorplein (lawaai) en DIC (veiligheid) moet de startbaan van het vliegveld verlegd worden Serieuze handhaving is voorwaarde voor een goed ruimtelijk en milieubeleid Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aan onze minima weer in ere herstellen De lasten hoeven niet omhoog, als de uitgaven maar in de hand worden gehouden •

• • •

Onze visie op een beter en socialer Cranendonck leest u in ons programma op cranendonck.pvda.nl

Cranendonck Actief

Cranendonck Actief! wil de komende 4 jaar, daar waar relevant samen met de betrokken inwoners en be-

drijven, in ieder geval deze punten realiseren: -

Het zelfstandig houden van onze gemeente Start realisatie van het DIC Behoud van onderwijs- en sportvoorzieningen en gemeenschapshuizen in alle kernen Het beschikbaar maken van glasvezel voor alle inwoners en bedrijven Een definitieve oplossing voor de Randweg Zuid Realiseren van een fietsbrug over het kanaal bij Dorplein Het vrachtwagenvrij maken van de kernen Het realiseren van een Hof van Cranendonck dat past in de omgeving Het (toeristisch) op de kaart zetten van Cranendonck Inrichten van een dorpssteunpunt in Maarheeze Realisatie van een nieuwe Borgh

Boy wordt in de regio steeds bekender door zijn typerende manier van optreden op diverse podia. Lexke Theatercafé is verheugd hem 2 avonden een podium te mogen bieden om zijn talenten aan u te tonen. Vorig jaar heeft u hiervan een voorproefje gekregen. Dit jaar heeft hij al vele keren met succes op het podium gestaan en met deze ervaring erbij belooft het weer een

prachtige voorstelling te worden. Wilt u meemaken wat voor Boy de hoogtepunten waren van 2013, er zijn nog een paar kaarten voor de voorstelling van vrijdag 27 december 2013, aanvang 20.30 uur verkrijgbaar bij de Borgh of via de site. Tijdens en na de Oudejaarsconference zal de band Strafwerk een optreden verzorgen. Ook voor deze band is het zeker de moeite waard om naar Lexke Theatercafé te komen. De beide acts staan garant voor een leuke avond. Dus, mis het niet en reserveer nu uw kaarten. Kaartverkoop: Losse kaarten voor deze tweede voorstelling zijn te koop in gemeenschapshuis De Borgh of via www.

lexke.nl, onder kaartverkoop. De kaarten kosten EUR 15,00 per stuk. Op https://twitter.com/LexkeThe-

december

Is uw baby geboren in de maand december? Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 6 januari naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Martinique Lingerie • Moeders voor Moeders • Hema • Klikkelstein

Bekendmaking: woensdag 8 januari

Nog enkele kaarten beschikbaar voor Oudejaarsconference Lexke

Door de grote belangstelling zijn alle kaarten voor de oudejaarsvoorstelling van 28 december uitverkocht. Voor de extra voorstelling op vrijdag 27 december zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Dus wilt u Boy Jansen in actie zien, reserveer dan snel uw kaarten, want op = op.

Baby van de maand

ater en Facebook zijn de laatste activiteiten van het theatercafé bij te houden.

kado-tip

Het nieuwe boekje van Junt

‘t is ongepermeteerd deel 3

Boy Jansen geeft zijn visie op 2013

Voorverkoop Bonte Avonden gaat weer van start dium begeleiden. Maar natuurlijk is er traditiegetrouw eerst een avond speciaal voor senioren. Deze vindt plaats op vrijdag 31 januari om 19.30 uur. De zaal is alle avonden geopend vanaf 19:00 uur.

Het is inmiddels een traditie in Maarheeze: Mares lacht mè Mares. De Bonte Avonden met uitsluitend Maarheezer artiesten vindt ook in 2014 weer plaats. Ook in de komende editie zijn er weer nieuwe

en verrassende acts. Maar ook oude bekenden. Kortom: een avond met voor elk wat wils. Op de zaterdagen 1, 8 en 15 februari zal Dik d’r Neffe vanaf 20:00 uur de artiesten muzikaal naar het po-

Nieuwe artiesten Vorig jaar verzorgden ze de opening, en ze spraken af om binnen 5 jaar een complete act op het podium te zetten. En ze hebben woord gehouden. Want The Ties, een groep jongens met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar, staat dit jaar met een schitterend optreden op de Bonte Avonden. In de ton treffen we ook een nieuwkomer. Want hoewel Bram van Goch niet is weg te denken van de Bonte Avonden, staat hij er dit jaar alleen voor. En hoe!

Verspaandonk Herenmode kleedt topzwemmer Jasper van Mierlo! Zwemmers zijn, zomer en winter, vaak schaars gekleed. Een zwembroek, zwembrilletje en af en toe een badmuts bij wedstrijden. Overigens heb je het dan nog altijd over een outfit van bijna €400 per wedstrijd! Jasper van Mierlo is op dit moment de absolute nummer 1 van Nederland, behoort tot de top 5 in Europa en is hard op weg naar de top 10 in de wereld als het gaat om de 50 meter vrije slag. Op dit moment is hij de enige zwemmer in Nederland die deze afstand binnen 22 seconden af-

legt in een 25 meter bad en hoopt hij dat ook te realiseren in een 50 meter bad dit seizoen. De vooruitzichten zijn goed. Uiteraard kun je met zwemkleding niet over straat lopen, zeker niet in de winter en daarom is Jasper ook graag goed gekleed buiten het zwembad. Edwin en Natasja van Verspaandonk Herenmode kleden Jasper jaarlijks tegen de winterperiode zodat hij ook buiten zijn ‘werk’ top is. Hiermee zijn ze partner van

Jasper in zijn doel om in 2016 deel te nemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Jasper: ‘Echt top van Edwin en Natasja dat ze me kleden. Ik slaag altijd bij ze en hun adviezen zijn goed. Regelmatig vragen mijn teamgenoten van het Nederlands team waar ik mijn kleren haal. Ook bij buitenlandse wedstrijden val ik op door de goede smaak van kleden. Dank aan Edwin en Natasja. Ik beveel iedereen aan om bij Verspaandonk kleren te kopen.’

Vertrouwde gezichten De Prinsedanten, Steekje Buiten, De Trepkes en Erik Mulder zijn vaste waarden op het podium van De Muuzevangers. Net als de dansmarietjes en de dansgarde. Ook de nieuwkomers van vorig jaar, Van Osch en nog Watt, zijn weer van de partij. Deze laatste groep is zelfs gegroeid naar 3 personen. Terug van weggeweest is het duo Een Pot Nat. En natuurlijk wordt de avond weer afgesloten door de Trepkes XL band. Op zondag 5 januari start de voorverkoop om 11.45 uur bij café-bar ’t Huukske. Daarna kunt u kaarten kopen aan de bar van De Smeltkroes.

Drie jarige Jack Russell Duco verblijft in Dierenopvangcentrum De Doornakker sinds 6 oktober 2013. Een lekkere stuiterbal met grootheidswaanzin; grote mond met een klein hartje; een flinke dosis energie en een tikkeltje dominant, dat is Duco! Deze kleine man is dan ook dolgelukkig als hij zijn hok uit mag en trekt het liefst direct een sprintje. Als hij even is uitgeraasd staat hij wel open voor correcties en loopt hij steeds netter mee aan de lijn. Doorzettingsvermogen bij de baas is hier toch zeker wel een vereiste, een simpele ‘foei’ volstaat helaas niet. Duco is een ontzettend lieve hond met een pittig randje. Daarom zoekt het asiel een thuis zonder andere honden of kleine kinderen. Voor meer informa-

De groeten van Junt Voor e 12.50 verkrijgbaar bij: • Bruna Budel • ‘t Schepenhuis • Sprankenis Maarheeze

tie: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl/asieldieren.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7

- DankbetuigingWij danken iedereen voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van ons pap, opa en superopa

Toon Zentjens Een bijzonder woord van dank gaat uit naar: Familie, vrienden, buren en kennissen Thuiszorg Land van Horne Dr Fleuren Pastor Mutsaers Martin Horst van Uitvaartverzorging van der Stappen Het Sint Joris Gilde

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

Klein Schoterstraat 2a, Budel T 0495 430 260, www.vdstappen.nl

Martin Horst

Uitvaartverzorger

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Zentjens Vakkundig reinigen van riolering zowel binnen- als buitenshuis.

0495 - 49 52 54

24 uurs service ook weekends

persoonlijke uitvaartverzorging

Ook voor aanleg, reparaties en vernieuwing.

Stank lokaliseren Rioolcamera inspectie. Grensweg 15 - Gastel

Ik luister graag naar uw persoonlijke wensen. Dankzij de samenwerking met Van Deursen Uitvaartverzorging kan ik de polisvoorwaarden van uitvaartverzekeringen zoals DELA respecteren zodat u geen risico loopt op ‘meerkosten’.

Vakantieverblijf

TE KOOP

Groene en rode beuken uit eigen kwekerij Leverbaar van 40 cm. tot 250 cm. Nu ook te leveren speciale beukenpotgrond.

Boomkwekerij Engelen

Nieuwendijk 83 te Someren, gsm. 06-29996700 Tel. 0493-491248, www.boomkwekerijengelen.nl

“La Garrouttine” Uw vakantie in Zuid-Frankrijk. Appartementen La Croix Valmer, regio St. Tropez

gie te voeren over de zorg die zij ontvangen. In 2011 is in Zuidoost- Brabant op initiatief van zorggroep PoZoB het project KOMPLEET gestart. Dit project, waaraan alle Cranendonckse huisartsen meedoen, richt zich op het opzetten van een breed (wijk-)netwerk rondom kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Op 8 januari 2014 komt Cora van der Velden,

huisarts te Cranendonck en projectleider, hierover vertellen in het Alzheimer Café Maarheeze. In het bijzonder over wat dit kan bijdragen aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het Alzheimer Café is geopend van 19.00 tot 21.30 uur en het programma begint om 19.30 uur. Toegang tot het Alzheimer Café is gratis.

Opnieuw spataderkeurmerk voor SJG Weert De zorg rondom spataders binnen SJG Weert is net als vorig jaar erkend met het Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Het keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede spataderzorg aanbieden. Net als de andere ziekenhuizen en behandelcentra op de lijst voldoet SJG Weert aan alle kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. Alle gegevens zijn vanaf 21 december beschikbaar op de

website van de Hart&Vaatgroep. Eerder deze maand behaalde SJG Weert ook al het keurmerk rondom de vaatzorg. SJG Weert heeft een algemeen chirurg, een vaatspecialist en twee dermatologen die elk jaar samen ongeveer 400 mensen met spataderklachten behandelen en indien nodig onderling overleggen. Voor het verwijderen van spataderen hoeven patiënten in

SJG Weert in de meeste gevallen niet meer onder het mes. Waar mogelijk doet het ziekenhuis dit onder plaatselijke verdoving in de polikliniek met moderne LASERtherapie of andere hoogwaardige behandelingen op maat. Door de straling brandt de spatader van binnenuit dicht. Deze behandeling, die gebeurt onder lokale verdoving, duurt een half uur tot een uur en geeft nadien minder pijnklachten dan een operatie.

Tel. 0495 - 51 95 16

Als het donker genoeg is, worden sterren zichtbaar. Gesterkt door de gedachte dat de dood ook bevrijdend kan zijn, laten wij met gevoelens van dankbaarheid weten, dat uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, ons pap, trotse opa en opa Gastel

Ceel Vos

gebr.barents@vakantiefrankrijk.nl www.vakantiefrankrijk.nl

Cora van der Velden spreekt over ‘huisarts en dementie! Op woensdag 8 januari spreekt huisarts Cora van der Velden over het thema ‘huisarts en dementie’ in het Alzheimer Café in De Smeltkroes in Maarheeze. Nederland telt ongeveer 160.000 thuiswonende kwetsbare ouderen. Omdat er veel verschillende zorgverlenende instanties zijn, is het voor hen en hun mantelzorgers lastig om de weg naar de juiste zorg te vinden en om de re-

www.roosen-uitvaart.nl

echtgenoot van

Anny Vos - van Meijl ” 20 januari 1931

† 20 december 2013

Anny Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Hoogstraat 2, 6028 RV Gastel De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 27 december om 10.00 uur in de parochiekerk O.L.V. Visitatie gelegen aan de Kerkstraat te Budel, waarna wij om 12.00 uur afscheid zullen nemen in de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120. Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van beide diensten. Een woord van medeleven kunt u ook achterlaten via www.roosen-uitvaart.nl Ons pap is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op dinsdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag, Tweede Kerstdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te beschouwen. Voor vragen omtrent het afscheid: 0495 519 516 Kantoor en Rouwcentrum Spoorlaan 9c 5591 HT Heeze

Opbaring is mogelijk bij een rouwcentrum naar ùw keuze.

040-2260158

Dag en nacht bereikbaar info@fiddelaers.nl www.fiddelaers.nl


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8

Ashraf Hanna opende nieuwe Sphinx met een gezellig feest

Modern en trendy maar ook gemoedelijk en gezellig MAARHEEZE- Heel veel aardige, vriendelijke mailtjes staan op de helemaal vernieuwde website van Sphinx Maarheeze. Felicitaties en complimenten voor Ashraf Hanna en zijn medewerkers met hun nieuwe zaak. Na twintig jaar in Maarheeze vond hij het tijd worden voor een grote verandering. Vorige week werd de nieuwe zaak aan de Stationsstraat geopend met een gezellig feest. Kaarten, bloemen en planten stonden overal en heel veel trouwe klanten kwamen het glas heffen op de heropening van dit trendy eethuis waar men zo lekker kan eten. Hij is met zijn Sphinx helemaal geïntegreerd in de Maarheezer samenleving, zo stelt Ashraf Hanna: ‘Maarheeze is een gezellig, bruisend dorp waar ik hele goede sociale contacten heb. In twintig jaar tijd heb ik er een

geweldige klantenkring opgebouwd en Sphinx is dan ook een begrip geworden hier in het dorp.’ Stilstand is achteruitgang, luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Daarom werd het tijd voor Ashraf Hanna om een stap vooruit te maken. Hij betrok een nieuw pand aan de Stationsstraat en liet het helemaal aanpassen aan de eisen van 2014. Sphinx heeft dan ook een hele moderne strakke uitstraling gekregen. Met een heel nieuw, trendy interieur en veel licht is het een restaurant van allure geworden. Ondanks de veranderingen is er ook veel hetzelfde gebleven. Zo is er bij Sphinx nog altijd die gemoedelijke sfeer die de gasten gewend zijn, het personeel is vriendelijk en deskundig en last but not least: je kunt er fantastisch eten. Voor de liefhebbers van Italiaans hebben Ashraf en zijn medewerkers een uitgebreide kaart

met salades, soepen, antipasti en een grote keuze aan hoofdgerechten. Niet alleen past’s dus maar een keur aan echte culinaire gerechten waar iedere bourgondiër zijn vingers bij aflikt. en de liefhebbers van een flinke schotel shoarma, een döner kebab of een goed belegde pizza kunnen natuurlijk ook bij Sphinx terecht. Nieuw is de lunchkaart. Tussen 12.00 en 14.00 uur kunt u voortaan dagelijks terecht voor een uitstekende lunch. En hebt u thuis een feestje? De catering kunt u te allen tijde aan Ashraf Hanna en zijn medewerkers overlaten. Sphinx is geopend van maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 23.00 uur; vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 01.00 uur en zondag van 15.00 tot 23.00 uur. Sphinx is gevestigd aan de Stationsstraat 6 in Maarheeze, telefoon 0495-591432.

Cranendonckse raad wijst samenwerking in Keyport af CRANENDONCK- De samenwerking binnen de Hoge Dunk kostte de gemeente bijna 45.000 euro per jaar, het nieuwe samenwerkingsverband Keyport zou slechts 20.000 per jaar gaan kosten. Het voorstel om zich aan te sluiten bij dit veel goedkopere Keyport kwam vorige week tijdens de raadsvergadering ter tafel. Het college kreeg echter nul op request van Elan en de PvdA, samen een meerderheid in de raad. Cranendonck stapt dus niet in het nieuwe economische samenwerkingsverband met Weert, Roermond, en Echt-Susteren. De meningen binnen de raad waren zeer verdeeld. Enerzijds VVD, CDA en Cranendonck Actief die alle mogelijke moeite deden om de PvdA alsnog over de streep te halen. Het mocht niet baten. Ton Rijnbeek bleef erbij dat Cranendonck beter af was als het al z’n kaarten op Brainport zou zetten. ‘Keyport is een subregio van Brainport,’ aldus de PvdA-er. Hij vond het dan ook onzinnig om in beide samenwerkingsverbanden geld te steken. Het belangrijkste argument, zo vond bijna de hele raad, om wantrouwend te staan tegenover Keyport is het feit dat Cranendonck aan de samenwerking in de Hoge Dunk, (met Weert, Nederweert en Leudal) eigenlijk weinig gehad heeft. Nu dit samenwerkingsverband wordt opgeheven

staat men dus een beetje sceptisch tegenover Keyport waarin Cranendonck de enige Brabantse gemeente zou zijn met verder uitsluitend midden-Limburge gemeentes als partners. De enige fractie die onvoorwaardelijk overtuigd was van het belang van Keyport was de VVD. Sjaak den Breejen vond het dan ook een klap in het gezicht van ondernemend Cranendonck dat deze samenwerking werd afgewezen. Jan van Tulden (Cranendonck Actief) was terughoudender. Hij wilde Keyport wel een kans geven maar vroeg middels een amendement om na twee jaar een evaluatie te houden en om de mogelijkheid tussentijds uit te kunnen stappen. Frans Kuppens (CDA) vond ook dat men de ontwikkelingen goed in de gaten moest houden maar benadrukte eveneens het belang van deze samenwerking voor de Cranendonckse ondernemers. Gedrieën probeerden ze de PvdA te overtuigen van de noodzaak om Keyport een kans te geven. Dat Elan daar zeker niet toe bereid was stond aan het begin al vast. Nadat Leonie Bruggink had aangegeven dat ze niet aan twee economische samenwerkingsvormen mee willen doen en dat ze de meerwaarde van Keyport niet inzien, mengde de fractie van Elan zich nauwelijks meer in de discussie.

Wie o wie…… wordt de Prins van Toeterland 2014?

Ashraf Hanna (midden) en zijn medewerkers, foto DeMeus

Herdertjestocht op de Andreas Op donderdagavond 19 december werd er op de Andreasschool een sfeervolle herdertjestocht gelopen. De kinderen van groep 7/8 werden ingezet als hoofdrolspelers en vertelden op verschillende plekken in Budel-Dorplein een stukje van het Kerstverhaal. Alle kinderen van school, maar ook papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ... mochten meegenieten. Na de wandeling zorgde de Kerstman voor entertainment en plezier. Nadien werd het verhaal verder verteld door Pastoor Cornelissen. Die daarna door team en OR extra in de bloemetjes werd gezet voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Het was een schitterend avond, dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!!

Voordat dit bekend wordt gemaakt zal er natuurlijk eerst officieel afscheid genomen gaan worden van Prins Gerard II en zijn prinses Miranda, Jeugdprins Jory en zijn prinses Maud, maar ook de adjudanten Sergio en Britt zullen hun titel moeten afstaan. Dit alles gaat gebeuren vanaf 15.11 uur Daarna zal de spanning ouderwets oplopen en zal bekend worden wie ….?? Eerste aanwijzing geven de Toeters cadeau in de Grenskoerier: De nieuwe prins van Toeterland maakt met regelmaat heel wat kilometers! Een tweede aanwijzing is dus te lezen op de website. Natuurlijk kan er ook dit jaar weer voorspeld (traditiegetrouw voor een bak Budels Bier) worden wie de prins van Toeterland gaat worden. Dit kan via de website of een mailtje te sturen naar info@cvdetoeters.nl

Kerst-winterwandeling van de Bergrunners Engelen en herdertjes wandelden samen

Pasar Hamont-Achel hield een fantastisch jaarfeest Pasar hield haar jaarfeest afgelopen zaterdag in het Michielshof in Achel. Met 116 deelnemers was het een lekkere en leuke bedoening. Na het welkomstglaasje en een voorgerechtje werd tussen de soep en de patatten het programma 2014 uit de

Het einde van het jaar nadert…. zouden de nieuwe carnavalskranten al gedrukt zijn? Wie zou er voorop staan? De website van c.v. De Toeters staat weer gereed voor het komende seizoen en wordt al regelmatig bekeken. Zou er al een aanwijzing te vinden zijn wie de nieuwe Prins van 2014 gaat worden? Antwoord hierop is natuurlijk JA! Naast de aanwijzing die hier in De Grenskoerier staat is er op www.cvdetoeters.nl nog een andere aanwijzing te vinden. Natuurlijk zullen er tot aan de periode van 5 januari nog wat aanwijzingen bij gaan komen. Voor de nieuwsgierigerds onder ons dus reden genoeg om de website regelmatig te bezoeken. Op 5 januari 2014 zal duidelijk worden wie er dit seizoen vooral voorop in de polonaises te vinden zullen zijn. Op deze datum wordt namelijk bekend gemaakt wie de scepter over Toeterland gaat zwaaien. Zou er een prinses bij zijn? Wie vormt het jeugdprinsenpaar? Enne wat te denken van de adjudanten!?

doeken gedaan. Aan de hand van het hoge aantal inschrijvingen voor de activiteiten kon het bestuur stellen dat zij er wederom in geslaagd was om met een kwalitatief hoogstaand programma uit te pakken. De drie pijlers waarbinnen de activi-

teiten van Pasar georganiseerd worden; met name: cultuur, avontuur en natuur blijken duidelijk aan te slaan. Alle activiteiten van Pasar vind je terug op www.pasar.be/hamont-achel.

Op Zondag 29 december 2013 tussen Kerstmis en Nieuwjaar, houden de Bergrunners weer hun jaarlijkse Kerst / Winter wandeling voor alle wandelliefhebbers (Nordic Walkers zijn natuurlijk ook welkom). Op deze zondag is het een mooie gelegenheid om de natuur op te zoeken en in de frisse buitenlucht een mooie wandeling te maken. De wandelaars kunnen kiezen tussen een lange wandelroute van 20 kilometer en de korte van 10 kilometer. De wandelingen gaan door de prachtige natuur van Cranendonck met o.a. Buulderbergseheide, Gastelseheide, Dijkseheide) en Cranendonckse bos. De beide routes zijn met pijlen aangegeven (met o.a. wandelrou-

tenetwerk) en zijn zeer gevarieerd . Startplaats is Manege de Auw Meulen Hoenderstraat 7 Budel. Inschrijven voor 20 km. tussen 9.00 – 10.30 uur en voor de 10 km. tussen 9.00 – 12.00 uur. De inschrijfkosten zijn € 2, jeugd t/m 12 jaar gratis. Bij de lange wandelroute kan men pauzeren bij de Camping in Soerendonk. Aan het einde van de tocht kunt u genieten in de manege De Auw Meulen van een kop heerlijke soep en een oliebol van het huis. Dit toetje na de wandeling wordt altijd met zorg geserveerd door het personeel van de manege. Voor meer inlichtingen tel: 492030 of internet www.bergrunners-budel.nl


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9

Wij wensen iedereen een formidabel 2014!!

Instraat 6a BUDEL • Tel. 0495 499955 Open: ma. t/m vr. 8-20 uur; za. 8-17 uur. www.formido.nl/budel

* Voorwaarden in de winkel


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Cranendonck Nieuws 52

week

Nieuwjaarszingen voor burgemeester Vermue Op dinsdag 31 december kunnen Cranendonckse kinderen weer komen Nieuwjaarszingen op het kasteeltje in Soerendonk. Vanaf 09.00 tot 10.30 uur luistert burgemeester Marga Vermue graag naar alle kinderen die voor haar komen zingen. Uiteraard zorgt de burgemeester voor een lekkere traktatie voor de kinderen.

Gemeentehuis Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur • Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Telefoon 0495-431168 werkdagen van 10.00-12.00 uur • openingstijden loketten: Budel, De Dam 1: ma en vr van 10.00-12.00 uur wo van 14.00-16.00 uur Soerendonk, Cranendonck 3 di en do van 10.00-12.00 uur Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Alle medewerkers van de gemeente Cranendonck wensen u een goed, succesvol, maar bovenal gezond 2014 Nieuwjaarsreceptie en nominatie het Cranendoncks initiatief Het jaar 2013 loopt op zijn eind, 2014 staat voor de deur. Samen proosten op een nieuw jaar vol nieuwe kansen doen we tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar organiseert de gemeente Cranendonck die samen met het Ondernemers Contact Cranendonck (OCC). Via dit bericht nodigen wij alle inwoners en ondernemers van de gemeente van harte uit voor de receptie!

Datum: Tijd: Programma: Locatie:

Kerstbomen in Cranendonck

Licht zet inbrekers in het zicht

In onze gemeente zijn de afgelopen weken enkele kerstbomen geplaatst. Deze kerstbomen zijn ook verzien van nieuwe verlichting. Een drietal kerstbomen heeft de gemeente gratis gekregen van Staatsbosbeheer Leende. Hiervoor onze dank.

donderdag 2 januari inloop vanaf 19.00 uur van 19.30 tot 21.30 uur de Smeltkroes (Kijkakkers 1, Maarheeze)

Het Cranendoncks initiatief van het jaar Dit jaar roepen we tijdens de nieuwjaarsreceptie hèt Cranendoncks initiatief van het jaar uit. U heeft in de afgelopen periode uw

Voorkom ongewenst bezoek tijdens de feestdagen Met Kerst en Oud & Nieuw zoeken veel mensen hun familie en vrienden op. Dat weten helaas ook inbrekers. Die slaan juist tijdens deze feestdagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? Frans ter Beek trof vorig jaar na een prachtige nachtmis met kinderen en aanhang zijn woonkamer overhoop aan. Zijn digitale fotocamera was verdwenen. ‘Met daarop foto’s van mijn eerste kleinkind. Heel jammer. Het is verschrikkelijk dat er iemand bij je thuis is geweest en aan je spullen heeft gezeten’, geeft Frans aan.

nominatie kunnen doorgeven. Daaruit heeft het college van burgemeester en wethouders 3 initiatieven genomineerd voor deze titel. Vanaf 18 december kunt u via een poll op www.cranendonck.nl stemmen op uw favoriet. Verder zorgen we ook dit jaar voor een muzikale verrassing die u niet wilt missen! We hopen u te zien op 2 januari!

een tijdschakelaar. En natuurlijk zijn goede sloten ook van belang’, luidt het advies van de wijkagent. Bel 112 Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. ‘Hoort of ziet u iets ongewoons? Een verdachte auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. We kunnen beter een keer te veel komen dan een keer te weinig!’ Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl onderwerp woninginbraak.

Ingrijpend De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Niet voor niets zet ze alles op alles om juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken. Om inbraak te voorkomen is het belangrijk dat inwoners ook zelf maatregelen treffen. Vooral van oktober tot maart, tijdens de donkere dagen, als inbrekers extra actief zijn. Licht ‘Inbrekers hebben een hekel aan licht. Buitenverlichting maakt een inbreker zichtbaar en dat wil hij niet. Zorg dus voor goede buitenverlichting, die automatisch aan gaat als het donker wordt, eventueel met een bewegingsmelder. Het is ook belangrijk dat het lijkt alsof er iemand thuis is, bijvoorbeeld door binnen een lamp te laten branden op

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck” te Soerendonk Via de vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro in de Grenskoerier van 12 december 2013 en op de website van de gemeente heeft het college aangekondigd dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het “Hof van Cranendonck”. Het plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor een hoogwaardige particuliere toeristisch-recreatieve ontwikkeling genaamd ‘Hof van Cranendonck’ ten oosten van de kern Soerendonk in de nabijheid van het kasteeltje Cranendonck. Het plangebied is weergegeven op bijgeplaatste kaart. Inspraak Onder toepassing van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck besloten inspraak te verlenen over het voorontwerp bestemmingsplan “Hof van Cranendonck” te Soerendonk. Het voorontwerp bestemmingsplan “Hof van Cranendonck” met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 27 december 2013 gedurende 7 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Cranendonck aan de Cranendonck 3 te Soerendonk. De reguliere inzage termijn van zes weken is in verband met de feestdagen met één week verlengd. Tevens is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3028-VO01 en op http://1706. ropubliceer.nl . Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor het indienen van een mondelinge

inspraakreactie of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen met de heer E. van Dijk via e.vandijk@cranendonck. nl of telefonisch via 0495 – 43 1274. Informatiebijeenkomst Op donderdag 16 januari 2014 om 19.30 uur wordt bij Party Centrum Antoine aan de Dorpsstraat 36 in Soerendonk een informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan gehouden. Tijdens die bijeenkomst zullen de ruimtelijke ontwikkeling en de bestemmingsplanprocedure nader worden toegelicht en kan iedereen vragen en/ of opmerkingen kenbaar maken. Van deze bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

Nieuwe belastingtarieven voor het jaar 2014 De gemeenteraad van Cranendonck heeft in de raadsvergaderingen van november en december de verordeningen met bijbehorende tarieven voor verschillende gemeentebelastingen vastgesteld. Een overzicht van alle tarieven vindt u op www.cranendonck.nl. In dit bericht leest u de belangrijkste tarieven voor 2014. Rioolheffing Het tarief voor rioolheffing is verhoogd van € 13,39 per maand in 2013 naar € 14,19 in 2014. Onroerende zaakbelastingen Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen is een percentage van de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2013. In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2014 in percentages van de WOZ-waarde: Tarieven OZB Belastingplichtige: Eigenaar woning Eigenaar niet-woning Gebruiker niet-woning

Tarief in % van de WOZ-waarde: 0,1236 0,2177 0,1722

Afvalstoffenheffing De afgelopen jaren zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing niet gewijzigd en ook niet geïndexeerd. De kosten zijn echter wel toegenomen en de baten zijn gedaald. Zo is bijvoorbeeld de service uitgebreid met het vaker en gratis ophalen van GFT-afval, is de milieustraat vernieuwd en is de ingezamelde hoeveelheid oud papier gedaald. Dit laatste is een landelijke trend. Door al deze veranderingen is het noodzakelijk om de tarieven van de ledigingen als volgt te verhogen. Tarieven afval Restafval (grijze container) Minicontainer 140 liter Minicontainer 240 liter GFT-afval (groene container) Minicontainer 140 liter Minicontainer 240 liter

2013

2014

€ 8,50 € 12,50

€ 11,00 € 15,50

€ 0,85 € 1,25 Gratis van 14-10 t/m 31-12

€ 1,20 € 1,75 Gratis van 13-10 t/m 31-12

Het vaste bedrag dat u betaalt aan afvalstoffenheffing blijft hetzelfde als voorgaande jaren, namelijk € 8,56 per maand. Het gebruik en laten ophalen van de oranje en gele plastic zakken, voor het inzamelen van plastic verpakkingsmaterialen en blik en drankenkartons, blijft gratis.

Dienstverlening Taxbus rond de jaarwisseling Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op Oudjaarsavond stopt Taxbus eerder en in de Nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelreizigers vervoerd. Reserveren Taxbusritten kerstdagen De kerstdagen zijn drukke dagen voor Taxbus. Om het vervoer in goede banen te leiden wordt klanten verzocht ritten al vóór dinsdag 24 december te reserveren. De vervoerders kunnen dan het beste inspelen op de vervoervraag en alvast een passende ritplanning maken. Ritten die later worden geboekt, lopen meer kans te maken te krijgen met vertraging. Dienstverlening jaarwisseling Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op Oudjaarsavond eerder dan normaal. De laatste ritten starten om 21:30 u, waarmee wordt aangesloten op de

aankomsttijden van de laatste treinen en bussen. Voor rolstoelgebruikers wordt een uitzondering gemaakt, omdat deze groep geen mogelijkheden heeft om via familie, vrienden of reguliere taxi vervoer te regelen. Zij kunnen op verzoek in de Nieuwjaarsnacht wel door Taxbus worden vervoerd. Daarbij gelden de volgende regels: - Een rolstoelrit voor Nieuwjaarsnacht kan t/m zaterdag 28 december 16:00 uur worden geboekt via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795). - De ophaaltijden liggen tussen 0:30 en 1:30 uur. Vanwege de beperkte beschikbaarheid op Nieuwjaarsnacht kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het gewenste tijdstip worden vervoerd. - In de Nieuwjaarsnacht kan maximaal één sociaal of medisch begeleider meereizen.

Digitale afvalwijzer 2014 Ook voor 2014 kunt u de digitale afvalwijzer raadplegen via de gemeentelijke website www.cranendonck.nl. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel. Een digitale afvalwijzer is beter voor het milieu door het vermijden van papier en bespaart de gemeente bezorgkosten.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Oranje Nassaulaan ongen. (tussen 8 en 10A) te Maarheeze” ter inzage van 27 december 2013 t/m 6 februari 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het college in haar vergadering van 12 november 2013 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan “Oranje Nassaulaan ongen. (tussen 8 en 10A) te Maarheeze” met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 27 december 2013 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Cranendonck 3-4 in Soerendonk. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. MHZ5011. Het wijzigingsplan heeft betrek-

Drank- en horecawet vergunning De burgemeester van Cranendonck heeft op 18 december 2013 een Drank- en Horecawet vergunning verleend tot het uitoefenen van het horecabedrijf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aan: • Horecagelegenheid: De Schutse Gildehuis • Locatie: Kalberg 1d 6026 RD Maarheeze Tegen het bovenstaande besluit kunt u vanaf 18 december 2013 rechtstreeks beroep indienen bij de rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De termijn hiervoor is 6 welken na de datum van het besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Wijzigingen in openingstijden en routes afval tijdens feestdagen Wijzigingen in ophaalroutes afval Vanwege Kerst en Nieuwjaar worden een aantal afvalroutes verplaatst. - De afvalroute van donderdag 26 december wordt verplaatst naar zaterdag 28 december. - Vanwege Nieuwjaar wordt het afval niet op woensdag 1 januari, maar op zaterdag 4 januari opgehaald. Kijk voor meer informatie op de digitale afvalwijzer via http://afvalkalender.cranendonck.nl.

Gemeentehuis en wmo-loketten gesloten van 24 december 12.30 uur t/m 1 januari Vanwege de feestdagen zijn het gemeentehuis en de wmo-loketten vanaf dinsdagmiddag 24 december 12.30 uur gesloten tot en met 1 januari. Op 2 januari zijn het gemeentehuis en de wmo-loketten weer vanaf 10 uur geopend. Ook op maandag 6 januari is het gemeentehuis pas vanaf 10.00 uur geopend. Milieustraat tijdens de feestdagen gesloten Vanwege de feestdagen is de milieustraat de volgende dagen gesloten: Dinsdag 31 december, hele dag Woensdag 1 januari, hele dag

Hoe werkt het? Op de website vult u uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan een overzicht van de ophaaldagen van de verschillende soorten afval en waar u bepaalde afvalstromen naar toe kunt brengen. Ook wijzigingen in ophaaldagen, bijvoorbeeld door een feestdag, zijn verwerkt in de digitale afvalwijzer. Zo beschikt u altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is ook veel informatie over de afvalstromen te vinden.

Aangifte van geboorten of overlijden Voor de aangifte van geboorte of overlijden kunt tijdens op maandag 30 december en dinsdag 31 december tussen 10.00 en 11.00 uur contact opnemen met een medewerker van de burgerlijke stand. Dit kan via het telefoonnummer 06-22274850. Zwembad Het Zuiderpoort zwembad is vanwege de feestdagen én vanwege regulier onderhoud van 23 december tot en met 1 januari gesloten.

king op de realisatie van één vrijstaande woning. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Sint Josephstraat 125, Budel-Dorplein Verbouwen woonhuis • Randweg Oost 26, Budel Oprichten 2 loodsen • Nieuwstraat 36b, Budel Verbouwen t.b.v. kinderdagverblijf Omgevingsvergunning – verleend • Meemortel 70, Budel revisie milieuvergunning • Klein Schoot 39, Budel-Schoot Ontheffing gebruiksregels en veranderen inrichting Ontwerp omgevingsvergunning volgens uitgebreide procedure • Schutsstraatje 2, Budel Brandveilig gebruik Wet milieubeheer – melding • Nieuwedijk 37, Budel Veranderen inrichting • Perkstraat 1, Soerendonk Veranderen inrichting • ’t Lange 20, Gastel Paracommerciële horecavergunning • Rondven 10, Maarheeze Veranderen inrichting Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

J

a

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

n de we a v e g ek ri

Saar van Dijk

Proficiat met je 3e verjaardag op maandag 30 december!!! van Koen, Carlijn en Ties Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een heerlijke taart, ter beschikking gesteld door:

Döner Kebab Safé voor döner kebab van topkwaliteit De laatste jaren is Abdul Safé met zijn döner kebab kraam een bekend gezicht in de regio geworden. Op dinsdag en vrijdag staat hij in Someren, op woensdag en zondag in Heeze , op donderdag in Maarheeze en op zaterdag in Asten. De vriendelijke en goedlachse ondernemer heeft daar een vaste klantenkring opgebouwd, de klanten komen van heinde en verre om van zijn lekkere broodjes te smullen en nemen soms kleine attenties voor hem mee. Terwijl ze op hun bestelling wachten wordt er aan de kraam gezellig gepraat, Abdul heeft voor iedereen een woordje klaar. Wie is Abdul Safé eigenlijk? Abdul is geboren in Afghanistan. Toen hij vijf jaar oud was vluchtte

hij met zijn ouders naar Turkije, waar hij ruim 30 jaar heeft gewoond. Hij werkte toen al in de döner kebab. Abdul kwam 17 jaar geleden naar Nederland. Om in zijn levensonderhoud te voorzien begon hij een rijdende kraam. Hiermee was hij de eerste in Nederland. Dat was niet gemakkelijk, omdat hij het Nederlands niet sprak of verstond. Hij werkte overdag en ging ’s avonds naar school. Inmiddels spreekt hij vloeiend Nederlands en kan het ook goed schrijven. In zijn kraam verkoopt hij broodjes kebab, een Turkse specialiteit. De broodjes zijn gevuld met geroosterd lamsvlees, uien, sla, fijngesneden wortel, Spaanse peper en een saus naar keuze.

Hygiëne en kwaliteit Kwaliteit en hygiëne zijn de pijlers waarop zijn bedrijf rust. Het gaat er in zijn kraam zeer hygiënisch aan toe, alles wordt iedere dag door Abdul en zijn zoon grondig schoongemaakt. Het lamsvlees komt uit NieuwZeeland en is van de beste kwaliteit. Daarom kan hij de slogan “Niet tevreden, geld terug” zonder beperkingen toepassen op al zijn waren. Hij is viermaal op rij de beste kebab verkoper van Nederland geworden. Een bezoek aan de rijdende kraam van Abdul zal u dan ook zeker overtuigen! De kraam is ook te reserveren voor grote en kleine feesten aan huis of op een bedrijf.

Bandstoottoernooi ‘t Wapen van Budel

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.:

Voor de 31 ste keer organiseert ‘t Wapen van Budel haar jaarlijkse bandstoottoernooi. Deelnemers uit Cranendonck en daarbuiten strijden in twee klassen om de uiteindelijke overwinning. Vanaf begin december hebben drie weken lang ongeveer zestig deelnemers gestreden om

een plaats in de finale. De voorrondes zijn ondertussen gespeeld en voor de finales hebben zich geplaatst: 1ste Klasse: Johan Slenders, Twan Sentjes, René Broers, Jan Scheepers, Jan de Laat en Jos van Tilborg. Voor de 2de klasse: Harrie Aarts, Jan Brouwers, Wiel Nouwen,

Wiel van Leeuwen, Theo Derks, Tim La Fazia ll. Op maandag 30 december, vrijdag 3 januari en zaterdag 4 januari zullen de finales gespeeld worden. Aanvang 18.30 uur en liefhebbers mogen deze wedstrijden niet missen.

Start bouwwerkzaamheden speciaal onderwijs Weert De toekenning van een provinciale subsidie van € 1.900.000,- maakt de bouw van het Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert (RKEC) definitief mogelijk. Vrijdag 20 decem-

ber geeft wethouder Harry Coolen om 10.00 uur het startsein voor de slopershamer. De bouw begint namelijk met de sloop van het voormalig jongerencentrum Walhalla aan

OPRUIMING

Vrijdag 27 december koopavond tot 20.00 uur

de Julianalaan. Daarmee wordt het plangebied voor ontwikkeling van het centrum voor speciaal onderwijs vrij gemaakt.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

Randweg-Zuid 15 (airpark) - 6021 PT Budel Geopend van ma t/m vr van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00

Eindejaarsfinale KORTINGSDAGEN

Zaterdag geopend van 10:00 tot 16:00

Groot assortiment fietskleding, accessoires en hardwaren voor de beste prijs!

Volg de Grenskoerier ook via Twitter

zaterdag

28 december bankstellen, 65% fauteuils, korting! vrijdag salontafels, 27 december matrassen 60% korting! & kasten don donderdag

75 % korting!

d 26 december

van 11.00 tot 17.00

55%

dinsdag 24 december

50%

Kerstfeest voor de Femma dames van Hamont De Femma - dames waren welkom in de Posthoorn. Samen gezellig met 83 Femma - leden rond de mooi aangeklede kersttafels, luisteren naar de kerstbezinning: “Een feest van licht en een liefdevol 2014”. Aanschuiven aan een smakelijk kerstbuffet. Een stand met creatieve kerstdecoraties. De talentvolle toneelgroep van Femma bracht enkele serieuze- en komische toneelsketchs. Babbelen en elkaar ontmoeten met een heerlijk dessert en een tas koffie. De prachtige kerststukken werden verloot onder de aanwezige Femma - leden, (staande ovatie voor de samenstelsters van de kerststukken )En ieder Femma aanwezige ontving nog een attentie!! Dankjewel voor jullie inzet bestuur van Femma Hamont en de vele medewerkers voor dit geslaagd kerstfeest. Voor meer informatie rond de werking van Femma: surf naar www.femma.be/hamont

korting!

korting!

LIKE

Face onze book pag

& WIN !

ina

dinsdag 31 december

maandag 30 december

70 % korting!

r de

o Ga vo

keus e t s mee f de o ste hoog ng! korti

*vraag naar de voorwaarden

s ing uw ng! o b i Ver ruim op

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Dansavond in kerstsfeer bij Danaïdae Traditiegetrouw heeft Danaïdae al dansend tussen de lichtjes 2013 afgesloten met glühwein en lekkere hapjes. De dansgroep wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2014 toe. En denkt u “hé, eigenlijk wel leuk dat Israélisch dansen “, dan kunt u vrijblijvend op donderdagavond altijd langskomen in de Borgh in Budel.. Ze starten op 9 januari om 19.45 weer met dansen.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254 - Fax: 0493-490291

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

en ze r e hee jaa aar 20 M Al p in gri be

Vanaf 6 januari elke dag geopend Vanaf 12.00 uur Voor een kleine lunch of koffie Met gebak. Woensdag is pizzadag alle pizza’s voor € 6,00 per pizza

(behalve met een * erachter, deze zijn 8,00 per stuk)

stationsstraat 6, 6026 cV Maarheeze

tel. 0495 - 59 14 32 www.sphinxmaarheeze.nl

Maandag is schoteldag alle schotels voor € 8,50 per schotel (acties zijn niet geldig op feestdagen)


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Nieuwe parochie een feit Wilt u hierop reageren ga dan naar www.grenskoerier.nl en reageer via “opinie” Een bijdrage voor de rubriek ‘Mijn Mening...’ kunt u sturen naar de redactie van de Grenskoerier, Dr.A.Mathijsenstraat 34, 6021 CL in Budel of info@grenskoerier.nl. De redactie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen of in te korten. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de verkondigde mening eens is.

Kerstboom Foto aan de Markt in het hart van Budel centrum. Aan de hand van deze foto is te zien hoe je als Budelse ondernemer buiten spel wordt gezet. Zowel Liplijn Fashion als de City bar zijn moeilijk bereikbaar door een geweldige kerstboom. Daarnaast zij we door een verkeerde indeling, vanwege extra kramen voor Kerst, volledig dicht gebouwd door de Marktkramen. Er was een overeenkomst gesloten dat dit jaar de Kerstboom niet door zou gaan. Echter Burgemeester en Wethouders vonden het nodig om ons buiten spel te zetten. Dus daarom willen wij jullie bedanken. Fijne feestdagen. Liplijn en de City Bar

Afgelopen woensdag, 18 december, kwam de stuurgroep ‘op weg naar de nieuwe parochie’ voor de laatste keer samen om hun werkzaamheden officieel te beëindigen. Er is het afgelopen jaar door commissie-en werkgroepleden veel werk verzet om de nieuwe parochie van start te kunnen laten gaan. Commissie vastgoed en begraafplaatsen, financiële zaken, communicatie, naamgeving, kerkelijke kunst bezit enzovoorts. Hartelijke dank aan alle commissieen stuurgroepleden. Per 1 januari a.s. is de H. Corneliusparochie Cranendonck een feit. De nieuwe parochie is oprecht verheugd dat zij met vier kerkgebouwen die open blijven de nieuwe parochie in kan gaan. Te meer daar er in het voorgenomen besluit van het bisdom slechts twee kerkgebouwen open zouden blijven. Ook bestuurlijk zal er vanaf 1 janu-

ari 2014 het een en ander wijzigen. Er is één overkoepelend bestuur, waarin alle vijf de kernen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er rondom de torens kerkcommissies actief, die zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen rondom het kerkgebouw, in grote lijnen zoals dat nu ook gebeurt. Afgelopen woensdag is ook formeel het ontslag van de ‘oude’ besturen ingediend en is het ‘nieuwe’ bestuur ter benoeming voorgedragen bij de bisschop. Na het officiële gedeelte werd gezamenlijk het glas geheven op de nieuwe parochie. Het nieuwe Parochiebestuur bestaat uit: Dhr. P. Coenegracht (Budel-Dorplein), mevr. J. Straver-Strijk (BudelSchoot), mevr. K. Rooijakkers-van Hoef (Budel-Gastel), Dhr. H. Stals (Budel-Gastel), dhr. M. Lammers (Soerendonk), dhr. J. Migchels (Maarheeze).

Hof van Gansewinkel Is er nog iemand in deze gemeente, die denkt, dat Leo van Gansewinkel de omgeving een dienst wil bewijzen? Als rechtgeaarde ondernemer is er maar een doel voor Van Gansewinkel en dat is geld verdienen. Dat is zijn jongensdroom De gemeente ruikt alleen maar geld. Een makkelijke manier om van een nutteloos stuk grond af te komen. Is er een analyse gemaakt van de verkeersstromen. Men gaat er nu van uit, dat de bezoekers van de snelweg afkomen. Wat zijn de gevolgen voor het toch al overbelaste verkeer door Soerendonk. Er komt in ieder geval meer verkeer. Er komen gebouwen, die hoger worden dan het kasteel-

tje. Een idyllisch plekje verdwijnt. Het gaat ook ten koste van een aantal gezinnen die nu in een rustige omgeving wonen. De nieuw gebouwde huizen aan de rand van Soerendonk kijken straks aan tegen een pretpark. Kortom een onzalig idee, een aanfluiting Koop maar de grond van de kazerne. Goed bereikbaar en ver weg van de bebouwing in de gemeente. Het extra verkeer komt dan langs de villa van Van Gansewinkel, maar die zal daar geen probleem mee hebben. L. Keeris Soerendonk

Nieuwe bestuursleden proosten met de twee pastores

Onbespreekbaar businessplan Wij, als Hart voor Cranendonck, zijn een club sympathisanten die het gebied op en rondom de Baronie van Cranendonck een warm hart toedragen en pleiten voor een meer gepaste herontwikkeling. De informatieavond van 19 december j.l. bevestigt ons in het streven om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Cranendonck met onze boodschap te bereiken. Deze avond stond in het teken van vier hoorcolleges. Berry Verlijsdonk verduidelijkte de uiteindelijke oplossing die is gekozen voor de verkeers- en parkeerproblematiek. Een oplossing die ver afstond van die van de inwoners en de Dorpsraad Zurrik. Kees Peterse doceerde over de cultuur historische achtergrond van de Baronie en Frank Meijer bracht het landschap minutieus in kaart. De laatste spreker Jo Coenen maakte ons op een niet mis te verstane wijze duidelijk dat hij van het plan, gezien de stelligheid van zowel de investeerder als het businessplan, het beste had weten te maken. Veel respect voor de sprekers! Het teruggeven van de opdracht was het makkelijkste geweest. Na een kort woordje van Piet Zelissen, die zich tot dan toe onvoldoende van zijn taak had gekweten om optimaal te communiceren met de dorpsraden, was er na ruim twee uur ruimte voor de vragen. Het meeste indruk maakte een betrokken Jo Coenen die, de vragen gesteld aan burgemeester Vermue, moest beantwoorden en meer dan zijn uiterste best deed om zijn werk van de afgelopen maanden te verdedigen. Wij hoorden dat binnen een vast tijdsbestek op basis van een onbespreekbaar businessplan het advies afgerond moest worden. Afgelopen vrijdag zou door het College van B&W het voorontwerp bestemmingsplan goedgekeurd worden en vervolgens dit jaar nog, na goedkeuring door de raad, ter inzage komen te liggen. Wij vragen ons, gezien de schijnbare haast in verhouding tot de omvang van het project, serieus af of de gemeente het hele proces nog wel objectief en kritisch kan blijven volgen? Is tijd niet het allerbelangrijkste aspect om blunders te voorko-

men? Op de meest logische vraag waarom het plan niet op de Nassau Dietzkazerne gesitueerd zou kunnen worden liet de directie ons weten: “Omdat hij dat niet wil. Hij wil Soerendonk 150 fte’s geven waarvan ruim tweehonderd gezinnen te eten zullen krijgen. Daarvoor heeft hij zich z’n hele leven al ingezet zoals jullie weten”. Deze warme marketinguitspraak verhulde hetzelfde bepalende businessmodel waar het Team Ruimtelijke Kwaliteit ook mee van doen had gehad. Rond middernacht maakten we samen de balans op: Een investeerder die winst moet maken, een Team Ruimtelijke Kwaliteit die heeft mogen stoeien met een alles bepalend businessmodel en een gemeente die het plan in de media en op Twitter bejubelt en zich focust op de korte termijn, de wijziging bestemmingsplan zo snel mogelijk rondkrijgen zodat de schop de grond in kan. Er zijn nu meer vragen dan antwoorden. Als winst de rode draad is in het geheel weten we dat een bedrijf met 150 fte’s in de toekomst zelf het flexwerken gaat beheren en het aanstellen van mensen met een beperking subsidie oplevert. Ondanks doorgerekende businessplannen sneuvelen nu projecten door de grilligheid van de consument en de onvoorspelbaarheid van het consumentengedrag. En de ondernemers in de streek? Wellicht dat zij zich met uitgeknepen offertes zullen kunnen inschrijven op de aanbestedingen. Moeten wij de schoonheid en de puurheid van dit mooie gebied offeren aan zó’n risicovol plan? Willen we als inwoners straks samen ondernemen, studeren en werken op Cranendonck? Help ons dan om de leegstand op Cranendonck op een meer eigentijdse en creatieve manier gezamenlijk in te vullen. Jo Coenen en Frank Meijer zijn in één dag met ons klaar. Ik weet zeker dat zij het meest ideale plaatje voor Cranendonck allang voor ogen hebben gehad. Nu nog even op papier zetten! Hart voor Cranendonck

Voorstelling Van der Laan en Woe naar andere datum Niels van der Laan en Jeroen Woe hebben momenteel veel succes met het tv programma “ De Kwis “. Zoveel zelfs, dat besloten is het programma, te zien op zaterdagavond op Nederland 1, een vervolg krijgt in het voorjaar van 2014.

In verband met voorbereiding en opnames heeft dat als gevolg dat een aantal theatervoorstellingen van hun programma “ Buutvrij “ in februari, maart en april op vrijdagavonden niet door kan gaan. Zo ook de voorstelling in Smeltkroes op vrijdag 14 maart a.s.

De Ak is er in geslaagd een alternatieve datum te vinden, van der Laan en Woe spelen hun programma nu op dinsdag 18 maart, aanvang 20.30 uur. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar, maar uitsluitend via www.de-smeltkroes.nl

Maarheeze neemt zondag afscheid van Pater Mervin Na Soerendonk op zaterdag 28 december neemt Maarheeze zondag 29 december afscheid van Pater Mervin. Na 2,5 jaar in de pastorale eenheid Maarheeze-Soerendonk te hebben gewerkt, vertrekt pater Mervin per 1 januari naar Heeze. In Maarheeze gaat Pater Mervin op Zondag 29 december om 10.00 uur voor het laatst voor in Parochiekerk St. Gertrudis. In een plechtige gezongen misviering met medewerking het Maarheezer Gilde St. JorisSt. Barbara. In overleg met Pater Mervin bestaat het cadeau van de parochie uit de opbrengst van de speciale collecte tijdens de mis (en de mis op zaterdag daaraan voorafgaand). Pater Mervin wil dat ten goede laten komen aan het in aanbouw zijnde opvanghuis voor verweesde kinderen in Bonakal in India. Na de mis vormt het gilde een erehaag en begeleidt Pater Mervin naar

de pastorie annex parochiezaal. Daarna ± 11.30 uur kan men daar persoonlijk afscheid nemen. De collecte van de afscheidmis is voor Bonakal.

Pater Mervin gaat naar Heeze

Vriendenactie 2014 Toon Hermans Huis Weert Het Toon Hermans Huis Weert is het inloophuis voor iedereen uit Weert, Cranendonck en MiddenLimburg die direct of indirect met kanker te maken krijgt. In december 2013 bestaat het huis 2½ jaar. In die tijd hebben maandelijks ruim 200 mensen gasten het huis bezocht, in totaal zijn intussen meer dan 5000 bezoekers over de drempel geweest! Dit gaat uiteraard allemaal niet vanzelf. De gasten worden ontvangen en begeleid door 40 geschoolde vrijwilligers. Het Toon Hermans Huis Weert is een huis voor en door de gemeenschap dat geen subsidie ontvangt. Zij zijn een ANBI instel-

ling. Om het huis ook voor de toekomst zeker te stellen zijn ze op zoek naar Vrienden die hen willen ondersteunen. Daarom starten ze aan het begin van het nieuwe jaar de Vriendenactie 2014: iedereen die goede voornemens heeft voor 2014 wordt uitgenodigd om vriend te worden van het Toon Hermans Huis. Voor € 100,-- , maar meer of minder mag ook. U kunt uw donatie storten op NL55RABO156731762 ten name van Toon Hermans Huis Weert met vermelding van Vriendenactie 2014 en van uw emailadres. Voor meer informatie: www.toonhermanshuisweert.nl.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15 advertorial

Vanaf half april geopend

Nieuw, volwaardig bankkantoor: Rabobank Cranendonck Rabobank Cranendonck, een nieuwe eigentijdse Rabobankvestiging die medio april de deuren opent in het centrum van Budel. Een volwaardig verkoop- en servicecentrum voor heel Cranendonck dat volledig beantwoordt aan de bancaire behoeften en gemakken van deze tijd. Maar ook een gebouw waar de gemeenschap elkaar ontmoet en met kennis inspireert. Met het nieuwe kantoor aan de Dr. Anton Mathijssenstraat sluit Rabobank Weerterland en Cranendonck aan bij de veranderende behoeften van de klant die steeds vaker zijn bankzaken thuis regelt; via internet, telefoon, e-mail of social media. “Onze particuliere en zakelijke klanten kunnen straks in het nieuwe bankgebouw in alle rust de gemakken van het nieuwe bankieren ontdekken. Daarnaast kunnen ze rekenen op alle dienstverlening die ze van de Rabobank gewend zijn, zoals Hypotheken, Financieel advies en de vertrouwde dagelijkse geldzaken. Dat is zo en dat blijft zo”, vertelt directeur Commercie Hans de Kinderen van Rabobank Weerterland en Cranendonck. Modern en toch herkenbaar en vertrouwd. Professioneel maar voor iedereen toegankelijk. Open en transparant, met respect voor de privacy. Medio april, als het nieuwe bankgebouw de deuren opent, kan iedereen ervaren dat de Rabobank mee verandert met de behoeften van deze tijd, maar toch dezelfde bank. Zonder fratsen en dichtbij haar klanten. Hans de Kinderen: “Ondanks het open karakter is de privacy goed gewaarborgd. Verder krijgt de klant uitgebreid de mogelijkheid om alle virtuele kanalen te ontdekken. Denk aan een tablet waarmee je direct je bankzaken kunt regelen, indien nodig met hulp van een medewerker. Vanuit een coöperatieve houding zijn onze medewerkers bezig met de vraag en het belang van de klant. Voor kinderen is er een aparte tablet met speciale toepassingen die hen aanspreken.” Het nieuwe verkoop- en servicekantoor van Rabobank Weerterland en Cranendonck wordt ook een ontmoetingscentrum. Mensen komen er samen om kennis op te doen en te delen. Denk aan cursussen Internetbankieren, meetings voor ondernemers of bijeenkomsten van kennisclubs. “Vergelijk het met de dorpspomp van vroeger waar mensen elkaar ontmoetten, nieuwtjes en kennis met elkaar uitwisselden en met goede ideeën naar huis gingen”, vertelt de directeur Commercie. Zoals de naam al zegt wordt Rabobank Cranendonck een kantoor voor alle inwoners en ondernemers van de gemeente. Hans de Kinderen: “Een volwaardig, eigentijds en laagdrempelig bankkantoor. En dat is niet voor niets. Cranendonck als gemeenschap is belangrijk voor ons.”

Genomineerden Cranendoncks initiatief Wie wordt de nieuwe van het jaar bekend! prins van de Buulder Buk? De gemeente Cranendonck organiseert dit jaar de verkiezing ‘het Cranendoncks initiatief van het jaar’. Alle inwoners konden afgelopen maand initiatieven inzenden. Het college van B&W drie heeft drie genomineerden gekozen waarop inwoners kunnen stemmen via de website www. cranendonck.nl. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de winnaar bekend gemaakt. Afgelopen maand riep de gemeente haar inwoners op om een initiatief in te zenden dat volgens hen in het zonnetje mocht worden gezet. In totaal kwamen 168 e-mails binnen met in totaal 24 verschillende initiatieven. Het college van B&W heeft hieruit drie initiatieven gekozen die kans maken op de titel ‘Het Cranendoncks initiatief van het jaar’. De drie genomineerden De drie genomineerde initiatieven zijn het klimroostreffen, het virtueel plein ‘maarheeze.nu’ en de Historische Wegrace Soerendonk.

uit Budel. De hoofdactiviteit van dit evenement is de rondrit op zondag voor mensen met een beperking of handicap van stichting de Klimroos en uit de regio. Op zondag 7 juli 2013 reden zo’n 65 mensen mee in een zijspan of trike. Meer dan 150 vrijwilligers maakten dit mogelijk.

ren van 50cc, 125cc, 350cc, zijspan en kreidlerklasse. Het doel van dit evenement was het laten herleven van de motorraces uit de jaren zestig, die toen in Soerendonk gehouden werden. Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers.

Het virtueel plein ‘maarheeze.nu’ is een digitaal platform voor en door Maarheezenaren. Op 2 juli 2013 is de website gelanceerd met als doel informeren, verbinden en ondernemen. Je vindt er lokaal en regionaal nieuws, historisch beeldmateriaal, een evenementenagenda, een complete database van alle bedrijven, (sport-)verenigingen en stichtingen, columns en rubrieken. Een actieve Facebookpagina, een twitteraccount en forums zorgen voor de interactie tussen de inwoners. De website wordt beheerd door de redactie die bestaat uit acht vrijwilligers.

Op de gemeentelijke website www. cranendonck.nl staat een poll met de drie genomineerde initiatieven. Iedereen kan via deze weg stemmen op zijn of haar favoriete initiatief. Dit kan één keer per persoon. Het initiatief met de meeste stemmen op 2 januari wint.

Het klimroostreffen is een driedaags evenement dat wordt georganiseerd door motor toerclub de Cityriders

Op 4 augustus 2013 organiseerde stichting Motor- en Autosport Organisatie (Stg. MASO) de Historische Wegrace Soerendonk. Op een circuit tussen Soerendonk en Maarheeze raceten klassieke moto-

Budel - Op vrijdagavond 10 januari zal VluchtelingenWerk Cranendonck (Paladijn) in de Borgh in Budel haar jaarlijkse Nieuwjaarsfeest organiseren. Dit jaar zijn hier meer dan 120 gasten aanwezig. De avond staat in het teken van samenzijn. Integratie begint met elkaar ontmoeten en samen leuke dingen ondernemen. Zo is er ook dit jaar weer

veel aandacht voor een gezamenlijke maaltijd. Iedereen maakt een zelf een gerecht klaar, waar we met zijn allen van gaan genieten. Wethouder Strik zal ook aanwezig zijn op deze avond, net als directeur van Paladijn Robert Tops. Nog aanschuiven bij de maaltijd is niet meer mogelijk, wel bent u van harte welkom deze avond om een praatje te

In de Grenskoerier van vorige week zag u een foto van de nieuwe Prins van De Buulder Buk. Bovendien stonden daar ook nog eens vijf aanwijzingen bij die betrekking hadden op de nieuwe Prins. Het bleek toch allemaal wat te moeilijk. Daarom nu een herkansing. Opnieuw een foto van de nieuwe Prins en ook nu weer vijf aanwijzingen. 1 Zit geregeld op de fiets. 2 Carnaval zit in zijn bloed. 3 Houdt wel van een feestje.

4 Veel ervaring in de bouw. 5 Gaat graag op vakantie. Zo, dat moet duidelijk zijn. Geef de naam door aan Harry van de Moosdijk Grensweg 53 in Budel. (tel. 492675) Of mail: harry.vandemoosdijk@online.nl Op 5 januari sluit de inzendingstermijn. Op het Prinsenbal wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar van wat? Van een bak vol heerlijk helder Budels Bier!

Uitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie Tijdens nieuwjaarsreceptie wordt de winnaar van de titel ‘Cranendoncks initiatief van het jaar 2013’ bekend gemaakt. Alle inwoners van Cranendonck zijn hierbij welkom. De receptie vindt plaats op donderdag 2 januari 2014 in de Smeltkroes in Maarheeze. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

Nieuwjaarsmaaltijd van Vluchtelingenwerk

maken met elkaar. En om samen te genieten van de live muziek. Op 10 januari tot 21.00uur in gemeenschapshuis de Borgh, Dr. Anton Mathijsenstraat 15 te Budel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op nummer 0495594006 of stuurt u een e-mail bericht aan marjoleindubbelman@paladijnwelzijn.nl. Ook kunt u onze website www.paladijn-welzijn.nl bezoeken.

Nieuwjaarsreceptie seniorenvereniging KBO Maarheeze Evenals voorgaande jaren organiseert de KBO een nieuwjaarsreceptie.Deze zal plaats vinden op zaterdag 4 januari in Marishof. Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur.

Alle leden zijn van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas te heffen op het nieuw jaar.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

Bladcontainers HamontELAN presenteert haar kandidaten! Achel worden opgeruimd De bladkorven en –containers, die midden oktober werden geplaatst, worden vanaf dinsdag 17 december weer opgehaald door de stadsdiensten. In deze korven kon men het bladafval dat afkomstig was van bomen op het openbaar domein, deponeren. Twee keer per week werden alle korven geledigd. Bovendien trok ook de veegwagen geregeld uit om alle straten en perken zuiver te houden. Schepen van openbare werken Willy Mertens is tevreden over het werk van de groen- en logistieke dienst. “Sinds de plaatsing van de bladkorven hebben we maar liefst 220 ton bladafval opgehaald. Op die manier hebben we de ‘bladoverlast’ voor de inwoners tot een minimum beperkt. Per geplaatste korf hebben we bovendien de opgehaalde hoeveelhe-

den bijgehouden, wat het mogelijk maakt om volgend jaar de plaatsing verder te optimaliseren. Het is ook een fijne en dankbare vaststelling dat de inwoners zoals gevraagd enkel zuiver bladafval hebben gedeponeerd. Dit heeft de verwerking voor de groendienst heel wat gemakkelijker gemaakt.” De inwoners van Hamont-Achel kunnen nog tot en met 1 februari gratis terecht op het recyclagepark met hun eigen bladafval. Let op: dit aanbod geldt enkel voor het zuiver bladafval. Met tuinafval en snoeihout kan men het hele jaar door via de normale weg terecht op het recyclagepark of kan men een beroep doen op de tweewekelijkse ophaalronde.

Buurtbeheer Buurtplatform Dorplein Uniek Op maandag 6 januari om 20.00 uur is er in De Schakel weer een vergadering van Buurtplatform Dorplein Uniek. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. De punten die aan de orde komen zijn: Ingekomen en uitgaande stukken. Natuurlijke speelplekken. Mededelingen: Speelplekken, Verkeer en Riolering aanpassen. Verslag werkgroep Openbare ruimte en recreatie: Het drinkwatertappunt in Budel Dorplein nabij de insectenmuur heeft weer gestalte gekregen, als het weer het toelaat nog wat spitwerk en er is weer een project gerealiseerd in Budel Dorplein. Wat wordt het volgende? Verslag werkgroep sociaal maatschappelijk: Tijdens de vergadering zal de commissie WMO verslag doen wat er op korte tijd alweer gebeurd is, de werkgroep heeft gesprek gehad met de VVKK ( vereniging kleine kernen ), in maart gaat de afronding plaats vinden en gaat Budel Dorplein weer een plaats krijgen binnen de Provincie Noord Brabant. Ook zullen er binnen kort enkele

mensen uit de gemeenschap benaderd worden om medewerking te verlenen bij het tot stand komen van het WMO gebeuren. Hoe ver staan we met de verbouwing van de Schakel? Er zullen nog enkele gesprekken volgen met verenigingen dan kunnen de tekeningen compleet gemaakt worden.. Verslag van de commissie Wonen en Ontwikkeling: DIC: In februari zal het Platform en de overleggroep door de Gemeente op de hoogte gebracht worden wat nu de stand van zaken is. Wat is het laatste nieuws over de Haven? Eind 2014 zal volgens de gegevens de haven operationeel zijn. Hoe ver komen we met de toekomst visie van Buurtbeheer, wordt er dan in 2014 vorm gegeven? De vernieuwde web site wordt onder de aandacht gebracht, dank zij de noeste arbeid en tijd is het er van gekomen. WWW.Dorpleinuniek.nl Verder wat nog ter tafel komt. Zijn er nog mensen die zich in willen zetten voor het Buurtplatform Dorplein Uniek, om bv. de commissie wonen, of misschien wel deel willen nemen aan de commissie WMO. Op deze avond bestaat de mogelijkheid om meer info te krijgen.

Op de Algemene Ledenvergadering van ELAN is de voorlopige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen besproken. Een lijst met veel ervaring maar vooral ook met veel vernieuwing.

Lijsttrekker Patrick Beerten Als Lijsttrekker voor ELAN is door de vergadering unaniem gekozen voor de huidige wethouder, Patrick Beerten uit Budel. Ook voor

Woodstockgeneratie.Met zijn karakteristieke geluid en pakkende songs kan men in Weert, net zoals tijdens zijn concert vorig jaar in Amsterdam, rekenen op een feest der herkenning, op zondag 13 juli. Ook de Britse multi-instrumentalist aka singer-songwriter Paul Carrack maakt die dag zijn opwachting in Weert. Al ruim twintig jaar is de man met het unieke stemgeluid actief in de muziekindustrie. Hij schrijft voor, met, treedt op met of is bandgenoot van ontelbaar veel artiesten. De lijst van talenten waarmee Paul Carrack heeft gewerkt is dan ook meer dan indrukwekkend: Sting, Phil Collins, Eagles, Elvis Costello, Roger Waters, Diana Ross, Ringo Star, Elton John, Rod Stewart, Roxy Music, Eric Clapton, The Smiths, Tom Jones, BB King en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. De zaterdagprogramme-

Opnieuw beschikbaar voor het raadslidmaatschap zijn respectievelijk de ervaren raadsleden Leonie Bruggink (Budel-Schoot) en de nestor van de raad Jos Derks (Gastel). Ook de huidige raadsleden Vincent Kees (Budel-Dorplein), Carry van Rooij (Budel-Schoot) en Martin Beliën (Gastel) maken deel uit van de voorlopige verkiezingslijst. Nieuwkomer op de lijst van ELAN is Joost Craenen (Maarheeze). . Joost heeft zich met zijn jarenlange inzet voor het verenigingsleven in Cranendonck en zijn maatschappelijke betrokkenheid voor Maarheeze, al volop bewezen. Verder zien we op de kandidatenlijst de nieuwkomers Gerard Kissen (Budel-Schoot) en Boy Jansen

(Budel). Beiden hebben zich al in een reeks van jaren verdienstelijk gemaakt bij talrijke activiteiten binnen de gemeenschap en willen de komende jaren graag een bijdrage leveren aan een leefbaar en sociaal Cranendonck. De huidige raadsleden Gerrit van Hees (Maarheeze) en Cor van der Kampen (Budel) hebben te kennen gegeven niet langer beschikbaar te zijn als actief raadslid. Wel zullen zij hun ervaring en expertise ook voor de toekomst beschikbaar blijven stellen aan de fractie van ELAN. ELAN is trots op haar kandidaten en wil graag in de komende raadsperiode op een realistische en pragmatische wijze verder bouwen aan een leefbaar, sociaal en een economisch gezond Cranendonck met respect voor de identiteit van de (kleine) kernen. Met het verkiezingsprogramma is ELAN nog volop bezig. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom. U kunt ze vóór 4 januari 2014 doorgeven aan de fractievoorzitter, Leonie Bruggink, (l.bruggink@cranendonck.nl).

Veel centjes voor meneer Konijn Q Music DJ Dorianne kwam woensdag de Meneer Konijn centen ophalen. Alle spaarpotjes bij de handelaars waren bij een ruwe telling goed voor minstens €700! Een dikke poot aan onze handelaars en hun klanten! Sara uit klas 4A van basisschool

De Achelier had een hele grote zak centjes bij. Kindjes kwamen spontaan hun spaarpotje leegmaken, allemaal voor Meneer Konijn. ‘De bank gaat dit precies voor ons tellen’, zegt DJ Dorianne, ‘maar Hamont-Achel heeft het super gedaan. Dank je wel!’.

De Mevrouw Konijn tekeningen pronken nog even op de balie van het UiTpunt. De Jeugdraad zal tijdens de kerstvakantie de winnaars van de tekenwedstrijd bekend maken zodat konijn Nelly een nieuwe thuis krijgt.

DJ Dorianne (r) met naast haar Sara en twee vriendinnetjes

John Frogerty, Venice en Paul Carrack bevestigd voor Bospop 2014 WEERT – Het programma van Bospop 2014 wordt versterkt door niemand minder dan John Fogerty en ook het Amerikaanse Venice en de Britse musicus Paul Carrack staan komende zomer op het podium van het festival in Weert. Bospop vindt volgend jaar plaats op zaterdag 12 en zondag 13 juli op het evenemententerrein aan de A2, afslag Weert Noord. De kaartverkoop is reeds begonnen via www.bospop.nl. John Fogerty maakte furore als singer-songwriter van de rockband Creedence Clearwater Revival. De band scoorde eind jaren ’60, begin jaren ’70 een hele reeks wereldhits waaronder ‘Proud Mary’, ‘Bad Moon Rising’, ‘Who’ll Stop The Rain’ en ‘I Put A Spell On You’. Ze groeiden vanwege het herkenbare gitaargeluid en de opvallende rockstem uit tot één van de grootste bands van de

de komende raadsperiode is Patrick opnieuw beschikbaar voor het wethouderschap. De definitieve volgorde van de overige personen op de verkiezingslijst zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van ELAN op 7 januari 2014 worden besproken en vastgesteld.

ring van Bospop wordt aangevuld met de Amerikaanse band Venice. De broers en neven Kipp, Mark, Michael en Pat Lennon brengen in de stijl van The Eagles, Crosby, Stills & Nash en Jackson Browne een unieke combi van country, folk en rockmuziek ten gehore. Op Bospop 2014 treden ruim twintig bands op, verdeeld over twee podia: het hoofd- en een tentpodium. Op Bospop bevindt zich verder een gezellige camping met de benodigde faciliteiten, een 24-uurs tent en een sfeervolle festivalmarkt. Op de website www.bospop.nl staat alle beschikbare informatie over het festival, de artiesten en de kampeermogelijkheden. Via deze link vind je een impressie van de plattegrond van het festivalterrein.

Hoortunners Italie 15 dec.- Hoortrunners Greet Geuens en Eric Bogers hebben samen met twee vrienden de halve en de hele marathon gelopen van Pisa in Italië. Een geweldige prestatie. Greet liep de 21.1 km en Eric de 42 km. Het doel was om samen met vrienden te genieten van deze wedstrijd en deze ook uitlopen. Op de foto is te zien dat dit is gelukt.

GRATIS PUBLICITEIT Is er een schooluitstapje, een sportdag of een verenigingsfeestje? Een reünie van oude schoolkameraden of een muziekvoorstelling in het bejaardenhuis? Een kleuterklas die naar de bakker gaat? Maak dan een paar leuke -bij voorkeur digitale- foto’s, schrijf er een paar zinnen bij en mail het naar info@grenskoerier.nl Wij zorgen dat er dan geheel gratis een mooie reportage op Grenskoerier-TV komt!


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

Bridge Bridge CLUB CrANeNdONCK MAArHeeZe itslagen van de Kestdrive 18dec. Groep A: 1.Silvia Eekhof&Fred Eekhof 63,54% 2.Jo van Breugel&Martin van Breugel 58,68% 3.Annie Damen&Els Zweypfenning 55,21% 4.Wiel Bergmans&Harrie Staals 54,17% Groep B: 1.Annie Lemmers&Piet Lemmers 62,08% 2.Maria de Laat&Jac de Laat 60,83% 3.Trix de Leijer&Miet van de Aa 60,76% 4.Gonny van de Broek&Nelly Amelng 57,92% Bridge bij de Wielerbaan: Uitslag van 17 dec. j.l. 1.Els Kennis en John Schroeten 70,00% 2.Mariet de Brouwer en Annie Verhagen 65,83% 3.Anneke Mennen en Corrie Willeme 57,92%

Bridge KBO de Borgh 1. Theo Aarts en Wim Bax 80% 2. Mariet Engelen en Paula Schuiten 55,83% 2. Harrie Vlassak en Jan van Bree 55,83% Bridgeclub Budel / de Bonte Os

Uitslag van de Kerstdrive 19 december 2013 Groep A 1 Wiili Ahrens – Els kennis 2 Ben en Henk Snijders 3 Mariet de Brouwer – Jos Gijsbers

63,55 % 58,26 % 56,27 %

Groep b 1 Jeanette Kosman – Annemarie Schellekens 57,08 % 2 Ton Peeters – Sjef Vlassak 56,67 % 3 Frans de Brouwer – Harrie Smolders 55,00 % Langs deze weg wensen leden en bestuur de niet op de Kerstdrive aanwezig leden Fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling en hopen iedereen weer aan de bridgetafel te zien tot donderdag 2 januari

Kaarclub 50+ Uitslagen “Kaarclub 50+ “ te Maarheeze op 19 dec 2013. Jokeren 1e Mw. Nagel 112 ptn 2e Mw C. Lamers 43 ptn , 3e Mw v Diesen 37 ptn, 4e Mw v Zon 33 ptn 5e Mw Dekkers 21 ptn 6e Mw B. Biemans 17 ptn Poedel Hr vd Broek 59 neg

Poedel Mw Heesterbeek 93 neg Onder de verantwoordelijkheid van de KBO Maarheeze wordt er wekelijks in Marishof op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. gekaart. Alle 50 plussers uit Maarheeze zijn hierbij van harte welkom.

KrUiSJASSeN BUdeL Uitslag 3de ronde 16 December. Bèr Janssen Miet Vaessen Michel van der Looy Pierre van Leuken Fien Hendriks Huub Schellekens Michel Stals Sjeng Caris Cor Vaessen Jac Hendriks Nol Nijsen

Grad van Moorsel Jan Moors Wim Vestjens Thieu van der Steen Theo van der Looy Lau Jacobs Wim Ras

3424 3337 3209 3197 3078 3040 3028

De Meulen 2-Wapen van Budel 1 THOF-btM 1-De Wielerbaan 1 V. Horne ‘t Hukske 1-De Bellevue 1 De Poedels-De Meulen 1

De volgende ronde is Maandag 30 December bij de Bellevue in Budel.

Senioren Biljart dorplein

Stand SBD 1è + 2è ronde tot en met 19-122013 Part. Pnt. % 1 Jan Hendriks 14 29 102,6 2 Jac Zentjens 15 28 107,0 3 Jan Horijon 15 27 103,1 4 Jos Willems 14 26 102,9 5 Wim vd Dungen 15 26 93,3 6 Christ Dirks 15 20 111,8 7 Jo Noten 15 19 99,7 8 Jos Hoeben 15 17 98,1 9 Jan Nouwen 15 13 91,0 10 Janus Goossens 9 9 98,2

Rikken 1e Hr. Meulman 66 ptn, 2e Hr vd Laar 55 ptn, 3e Hr vd Sterre 52 ptn, 4e. Hr Dekkers 47 ptn, 5e Hr Schenkels 44 ptn, 6e Hr Kirkels 44 ptn, 7e Hr Wijnen 27 ptn, 8e Hr Snelders 25 ptn, 9e Hr Heesterbeek 16 ptn, 10e Mw Vrijssen 15 ptn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

4124 4075 3856 3751 3738 3706 3635 3607 3554 3520 3433

Kortste partij Wim v.d. Dungen en Jos Willems 12 beurten Hoogste serie Wim v.d. Dungen 26 vd 48 = 154.17% Gespeelde partijen in de 2è ronde tegen Janus Goossens zijn vervallen. Jac Zentjens speelde tegen Jan Nouwen weer een goede patij 122.3% 3 tegen 0 punten. Speelde ook nog tegen Jo noten en haalde ook daarbij 3 punten en klimt meteen naar de 2è plaats. Jan Hendriks speelde een matige partij pakte toch 3punten tegen Jan Nouwen. Jos Willems haalde tegen Jos Hoeben maar 2punten. Jan Horion klimt ook weer hij haalde tegen Wim van de Dungen net 3punten. Biljartkring Cranendonck Uitslagen Week 51 Uitslag 1ste Klasse: Wapen van Budel 2-De Sport

4-3

Breincafé Weert: Moeite met praten, en nu? Op woensdagavond 8 januari 2014 is er weer een Breincafé in Weert. Deze keer over moeite met praten na het oplopen van een niet-aangeboren hersenletsel. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Na het oplopen van een niet-aangeboren hersenletsel hebben veel mensen moeite met communiceren. Bijvoorbeeld met lezen of het begrijpen van taal. Soms moeten ze naar woorden zoeken of zijn ze minder

goed verstaanbaar. Dit heeft veel invloed op iemands leven. Karin Cox-Beckers, logopedist in Haelen en binnen gezondheidscentrum Honné in Horn, komt dagelijks in aanraking met mensen met afasie (taalstoornis) of dysartrie (spraakstoornis). Tijdens het Breincafé geeft zij uitleg over deze problemen. Daarnaast wil ze met de aanwezigen ervaringen en oplossingen uitwisselen. Breincafé Weert is in Dienstencentrum de Roos, Beekstraat 29 van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Breincafé Weert is elke eerste woensdag van de maand in de oneven weken op dezelfde tijd en lo-

catie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging organiseren het Breincafé met ondersteuning van MEE Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en Gezondheidscentrum Honné. Kijk voor meer informatie over deze en volgende Breincafé’s op de website www.breincafe-limburg.nl. U kunt ook contact opnemen met mevr. Van Rijsbergen-Westland, telefoon 0495 53 17 67.

Wilt u iets kopen, verkopen of aanbieden? Maak dan nu gebruik van onze koeriertjes-aktie! * In ieder vakje vult u een letter of cijfer in. * Laat tussen ieder woord een vakje open! * U mag desgewenst alle regels volschrijven en * U betaalt kontant slechts € 5,10 of € 9,30

Tussenstand Kampioenschap: 1 De Wielerbaan 1 14 2 De Meulen 1 14 3 Thof-btM 1 14 4Van Horne - ’t Hukske 1 14 5Het Wapen van Budel 1 14 6De Sport 14 7De Bellevue 1 14 8Het Wapen van Budel 2 14 9De Meulen 2 14 10De Poedels 14

3-5 7-5 6-3 3-4 – – – – – – – – – –

74 72 68 68 64 62 57 55 51 47

Kortste Partij: R. Broers (De Bellevue 1) 13 Beurten Hoogste Serie: P. Staals (THOF-btM 1) 45,33 % (34 v/d 75) Rel. Hoogste Partijmoy.: H. Geilenkirchen (THOF-btM 1) 212,61 % Beste Pers. Moy.: J. Verhees (Wapen v. Budel 2) 1,929/1,50 = 128,60 % Hoogste Puntenscore: J. Slenders (De Sport) 30 Punten uit 13 Partijen Uitslag 2de Klasse: De Wielerbaan 2--THOF-btM 2 Van Horne ’t Hukske 2-De Bellevue 2 B.V. Gastel 1-Nooit Volleerd K.B.O. De Borgh-B.V. Gastel 2 Tussenstand Kampioenschap: 1 Nooit Volleerd 2 De Bellevue 2 3 K.B.O. De Borgh 4 B.V. Gastel 1 5 Van Horne - ’t Hukske 2 6 Thof-btM 2 7 De Meulen 3 8 De Wielerbaan 2 9 B.V. Gastel 2

13 12 12 13 11 13 12 12 12

8-3 5-9 9-2 – – – – – – – – –

101 81 87 81 68 68 64 55 51

Kortste Partij: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 9 Beurten Hoogste Serie: H. Paridaens (De Wielerbaan 2) 36,36 % (12 v/d 33) L. Franssen (De Wielerbaan 2) 36,36 % (16 v/d 44)

Rel. Hoogste Partijmoy.: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 314,89 % Beste Pers. Moy.: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 3,365/2,47 = 136,23 % Hoogste Puntenscore: F. Cardinaal (Nooit Volleerd) 35 Punten (13 Partijen) Topscores Week 51: Klasse 1: Kortste Partij:P. Staals (THOF-btM 1) 18 Beurten Rel. Hoogste Serie: P. Staals (THOF-btM 1) 45,33 % (34 v/d 75) Rel. Hoogste Partijmoy.: P. v. Knippenberg (Bellevue 1) 160,26 % Klasse 2: Kortste Partij:A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 9 Beurten Rel. Hoogste Serie: L. Franssen (De Wielerbaan 2) 36,36 % (16 v/d 44) Rel. Hoogste Partijmoy.: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 314,89 % vOetBAL

Sv BUdeL

UITSLAGEN 22 DECEMBER 2013 sv Budel 1 is vrij sv Budel 2 - De Ster 2 sv Budel 3 is vrij sv Budel 4 - RKVB 3 Heythuysen 4 - sv Budel 5 sv Budel 6 is vrij sv Budel 7 is vrij sv Budel 8 is vrij

4-1 3-1 0-8

WINTERSTOP TOT 09 FEBRUARI 2014 Uitslagen van zaterdag 21 december 2013. s.v.Budel B1-Groene Ster B1 s.v.Budel C 1- Hoensbroek C 1 MBC’13 F1-s.v.Budel F 1 s.v.Budel MA-Wittenhorst MA Beker programma: s.v.Budel A1-EVV A1

5-3 3-3 2-10 1-8 4-1

Carool Platteel van Platteel Hair en Beauty is initiatiefneemsters knipdag ten bate van de Stichting Haarwensen “Mensen mooi maken is het mooiste wat er is, dit doe ik met heel mijn hart en ziel”. Zo vind ik ook dat iedereen het verdient om er mooi uit te zien. Mijn zus is op jonge leeftijd overleden aan kanker, als ik dan de foto’s zie van vroeger zie ik een jonge meid zonder haar. Dit vond ik erg vervelend om te zien. Onlangs is ook mijn vader overleden aan kanker. Ik wil graag wat doen om de mensen met kanker te helpen. Daarom heb ik besloten om jaarlijks een knipdag voor Stichting Haarwensen te organiseren. Deze knipdag wordt op 2 februari in samenwerking met het Toon Hermans Huis Weert en Irene van Well fotografie georganiseerd. Op deze bijzondere dag kunnen mensen hun haren doneren aan Stichting Haarwensen. In ruil hiervoor ontvangen mensen een complete metamorfose door Carool. Stichting “HAARWENSEN” is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) hun eigen haar zijn verloren. Vaak gaat het om kinderen met kanker die hun haar zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld bestraling of medicijnen. Pruiken of

haarwerken zijn erg duur en worden vaak maar voor een klein gedeelte vergoed. Daarom is Stichting Haarwensen opgericht. Zij leveren gratis haarwerken van hoge kwaliteit aan deze kinderen. Al deze pruiken worden gemaakt van echt haar. En ik wil de Stichting hieraan helpen. Dus heb jij een staart van minimaal 25 cm die je wilt doneren?( Kijk voor alle spelregels op www.haarwensen. nl). Meld je dan zo snel mogelijk aan en kom 2 februari naar het Toon Hermans Huis te Weert. Aanmelden kan via administratie@toonhermanshuisweert of telefonisch 0495541444. Carool neemt dan direct contact met je op. Je krijgt die dag gratis een prachtig nieuw kapsel, eventueel met nieuwe kleur geheel naar eigen wens in te vullen en een mooie make-up. Vooraf en na afloop word je prachtig op de foto gezet door Irene van Well. Dan krijg jij gratis een nieuw kapsel en kleur ( dit is geheel naar eigen wens en advies van mij in te vullen). Een complete metamorfose voor jou! Van al het afknipte haar zullen pruiken gemaakt worden voor de zieke kinderen. www. Toonhermanshuisweert.nl tel:0495-541444.

advertentiebon Uitsluitend voor particulieren, zonder commerciële doeleinden!

per koeriertje

Voor slechts € 4,20 extra, maak ik ook gebruik van Grenskoerier TV. (Indien van toepassing s.v.p. aankruisen) Vul deze bon in en lever deze, met uw kontante betaling, vóór maandag 13.00 uur in bij: De Grenskoerier, Dr. A. Mathijsenstraat 34, Budel. Voor slechts € 4,20 extra plaatsen wij hetzelfde koeriertje 24 uur (woensdags) op Grenskoerier TV.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

Bridge Bridge CLUB CrANeNdONCK MAArHeeZe itslagen van de Kestdrive 18dec. Groep A: 1.Silvia Eekhof&Fred Eekhof 63,54% 2.Jo van Breugel&Martin van Breugel 58,68% 3.Annie Damen&Els Zweypfenning 55,21% 4.Wiel Bergmans&Harrie Staals 54,17% Groep B: 1.Annie Lemmers&Piet Lemmers 62,08% 2.Maria de Laat&Jac de Laat 60,83% 3.Trix de Leijer&Miet van de Aa 60,76% 4.Gonny van de Broek&Nelly Amelng 57,92% Bridge bij de Wielerbaan: Uitslag van 17 dec. j.l. 1.Els Kennis en John Schroeten 70,00% 2.Mariet de Brouwer en Annie Verhagen 65,83% 3.Anneke Mennen en Corrie Willeme 57,92%

Bridge KBO de Borgh 1. Theo Aarts en Wim Bax 80% 2. Mariet Engelen en Paula Schuiten 55,83% 2. Harrie Vlassak en Jan van Bree 55,83% Bridgeclub Budel / de Bonte Os

Uitslag van de Kerstdrive 19 december 2013 Groep A 1 Wiili Ahrens – Els kennis 2 Ben en Henk Snijders 3 Mariet de Brouwer – Jos Gijsbers

63,55 % 58,26 % 56,27 %

Groep b 1 Jeanette Kosman – Annemarie Schellekens 57,08 % 2 Ton Peeters – Sjef Vlassak 56,67 % 3 Frans de Brouwer – Harrie Smolders 55,00 % Langs deze weg wensen leden en bestuur de niet op de Kerstdrive aanwezig leden Fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling en hopen iedereen weer aan de bridgetafel te zien tot donderdag 2 januari

Kaarclub 50+ Uitslagen “Kaarclub 50+ “ te Maarheeze op 19 dec 2013. Jokeren 1e Mw. Nagel 112 ptn 2e Mw C. Lamers 43 ptn , 3e Mw v Diesen 37 ptn, 4e Mw v Zon 33 ptn 5e Mw Dekkers 21 ptn 6e Mw B. Biemans 17 ptn Poedel Hr vd Broek 59 neg

Poedel Mw Heesterbeek 93 neg Onder de verantwoordelijkheid van de KBO Maarheeze wordt er wekelijks in Marishof op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. gekaart. Alle 50 plussers uit Maarheeze zijn hierbij van harte welkom.

KrUiSJASSeN BUdeL Uitslag 3de ronde 16 December. Bèr Janssen Miet Vaessen Michel van der Looy Pierre van Leuken Fien Hendriks Huub Schellekens Michel Stals Sjeng Caris Cor Vaessen Jac Hendriks Nol Nijsen

Grad van Moorsel Jan Moors Wim Vestjens Thieu van der Steen Theo van der Looy Lau Jacobs Wim Ras

3424 3337 3209 3197 3078 3040 3028

De volgende ronde is Maandag 30 December bij de Bellevue in Budel.

Senioren Biljart dorplein

Stand SBD 1è + 2è ronde tot en met 19-122013 Part. Pnt. % 1 Jan Hendriks 14 29 102,6 2 Jac Zentjens 15 28 107,0 3 Jan Horijon 15 27 103,1 4 Jos Willems 14 26 102,9 5 Wim vd Dungen 15 26 93,3 6 Christ Dirks 15 20 111,8 7 Jo Noten 15 19 99,7 8 Jos Hoeben 15 17 98,1 9 Jan Nouwen 15 13 91,0 10 Janus Goossens 9 9 98,2

Rikken 1e Hr. Meulman 66 ptn, 2e Hr vd Laar 55 ptn, 3e Hr vd Sterre 52 ptn, 4e. Hr Dekkers 47 ptn, 5e Hr Schenkels 44 ptn, 6e Hr Kirkels 44 ptn, 7e Hr Wijnen 27 ptn, 8e Hr Snelders 25 ptn, 9e Hr Heesterbeek 16 ptn, 10e Mw Vrijssen 15 ptn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

4124 4075 3856 3751 3738 3706 3635 3607 3554 3520 3433

Kortste partij Wim v.d. Dungen en Jos Willems 12 beurten Hoogste serie Wim v.d. Dungen 26 vd 48 = 154.17% Gespeelde partijen in de 2è ronde tegen Janus Goossens zijn vervallen. Jac Zentjens speelde tegen Jan Nouwen weer een goede patij 122.3% 3 tegen 0 punten. Speelde ook nog tegen Jo noten en haalde ook daarbij 3 punten en klimt meteen naar de 2è plaats. Jan Hendriks speelde een matige partij pakte toch 3punten tegen Jan Nouwen. Jos Willems haalde tegen Jos Hoeben maar 2punten. Jan Horion klimt ook weer hij haalde tegen Wim van de Dungen net 3punten. Biljartkring Cranendonck Uitslagen Week 51 Uitslag 1ste Klasse: Wapen van Budel 2-De Sport

4-3

Breincafé Weert: Moeite met praten, en nu? Op woensdagavond 8 januari 2014 is er weer een Breincafé in Weert. Deze keer over moeite met praten na het oplopen van een niet-aangeboren hersenletsel. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Na het oplopen van een niet-aangeboren hersenletsel hebben veel mensen moeite met communiceren. Bijvoorbeeld met lezen of het begrijpen van taal. Soms moeten ze naar woorden zoeken of zijn ze minder

goed verstaanbaar. Dit heeft veel invloed op iemands leven. Karin Cox-Beckers, logopedist in Haelen en binnen gezondheidscentrum Honné in Horn, komt dagelijks in aanraking met mensen met afasie (taalstoornis) of dysartrie (spraakstoornis). Tijdens het Breincafé geeft zij uitleg over deze problemen. Daarnaast wil ze met de aanwezigen ervaringen en oplossingen uitwisselen. Breincafé Weert is in Dienstencentrum de Roos, Beekstraat 29 van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Breincafé Weert is elke eerste woensdag van de maand in de oneven weken op dezelfde tijd en lo-

catie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging organiseren het Breincafé met ondersteuning van MEE Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en Gezondheidscentrum Honné. Kijk voor meer informatie over deze en volgende Breincafé’s op de website www.breincafe-limburg.nl. U kunt ook contact opnemen met mevr. Van Rijsbergen-Westland, telefoon 0495 53 17 67.

Wilt u iets kopen, verkopen of aanbieden? Maak dan nu gebruik van onze koeriertjes-aktie! * In ieder vakje vult u een letter of cijfer in. * Laat tussen ieder woord een vakje open! * U mag desgewenst alle regels volschrijven en * U betaalt kontant slechts € 5,10 of € 9,30

De Meulen 2-Wapen van Budel 1 THOF-btM 1-De Wielerbaan 1 V. Horne ‘t Hukske 1-De Bellevue 1 De Poedels-De Meulen 1 Tussenstand Kampioenschap: 1 De Wielerbaan 1 14 2 De Meulen 1 14 3 Thof-btM 1 14 4Van Horne - ’t Hukske 1 14 5Het Wapen van Budel 1 14 6De Sport 14 7De Bellevue 1 14 8Het Wapen van Budel 2 14 9De Meulen 2 14 10De Poedels 14

3-5 7-5 6-3 3-4 – – – – – – – – – –

74 72 68 68 64 62 57 55 51 47

Kortste Partij: R. Broers (De Bellevue 1) 13 Beurten Hoogste Serie: P. Staals (THOF-btM 1) 45,33 % (34 v/d 75) Rel. Hoogste Partijmoy.: H. Geilenkirchen (THOF-btM 1) 212,61 % Beste Pers. Moy.: J. Verhees (Wapen v. Budel 2) 1,929/1,50 = 128,60 % Hoogste Puntenscore: J. Slenders (De Sport) 30 Punten uit 13 Partijen Uitslag 2de Klasse: De Wielerbaan 2--THOF-btM 2 Van Horne ’t Hukske 2-De Bellevue 2 B.V. Gastel 1-Nooit Volleerd K.B.O. De Borgh-B.V. Gastel 2 Tussenstand Kampioenschap: 1 Nooit Volleerd 2 De Bellevue 2 3 K.B.O. De Borgh 4 B.V. Gastel 1 5 Van Horne - ’t Hukske 2 6 Thof-btM 2 7 De Meulen 3 8 De Wielerbaan 2 9 B.V. Gastel 2

13 12 12 13 11 13 12 12 12

8-3 5-9 9-2 – – – – – – – – –

101 81 87 81 68 68 64 55 51

Kortste Partij: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 9 Beurten Hoogste Serie: H. Paridaens (De Wielerbaan 2) 36,36 % (12 v/d 33) L. Franssen (De Wielerbaan 2) 36,36 % (16 v/d 44)

Rel. Hoogste Partijmoy.: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 314,89 % Beste Pers. Moy.: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 3,365/2,47 = 136,23 % Hoogste Puntenscore: F. Cardinaal (Nooit Volleerd) 35 Punten (13 Partijen) Topscores Week 51: Klasse 1: Kortste Partij:P. Staals (THOF-btM 1) 18 Beurten Rel. Hoogste Serie: P. Staals (THOF-btM 1) 45,33 % (34 v/d 75) Rel. Hoogste Partijmoy.: P. v. Knippenberg (Bellevue 1) 160,26 % Klasse 2: Kortste Partij:A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 9 Beurten Rel. Hoogste Serie: L. Franssen (De Wielerbaan 2) 36,36 % (16 v/d 44) Rel. Hoogste Partijmoy.: A. Cardinaal (Nooit Volleerd) 314,89 % vOetBAL

Sv BUdeL

UITSLAGEN 22 DECEMBER 2013 sv Budel 1 is vrij sv Budel 2 - De Ster 2 sv Budel 3 is vrij sv Budel 4 - RKVB 3 Heythuysen 4 - sv Budel 5 sv Budel 6 is vrij sv Budel 7 is vrij sv Budel 8 is vrij

4-1 3-1 0-8

WINTERSTOP TOT 09 FEBRUARI 2014 Uitslagen van zaterdag 21 december 2013. s.v.Budel B1-Groene Ster B1 s.v.Budel C 1- Hoensbroek C 1 MBC’13 F1-s.v.Budel F 1 s.v.Budel MA-Wittenhorst MA Beker programma: s.v.Budel A1-EVV A1

5-3 3-3 2-10 1-8 4-1

Carool Platteel van Platteel Hair en Beauty is initiatiefneemsters knipdag ten bate van de Stichting Haarwensen “Mensen mooi maken is het mooiste wat er is, dit doe ik met heel mijn hart en ziel”. Zo vind ik ook dat iedereen het verdient om er mooi uit te zien. Mijn zus is op jonge leeftijd overleden aan kanker, als ik dan de foto’s zie van vroeger zie ik een jonge meid zonder haar. Dit vond ik erg vervelend om te zien. Onlangs is ook mijn vader overleden aan kanker. Ik wil graag wat doen om de mensen met kanker te helpen. Daarom heb ik besloten om jaarlijks een knipdag voor Stichting Haarwensen te organiseren. Deze knipdag wordt op 2 februari in samenwerking met het Toon Hermans Huis Weert en Irene van Well fotografie georganiseerd. Op deze bijzondere dag kunnen mensen hun haren doneren aan Stichting Haarwensen. In ruil hiervoor ontvangen mensen een complete metamorfose door Carool. Stichting “HAARWENSEN” is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) hun eigen haar zijn verloren. Vaak gaat het om kinderen met kanker die hun haar zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld bestraling of medicijnen. Pruiken of

haarwerken zijn erg duur en worden vaak maar voor een klein gedeelte vergoed. Daarom is Stichting Haarwensen opgericht. Zij leveren gratis haarwerken van hoge kwaliteit aan deze kinderen. Al deze pruiken worden gemaakt van echt haar. En ik wil de Stichting hieraan helpen. Dus heb jij een staart van minimaal 25 cm die je wilt doneren?( Kijk voor alle spelregels op www.haarwensen. nl). Meld je dan zo snel mogelijk aan en kom 2 februari naar het Toon Hermans Huis te Weert. Aanmelden kan via administratie@toonhermanshuisweert of telefonisch 0495541444. Carool neemt dan direct contact met je op. Je krijgt die dag gratis een prachtig nieuw kapsel, eventueel met nieuwe kleur geheel naar eigen wens in te vullen en een mooie make-up. Vooraf en na afloop word je prachtig op de foto gezet door Irene van Well. Dan krijg jij gratis een nieuw kapsel en kleur ( dit is geheel naar eigen wens en advies van mij in te vullen). Een complete metamorfose voor jou! Van al het afknipte haar zullen pruiken gemaakt worden voor de zieke kinderen. www. Toonhermanshuisweert.nl tel:0495-541444.

advertentiebon Uitsluitend voor particulieren, zonder commerciële doeleinden!

per koeriertje

Voor slechts € 4,20 extra, maak ik ook gebruik van Grenskoerier TV. (Indien van toepassing s.v.p. aankruisen) Vul deze bon in en lever deze, met uw kontante betaling, vóór maandag 13.00 uur in bij: De Grenskoerier, Dr. A. Mathijsenstraat 34, Budel. Voor slechts € 4,20 extra plaatsen wij hetzelfde koeriertje 24 uur (woensdags) op Grenskoerier TV.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

Ledûb Volleybal mini’s van de maand december

Pentatlontoernooi KBO Budel Net over de grens van het nieuwe jaar houdt KBO, afdeling Budel haar jaarlijkse Pentatlontoernooi. Deze biljartwedstrijden vinden plaats in gemeenschapshuis de Borgh. Gestart wordt op 6 januari. Verdere speeldata zijn 8, 9, 13, 15 januari en de finale is op 16 januari. Het gaat een druk bezet toernooi worden want er hebben zich 51 leden aangemeld.

sv Budel blijft groeien: Juul Feijen is het 750e lid

De Ledûb Volleybal mini’s van de maand december: Daan Janssen, Lynn Rademaekers en Marit van Deurzen. Zij mochten meedoen met het inspelen van de hoogste teams en serveerden de eerste bal. Het was een erg leuke ervaring voor hen!

Nieuwe limieten tijdens laatste wedstrijd van het jaar! Ondanks dat de Kerstvakantie net begonnen was, hebben een zestal zwemmers van ZPK Budel op zondag 22 december toch nog deelgenomen aan de limietwedstrijd in Veldhoven. Reden hiervoor was de laatste kans tot het behalen van limieten voor de Brabantse Winter Kampioenschappen (BWK) die 11 en 12 januari 2014 in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven worden georganiseerd. Aan deze wedstrijd mogen enkel de beste Brabantse zwemmers deelnemen, die één of meer van de door de KNZB vooraf bepaalde limiettijden hebben weten te behalen. Daar wilden de zwemmers van ZPK Budel natuurlijk wel bij horen en dus vertrokken zij zondag in alle vroegte naar Veldhoven om daar alles op alles te geven. Als eerste verscheen Neel Steensels aan de startblokken. Hij had al een limiet op de 100m rugslag, maar wilde deze graag nog even aanscherpen en dat lukte hem! Met een tijd van 1.22.10 duikte hij bijna vier seconden onder het BWK-limiet. Hierna was het de beurt aan Kirsten Lenders. Zij deed een poging op de 100m schoolslag en de 100m vrije slag. Die eerste haalde ze helaas nèt niet, maar het BWK-limiet op de 100m vrije slag wist ze wel te behalen! Ook Harm van den Heuvel

deed een poging op dezelfde twee afstanden. Hij zwom een mooie tijd op de 100m schoolslag, maar jammer genoeg bleef hij hiermee toch nog bijna twee seconden van het limiet verwijderd. Het limiet voor de 100m vrije slag had hij al binnen, maar deze wilde hij nog wat aanscherpen. Dit lukte helaas niet, maar met zijn 1.01.96 heeft hij desondanks een hele mooie inschrijftijd voor de BWK staan. Extra spannend was het vandaag voor de Jasper Thielens, Ruben Smit, Quint van Rixtel en Neel Steensels. Zij hebben samen nog nooit een estafette 4 x 100m vrije slag gezwommen, maar waren er van overtuigd dat zij hier een BWK-limiet op zouden kunnen halen. Helaas stonden er voor deze wedstrijd geen estafettes op het programma, maar gelukkig was er nog een andere mogelijkheid! Om een estafettelimiet te behalen, mogen de individuele tijden van de zwemmers namelijk ook bij elkaar op worden geteld. Zouden zij samen dan onder de 5.04.00 duiken, dan was de buit binnen. Dit was dan ook het doel voor die dag. Als eerste was het de beurt aan Jasper Thielens. Ondanks dat hij pas een half jaar aan wedstrijdzwemmen doet en nog nooit een 100m vrije slag had gezwommen, wist hij een scherpe tijd van 1.15.07

De zwemmers van ZPK die naar de Brabantse Water Kampioenschappen mogen

te behalen! Hij werd hierbij flink op de hielen gezeten door teamgenoot Ruben Smit, die dezelfde afstand in 1.16.67 wist te zwemmen. Hiermee verbeterde hij zijn persoonlijke record met bijna drie seconden! Vervolgens was het de beurt aan Quint van Rixtel en Neel Steensels. Ook zij lagen dicht op elkaar en verbeterden beide hun persoonlijke record! Quint zwom de 100m vrije slag in 1.13.62 en Neel zwom dezelfde afstand in 1.12.24. Hiermee verbeterde hij zijn tijd met ruim twee seconden! Na wat simpel rekenwerk stonden de jongens dan ook gauw van blijdschap te springen op de kant. Hun individuele tijden bij elkaar opgeteld vormde samen namelijk een estafettetijd van 4.57.60, waarmee ze dus ruim zes seconden onder het BWK-limiet duiken! Na deze geweldige prestaties kon de balans worden opgemaakt. Namens ZPK Budel mogen naar de Brabantse Winter Kampioenschappen: Harm van den Heuvel (100m vrije slag) Quint van Rixtel (100m vrije slag) Neel Steensels (100m rugslag en 100m vrije slag), Kirsten Lenders (100m vrije slag), Lisa Lukken (100m rugslag), Sanne Lukken (100m vlinderslag en 100m vrije slag) en de jongensestafetteploeg (4 x 100m vrije slag). Allemaal van harte gefeliciteerd!

De afgelopen jaren is het ledenaantal van sv Budel, mede door de flinke groei van het meidenvoetbal bij sv Budel, aardig opgelopen. De vereniging is zo hard gegroeid, dat sv Budel afgelopen oktober het 750e lid heeft ingeschreven bij de KNVB. Dat heugelijke feit moest gevierd worden en daarom werd de vijfjarige Juul Feijen afgelopen woensdag tijdens het 4x4 toernooi gehuldigd. Juul is namelijk het 750e lid van sv Budel en dat moest gevierd worden! Tijdens het 4x4 toernooi, een door sv Budel opgezet evenement voor alle F-teams, werd het spel ineens stilgelegd. De spelers van de F-jeugd en de mini’s werden ineens verrast doordat Juul Feijen naar voren werd gehaald als 750e lid van de vereniging. Juul kreeg van de vereniging een schitterend jubileumshirt, een oorkonde en een echte sv Budel bal. Het jubileumshirt is een echt wedstrijdshirt van sv Budel 1, maar dan met het rugnummer 750. Daarna moest Juul het shirt natuurlijk aan iedereen laten zien en werd hij door veel ‘voetbalvriendjes’ gefeliciteerd. De vijfjarige Juul Feijen, zoon van Eef Feijen en Marielle Feijen-van Hunsel, is net als zijn twee oudere broers Mil (E4) en Len (F2) al vroeg begonnen met voetballen en speelt nu bij de mini’s. Nu ook Juul voetbalt bij sv Budel, staan er inmiddels vier spelers van de familie Feijen op het voetbalveld. Vader Eef, jarenlang de eerste spits van sv Budel, speelt tegenwoordig in het 3e elftal van sv Budel en is daarnaast trainer van onze F2. Dat Juul uit een echte voetbalfamilie komt, dat is wel duidelijk. Het laatste jubileum dat gevierd werd was in december 1989. Toentertijd, 24 jaar geleden, werd een toen nog kleine Bas van Dooren als 500e lid van sv Budel gehuldigd. De inmiddels 30-jarige verdediger van het 1e elftal had graag aanwezig willen zijn op deze vaond, maar moest vanwege verplichtingen op het werk verstek laten gaan. Daarom was de

populaire doelman Don Driessen op het sportpark om namens de selectie een cadeau te geven aan Juul. Hij ontving van de selectiespelers een voetbal om thuis extra te oefenen. Het was echter niet zomaar een voetbal, maar de meeste spelers wisten meteen te vertellen dat het de echte WK bal is. Accommodatie De accommodatie van sv Budel is op dit moment niet meer toereikend voor een vereniging met inmiddels meer dan 750 leden. Afgelopen jaren heeft sv Budel al een aantal investeringen gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen toch gebruik kan blijven maken van de accommodatie en dat er niemand geweigerd hoeft te worden als nieuw lid. Zo is het automatische beregeningssysteem in gebruik genomen tijdens het vorige seizoen en zijn er op wedstrijdveld 2 lichtmasten geplaatst, zodat daarop in de avond getraind kan worden indien de beide trainingsvelden niet toereikend zijn om alle teams te laten trainen. Inmiddels is het hoofdbestuur van sv Budel in gesprek met de gemeente Cranendonck over een oplossing voor het aantal kleedlokalen dat sv Budel nu tot de beschikking heeft. De normen van het NOC/NSF wijzen uit dat sv Budel recht heeft op het dubbele aantal kleedlokalen dan dat nu het geval is. Of er tot die tijd gebruik gemaakt kan worden van noodlokalen is op dit moment nog niet bekend. Met behulp van sponsors zou sv Budel ook graag de kantine verplaatsen en deze bovenop de kleedlokalen bouwen, maar voor deze toekomstdroom lijkt momenteel nog niet genoeg geld beschikbaar. Het bestuur kiest ervoor om eerst de basisfaciliteiten te upgraden en dan pas te gaan kijken hoe de toekomstplannen uitgewerkt kunnen worden. Juul, namens iedereen bij sv Budel van harte gefeliciteerd als 750e lid van onze prachtige vereniging!

Juul Feijen, het 750e lid van sv Budel, met zijn jubileumshirt.


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

GROOTSTE ASSORTIMENT Bestel nu in de voorverkoop en ontvang tot

35%

voordeel * * Bij bestelling vanaf €40,-

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Bestel/betaal via WWW.FIETSWERELDVLASSAK.NL of in de winkel

Timmerwerken voor particulieren en bedrijven. Nieuwbouw, verbouwing, renovatie en onderhoud.

VERKOOP

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

Zaterdag 28 dec. 8.00-17.00 Maandag 30 dec. 8.00-18.00 Dinsdag 31 dec. 8.00-17.00

VLASSAK

Fabrieksstraat 25 · Budel ✆ 0495 491635 · www.fietswereldvlassak.nl

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

➩Te huur opslagruimte in Soerendonk. Ca 100m2 Inlichtingen: 06-51899642 ➩‘van alles wá merret’ Op zondag 23 maart 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige ‘van alles wá merret’ voor de hele familie in De Borgh te Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer informatie www.budelsgemengdkoor. nl of bel 0495 495961 of 06 224 751 88.

Overheerlijke

tapas van Kes&Zo!

Vuurwerk: denk aan uw huisdieren! Vuurwerk is altijd een mooi gezicht. Toch kan het angstaanjagend zijn voor dieren. Ze horen namelijk tweemaal zo hard als mensen en weten niet wat al dat licht en lawaai betekent. Met wat handige tips is veel leed te voorkomen; - Er zijn Cd’s verkrijgbaar met daarop vuurwerkgeluiden, waarmee U uw hond langzaamaan kunt laten wennen. Ook kan er speciale vuurwerktraining gevolgd worden bij een hondenschool. - Wees terughoudend met medicatie die uw hond rustiger maakt. Hij/zij kan er wel “verdoofd” van worden, maar het gehoor blijft gelijk. Door-

dat het dier rustiger is, kan het vaak ook niet of moeilijker reageren op de geluiden. - Laat uw hond op oudjaarsnacht vóór 22.00 uur uit. - Houd katten in huis en zorg ervoor dat kattenluikjes en ramen/deuren gesloten zijn. Katten lopen nl. veel weg tijdens deze dagen. - Stel het avondeten voor uw dier uit tot later op de avond. Dan heeft hij/ zij afleiding. - Laat ze binnen een plekje opzoeken waar ze zich het beste voelen. - Sluit gordijnen en zet de TV of radio aan, zodat de geluiden van buiten wat minder hoorbaar zijn. - Ga niet overdreven troosten als uw

dier angstig is, uw dier krijgt dan de indruk dat de angst terecht is. Blijf er wel bij natuurlijk wanneer er complete paniek optreedt. - Straf uw dier uiteraard niet bij een angstige reactie. De mens is de veroorzaker. Zorg ervoor dat uw dier gechipt is of anders een kokertje met gegevens om zich heeft hangen....mocht hij/zij weglopen. Uiteraard moet iedereen respect voor de dieren opbrengen en geen vuurwerk afsteken dicht in de buurt van dieren.

info@grenskoerier.nl


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

zondag LANGelkeLEVE DEgeopend EUROvan 10.00 tot 18.00 uur!

EN ELKE ZONDAG VERS BROOD

www.c1000.nl www.c1000.nl

let op: Deze aanBieDingen ziJn alleen gelDig BiJ C1000 HesselBertH in BuDel alle aanBieDingen ziJn nu nog langer gelDig Van DonDerDag 27 DeCemBer t/m DinsDag 31 DeCemBer

Gewijzigde openingstijden Oud & Nieuw Dinsdag 31 december 08.00 - 18.00 uur Woensdag 1 januari 10.00 - 18.00 uur

ribkarbonade

alleen regular

4.

alléén geldig zo. 29, ma. 30 en di. 31 dec.

verSe kipfilet op=op

3.

98

prijSalarm! alléén geldig zo. 29, ma. 30 en di. 31 dec.

fles 1,5 liter

mooie

grote

champagne vlaai

gourmet Schotel

8.

98

8.

10-12 personen

99

kilo

per stuk

SlagerScervelaat

voor het nieuwjaarSzingen

100 gram

zuivelhoeve

hekSenkaaSS nieuwe oogSt

minneola’S

gegrilde kipwingSS

milka

alleen eVen opWarmen arm armen Bak 600 gram

pak 100 gram

op=op

99

kilo

bakje 200 gram

kilo

0.

98

met 7 Soorten vleeS S

prijSalarm!

fanta of Sprite

500 gram

oreo of luffle

0.

99

mini’S mars, sniCkers, tWix,

2.

49

0.

99 49

099 .49

milky Way of Bounty

2 zakken à 375 gram

4.

grote krat

bavaria bier krat 24x30 cl.

c1000

Suikerpinda’SS zak 250 gram

00

6.

99 49

0.

79 49

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld is, onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

stdagen Wij wensen u allen heel fijne fee en een geweldig 2014 toe

Slim bezig Slim bezig

hesselberth Capucijnerplein 17 Budel Let op! Ook elke zondag geopend van 10.00-18.00 uur.

onze openingstijden: ma Di Wo za van 8.00 - 20.00 uur Do Vr van 8.00 - 21.00 uur zo van 10.00 - 18.00 uur


WOENSDAG 25 DECEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

Maarheeze is iedere zondag geopend van 12-17 uur. Heeze is iedere zondag geopend van 12-18 uur.

Van onze Limburgse bakker Kessels

Bienestich per stuK

van 10.95 voor maar

7.

95

C1000 Frank Simonis • Smits van Oyenlaan 2-G • Maarheeze / C1000 Frank Simonis • Ten Borchwardplein • Heeze

Grenskoerier week 52 2013 n  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo